Các qui định của Bộ Tài Nguyên Môi về công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính. Thực tiễn áp dụng tại thành phố Cần Thơ

TÓM LƯỢC Bản đồ địa chính là tài liệu cơ bản trong hệ thống hồ sơ địa chính Nhà nước. Bản đồ địa chính các tỉ lệ: 1/200, 1/500, 1/1000, 1/2000, và 1/5000 được thành lập nhằm nhiều mục đích khác nhau. Nội dung bản đồ địa chính phải thể hiện đầy đủ các yếu tố, các chỉ tiêu đáp ứng được đầy đủ các yêu cầu của công tác quản lý Nhà nước về đất đai. Công việc đo đạc và thành lập bản đồ địa chính đòi hỏi nhiều kinh phí, thời gian, nhân sự, thiết bị máy móc, kỹ thuật chuyên môn, phải mang tính chính xác cao và phải theo khuôn mẫu đã được Nhà nước và Bộ Tài Nguyên & Môi Trường qui định. Hiện nay có nhiều văn bản qui định của Nhà nước và Bộ Tài Nguyên & Môi Trường trong lĩnh vực đo đạc thành lập bản đồ địa chính đã được ban hành và áp dụng ở nhiều địa phương. Tuy nhiên do các văn bản này còn qui định một cách chung chung khái quát và do đặc trưng của Đồng Bằng Sông Cửu Long nói chung và các tỉnh nói riêng nên việc vận dụng các qui định trên vào công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính trên thực tế địa phương còn nhiều vướng mắc. Do đó, đề tài: “Các qui định của Bộ Tài Nguyên & Môi về công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính. Thực tiễn áp dụng tại thành phố Cần Thơ” được nghiên cứu. Nội dung đề tài được trình bài tổng hợp từ nhiều tài liệu của nhiều tác giả và kết quả học hỏi, tham khảo tài liệu, thảo luận với bạn bè và được thầy chỉ dẫn tìm tài liệu cùng các anh chị cô chú ở Trung Tâm Kỹ Thuật Tài Nguyên Và Môi Trường thành phố Cần Thơ trực tiếp hướng dẫn. Nội dung đề tài trình bày khái quát về đất đai, chế độ quản lý Nhà nước về đất đai, giới thiệu bản đồ địa chính và đặc điểm vùng nghiên cứu thành phố Cần Thơ và phường An Thới quận Bình Thủy. Nội dung chủ yếu của đề tài là các qui định về cơ sở toán học của bản đồ, độ chính xác của bản đồ, cơ sở chọn tỷ lệ bản đồ, chia mảnh bản đồ cũng như yêu cầu trong đo lưới khống chế đo vẽ, trong đo vẽ bản đồ và cách trình bày nội dung bản đồ địa chính. Sau mỗi phần qui định đó sẽ nêu lên các thao tác, định mức kỹ thuật trong quá trình đo đạc và thành lập bản đồ địa chính ở Khu Nhà Vườn Biệt Thự phường An Thới quận Bình Thủy thành phố Cần Thơ mà ở đó nó có khác với các qui định của tổng Cục địa Chính hay không. Từ đó sẽ đưa ra nhận xét, đánh giá về quá trình thực hiện các qui định đó ở thực tế địa phương để đưa ra hướng đề xuất giải quyết. Nội dung đề tài bao gồm các chương sau: - Chương I: LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU - Chương II: PHƯƠNG TIỆN – PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI - Chương III: KẾT QUẢ THẢO LUẬN - Chương IV: KẾT LUẬN - ĐỀ NGHỊ

pdf67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/02/2013 | Lượt xem: 2389 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Các qui định của Bộ Tài Nguyên Môi về công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính. Thực tiễn áp dụng tại thành phố Cần Thơ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác qui định của Bộ Tài Nguyên & Môi về công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính Thực tiễn áp dụng tại thành phố Cần Thơ.pdf
Luận văn liên quan