Chi tiết máy tổng hợp

Dạng hỏng chủ yếu và nguy hiểm nhất là mòn, do đó ta tính xích theo độ bền mòn. -Theo bảng 5.4 (sách tính toán thiết kế .tr 80-T1 ) ứng với u = 3, ta chọn số răng đĩa nhỏ Z1 = 25, từ đó ta có số răng đĩa lớn Z2 = u. Z1= 75 - Bước xích( t ) được xác định theo công thức tính toán ( công thức 12-22) và tra bảng 12.5 [ giáo trình chi tiết máy T2 – tr 12-15 ]

doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/06/2013 | Lượt xem: 1903 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chi tiết máy tổng hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNGUY7876N V258N THNH.DOC
  • docC Phan tinh truc.doc
  • docKIEUDAIDUONG.doc