Chiết xuất và phân lập các isoflavonoid từ diếp cá

MỤC LỤC MỤC LỤC i CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2 2.1. TỔNG QUAN VỀ THỰC VẬT HỌC 2 2.1.1. Mô tả thực vật 3 2.1.2. Phân bố, sinh thái 3 2.2. THÀNH PHẦN HÓA HỌC 3 2.3. CÔNG DỤNG 8 2.4. TÁC DỤNG DƯỢC LÝ VÀ CÁC NGHIÊN CỨU LÂM SÀNG 8 2.6. CÁC CHẾ PHẨM CÓ CHỨA DIẾP CÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG 11 2.7. CÁC PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ TRONG PHÂN TÍCH FLAVONOID 11 2.7.1. Sắc ký lớp mỏng 11 2.7.2. Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) trong phân tích flavonoid 13 CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM 14 3.1. QUY TRÌNH CHIẾT XUẤT CAO DIẾP CÁ 14 3.2. QUY TRÌNH PHÂN LẬP FLAVONOID TRONG CAO DIẾP CÁ 14 3.2.1. Phương pháp sắc ký cột 14 3.2.1.1. Phân tách các phân đoạn bằng phân bố lỏng-lỏng 14 3.2.1.2. Phân lập flavonoid từ cao A2 bằng SKC chân không 16 3.2.2. Phương pháp HPLC điều chế 22 3.2.2.1. Lựa chọn pha tĩnh 22 3.2.2.2. Lựa chọn phương pháp 22 3.2.2.3. Sự lựa chọn dung môi 23 3.2.2.4. Điều kiện HPLC điều chế quercetin 24 CHƯƠNG 4. KẾT LUẬN VÀ NHẬN ĐỊNH 25 4.1. KẾT LUẬN 25 4.2. NHẬN ĐỊNH 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26

doc28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/12/2012 | Lượt xem: 3487 | Lượt tải: 29download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chiết xuất và phân lập các isoflavonoid từ diếp cá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChiết xuất và phân lập các isoflavonoid từ diếp cá.doc
Luận văn liên quan