Chương 5 Sự thích nghi, sự lựa chọn chiến lược và sự thay đổi

Tu y nhiên, thá ch thức thực nghiệm thiết kế tương lai (Như khác biệt với lúc trước) nghiên cứu trường hợp yêu cầu phân tích theo chiều dọ c và phương pháp ng hiên cứu mà tìm cách kh ám phá nguồn (ví dụ, điều kiệ n thàn h lập hoặ c quản lý chủ ý), sự tồn tại, và thực hàn h m etarou tines như rằng đối với thiế t lập mức độ căng thẳng thích ứng. An ecd otally, có vẻ như là đây là nhữn g gì Jack Wel ch đã có trong tâm trí khi ông yêu cầu rằng mỗi doanh nghiệp GE phải được số m ột hoặc hai trong ngành công n ghiệp của nó. Chúng tôi đồng ý với McKelve y (1998) và những người khác (Anderson, 1999; Levin thal và Warglein năm 1999 ; Lewin và Volberda, 1999 ) rằng các nghiên cứu về chủ ý và độ t biế n ở cấ p độ tổ chứ c có thể được nâng cao bởi việ c á p dụng h ệ thốn g coe volutio nary điều tra và theo chiều dọc m ới dựa trên thực nghiệm phương pháp tiếp cận

pdf86 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 06/09/2014 | Lượt xem: 1562 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương 5 Sự thích nghi, sự lựa chọn chiến lược và sự thay đổi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ẻ em , 1972; Cyert và tháng Ba, 1963; Lawrence và Lorsch, 1967), dân số sinh thái nói chung nhận thức tổ chức như không thể thích ứng (Hannan và Freeman, 1977; Singh, nhà phố, và Tucker,1986).Thay vào đó, lựa chọn là trình điều khiển chính của chuyển đổi và thay đổi hình thức tổ chức. Trong bản chất, dân số các nhà lý thuyết s inh thái học giả thuyết rằng tổ chức thành công và thất bại thường không thể có hệ thống quy cho các quyết định quản lý ở m ột số dân cấp, và do đó, thường xảy ra thông qua một tiến hóa quá trình lựa chọn. Để giải thích quá trình này, sinh thái học dân số đã giới thiệu các khái niệm về nội bộ và bên ngoài kết cấu quán tính. Quán tính cơ cấu nội bộ phát sinh từ thói quen và năng lực đã được phát triển và tăng cường trong các tổ chức trên khóa học về sự tồn tại của họ (Nelson và Win ter, 1982), đảm bảo m ô hình hoạt động của độ tin cậy cao và trách nhiệm được ưa chuộng bởi các cơ chế lựa chọn. Bên ngoài do hạn chế cơ cấu tổ chức embeddedness tại của nó kỹ thuật và thể chế môi trường (Amburgey, Kell y, và Barnett, 1993; Granovetter, 1985). Do thay đổi tổ chức thường liên quan đến sự hủy diệ t của m ô hình hiện tại (Biggart, 1977), m ất năng lực thông qua cơ cấu chuyển đổi, m ất mát nhân sự (Boeker, 1989), sự phá vỡ các mối quan hệ bên ngoài (Amburgey et al ., 1993), và nguy cơ của tính chính đáng (Hannan và Freeman, 1989), làm tăng sự thay đổi tổ chức khả năng thất bại do sự gián đoạn của thành lập các thói quen, lõi, tính năng và thiết bị ngoại vi (Hannan và Freeman, 1977, 1989; Singh, nhà phố, và Tucker, 1986). Dân số nhà sinh thái học đã so sánh nguy cơ thất bại này là hệ quả từ tổ chức để thay đổi phải đối m ặt với nguy cơ của các tổ chức tại của họ sáng lập (Havem an năm 1992; Singh et al., 1986) khung thay đổi là ''đặt lại trách nhiệm-của-tính m ới đồng hồ''(Amburgey et al ., 1993, p. 53; Hannan và Freem an, 1984, p. 160). Để xem toàn bộ quá trình lựa chọn này tiến hóa, xem xét một hình thức tổ chức tại thời điểm của nó thành lập phù hợp với yêu cầu của môi trường. Theo thời gian, thay đổi môi trường kết quả trong lệch chi tiết giữa m ột tổ chức đương nhiệm hình thức và môi trường của nó. Trong tình hình này, kết cấu quán tính ở cấp độ tổ chức tạo ra các rào cản để thay đổi, ức chế khả năng của đương nhiệm để đạt được m ột sự phù hợp với môi trường mới, do đó tăng nguy cơ thất bại theo thời gian (Hannan và Freem an, 1984, 1989). Sự bất lực của đương nhiệm thay đổi cung cấp một cơ hội cho tổ chức mới hình thức với m ột cơ cấu tốt hơn phù hợp với m ôi trường để vào dân số, qua đó giới thiệu các biến thể, trong đó đặt ra mức giá lựa chọn tăng lên. Đương nhiệm lệch với môi trường được lựa chọn ra, trong khi các hình thức tổ chức trưng bày các tốt nhất phù hợp với m ôi trường được giữ lại (Aldrich, 1979; Hannan và Freeman, 1977, 1989). Do đó, dân số sinh thái nhấn m ạnh lựa chọn như là chính người điều khiển thay đổi, phủ nhận khả năng của các tổ chức thay đổi mức độ thành công của họ trong phòng tập thể dục khuôn mặt của sự thay đổi môi trường. Tổ chức được xem như không có khả năng ảnh hưởng đến vận mệnh của m ình m ột cách hiệu quả, và quản lý chủ ý có vẻ như không có vấn đề cho dài hạn tại các tổ chức dân số sống còn cấp. Hai khái niệm quan trọng khác được sử dụng trong sinh thái học dân số nghiên cứu được tổ chức sáng lập và giải tán. Một số phương pháp tiếp cận lý thuyết cố gắng giải thích tổ chức sáng lập, bao gồm cả mật độ phụ thuộc và dân số năng động. phương pháp tiếp cận khác đối phó với giải tán, bao gồm sự phụ thuộc vào m ật độ, tập thể dục đặt lý thuyết, nguồn phân vùng, thành lập các điều kiện, trách nhiệm của tính mới, trách nhiệm của smallness, và cộng đồng sinh thái (Singh và Lumsden, 1990). Những lý thuyết cấu trúc được m ột thời gian ngắn địa chỉ dưới đây. Mật độ dân số phụ thuộc và động lực được được s ử dụng để giải thích tại sao intrapopulation các quá trình của sáng lập và tỷ lệ tử vong theo một mô hình lõm của tăng trưởng và suy giảm . Những cấu trúc hoạt động thông qua các cơ chế sau đây. Ban đầu, tăng trưởng dân số mật độ (số tổ chức với một m ới mẫu) làm tăng tính hợp pháp của dân mới. Tính hợp pháp thu được từ m ật độ dân số lớn hơn dẫn đến sự gia tăng tỷ lệ thành lập và giảm trong tỷ lệ thất bại trong tổ chức m ới hình thức. Tuy nhiên, cuối cùng đạt đến mật độ dân số một mức độ m à tại đó nguồn thặng dư bắt đầu suy giảm, dẫn đến một tình huống mà trong đó mật độ dân số môi trường vượt quá năng lực thực hiện. Trong này tình hình, cạnh tranh giữa các tổ chức lớn hơn cho các nguồn lực còn lại thất bại và làm tăng giảm tỷ lệ thành lập, dẫn đến một trạng thái cân bằng m ới (Carroll và Hannan, 1989; Hannan và Freeman, 1989; Hannan và Carroll, 1992). Xây dựng trên công việc trước trong bioecology (Levins, 1968), l ý thuyết tập thể dục so sánh tiến hóa lợi thế của chuyên gia so với các tổ chức generalist (Hannan và reeman, 1977). Để phát triển phương pháp này, các nhà nghiên cứu phân biệt khác nhau ''Mức độ biến đổi môi trường và hạt''(Singh và Lumsden, 1990, p. 165). Trong khi đó, hạt mịn m ôi trường (nhỏ định kỳ các biến thể) nói chung chuyên gia ủng hộ các tổ chức, môi trường, hạt thô (Lớn định kỳ các biến thể) có lợi cho các chuyên gia trong điều kiện m ôi trường dự đoán được, và tổng quát, trong điều kiện không chắc chắn. Chuyên gia và các tổ chức generalist cũng có xu hướng phản ứng khác nhau đối với môi trường của họ, bao gồm cả chiếm hốc khác nhau và dựa vào nguồn lực khác nhau. Các khác biệt này phản ứng có xu hướng giảm sự cạnh tranh giữa các chuyên gia và generalist tổ chức. Ví dụ, Carroll (1985) thấy rằng trong khi các tổ chức lớn chiếm generalist trung tâm của thị trường, tổ chức, chuyên gia khai thác nhỏ niches ngoại vi . Hơn nữa, tỷ lệ tài nguyên khai thác được cho là m ạnh m ẽ hơn cho các chuyên gia tổ chức, cho phép các chuyên gia để đạt được m ột tốt hơn phù hợp với m ôi trường của họ, trong khi tại cùng một thời gian gia tăng nguy cơ thất bại trong khuôn mặt của môi trường thay đổi. Do đó, cho dù lựa chọn ưu đãi chuyên gia tổ chức nhỏ hơn generalist lớn tổ chức là không chắc chắn và dường như phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Tại thời điểm thành lập tổ chức, môi trường điều kiện và cơ cấu xã hội được hòa về quy trình tổ chức (Stinchcombe, 1965), sau đó ảnh hưởng đến hành vi tổ chức, tăng dao động, và quản các xác suất của một tổ chức được lựa chọn trong hay ra ngoài . Do đó, một tổ chức của khả năng thay đổi và thích ứng được coi là phần lớn được xác định bởi điều kiện thành lập và bên ngoài các sự kiện tiếp theo để thành lập (Boeker, 1989). Mức giá sáng lập tổ chức cũng bị ảnh hưởng bởi sinh thái động lực, trước khi mức giá của sáng lập và giải tán, và thể chế thay đổi (Tucker, Singh, Meinhard, và House, 1988; Tucker, Singh, và Meinhard, 1990). Các tài liệu về tổ chức sáng lập cũng phân biệt giữa doanh nhân sáng lập và dự án kinh doanh mới do lối vào của m ột tổ chức được thành lập vào một mới kinh doanh (Low và MacMillan, 1988). Tuổi và kích thước là hai yếu tố khác tin rằng đến trung bình cơ chế lựa chọn. Quan điểm trách nhiệm các của tính mới (Stinchcom be, 1965, tr. 148- 149) cho rằng tổ chức thanh niên có nhiều khả năng được lựa chọn ra hơn cũ hơn, các tổ chức thành lập nhiều hơn, do các tổ chức cấp thấp của trẻ việc hàng ngày, m ạng xã hội, và tính hợp pháp dẫn đến thiếu độ tin cậy và trách nhiệm (Hannan và Freeman, 1984). Quan điểm của trách nhiệm của smallness nói rằng các tổ chức lớn ít có khả năng được chọn ra các tổ chức nhỏ hơn, do họ kích thước, như tăng kích thước đường quán tính xu hướng ưa chuộng lựa chọn (Hannan và Freeman, 1984). Cuối cùng, cộng đồng sinh thái học cho rằng các quần của các tổ chức không tiến triển trong sự cô lập, nhưng thay vì sự tiến hóa của họ liên quan đến mối tương quan với quần thể khác (As tley, 1985; Fom brun, 1986). Như vậy số phận của dân số cũng phụ thuộc vào và phù hợp với số phận của người dân khác có liên quan và của họ mô hình của mối. Mức độ lựa chọn là huy động từ các tổ chức duy nhấ t không, đến toàn bộ mạng (Barnett và Carroll, 1987). Sổ tay đổi tổ chức và đổi mới tập trung vào chính dựa trên kinh nghiệm Trong số các l ý thuyết khác nhau về tổ chức thích ứng và lựa chọn, dân số, sinh thái học có lẽ là nhất phát triển và thử nghiệm. Một khối lượng lớn kinh nghiệm làm việc trong sinh thái học dân số bao gồm nhiều các ngành công nghiệp trong thời gian thời gian rộng rãi đôi khi một trăm năm và lâu hơn. Hơn nữa, nghiên cứu lợi ích từ m ột mức độ thường cao sự đồng thuận giữa các kết quả thực nghiệm của m ình và nhất quán phương pháp luận (sự kiện lịch sử phân tích) trên nghiên cứu. Một số khu vực chính của phân tích bao gồm các tổ chức thay đổi, phụ thuộc vào mật độ lý thuyết, phòng tập thể dục lý thuyết tập hợp, và tỷ lệ dân số thất bại . Dân số nghiên cứu sinh thái học thực nghiệm đã tìm thấy tổ chức thay đổi được m ột chức năng của các nội sinh các yếu tố như tuổi tác (Delacroix và Swam inathan, Năm 1991, Kell y và Amburgey, 1991), kích thước (Havem an, 1993a, b, Mitchell, 1994), và kinh nghiệm với các thay đổi (Am burgey và Miner năm 1992; Amburgey et al, 1993.). Trong số các lực lượng ngoại sinh đã được tìm thấy là ảnh hưởng đến thay đổi được mức độ lo ̀ng rộng lượng môi trường (Carroll, 1985; Delacroix và Swaminathan, 1991) và điều kiện lúc sáng lập tổ chức (Tucker et al. 1990; Hannan, Carroll , Dundon, & Torres, 1995). Haveman (1993b), ví dụ, mặt hàng rằng, mặc dù tổ chức lớn hơn dự kiến triển lãm lớn không có khả năng thay đổi hơn so với các tổ chức nhỏ hơn do các cấp cao hơn của cấu trúc phức tạp và quan liêu, kích thước, vật liệu cách nhiệt chính trị, và phong phú slack nguồn lực của các tổ chức lớn hơn được hiển thị để thực sự tạo điều kiện thay đổi. Thật vậy, tổ chức chuyển đổi và giới thiệu những các hình thức tổ chức m ới ở cấp độ dân số thường không xảy ra thông qua việc thay đổi tổ chức, nhưng thay vì thông qua các sáng lập của tổ chức m ới và tỷ lệ tử vong hoặc giải tán của các tổ chức thành lập do mất phù hợp với m ôi trường của họ (Hannan và Freeman, 1977, 1984). Mật độ phụ thuộc vào lý thuyết đã được thực nghiệm kiểm nghiệm và hỗ trợ cho một số ngành công nghiệp. Đối với Ví dụ, Hannan và Freeman's (1987) nghiên cứu các quốc gia lao động công đoàn ở Mỹ 1836-1985, Barnett và của Carroll (1987) nghiên cứu về điện thoại địa phương các công ty ở Iowa 1900-1917, Carroll và Hannan của (1989) nghiên cứu của các tờ báo trong ba quốc gia 1800-1975, và Hannan, Carroll, Dundon, và phân tích (1995) của Torres của ngành ô tô ngành công nghiệp trong 5 nước châu Âu từ năm 1886 đến năm 1981 các mặt hàng hỗ trợ cho những tiên đoán của mật độ phụ thuộc vào lý thuyết. Ranger-Moore,-Holl Banaszak, và Hannan (1991) nghiên cứu các ngân hàng Manhattan (1791-1980) và công ty bảo hiểm nhân thọ Mỹ (1759-1937), cũng tìm kiếm sự hỗ trợ cho các ứng dụng của m ô hình phụ thuộc vào m ật độ trong quy định ngành công nghiệp. Tuy nhiên, Delacroix, Swam inathan, và Solt (1989) đã không tìm thấy hỗ trợ cho sự phụ thuộc m ật độ có hiệu lực trong học tập của ngành công nghiệp rượu vang trong California. Để đạt được một sự hiểu biết nhiều hơn hạt m ịn cấp tiến hóa dân số và thay đổi, các nhà nghiên cứu đã cố gắng dân số phân rã mật độ, bằng cách sử dụng các yếu tố như địa lý gần gũi (Carroll và Wade, 1991), yêu cầu nguồn lực (Baum và Mezias, 1992), hoặc bằng cách tương tự của khách hàng phục vụ (Baum và Singh, 1994). Thể hình lý thuyết tập hợp đã được khám phá bởi Delacroix et al. (1989) và Delacroix và Swaminathan (1991) trong học tập của ngành công nghiệp rượu vang ở California . Trong này nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã chứng minh rằng các chuyên gia và tổng quát, đáp ứng một cách khác nhau để cạnh tranh. Hơn nữa, Tucker et al. (1990) cho thấy chênh lệch thành lập mô hình cho chuyên gia và các tổ chức generalist. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực nghiệm về thành lập đối m ặt với những thách thức trong việc xác định chính xác thời gian và operationali zation sinh, cũng như các lựa chọn đơn vị phải phân tích môi trường (Delacroi x và Carroll, 1983; Tucker et al., 1990). ''Từ khi có không có tổ chức trước khi thành lập, tổ chức thuộc tính không thể được sử dụng như là các biến độc lập'' (Delacroix và Carroll, 1983, p. 275), và do đó dân số trở thành đơn vị phân tích. Dân số thường được định nghĩa sinh thái học đã tổ chức l ệ tử vong hoặc giải thể, hấp thụ bởi sáp nhập, hoặc chuyển đổi cấp tiến (Carroll, 1984). Thực nghiệm Các nghiên cứu đã tìm thấy rằng tỷ lệ suy giảm với cả hai tuổi (Freeman, Carroll, và Hannan, 1983; Singh et al., 1986) và kích thước (Haveman, 1993b; Mitchell, 1994). Tuy nhiên, vài nghiên cứu đã cùng một lúc kiểm soát cho cả hai tuổi và kích thước (Aldrich và Auster, 1986; Mitchell , 1994). Do đó, trong khi một đáng kể số lượng bằng chứng thực nghiệm đã được tạo ra từ lý thuyết sinh thái học dân số, làm việc nhiều vẫn còn, bao gồm cả đáp ứng một số thách thức và tranh cãi. Tranh cãi Dân số sinh thái đã bị chỉ trích về quyết định của m ình (Tư sản, 1984), quản lý chủ ý từ chối và miễn phí Tập trung vào chính dựa trên kinh nghiệm Trong số các lý thuyết khác nhau về tổ chức thích ứng và lựa chọn, dân số, sinh thái học có lẽ là nhất phát triển và thử nghiệm. Một khối lượng lớn kinh nghiệm làm việc trong sinh thái học dân số bao gồm nhiều các ngành công nghiệp trong thời gian thời gian rộng rãi đôi khi một trăm năm và lâu hơn. Hơn nữa, nghiên cứu lợi ích từ một m ức độ thường cao sự đồng thuận giữa các kết quả thực nghiệm của m ình và nhất quán phương pháp luận (sự kiện lịch sử phân tích) trên nghiên cứu. Một số khu vực chính của phân tích bao gồm các tổ chức thay đổi , phụ thuộc vào mật độ lý thuyết, phòng tập thể dục lý thuyết tập hợp, và tỷ lệ dân số thất bại. Dân số nghiên cứu sinh thái học thực nghiệm đã tìm thấy tổ chức thay đổi được m ột chức năng của các nội sinh các yếu tố như tuổi tác (Delacroix và Swaminathan, Năm 1991, Kelly và Amburgey, 1991), kích thước (Havem an, 1993a, b, Mitchell, 1994), và kinh nghiệm với các thay đổi (Amburgey và Miner năm 1992; Amburgey et al, 1993.). Trong số các lực lượng ngoại sinh đã được tìm thấy là ảnh hưởng đến thay đổi được mức độ lòng rộng lượng môi trường (Carroll, 1985; Delacroix và Swaminathan, 1991) và điều kiện lúc sáng lập tổ chức (Tucker et al. 1990; Hannan, Carroll, Dundon, & Torres, 1995). Haveman (1993b), ví dụ, m ặt hàng rằng, m ặc dù tổ chức lớn hơn dự kiến triển lãm lớn không có khả năng thay đổi hơn so với các tổ chức nhỏ hơn do các cấp cao hơn của cấu trúc phức tạp và quan liêu, kích thước, vật liệu cách nhiệ t chính trị, và phong phú slack nguồn lực của các tổ chức lớn hơn được hiển thị để thực sự tạo điều kiện thay đổi . Thật vậy, tổ chức chuyển đổi và giới thiệu những các hình thức tổ chức m ới ở cấp độ dân số thường không xảy ra thông qua việc thay đổi tổ chức, nhưng thay vì thông qua các sáng lập của tổ chức mới và tỷ lệ tử vong hoặc giải tán của các tổ chức thành lập do mất phù hợp với môi trường của họ (Hannan và Freeman, 1977, 1984). Mật độ phụ thuộc vào lý thuyết đã được thực nghiệm kiểm nghiệm và hỗ trợ cho một số ngành công nghiệp. Đối với Ví dụ, Hannan và Freeman's (1987) nghiên cứu các quốc gia lao động công đoàn ở Mỹ 1836-1985, Barnett và của Carroll (1987) nghiên cứu về điện thoại địa phương các công ty ở Iowa 1900-1917, Carroll và Hannan của (1989) nghiên cứu của các tờ báo trong ba quốc gia 1800-1975, và Hannan, Carroll, Dundon, và phân tích (1995) của Torres của ngành ô tô ngành công nghiệp trong 5 nước châu Âu từ năm 1886 đến năm 1981 các mặt hàng hỗ trợ cho những tiên đoán của mật độ phụ thuộc vào lý thuyết. Ranger-Moore,-Holl Banas zak, và Hannan (1991) nghiên cứu các ngân hàng Manhattan (1791-1980) và công ty bảo hiểm nhân thọ Mỹ (1759-1937), cũng tìm kiếm sự hỗ trợ cho các ứng dụng của m ô hình phụ thuộc vào mật độ trong quy định ngành công nghiệp. Tuy nhiên, Delacroix, Swaminathan, và Solt (1989) đã không tìm thấy hỗ trợ cho sự phụ thuộc mật độ có hiệu lực trong học tập của ngành công nghiệp rượu vang trong California. Để đạt được m ột sự hiểu biết nhiều hơn hạt mịn cấp tiến hóa dân số và thay đổi, các nhà nghiên cứu đã cố gắng dân số phân rã mật độ, bằng cách sử dụng các yếu tố như địa lý gần gũi (Carroll và Wade, 1991), yêu cầu nguồn lực (Baum và Mezias, 1992), hoặc bằng cách tương tự của khách hàng phục vụ (Baum và Singh, 1994). Thể hình lý thuyết tập hợp đã được khám phá bởi Delacroix et al. (1989) và Delacroix và Swam inathan (1991) trong học tập của ngành công nghiệp rượu vang ở California . Trong này nghiên cứu, các nhà nghiên cứu đã chứng m inh rằng các chuyên gia và tổng quát, đáp ứng một cách khác nhau để cạnh tranh. Hơn nữa, Tucker et al . (1990) cho thấy chênh lệch thành lập mô hình cho chuyên gia và các tổ chức generalist. Tuy nhiên, các nghiên cứu thực nghiệm về thành lập đối m ặt với những thách thức trong việc xác định chính xác thời gian và operationali zation sinh, cũng như các lựa chọn đơn vị phải phân tích môi trường (Delacroix và Carroll, 1983; Tucker et al., 1990). ''Từ khi có không có tổ chức trước khi thành lập, tổ chức thuộc tính không thể được sử dụng như là các biến độc lập'' (Delacroi x và Carroll, 1983, p. 275), và do đó dân số trở thành đơn vị phân tích. Dân số thường được định nghĩa sinh thái học đã tổ chức lệ tử vong hoặc giải thể, hấp thụ bởi sáp nhập, hoặc chuyển đổi cấp tiến (Carroll , 1984). Thực nghiệm Các nghiên cứu đã tìm thấy rằng tỷ lệ suy giảm với cả hai tuổi (Freeman, Carroll, và Hannan, 1983; Singh et al., 1986) và kích thước (Havem an, 1993b; Mitchell, 1994). Tuy nhiên, vài nghiên cứu đã cùng một lúc kiểm soát cho cả hai tuổi và kích thước (Aldrich và Auster, 1986; Mitchell, 1994). Do đó, trong khi m ột đáng kể số lượng bằng chứng thực nghiệm đã được tạo ra từ lý thuyết sinh thái học dân số, làm việc nhiều vẫn còn, bao gồm cả đáp ứng một số thách thức và tranh cãi . Tranh cãi Dân số sinh thái đã bị chỉ trích về quyết định của m ình (Tư sản, 1984), quản lý chủ ý từ chối và m iễn phí sẽ (Astley và Van de Ven, lựa chọn và sự thích nghi trong chiến và do đó rời khỏi tổ chức với ít, nếu bất kỳ ảnh hưởng, về lựa chọn. Do đó, dân số sinh thái xuất hiện để overemphasize cơ chế tuyển chọn, trong khi phần lớn bỏ qua các cơ chế thích ứng. Hơn nữa, bằng cách tập trung vào người dân như là đơn vị phân tích, dân số sinh thái không ít vào tài khoản cho tính không đồng nhất giữa các tổ chức, khác hơn là cố gắng để kiểm soát sự khác biệt trong kích thước và tuổi tác, chỉ có hai biến trong số rất nhiều tiềm năng interorganizational s ự khác biệt. Dân số thực nghiệm sinh thái văn học cũng bỏ qua trường hợp của các công ty đương nhiệm rằng đã thành công thích ứng khi đối mặt với diện m ới và công nghệ không liên tục. Các nghiên cứu thực nghiệm đã được neo trên m ột phương pháp duy nhất của phân tích sự kiện lịch sử. Sự kiện lịch sử đã trở thành m ô hình rất tinh vi trong ứng dụng của nó, và điều này được chia sẻ phương pháp duy nhất có lẽ các tài khoản cho tính chất tích luỹ của dân số nghiên cứu sinh thái học, như chúng tôi nêu ra trong phần này. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã không được hưởng lợi từ crossvalidation sử dụng thay thế cho nghiên cứu theo chiều dọc phương pháp tiếp cận. Trong phê bình của mình về việc sử dụng lý thuyết thể chế nghiên cứu sinh thái học dân số, Zucker (1989) đặt câu hỏi việc sử dụng các tính hợp pháp của xây dựng, m à không có thực sự đo lường nó, để giải thích sự phụ thuộc vào mật độ của người dân. Zucker cho rằng m ật độ dự toán là proxy cho các quá trình cơ bản thể chế ủng hộ một cái nhìn mật độ-as-quá trình đó thấy tính hợp pháp như m ột quá trình liên quan m ật độ để thành lập và thất bại, chứ không phải là một biến cần đo. Các khác biệt này Zucker đã kêu gọi m ột cuộc đối thoại đang diễn ra giữa các l ĩnh vực sinh thái học dân số và thể chế lý thuyết, hơn là một lĩnh vực khái niệm vay từ khác. Tuy nhiên, bất chấp sự khác biệt nhất định về lý thuyết, một số nhà nghiên cứu đã xem dân số và sinh thái lý thuyết thể chế như hội tụ và bổ sung khái niệm (Hannan và Carroll , năm 1992; Hannan và Freeman, 1989). Một vài nhà nghiên cứu thậm chí còn đề xuất một mối quan hệ thứ bậc, tin rằng thể chế môi trường hình thành cơ sở cho sinh thái quy trình (Tucker, Baum, và Singh, 1992). Ví dụ, nghiên cứu tổ chức dịch vụ chăm sóc trẻ em trong Toronto giữa năm 1971 và 1987, Baum và Oliver (1991, 1992) thấy rằng dân số của các tổ chức mối quan hệ với thể chế kinh nghiệm cao hơn tỷ lệ sống sót, hỗ trợ ảnh hưởng quan trọng của thể chế yếu tố về lựa chọn. Ngoài các liên kết đến thể chế lý thuyết, các nhà nghiên cứu cũng đã kết hợp dân số sinh thái với các khái niệm từ việc học tập Nhữ ng sự liên quan giữa thích nghi và Thay đổi Sự liên quan sơ cấp nghiên cứu sinh thái học dân số là sự thích nghi và sự thay đổi là chức vị của những hãng thì không thể thay đổi khi đối mặt với những người gia nhập mới, giới thiệu những dạng tổ chức mới vào dân cư. Những kết quả tìm kiếm thực nghiệm áp đảo mạnh mẽ hỗ trợ kết luận m à đa số những hãng được lựa chọn từ bên ngoài. Giải thích trội hơn là sự không có khả năng để chiến thắng quán tính cấu trúc nhúng. Tuy nhiên, kết quả tìm kiếm không phân biệt, giữa những hãng mà có chiến lược hướng ngắn hạn sự thích nghi và những chiến lược hướng về phía việc quản lý hãng trong tính vĩnh viễn, như được báo cáo trong Von Werder (2001) trong một phân tích lịch sử của Si-men. Nghiên cứu sinh thái học dựa theo kinh nghiệm nhìn nhận 1 vài phận sự của hãng có lẽ đã được làm thích nghi, trừ phi những hãng này không phải là những đề tài của nghiên cứu chuyên sâu. Những sự liên quan giữa sự Thích nghi và sự Thay đổi và Tương lai nghiên cứu Một hiển nhiên, nhưng có lẽ để dễ hiểu, kết luận được vẽ từ tổng quan của sự chọn lọc thích nghi văn hóa Pfeffer (1993) đã có thể đúng. Một cách tương đối để tranh luận là sự thích nghi rộng lớn, văn hóa nghiên cứu chọn lọc trải qua hơn 30 năm cùng với những sự m ô tả của Pfeffer là ''nhổ cỏ miếng vá.'' Hình 5.1 đại diện cho sự nỗ lực của chúng ta trong sự định vị những lý thuyết khác nhau dưới dạng nguyên nhân sơ cấp tập trung, đơn vị của sự phân tích, và mối quan hệ tới công nghiệp động lực học và tới những m ôi trường cơ quan tầm vỹ mô. Tuy nhiên, hình 5.1 cũng trình bày những cơ hội để đạt được một sự hợp nhất l ý thuyết thông qua những xi-lô đề tài đơn. Lý thuyết có cách tiếp cận khác và những giả thiết bên dưới hướng tới việc nghiên cứu những sự thích nghi Sinh thái học dân số. Giả thiết trong tổ chức thì không có khả năng làm thích nghi trong môi trường.Chẵng hạn như, khoa nghiên cứu mối quan hệ giữa dân số với môi trường xung quanh, giả sử các tổ chức không thể thích ứng về yếu tố cú sốc m ôi trường.Thay đổi về dân số và sự nổi lên của các hình thức tổ chức m ới (Công nghiệp) được định hướng bởi diện mới mà giới thiệu phiên bản m ới, kết quả lựa chọn những hình thể tổ chức lỗi thời và duy trì mẫu mới trong đó, theo định nghĩa, cuộc triển lãm cao cấp phù hợp với thay đổi môi trường (Hannanand Freem an,1977,1984,1989). Ngược lại , theo lý thuyết thể chế, sự sống còn của công ty phụ thuộc vào việc kiếm được tính hợp pháp với môi trường, thông qua việc sử dụng rộng rãi và được chấp nhận thực tiễn và các hình thức (DiMaggio và Powell,1983). Như vậy, qua thời gian, công ty thực hành hội tụ và trở thành đồng nhất hơn. Quan điểm lý thuyết dựa trên tài nguyên công ty tồn tại và khả năng thích ứng với được gắn vào tại khoản hiến tặng tài nguyên của nó. Những việc hiến tặng tài nguyên bắt chước khác nhau và các đặc điểm trên toàn công ty dẫn đến sự thích nghi và tổ chức hình thức không đồng nhất (Barney năm 1991; Wernerfel t, 1984). Sự tiến hóa tiển vọng kinh tế (Nelson và m ùa đông,1982) tập trung vào sự thích ứng tổ chức như được gắn với khả năng tổ chức để phát triển và cải thiện thói quen liên quan đến việc xử lý thông tin, ra quyết định và tìm kiếm quy trình lựa chọn trong tổ chức. Các quan điểm khác nhau về thích ứng và lựa chọn cũng có khác nhau ở mức độ phân tích. Cả hai dân số sinh thái học và lý thuyết có thể chế tập trung vào thích ứng và quy trình lựa chọn ở mức dân số. Firm adaptation được xem là đồng nhất trong dân số được hướng cả về mức độ biến thể, lựa chọn và duy trì (Hannan và Freeman, 1977), hoặc bằng tài bă ́t chước, cưỡng chế và quy phạm đồng dạng (DiMaggio và Powell,1983). Tương tự, tổ chức công nghiệp trong nền kinh tế đã tập trung vào thay đổi cấp ngành công nghiệp, trong khi nhóm nghiên cứu chiến lược tập trung vào sự khác biệt giữa các nhóm của các công ty trong một ngành công nghiệp (Hành động và Porter,1977;Hunt,1972;Porter,1979). Quan điểm dựa trên nguồn tài nguyên (Barney năm 1991; Penrose,1959; Wernerfelt,1984), lý thuyết hành vi của công ty (C yert và tháng Ba, 1963), lựa chọn chiến lược (trẻ em , năm1972, Miles và Snow, 1978), nhấn mạnh sự cân bằng (Gersick, 1991; Tushman và Rom anelli, 1985), và lý thuyết chi phí giao dịch (Coase, 1937; Williamson, 1975,1979) tất cả tập trung vào sự khác biệt của thích ứng và lựa chọn tại cấp tổ chức. Các nghiên cứu vệ sự thích ứng, lựa chọn, và thay đổi cũng khác nhau rất nhiều trong việc áp dụng phương pháp thực nghiệm. Các nghiên cứu dân số sinh thái theo lối kinh nghiệm là theo chiều dọc, thường kéo dài qua nhiều thập kỷ, bao gồm một lịch sử ngành công nghiệp toàn bộ và sự tiến hóa của nó từ khi thành lập, trong khi hầu hết các thực nghiệm các nghiên cứu về thích ứng và lựa chọn đã được chủ yếu mặt cắt ngang hoặc ngắn hạn theo định hướng. Nghiên cứu Cross- sectional không thể nắm bắt quy trình dài hạn và ảnh hưởng của thay đổi môi trường hoặc của sự thích ứng có tính tổ chức (Barnett và Burgelman năm1996; Miller và Friesen,1980) Bảng 5.1 tóm tắt các lý thuyết mà chung bao gồm việc nghiên cứu chọn lựa sự thích ứng phần chính yếu cho chương này. Mỗi lý thuyết được tóm lược & phân lọai theo nhóm chức năng phân tích đặc biệt của nó, tập trung nghiên cứu trung tâm, các giả định cơ bản, tập trung kinh nghiệm chính và tác động của nó đối với quản lý chủ ý. Bảng 5.1 cho thấy sự gia tăng của các lý thuyết, các m ô hình nghiên cứu, các cấu trúc, phương pháp tiếp cận thực nghiệm, và phân tích các mức độ không tương thích trong lĩnh vực này. Nó cũng cho thấy rằng bài luận có tầm ảnh hưởng trong “adaptation selection” chủ yếu vẫn diễn ra trong chủ đề đơn thuộc về lý thuyết ' 'silo”. Các lý thuyết về sự gia tăng, với những trích dẫn tương đối ít ''silo-cross”, thiếu các mô hình chia sẻ và các định nghĩa biến thiên (phụ thuộc hoặc độc lập) và các nhóm chức năng phân tích đa dạng tất cả đã góp phần cho một cấp độ của sự so sánh thực tiển thấp và kiến thức về sự tích tụ và hòa hợp trên “silo”.Thật vậy, tài liệu phong phú này nói nhiều hơn về tuyển chọn, nguồn và nguyên nhân gây ra sự í ạch hơn về s ự tiến hóa, đột biến và sự sống còn của các tổ chức theo thời gian hoặc về vai trò và đóng góp của quản lý chủ ý . Bảng chỉ rõ rằng tài liệu là không thuyết phục về vai trò của quản lý chủ ý trong việc thích ứng có tính tổ chức Trong khi một số phương pháp tiếp cận m ang tính lý thuyết tập trung vào vai trò của chủ ý quản lý, ống kính lý thuyết khác làm nổi bật những hạn chế có chủ ý về quản lý, kết luận rằng những vấn đề nhỏ trong việc giải thích về sự thích nghi m ang tính tổ chức và sống sót qua thời gian. Có lẽ hầu hết các kết luận quan trọng và rõ ràng là lời giải thích chủ đề đơn của hiện tượng thích ứng và lựa chọn của họ đã đạt đến giới hạn. Nó có thể là thời gian để từ bỏ lựa chọn và thích ứng ngây thơ ngây thơ nghiên cứu ủng hộ chỉ đạo sự quan tâm về chiến lược và các học giả l ý thuyết tổ chức để nghiên cứu các kết quả chung của sự thích nghi có chủ đích và các áp lực chọn lựa thuộc về môi trường. Với một vài ngoại lệ, các nhà nghiên cứu đã không giải quyết các mối tương quan giữa sự lựa chọn mức độ dân số và thích ứng cấp dân số (Lewin và Volberda,1999; McKelvey,1998). Các mô hình Coevolutionary (xem chap.8) có tiềm năng bổ sung tích hợp lý thuyết về thích ứng và lựa chọn.Với mô hình như vậy kết hợp các tiền đề rằng sự thích nghi và lựa chọn không phải là lực lượng trực giao, nhưng về cơ bản có liên quan nhau và thay đổi tổ chức cũng như sự hỗ tương phải được nghiên cứu theo chiều dọc. Trong các mô hình coevolutionary, thay đổi không phải là một kết quả của quản lý môi trường thích ứng hoặc lựa chọn mà là kết quả chung của chủ ý và tác động môi trường. Vì vậy, chúng tôi ít bi quan về cảnh quan mà đánh giá của chúng tôi m iêu tả về tài liệu về sự thích ứng với lựa chọn. Có thể, lần đầu tiên lướt qua, trông giống như một miếng vá cỏ dại, nhưng chúng tôi cũng có thề phân biệt m ột cơ hội m ỡ “wide open” cho các nghiên cứu mà tận dụng lý thuyết giải thích bổ sung và qua m ức độ phân tích, tích hợp các thuyết nhân quả “causalities” đảo ngược và phấn đấu để đạt được tích hợp trên lý thuyết silo. Hội tụ của nhiều quan điểm đa dạng khác nhau có thể thông báo tốt hơn s ự hiểu biết về sự phức tạp của tổ chức thích ứng và thay đổi theo thời gian. Nghiên cứu kỹ hơn cho thấy m ột số điểm của chồng chéo và chủ đề chung. Ví dụ, dân số quan điểm sinh thái tổ chức thay đổi khi có hại , gây rối, và m ột mối đe dọa cho tổ chức s ự sống còn (Hannan và Freeman, 1977, 1989), và những quan điểm kinh tế tiến hóa thay đổi như là tích cực và m ỗi công ty không ngừng phát triển và từng đạt vượt khác thông qua sự đổi m ới (Nelson và Winter, 1982).Trong khi sinh thái dân số nhìn thấy tổ chức thay đổi không giống bởi vì các lực lượng quán tính cấu trúc (Hannan và Freeman, 1977), thay đổi là m ột chính trình điều khiển của tổ chức học tập (Levinthal vàTháng ba, 1981, 1993), lý thuyết hành vi của công ty (C yert và tháng Ba,1963) và tiến hóa kinh tế (Nelson và Winter, 1982). Trong các phần đó theo chúng tôi cố gắng để làm nổi bật các khu vực của chồng lên nhau và cơ hội rèn bổ sung và một hiểu biế t tích hợp nhiều hơn về các hiện tượng lựa chọn - thích ứng. Sinh thái dân số và lý thuyết thể chế cả khía cạnh thông tin về tính đồng nhất dân số, mặc dù phương pháp tiếp cận của họ khác biệt rõ rệt. Nghiên cứu mật độ sự phụ thuộc của người dân theo thời gian, sinh thái học dân số nhấn m ạnh sự thay đổi, lựa chọn và giữ như quy trình mà người dân không phải là tổ chức cá nhân, thay đổi . Thay đổi ở cấp độ dân số xảy ra thông qua các mục nhập của các hình thức tổ chức mới rằng định hướng sự khác biệ t, dẫn đến gia tăng lựa chọn và đạt đê ́n về tính đồng nhất (HannanvàFreeman, 1984). Lý thuyết thể chế tập trung vào giải thích cho sự xuất hiện của tính đồng nhất không thay đổi. Điều này xem việc thay đổi theo m ột hướng duy nhất và định hướng bởi môi trường thể chế. Các áp lực đồng dạng thể chế dẫn đến tính đồng nhất hơn, phù hợp và hội tụ (DiMaggio và Powell, 1983; Meyer và Rowan, 1977). Sinh thái học nhấn mạnh môi trường kỹ thuật và cạnh tranh, trái ngược với lý thuyết về thể chế, trong đó nhấn m ạnh tầm quan trọng của tính chính đáng cho sự sống còn. Trong khi kết cấu quán tính là nguồn gốc của sự thích nghi trong vấn đề sinh thái học dân số (Hannan và Freeman, 1977), không tương thích với thể chế định mức đại diện nguồn gốc của maladaptation trong lý thuyết thể chế (DiMaggio và Powell, 1983). Lý thuyết thể chế dự báo rằng tỷ lệ thông qua cơ chế thực hiện làm tăng thêm các tổ chức thông qua các m ới thực hành. Các chi tiết tương tự như nhau tổ chức trở thành, thấp hơn sẽ là sự thay đổi trong dân số (Strang và Soule, 1998). Các ý nghĩa của lý thuyết thể chế quản lý chủ ý là chỉ đạo các nỗ lực của họ đối với việc xét đến tính hợp pháp với môi trường của nó bằng cách tiếp tục sắp xếp cấu trúc tổ chức của họ, chiến lược và các giá trị với các chỉ tiêu thể chế và các kỳ vọng. Nền kinh tế tổ chức công nghiệp cũng nhấn m ạnh sự ảnh hưởng chi phối của dân số (công nghiệp) về hiệu suất & sự tồn tại cá nhân công ty. Cơ cấu thị trường (tập trung, nhập cảnh và sự khác biệ t sản phẩm) quyết định hiệu suất của công ty và ngành công nghiệp (Bain, 1968; Mason, 1959; Porter, 1981). Tuy nhiên, giả định cân bằng tỉnh và tính đồng nhất của các công ty trong ngành công Vì nền kinh tế tổ chức công nghiệp giả định rằng các công ty không thể định hình cấu trúc ngành công nghiệp, định vị trở thành quan trọng (Porter, 1980). Quản lý tác động của nền kinh tế tổ chức công nghiệp bao gồm các lựa chọn và đưa vào các ngành công nghiệp hấp dẫn, giảm sự cạnh tranh trong nội bộ ngành công nghiệp thông qua thông đồng và thực hiện các rào cản đối với nhập cảnh (Vượt quá năng lực, hội nhập theo chiều dọc, giới hạn giá hoặc sự khác biệt sản phẩm).Quan điểm dựa trên nguồn tài nguyên (RBV) có nguồn gốc từ nền kinh tế tổ chức công nghiệp. Trái ngược với IO kinh tế, m à quan điểm ngành công nghiệp thành viên là yếu tố quyết định hiệu suất của công ty, RBV tập trung vào các nguồn tài nguyên nội bộ công ty, độc đáo và khả năng như là nguồn gốc của một lợi thế cạnh tranh bền vững (Barney năm 1991; Wernerfel t, 1984). Hơn nữa, quan điểm quản lý RBV như có thể chủ động ảnh hưởng đến vận mệnh của công ty của họ theo quyết định của mình đầu tư vào công ty cụ thể khả năng chiến đấu khác. Hơn nữa, divestitures và chiến lược đa dạng hóa được xem như là phương tiện để có được những tính năng mới (trong khi đảo chiều sự trì trệ thuộc về cấu trúc của các khả năng lỗi thời) và xác định hướng và thời gian nhập cảnh vào thị trường mới trở thành một biến chiến lược chính cho quản lý thích ứng (Ram anujam và Varadarajan,1989). nền kinh tế tổ chức công nghiệp và RBV cả hai thông báo về vai trò của “các cơ chế cô lập'' (Rum elt, 1984) như một phương tiện để duy trì lợi thế cạnh tranh. Nền kinh tế tổ chức công nghiệp nhấn m ạnh mục nhập vào dòng kinh doanh m ới của doanh nghiệp (công nghiệp) và các rào cản để nhập cảnh như m ột cơ chế cách ly. RBV nhấn mạnh tính không thể bắt chước được “inimitability” của các nguồn tài nguyên duy nhất, tính phức tạp về m ặt xã hội của chúng và s ự m ơ hồ mang tính nhân quả như cơ chế cô lập (ví dụ, quyền sở hữu trí tuệ, sáng chế và học không tương xứng) mà bảo vệ các nguồn lực chiến lược của công ty từ sự bắt chước và duy trì việc trả tiền thuê của họ. RBV cũng đóng góp cho sự minh bạch của ngu ồn gốc và nguyên nhân của sự trì trệ về cấu trúc. Nó lập luận rằng sự sống còn tổ chức được tăng cường thông qua s ự khác biệt nguồn lực cơ sở. Tuy nhiên, thay đổi sự hiến tặng nguồn lực của công ty thường đòi hỏi đảo chiều các mục đầu tư được ấn định, đòi hỏi đáng kể nỗ lực và kéo dài lâu hơn so với thay đổi chiến lược thị trường của nó thông qua việc sáp nhập và m ua lại (Dierickx và Cool, 1989). Điều này trái ngược với lý thuyết về thể chế, m à quan điểm xem các tổ chức như là cải thiện những cơ hội sống còn của họ cơ hội thông qua tính phù hợp và tính đồng nhất. Trái với các giả định cơ bản lý thuyết về thể chế, môi sinh dân số và nền kinh tế tổ chức công nghiệp, l ý thuyết quốc gia phụ thuộc tài nguyên (RDT) giả định rằng các tổ chức có thể ảnh hưởng và định dạng mối quan hệ của nó với m ôi trường. Mối quan tâm chính của RDT là làm thế nào tổ chức có thể ban hành và thương lượng môi trường của nó, giảm bớt s ự phụ thuộc của nó đối với môi trường và thực hiện sự lựa chọn chiến lược trong phạm vi hạn chế nhất định (Pfeffer và Salancik,1978). RDT nhấn mạnh kiểm soát sự phụ thuộc thông qua các phương tiện cài vào nhau giữa các tổ chức thương m ại (Stearns và Mizruchi, 1993). Nó cho rằng các vấn đề có quy m ô tranh (trong đó có phù hợp với Fligstein [1996], trong đó tranh cãi lập luận rằng các công ty lớn có thể tập thể dục cưỡng chế với quyền lực đồng dạng trên các công ty nhỏ hơn). Một chủ đề chia sẻ rằng một số nền tảng lý thuyết quốc gia phụ thuộc, lý thuyết thể chế, lý thuyết chi phí giao dịch và lý thuyết hành vi của công ty-liên quan đến vai trò của sự không chắc chắn môi trường và động lực của người quản lý để tránh sự không chắc chắn. Tài nguyên phụ thuộc dựa vào lý thuyết chuyển dịch cơ cấu phụ thuộc vào mối quan hệ của đề ra chòm sao quyền lực và quyền lực i nterorganizational mối quan hệ để giảm thiểu môi trường không chắc chắn (Pfeffer và Salancik, 1978). Chi phí giao dịch kinh tế (TCE) làm giảm nguy cơ giao dịch cụ thể bằng cách thay đổi địa giới tổ chức, xây dựng cấu trúc quản trị phù hợp như tiếp thu (internali zing) thị trường giao dịch vào hệ thống cấp bậc (Williamson,Năm 1975, 1979). Lý thuyết về hành vi của công ty (Cyertvà tháng Ba, 1963) cũng xem như là động cơ thúc đẩy các tổ chức để tránh sự không chắc chắn về môi trường bằng việc thúc đẩy tránh sự không chắc chắn trong m ôi trường của mình (tương tự như RDT, mà giới thiệu lại khái niệm 15 năm sau) và tích lũy slack tổ chức, phục vụ để làm vật đệm cho sự biến đổi trong hiệu suất và sự không chắc chắn m ôi trường. Đối với lý thuyết về thể chế, m ôi trường không chắc chắn và m ơ hồ có thể được giảm nhẹ thông qua ta ̀i bắt chước đồng dạng quy chuẩn, làm tăng tính hợp pháp và thành công được nhận thức (và DiMaggio Powell, 1983). Nền kinh tế chi phí giao dịch và lý thuyết quốc gia phụ thuộc vào tài nguyên chia sẻ tập trung vào cơ cấu mối quan hệ tổ chức nội bộ. TCE, tuy nhiên, nhấn mạnh sự sắp sếp của các cấu trúc quản trị và các giao dịch như là m ột chức năng đặc điểm giao dịch (Williamson, 1975, 1979). Lợi thế cạnh tranh xuất phát từ lựa chọn cơ cấu quản trị nhằm tối đa hóa hiệu quả và giảm thiểu chi phí giao dịch Một số lựa chọn lý thuyết thích ứng tóm tắt trong bảng 5,1 thông báo sự thay đổi và thích ứng theo thời gian và giả sử một số vai trò đối với chủ ý thuộc về. Chúng bao gồm các lý thuyết về hành vi của công ty (Cyert và tháng Ba, 1963), các kinh tế tiến hóa (Nelson và Winter, 1982), chiến lược lựa chọn lý thuyết (trẻ em, 1972), nhấn mạnh sự cân bằng (Gersick,1991; Tushm an và Rom anelli, 1985) và các học thuyết tổ chức (Levinthal và tháng Ba, 1981,1993; Tháng ba, 1991). Nhấn mạnh lý thuyết trạng thái cân bằng đại diện cho sự tranh cãi phức tạp hơn cho sự chủ ý trong quản lý và các điều kiện mà chủ ý có thể ảnh hưởng đến sự trường thọ và sự sống còn của công ty. Trong tôn trọng đó, nhấn m ạnh nghiên cứu sự cân bằng thay thế cho việc nghiên cứu lựa chọn chiến lược (trẻ em, 1972) hoặc các l ý thuyết rằng tán thành một quan điểm hạn chế hơn về chủ ý trong quản lý: thành tựu của 1 chuyển đổi cho phù hợp với môi trường (Donaldson,Năm 1995, 1996b). Các lý thuyết các nền kinh tế tiến hóa, sự học tập m ang tính tổ chức và lý thuyết hành vi của công ty thiết lập trên một nền tảng để nghiên cứu sự thích ứng và thay đổi m ang tính tổ chức theo thời gian. Những lý thuyết này có một số tính năng chung. Nó hàm chứa hiện tượng đa cấp, các yếu tố nhân quả hai hướng, sự lựa chọn vi và vĩ m ô, sự căng thẳng luôn hiện diện của việc cân bằng thăm dò, khai thác và những khí chất cụ thể. Chung qui lại , các l ý thuyết này bắt đầu thông báo cho phân tích về sự thích ứng thay đổi của tổ chức như kết quả chung của sự lựa chọn vi mô. Trong khi RBV quan niệm các tổ chức như [hàng khối nguồn tài nguyên] ''(Penrose, 1959), l ý thuyết hành vi của doanh nghiệp (BTOF) quan niệm tổ chức liên minh (Cyert và tháng Ba, 1963). Như trong lý thuyết quốc gia phụ thuộc tài nguyên, BTOF quan xem xét các tổ chức khi đàm phán môi trường của họ; tương tự như lý thuyết sự lựa chọn chiến lược (trẻ em,1972), tổ chức có ''vĩ độ đáng kể trong lựa chọn chiến lược của họ để đối phó với môi trường của họ ''(C yert và tháng Ba, 1963, p. 244). BTOF tư vấn cho các nhà quản lý để tích lũy slack để tránh sự không chắc chắn, phân bổ nguồn lực để slack đổi m ới và thích ứng với các mục tiêu, sự chú ý thay đổi và thủ tục tìm kiếm như là hậu quả của việc học có tính tổ chức. BTOF trình bày cả hai cách thay thế hành vi lý thuyết cổ điển lý thuyết của công ty (Cyert và tháng Ba, 1963) và là m ột trong các căn cứ cho các nền kinh tế tiến hóa (Nelson và Mùa đông, 1982) và kiến thức mang tính tổ chức (Levinthal và tháng Ba, 1981, 1993). Ngược lại với nhiều lý thuyết theo hướng tĩnh như TCE, RBV và IO kinh tế, nền kinh tế tiến hóa là động và quá trình có định hướng. Tương tự như RBV,IO và không giống như kinh tế, các nền kinh tế tiến hóa nhấn mạnh tính không đồng nhất giữa các công ty. Tính không đồng nhất là xem như là kết quả của tốc độ khác nhau và đường lối của sự thích nghi theo thời gian. Các nền kinh tế tiến hóa tập trung vào cường độ và hướng của tìm kiếm và lựa chọn trong thích ứng và thay đổi thói quen có tính tổ chức. Phân tích diễn ra ở cấp độ doanh nghiệp cho các quá trình tìm kiếm và cho sự xuất hiện của các lựa chọn quyết định và ở mức độ công nghiệp cho các cơ chế giả (Nelson và Winter, 1973, 1974, 1982). Tương tự dân số sinh thái học và lý thuyết về thể chế, các nền kinh tế tiến hóa giải thích cách biến thể biến mất.Thành công đó trở thành thói quen chi phối và được sao chép ở cấp ngành công nghiệp thông qua mô phỏng các cơ chế, do đó làm giảm sự thay đổi . Trái với dân số sinh thái , kinh tế tiến hóa chỉ định theo nghĩa rộng một cách tích cực để thay đổi thói quen-cao cấp tại cấp ngành công nghiệp định hướng cải tiến và thay đổi. Hàm ý trong Quản lý tác động của kinh tế học tiến hóa bao gồm việc nhân rộng và duy trì các thực tiển thành công và thói quen, việc quản lý chủ động của các thói quen cho đổi mới và tận dụng năng lực trong quá khứ. Kiến thức mang tính tổ chức quan niệm tổ chức hệ thống học tập thích nghi và có một triển vọng đa cấp, liên quan đến việc sự tiếp thu kiến thức nội bộ, dân số cấp và học tập cá nhân cấp.Tương tự như kinh tế học tiến hóa và BTOF, học tập được xem là phụ thuộc rất cao vào đường hướng và năng động (Levinthal và tháng Ba, 1981, 1993). Hàm ý quản lý bao gồm việc đổi m ới liên tục kiến thức cơ sở và quản lý của gia tăng và đổi m ới cấp tiến, tránh các cạm bẫy quyền lực và học tập thiện cận bằng cách tập trung vào thích ứng dài hạn.Trái với sinh thái học dân số, nhấn mạnh những ảnh hưởng trạng thái cân bằng rằng các tổ chức có thể vượt qua kết cấu quán tính thông qua sự tiến hóa mang tính tổ chức cấp tiến và không liên tục và chuyển thể, và nó lập luận rằng thay đổi tích cực tương quan với hiệu suất (Gersick năm 1991; Tushman và Romanelli,1985). Nhấn m ạnh sự cân bằng tư vấn cho các nhà quản lý được đáp ứng với những thay đổi không liên tục trong môi trường và để vượt qua sự trì trệ thông qua thay đổi mang tính cấp tiến và không liên tục Tóm lại, các lý thuyết cạnh tranh xem xét trong chương này phục vụ để thông báo cho các khía cạnh khác nhau của hiện tượng của về sự thích nghi và lựa chọn. Thay vì xem các lý thuyết như là không tương thích với nhau, chúng ta xem xét các lý thuyết khác nhau để thông báo khác nhau các khía cạnh và mức độ phân tích liên quan đến thích ứng và để lựa chọn. Nó cũng là bằng chứng cho thấy nghiên cứu về thời gian qua tổ chức đột biến vẫn là một lĩnh vực nghiên cứu rộng lơn. Tổng quát hơn, cho rằng mức độ mà chủ ý có thể ảnh hưởng đến sự thích nghi vẫn chưa được thực nghiệm được điều tra trong thời hạn biện chứng và với dữ liệu và các phương pháp tương đương sức mạnh của nghiên cứu lựa chọn. Dân số sinh thái học, lý thuyết về thể chế, và các nền kinh tế tiến hóa chia sẻ một cơ hội để liên kết các triễn vọng của chúng để hiểu một lớp học nhỏ nhưng độc đáo của các công ty. Đây là những công ty với diện m ạo mới và tỷ lệ tuyển chọn tăng cường có thể thích ứng và đổi m ới chính m ình bằng cách biến đổi và thông qua yêu cầu các thuộc tính của người mới vào. Theo kinh nghiệm , rõ ràng là hầu hết các doanh nghiệp được chọn ra. Nhưng một vài công ty được thành công trong việc đổi m ới chính mình không biết bao nhiêu lần. Do đó công ty sở hữu m ột số độc đáo chế độ thói quen và các khả năng ghi nhận các khả năng của họ để tồn tại và thích nghi? Các nền kinh tế tiến hóa làm cho m ột giả thiết mạnh mẽ rằng môi trường VSR quá trình trung gian hòa giải các quy trình VSR nội bộ. Nói cách khác, cấp trên hay nhất thực hành trong m ôi trường bên ngoài là những kích thích cho quá trình thay đổi nội bộ của thói quen và sự bắt chước các lề lối của cấp trên phát hiện ở môi trường bên ngoài . Quá trình thiết lập m ức độ căng thẳng thích ứng (khoảng cách thực hiện mà cần được khắc phục) có thể được giải thích bằng mức độ của lý thuyết khát vọng (Lewin, Dembo, Festinger, và Sears, 1944; Festinger, 1954; Lewin và Massini, 2004; Greve, Năm 2003). Các mức độ khác vọng vọng là m ột chức năng của kinh nghiệm trong quá khứ kết hợp với sự so sánh cho m ột nhóm tham khảo. Hầu hết các nghiên cứu về lý thuyết mức độ khát vọng được tìm thấy trong tâm lý xã hội. Trong tổ chức lý thuyết, nó có một vai trò trong một Lý thuyết hành vi của Công ty (Cyert và tháng Ba, 1963) như là m ột quá trình chung cho việc thay đổi mục tiêu họat động. Vì vậy, ví dụ, Cyert và tháng Ba cho rằng mục tiêu hiệu suất được điều chỉnh dựa trên m ức độ lịch sử cụ thể của công ty về việc cải thiện hiệu suất và trên cơ sở so sánh với cải thiện về hiệu suất của đối thủ cạnh tranh. Lý thuyết và nghiên cứu thực tế là im lặng xem làm thế nào các công ty quyết định tỉ trọng nào để phân bổ hiệu suất trong quá khứ và làm thế nào nhóm đối thủ cạnh tranh tham chiếu được chọn. Lewin và Massini (2004) lưu ý rằng m ột trong những nguồn quan trọng tính không đồng nhất giữa các công ty có trọng lượng phân bổ theo kinh nghiệm riêng của họ liên quan đến thông tin về đối thủ cạnh tranh. Ngoài ra, họ lưu ý rằng lựa chọn để so sánh chống lại m ột tổ hợp của đối thủ cạnh tranh trung bình tương đối so với đối thủ cạnh tranh xác định việc thực hiện trong tương lai có ý nghĩa quan trọng cho quỹ đạo thích ứng của công ty. Một công ty mà thường chọn một nhóm ngành công nghiệp so với trung bìnhnhiềukhảnăngtheo m ột quá trình thích ứng cấp vi mô đó là phù hợp thích ứng với những hành vi và quy phạm ta ̀i bă ́t chước trong lý thuyết thể chế. Nghiên cứu thực nghiệm như vậy vi thích ứng tốt nhất sẽ được giải thích bởi những thay đổi trong tỷ lệ trung bình dân số cho các thói quen cụ thể. Các công ty thường chọn các ngành công nghiệp biên giới- các công ty xác định để so sánh có nhiều khả năng được sớm chấp nhận các sáng kiến m ới và đột biến trong dù cùng với sự nổi lên và thành công của người mới vào các công ty như vậy cũng ổn định hơn kiếm được trên trung bình lợi nhuận m à cuộc sống của họ tăng thêm cơ hội hơn thời gian. Lewin và Massini (2004) m ong đợi sự hiện diện của các công ty như vậy trong dân là rất nhỏ. Đây là bởi vì so với dân số trung bình có vẻ phải là m ột hành vi tiêu ưa thích trong quản lý thực hành và nghiên cứu tâm lý xã hội . Đó là cũng là một kết quả của việc khuyến khích phổ biến bất đối xứng hệ thống trong các tổ chức (Schiff và Lewin, 1970) và của các phân tích cạnh tranh chiếm ưu thế framework sử dụng bởi những nhà quản lý nhấn mạnh khác nhau ngành công nghiệp thực hiện các biện pháp trung bình. Xác định và nghiên cứu các công ty như thế có thể trình bày một mới và phương pháp tiếp cận quan trọng để thúc đẩy nghiên cứu về lựa chọn thích ứng. Có lẽ các công ty như vậy thể hiện (trong một cảm giác di truyền) m ột số thói quen (ví dụ, chọn thủ cạnh tranh biên giới để so sánh và phân công trọng lượng đáng kể đến hiệu suất của họ) m à phân biệt năng lực thích ứng từ các công ty khác. Tuy nhiên, thách thức thực nghiệm thiết kế tương lai (Như khác biệt với lúc trước) nghiên cứu trường hợp yêu cầu phân tích theo chiều dọc và phương pháp nghiên cứu m à tìm cách khám phá nguồn (ví dụ, điều kiện thành lập hoặc quản lý chủ ý), sự tồn tại, và thực hành metaroutines như rằng đối với thiế t lập mức độ căng thẳng thích ứng. Anecdotally, có vẻ như là đây là những gì Jack Welch đã có trong tâm trí khi ông yêu cầu rằng mỗi doanh nghiệp GE phải được số m ột hoặc hai trong ngành công nghiệp của nó. Chúng tôi đồng ý với McKelvey (1998) và những người khác (Anderson, 1999; Levin thal và Warglein năm 1999; Lewin và Volberda, 1999) rằng các nghiên cứu về chủ ý và đột biến ở cấp độ tổ chức có thể được nâng cao bởi việc áp dụng hệ thống coevolutionary điều tra và theo chiều dọc m ới dựa trên thực nghiệm phương pháp tiếp cận. Tuy nhiên, chúng tôi cũng nhìn thấy tiềm năng cao nghiên cứu tập trung vào các công ty đã thành công thích nghi trong thời gian hủy diệt sáng tạo bằng cách tập trung phân tích của họ về phát hiện ra bản chất và chức năng của metaroutines , chẳng hạn như những người mà xác định mức độ căng thẳng thích ứng, ổ đĩa nội bộ và biến thể kiến thức sáng tạo, hoặc xác định nội bộ và bên ngoài hấp thụ năng lực. Nếu quý cuối thế kỷ có thể được đặc trưng như nhiều nguồn tư liệu và nguyên nhân gây ra quán tính cấu trúc và vô vọng của quản lý chủ ý, có lẽ quý tiếp theo thế kỷ sẽ thấy một nấm của truyền thống nghiên cứu tập trung vào explicating doanh vi mô và vĩ m ô thích ứng quy trình và thay đổi . Ghi chú Nhiều đồng nghiệp quá nhiều để cảm ơn cá nhân đã giúp kích thích và chỉ đạo tư duy của chúng tôi như là của chúng tôi ý tưởng phát triển qua hai năm qua. Chúng tôi muốn xác nhận cụ thể là gợi ý hữu ích của Pat Thornton, Bill McKelvey, Henk Volberda, Axel von Werder, Mitchell Koza, Silvia Massini, Tomoaki Sakano, và giảng viên tham gia hội thảo tại Fuqua Trường Kinh doanh, Đại học Erasmus, kỹ thuật Đại học Berlin, IESE, Kinh doanh Schook.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuong_5_9618.pdf
Luận văn liên quan