Chương trình quản lý chợ (mô hình áp dụng chợ Chí Đám Đoan Hùng Phú Thọ)

Trong các chương trình phần mềm , đềo có một nơi để lưu lại kết quả sau khi sử dụng chức năng của chương trình , được gọi là cơ sở dữ liệu của chương trình Dứ liệu quan trọng để xây dựng một chương trình ứng dụng , một hệ thống thông tin phải tổ chức rõ ràng , đầy đủ , tránh dư thừa dữ liệu , trùng lặp và đảm bảo độc lập dữ liệu Việc phân tích hệ thống về mặt dữ liệu ở đây sẽ theo mô hình thực thể liên kết . Phương pháp này trực quan hơn với cách tiếp cận từ trên xuống dưới , từ tổng thể đến chi tiết . Bằng cách xác định các thực thể , mối liên hệ giữa chúng rồi đi đến các thuộc tính của từng thực thể

doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1616 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương trình quản lý chợ (mô hình áp dụng chợ Chí Đám Đoan Hùng Phú Thọ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChương trình quản lý chợ ( mô hình áp dụng chợ Chí Đám Đoan Hùng Phú Thọ).doc
Luận văn liên quan