Chương trình quản lý thư viện sách trong trường học

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Mục lục 2 Chương I KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ ĐỀ TÀI 3 Phần 1:Khảo sát hệ thống thư viện cũ 3 I.Cơ cấu tổ chức của thư viện cũ 3 II.Hạn chế của mô hình thư viện cũ 3 Phần 2:Những yêu cầu của hệ thống mới 4 I.Yêu cầu của hệ thống thư viên mới 4 II.Những quy định chung của hệ thống thư viện mới 4 Chương II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 4 Phần 1:Hoạt động của trung tâm thư viện 4 Phần 2: Lập từ điển dữ liệu 6 Phân tích dữ liệu 6 Mô hình quan hệ thực thể 11 Mô hình dữ liệu ở mức vật lý 12 Chương III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 13 Phần 1: Phân tích chức năng 13 Nhóm chức năng chính của hệ thống 13 Phần 2 : Mô hình dòng dữ liệu : 14 Mô hình mức tổng quát 14 Mô hình mức chi tiết 15 Phần 2: Thiết kế giao diện 18 Chương IV: KẾT LUẬN 21 1.Đánh giá công việc đã thực hiện 21 2.Tài liệu tham khảo 22 3. Một số câu hỏi phỏng vấn cho các đối tượng trong thư viện 23

doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 2727 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chương trình quản lý thư viện sách trong trường học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU Ngành công nghệ thông tin (CNTT) trong những năm gần đây đã có những bước phát triển vượt bậc trên thế giới cũng như trong nước. CNTT đã góp phần rất lớn cho sự phát triển kinh tế của nước ta trong thời kì đổi mới. Chính vì thế nhu cầu tin học hóa các chương trình quản lý trong các lĩnh vực hiện đang rất lớn trong đó có trường đại học Bac Liêu của chúng ta. Trong ứng dụng tin học trong công tác quản lý đã phát triển mạnh mẽ giúp cho công tác quản lý ngày càng trở lên hiệu quả hơn như nâng cao hiệu suất trong công việc, đưa ra các báo cáo, các số liệu thống kê một cách nhanh chóng chính xác và kịp thời. Đồng thời nhờ có việc ứng dụng tin học dẫ tiết kiệm được rất nhiều thời gian, công sức của con người,nó làm giảm nhẹ bộ máy quản lý vốn rất cồng kềnh từ trước tới nay. Trong quá trình học tập chúng em thấy hệ thống thư viện ngày càng gần gũi với học sinh sinh viên trong trường tư việc mượn trả sách đến viện đọc sách trong thư viện cũng là cách học hết sức bổ ích. Với đề tài " Chương trình quản lý thư viện sách trong trường học" Chúng em đã xây dựng một chương trình khảo sát hoàn chỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu quản lý cũng như tìm kiếm cho người sử dụng. Sau đây sẽ là chương trình khảo sát của chúng em về mô hình hệ thống thư viện của Trường Đại Học. Chương trình đã được khảo sát thực trên, về mặt mô hình quản lý thư viện của nhà trường. MỤC LỤC Lời nói đầu ..........................................................................................1 Mục lục 2 Chương I KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ ĐỀ TÀI 3 Phần 1:Khảo sát hệ thống thư viện cũ 3 I.Cơ cấu tổ chức của thư viện cũ 3 II.Hạn chế của mô hình thư viện cũ 3 Phần 2:Những yêu cầu của hệ thống mới 4 I.Yêu cầu của hệ thống thư viên mới 4 II.Những quy định chung của hệ thống thư viện mới 4 Chương II: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG 4 Phần 1:Hoạt động của trung tâm thư viện 4 Phần 2: Lập từ điển dữ liệu 6 Phân tích dữ liệu 6 Mô hình quan hệ thực thể 11 Mô hình dữ liệu ở mức vật lý 12 Chương III: THIẾT KẾ HỆ THỐNG 13 Phần 1: Phân tích chức năng 13 Nhóm chức năng chính của hệ thống 13 Phần 2 : Mô hình dòng dữ liệu : 14 Mô hình mức tổng quát 14 Mô hình mức chi tiết 15 Phần 2: Thiết kế giao diện 18 Chương IV: KẾT LUẬN 21 1.Đánh giá công việc đã thực hiện 21 2.Tài liệu tham khảo 22 3. Một số câu hỏi phỏng vấn cho các đối tượng trong thư viện 23 Chương I KHẢO SÁT NGHIỆP VỤ ĐỀ TÀI Phần 1: Khảo sát hệ thống thư viện cũ I/Cơ cấu tổ chức của thư viện cũ Phòng quản lý: điều hành mọi hoạt động của các phòng ban diều chỉnh định hướng cho thư viện phát triển cũng như hoạt động tốt hơn. Phòng nghiệp vụ: 1.Phòng đọc sách: Tổ chức quản lý ,lưu trữ, bảo quản các phòng đọc và kho sách tài liệu tra cứu. Thực hiện công tác bạn đọc. Tổ chức phục vụ đọc và mượn. Tham gia công tác bổ xung và thanh lý tài liệu. 2. Phòng đọc tạp chí Phòng tổ chức quản lý,lưu trữ,bảo quản phòng đọc và kho tạp chí. Tổ chức phục vụ đọc tạp chí. Tham gia công tác bạn đọc. Cập nhật cơ sở dữ liệu Mục lục liên hợp tạp chí. Tham gia công tác bổ sung và thanh lý tài liệu. 3. Phòng in - sao. In ấn các ấn phẩm và tài liệu của cơ quan. Sao lưu, nhân tài liệu theo yêu cầu của các phòng chuyên môn. Phát hành tài liệu. Phòng tin học: Giúp sinh viên trong trường biết sở dụng máy tính cho mục đích học tập truy cập tài liệu trực tuyến. Phòng biên mục bổ xung Quản lý số lượng đầu sách trong thư viện. II. Hạn chế của mô hình thư viện cũ. 1.Số lượng đầu sách báo hạn chế. 2.Nhân lực còn hạn chế thiếu kiến thức trong lĩnh vực thư viện. 3.Không thu hút sinh viên trong trường cũng như ngoài trường do hệ thống quản lý còn lạc hậu: +/quản lý theo kiểu hàng đợi ai đến trước sẽ được phục vụ trước dễ làm tắc nghẽn số lượng sinh viên đến học tập. +/không có khả năng tìm kiếm nâng cao giúp sinh viên tìm đúng sách mình cần. +/........ Cần phải cải thiện lại hệ thống làm việc một cách khoa học hơn bằng cách tin học hóa vào công tác "quản lý thư viện" Phần 2: Những yêu cầu của hệ thống thư viện mới I/. Yêu cầu của hệ thống quản lý thư viện mới. Những tính năng mới của mô hình. -Mô hình đã khắc phục được những khuyết điểm của mô hình ban đầu đó là: Quản lý hệ thống hoàn toàn dựa trên máy tính từ quy trình lập thẻ thư viện đến quá trình cho mượn sách báo rồi thống kê lượng sinh viên, sách trong thư viện quản lý nhân viên một cách rất có hệ thống nên mọi công việc không bị chồng chất lên nhau. Tạo điều kiện cho nghiên cứu các đề tài khoa học của sinh viên cũng như cán bộ giảng viên trong trường một cách thuận lợi ở chỗ tài liệu được tìm thấy một cách nhanh chóng và có khoa học. Nhân viên làm việc trong thư viên có một trình độ kiến thức về hệ thống do đó việc thống kê công việc rất hợp lý. Việc quản lý các đầu sách được chặt tránh được mất mát cho thư viên. II/ Những quy định chung của hệ thống thư viện mới + Mọi sinh viên trong trường cũng như cán bộ giảng viên đến trung tâm thư viện đều phải xuất trình thẻ thư viện trước khi vào thư viện + Không gây rối phá hoại tài sản của thư viện. Học tập nghiêm túc có khoa học, tuân thủ sự quản lý của nhân viên thư viên thư viện. CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG Phần 1:Hoạt động của trung tâm thư viện. Sinh viên muốn mượn sách của thư viện thì trước tiên phải đăng kí làm thẻ thư viện. Quản lý sinh viên:nhập thông tin sinh viên tới làm thẻ bao gồm +Họ và tên +Ngày sinh +Giới tính +Địa chỉ +Lớp +Khoa +Mã sinh viên +Số điện thoại Mỗi sinh viên có một định danh duy nhất là mã thư viện. Sau khi đã xác nhận các thông tin về sinh viên hệ thống tạo thẻ thư viện cho sinh viên đã đăng kí. Trên thẻ thư viện có các thông tin: +Mã thẻ +Tên sinh viên +Ngày sinh +Địa chỉ +Ngày tạo +Ngày hết hạn Các thông tin về sinh viên và thẻ thư viện được lưu lại trong hệ thống.mỗi sinh viên chỉ có một thẻ thư viện. Khi mượn sách sinh viên đến xuất trình thẻ thư viện. Hoạt động mượn sách được thực hiện như sau:sau khi nhân viên thư viện kiểm tra thẻ thư viện của sinh viên đến mượn nếu đúng thì yêu cầu của sinh viên đó được chấp nhận và thực hiện theo đúng quy định của thư viện. Sách mà sinh viên yêu cầu sẽ được kiểm tra xem đã có ai mượn hay chưa và số lượng còn bao nhiêu. Nếu sách đó chưa có ai mượn và còn trong thư viện thì thông tin về mượn sách sẽ được lưu trên phiếu mượn.thông tin về phiếu mượn bao gồm: + Số phiếu + Ngày mượn + Mã thẻ thư viện của sinh viên đến mượn + Các thông tin chi tiết về sách mượn như là: + mã sách + Số lượng + Số ngày được mượn Khi sinh viên trả sách thì nhân viên thư viện kiểm tra tình trạng sách trả và ghi nhận việc trả sách của sinh viên. Nếu sinh viên mượn sách muộn so với ngày quy định thì họ sẽ bị đánh giá vào ý thức chấp hành điều lệ của nhà trường và có thể bị hạ bậc hạnh kiểm. Mỗi thẻ thư viện có thể mượn được nhiều sách trong thư viện(mỗi thẻ thư viện sẽ có nhiều phiếu mượn)mỗi phiếu mượn chỉ được ghi một mã thẻ thư viện và được mượn nhiều sách, mỗi đầu sách sẽ được mượn nhiều lần. Mỗi phiếu mượn do một nhân viên thư viện lập và một nhân viên sẽ lập được nhiều phiếu mượn. Quản lý nhân viên trong thư viện như sau: thêm mới nhân viên vào danh sách khi có nhân viên mới được tuyển, sửa đổi thông tin khi có những biến đổi xảy ra và xóa bỏ nhân viên khi hết hợp đồng hoặc bị xa thải. Các thông tin về nhân viên bao gồm: +Mã nhân viên +Tên nhân viên +Điện thoại liên hệ +Ngày sinh +Địa chỉ Cuối mỗi ngày nhân viên kiểm tra toàn bộ sách mượn để phát hiện các sinh viên mượn quá hạn. Nếu sinh viên mượn quá hạn dưới 3 ngày thì bị nhắc nhở trả sách bằng phiếu nhắc nhở gồm các thông tin: +Họ tên sinh viên vi phạm +Mã thẻ +Ngày lập +Thông tin về sách(mã sách, tên sách ,tác giả, nhà sản xuất) Vào cuối tuần của tháng thư viện tạo các báo cáo thống kê số lượng sách mượn trong tháng và báo cáo về sách đang được yêu thích, số lượng sinh viên đến mượn. Quản lý sách của thư viện: thường xuyên nhập các đầu sách dựa trên việc chọn sách mà các nhà cung cấp gửi tới. Khi sách quá cũ hoặc không còn giá trị sử dụng thì thanh lý, sửa đổi thông tin sách khi cần thiết. Thông tin về sách bao gồm: +Mã sách +Tên sách +Nhà xuất bản +Tác giả +Năm xuất bản Phần 2 : Lập từ điển dữ liệu : MÔ HÌNH QUAN HỆ: SinhVien( MaSV, TenSV, NgaySinh, GioiTinh, MaThe, DiaChiSV, DienThoai, MaDT) TheThuVien( MaThe, TenSV, DiaChiSV, NgaySinh, NgayTao, NgayHetHan ) DoiTuong( MaDT, TenDT ) NhanVien( MaNV, TenNV, DiaChiNV, DienThoai) Sach( MaSach, TenSach, TheLoai, TinhTrang, SoLuong, NamXB, MaNXB, MaTG) NhaXuatBan( MaNXB, TenNXB, DiaChiNXB, SoDienThoai ) TacGia( MaTG, TenTG, DonViCongTac, DiaChiTG, SoDienThoai ) PhieuNhacTra( MaPN, TenSV, NgayLap, MaNV, DonGiaPhat, MaSach, MaThe ) PhieuMuon( MaPM, MaThe, MaSach, NgayMuon) SachMuon( MaPM, MaSach, TinhTrang, SoLuongSachM, SoNgayMuon) Phân tích dữ liệu thực thể : Dữ liệu thực thể Sinh viên STT Tên TT Kiểu DL Primary key Foreign key Null/notnull Ghi chú 1 MaSV Char(10) * Null Mã sinh viên 2 TenSV Nvarchar(50) Not null Tên sinh viên 3 NgaySinh Date/time Not null Ngày sinh sv 4 Giới tính Bit Not null Giới tính sv 5 DiaChiSV Nvarchar(50) Not null Địa chỉ sv 6 DienThoaiSV Varchar(15) Not null Điện thoại sv Dữ liệu thực thể Sách STT Tên TT Kiểu DL Primary key Foreign key Null/notnull Ghi chú 1 MaSach Char(10) * Null Mã sách 2 TenSach Nvarchar(50) Not null Tên sách 3 MaTG Nvarchar(10) * Not null Mã tác giả 4 TenTG Nvarchar(50) Not null Tên tác giả 5 MaNXB Nvarchar(10) * Not null Mã NXB 6 NamXB Date/time Not null Nămxuất bản 7 TinhTrang Yes/no Tình trạng s 8 SoLuong Int Not null Sốlượng sách Dữ liệu Sách mượn STT Tên TT Kiểu DL Primary key Foreign key Null/notnull Ghi chú 1 MaPM char(10) * Null MãP Mượn 2 MaSach char(10) * Null Mã sách 3 SoLuongSachM Int Not null SL mượn 4 NgayMuon Date/time Not null Ngày mượn 5 TinhTrang Yes/no Tìnhtrạng s Dữ liệu nhân viên STT Tên TT Kiểu DL Primary key Foreign key Null/notnull Ghi chú 1 MaNV char(10) * Null Mã nhân viên 2 TenNV Nvarchar(50) Not null Tênnhân viên 3 DiaChiNV Nvarchar(25) Not null Địa chỉ NV 4 DienThoai Varchar(25) Not null Điện thoại 5 Dữ liệu thực thể Thẻ Thư viện STT Tên TT Kiểu DL Primary key Foreign key Null/notnull Ghi chú 1 MaThe char(10) * Null Mã thẻ 2 TenSV Nvarchar(50) Not null Tênsinhviên 3 DiaChiSV Nvarchar(25) Not null Địa chỉ SV 4 NgayTao Date/time Not null Ngày làm thẻ 5 NgayHetHan Date/time Not null Ngày hết hạn Dữ liệu thực thể Đối Tượng STT Tên TT Kiểu DL Primary key Foreign key Null/notnull Ghi chú 1 MaDT char(10) * Null Mã đối tượng 2 TenDT Nvarchar(50) Not null Tên sinh viên Dữ liệu thực thể Nhà Xuất Bản STT Tên TT Kiểu DL Primary key Foreign key Null/notnull Ghi chú 1 MaNXB char(10) * Null Mã NXB 2 TenNXB Nvarchar(50) Not null Tênsinh viên 3 DiaChiNXB Nvarchar(25) Not null Địa chỉ SV 4 DienThoai varchar(15) Not null Sốđiện thoại Dữ liệu thực thể Tác Giả STT Tên TT Kiểu DL Primary key Foreign key Null/notnull Ghi chú 1 MaTG char(10) * Null Mã tác giả 2 TenTG Nvarchar(50) Not null Tên tác giả 3 DiaChiTG Nvarchar(25) Not null Địa chỉ TG 4 DonViCongTac Nvarchar(25) Not null Đơn vị CT 5 DienThoai Nvarchar(15) Not null Sốđiệnthoại Dữ liệu thực thể Phiếu nhắc trả STT Tên TT Kiểu DL Primary key Foreign key Null/notnull Ghi chú 1 MaPNT Nvarchar(10) * Null Mã phiếu 2 TenSV Nvarchar(50) Not null Tên sinh viên 3 NgayLap Date/time Not null Ngày lập 4 DonGiaPhat Int Not null Đơn giá 5 MaNV char(10) * Null Mã nhân viên 6 MaSach Char(10) * Null Mã sách 7 MaThe Nvarchar(10) * Null Mã thẻ Dữ liệu thực thể Phiếu mượn STT Tên TT Kiểu DL Primary key Foreign key Null/notnull Ghi chú 1 MaPM char(10) * Null Mã P Mượn 2 MaSach char(10) * Null Mã sách 3 Mathe char(10) * Null Mã thể 4 NgayMuon Date/time Not null Ngày mượn Thiết kế cơ sở dữ liệu từ tài liệu xuất: +Các thuộc tính của csdl: Số phiếu ,ngày nhập ,mã thẻ độc giả ,tên độc giả ,địa chỉ độc giả ,mã sách ,tên sách ,tên tác giả ,tên nhà xuất bản ,đơn giá phạt. + Bổ sung thêm thuộc tính định danh: Mã độc giả ,mã tác giả ,mã nhà xuất bản. + Nhóm thuộc tính lặp: Mã sách ,tên sách ,mã tác giả ,mã nhà xuất bản ,tên nhà xuất bản ,đơn giá phạt. + các phụ thuộc hàm: Mã sách ->tên sách ,mã tác giả , mã nhà xuất bản , Mã tác giả ->tên tác giả , Mã nhà xuất bản ->tên nhà xuất bản , Mã độc giả ->tên độc giả ,địa chỉ độc giả ,điện thoại , Mã thẻ độc giả ->mã độc giả , Số phiếu ->mã thẻ ,mã sách ,ngày nhập , (số phiếu ,mã sách) -> đơn giá phạt. =>khóa của quan hệ là: Số phiếu. + Tách về 3NF 0NF 1NF 2NF 3NF Đặt tên SoPhieu MaTheTV MaSV TenSV DiaChiSV DienThoaiSV NgayLap MaSach TenSach MaTG TenTG MaNXB TenNXB DonPhieuPhat SoPhieu MaTheTV MaSV TenSV DiaChiSV DienThoaiSV NgayLap MaSach TenSach MaTG TenTG MaNXB TenNXB DonPhieuPhat SoPhieu MaSach TenSach MaTG TenTG MaNXB TenNXB SoPhieu DonPhieuPhat MaSach MaSV TenSV DiaChiSV DienThoaiSV MaTheTV MaSV SoPhieu NgayLap MaTheSV MaTG TenTG MaNXB TenNXB MaSach TenSach MaSV MaNXB SoPhieu DonPhieuPhat MaSach Độc giả Thẻ độc giả Phiếu nhắc trả Tác giả Nhà xuất bản Sách Sách phạt MÔ HÌNH LIÊN KẾT THỰC THỂ: Mô hình dữ liệu ở mức vật lý : III.Thiết kế hệ thống : Phần 1: PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG Quản lý hoạt động của thư viện sách QL sách QL nhân viên QL mượn trả Báo cáo thống kê Thêm NV Sửa NV Xóa NV Thêm sách Sửa sách Xóa sách Thanh lý Ktra thẻ thư viện Ktra sách quá hạn Ktra tình trạng sách trả Lập phiếu mượn Ghi nhận trả sách Lập phiếu nhắc nhở QL sinh viên Nhập TTSV Tạo thẻ thư viện Tk số lượng sách Bk sách yêu thích Tk SV Cập nhật sinh viên NHÓM CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG : 1.Nhóm chức năng quản lý đầu sách Xem danh mục các đầu sách hiện có Thêm, sửa, xóa thông tin đầu sách Cập nhật thông tin đầu sách 2.Nhóm chức năng quản lý thông tin sinh viên : Xem danh sách sinh viên Thêm, sửa, xóa thông tin sinh viên Cập nhật thông tin sinh viên 3.Nhóm chức năng quản lý thông tin mượn – trả sách Xem thông tin mượn – trả sách hiện thời Thêm, sửa, xóa thông tin mượn – trả sách Cập nhật thông tin sách đến hạn trả 5. Báo cáo, thống kê Phần 2 :Mô hình dữ liệu dòng : Mô hình mức khung cảnh: Hoạt động của trung tâm thư viện Nhà quản lý Sinh viên Nhân viên thông tin yêu cầu mượn sách Trả sách Mô hình mức tổng quát: Mô hình mức chi tiết: 1: Chức năng quản lý Sách : Nhân viên Quản lý sách Nhà xuất bản Kiểm tra số lượng sách 2: Chức năng quản lý mượn sách : Sinh viên Lập phiếu mượn Thông báo từ chối mượn Kiểm tra sách yêu cầu 3/Chức năng quản lý trả sách: Nhân viên Trả sách Sinh viên Kiểm tra sách trả 4/Chức năng quản lý sinh viên Sinh viên Quản lý sinh viên Phần 2: Thiết kế giao diện Màn hình chính: Lập thẻ đọc giả : Man hình nhập sách mới : Thư tục mượn sách : Thủ tục trả sách : Màn hình thêm tác giả: Danh mục nhà xuất bản : CHƯƠNG IV: KẾT LUẬN 1/Đánh giá công việc đã thực hiện trong giai đoạn thực hiện .... 2/Tài liệu tham khảo Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin - NXB Đại học sư phạm -Thạc Bình Cường(chủ biên) ,Nguyễn Thị Tĩnh. Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý -Nguyễn Quang Thông Phân tích hệ thống thông tin bằng UML- Nguyễn Long Chinh Tìm trên 3/ Phụ lục Một số mẫu báo cáo có liên quan : Bộ công thương Trường đại học Bạc Liêu Trung tâm thư viện Phiếu nhập sách Ngày .......... Số phiếu : 015 Họ tên người giao: Lê Lan Anh Đơn vị : nhà sách nguyễn văn cừ Theo hợp đồng số : 1234/KT stt Mã sách Tên sách Đơn vị đơn giá Số lượng Thành tiền Ngày nhập 1 A0001 Giáo trình tin học cơ sở Cuốn 30.000đ 5 150.000đ 12/3/2008 2 A0002 Công nghệ phần mềm Cuốn 40.000đ 4 160.000đ 12/3/2008 ... ......................... ..................................... ................. .......... ........ .... ......... .......... ......... ......... ......... Tổng cộng: Người giao : người kiểm tra: thủ kho: thủ thư Bộ công thương Trường đại học Bạc Liêu Trung tâm thư viện Báo cáo đầu sách trong kho tính đến ngày....... stt Mã sách Tên sách Đơn vị đơn giá Số lượng Ghi chú 1 A0001 Giáo trình tin học cơ sở Cuốn 30.000đ 10 2 A0003 Nhập môn tin học Cuốn 40.000đ 5 Một số câu hỏi phỏng vấn cho các đối tượng trong thư viện: Hỏi thủ thư về quản lý bạn đọc: 1. khi tra cứu trên mục lục trực tuyến có tài liệu mình quan tâm và tài liệu chưa có ai mượn nhưng tôi không tìm thấy trên giá sách. vậy tôi phải làm sao? 2.Nếu tôi có một số đề nghị đóng góp cho thư viện thì tôi sẽ liên hệ với ai?Hay qua hộp thư nào?Cách thức ra sao? 3.Tôi đang theo một đề tài nghiên cứu cần sự hỗ trợ hướng dẫn thông tin tra cứu tham khảo ,tôi có thể đến yêu cầu tìm tài liệu tại thư viên được không? 4.khi mượn sách về nhà tôi có thể mượn bao nhiêu cuốn?Và giữ đọc trong bao lâu? 5.Nếu một sinh viên mượn sách về nhà thì hình thức quản lý của thư viện đối với những đối tượng này như thế nào? 6.Đối với sinh viên mượn quá hạn thì hình thức xử lý của thư viện như thế nào? 7.Quản lý số lượng bạn đọc thư viện quản lý dưới hình thức nào? 8.Đối với hệ thống cũ bạn cảm thấy thiếu điều gì?Nên cần bổ sung? Những câu hỏi đối với phòng quản lý học sinh sinh viên: 9.Muốn làm thẻ thư viện cần mang theo giấy tờ gì?thời gian cấp thẻ bao lâu?Công dụng của thẻ thư viện? 10.Khi mất thẻ thư viện tôi phải làm gì? 11.Tôi có thể cho người khác mượn thẻ của tôi được không? 12.Thẻ thư viện được sủ dụng trong bao lâu thì hết hạn? 13.Tôi có thể mượn thẻ sinh viên để mượn sách được không? Đối với người sử dụng phần mềm: 14.Có thể cho tôi biết hàng tháng bạn phải lập bản báo cáo thống kê chi tiết như thế nào nếu sử dụng báo cáo bằng tay? 15.Có thể đưa ra một số mẫu báo cáo chi tiết được không? Đối với độc giả (học sinh ,sinh viên ,cán bộ giáo viên): 16.Anh(chị) muốn thư viện có những nhiệm vụ gì và dịch vụ gì dành cho độc giả ? 17. bạn muốn mượn sách và tìm kiếm sách dưới hình thức nào ? 18. bạn cho biết đối với hệ thống đang dùng hiện tại co bất tiện gì đối với bạn khi sử dụng ? Đối với phòng quản lý (ban giam đốc trung tâm thư viện): 19. Anh (chị) cho biết hệ thống quản lý thư viện cần những tính năng gì ? 20. xây dựng phần mềm quản lý thư viện đưa vào những quy định nào ?

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuyên đê Quản Lý Thư Viện Sách.doc