Chuyên đề 09 - Quyết định quản lý hành chính nhà nước

Khái niệm cuả quyết định quản lý hành chính nhà nước: - Quyết định quản lý hành chính nhà nước mang tính pháp lý nhằm tác động vào các quá trình xã hội và hành vi của công dân. - Mọi tổ chức, cơ quan nhà nước, công dân thuộc đối tượng thi hành đều phải thực hiện, nếu không tự giác thực hiện sẽ bị cưỡng chế thực hiện theo quy định của pháp luật. - Việc ra quyết định quản lý hành chính mang tính quyền lực đơn phương từ trên xuống, theo thẩm quyền.

ppt12 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 10013 | Lượt tải: 31download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề 09 - Quyết định quản lý hành chính nhà nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Khái quát về quyêt định quản lý hành chính nhà quản lý hành chính nhà nước Yêu cầu hợp pháp và hợp lý của quyết định quản lý hành chính và các hậu quả của quyết định quản lý hành chính nhà nước Nâng cao chất lượng ra quyết định quản lý hành chính nhà nước I. KHÁI QUÁT VỀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC Khái niệm cuả quyết định quản lý hành chính nhà nước: - Quyết định quản lý hành chính nhà nước mang tính pháp lý nhằm tác động vào các quá trình xã hội và hành vi của công dân. - Mọi tổ chức, cơ quan nhà nước, công dân thuộc đối tượng thi hành đều phải thực hiện, nếu không tự giác thực hiện sẽ bị cưỡng chế thực hiện theo quy định của pháp luật. - Việc ra quyết định quản lý hành chính mang tính quyền lực đơn phương từ trên xuống, theo thẩm quyền. Quyết định quản lý hành chính nhà nước mang tính dưới luật,ban hành trên cơ sở luật và để áp dụng luật và các văn bản của nhà nước cấp trên. Quyết định quản lý hành chính là để thực hiện hoạt động cháp hành và điều hành trông quản lý hành chính, không ban hành quyết định hành quyết định hành chính trong lĩnh vực lập pháp và tư pháp. Quyết định quản lý hành chính nhà nước được ban hành có thể làm thay đổi cơ chế điều chỉnh pháp luật: đặt ra, sửa đổi, bãi bỏ, đình chỉ các hành vi, quá trình xã hội hay hoạt đông của tổ chức (Khác với các loại giấy tờ hành chính thông thường) Các loại quyết định quản lý hành chính nhà nước Quyết định chung (Quyết định chính sách): là loại quyết định để ra chủ trương chính sách mang tính định hướng lớn, làm cơ sở để các nhà quản lý đề ra các quyết định quy phạm hoặc quyết định cá biệt.  thường được ban hành bằng các Nghị quyết, Quyết định. Quyết định quy phạm: Do hệ thống hành chính ban hành theo luật định, làm cơ sở cho điêù chỉnh hoạt động quản lý hành chính nhà nước., làm cơ sở để ra các quyết định cá biệt, cụ thể. Quyết định hành chính cá biệt: Đây là loại quết định áp dụng pháp luật nhằm giải quyết các công việc cụ thể, cá biệt như: + Quyết định cho phép + Quyết định ra lệnh + Quyết định điều động + Quyết định khen thưởng , kỷ luật … * Quyết định quản lý hành chính mang tính quyền lực đơn phương và bắt buộc thực hiện ngay. Phân biệt quyết định quản lý hành chính với các văn bản khác Quyết định quản lý hành chính khác với tên gọi văn bản pháp quy có tên gọi “Quyết định”. Quyết định hành chính khác với các hành vi hành chính có gí trị pháp lý như: Khám xét, truy băt, dẫn độ, tịch thu tài sản phạm pháp, cưỡng chế tháo dỡ… là hành động thực hiện theo quyết định hành chính của người hoặc cơ quan có thẩm quyền. Quyết định quản lý hanh chính nhà nước khác với luật, pháp lệnh , lệnh và quyết định của nguyên thủ quốc gia nghị quyết của cơ quan quyền lực nhà nước ở phạm vi, mức độ, trình tự thủ tục ban hành và cấp độ hiệu lực pháp lý. Quyết định quản lý hành chính nhà nước khác với các quyết định của cơ quan tư pháp. Quyết quản lý hành chính nhà nước khác với các văn bản kèm theo tạo thành chứng cứ pháp lý. Yêu cầu hợp pháp và hợp lý của quyết dịnh quản lý hành chính nhà nước và các hậu quả của nó. Yêu cầu hợp pháp: + Đúng pháp luật, các văn bản quy định của nhà nước cấp trên + Đúng thẩm quyền theo luật định + Xuất phát từ lý do và yêu cầu xác thực, đúng đăn và cần thiết của nền công vụ. + Phải ban hành đúng thể thức và nội dung quy định Yêu cầu hợp lý Phải đảm bảo hài hoà lợi ích Phải cụ thể, phù hợp với từng điều kiện, từng vấn đề và tính cần thiết. Phải đảm bảo tính thống nhất toàn diện (chính trị - kinh tế - văn hoá – xã hội ; trước mắt , lâu dài, điều kiện khả năng, phương tiện thực hiện…) Đảm bảo về văn phong và ngôn ngữ trong sáng, rõ ràng Đình chỉ, bãi bỏ, huỷ bỏ quyết định quản lý hành chính nhà nước Đình chỉ Quyết định quản lý hành chính nhà nước. Bãi bỏ Quyết định quản lý hành chính nhà nước Huỷ bỏ Quyết định quản lý hành chính nhà nước. ỉ Nâng cao chất lượng ra quyết định quản lý hành chính nhà nước Thực hiện đúng quy trình ra quyết định Tổ chức thực hiện quyết định nghiêm túc Kiểm tra, đôn đóc việc thực hiện quyết định Tổ chức đánh giá quyết định XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN TS. VÕ VĂN TUYỂN HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH ĐT: 0903247272

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChuyên đề 09 - Quyết định quản lý hành chính nhà nước.ppt
Luận văn liên quan