Chuyên đề 10 - Cải cách hành chính hướng đến nền hành chính hiệu lực, hiệu quả

Nền hành chính nhà nước Nền hành chính nhà nước là một chỉnh thể bao gồm các yếu tố cơ bản cấu thành sau: Thể chế hành chính nhà nước Tổ chức,bộ máy HCNN Đội ngũ cán bộ,công chức nhà nước Tài chính công

ppt21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 4750 | Lượt tải: 20download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Chuyên đề 10 - Cải cách hành chính hướng đến nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
* CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH HƯỚNG ĐẾN NỀN HÀNH CHÍNH HIỆU LỰC,HIỆU QUẢ Ths.GVC PHAN VĂN NHỰ * Nền hành chính nhà nước Nền hành chính nhà nước là một chỉnh thể bao gồm các yếu tố cơ bản cấu thành sau: Thể chế hành chính nhà nước Tổ chức,bộ máy HCNN Đội ngũ cán bộ,công chức nhà nước Tài chính công * Những yếu tố trên được gọi là những yếu tố nội tại, điều kiện cần cho sự hoạt động của QLHCNN. Tuy nhiên hoạt động QLHCNN còn chịu sự tác động của các yếu tố khác như: - Các yếu tố mang tính chính trị - Pháp luật - Các yếu tố kinh tế,văn hoá, xã hội Môi trường ………. * QLHCNN được mô tả tóm tắt : TC,BM HCNN XÃ HỘI CÔNG DÂN Điều kiện, hoàn cảnh Môi trường Tác động bằng các hình thức,phương pháp, Công cụ nhất định HIỆU LỰC,HIỆU QUẢ * 2. Khái niệm CCHC Theo nghĩa rộng: CCHC có thể hiểu là một quá trình thay đổi cơ bản, lâu dài,liên tục bao gồm cơ cấu của quyền lực hành pháp và tất cả các hoạt động có ý thức của bộ máy Nhà nước nhằm đạt được sự hợp tác giữa các bộ phận và các cá nhân vì mục đích chung của cộng đồng và phối hợp các nguồn lực để tạo ra hiệu lực, hiệu quả quản lý và các dịch vụ phục vụ nhân dân thông qua các phương thức tổ chức và thực hiện quyền lực. Hiểu theo nghĩa này, CCHC là những thay đổi được thiết kế có chủ định nhằm cải tiến một cách cơ bản các khâu trong hoạt động quản lý của bộ máy Nhà nước: định thể chế, lập kế hoạch,tổ chức, bộ máy,công chức,tài chính, chỉ huy,kiểm tra, đánh giá…. * Hiểu theo nghĩa hẹp: CCHC có thể hiểu như một quá trình thay đổi nhằm nâng cao hiệu lực,hiệu quả hành chính, cải tiến tổ chức, chế độ và phương pháp hành chính cũ, xây dựng tổ chức, chế độ và phương pháp hành chính mới trong lĩnh vực quản lý của bộ máy HCNN * Theo tài liệu của Liên hợp quốc thì CCHC là những cố gắng có chủ định nhằm đưa những thay đổi cơ bản vào hệ thống HCNN thông qua các cải cách có hệ thống hoặc các phương thức để cải tiến ít nhất một trong bốn yếu tố cấu thành của nền HCNN * Các nội dung cần quan tâm trong QLHCNN Hiệu lực Hiệu quả * . Hiệu lực: Sự thi hành các quyết định, các yêu cầu trong QLHCNN đầy đủ, chính xác, kịp thời Hiệu lực còn thể hiện các kết quả thu được trong các công việc của QLHCNN Hiệu lực còn thể hiện uy quyền, sự nghiêm minh và quyền lực của Nhà nước trước xã hội * Hiệu quả Kết quả thu được trên những chi phí bỏ ra. Các chi phí: Các nguồn lực Chi phí về thời gian Các chi phí mang tính xã hội Hiệu quả QLHCNN là sự hài hoà giữa hiệu quả mang tính kinh tế và mang tính xã hội * 3.Tại sao phải CCHCNN? Vì các lý do khách quan và chủ quan * Lý do khách quan - Điều kiện ,hoàn cảnh, môi trường thay đổi Đòi hỏi của xã hội và dân chúng cao hơn đối với nhà nước Các công việc của HCNN đã có sự thay đổi,khu vực tư tham gia ngày một nhiều các công việc của Nhà nước Bản chất của bộ máy hành chính công truyền thống có tính quan liêu,nhiều chuẩn mực không còn phù hợp trong điều kiện hiện nay Tính quốc tế hoá đòi hỏi các nền HCNN phải có những thay đổi theo hướng chung… * Các yếu tố mang tính chủ quan: - Sự trì trệ,bảo thủ,chậm đổi mới của HCNN mỗi quốc gia - Các yếu kém của các nền HCNN Hiệu quả hoạt động chưa cao Tệ quan liêu, nhũng nhiễu cửa quyền Tình trạng tiêu cực, tham nhũng của HCNN của các nước trên thế gới đang là một vấn đề nghiêm trọng, đe doạ đến sự phát triển của các quốc gia. * 4. CCHC như thế nào để mang lại kết quả cao nhất? Đây là câu hỏi đang được nhiều quốc gia quan tâm tìm lời giải cho vấn đề này? * II. Cải cách HCNN ở nước ta hiện nay 1.Thực trạng nền HCNN hiện nay 1.1.Thể chế HCNN 1.2.Tổ chức bộ máy HCNN 1.3. Đội ngũ cán bộ,công chức làm việc trong hệ thống cơ quan HCNN 1.4.Quản lý nhà nước về sử dụng ngân sách nhà nước 1.5.Mối quan hệ giữa các cơ quan QLHCNN với công dân * 2. Cải cách HCNN ở nước ta hiện nay 2.1. Giai đoạn 1986 – 2000 Đây có thể được coi là giai đoạn nước ta quan tâm đặc biệt đến công cuộc đổi mới và phát triển đất nước ,theo tinh thần đổi mới của đại hội đảng CSVN lần thứ VI năm 1986. Giai đoạn này đã đạt được những thành tích cực kỳ to lớn , đánh dấu bước phát triển mới của cách mạng VN * Tuy nhiên,nền HCVN vẫn còn nhiều hạn chế tập trung vào 5 nhóm yếu kém sau Chức năng, nhiệm vụ QLNN của bộ máy HCNN trong nền KTTTđịnh hướng XHCN chưa được xác định thật rõ và phù hợp,sự phân công, phân cấp giữa các cấp, các ngành chưa thật rành mạch Hệ thống thể chế HC chưa đồng bộ,còn chồng chéovà thiếu thống nhất;thủ tục HC trên nhiều lĩnh vực còn rườm rà,phức tạp,trật tự kỷ cương trong QLHCNN chưa nghiêm Tổ chức bộ máy HCNN còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc; phương thức QLHCNN vừa tập trung quan liêu lại vừa phân tán,chưa thông suốt,chưa có những cơ chế,chính sách tài chính thích hợp với hoạt động của các cơ quan HC, đơn vị sự nghiệp,tổ chức làm các dịch vụ công. Đội ngũ cán bộ công chưc còn nhiều điểm yếu về phẩm chất ,tinh thần trách nhiệm,năng lực chuyên môn, kỹ năng hành chính,phong cách làm việc chậm đổi mới; tệ quan liêu, tham nhũng,sách nhiễu dân còn diễn ra nghiêm trọng trong nmột bộ phận CB, CC Bộ máy hành chính ở các địa phương và cơ sở chưa thực sự gắn bó với dân, còn hạn chế, lúng túng và bị động khi xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền * Các nguyên nhân chủ yếu 1.Nhận thức của CB,CC về vai trò và chức năng QLNN,về xây dựng TCBM chưa đầy đủ ,thống nhất.nhiều vấn đề về lý luận và thực tiễn chưa được làm sáng tỏ.Nhiều quy định pháp luật lạc hậu, thiếu và chưa đồng bộ 2.Việc triển khai các nhiệm vụ về CCHCchưa được tiến hành đồng bộ với đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị do đảng CSVN lãnh đạo,CCHC chưa gắn bó chặt chẽ với đối đổi mới lập pháp và tư pháp 3.CCHC gặp các trở ngại, lực cản do tính phức tạp, rộng lớn và các mối quan hệ xã hội 4.Các chế độ, chính sách về CB,CC, tiền lương chưa phù hợp, bất cập chưa tạo động lực thúc đẩy công cuộc CC 5.Sự chỉ đạo CCHC nhà nước còn thiếu kiên quyết, lúng túng trong nhiều vấn đề * Chương trình CCHCNN GĐ 2001 – 2010 Mục tiêu tổng thể: Xây dựng một nền HCNN dân chủ,trong sạch,vững mạnh,chuyên nghiệp,hiện đại hoá,hoạt động có hiệu lực,hiệu quả theo nguyên tắc nhà nước pháp quyền XHCN dưới sự lãnh đạo của đảng CSVN ; xây dựng đội ngũ CB,CC có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của công cuộc xây dựng và, phát triển đất nước. * Các mục tiêu cụ thể 1.Hoàn thiện hệ thống thể chế hành chính,cơ chế, chính sách phù hợp với thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trước hết là các thể chế kinh tế,về tổ chức và hoạt động của bộ máy hành chính. Tiếp tục đổi mới quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, khắc phục tính cục bộ trong việc chuẩn bị,soạn thảo các văn bản; đề cao trách nhiệm của từng cơ quan 2. * *

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptChuyên đề 10 [Bài giảng] - Cải cách hành chính hướng đến nền hành chính hiệu lực, hiệu quả.ppt
Luận văn liên quan