Chuyên đề Khám phá dữ liệu trong SQL server 2012

(Bản scan) Đề tài đã trình bày các khái niệm cơ bản của khai phá dữ liệu, ý nghĩa của khai phá dữ liệu trong đời sống và giới thiệu một số hướng đi mới trong lĩnh vực khai phá dữ liệu hiện nay. Đồng thời qua những kiến thức cơ bản vừa tìm kiếm, chúng em đã ứng dụng các thuật toán phân lớp dựa vào cây quyết định, định nghĩa Naive Bayes và Luật kết hợp giải quyết một số bài toán kinh doanh thực tế. Các thuật toán dược triển khai trên hệ quản trị SQL server 2012 một công cụ khai phá dữ liệu phổ biến hiện nay

pdf89 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 370 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Khám phá dữ liệu trong SQL server 2012, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgt_a11500_1_9783_978.pdf
Luận văn liên quan