Chuyên đề Xây dựng phần mềm Quản lý giao việc trên môi trường Web

(Bản scan) Trong khóa luận này, em đã trình bày những hiểu biết về ngôn ngữ lập trình Asp.net dựa vào mô hình 3 lớp. Bên cạnh đó, em cũng đã xây dựng một phần mềm ứng dựng bằng trên ngôn ngữ Asp.net dựa trên mô hình lập trình 3 lớp * kết quả thu được - Nâng cao hiểu biết, trình độ viết một phần mềm ứng dụng - Xây dựng một ứng dụng với những chức năng cần thiết - Nắm được quy trình phát triển phần mềm từ khi lập ý tưởng đến thực thi dự án

pdf125 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 469 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Chuyên đề Xây dựng phần mềm Quản lý giao việc trên môi trường Web, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgt_a12741_1_6802_4338.pdf