• Xây dựng quy trình sản xuất barbitalXây dựng quy trình sản xuất barbital

  MỤC LỤC Trang Mở đầu3 Phần I: Tổng quan4 1.1.Tên, tính chất lý, hoá, tác dụng dược lý của barbital4 1.1.1. Các loại tên và công thức của barbital4 1.1.2.Tính chất vật lý của barbital4 1.1.3.Tính chất hoá học của barbital5 1.1.4.Ứng dụng của barbital5 1.1.5.Tác dụng dược lý của barbital5 1.2. Các phương pháp tổng hợp barbital8 1.2....

  doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 1967 | Lượt tải: 0

 • Xây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hoáXây dựng hệ thống câu hỏi và bài tập một số chương trong phân tích lí hoá

  PHẦN MỞ ĐẦU I – Lý do chọn đề tài: Trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, nền kinh tế nước ta đang chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường có sự quản lí của Nhà nước. Công cuộc đổi mới này đề ra những yêu cầu mới đối với hệ thống giáo dục. Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, thông t...

  pdf155 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 3591 | Lượt tải: 6

 • Kỹ thuật tính toán trong công nghệ hóa họcKỹ thuật tính toán trong công nghệ hóa học

  Mục Lục Lời nói đầu. 3 Phần I: Cơ sở về Matlab. 4 Chương I:Bắt đầu với Matlab. 5 1.1 Nhập dữ liệu qua dòng lệnh. 5 1.2 Sử dụng help trực tuyến. 6 1.3 Đường dẫn. 6 1.4 Lưu và tải dữ liệu. 7 Chương 2: Các cấu trúc cơ bản và biến. 7 2.1 tính toán với Matlab. 7 2.2 Giới thiệu dạng dữ liệu. 8 Chương 3: Tính toán với ma trận và vec tơ. 9 3.1 ...

  doc125 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 2093 | Lượt tải: 2

 • Quy trình công nghệ sản xuất kẹoQuy trình công nghệ sản xuất kẹo

  Sơ lược: I. Mở đầu II.Nguyên liệu sản xuất kẹo II.1. Nguyên liệu chính II.2. Nguyên liệu phụ III. Quy trình công nghệ III.1. Quy trình sản xuất kẹo cứng III.2. Quy trình sản xuất kẹo mềm III.3. Quy trình sản xuất kẹo dẻo IV. Thuyết minh quy trình IV.1. Công nghệ sản xuất kẹo cứng IV.2. Công nghệ sản xuất kẹo mềm V. Máy sản xuất một công đoạn của kẹ...

  pdf23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 20890 | Lượt tải: 91

 • Đề tài Nghiên cứu, sản xuất phân hữu cơ từ phế thải thuỷ sảnĐề tài Nghiên cứu, sản xuất phân hữu cơ từ phế thải thuỷ sản

  MỞ ĐẦU Đà Nẵng là trung tâm kinh tế của khu vực miền Trung, là địa phương khá thành công trong mô hình lấy khu công nghiệp làm động lực phát triển kinh tế với nhiều ngành nghề khác nhau. Chế biến thuỷ sản là một trong năm ngành mũi nhọn của chiến lược phát triển kinh tế Thành phố Đà Nẵng với giá trị xuất khẩu đạt 38 triệu USD (năm 2004) và đã giải...

  pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 1750 | Lượt tải: 3

 • Tiểu luận Sản xuất chất kháng sinh penicillin từ vi sinh vậtTiểu luận Sản xuất chất kháng sinh penicillin từ vi sinh vật

  PHẦN I - MỞ ĐẦU PHẦN II - NỘI DUNG I. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHẤT KHÁNG SINH 1.1.Lịch sử phát hiện chất kháng sinh 1.2. Định nghĩa kháng sinh: 1.3. Cơ chế tác dụng: 1.4. Đơn vị kháng sinh: II. CHẤT KHÁNG SINH PENICILLIN 2.1. Lịch sử phát hiện và sản xuất penicillin 2.2. Công thức cấu tạo của penicillin 2.3. Cơ sở công nghệ sinh tổng hợp penicillin...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 8259 | Lượt tải: 27

 • Thiết kế phân xưởng sản xuất acetaldehydThiết kế phân xưởng sản xuất acetaldehyd

  PHẦN A : CƠ SỞ LÍ THUYẾT . 5 I.Giới thiệu về sản phẩm . 5 II.Nguyên liệu để sản xuất axetandehyt 6 1. AXETYLEN . 6 1.1.Tính chất của axetylen . 6 1.1.1.Tính chất vật lý 6 1.1.2.Tính chất hóa học 11 1.1.2.a. Đặc điểm cấu tạo của phân tử axetylen .11 1.1.2.b. Các phản ứng quan trọng trong công nghiệp .12 1.1.2.c. Các phản ứng khác 19 1.2. Phương pháp...

  doc88 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 2062 | Lượt tải: 1

 • Qui trình sản xuất acid lacticQui trình sản xuất acid lactic

  Phần 1: Lý thuyết: I. Giới thiệu về acid lactic: 1. Định nghĩa: Acid lactic là hợp chất hữu cơ thu được bằng phương pháp lên men do tác nhân lên men chủ yếu là vi sinh vật. Axit lactic ( tên IUPAC: 2-hydroxypropanoic acid), cũng gọi là acid sữa, là một hợp chất hóa học có đóng một vai trò trong một số sinh hóa các quy trình. It was first isolat...

  doc21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 12175 | Lượt tải: 30

 • Quy trình Công Nghệ Sản Xuất sữa đặc có đường và sữa chuaQuy trình Công Nghệ Sản Xuất sữa đặc có đường và sữa chua

  Sơ lược: Phần 1. Thành phần và tính chất của sữa I.Giới thiệu II. Thành phần vật lý của sữa II. Thành phần hóa học của sữa IV. Các chỉ tiêu chất lượng của sữa V. Những biến đổi thành phần của sữa VI. Các quá trình sinh hóa xảy ra trong sữa VII.Các phương pháp bảo quản sữa Phần 2. Quy trình công nghệ chế biến sữa đặc có đường I.Quy trình công nghệ ...

  pdf64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 9183 | Lượt tải: 49

 • Xác định các tính chất nhiệt động cân bằng pha lỏng-Lỏng, lỏng-hơi của các hệ hóa học bằng phương pháp phân tích nhiệt động thống kê, hóa lượng tử và mô phỏng toàn cục Monte-CarloXác định các tính chất nhiệt động cân bằng pha lỏng-Lỏng, lỏng-hơi của các hệ hóa học bằng phương pháp phân tích nhiệt động thống kê, hóa lượng tử và mô phỏng toàn cục Monte-Carlo

  Đặt vấn đề Hướng nghiên cứu xác định các tính chất nhiệt động cân bằng lỏng-hơi và lỏng- lỏng của các hệ hóa học khác nhau bằng phương pháp nhiệt động thống kê, hóa lượng tử và mô phỏng toàn cục Monte Carlo hiện nay còn rất mới ở Việt Nam và có rất ít tài liệu nghiên cứu đi sâu vào lĩnh vực nghiên cứu này. Hiện nay chỉ có một vài kết quả ngh...

  pdf92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 27/12/2012 | Lượt xem: 3214 | Lượt tải: 1