• Cách tử Bragg sợiCách tử Bragg sợi

  Cuộc cách mạng khoa học và kĩ thuật đã và đang diễn ra một cách mạnh mẽ trên toàn cầu. Cuộc cách mạng này đã đưa nhân loại tiến sang một kỉ nguyên mới , kỉ nguyên của nền văn minh dựa trên cơ sở nền công nghiệp trí tuệ. Khoa học kĩ thuật đã góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển và tiến sang một giai đoạn mới đó là nền kinh tế tri thức. Trong đó viễn...

  doc76 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 2403 | Lượt tải: 10

 • Nhận dạng tiếng nói Việt Nam từ vựng lớnNhận dạng tiếng nói Việt Nam từ vựng lớn

  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NHẬN DẠNG TIẾNG NÓI 1.1 Giới thiệu. 1.2 Công thức cơ bản. 1.3 Các thành phần của một bộ nhận dạng tiếng nói 1.3.1 Xử lý cú âm 1.3.2 Mô hình cú âm 13.3 Mô hình ngôn ngữ. 1.3.4 Tìm kiếm giả định. 1.4. Mô hình Markov ẩn. 1.4.1 Giới thiệu chuỗi Markov. 1.4.2 Cơ bản về mô hình Markov ẩn. 1.4.3 Tìm chuỗi chuyển trạng thái tốt ...

  pdf67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1701 | Lượt tải: 2

 • Tìm hiểu các chíp khả lập trìnhTìm hiểu các chíp khả lập trình

  MỤC LỤC MỤC LỤC 2 LỜI NÓI ĐẦU 3 Chương I 4 CƠ SỞ LÝ THUYẾT 4 I.1 HỌ VI ĐIỀU KHIỂN AVR 4 I.1.1 GIỚI THIỆU CHUNG 4 I.1.1.1 Giới thiệu AT90S8535 4 I.1.1.2 Tính năng của AT90S8535 5 I.1.3 SƠ ĐỒ KHỐI VÀ SƠ ĐỒ CHÂN TÍN HIỆU CỦA AVR 7 I.1.3.1 Sơ đồ chân tín hiệu: 7 I.1.3.2 Sơ đồ khối chức năng 8 I.1.4 BỘ NHỚ CỦA AVR : 13 II.1.5 CẤU TRÚC NGẮT ...

  doc29 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1379 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Tạo số giả ngẫu nhiên, tạo biến ngẫu nhiênĐề tài Tạo số giả ngẫu nhiên, tạo biến ngẫu nhiên

  MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG I: TẠO SỐ GIẢ NGẪU NHIÊN 2 1.1 GIỚI THIỆU 2 1.2 THUẬT TOÁN TẠO RA CÁC SỐ GIẢ NGẪU NHIÊN 2 1.2.1 Phương pháp nửa bình phương 2 1.2.2 Phương pháp đồng dư bậc hai 3 1.2.3 Phương pháp đồng dư tuyến tính 4 1.2.4 Phương pháp đồng dư cộng 7 CHƯƠNG II: TẠO BIẾN NGẪU NHIÊN 8 2.1 GIỚI THIỆU 8 2.2 CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỂ TẠO BIỄN NGẪU NHI...

  doc22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1662 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Dự đoán xác xuất hiện hỏng linh kiện và đề xuất phương án quản lý hệ thống máy tínhĐề tài Dự đoán xác xuất hiện hỏng linh kiện và đề xuất phương án quản lý hệ thống máy tính

  Mục lục Lời nói đầu 1 Lý do chọn đề tài 2 1. Mô tả hệ thống 3 2. Phân tích hệ thống quản lý 4 3. Xây dựng mô hình của hệ thống quản lý 5 Các bước xây dựng mô hình quản lý: 5 1. Ước tính kích cỡ mẫu cho so sánh hai tỉ lệ 10 2. Phân phối Nhị phân 12 Kết luận 15 Hướng phát triển 15

  doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1731 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Ứng dụng mô phỏng ngẫu nhiên tính tích phânĐề tài Ứng dụng mô phỏng ngẫu nhiên tính tích phân

  MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 MỤC LỤC 2 1. CƠ SỞ TOÁN HỌC 3 1.1. Khái niệm về mô phỏng ngẫu nhiên 3 1.2. Các công cụ chủ yếu của mô phỏng 3 1.2.1. Nguồn ngẫu nhiên (source of randomness) 3 1.2.2 Mô hình ngẫu nhiên 4 1.3 Mô phỏng một số phân phối xác suất 5 1.3.1 Một số phân phối xác suất thường gặp 5 1.3.2 Các ví dụ về mô phỏng một số phân phối x...

  doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1720 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Áp dụng lý thuyết xếp hàng vào giải quyết bài toán Bán vé tàuĐề tài Áp dụng lý thuyết xếp hàng vào giải quyết bài toán Bán vé tàu

  MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU 2 PHẦN NỘI DUNG 3 I. Lý thuyết hàng chờ 3 1. Mô hình hàng chờ 3 2. Các phương pháp giải bài toán mô hình hàng chờ 4 3. Các yếu tố cơ bản của hệ thống hàng chờ 5 4. Các chỉ tiêu đánh giá 7 5. Một số đặc trưng của hệ thống xếp hàng 9 6. Một số điểm hạn chế của các mô hình hàng chờ 10 II. Áp dụng giải quyết bài toán Bán v...

  doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 2648 | Lượt tải: 12

 • Đề tài Mô phỏng ước lượng tỉ lệ lỗi bit (ber) trong hệ thống thông tin di động w-CdmaĐề tài Mô phỏng ước lượng tỉ lệ lỗi bit (ber) trong hệ thống thông tin di động w-Cdma

  MỤC LỤC A. LỜI NÓI ĐẦU 1 B. NỘI DUNG 2 I. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA 2 1. Qúa trình phát triển của hệ thống thông tin di động 2 2. Các đặc điểm của W-CDMA 3 3. Các đặc tính kỹ thuật cơ bản của W-CDMA 4 II. MÔ PHỎNG HƯỚNG LÊN 6 1. MS dự định 6 2. Nhiễu đa trup nhập (Multiple Access interference: MAI) 6 3. Kênh thay đổi thời...

  doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1858 | Lượt tải: 2

 • Đề tài Ứng dụng phương pháp phân tích xác suất các thuật toán ngẫu nhiên trong quá trình phân tích các bài toánĐề tài Ứng dụng phương pháp phân tích xác suất các thuật toán ngẫu nhiên trong quá trình phân tích các bài toán

  MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 1. GIỚI THIỆU BÀI TOÁN 2 1.1 Mô tả bài toán Thuê nhân viên 2 1.2 Phương pháp phân tích truyền thống 2 2. PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH XÁC SUẤT 3 2.1 Khái niệm phân tích xác suất 3 2.2 Biến chỉ thị ngẫu nhiên 4 2.3 Phân tích bài toán bằng cách sử dụng biến chỉ thị ngẫu nhiên 5 3. PHƯƠNG PHÁP SỬ DỤNG THUẬT TOÁN NGẪU NHIÊN 7 ...

  doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1182 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Ứng dụng mô phỏng ngẫu nhiên giải bài toán dạng SylvesterĐề tài Ứng dụng mô phỏng ngẫu nhiên giải bài toán dạng Sylvester

  MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1 MỤC LỤC 2 1. CƠ SỞ MÔ PHỎNG NGẪU NHIÊN 3 1.1. Khái niệm về mô phỏng ngẫu nhiên 3 1.2 Mô phỏng một số phân phối xác suất 3 1.2.1 Một số phân phối xác suất thường gặp 3 1.2.2 Các ví dụ về mô phỏng một số phân phối xác suất 5 1.3. Các bước cần tiến hành khi áp dụng mô phỏng 6 2. MÔ PHỎNG TÍNH XÁC SUẤT P DẠNG BÀI TOÁN SYL...

  doc15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1198 | Lượt tải: 0