Công nghệ thương mại điện tử

Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về Thương Mại Điện Tử (TMĐT) Các mô hình kinh doanh điện tử, cơ sở hạ tầng và các phần mềm, công nghệ được sử dụng trong TMĐT Thực trạng TMĐT ở Việt Nam và tình hình TMĐT trên thế giới Sinh viên cũng sẽ được trang bị các chiến lược, kỹ thuật để xây dựng và phát triển một hệ thống EC hoàn chỉnh

ppt10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 2808 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công nghệ thương mại điện tử, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giới Thiệu Môn Học THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ (E-COMMERCE) Giảng Viên: ThS. Nguyễn Kim Đức nguyenkimduc@hui.edu.vn 0913.427.495 Kiến thức tiên quyết Mạng máy tính Lập trình căn bản, Lập trình mạng 1 Các kiến thức cơ bản về kinh tế Kinh tế vi mô kinh tế vĩ mô quản trị học marketing căn bản,... Các kiến thức bổ trợ về kinh tế và tin học Hệ thống thông tin quản lý, Kế Toán,... Mô tả vắn tắt nội dung học phần Cung cấp cho sinh viên kiến thức nền tảng về Thương Mại Điện Tử (TMĐT) Các mô hình kinh doanh điện tử, cơ sở hạ tầng và các phần mềm, công nghệ được sử dụng trong TMĐT Thực trạng TMĐT ở Việt Nam và tình hình TMĐT trên thế giới Sinh viên cũng sẽ được trang bị các chiến lược, kỹ thuật để xây dựng và phát triển một hệ thống EC hoàn chỉnh Sách, giáo trình, tài liệu Sách, giáo trình: [1] Efraim Turban, David King, Introduction to E-Commerce, Prentice Hall, 2003 Tài liệu tham khảo: [1] Marilyn Greenstei PhD and Miklos Vasarhelyi PhD, “Electronic Ecommerce: Security, Risk Management, and Control” ,2002. [2] Darie and Watson, “Beginning ASP.NET 2.0 Ecommerce in C# 2005 from novice to professional”, 2007. [3] Gary P. Schneider, Electronic Commerce, 7th Edition, Thomson Education, 2006. [4] Marilyn Greenstein,Miklos Vasarhelyi .Electronic commerce.McGraw-Hill,2002 Các tài liệu được sử dụng Giáo trình E-Commerce của Informatics Singapore, NIIT Tạp chí E-Commerce của VNN Các bài báo từ các website thương mại điện tử Một số website tham khảo Bộ Thương Mại Phòng Thương Mại và Công Nghiệp VN Cục xúc tiến thương mại-Bộ Thương Mại Công Ty VITANCO Yêu cầu thực hiện bài tập Bài tập thường xuyên Giáo viên giao cho từng nhóm Mỗi nhóm sẽ báo cáo vào buổi học sau Điểm 20% Bài tập lớn Sinh viên chọn ý tưởng và thực hiện Nộp báo cáo vào cuối đợt học Điểm 80% Yêu cầu thực hiện bài tập lớn Đề nghị Đọc nhiều tài liệu, bài báo Tìm hiểu khá kỹ các thông tin liên quan đến nội dung báo cáo Có thể đi sâu 1 vấn đề trong chủ đề yêu cầu Tóm tắt thành 1 dàn ý riêng (tránh sao chép nguyên văn 1 bài báo,…) Diễn giải dễ hiểu Nên có hình ảnh, âm thanh, biểu đồ,… Bài tập lớn (80% điểm) Hãy chọn một ý tưởng kinh doanh điện tử rồi viết một bài mô tả mô hình kinh doanh của bạn theo mẫu sau: Đối tượng khách hàng mục tiêu Luận cứ giá trị (value proposition) Sản phẩm và dịch vụ Qui trình kinh doanh Tài nguyên (tự phát triển hay mua ngoài) Chuỗi cung ứng (nhà cung cấp và mối quan hệ với bạn) Mô hình doanh thu (tạo ra doanh thu bằng cách nào) Bài tập lớn (20% điểm) Lưu ý: Dẫu biết rằng tài nguyên mà bạn có thể vận dụng sẽ rất lớn và mục tiêu của bạn có thể sẽ rất tham vọng. Tuy nhiên, để có thể hoàn tất trong phạm vi khóa học này, hãy thảo luận chi tiết để chắc chắn rằng các ý tưởng của bạn là khả thi trong phạm vi thời gian (và cơ sở vật chất) hiện có của bạn. Sau bài tập này, các bạn sẽ phải xây dựng được 1 website hoặc một công cụ tương ứng để thực hiện ý tưởng của bạn.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptch0gioithieumonhoc2.ppt
  • pptch13ecommerce.ppt
  • pptch46ruirotrongtmdt.ppt
Luận văn liên quan