Công tác giải quyết tranh chấp đất đai tại huyện Cái Bè (2006 - 2009)

Hai là, Chủ tịch UBND xã, Thị trấn cần phải cũng cố duy trì tốt lịch tiếp công dân và xử lý đơn, cán bộ nhận đơn hướng dẫn công dân đến cơ quan giải quyết theo đúng thẩm quyền. Chủtịch UBND xã, Thịtrấn, P.TN&MT chỉ đạo cán bộ tiếp nhận đơn, kiểm tra xác minh đơn tồn đọng, đề xuất hòa giải kịp thời theo pháp luật quy định, kiểm tra lại những quyết định đã có hiệu lực. Nhanh chóng giải quyết và tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật, nhầm lập lại kỷ cương, trật tự xã hội. Phối hợp với các ngành kiểm điểm chấn chỉnh ngay những tồn tại thiếu sót trong giải quyết khiếu nại tố cáo hoặc đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau gây phiền hà cho nhân dân.

pdf66 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 07/12/2013 | Lượt xem: 2086 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Công tác giải quyết tranh chấp đất đai tại huyện Cái Bè (2006 - 2009), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ghĩa, tầm quan trọng của cơng tác giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo nên tinh thần trách nhiệm và hiệu quả 36 gải quyết chưa cao, sự chỉ đạo hướng dẫn đơn đốc kiểm tra của cơ quan nhà nước và cá nhân cĩ thẩm quyền chưa chặt chẽ, cịn xem nhẹ cơng tác thanh tra, kiểm tra về việc thi hành pháp luật đối với thủ trưởng các ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn, nhất là việc tổ chức thi hành các quyết định đã cĩ đủ hiệu lực pháp luật. 3.4.3. Kinh nghiệm trong lãnh đạo giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai. - Trong bố trí cán bộ thẩm tra xác minh giải quyết khiếu nại tố cáo phải bố trí những người cĩ đủ năng lực và tinh thần trách nhiệm cao, cĩ quan điểm rõ ràng, nắm vững các quy định của pháp luật, cĩ kinh nghiệm thực tiễn thì hiệu quả giải quyết cao, chính xác, kịp thời, đúng pháp luật, hạn chế khiếu nại vượt cấp. - Những vụ khiếu nại đơng người phức tạp thì tổ chức cho đối thoại giữa chính quyền và cơng dân, các ban ngành đồn thể, từ đĩ sẽ cĩ kết luận khách quan, chính xác và xử lý đúng pháp luật. - Các vụ tranh chấp phức tạp, cơ quan chuyên mơn nên họp trù bị để trao đổi giữa các ngành, các cấp và các ngành chuyên mơn cấp trên trước khi trình UBND huyện ban hành quyết định. - Xây dựng quy chế phối hợp lề lối làm việc giữa các cơ quan Nhà nước cĩ thẩm quyền để tạo được sức mạnh tổng hợp trong cơng tác giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền. - ðẩy mạnh cơng tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho cán bộ và nhân dân nhận thức hiểu biết về pháp luật nhầm phịng ngừa, ngăn chặn đấu tranh chống các hành vi làm trái pháp luật dẫn đến khiếu nại tố cáo. - Tăng cường cơng tác thanh tra kiểm tra thường xuyên, thanh tra định kỳ đối với Thủ trưởng các ngành, UBND các xã, thị trấn về tinh thần trách nhiệm của mình trong giải quyết khiếu nại tố cáo theo luật định, nhầm pháp huy những nhân tố tích cực, nhân những điển hình thành phong trào và kịp thời sửa đổi những sai lầm, thiếu sĩt giúp các cơ quan đơn vị kịp thời tháo rỡ những khĩ khăn vướng mắc, đưa cơng tác giải quyết khiếu nại đi vào nề nếp, đạt hiệu quả cao. 37 CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ GIẢI PHÁP GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI TRANH CHẤP ðẤT ðAI. 4.1. KẾT LUẬN: - ðất đai là một trong những tài nguyên quí giá nhất của mỗi quốc gia, là tư liệu sản xuất đặc biệt. Do đĩ tranh chấp đất đai là một loại tranh chấp đặc biệt, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động sản xuất, trật tự xã hội. Tổ chức giải quyết tốt các tranh chấp đất đai gĩp phần tăng cường tình đồn kết trong nội bộ nhân dân, giữ vững an ninh chính trị trật tự xã hội. - Cơng tác giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai là vấn đề phức tạp và nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của cơng dân, cĩ liên quan đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đĩ, địi hỏi các cấp Uỷ ðảng, hính quyền các địa phương phải đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đối với cơng tác này; các cấp, các ngành phải xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của đơn vị, của địa phương mình. - Các cơ quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân khẩn trương rà sốt lại các đơn tồn đọng, sớm trình UBND huyện xem xét giải quyết đúng theo quy định của pháp luật, đồng thời phối hợp với UBND xã, Thị trấn thực hiện tốt các quyết định của UBND huyện, UBND tỉnh, các quyết định chưa được chấp hành, kiến nghị thực các bước tiếp theo luật định.  Tĩm lại: Cơng tác hồ giải, giải quyết tranh chấp khiếu nại tố cáo về đất đai hiện nay là cơng tác mang tính xã hội cao, phải tập trung nhiều ngành nhầm động viên thuyết phục giáo dục, khơng thực hiện mệnh lệnh hành chánh. Thực hiện tốt cơng tác hồ giải trong việc giải quyết tranh chấp đất đai cĩ ý nghĩa hết sức to lớn, cĩ tính quyết định thỗ mãn tâm tư nguyện vọng của người khiếu kiện. ðể làm tốt cơng tác này phải đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao trình 38 độ cán bộ gải quyết tranh chấp đất đai, chấn chỉnh lại bộ máy quản lý nhà nước về đất đai, hồn thiện hệ thống pháp luật để cơng tác giải quyết tranh chấp đất đai đi vào nề nếp theo một hệ thống pháp luật đầy đủ hồn thiện thống nhất; đồng bộ, kịp thời, thích hợp với từng vùng từng cấp, từng địa phương. Nhầm tạo niềm tin bền vững giữa dân với ðảng và Nhà nước, gĩp phần xây dựng, hồn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “ Nhà nước của dân, do dân và vì dân”, hướng tới mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội cơng bằng, dân chủ và văn minh”. 4.2. KIẾN NGHỊ: Từ thực tiễn cơng tác giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai trong thời gian qua xin kiến nghị một số vấn đề sau: - Luật ðất đai nên cĩ quy định rõ thời hiệu thụ lý các đơn tranh chấp địi lại đất đã cho mượn, cho thuê…trước ngày 30/04/1975. Bởi vì cĩ những trường hợp, trước năm 1975 nhiều hợp đồng cho thuê đất, hay cho mượn đất, để canh tác hàng năm đong lúa. Sau năm 1975, việc cho thuê, mướn đất như vậy khơng cịn thực hiện nữa. Nhưng các hộ dân này hiểu lầm Nhà nước cĩ chủ trương trả lại ruộng đất cũ, hiểu lầm quyền sử dụng đất là quyền sở hữu đất. Từ đĩ mà họ cùng gửi đơn tranh chấp, khiếu nại, địi lại đất đã trải qua trên 30 năm. Do đĩ, Luật ðất đai nên quy định rõ thời hiệu 10 năm, 20 năm hay 30 năm mới thụ lý các đơn tranh chấp địi lại đất. - Luật ðất ðai nên quy định rõ khung giá đất theo thị trường. Bởi vì luật quy định vào ngày 01 tháng 01 hàng năm Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định quy định khung giá đất trên địa bàn tỉnh, thành phố mình. Nhưng đến giữa năm thì UBND tỉnh, thành phố cĩ kế họach quy họach mở rộng quốc lộ, đường điện, khu, cụm cơng nghiệp… nhằm phát triển kinh tế - xã hội. Từ đĩ thu hồi đất của hộ dân đang sử dụng và căn cứ vào khung giá ngày 01 tháng 01 hàng năm áp giá đền bù chung cho các hộ dân này thì thiệt cho họ. Bởi vì khung giá ban hành vào ngày 01 tháng 01 nhưng đến 6, 7 tháng thì giá đất trên thị trường lại biến động thường xuyên. 39 Thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã cĩ hiệu lực pháp luật như: buộc ơng A giao trả 1.000m2 đất vườn cho bà B, khi bà B cĩ đơn yêu cầu thực hiện quyết định thì cán bộ phụ trách mời ơng A đến, đề nghị ơng thực hiện quyết định thì ơng đồng ý, nhưng ơng yêu cầu bà B phải trả tiền cơng ơng trồng cây ăn trái trên 1.000m2. Sau đĩ Uỷ ban nhân dân huyện nơi cĩ 1.000m2 đất quyết định thành lập tổ kiểm kê, áp giá cây ăn trái do ơng A trồng, khi kiểm kê và áp giá số cây ăn trái nêu trên theo quy định khi quy ra thành tiền cĩ khi cao hơn giá 1.000m2 đất ở khu vực này (theo thị trường). Do đĩ bà B yêu cầu ơng A trả 1.000m2 đất, và ngược lại bà B phải hịan trả tiền cây ăn trái cho ơng A trồng cũng tương đương sớ tiền đi mua 1.000m2 đất ở khu vực này. Từ thực tế nên kiến nghị luật phải quy định để thực hiện quyết định cĩ hiệu lực thì trong từng trường hợp trên thì buộc ơng A phải giao trả 1.000m2 đất vườn cho bà B. Riêng về cây ăn trái trên 1.000m2 do ơng A trồng thì ơng A đã cĩ thụ hưởng lợi trên đất rồi, nếu khơng thì ơng A tự di dời các cây ăn trái giao đất trống cho bà B. - Các ngành tỉnh hỗ trợ giúp huyện hàng năm bồi dưỡng nghiệp vụ cho lực lượng làm cơng tác hịa giải giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại tố cáo và cĩ hội thảo chuyên đề về Luật ðất đai, Luật Khiếu nại, tố cáo để nhân những điển hình tiên tiến, khắc phục những thiếu xĩt cịn lại. 4.3. GIẢI PHÁP: ðể thực hiện tốt cơng tác giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai của cơng dân đạt hiệu quả ngày càng cao phải đề ra các giải pháp thiết thực như sau: Một là, quán triệt nhận thức thống nhất những tư tưởng chỉ đạo của ðảng, Chính phủ và vận dụng thống nhất các văn bản luật, áp dụng phù hợp với từng điều kiện hồn cảnh lịch sử của từng địa phương ở cơ sở trong giải quyết tranh chấp đất đai, từ đĩ đem lại sự thống nhất cao. Hai là, Chủ tịch UBND xã, Thị trấn cần phải cũng cố duy trì tốt lịch tiếp cơng dân và xử lý đơn, cán bộ nhận đơn hướng dẫn cơng dân đến cơ quan giải quyết theo đúng thẩm quyền. Chủ tịch UBND xã, Thị trấn, P.TN&MT chỉ đạo cán bộ tiếp nhận đơn, kiểm tra xác minh đơn tồn đọng, đề xuất hịa giải kịp thời theo pháp luật quy định, kiểm tra lại những quyết định đã cĩ hiệu lực. Nhanh 40 chĩng giải quyết và tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật, nhầm lập lại kỷ cương, trật tự xã hội. Phối hợp với các ngành kiểm điểm chấn chỉnh ngay những tồn tại thiếu sĩt trong giải quyết khiếu nại tố cáo hoặc đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau gây phiền hà cho nhân dân. Ba là, UBND Huyện thường xuyên kiểm tra việc thụ lý đơn đối với cơ quan chuyên mơn và UBND các xã, thị trấn phát hiện những vướng mắc trong cơng tác thẩm tra, xác minh về trách nhiệm giải quyết ở địa phương, xử lý các vụ việc phức tạp kéo dài, kiểm tra đơn đốc thực hiện các quyết định của huyện, tỉnh đã cĩ hiệu lực pháp luật để kịp thời khắc phục. Bốn là, tăng cường cơng tác tuyên truyền giáo dục nâng cao ý thức pháp luật cho tất cả cán bộ, cơng chưc viên chức nhà nước và nhân dân thơng hiểu về chính sách pháp luật đất đai nhầm hạn chế khiếu nại vượt cấp, vượt thẩm quyền. Năm là, tăng cường xây dựng củng cố đội ngũ cán bộ làm cơng tác giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo phải được bồi dưỡng chuyên mơn nghiệp vụ, cĩ đủ phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ trong giải quyết tranh chấp, thẩm tra, xác minh một cách trung thực trong từng hồ sơ. Từ cơ sở đĩ đưa ra hội đồng xử lý giải quyết từng vụ việc khiếu kiện đạt hiệu quả cao, tạo niềm tin cho người khiếu nại và xử lý nghiêm minh đối với cán bộ thiếu trách nhiệm, suy thối về đạo đức, cố ý xác minh, thẩm tra, báo cáo sai sự thật dẫn đến quyết định xử lý sai lệch nội dung vụ việc khiếu nại, xử lý nghiêm đối với người khiếu kiện do xúi dục nhiều người gây mất trật tự an tồn xã hội. Sáu là, tăng cường cơng tác hịa giải tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân là một yếu tố quan trọng, tạo được niềm tin giữa dân với ðảng và nhà nước. Nếu hịa giải tốt sẽ giảm bớt áp lực của Tịa án, phát huy được tin thần làm chủ, đồn kết. tương thân tương ái của nhân dân, cũng cố trật tự an tồn xã hội trang dân cư. Qua cơng tác hịa giải nhân dân hiểu thêm được pháp luật và chính sách đất đai của Nhà nước. Do đĩ cơng tác hịa giải ban đầu mang tính xã hội cao, tác động đến mọi tầng lớp nhân dân. Kết quả hịa giải tranh chấp cịn gĩp phần củng cố khối đại đồn kết tồn dân, xây dựng tình làng nghĩa xĩm yên vui, gia đình hồ thuận hạnh phúc, hạn chế, ngăn chặn và phịng ngừa hành vi khiếu kiện 41 khơng chính đáng từ khi mới phát sinh tại cơ sở. Cơng tác hịa giải là cơng tác xã hội cần phải cĩ nhiều ngành, nhiều cấp tham gia tạo thành phong trào xây dựng nếp sống văn minh. Bảy là, tập trung sự lãnh đạo của ðảng, Hội đồng nhân dân, UBND, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND xã, thị trấn đơn đốc kiểm tra cơng tác tiếp cơng dân, giải quyết khiếu nại của cơng dân, đề ra những biện pháp thích hợp để giải quyết đem lại hiệu quả cao, tiến độ nhanh, đúng trình tự thủ tục của Luật Khiếu nại, tố cáo, tạo niềm tin bền vững trong nhân dân ngay từ khi làm cơng tác hịa giải ở cơ sở. Tám là, tăng cường sự phối hợp với tất các ban, ngành, đồn thể cĩ liên quan ở xã, thị trấn. Thẩm tra xác minh cĩ liên quan trước khi hịa giải, do đĩ tránh được tình trạng dồn ép cho cán bộ chuyên mơn, hịa giải khơng thành rồi chuyển hồ sơ lên cấp trên giải quyết. xiii TÀI LIỆU THAM KHẢO Luật đất đai năm 2003. Luật Khiếu nại, tố cáo năm 1998. Luật sử đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2004 và 2005. Mai Phạm Minh Hải (2006). Giáo trình thanh tra đất đai. Trường Cao đẳng Cộng đồng Vĩnh Long. Nguyễn Văn Tính (2008). Tiểu luận tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị. Phịng Tài nguyên và Mơi trường huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang. Nghị định 181/Nð-CP của Chính phủ về thi hành Luật đất đai. Phan ðình Hải (2006). Quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang. Phịng Tài nguyên và Mơi trường huyện Cái Bè tỉnh Tiền Giang. UBND HUYỆN CÁI BÈ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỊNG TN&MT ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc .................. ---------------------------- Số: ......... /BB BIÊN BẢN GHI LỜI KHAI .......................................................................................................... .......................................................................................................... Hơm nay, ngày ....... tháng ...... năm 200 .......Hồi lúc...... giờ...........tại................. ............................................................................................................................. Chúng tơi gồm: 1/ ....................................................... .................................................... 2/ ....................................................... .................................................... 3/ ....................................................... .................................................... 4/ ....................................................... .................................................... Tiến hành ghi lời khai của: Ơng, bà:.................................................................. Sinh năm.............................. Cư ngụ: ................................................................................................................ ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. NỘI DUNG ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Cam đoan lời khai (viết bằng chữ): ................................................................. ............................................................................................................................. Biên bản kết thúc lúc......... giờ........cùng ngày, cĩ đọc lại cho các thành viên tham dự nghe và đồng ý ký tên. Hộ khai Người ghi biên bản CƠNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc BIÊN BẢN (XÁC ðỊNH MỐC GIỚI, RANH GIỚI THỬA ðẤT THEO HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ðẤT) Hơm nay, ngày........tháng........ năm 200...... ðồn cơng tác đã tiến hành khảo sát, sát định ranh giới thửa đất thực địa của: ....................................................................................................................................... ðang sử dụng tại: ........................................................................................................... ....................................................................................................................................... A. THÀNH PHẦN GỒM I. CÁN BỘ ðO ðẠC VÀ CHÍNH QUYỀN SỞ TẠI: 1. ................................................................. Cán bộ địa chính (Phường – Xã). 2. .......................................................................Tổ Trưởng Tổ đo đạc. 3. .......................................................................Thành viên Tổ đo đạc. 4. ........................................................................................................................ 5. ........................................................................................................................ II. CÁC CHỦ SỬ DỤNG ðẤT TIẾP GIÁP: 1. ........................................................................................................................ 2. ........................................................................................................................ 3. ........................................................................................................................ 4. ........................................................................................................................ 5. ........................................................................................................................ 6. ........................................................................................................................ B. SƠ HỌA MỐC GIỚI THỬA ðẤT B CÁC VẤN ðỀ THỐNG NHẤT CHUNG: Ranh giới sử dụng đất của: ................................................................................................ và các chủ sử dụng đất tiếp giáp như đã mơ tả ở trên là đúng và khơng tranh chấp. Các chủ sử dụng đất thống nhất và đồng ý ký tên. TỔ TRƯỞNG TỔ ðð CÁN BỘ ðỊA CHÍNH PHƯỜNG (XÃ) TRƯỞNG KHU PHỐ (ẤP) CHỦ SỬ DỤNG ðẤT (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) PHẦN KÝ XÁC NHẬN CỦ CHỦ SỬ DỤNG ðẤT TIẾP GIÁP: Ơng, bà: .............................................................Ơng, bà: ............................................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ơng, bà: .............................................................Ơng, bà: ............................................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Ơng, bà: .............................................................Ơng, bà: ............................................................... (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) Xác nhận của UBND. ............................... CHỦ TỊCH UBND HUYỆN CÁI BÈ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỊNG TN&MT ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc  -------------------------- Số: ......... /BB BIÊN BẢN Hồ giải đơn tranh chấp của: ................................ ............................................................................. Hơm nay, ngày .......... tháng.............. năm ......... Hồi lúc ......... giờ......... tại .................. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Thành phần tham dự: 1..........................................................Chức vụ: ............................................................ 2..........................................................Chức vụ: ............................................................ 3..........................................................Chức vụ: ............................................................ 4..........................................................Chức vụ: ............................................................ Cĩ mặt các đương sự: 1..................................................................................................................................... 2..................................................................................................................................... 3..................................................................................................................................... 4..................................................................................................................................... 5..................................................................................................................................... 6..................................................................................................................................... Tiến hành hồ giải với nội dung sau: ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Kết luận của: .................................................................................................................. ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................... Biên bản lập xong cĩ đọc lại cho các bên đương sự cùng nghe và đồng ý ký tên. Các đương sự UBND xã xác nhận Chủ tọa Người ghi biên bản 1............................. 2............................. 3............................. 4............................. 5............................. 6............................. UBND HUYỆN CÁI BÈ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỊNG TN&MT ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc .................. ---------------------------- Số: ......... /BB BIÊN BẢN Về việc triển khai quyết định số:............. / ............ Ngày............................... của................................ ............................................................................. Hơm nay, vào lúc .........giờ ..........phút, ngày ............ tháng .........năm 200.......... tại ......................................................................................................................... Chúng tơi gồm cĩ: 1/ .......................................................................................................................... 2/ .......................................................................................................................... 3/ .......................................................................................................................... 4/ .......................................................................................................................... Và các đương sự cĩ liên quan: 1/ .......................................................................................................................... 2/ .......................................................................................................................... 3/ .......................................................................................................................... 4/ .......................................................................................................................... Cùng triển khai quyết định số: ........... / .............. của............................................. .....................................................................................................................như sau: - ðồng chí: ........................................................................ thay mặt đồn đọc quyết định số......... / ................ ngày .....................................của .................................. V/v ....................................................................................................................... ............................................................................................................................. - Ý kiến của các đương sự: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. - Ý kiến của đồn: ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Biên bản kết thúc vào lúc........ giờ ....... phút cùng ngày, cĩ đọc lại cho mọi người cùng nghe và đồng ý ký tên. ............................................................................................................................. Biên bản lập thành 2 bản, 1 bản giao UBND xã, 1 bản giao Phịng Tài nguyên & Mơi trường để lưu hồ sơ. Chữ ký của các đương sự Người ghi biên bản 1/ .................................................. (Ký tên) 2/ .................................................. 3/ .................................................. 4/ .................................................. Chữ ký của các thành viên trong đồn XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ 1/ .................................................. ............. ngày ......... tháng........năm 200... 2/ .................................................. TM.UBND xã ............. 3/ .................................................. Chủ tịch 4/ .................................................. UBND HUYỆN CÁI BÈ CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHỊNG TN&MT ðộc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc .................. ---------------------------- Số: ......... /BB BIÊN BẢN XÁC MINH ............................................................ ............................................................ ............................................................ Hơm nay, ngày .......... tháng.............. năm ......... Hồi lúc ......... giờ......... tại ........................ ............................................................................................................................................. Cĩ mặt (người xác minh)................................................... Chức vụ:......................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Ơng, bà ........................................................................Sinh năm.............................. Cư ngụ: ..................................................................................................................... NỘI DUNG .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. Cam đoan lời khai(viết bằng chữ):............................................................................. .................................................................................................................................. Biên bản kết thúc vào lúc..............giờ ............ phút cùng ngày, cĩ đọc lại cho ơng,bà........................................... cùng nghe và đồng ý ký tên. Người cung cấp (ký tên ghi rõ họ tên) Người ghi biên bản Xác nhận của chính quền địa phương (Ký tên đĩng dấu) UBND TỈNH TIỀN GIANG CƠNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THANH TRA TỈNH ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /Hð-TT.TCD Mỹ Tho, ngày tháng năm 200 PHIẾU HƯỚNG DẪN Kính gửi: ..............(Họ tên người khiếu nại, kiến nghị, phản ánh) ðịa chỉ:.................(ðịa chỉ người khiếu nại, kiến nghị, phản ánh) Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ơng (bà) ghi ngày ............ tháng.......năm ............ , gồm cĩ ............ tờ. Nội dung: (Nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của cơng dân).......... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ðơn do: (Cơng dân trực tiếp giử hoặc do cơ quan khác) ...............chuyển đến ........................................................................................................Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. Nghị định 136/2006/Nð.CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Khiếu nại, tố cáo. ðơn của Ơng (bà) thuộc thẩm quyền giải quyết của......................................................(tên cơ quan cĩ thẩm quyền giải quyết). Vì vậy thanh tra tỉnh kính báo để Ơng (bà) biết và đề nghị Ơng (bà) mang đến cơ quan nêu trên để được giải quyết theo quy định của pháp luật. Phiếu hướng dẫn này chỉ thục hiện một lần đối với vụ việc khiếu nại của ơng (bà). TL.CHÁNH THANH TRA TRƯỞNG PHỊNG TIẾP CƠNG DÂN ( Ký tên, đĩng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: TCD UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THANH TRA TỈNH ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /PC-TT.TCD Mỹ Tho, ngày..... tháng .. năm 200 ... PHIẾU CHUYỂN ðƠN Kính gửi: ...................(Tên cơ quan, hoặc người cĩ thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo) ....... Thanh tra tỉnh nhận được đơn của ơng (bà) ........................................ (Họ tên người khiếu nại, tố cáo). ðịa chỉ: ......................(ðịa chỉ người khiếu nại, tố cáo) ........................... ............................................................................................................................. Nội dung: ( Nội dung đơn khiếu nại, tố cáo của cơng dân)...................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ðơn do: ( Tên cơ quan hoặc người cĩ thẩm quyền ) ..................chuyển đến. Căn cứ nội dung đơn và theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật khiếu nại, tố cáo và Nghị định 136/2006/Nð-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ, Thanh tra tỉnh chuyển đến..... .....................................................................( tên cơ quan hoặc cĩ thẩm quyền giải quyết) đơn của Ơng (bà) ........................để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Kết quả giải quyết, đề nghị thơng báo về Thanh tra tỉnh (qua phịng Tiếp cơng dân). TL.CHÁNH THANH TRA TRƯỞNG PHỊNG TIẾP CƠNG DÂN ( Ký tên, đĩng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: TCD UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THANH TRA TỈNH ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TT.TCD Mỹ Tho, ngày....... tháng...... năm200 V/v xử lý đơn khiếu nại. Kính gửi: ................................................... (Tên cơ quan, tổ chức cá nhân đã chuyển đơn đến) Thanh tra tỉnh Tiền Giang, nhận được văn bản số.........ngày ..........tháng.... năm ................ v/v chuyển đơn của ơng (bà):................(họ tên người khiếu nại). ðịa chỉ:................... (địa chỉ người khiếu nại) .............................................. ............................................................................................................................. Nội dung: (Nội dung đơn của cơng dân) .................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo; các Luật sữa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. Nội dung đơn khiếu nại nêu trên khơng thuộc thẩm quyền của Thanh tra tỉnh, mà thuộc thẩm quyền của.................................... .................................. (tên cơ quan cĩ thẩm quyền giả quyết). Căn cứ ðiều 6 Nghị định 136/2006/Nð-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sữa đổi bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. Thanh tra tỉnh Tiền Giang xin chuyển trả lại đơn để quý cơ quan (hoặc đồng chí) hướng dẫn cơng dân gửi đơn khiếu nại đến đúng cơ quan cĩ thẩm quyền giải quyết./. TL.CHÁNH THANH TRA TRƯỞNG PHỊNG TIẾP CƠNG DÂN ( Ký tên, đĩng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: TCD UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THANH TRA TỈNH ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /TT.TCD Mỹ Tho, ngày ....... tháng ..... năm 200 V/v trả lời khiếu nại (đơn khơng đủ điều kiện thụ lý) Kính gửi: ..............................(Họ tên người khiếu nại) ............................... ............................................................................................................................. ðịa chỉ:.................................(ðịa chỉ người khiếu nại) .............................. ............................................................................................................................. Thanh tra tỉnh Tiền Giang nhận được đơn của ơng (bà), sau khi xem xét nội dung đơn, căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo; các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo; Nghị định 136/2006/Nð-CP ngày 14/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và cac Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo. Thanh tra tỉnh nhận thấy: việc khiếu nại của Ơng (bà) khơng đủ điều kiện để thụ lý giải quyết vì (1) ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Thanh tra tỉnh Tiền Giang xin trả lời để Ơng (bà) được rõ. TL.CHÁNH THANH TRA TRƯỞNG PHỊNG TIẾP CƠNG DÂN ( Ký tên, đĩng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: TCD (1) Nêu rõ các căn cứ để xác định đơn khơng đủ điều kiện thụ lý để giải quyết theo quy định tại ðiều 32 Luật Khiếu nại, tố cáo. UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THANH TRA TỈNH ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BT-TT.TCD Mỹ Tho, ngày ....... tháng ..... năm 200 GIẤY BÁO TIN Kính gửi: ..............................(Họ tên người khiếu nại) ............................... ............................................................................................................................. ðịa chỉ:.................................(ðịa chỉ người khiếu nại) .............................. ............................................................................................................................. Thanh tra tỉnh Tiền Giang nhận được đơn của ơng (bà). ðơn do: ( cơng dân trực tiếp gửi, bưu điện chuyển, cơ quan khác).......................................chuyển đến. Nội dung đơn: .............................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Sau khi xem xét nội dung đơn khiếu nại của ơng (bà), Thanh tra tỉnh đã chuyển đơn của ơng (bà) đến: ................................. (tên cơ quan cĩ thẩm quyền giải quyết) .............................................................. để được gải quyết theo thẩm quyền. ðề nghị ơng (bà) liên hệ với các cơ quan nĩi trên để biết kết quả. TL.CHÁNH THANH TRA TRƯỞNG PHỊNG TIẾP CƠNG DÂN ( Ký tên, đĩng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: TCD UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THANH TRA TỈNH ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /BN-TT.TCD Mỹ Tho, ngày ....... tháng ..... năm 200 BIÊN NHẬN ðƠN Thanh tra tỉnh cĩ nhận đơn của: ........... (Họ tên người khiếu nại) .......... ............................................................................................................................. ðịa chỉ: ................................ (ðịa chỉ người khiếu nại) ......................... ............................................................................................................................. Nội dung đơn: ......................................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Các tài liệu kèm theo: 1................................................ 2................................................ 3................................................ 4................................................ Thanh tra tỉnh sẽ chuyển đơn của ơng (bà) đến cơ quan cĩ thẩm quyền để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. TL.CHÁNH THANH TRA TRƯỞNG PHỊNG TIẾP CƠNG DÂN ( Ký tên, đĩng dấu) Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: TCD

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftranhchap_dvtam_nthyen_9888.pdf