Đa dạng hóa các loại hình sở hữu trong nền kinh tế P.2

Gắn liền với quá trình hình thành phát triển của phân công lao động trong xã hội và đa dạng hoá các hình thức sở hữu là quá trình hình thành và phát triển của nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần. Chính sự phát triển của LLSX và sự phân công lao động xã hội, sự đa dạng hoá các hình thức sở hữu đã nẩy sinh ra nền kinh tế thị trường, nó là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự phát triển của lực lượng sản xuất hay nói một cách khác chính sự đa dạng hoá các hình thức cũng là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy quá trình phát triển của LLSX, góp phần nâng cao năng suất lao động, sản xuất ngày càng phát triển mạnh mẽ.

pdf26 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 04/12/2013 | Lượt xem: 2327 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đa dạng hóa các loại hình sở hữu trong nền kinh tế P.2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Đa dạng hóa các loại hình sở hữu trong nền KT P.2

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf74_7112.pdf
Luận văn liên quan