Đặc điểm chất hữu cơ trong đất ngập nước Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.

Đặc điểm chất hữu cơ trong đất ngập nước Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, tỉnh Tây Ninh. 1.3. Mục tiêu nghiên cứu  Xác định sự phân bố của chất hữu cơ.  Hàm lượng chất hữu cơ.  Chất lượng chất hữu cơ. 1.4. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là-Chất hữu cơ. 1.5. Khách thể nghiên cứu Khách thể nghiên cứu của đề tài là-Đất ngập nước. 1.6. Đối tượng khảo sát Các đơn vị địa mạo chính trong vườn quốc gia: Trảng, Bàu, Sông, suối. 1.7. Mục đích nghiên cứu  Xác định đặc điểm chất hữu cơ trong đất ngâp nước Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.  So sánh về chất hữu cơ giữa môi trường đất ít bị khai thác với môi trường đất đã và đang khai thác ở các vùng khác của tỉnh Tây Ninh,trong cùng những đơn vị địa mạo: trảng, bàu, sông-suối. 1.8. Phạm vi nghiên cứu Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.

pdf61 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 2116 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đặc điểm chất hữu cơ trong đất ngập nước Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, tỉnh Tây Ninh., để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐặc điểm chất hữu cơ trong đất ngập nước Vườn quốc gia Lò Gò-Xa Mát, tỉnh Tây Ninh.pdf
Luận văn liên quan