Đặc điểm từ ngữ chỉ nghề biển của cư dân Nghệ An

(Bản scan) Sự liên quan hữu cơ giữa ngôn ngữ và các khía cạnh văn hóa gần gũi tới mức: Không còn một bộ phận nào thuộc văn hóa của một cộng đồng cụ thể lại được nghiên cứu tách rời khỏi các biểu tượng ngôn ngữ trong các hoạt động của chúng. "Ngôn ngữ là một bộ phận không thể thiếu được trong văn hóa loài người". Như vậy, trên nhiều cấp độ, ngôn ngữ là tiền đề cho đối tượng văn hóa phát triển, sự phát triển của văn hóa tạo tiền đề trở lại cho ngôn ngữ phát triển. Ngôn ngữ và văn hóa đều là những thiết chế xã hội, nét đặc thù của nó là giá trị nhận thức có được về chúng bao giờ cũng bị quy định bởi tính ước lệ vốn được tạo ra bởi một cộng đồng xã hội được xác định gắn với một trạng thái không gian và thời gian.

pdf128 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Ngày: 17/02/2016 | Lượt xem: 1132 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đặc điểm từ ngữ chỉ nghề biển của cư dân Nghệ An, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf_123doc_vn_dac_diem_tu_ngu_chi_nghe_bien_cua_cu_dan_nghe_an_673.pdf
Luận văn liên quan