Đảm bảo bền vững về môi trường để thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam

CẤU TRÚC BÁO CÁO Tóm tắt 1. Tổng quan 1.1. Các mục tiêu phát triển quốc tế là gì 1.2. Một trong rất nhiều 1.3. Nghèo đói và môi trường 1.4. Các định nghĩa 2. Các chỉ số 2.1. Liệu IDT về môi trường có phù hợp với Việt Nam không? 2.2. Hiện nay Việt Nam đang ở đâu so với IDT về môi trường 2.3. Các chỉ số trung gian 3. Tỷ lệ dân số được tiếp cận lâu dài với nước sạch 3.1. Tính tương quan của chỉ số 3.2. Dữ liệu nền và các xu hướng 3.3. Những yếu tố chủ chốt nhằm đạt được các mục tiêu và chính sách liên quan 3.4. Các dự định phân bổ nguồn lực 3.5. Quan trắc 4. Tỷ lệ che phủ rừng so với tổng diện tích cả nước 4.1. Tính tương quan của chỉ số 4.2. Dữ liệu nền và các xu hướng 4.3. Những yếu tố chủ chốt nhằm đạt được các mục tiêu và chính sách liên quan 4.4. Các dự định phân bổ nguồn lực 4.5. Quan trắc 5. Tỷ lệ số trạm quan trắc chất lượng nước và không khí cho thấy các cải thiện so với dữ liệu nền 5.1. Tính tương quan của chỉ số 5.2. Dữ liệu nền và các xu hướng 5.3. Những yếu tố chủ chốt nhằm đạt được các mục tiêu và chính sách liên quan 5.4. Các dự định phân bổ nguồn lực 5.5. Quan trắc Phụ lục 1: Những dữ liệu và nguồn cho các chỉ số Phụ lục 2: Mô tả công việc chung (TOR) Phụ lục 3: Đề cương báo cáo mục tiêu phát triển Việt Nam Phụ lục 4: Nhóm công tác xếp hạng các chỉ số tiềm năng

pdf40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 09/01/2013 | Lượt xem: 1861 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đảm bảo bền vững về môi trường để thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên


Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdfĐảm bảo bền vững về môi trường để thực hiện chiến lược xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan