Đàm phán trong kinh doanh quốc tế

• Những vấn đề lý luận cơ bản về giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế; • - Kỹ năng giao tiếp và đàm phán trong kinh doanh quốc tế. • - Đàm phán kinh doanh quốc tế giữa các nền văn hoá khác nhau; • - Rút ra những bài học kinh nghiệm về đàm phán trong kinh doanh.

ppt136 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 23/05/2013 | Lượt xem: 2404 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đàm phán trong kinh doanh quốc tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptBài giảng-đàm phán kinh doanh.ppt
Luận văn liên quan