Đánh giá chất lượng nước mặt thị xã Cao Lãnh và đề xuất các biện pháp quản lý thích hợp

1.2. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Trên cơ sở nghiên cứu, đánh giá hiện trạng chất lượng nước mặt của Thị xã Cao Lãnh, đồ án tập trung vào các mục tiêu sau:  Đánh giá hiện trạng chất lượng môi trường nước mặt trên địa bàn Thị xã Cao Lãnh, giúp các cấp quản lý môi trường địa phương theo dõi diễn biến chất lượng nước mặt.  Đề xuất các biện pháp quản lý môi trường phù hợp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiến đến ngăn ngừa ô nhiễm. 1.3. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Nước sông 15 phường xã của Thị xã Cao Lãnh bao gồm: - Phường 1, 2, 3, 4, 6, 11, Mỹ Phú, Hoà Thuận. - Xã Mỹ Ngãi, Hoà An, Mỹ Tân, Tân Thuận Đông, Tân Thuận Tây, Tịnh Thới, Mỹ Trà. 1.4. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Tập hợp các số liệu về hiện trạng môi trường, về điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế xã hội Thị xã Cao Lãnh. - Khảo sát hiện trạng môi trường trên địa bàn thị xã. - Thu thập các số liệu quan trắc, tổng quan về hiện trạng chất lượng nước của khu vực trong những năm qua. - Lấy mẫu, phân tích và đánh giá một số chỉ tiêu về chất lượng nước mặt ở các điểm lựa chọn. - Dựng đồ thị minh hoạ các chỉ tiêu đo được qua các lần quan trắc để nhận xét sự biến đổi chất lượng nước mặt theo thời gian và không gian. - Tìm hiểu và lý giải nguyên nhân của sự biến đổi đề ra phương hướng giải quyết. - Lựa chọn một số chỉ tiêu cơ bản để phân tích, đánh giá, làm cơ sở dữ liệu cho các quá trình nghiên cứu có liên quan. - Khảo sát các nguồn tiếp nhận gây ô nhiễm theo các loại hình sản xuất. - Đề xuất các giải pháp về kỹ thuật và phi kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

pdf83 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 07/01/2013 | Lượt xem: 8170 | Lượt tải: 40download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đánh giá chất lượng nước mặt thị xã Cao Lãnh và đề xuất các biện pháp quản lý thích hợp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐánh giá chất lượng nước mặt thị xã Cao Lãnh và đề xuất các biện pháp quản lý thích hợp.pdf
Luận văn liên quan