Đầu tư của các Công ty xuyên quốc gia Mỹ tại Việt Nam

BẢNG CÁC CHỮ VIẾT TẮT TIẾNG ANH AFTA : (Asian Free Trade Area) - Khu vực mậu dịch tự do Châu Á AID : (Agency for International Development) - Cơ quan phát triển quan hệ quốc tế Hoa Kỳ APEC : (Asean - Pacific Economic Cooperation) - Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương. ASEAN : (Association of South East Asian Nations) - Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. EU : (European Union) - Liên minh châu Âu. EXIMBANK : (Export and Import Bank) - Ngân hàng xuất nhập khẩu Hoa Kỳ. FDI : (Foreign Direct Investment) - Đầu tư trực tiếp nước ngoài. GATT : (General Agreement on Tariff and Trade) - Hiệp định chung về thuế quan và thương mại. GDP : (Gross Domestic Productions) - Tổng sản phẩm quốc nội. IMF : (International Monetary Fund) - Quỹ tiền tệ quốc tế. MFN : (Most Favoured Nation) - Quy chế tối huệ quốc. NICS : (New Industriazation Countries) - Các nước công nghiệp mới. NTR : (Normal Trade Relation) - Quan hệ thương mại bình thường. OPIC : (Oversea Private Investment Corporation) - Công ty đầu tư tư nhân hải ngoại. R & D : (Research and Development) - Nghiên cứu và phát triển. TDA : (Trade and Develop Agency) - Tổ chức thương mại và phát triển Hoa Kỳ. TNC(S) : (Transnational Corporation(s) - Công ty xuyên quốc gia. VAT : (Value Added Tax) - Thuế giá trị gia tăng. WTO : (World Trade Orgnization) - Tổ chức thương mại thế giới. LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. Việt nam tiến hành công nghiệp hoá trong điều kiện tích lũy trong nước còn thấp, nhu cầu lớn về vốn đòi hỏi phải khai thác cả trong và ngoài nước dưới mọi hình thức. Cùng với nguồn vốn ODA và vốn đi vay khác, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) do ưu thế nổi trội của nó là nguồn vốn không gây nợ, các TNC tự nguyện đầu tư và đi kèm theo vốn là thiết bị và công nghệ để thực hiện dự án, đang trở thành nguồn vốn nước ngoài quan trọng nhất đối với các nước đi sau, xuất phát điểm thấp, rất cần vốn, công nghệ và kỹ năng quản lý. Ngày nay, nhờ chính sách đổi mới, các công ty xuyên quốc gia đã có mặt trong nhiều ngành kinh tế, nhiều địa phương ở Việt Nam. Có rất nhiều đại diện của các công ty lớn từ các nước công nghiệp phát triển và cũng có với số lượng nhiều hơn, đại diện của các công ty vừa và nhỏ từ các nước trong khu vực. Có thể nói phần lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam được thực hiện bởi các công ty xuyên quốc gia hay các công ty xuyên quốc gia chính là chủ thể thực hiện FDI ở Việt Nam. Để nâng cao hiệu quả thu hút các công ty xuyên quốc gia vào hoạt động ở nước ta, việc nghiên cứu, tìm hiểu về các công ty này là rất cần thiết. Là các công ty có sức mạnh kinh tế hơn hẳn so với các công ty xuyên quốc gia của các nước khác, cùng với ưu thế về khoa học công nghệ, sự hỗ trợ trực tiếp của chính phủ, các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ giữ vai trò quan trọng chi phối nền kinh tế thế giới. Trong quá trình phát triển nếu khai thác được nguồn lực quan trọng này thì Việt Nam sẽ có thêm nguồn lực để phát triển kinh tế, hoà nhập vào nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên cho đến nay đầu tư của công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở nước ta vẫn còn rất hạn chế. Hơn nữa, so với các công ty xuyên quốc gia Tây Âu và Nhật Bản, các công ty xuyên quốc gia Hoa kỳ còn tỏ ra kém hiệu quả hơn. Hiện trạng này đã đặt ra nhiều câu hỏi: Các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ đã thực sự đầu tư vào Việt Nam chưa? Những nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng hoạt động kém hiệu quả: hạn chế của họ hay cản trở từ phía các chính sách của Việt Nam? Các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ có những lợi thế và bất lợi gì so với các công ty xuyên quốc gia khác đang hoạt động đầu tư tại Việt Nam? Để thu hút và nâng cao hiệu quả đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ, chính phủ hai nước và bản thân các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ cần phải làm gì? Chúng ta đã có thực tiễn quan hệ với các công ty xuyên quốc gia trong một vài năm qua, tuy nhiên chúng ta chưa có điều kiện nghiên cứu đến hiệu quả và kinh nghiệm hợp tác trên thực tế ở nước ta. Việc nghiên cứu về đầu tư của các TNC nói chung và đặc biệt đầu tư của các TNC Hoa Kỳ ở Việt Nam sẽ giúp chúng ta chủ động đưa ra các chính sách phù hợp; tránh được các khuynh hướng bất lợi cho Việt Nam; khai thác được đối tác đầu tư tiềm năng . từ đó tháo gỡ khó khăn cho các công ty Hoa Kỳ ở Việt nam là một việc hết sức cần thiết. Trên đây là những cơ sở để lựa chọn đề tài: “Đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ tại Việt nam”. 2. Tình hình nghiên cứu: Đã có rất nhiều hội nghị, hội thảo khoa học được tổ chức, nhiều đề tài nghiên cứu đăng trên các báo, tạp chí nghiên cứu về đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam. Tuy nhiên, so với nhiều nước trong khu vực, đầu tư nước ngoài nói chung và đặc biệt là hoạt động của các công ty xuyên quốc gia nói riêng vẫn còn là lĩnh vực mới mẻ đối với nước ta. Bởi thế, còn có rất ít công trình nghiên cứu về các công ty xuyên quốc gia ở Việt Nam. Đến nay, ngoài đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước: “Bản chất, đặc điểm và vai trò của các TNC trên thế giới, chính sách của chúng ta” do PGS. TS. Nguyễn Thiết Sơn làm chủ nhiệm đề tài (1996 - 2000), thì chưa có một công trình nghiên cứu nào có hệ thống và tổng thể về đầu tư của các công ty xuyên quốc gia ở Việt Nam. Hơn nữa, nghiên cứu về hoạt động của các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ thì lại càng ít, nếu có cũng mới chỉ ở mức mô tả về động thái đầu tư của Hoa Kỳ ở Việt Nam (Đỗ Đức Định, 2000; George C.Herring, 1996; Mark Mason, 1998; Nguyễn Minh Long, 2000; Phùng Xuân Nhạ, 2001). 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu: - Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn quan trọng của chính sách thu hút đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt Nam. - Khảo sát và đánh giá đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt Nam trong những năm gần đây. - Gợi ý một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt Nam. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: - Đối tượng: Hoạt động đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt Nam. - Phạm vi: Luận văn không nghiên cứu đối tượng từ các góc độ kinh tế ngành cụ thể và khoa học quản lý mà chỉ tập trung phân tích dưới góc độ kinh tế học chính trị các cơ sở về mặt lý thuyết và thực tiễn về đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt nam. Mặt khác, thực tế đầu tư của Hoa kỳ vào Việt Nam hiện nay chủ yếu được thực hiện thông qua các chi nhánh của các công ty xuyên quốc gia do đó nghiên cứu đầu tư của Hoa kỳ vào Việt Nam thực chất là nghiên cứu đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Hoa kỳ ở Việt Nam. 5. Phương pháp nghiên cứu: Ngoài các phương pháp cơ bản được sử dụng trong nghiên cứu kinh tế như: Phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử . luận văn còn sử dụng các phương pháp: phân tích so sánh, thống kê, điều tra mẫu. 6. Dự kiến những đóng góp của luận văn: - Làm rõ: bản chất và các yếu tố quyết định thu hút các công ty xuyên quốc gia của Hoa Kỳ vào Việt Nam. - Đánh giá hoạt động đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt Nam. - Đưa ra một số giải pháp nhằm thu hút và sử dụng có hiệu quả đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ tại Việt nam. 7. Bố cục của luận văn: Đề tài: "Đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt Nam" ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo, nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn của đầu tư các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt nam. Chương 2. Thực trạng đầu tư của các công ty xuyên quốc gia Hoa Kỳ ở Việt nam. Chương 3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của các công ty xuyên quốc gia.

doc97 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 2213 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đầu tư của các Công ty xuyên quốc gia Mỹ tại Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
§Çu t­, 2001 . Tõ nh÷ng con sè thèng kª trªn cho thÊy, mÆc dï kh«ng s¶n xuÊt hÕt c«ng suÊt thiÕt kÕ, chÊp nhËn lç hay hoµ vèn song Coca Cola vÉn ho¹t ®éng. Mét trong nh÷ng nguyªn nh©n dÉn tíi thua lç cña Coca Cola còng lµ do hä ch­a nghiªn cøu ký thÞ tr­êng, ch­a t×m hiÓu thãi quen, tËp qu¸n cña ng­êi ViÖt Nam nªn khi tung ra thÞ tr­êng mét s¶n phÈm míi hä ch­a cã nh÷ng c¸ch tiÕp cËn thÞ tr­êng hiÖu qu¶. H¬n n÷a, ®èi víi mÆt hµng gi¶i kh¸t cã gas hiÖn nay cßn ch­a ®­îc chÝnh phñ ViÖt Nam khuyÕn khÝch ph¸t triÓn. Mét dù ¸n kh¸c cña Hoa Kú cã s¶n phÈm ®­îc ®«ng ®¶o ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam biÕt ®Õn ®ã lµ C«ng ty n­íc gi¶i kh¸t quèc tÕ IBC, tæng vèn ®Çu t­ 110 triÖu USD, hiÖn ®· thùc hiÖn 54,5 triÖu USD trong ®ã ViÖt Nam gãp vèn lµ 2,408 triÖu USD. Tuy thêi gian ®Çu c«ng ty bÞ thua lç song cho tíi thêi ®iÓm hiÖn t¹i ho¹t ®éng cña c«ng ty vÉn tiÕp tôc vµ ®· cã nh÷ng tÝn hiÖu tèt. Tæng doanh thu ®¹t 97,72 triÖu USD, thu hót gÇn 1.300 lao ®éng. Tãm l¹i, thêi gian qua t×nh h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú t¹i ViÖt Nam cã nhiÒu thay ®æi vµ vÉn cßn mét sè v­íng m¾c kh«ng chØ vÒ phÝa Hoa Kú mµ phÇn lín lµ do m«i tr­êng ®Çu t­ cña ViÖt Nam cßn nhiÒu c¶n trë, ch­a thùc sù th«ng tho¸ng khiÕn cho hiÖu qu¶ kinh doanh cña c¸c c«ng ty ngay t¹i ViÖt Nam gÆp nhiÒu c¶n trë, khã kh¨n. §Ó t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, gióp c¸c c«ng ty lµm ¨n cã l·i cÇn cã sù nç lùc cña c¶ hai bªn: ViÖt Nam vµ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú. Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay ®èi víi viÖc thu hót c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia hoa kú ë ViÖt Nam §Õn nay ®· cã nhiÒu c«ng ty xuyªn quèc gia cña Hoa Kú cã mÆt t¹i ViÖt Nam trong ®ã cã c¸c c«ng ty hµng ®Çu cña Hoa Kú còng nh­ thÕ giíi trong hÇu hÕt c¸c lÜnh vùc quan träng cña nÒn kinh tÕ. MÆc dï vèn ®Çu t­ t¨ng kh«ng ®Òu trong nh÷ng n¨m qua, song cã thÓ nãi ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú ë ViÖt Nam cßn dõng l¹i ë møc khiªm tèn so víi tiÒm n¨ng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia vµ nhu cÇu cña c¶ hai phÝa. §Õn nay, Hoa Kú míi chiÕm 2,8% tæng vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi vµo ViÖt Nam (1.041,870 triÖu USD so víi 37.520,767 triÖu USD). NÕu so s¸nh vèn ®Çu t­ cña Hoa Kú vµo ViÖt Nam víi tæng vèn ®Çu t­ trùc tiÕp ra n­íc ngoµi cña Hoa Kú th× con sè nµy hÕt søc nhá nhoi. Thùc tÕ cho thÊy, trong c¸c lÜnh vùc thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi nãi chung vµ thu hót ®Çu t­ trùc tiÕp tõ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia cña Hoa Kú nãi riªng cña ViÖt Nam cã c¶ nh÷ng thuËn lîi vµ nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc. MÆc dï ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú vµo ViÖt Nam trong nh÷ng n¨m qua cã gÆt h¸i nhiÒu kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ, song nh×n chung ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú t¹i ViÖt Nam cßn rÊt h¹n chÕ vµ gÆp nhiÒu khã kh¨n v­íng m¾c ë c¶ hai phÝa, ®iÒu nµy lµm cho ®Çu t­ cña Hoa Kú vµo ViÖt Nam trong giai ®o¹n gÇn ®©y ®· gi¶m m¹nh trong bèi c¶nh quan hÖ hai n­íc cã nhiÒu c¶i thiÖn. Sau ®©y lµ mét sè th¸ch thøc ®èi víi c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú khi tham gia vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam: VÒ mÆt kh¸ch quan, ViÖt Nam vµ Hoa Kú míi tiÕn hµnh b×nh th­êng ho¸ quan hÖ ngo¹i giao vµ HiÖp ®Þnh Th­¬ng m¹i song ph­¬ng gi÷a hai n­íc còng míi ®­îc Quèc héi th«ng qua, nªn ho¹t ®éng kinh tÕ - th­¬ng m¹i ViÖt Nam -Hoa Kú cßn ch­a thùc sù ®­îc khai th«ng. Trong khi ®ã, ®èi víi Hoa Kú, trong thùc tiÔn nhiÒu n¨m qua cho thÊy, ®Çu t­ trùc tiÕp ra n­íc ngoµi vµ xuÊt khÈu cã quan hÖ chÆt chÏ víi nhau vµ chiÕm tû träng gÇn nh­ nhau ®èi víi mçi n­íc ®èi t¸c cña Hoa Kú. Do vËy, ho¹t ®éng ®Çu t­ cña Hoa Kú vµo ViÖt Nam khã cã thÓ t¨ng cao trong khi quan hÖ mËu dÞch cßn rÊt h¹n chÕ. VÒ phÝa ViÖt Nam, nh÷ng lo ng¹i vÒ sù phô thuéc vµo ®Çu t­ n­íc ngoµi trong c¸c ngµnh kinh tÕ quan träng, nh÷ng lo l¾ng r»ng c¸c c«ng ty khæng lå Hoa Kú sÏ nuèt chöng c¸c c«ng ty nhá trong n­íc dÇn dÇn thèng trÞ c¸c ngµnh quan träng, nh÷ng vÊn ®Ò thuéc vÒ lÜnh vùc chÝnh trÞ còng ®· lµm cho ViÖt Nam thËn träng h¬n trong viÖc thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ tõ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú. VÒ chñ quan, m«i tr­êng ®Çu t­ cña ViÖt Nam cßn thiÕu hÊp dÉn trong bèi c¶nh c¹nh tranh thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi ngµy cµng gay g¾t vµ nhiÒu n­íc trong khu vùc lu«n cã nh÷ng ®iÒu chØnh ®Ó t¹o m«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn h¬n. ViÖc triÓn khai dù ¸n ®Çu t­ cßn chËm vµ nhiÒu ph¸t sinh. C«ng t¸c qu¶n lý Nhµ n­íc cßn yÕu kÐm, thõa c¸c thñ tôc phiÒn hµ, song l¹i thiÕu kh©u qu¶n lý sau ®Çu t­. Thªm vµo ®ã, theo ®¸nh gi¸ cña c¸c nhµ ®Çu t­, chi phÝ ®Çu t­ ë ViÖt Nam lµ kh¸ cao trong khu vùc Ch©u ¸ (theo kh¶o s¸t cña JETRO, c­íc ®iÖn tho¹i, tiÒn ®iÖn, phÝ vËn chuyÓn, gi¸ thuª ®Êt ... ë ViÖt Nam cao gÊp 2 ®Õn 3 lÇn so víi c¸c n­íc kh¸c ë ch©u ¸). H¬n n÷a, tÖ quan liªu, tham nhòng, bu«n lËu, sù yÕu kÐm cña hÖ thèng ng©n hµng ®ang lµ nh÷ng th¸ch thøc lín ®èi víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi còng nh­ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú. Theo b¸o c¸o cña c¬ quan CRS tr×nh quèc héi Hoa Kú n¨m 1999, ViÖt nam ®øng thø 15 trong sè 16 n­íc ch©u ¸ vÒ søc hÊp dÉn cña m«i tr­êng kinh doanh. §¸nh gi¸ vÒ m«i tr­êng ®Çu t­ cña ViÖt Nam, ý kiÕn cña giíi doanh nghiÖp Singapore, mét trong c¸c n­íc cã sè vèn ®Çu t­ lín nhÊt vµo ViÖt Nam (tÝnh ®Õn thêi ®iÓm th¸ng 08/2003) cho r»ng cã nh÷ng lý do chñ yÕu sau lµm cho m«i tr­êng ®Çu t­ cña ViÖt Nam trë nªn kÐm hÊp dÉn h¬n so víi c¸c n­íc kh¸c trong khu vùc: LuËt ph¸p cña ViÖt Nam hay thay ®æi, kh«ng râ rµng, ®«i lóc m©u thuÉn nhau. ViÖt Nam kh«ng cã hÖ thèng träng tµi tin cËy, kh«ng cã toµ ¸n xö nh÷ng vô tranh chÊp vµ nÕu cã xö phiªn toµ th­êng thiªn vÞ cho phÝa ViÖt Nam. NhiÒu vÊn ®Ò luËt ph¸p ®· ®­îc th«ng qua nh­ng kh«ng ai thùc hiÖn, kh«ng cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m thùc hiÖn. Tham nhòng ®· dÉn ®Õn bá qua luËt ph¸p. ViÖt Nam kh«ng ®ñ søc c¹nh tranh ®Ó thu hót FDI v× hiÖn cã nhiÒu n­íc thÌm kh¸t vµ t×m c¸ch thu hót FDI, kh«ng ph¶i chØ ë Ch©u ¸ mµ c¶ thÕ giíi, hä lµ ®èi thñ c¹nh tranh cña ViÖt Nam. Hä còng kh¼ng ®Þnh ®iÒu quan träng h¬n c¶ ®Ó thu hót ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia lµ m«i tr­êng ®Çu t­ tèt vµ ph¶i coi träng ®µo t¹o nh©n lùc. Ngoµi nh÷ng yÕu tè thuéc vÒ m«i tr­êng ®Çu t­ cña ViÖt nam, còng cßn tån t¹i nhiÒu th¸ch thøc vµ vÊn ®Ò tõ néi bé c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú. Ngoµi nh÷ng lîi thÕ so s¸nh cã ®­îc nh­ vèn, c«ng nghÖ, hay kü n¨ng qu¶n lý c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia cña Hoa Kú khi vµo ViÖt Nam còng cßn nhiÒu khã kh¨n bÊt lîi ¶nh h­ëng ®Õn c«ng viÖc kinh doanh cña hä. Thø nhÊt, c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú lµ c¸c c«ng ty míi xuÊt hiÖn ë ViÖt Nam, vÒ thêi gian ho¹t ®éng cña hä thua thiÖt so víi c¸c c«ng ty kh¸c vµo sím h¬n nªn hä còng thua kÐm c¸c c«ng ty kh¸c vÒ kinh nghiÖm. ChÝnh do cßn thiÕu kinh nghiÖm l¹i céng thªm viÖc nghiªn cøu thÞ tr­êng ch­a kü nªn s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty Hoa Kú tung ra thÞ tr­êng nhiÒu khi kh«ng ®­îc ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam ­a chuéng. §ã còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n g©y ra thua lç cho c¸c c«ng ty Hoa Kú. Thø hai, c¸c s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty Hoa Kú cßn cã gi¸ thµnh qu¸ cao kh«ng thÝch hîp víi ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam víi møc thu nhËp cßn thÊp. Thø ba, do ë xa ViÖt Nam l¹i kh¸c nhau vÒ v¨n ho¸ vµ tËp qu¸n nªn nhiÒu s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty Hoa Kú kh«ng ®­îc ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam chÊp nhËn còng chØ v× thãi quen cña hä kh«ng phï hîp víi s¶n phÈm ®ã mµ th«i. Cuèi cïng, b¶n th©n c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú v× chiÕn l­îc ho¹t ®éng vµ kinh doanh dµi h¹n nªn hä chÊp nhËn thua lç trong mét thêi gian ng¾n, hay cã thÓ do muèn ®Èy c¸c ®èi t¸c phÝa ViÖt Nam ra mµ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú chÊp nhËn thua lç thËm chÝ hµng n¨m vÉn cßn t¨ng thªm vèn ®Çu t­ n÷a. Thùc tÕ t×nh h×nh gi¶m sót trong ®Çu t­ n­íc ngoµi cña Hoa Kú vµo ViÖt Nam trong thêi gian qua buéc c¶ hai phÝa ViÖt Nam còng nh­ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú ph¶i nh×n l¹i nh÷ng sai sãt vµ v­íng m¾c cßn tån t¹i. Hy väng m«i tr­êng ®Çu t­ cña ViÖt Nam sÏ kh«ng ngõng ®­îc c¶i thiÖn h¬n n÷a vµ b¶n th©n c¸c c«ng ty Hoa Kú sÏ cã nhiÒu cè g¾ng h¬n n÷a ®Ó ®Çu t­ cña Hoa Kú vµo ViÖt Nam phôc håi l¹i tèc ®é nh­ nh÷ng n¨m tr­íc vµ t¹o ra b­íc ®ét ph¸ quan träng. Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú t¹i ViÖt Nam hiÖn nay lµ ch­a thËt hiÖu qu¶. VÒ doanh thu vµ l·i ch­a nhiÒu, phÇn lín c¸c dù ¸n gÆp thua lç, tû lÖ gi¶i thÓ cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ cßn qu¸ cao, gi¸ trÞ xuÊt khÈu t­¬ng ®èi cao ch­a thËt sù t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú. Do míi vµo ViÖt Nam nªn tû lÖ gi¶i ng©n cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña Hoa Kú cßn thÊp. VÒ lÜnh vùc ®Çu t­, trong c¸c lÜnh vùc ®Çu t­ vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ, c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia cña Hoa Kú ®· tham gia tÝch cùc h¬n so víi trong c¸c lÜnh vùc th­¬ng m¹i, dÞch vô hoÆc c¸c ho¹t ®éng kh¸c. Cã thÓ nãi, c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú ®· tËp trung chñ yÕu vµo c¸c ngµnh c«ng nghiÖp s¶n xuÊt, c¸c ngµnh khai th¸c vµ kh¸ch s¹n du lÞch, nh÷ng ngµnh ph¸t huy ®­îc thÕ m¹nh cña hä. Trong c¸c ho¹t ®éng kh¸c nh­ ng©n hµng, b¶o hiÓm ... còng ®· cã nhiÒu c«ng ty xuyªn quèc gia cña Hoa Kú tham gia vµo thÞ tr­êng ViÖt Nam. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c«ng ty Hoa Kú ch­a cao, cßn nhiÒu khã kh¨n v­íng m¾c, ho¹t ®éng kinh doanh ch­a thËt hiÖu qu¶, nh­ng c¸c c«ng ty Hoa Kú vÉn ®øng v÷ng vµ tiÕp tôc duy tr× ®Ó t×m c¸ch kh¾c phôc vµ t¨ng c­êng ®Çu t­ ngµy mét nhiÒu vµo ViÖt Nam. HiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c«ng ty Hoa Kú kh«ng nh÷ng ®· ph¶n ¸nh t×nh tr¹ng m«i tr­êng ®©ï t­ cña ViÖt Nam mµ cßn ph¶n ¸nh ®­îc thÕ m¹nh còng nh­ nh÷ng ®iÓm yÕu kÐm cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú t¹i ViÖt Nam. VÉn cßn qu¸ nhiÒu vÊn ®Ò vµ th¸ch thøc tån t¹i cÇn ®­îc gi¶i quyÕt ®Ó t¨ng c­êng h¬n n÷a hiÖu qu¶ ®Çu t­ vµ kinh doanh cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú ë ViÖt Nam. Nh÷ng vÊn ®Ò vµ th¸ch thøc kh«ng chØ n¶y sinh tõ phÝa ViÖt Nam mµ cßn n¶y sinh ë ngay trong néi bé c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú. Do ®ã, cÇn cã nh÷ng gi¶i ph¸p hîp lý ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vµ th¸ch thøc tõ c¶ hai phÝa ViÖt Nam vµ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú. KÕt luËn ch­¬ng 2 Thùc tr¹ng ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú t¹i ViÖt Nam hiÖn nay lµ ch­a thËt hiÖu qu¶. Doanh thu vµ l·i ch­a nhiÒu, phÇn lín c¸c dù ¸n gÆp thua lç, tû lÖ gi¶i thÓ cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ cßn cao so víi c¸c dù ¸n cïng lÜnh vùc cña NhËt B¶n vµ EU, gi¸ trÞ xuÊt khÈu t­¬ng ®èi cao nh­ng ch­a thËt t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú, tû lÖ gi¶i ng©n cña c¸c dù ¸n ®Çu t­ cña Hoa kú còng cßn rÊt thÊp. Cã thÓ nãi hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c c«ng ty Hoa kú kh«ng nh÷ng ®· ph¶n ¸nh m«i tr­êng ®Çu t­ cña ViÖt Nam mµ cßn ph¶n ¸nh ®­îc thÕ m¹nh còng nh­ c¸c ®iÓm cßn h¹n chÕ cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú t¹i ViÖt nam. VÉn cßn qu¸ nhiÒu vÊn ®Ò vµ th¸ch thøc kh«ng chØ n¶y sinh tõ phÝa ViÖt Nam mµ cßn n¶y sinh ë ngay trong néi bé c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú cÇn ®­îc th¸o gì. ViÖt nam lu«n mong muèn thu hót ®­îc nhiÒu c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú ®Çu t­ vµo ViÖt Nam. §Ó mong muèn ®ã trë thµnh hiÖn thùc ®ång nghÜa víi viÖc ViÖt Nam ph¶i gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng khã kh¨n, th¸ch thøc ®Æt ra nh­ ®· nªu ë phÇn trªn. Ch­¬ng tiÕp theo sÏ t×m hiÓu mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu lµm cho m«i tr­êng ®Çu t­ cña chóng ta cã tÝnh c¹nh tranh cao trong m¾t c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú vµ còng lµ nh»m n©ng cao ho¹t ®éng cña chóng t¹i ViÖt Nam. Chóng ta lu«n hy väng trong mét t­¬ng lai kh«ng xa, nh÷ng khã kh¨n th¸ch thøc sÏ ®­îc ho¸ gi¶i trªn thùc tÕ vµ ViÖt Nam sÏ lµ mét trong nh÷ng mèi quan t©m cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú trong chiÕn l­îc “h­íng tíi ch©u ¸” - bëi vèn vµ c«ng nghÖ hiÖn ®¹i cïng víi nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh cña hä t¹i ViÖt Nam chÝnh lµ mét phÇn ®iÒu kiÖn ®Ó chóng ta thùc hiÖn thµnh c«ng sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. Ch­¬ng 3 mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú ë ViÖt Nam Ba m­¬i n¨m l¹i ®©y, ViÖt Nam vµ Hoa Kú ®· cïng nhau ®i nh÷ng b­íc ®i chËm ch¹p, nh»m g¸c l¹i hËn thï x­a, ph¸t triÓn c¸c quan hÖ nhiÒu mÆt phï hîp víi lîi Ých hai n­íc. Ngµy 03/02/1994, Tæng thèng Bill Clinton tuyªn bè c«ng nhËn Nhµ n­íc ViÖt Nam vµ b×nh th­êng ho¸ quan hÖ ngo¹i giao. Th¸ng 07/1995, ngo¹i tr­ëng Hoa Kú sang th¨m ViÖt Nam vµ th¸ng 08/1995 hai bªn më §¹i sø qu¸n. Th¸ng 07/2000, ViÖt Nam vµ Hoa kú ký HiÖp ­íc th­¬ng m¹i song ph­¬ng vµ th¸ng 11/2000, Tæng thèng Bill Clinton sang th¨m chÝnh thøc ViÖt Nam. Nh×n l¹i mét chÆng ®­êng dµi gÇn mét phÇn ba thÕ kû, mçi b­íc tiÕn lªn trong quan hÖ hai n­íc ®Òu kh«ng xu«i chÌo m¸t m¸i mµ ph¶i tr¶i qua nhiÒu trë ng¹i khã kh¨n vµ rµo c¶n. Kinh doanh gi÷a Hoa kú vµ ViÖt nam diÔn ra trong khu«n khæ lîi Ých cña hai n­íc. Cã thÓ nãi, HiÖp ®Þnh th­¬ng m¹i ViÖt - Mü lµ mét thµnh tùu míi cña viÖc triÓn khai ®­êng lèi ®èi ngo¹i tù chñ réng më, ®a ph­¬ng ho¸, ®a d¹ng ho¸ cña §¶ng vµ Nhµ n­íc ViÖt Nam vµ lµ mét b­íc míi trong qu¸ tr×nh ViÖt Nam chñ ®éng héi nhËp nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Hoa Kú còng ®¸nh gi¸ HiÖp ®Þnh nµy lµ mét b­íc tiÕn quan träng cña viÖc ViÖt Nam tham gia tæ chøc th­¬ng m¹i thÕ giíi WTO vµ kh¼ng ®Þnh tÝch cùc ñng hé ViÖt Nam gia nhËp tæ chøc nµy. Nh­ vËy, quan hÖ gi÷a hai n­íc ®·, ®ang vµ sÏ cho phÐp c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú ho¹t ®éng tÝch cùc h¬n, hiÖu qu¶ h¬n t¹i ViÖt Nam. Tuy vËy, ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú t¹i ViÖt Nam còng ®ang cßn cã nhiÒu c¶n trë, khã kh¨n nh­: c¬ së h¹ tÇng cña ViÖt Nam cßn thÊp kÐm, c¬ cÊu kinh tÕ vµ c¬ cÊu qu¶n lý cßn nhiÒu bÊt cËp, kinh tÕ thÞ tr­êng cßn ë tr×nh ®é s¬ khai, ®èi t¸c ViÖt Nam cã tr×nh ®é ch­a cao...Do ®ã ®Ó ho¹t ®éng ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú ë ViÖt Nam cã triÓn väng trong t­¬ng lai kh«ng xa, ViÖt Nam ®ang cã rÊt nhiÒu viÖc ph¶i lµm, cÇn t×m ra c¸c biÖn ph¸p, gi¶i ph¸p, chÝnh s¸ch phï hîp ®èi víi c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú sao cho võa khai th¸c hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú, võa ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña m×nh v÷ng ch¾c, ®éc lËp. Mét sè ®Æc ®iÓm ®¸ng l­u ý trong x©y dùng chÝnh s¸ch thu hót ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ë n­íc ta hiÖn nay: Trªn c¬ së chñ tr­¬ng nhÊt qu¸n, trong mçi lÜnh vùc kinh tÕ nhÊt lµ c¸c lÜnh vùc ®ßi hái c«ng nghÖ cao, qu¶n lý hiÖn ®¹i, cÇn cã chñ tr­¬ng cô thÓ vÒ ph¹m vi vµ quy m« cña viÖc hîp t¸c ®Çu t­ vµ bu«n b¸n víi c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. Trªn c¬ së ®ã nghiªn cøu kü ho¹t ®éng cña nhiÒu c«ng ty xuyªn quèc gia trong cïng mét lÜnh vùc ®Ó lùa chän mét sè c«ng ty mµ sù hîp t¸c sÏ ®­îc thùc hiÖn do sù quan t©m cña c¶ hai phÝa nh»m ®Èy nhanh qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ thùc hiÖn c¸c dù ¸n cô thÓ. CÇn t¹o ra ph­¬ng thøc thÝch hîp víi ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia còng nh­ víi ®Æc ®iÓm vµ c¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý cña tõng c«ng ty. Chó ý ®óng møc ®èi víi nh÷ng yªu cÇu hîp lý cña tõng c«ng ty xuyªn quèc gia khi hä ®Çu t­ vµ tham gia vµo ho¹t ®éng th­¬ng m¹i ë n­íc ta, nh»m ®¶m b¶o sù hîp t¸c cïng cã lîi trªn nguyªn t¾c t«n träng chñ quyÒn cña ViÖt nam ®ång thêi phï hîp víi ý ®å chiÕn l­îc còng nh­ c¬ cÊu tæ chøc vµ qu¶n lý cña tõng c«ng ty. VÊn ®Ò cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi chiÕn l­îc cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia lµ sù æn ®Þnh vÒ chÝnh trÞ, tÝnh nhÊt qu¸n vÒ ®­êng lèi, chÝnh s¸ch, tÝnh minh b¹ch vÒ luËt ph¸p; mét c¬ cÊu bé m¸y nhµ n­íc ®ñ quyÒn lùc vµ t¹o m«i tr­êng thuËn lîi trong khu«n khæ ph¸p luËt cho kinh doanh vµ ®Çu t­. Do vËy, ®ßi hái ph¶i tiÕp tôc xö lý nh÷ng vÊn ®Ò cßn bÊt cËp trong tõng kh©u cña nÒn hµnh chÝnh quèc gia bao gåm c¶ t×nh tr¹ng léng quyÒn, tham nhòng cña mét sè c«ng chøc nhµ n­íc. Trªn c¬ së quy ho¹ch ngµnh, s¶n phÈm, l·nh thæ vµ danh môc dù ¸n kªu gäi ®Çu t­ ®­îc phª duyÖt, c¸c ngµnh, c¸c ®Þa ph­¬ng cÇn chñ ®éng tiÕn hµnh vËn ®éng, xóc tiÕn ®Çu t­ mét c¸ch cô thÓ, trùc tiÕp ®èi víi tõng dù ¸n, trùc tiÕp víi tõng tËp ®oµn, c«ng ty, nhµ ®Çu t­ cã tiÒm n¨ng. ViÖc vËn ®éng ®Çu t­ ®èi víi c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ë mét sè n­íc c«ng nghiÖp nh­ Hoa kú còng cÇn ®­îc tæ chøc phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tÇm quan träng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ®ã. Riªng víi c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia, mét trong nh÷ng vÊn ®Ò cßn nan gi¶i hiÖn nay lµ vÊn ®Ò qu¶n lý viÖc chuyÓn gi¸ gi÷a c¸c chi nh¸nh cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. Theo nh÷ng ph©n tÝch cña c¸c chuyªn gia cho thÊy rñi ro vÒ chuyÓn ®æi ngo¹i tÖ vµ sù yÕu kÐm cña ®èi t¸c ViÖt nam trong liªn doanh lµ hai ®éng c¬ chÝnh cña chuyÓn gi¸ t¹i ViÖt Nam. NhËn thÊy, c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ®Çu t­ vµo ViÖt Nam cho chóng ta nhiÒu c¸i lîi vµ còng g©y cho chóng ta nhiÒu thÊt tho¸t. Ho¹t ®éng chuyÓn gi¸ lµ mét trong nh÷ng thÊt tho¸t ®ã, g©y ¶nh h­ëng ®Õn sù c«ng b»ng trong m«i tr­êng ®Çu t­ vµ n­íc tiÕp nhËn ®Çu t­. ChÝnh v× vËy, chóng ta nªn t¨ng c­êng qu¶n lý ®Ó lµm cho viÖc thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi lµnh m¹nh h¬n, c«ng b»ng h¬n. Bªn c¹nh c¸c th«ng t­, quy ®Þnh ®· ban hµnh, chóng ta nªn cã nh÷ng h­íng dÉn cô thÓ, chi tiÕt vµ râ rµng cho tõng ngµnh, tõng lÜnh vùc ®Ó thùc hiÖn ®­îc viÖc kiÓm so¸t chèng chuyÓn gi¸. ThËm chÝ nÕu cÇn, nªn cã mét luËt chèng chuyÓn gi¸ nh­ nhiÒu n­íc trªn thÕ giíi ®· lµm. N­íc ta míi cã quan hÖ víi Hoa Kú, l¹i bÞ nhiÒu yÕu tè chi phèi nh­ lÞch sö quan hÖ, yÕu tè ý thøc hÖ, viÖc ph¸t triÓn quan hÖ cã nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Sù hiÓu biÕt th«ng c¶m lÉn nhau ch­a cao, t¸c ®éng kh«ng nhá ®Õn tÝnh æn ®Þnh vµ l©u dµi cña quan hÖ. Do vËy, ®Æt quan hÖ kinh tÕ th­¬ng m¹i trong quan hÖ tæng thÓ cña hai n­íc, tõng b­íc t¹o dùng c¬ së v÷ng ch¾c cho mèi quan hÖ æn ®inh, l©u dµi lµ ®iÒu rÊt quan träng. Tr­íc hÕt, chóng ta nªn tiÕp tôc coi thóc ®Èy quan hÖ nhiÒu mÆt, nhÊt lµ quan hÖ kinh tÕ - th­¬ng m¹i víi Hoa kú lµ mét trong nh÷ng ­u tiªn cao trong chÝnh s¸ch ®èi ngo¹i cña n­íc ta. ViÖc nµy cÇn biÕn thµnh chñ tr­¬ng nhÊt qu¸n tõ trªn xuèng d­íi vµ víi tÊt c¶ c¸c bé, c¸c ngµnh. Tõ chñ tr­¬ng cÇn cã chÝnh s¸ch râ rµng cô thÓ víi c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc, võa thóc ®Èy quan hÖ chÝnh trÞ, ngo¹i giao, nhÊt lµ xö lý khÐo vÊn ®Ò qu©n sù, an ninh, tranh thñ vµ t¹o lîi Ých tèt nhÊt cho n­íc ta trong ®iÒu kiÖn thÕ giíi phô thuéc lÉn nhau, phï hîp víi xu thÕ cña thêi ®¹i. §èi víi c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú, nh»m t¨ng c­êng hiÖu qu¶ ho¹t ®éng vµ thu hót ngµy cµng nhiÒu h¬n ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia nµy, tr­íc m¾t chóng ta nªn tËp trung gi¶i quyÕt mét sè vÊn ®Ò sau: Thø nhÊt, hoµn thiÖn, ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý, tæ chøc bé m¸y n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n­íc. §æi míi c¬ chÕ qu¶n lý lµ t¹o ra “s©n ch¬i” hÊp dÉn c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. §ã lµ viÖc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy hiÖu qu¶ ®iÒu tiÕt cña c¬ chÕ thÞ tr­êng, ph¸t triÓn thÞ tr­êng ®ång bé, ®¶m b¶o cho sù vËn ®éng mét c¸ch tr«i ch¶y cña c¸c yÕu tè vèn, kü thuËt c«ng nghÖ, lao ®éng cña thÞ tr­êng. Vai trß qu¶n lý cña nhµ n­íc ®­îc thùc hiÖn th«ng qua ho¹t ®éng ®iÒu tiÕt cña nhµ n­íc ®èi víi thÞ tr­êng. §èi víi thÞ tr­êng ®Çu t­, cã tÝnh ®Æc thï ph¶i võa ®¶m b¶o thu hót ®­îc c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi, ®Æc biÖt lµ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia, võa qu¶n lý ®­îc ho¹t ®éng cña hä nªn ph¶i cã sù th«ng minh, mÒm dÎo trong ®iÒu tiÕt . §iÒu nµy chØ cã thÓ thùc hiÖn ®­îc khi chóng ta cã mét khu«n khæ ph¸p lý ®ång bé, c¬ chÕ chÝnh s¸ch thÝch hîp vµ bé m¸y qu¶n lý cã n¨ng lùc . LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi cña ViÖt Nam cã thÓ coi lµ luËt ®Çu t­ th«ng tho¸ng, tuy nhiªn cßn nhiÒu v¨n b¶n d­íi luËt cã sù chång chÐo, m©u thuÉn. V× vËy cÇn nhanh chãng rµ so¸t, lo¹i bá còng nh­ bæ sung, söa ®æi luËt, c¸c quy ®Þnh, thÓ chÕ ®Ó ph¸p luËt ®­îc thùc thi cã hiÖu qu¶ cao h¬n. Bªn c¹nh ®ã, cÇn thùc hiÖn ®¬n gi¶n ho¸ thñ tôc hµnh chÝnh, t¨ng c­êng gi¸m s¸t, xö lý nghiªm kh¾c vµ kÞp thêi c¸c vi ph¹m ph¸p luËt. ViÖc x©y dùng bé m¸y qu¶n lý ®Çu t­ cÇn ®­îc c¶i tiÕn theo h­íng tinh gi¶n, gän nhÑ nh­ng ®¶m b¶o n©ng cao n¨ng lùc ho¹t ®éng, thùc hiÖn nguyªn t¾c “mét cöa, mét ®Çu mèi”, t¨ng c­êng kiÓm tra, gi¸m s¸t tiÕn ®é thùc hiÖn ®Çu t­ ®Ó kÞp thêi hç trî, ®iÒu chØnh, t¨ng c­êng c«ng t¸c th«ng tin, t­ vÊn, n©ng cao n¨ng lùc chuyªn m«n, phÈm chÊt cña ®éi ngò c¸n bé trong bé m¸y qu¶n lý ®Çu t­ n­íc ngoµi còng nh­ ®éi ngò c¸n bé lµm viÖc trùc tiÕp víi c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. Nhµ n­íc cÇn thùc hiÖn x©y dùng vµ hoµn thiÖn hÖ thèng ph¸p luËt, chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­, chiÕn l­îc vµ kÕ ho¹ch cô thÓ h¬n n÷a nh»m t¹o ra m«i tr­êng ®Çu t­ th«ng tho¸ng ngµy cµng tiÕp cËn c¸c chuÈn mùc quèc tÕ vµ ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó võa kÝch thÝch c¸c doanh nghiÖp trong n­íc nç lôc v­¬n lªn, võa thu hót ®­îc ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú vµo nh÷ng lÜnh vùc ­u tiªn theo ®Þnh h­íng ph¸t triÓn KT - XH cña ®Êt n­íc. Thø hai, tr­íc tiªn ph¶i cè g¾ng gi¶i quyÕt tèt c¸c mèi quan hÖ vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ víi c¸c quèc gia, c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ quèc tÕ ®Ó cã ®­îc nh÷ng kho¶n hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA) ®Çu t­ vµo c¸c ®Ò ¸n x©y dùng h¹ tÇng c¬ së. Cïng víi viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng tèt, cung cÊp c¸c th«ng tin ®Çy ®ñ vÒ m«i tr­êng ®Çu t­ ë ViÖt Nam nh»m t¨ng tÝnh hÊp dÉn c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia, cÇn tËp trung x©y dùng mét sè khu c«ng nghÖ cao (bao gåm: khu chÕ xuÊt, khu c«ng nghiÖp...) víi quy m« lín, ®Çu t­ ®Çy ®ñ ë nh÷ng n¬i cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ph¸t triÓn kinh tÕ nh­ thµnh phè Hå ChÝ Minh, Hµ néi, H¶i phßng... Kh«ng nªn x©y dùng trµn lan c¸c khu c«ng nghiÖp víi quy m« nhá, ph©n t¸n vµ ®Çu t­ kh«ng ®Çy ®ñ. §Ó thùc hiÖn ®­îc cÇn ph¶i cã chiÕn l­îc kÕ ho¹ch cô thÓ cho c¶ tr­íc m¾t vµ l©u dµi, tËp trung vµo c¸c dù ¸n träng ®iÓm, tr¸nh dµn tr¶i, ph¶i cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c nhµ ®Çu t­ trong n­íc bá vèn x©y dùng c¸c c«ng tr×nh víi quy m« võa vµ nhá, ®æi míi h×nh thøc BOT, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, khu th­¬ng m¹i tù do m¹nh d¹n lo¹i bá nh÷ng n¬i kh«ng cÇn thiÕt, hç trî nh÷ng n¬i cã vÞ trÝ thuËn lîi, cã t¸c dông lín nh­ng ch­a cã hiÖu qu¶ ®Ó ph¸t triÓn trë thµnh n¬i thËt sù hÊp dÉn c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia . §Ó n©ng cao chÊt l­îng ho¹t ®éng trong c¸c lÜnh vùc dÞch vô, th­¬ng m¹i, v¨n ho¸, gi¸o dôc n­íc ta cÇn quan t©m x©y dùng thÓ chÕ chÝnh trÞ, kinh tÕ theo h­íng khuyÕn khÝch thu hót ®Çu t­ n­íc ngoµi, quan t©m h¬n n÷a vÒ gi¸o dôc, c¸c ho¹t ®éng dÞch vô th­¬ng m¹i, th«ng tin, t­ vÊn ph¶i ®­îc ®æi míi vµ ph¸t triÓn ®¶m b¶o nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó ho¹t ®éng ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ®­îc tiÕn hµnh thuËn lîi. Thø ba, ngoµi viÖc t×m hiÓu thÞ tr­êng, t×nh h×nh chÝnh trÞ x· héi, c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi nãi chung rÊt quan t©m ®Õn viÖc t×m ®èi t¸c ®Çu t­, v× khi ®Çu t­ vµo mét n­íc hä th­êng gÆp mét sè khã kh¨n nh­ phong tôc tËp qu¸n, luËt ph¸p... mÆt kh¸c trong hîp t¸c kinh doanh, c¸c nhµ ®Çu t­ ®Òu muèn gi¶m bít vèn ®Ó h¹n chÕ rñi ro, nªn c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia th­êng t×m kiÕm ®èi t¸c lµ c«ng d©n n­íc chñ nhµ, ®Ó gi¶m bít nh÷ng khã kh¨n ®ã vµ chia sÎ rñi ro nÕu cã . §Ó t¹o lËp ®­îc c¸c ®èi t¸c trong n­íc thùc hiÖn liªn doanh, hîp t¸c ®Çu t­ víi c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia mét c¸ch cã hiÖu qu¶, chóng ta cÇn ph¶i x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c ®èi t¸c ®Çu t­ trong n­íc thÝch hîp trong mèi quan hÖ kinh tÕ c¸c ®èi t¸c n­íc ngoµi, trong ®ã cã c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú. §èi t¸c ®Çu t­ trong n­íc cã n¨ng lùc vµ biÕt lµm ¨n víi n­íc ngoµi kh«ng chØ lµ mét nh©n tè hÊp dÉn víi c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú mµ cßn gióp thu hót thªm ®­îc nguån vèn n­íc ngoµi. Th«ng th­êng c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi nãi chung, còng nh­ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú nãi riªng muèn vµo ®Çu t­ kinh doanh ë mét n­íc nµo ®ã, ngoµi viÖc t×m hiÓu thÞ tr­êng, t×nh h×nh chÝnh trÞ x· héi, hä cßn rÊt quan t©m ®Õn viÖc t×m ®èi t¸c ®Çu t­. Chóng ta cÇn ph¶i tiÕp tôc cñng cè vµ ph¸t triÓn c¸c doanh nghiÖp, x©y dùng c¸c tËp ®oµn kinh tÕ m¹nh, khuyÕn khÝch ®Çu t­ ph¸t triÓn ë mäi thµnh phÇn kinh tÕ vµ n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Tr­íc m¾t, cÇn cñng cè vµ ph¸t triÓn c¸c tæng c«ng ty 90 vµ 91, tËp trung t¨ng c­êng vèn, c«ng nghÖ tiªn tiÕn, thùc hiÖn chiÕn l­îc ®a d¹ng ho¸ s¶n xuÊt kinh doanh theo h­íng ®a lÜnh vùc, ®a s¶n phÈm vµ ph¹m vi ho¹t ®éng, ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn tiÕn tíi cæ phÇn ho¸ c¶ tæng c«ng ty, thùc hiÖn chuyªn m«n ho¸ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp thµnh viªn, khuyÕn khÝch sù liªn kÕt gi÷a chóng víi nhau, t¹o m¹ng l­íi vÖ tinh xung quanh lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá, ph©n ®Þnh râ chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ mèi quan hÖ gi÷a héi ®ång qu¶n trÞ, tæng gi¸m ®èc, ban kiÓm so¸t trong tõng lÜnh vùc cô thÓ . Bªn c¹nh viÖc x©y dùng vµ ph¸t triÓn c¸c tæng c«ng ty theo m« h×nh tËp ®oµn kinh tÕ, thùc tÕ ë n­íc ta nhiÒu doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh tÕ t­ nh©n ®· nhanh chãng më réng vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, xu h­íng h×nh thµnh nhãm doanh nghiÖp ®éc lËp cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, nh­ng ®Æt d­íi sù chØ ®¹o qu¶n lý cña mét nhãm chñ së h÷u ®· trë nªn râ nÐt. §©y còng lµ con ®­êng h×nh thµnh tËp ®oµn tuy chËm nh­ng ch¾c, t¹o nªn søc m¹nh kinh tÕ trong vµ ngoµi n­íc. Nhµ n­íc cÇn cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch, hç trî, gióp ®ì ®Ó hä v­¬n lªn trë thµnh nh÷ng doanh nghiÖp m¹nh thùc hiÖn liªn doanh, liªn kÕt ®­îc víi c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia . Cïng víi sù hç trî cña nhµ n­íc, c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã sù nç lùc cao, phÊn ®Êu v­¬n lªn. §iÒu ®ã ph¶i ®­îc thÓ hiÖn b»ng ý chÝ, quyÕt t©m ®æi míi c¬ chÕ tæ chøc qu¶n lý, tù chñ n¨ng ®éng s¸ng t¹o trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Thø t­, cÇn kh¾c phôc nhanh chãng t×nh tr¹ng thiÕu vÒ sè l­îng vµ yÕu kÐm vÒ n¨ng lùc cña c¸n bé nãi chung vµ trùc tiÕp lµ c¸n bé lµm c«ng t¸c ®èi ngo¹i, bao gåm kinh tÕ ®èi ngo¹i th«ng qua viÖc ®µo t¹o, båi d­ìng cã hÖ thèng vµ cã chÊt l­îng. §iÒu chØnh c¬ cÊu ®µo t¹o hîp lý gi÷a viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c«ng nh©n kü thuËt, lao ®éng cã tay nghÒ cao víi ®éi ngò c¸n bé, c¸c nhµ qu¶n lý ; gi÷a c¸c ngµnh nghÒ theo yªu cÇu ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc. Më réng vµ ph¸t triÓn c¸c trung t©m d¹y nghÒ, phèi hîp víi c¸c nhµ ®Çu t­ n­íc ngoµi ®µo t¹o nghÒ cho ng­êi lao ®éng ngay t¹i xÝ nghiÖp liªn doanh, xÝ nghiÖp 100% vèn cña hä . §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc gi¸o dôc ®µo t¹o. Huy ®éng c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo c«ng t¸c ®µo t¹o nghÒ, tµi trî cho c«ng t¸c ®µo t¹o gi¸o dôc ®éi ngò lao ®éng cña hä. T¨ng c­êng hîp t¸c quèc tÕ trong lÜnh vùc gi¸o dôc ®µo t¹o, nhÊt lµ viÖc ®µo t¹o ®éi ngò c¸c nhµ qu¶n lý doanh nghiÖp, c¸c chuyªn gia bËc cao, nh÷ng chuyªn gia kü thuËt giái, ®¶m b¶o mÆt b»ng quèc tÕ vÒ n¨ng lùc tr×nh ®é . Thø n¨m, cÇn n¾m b¾t ®Æc ®iÓm cña c¸c nhµ kinh doanh Hoa Kú, nhÊt lµ c¸c t¸c phong vµ nguyªn t¾c kinh doanh cña hä ®Ó cã ®èi s¸ch thÝch øng. Nh×n chung, c¸c nhµ kinh doanh Hoa Kú ®Òu rÊt n¨ng déng vµ quyÕt ®o¸n trong kinh doanh, h¬n n÷a hÇu hÕt hä ®Òu cã chiÕn l­îc kinh doanh dµi h¹n. Do ®ã, mét mÆt ViÖt Nam cÇn thay ®æi t¸c phong lµm viÖc cña m×nh ®Ó thÝch øng víi cung c¸ch lµm ¨n cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú; mÆt kh¸c, cÇn gi÷ g×n ®­îc nh÷ng b¶n s¾c cña nguêi ViÖt Nam, lu«n cã ý thøc v­¬n lªn häc hái, tr¸nh bÞ phô thuéc, chi phèi. Ngoµi c¸c gi¶i ph¸p trªn, chóng ta cÇn chó ý tíi c¸c ngµnh mµ Hoa Kú cã thÕ m¹nh, th­êng ph¸t triÓn ®Çu t­ ra n­íc ngoµi h¬n c¶ nh­ dÇu khÝ, chÕ t¹o m¸y mãc, thiÕt bÞ ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, x©y dùng c¬ së h¹ tÇng... qua ®ã cã chÝnh s¸ch thu hót vèn vµ chuyÓn giao c«ng nghÖ phï hîp. Chóng ta cÇn ý thøc ®­îc møc ®é c«ng nghÖ ë mçi ngµnh trong thùc tÕ ViÖt Nam, v× mét sè c«ng nghÖ lµ l¹c hËu víi Hoa Kú, nh­ng l¹i cã thÓ lµ hiÖn ®¹i víi ViÖt Nam. Riªng ®èi víi b¶n th©n c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia, nªn ch¨ng hä cÇn kh¾c phôc c¸c yÕu tè t¹o nªn bÊt lîi cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Nh»m kh¾c phôc t×nh tr¹ng kh«ng ®­îc thÞ tr­êng chÊp nhËn s¶n phÈm, c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia nªn giµnh nhiÒu thêi gian cho viÖc nghiªn cøu kü thÞ tr­êng, t×m hiÓu thãi quen tËp qu¸n cña ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam. Nh»m t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú nªn triÓn khai s¶n xuÊt nh÷ng s¶n phÈm cã tÝnh néi ®Þa ho¸ cao gióp gi¶m chi phÝ nhËp khÈu nguyªn vËt liÖu, gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng c­êng ho¹t ®éng qu¶ng c¸o khuyÕn m¹i thÝch hîp víi thÞ hiÕu ng­êi tiªu dïng ViÖt Nam. Häc tËp kinh nghiÖm kinh doanh cña c¸c c«ng ty kh¸c ®· cã nhiÒu n¨m ho¹t ®éng trªn thÞ tr­êng ViÖt Nam còng lµ mét viÖc nªn lµm ®èi víi c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú. Toµn cÇu ho¸ lµ xu thÕ kh«ng thÓ ®¶o ng­îc. Trong xu h­íng ®ã kh«ng mét quèc gia nµo cã thÓ ph¸t triÓn mµ l¹i kh«ng thùc hiÖn më réng ho¹t ®éng kinh tÕ ®èi ngo¹i, kh«ng tham gia vµo ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. NhÊt lµ ®èi víi c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn mµ thùc tÕ lµ chËm ph¸t triÓn, ®i sau, rÊt cÇn vèn, kü thuËt c«ng nghÖ, kinh nghiÖm qu¶n lý, thÞ tr­êng, tiÕp thÞ ...th× l¹i cµng cÇn thiÕt ph¶i më réng quan hÖ kinh tÕ ®èi ngo¹i. C¸c c«ng ty xuyªn quèc gia, nhÊt lµ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia lín thuéc c¸c n­íc c«ng nghiÖp ph¸t triÓn cã ®ñ kh¶ n¨ng ®Ó ®¸p øng c¸c yªu cÇu trªn. §ång thêi, viÖc ®Çu t­ më réng thÞ tr­êng vµo c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn ®ang lµ môc tiªu chiÕn l­îc cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia hiÖn nay. Do vËy, quèc gia nµo cã chiÕn l­îc ®óng ®¾n, cã s¸ch l­îc mÒm dÎo, biÕt c©n nh¾c lùa chän vµ cã quan ®iÓm râ rµng, chÝnh s¸ch gi¶i ph¸p thÝch hîp trong tõng giai ®o¹n, ®Ó t¹o m«i tr­êng ®Çu t­ hÊp dÉn th× cã thÓ thu hót ®­îc nhiÒu c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia vµo ®Çu t­ kinh doanh. Trªn ®©y lµ mét sè ®Æc ®iÓm ®¸ng l­u ý khi x©y dùng chÝnh s¸ch thu hót c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia vµ mét vµi gîi ý vÒ c¸c gi¶i ph¸p nh»m gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò vµ th¸ch thøc ®ang ®Æt ra tr­íc m¾t ®èi víi m«i tr­êng ®Çu t­ cña ViÖt Nam còng nh­ b¶n th©n c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú. Hy väng r»ng, chÝnh phñ ViÖt Nam sÏ cã nh÷ng chÝnh s¸ch thÝch hîp riªng ®èi víi tõng ®èi t¸c ®Çu t­ quan träng ®Æc biÖt lµ Hoa Kú nh»m hç trî cho hä kinh doanh ®¹t hiÖu qu¶ cao h¬n vµ còng lµ ®Ó cã thÓ tËn dông ®­îc hÕt thÕ m¹nh cña c¸c c«ng ty ®Õn tõ Hoa Kú gãp phÇn thóc ®Èy qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. KÕt luËn Víi søc m¹nh kinh tÕ h¬n h¼n cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú so víi c¸c n­íc kh¸c vµ cïng víi ­u thÕ vÒ khoa häc c«ng nghÖ, cã sù hç trî cña ChÝnh phñ, c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú ®· ph¸t triÓn nhanh chãng c¶ vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng. C¸c c«ng ty nµy ®i kh¾p n¬i ®Ó t×m kiÕm nh÷ng ®Çu gót cho m¹ng l­íi s¶n xuÊt vµ kinh doanh ngµy cµng réng lín cña m×nh. VÒ phÝa m×nh, ViÖt Nam ®· nhËn thÊy nh÷ng tiÒm n¨ng to lín mµ c¸c c«ng ty Hoa kú cã thÓ ®em l¹i. Hai mong muèn ®ã sÏ gÆp nhau nÕu cã mét m«i tr­êng thuËn lîi. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ, ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú t¹i ViÖt Nam l¹i rÊt h¹n chÕ mÆc dï quan hÖ ViÖt Nam - Hoa kú ngµy cµng tèt ®Ñp ®¸nh dÊu nhiÒu b­íc tiÕn thµnh c«ng trong quan hÖ kinh tÕ gi÷a hai bªn. Nh÷ng vÊn ®Ò vµ th¸ch thøc kh«ng chØ xuÊt ph¸t tõ phÝa m«i tr­êng ®Çu t­ cña ViÖt Nam mµ cßn xuÊt ph¸t tõ trong néi bé cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú. Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi nhÊt ®Þnh vÉn cßn nh÷ng khã kh¨n vµ tån t¹i trong bøc tranh ®Çu t­ cña ViÖt Nam vµ Hoa Kú tuy nhiªn nh÷ng v­íng m¾c ®ang dÇn ®­îc xo¸ bá ®Ó tiÕn tíi mét mèi quan hÖ hîp t¸c c¶ 2 bªn ®Òu cã lîi. §Ó cã thÓ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú, tranh thñ ®­îc nguån vèn lín, c«ng nghÖ tiªn tiÕn, kinh nghiÖm qu¶n lý hiÖn ®¹i vµ thÞ tr­êng réng lín cña hä, gióp ta cã thÓ thùc hiÖn ®i t¾t, ®ãn ®Çu rót ng¾n kho¶ng c¸ch víi c¸c n­íc trong khu vùc vµ thÕ giíi, viÖc tiÕp tôc c¶i c¸ch chÝnh s¸ch, biÖn ph¸p c¶i thiÖn m«i tr­êng ®Çu t­ ®· trë thµnh vÊn ®Ò rÊt cÊp b¸ch hiÖn nay. Chóng ta hy väng r»ng víi nh÷ng nç lùc ®· vµ ®ang thùc hiÖn, nhµ n­íc ta vµ c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú sÏ ®Èy m¹nh vµ n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty ë ViÖt Nam. Gãp phÇn kh«ng nhá vµo sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc. Phô lôc Phô lôc 1: Danh s¸ch c¸c tËp ®oµn lín cña Hoa Kú ®· cã ®Çu t­ t¹i ViÖt Nam STT Tªn tËp ®oµn Sè D. ¸n Tªn dù ¸n/ H×nh thøc ®Çu t­/ N­íc ®¨ng ký/ Néi dung SXKD TV§T (USD) Vèn P§ (USD) Vèn §T thùc hiÖn (USD) 1 Cisco System 1 C.Ty TNHH Cisco System Vietnam - 100% vèn n­íc ngoµi - N­íc ®¨ng ký Hµ lan - DÞch vô 500.000 250.000 250.000 2 Oracle 1 C«ng ty TNHH Oracle Vietnam - 100% vèn n­íc ngoµi - N­íc ®¨ng ký Hoa kú - PTriÓn phÇn mÒm. 1.065.000 250.000 250.000 3 IBM 1 C«ng ty TNHH IBM Vietnam - 100% vèn n­íc ngoµi - N­íc ®¨ng ký Hoa Kú - DÞch vô tin häc. 2.700.000 1.500.000 507.000 4 Motorola 1 C«ng ty viÔn th«ng Motorola Vietnam - 100% vèn n­íc ngoµi - N­íc ®¨ng ký Hoa kú - DÞch vô söa ch÷a, b¶o hµnh, b¶o tr× 2.000.000 1.000.000 1.000.000 5 Hewlett Packard 2 C.Ty TNHH Hewlett Packard Vietnam - 100% vèn n­íc ngoµi - N­íc ®¨ng ký Hµ lan - Dvô c«ng nghÖ th«ng tin. C.Ty TNHH Compaq Vietnam - 100% vèn n­íc ngoµi - N­íc ®¨ng ký Hµ lan - DÞch vô. 4.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 1.500.000 1.000.000 6 Gillette 1 C«ng ty TNHH Oral-B Vietnam - 100% Vèn n­íc ngoµi - N­íc ®¨ng ký Hoa kú - SX bµn ch¶i ®¸nh r¨ng. 5.000.000 2.500.000 5.000.000 7 Kimberly - Clark 2 C«ng ty TNHH Kimberly - Clark Vietnam - 100% Vèn n­íc ngoµi - N­íc ®¨ng ký Hoa Kú - SX B¨ng vÖ sinh, kh¨n lau mÆt. C«ng ty TNHH Kimberly - Clark Vietnam - 100% Vèn n­íc ngoµi -N­íc ®¨ng ký Hoa kú - SX B¨ng vÖ sinh 3.196.000 10.000.000 3.196.000 4.000.000 3.196.000 7.800.000 8 Bank of America 1 Bank of America - 100 % vèn n­íc ngoµi - N­íc ®¨ng ký Hoa Kú - DÞch vô ng©n hµng 15.000.000 15.000.000 15.000.000 9 J.P Morgan Chase 1 Chase Manhattan Bank - 100% vèn n­íc ngoµi - N­íc ®¨ng ký Hoa kú - dÞch vô Ng©n hµng 15.000.000 15.000.000 15.000.000 10 Citigroup 1 Citi Bank - 100% Vèn n­íc ngoµi -N­íc ®¨ng ký Hoa kú - DV Ng©n hµng 20.000.000 20.000.000 20.000.000 11 Conoco 5 - Hîp ®ång dÇu khÝ l« 15 - 2 (BBC gi÷a TCT dÇu khÝ ViÖt nam - Japanese - Conoco) - N­íc ®¨ng ký NhËt b¶n. - Hîp ®ång dÇu khÝ l« 133,134 (BCC gi÷a TCT dÇu khÝ ViÖt nam - Conoco) - N­íc ®¨ng ký VQ Anh. - H§ dÇu khÝ l« 15 - 1 (BCC gi÷a TCT dÇu khÝ ViÖt nam - KNOC - Conoco - SK - Geopetrol) - N­íc ®¨ng ký Hµ lan. - Hîp ®ång dÇu khÝ l« 16.2 (BCC gi÷a TCT dÇu khÝ ViÖt nam - KNOC - Conoco) - N­íc ®¨ng ký Hµn Quèc. - Hîp ®ång l« 05 - 3 (BCC gi÷a TCT dÇu khÝ ViÖt nam - BP - Conoco) - N­íc ®¨ng ký VQ Anh. 47.000.000 30.000.000 28.500.000 22.000.000 42.400.000 47.000.000 30.000.000 28.500.000 22.000.000 42.400.000 628.663.260 14.187.453 68.163.582 21.200.000 143.617.132 12 Exxon Mobil 2 - H§ th¨m dß dÇu khÝ l« 11-2 (BBC gi÷a TCT dÇu khÝ ViÖt nam - Mobil - KNOC) - N­íc ®¨ng ký Hµn Quèc. - Unique Gas & Petrochemical (ViÖt nam) - N­íc ®¨ng ký Hång K«ng - Tr÷, ph©n phèi LPG, dÇu nhên. 84.000.000 36.000.000 84.000.000 10.800.000 143.114.707 33.052.601 13 Colgate – Palmolive 1 C«ng ty TNHH Colgate - Palmolive - 100% Vèn n­íc ngoµi - N­íc ®¨ng ký Hoa kú - SX Xµ phßng, thuèc ®¸nh r¨ng 40.000.000 10.700.000 15.700.000 14 Procter & Gamble 2 - C.Ty TNHH Procter & Gamble Vietnam - Liªn doanh - N­íc ®¨ng ký Singapore - SX xµ phßng, bét giÆt, .... - C.Ty TNHH Procter & Gamble §«ng d­¬ng - 100% vèn n­íc ngoµi - N­íc ®¨ng ký Hoa kú - SX b¨ng vÖ sinh. 83.000.000 20.000.000 83.000.000 10.000.000 77.080.000 0 15 Pepsi & Co 1 C«ng ty n­íc gi¶i kh¸t quèc tÕ IBC - liªn doanh - N­íc ®©ng ký Hµ lan - SX n­íc gi¶i kh¸t, n­íc tinh khiÕt 110.000.000 70.000.000 67.592.000 16 Coca - Cola 1 C.Ty TNHH n­íc gi¶i kh¸t Coca - Cola - 100% vèn n­íc ngoµi - N­íc ®¨ng ký Singapore - SX n­íc ngät c¸c lo¹i 358.611.000 113.836.600 95.928.950 17 Ford Motor 1 - C.Ty TNHH Ford Vietnam - L.doanh - N­íc ®¨ng ký Hoa kú - SX, l¾p r¸p «t« 102.700.000 72.000.000 75.538.711 18 Cargill 1 - C«ng ty TNHH Cargill Vietnam --N­íc ®¨ng ký Hoa kú - SX, chÕ biÕn n«ng s¶n, thùc phÈm. 74.462.200 22.878.000 32.532.980 19 Baker Hughes 1 - C.Ty TNHH Baker Hughes Vietnam - N­íc ®¨ng ký Hoa kú - dÞch vô dÇu khÝ 10.000.000 3.030.000 1.207.000 20 Halliburton 1 - C«ng ty TNHH Halliburton Vietnam - N­íc ®¨ng ký Hoa kú – D/ vô dÇu khÝ. 9.200.000 2.760.000 9.760.000 21 Unocal 2 - Hîp ®ång dÇu khÝ l« B vµ 48/97 (BCC gi÷a TCT dÇu khÝ - UNOCAL - Moeco) - N­íc ®¨ng ký Hoa kú. - Hîp ®ång dÇu khÝ l« 52/97 ( BCC gi÷a TCT dÇu khÝ - UNOCAL - Moeco) - N­íc ®¨ng ký Hoa kú 12.000.000 30.800.000 12.000.000 30.800.000 56.750.432 30.840.000 22 AIG 1 C.Ty TNHH b¶o hiÓm Q.tÕ Hoa Kú - N­íc ®¨ng ký Bermuda – B.hiÓm nh©n thä. 10.000.000 5.000.000 5.000.000 23 Minnesota Mining & Manufacturin 1 C«ng ty TNHH 3M ViÖt nam - N­íc ®¨ng ký Hoa kú - SX c¸c s¶n phÈm kü thuËt trong c¸p ®iÖn. 4.350.000 4.146.000 750.000 24 Chevron Texaco 3 - CTy TNHH nhùa ®­êng Caltex ViÖt nam - N­íc ®¨ng ký Singapore - NhËp khÈu, ®ãng gãi, ph©n phèi nhùa ®­êng. - C«ng ty TNHH dÇu nhít ViÖt nam - N­íc ®¨ng ký Singapore - SX dÇu nhít b«i tr¬n. - C«ng ty TNHH khÝ ho¸ láng Caltex ViÖt nam - N­íc ®¨ng ký Singapore - NhËp khÈu, ph©n phèi Gas 7.500.000 14.910.000 19.400.000 5.625.000 11.000.000 11.000.000 10.702.403 11.367.000 11.000.000 25 Corning 1 CTLD s¶n xuÊt c¸p quang vµ phô kiÖn FOCAL - N­íc ®¨ng ký Hoa kú – SX c¸p quang vµ phô kiÖn. 11.461.540 6.230.770 11.413.471 Nguån: Vô QLDA - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, 2001. Phô lôc 2: §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi theo ngµnh (TÝnh tíi ngµy 30/08/2003 - ChØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc) STT Chuyªn ngµnh Sè DA Tæng V§T (TriÖu USD) §Çu t­ Th. hiÖn (TriÖu USD) I I I C«ng nghiÖp 2.710 22.123 15.273 CN dÇu khÝ 30 1.933 3.992,5 X©y dùng 267 3.461 1.972 C¸c ngµnh CN kh¸c 2.413 16.729 9.308,5 II N«ng, l©m nghiÖp 459 2.524 1.347 III Thuû s¶n 91 256 120 III DÞch vô 809 14.716 6.243 GTVT - B­u ®iÖn 112 2.584 1.012 Kh¸ch s¹n – Du lÞch 142 3.261 2.011 Tµi chÝnh - Ng©n hµng 47 606 599 V¨n ho¸, y tÕ, gi¸o dôc 139 750 225 XD Khu ®« thÞ míi 3 2.467 0,4 XD V¨n phßng - c¨n hé 101 3.409 1.602,3 XD h¹ tÇng KCX - KCN 20 908 517 DÞch vô kh¸c 245 731 276 Tæng sè: 4.069 39.619 22.983 Nguån: Vô QLDA - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, 2003. Phô lôc 3: §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi theo HT§T ( TÝnh tíi ngµy 30/08/2003- chØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc ) H×nh thøc ®Çu t­ Sè dù ¸n Vèn ®¨ng ký Vèn thùc hiÖn Doanh thu Lao ®éng 100 vèn n­íc ngoµI 111 682,130 241,752 535,452 3.503 Liªn doanh 35 310,646 141,427 343,473 1.265 Hîp ®ång hîp t¸c KD 13 136,554 176,051 2,058 880 Tæng sè 159 1.129,331 559,231 880,985 5.648 Nguån: Vô QLDA - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, 2003. Phô lôc 4: §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi theo n­íc (TÝnh tíi ngµy 30/08/2003 - ChØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc) STT Tªn n­íc Sè DA Tæng V§T (TriÖu USD) §Çu t­ Th. hiÖn (TriÖu USD) 1 Singapore 282 7.380 2.776 2 §µi loan 1.014 5.519 2.522 3 NhËt B¶n 399 4.418 3.736 4 Hµn Quèc 596 3.922 2.254 5 Hång K«ng 281 3.027 1.773 6 Ph¸p 128 2.109 1.037 7 British Virgin Island 175 2.021 1.029 8 Hµ Lan 49 1.704 1.579 9 Liªn Bang Nga 42 217 156 10 V­¬ng quèc Anh 50 1.196 1.112 11 Th¸i Lan 117 1.383 585 12 Malayxia 127 1.097 710 13 Hoa Kú 170 1.125 597 14 óc 79 463 268 15 Thuþ SÜ 24 626 517 16 Cayman island 11 475 399 17 CHLB §øc 44 241 121 18 Thuþ §iÓn 9 454 359 19 Bermuda 5 260 157 20 Philippines 19 184 84 21 British West Indies 4 262 34 22 Trung Quèc 223 417 136 23 Channel islands 13 196 78 24 Indonexia 8 109 127 25 §an M¹ch 14 119 60 26 Canada 34 58 16 27 BØ 21 53 27 28 Nauy 11 39 15 29 New Zealand 9 40 9 30 Ên §é 9 33 2 31 Céng hoµ SÐc 6 36 8 32 Luxembourg 11 35 15 33 Turks & Caicos island 1 1 0,7 34 Ukraina 6 24 14 35 Liechtenstein 2 36 31 36 Italia 12 33 6 37 Ba Lan 5 29 14 38 I r¾c 2 27 15 39 Isle of Man 1 15 1 40 Panama 3 13 2 41 Lµo 4 11 5 C¸c n­íc kh¸c 49 212 596 Tæng sè: 4.069 39.619 22.983 Nguån: Vô QLDA - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, 2003. Phô lôc 5: §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi theo ®Þa ph­¬ng (TÝnh tíi ngµy 30/08/2003 - ChØ tÝnh c¸c dù ¸n cßn hiÖu lùc) STT §Þa ph­¬ng Sè D.¸n Tæng vèn §T (TriÖu USD) §Çu t­ thùc hiÖn (TriÖu USD) 1 TP Hå ChÝ Minh 1.305 10.766 5.493 2 Hµ néi 467 7.541 3.091 3 §ång Nai 460 6.023 2.944 4 B×nh D­¬ng 701 3.199 1.592 5 Bµ RÞa - Vòng tµu 83 1.883 1.135 6 Qu¶ng Ng·i 8 30 11 7 H¶i Phßng 136 1.439 1.088 8 L©m §ång 60 861 116 9 Hµ T©y 37 420 217 10 H¶i D­¬ng 43 506 163 11 Thanh Ho¸ 10 444 410 12 Kiªn Giang 6 448 393 13 §µ N½ng 50 287 142 14 Qu¶ng Ninh 49 310 181 15 Kh¸nh Hoµ 51 394 292 16 Long An 67 508 223 17 VÜnh phóc 46 401 291 18 NghÖ An 9 230 109 19 T©y Ninh 59 241 170 20 B¾c Ninh 16 171 190 21 Thõa Thiªn HuÕ 17 146 114 22 Phó Thä 24 196 140 23 CÇn Th¬ 27 100 54 24 Qu¶ng Nam 30 170 32 25 H­ng Yªn 28 111 85 26 TiÒn Giang 8 76 62 27 B×nh ThuËn 31 112 30 C¸c ®Þa ph­¬ng kh¸c 241 2.606 4.215 Tæng sè: 4.069 39.619 22.983 Nguån: Vô QLDA - Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­, 2003. Phô lôc 6: §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi theo n¨m Tæng vèn §T §T thùc hiÖn 10 §¬n vÞ: tû USD 8 6 4 2 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Phô lôc 7: So s¸nh m«i tr­êng ®Çu t­ “cøng” ë c¸c n­íc ASEAN STT Tªn n­íc S©n bay C¶ng biÓn Giao th«ng §IÖn lùc ViÔn th«ng B×nh qu©n 1 Singapore 4.9 4.9 4.6 4.4 4.7 4.7 2 Brunei 3.3 3.0 3.3 3.6 3.5 3.3 3 Malaixia 3.1 3.1 2.7 2.6 3.2 2.9 4 Th¸I Lan 3.1 2.5 1.6 2.7 3.0 2.6 5 Philippin 2.3 2.4 1.9 2.2 2.7 2.3 6 In®«nªxia 3.0 2.4 2.3 2.6 2.7 2.6 7 ViÖt Nam 1.9 2.0 1.9 1.9 2.2 2.0 8 Mi-an-ma 1.6 1.5 1.6 1.4 1.4 1.5 9 Lµo 1.5 - 1.5 1.7 1.5 1.5 Nguån : §Çu t­ quèc tÕ, TS. Phïng Xu©n Nh¹, NXB §¹i Häc Quèc Gia, Hµ Néi - 2001 (Ghi chó : xÕp h¹ng theo thang ®iÓm cao nhÊt lµ 5). Tµi liÖu tham kh¶o B¸o c¸o t×nh h×nh ®Çu t­ cña Hoa Kú t¹i ViÖt Nam,Vô qu¶n lý dù ¸n -Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­, Hµ Néi 08/2003. B¸o c¸o t×nh h×nh ®Çu t­ cña Hoa Kú t¹i ViÖt Nam,Vô qu¶n lý dù ¸n -Bé KÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ , Hµ Néi 11/2003. B¸o c¸o t×nh h×nh ho¹t ®éng ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi 5 n¨m 1996-2000 vµ gi¶i ph¸p cho ®o¹n 2001-2005 (tr×nh chÝnh phñ t¹i phiªn häp ngµy 28/3/2001), Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­ - Hµ Néi 3/2001. C¶i thiÖn h¬n m«i tr­êng ®Çu t­, B¸o §Çu t­, Sè 39 - 2002. NguyÔn H÷u C¸t, Thu hót vèn ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ cña c¸c n­íc ASEAN vµ bµi häc cho ViÖt Nam, T¹p chÝ Nghiªn cøu §«ng Nam ¸, th¸ng 4/1996. §Çu t­ trùc tiÕp cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ë c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn, Nhµ xuÊt b¶n ChÝnh trÞ Quèc gia, Hµ néi - 1996. §Ò tµi khoa häc x· héi 06 - 05, B¶n chÊt, ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia vµ ®a quèc gia trªn thÕ giíi vµ chÝnh s¸ch cña chóng ta . Héi ®ång lý luËn trung ­¬ng - Bé khoa häc c«ng nghÖ vµ m«i tr­êng - Hµ Néi, 2001 §ç §øc §Þnh (chñ biªn), §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi ë mét sè n­íc ®ang ph¸t triÓn, Nhµ xuÊt b¶n Khoa häc x· héi, Hµ néi - 1993. NguyÔn §ç, Hoa Kú khuyÕn khÝch ®Çu t­ ra thÕ giíi, Thêi b¸o Kinh tÕ ViÖt Nam, Sè 30, 2001. Hµ V¨n Héi , Quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam - Hoa Kú trong tiÕn tr×nh héi nhËp vµ ph¸t triÓn kinh tÕ cña ViÖt Nam, LuËn v¨n th¹c sü khoa häc kinh tÕ - §¹i häc Quèc gia Hµ Néi 2000. Hoa Kú - ®èi t¸c ®Çu t­ lín cña ViÖt Nam,( tµi liÖu truy cËp trªn m¹ng Internet). Bé th­¬ng M¹i . Hµ Néi 7/2003. Kinh tÕ vµ dù b¸o - 12 / 2003. TrÇn Quang L©m , Nguån gèc vµ b¶n chÊt cña c«ng ty xuyªn quèc gia. NguyÔn Minh Long, Ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú t¹i ViÖt Nam, B¸o Tµi chÝnh quèc tÕ , Sè 10-2000. Vò ChÝ Léc, Gi¸o tr×nh ®Çu t­ n­íc ngoµi , NXB Gi¸o Dôc-Hµ Néi 1997. LuËt ®Çu t­ n­íc ngoµi n¨m 1996 vµ luËt söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña luËt ®Çu t­ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam( sè 18/2000/QH) n¨m 2000. NguyÔn TuÊn Minh, Quan hÖ kinh tÕ ViÖt Nam -Hoa Kú, B¸o tµi chÝnh quèc tÕ, Sè th¸ng 12-2001. Phïng Xu©n Nh¹, Gi¸o tr×nh §Çu t­ quèc tÕ. NXB §¹i Häc Quèc Gia Hµ Néi. 2001. Phïng Xu©n Nh¹, §Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ ë Malaixia (Kinh nghiÖm ®èi víi ViÖt Nam ), NXB ThÕ giíi, Hµ Néi - 2000. TrÞnh Träng NghÜa, 50 c«ng ty hµng ®Çu thÕ giíi , Nghiªn cøu kinh tÕ, Sè 275 - 2003. NguyÔn Kh¾c Th©n, Vai trß c«ng ty xuyªn quèc gia ®èi víi nÒn kinh tÕ c¸c n­íc ASEAN, Nhµ xuÊt b¶n Ph¸p lý Hµ néi, 1992. T¹p chÝ Ch©u Mü ngµy nay , sè 4 - 2003. T¹p chÝ §Çu t­ vµ ph¸t triÓn sè 65, th¸ng 4 / 2003. T¹p chÝ §Çu t­ vµ ph¸t triÓn sè 102, th¸ng 7 / 2003. T¹p chÝ §Çu t­ vµ ph¸t triÓn sè 123 , th¸ng 8 / 2003. Tr­êng Xu©n, Ho¹t ®éng cña c«ng ty Ford ViÖt Nam, Th«ng tin Kinh doanh vµ tiÕp thÞ , Sè 3 - 2001. Môc lôc Néi dung Trang B¶ng ch÷ c¸i viÕt t¾t tiÕng Anh Lêi c¶m ¬n Më ®Çu 1 Ch­¬ng 1: C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn cña ho¹t ®éng ®Çu t­ cña c«ng ty Hoa Kú ë ViÖt nam ....................................... 5 1.1. B¶n chÊt, ®Æc ®iÓm vµ vai trß cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú ........... 5 1.1.1. Kh¸i niÖm vµ ®Þnh nghÜa vÒ c«ng ty xuyªn quèc gia ........... ............................. 5 1.1.2. Tæng quan lý thuyÕt vÒ sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ................................................................................................................................... 8 1.1.3. §Æc ®iÓm cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú ........................................... 14 1.2. Bèi c¶nh kinh tÕ - chÝnh trÞ ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú ë ViÖt Nam. ............................................................................................ 17 1.2.1. Quan ®iÓm cña ViÖt Nam ®èi víi viÖc thu hót c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia. ............................................................................................................................................. 17 Tæng quan c¸c chÝnh s¸ch thóc ®Èy c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia ®Çu t­ ra n­íc ngoµi cña ChÝnh phñ Hoa Kú ....................................................................... 22 1.2.3. Lîi thÕ c¹nh tranh cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú t¹i ViÖt Nam .. 25 1.2.4. Quan hÖ ViÖt Nam - Hoa Kú ................................................................................... 30 KÕt luËn ch­¬ng 1 ................................................................................................................ 34 Ch­¬ng 2: Thùc tr¹ng ®Çu t­ cña C¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú ë ViÖt nam ......................................................................................................... 36 2.1. T×nh h×nh ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty XQG Hoa Kú ë ViÖt Nam ............................. 36 2.1.1. §éng th¸i dßng vèn vµ quy m« dù ¸n ®Çu t­ ...................................................... 36 2.1.2. C¬ cÊu ®Çu t­ theo ngµnh ......................................................................................... 43 2.1.3. C¬ cÊu ®Çu t­ theo l·nh thæ ................................................................................... 47 2.1.4. H×nh thøc ®Çu t­ ......................................................................................................... 48 2.2. §¸nh gi¸ vÒ ho¹t ®éng ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty XQG Hoa kú ë ViÖt nam. .. 50 Nh÷ng vÊn ®Ò ®Æt ra hiÖn nay ®èi víi viÖc thu hót c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia hoa kú ë ViÖt Nam ................................................................................................... 57 KÕt luËn ch­¬ng 2 ................................................................................................................ 61 Ch­¬ng 3: mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa Kú ë ViÖt Nam ...................................... 62 3.1. Nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n trong viÖc thu hót c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia cña ViÖt Nam hiÖn nay. ........................................................................................................ 62 Nh÷ng thuËn lîi. ..................................................................................................... 62 Nh÷ng khã kh¨n. .................................................................................................... 66 Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng ®Çu t­ cña c¸c c«ng ty xuyªn quèc gia Hoa kú t¹i ViÖt Nam. ................................................ 71 KÕt luËn ................................................................................................................................... 77 Phô lôc ..................................................................................................................................... 78 Tµi liÖu tham kh¶o ............................................................................................................... 88 Tæng hîp t×nh h×nh ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi (TÝnh ®Õn ngµy 30 th¸ng 12 n¨m 2002) * XuÊt khÈu vµ doanh thu (kh«ng kÓ dÇu th«). §¬n vÞ: triÖu USD ChØ tiªu Thêi kú 91 - 1995 Thêi kú 1996 - 2000 2001 2002 1996 1997 1998 1999 2000 5 n¨m I. Sè dù ¸n ®Çu t­ - CÊp míi 1.397 365 348 275 311 377 1.676 523 694 - L­ît t¨ng vèn 262 162 164 162 163 174 825 227 305 - Gi¶i thÓ 237 54 85 101 86 113 439 94 93 - HÕt h¹n 12 4 6 2 2 2 16 1 2 II. Vèn ®¨ng ký cÊp míi vµ t¨ng vèn - Vèn ®¨ng ký 16.244 8.640 4.649 3.897 1.568 2.014 20.768 2.536 1.379 - T¨ng vèn 2.132 788 1.173 884 629 476 3.951 608 919 - Gi¶i thÓ 1.522 1.141 544 2.428 784 1.794 6.691 1.434 690 - HÕt h¹n 98.6 146.1 24.4 19.1 1.1 2.5 193 3.8 332 - Cßn hiÖu lùc tÝnh tõ ®Çu n¨m 1998 26.453 31.706 34.040 35.452 36.146 37.851 39.127 III. Vèn thùc hiÖn 7.153 2.923 3.137 2.364 2.179 2.228 12.831 2.300 2.345 - Vèn tõ n­íc ngoµi 6.086 2.518 2.822 2.214 1.971 2.043 11.568 2.100 2.095 - Vèn cña doanh nghiÖp ViÖt Nam 1.067 405 315 150 208 185 1.263 200 250 IV. Doanh Thu* 4.106 2.800 3.955 4.380 5.711 7.921 24.767 8.200 9.000 V. Kim ng¹ch xuÊt nhËp khÈu - XuÊt khÈu 1.230 920 1.790 1.982 2.590 3.320 10.602 3.673 4.500 - NhËp khÈu 2.382 2.042 2.890 2.668 3.382 4.350 15.332 4.984 6.500 VI. §ãng gãp cña khu vùc FDI - Tû träng trong GDP (%) 7.4 9.1 10.0 11.8 12.7 13.1 - Nép ng©n s¸ch 263 315 317 271 324 1.490 373 459 VII. Tèc ®é t¨ng tr­ëng c«ng nghiÖp 21.7 - Khu vùc FDI (%) 14.2 23.2 23.3 20.0 18.6 12.1 - C¶ n­íc (%) 220 13.8 12.1 10.5 15.8 14.2 VIII. Gi¶i quyÕt viÖc lµm (ngh×n ng­êi) 250 270 296 379 439 472

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docĐầu tư của các Công ty xuyên quốc gia Mỹ tại Việt Nam.DOC
Luận văn liên quan