Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải

Giai đoạn 2001-2005, những năm đầu của thế kỷ mới, cùng với cả nước toàn ngành giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng Cộng Sản Việt Nam. Trong khó khăn, thuận lợi chung ngành giao thông vận tải đã được Đảng và Nhà nước quan tâm, ưu tiên đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng GTVT. Cùng với những thành quả của hoạt động đầu tư góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển, còn nhiều hạn chế như: mất cân đối giữa nhu cầu đầu tư và khả năng nguồn vốn, cơ cấu vốn mất cân đối, thất thoát lãng phí vốn đầu tư.Trong thời gian tới để đạt được mục tiêu xây dựng KCHTGT đồng bộ và có chất lượng cao, cần phải có sự phối hợp giữa các Bộ, Ngành tìm kiếm những giải pháp tháo gỡ những khó khăn về vốn, phát huy mọi nguồn lực, chỉ đạo điều hành quyết liệt, tranh thủ sự giúp đỡ từ bên ngoài, tăng cường quản lý hoạt động đầu tư. Kết cấu hạ tầng giao thông cần phải được chú trọng đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng để phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước. Vì vậy, trước thực trạng kết cấu hạ tầng hiện nay, nhiệm vụ đặt ra cần huy động và quản lý vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông sao cho có hiệu quả để nhanh chóng đưa các kết quả đầu tư vào vận hành, khai thác. Trong phạm vi nghiên cứu đề tài, có đề cập đến một số giải pháp đứng trên góc độ vĩ mô để đẩy mạnh đầu tư phát triển KCHTGTVT.

pdf100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/04/2013 | Lượt xem: 1862 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đầu tư phát triển hạ tầng giao thông vận tải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfH32.pdf
Luận văn liên quan