Đề tài Báo cáo sơ đồ luồng dữ liệu quản lí bán sách

Mạng bao gồm một lớp ra, một lớp ẩn. Rõ ràng là chỉ có duy nhất một đơn vị ở đầu ra-lượng tiêu thụ. Số đầu vào động, phụ thuộc vào số nhân tố ảnh hưởng được sử dụng. Số đơn vị trong lớp ẩn được xác định bằng cách huấn luyện với một số tập kiểm tra. Mạng sẽ yêu cầu một số đơn vị trong lớp ẩn vừa đủ để có thể học được các đặc trưng tổng quát về mối quan hệ giữa các nhân tố đầu vào và đầu ra.

pdf81 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 08/11/2013 | Lượt xem: 2465 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Báo cáo sơ đồ luồng dữ liệu quản lí bán sách, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo đề tài- Sơ Đồ Luồng Dữ Liệu quản lí bán sách.pdf
Luận văn liên quan