Đề tài Các giao thức báo hiệu và điều khiển trong Mạng NGN

MỤC LỤC Chương 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU NGN 3 1.1. SỰ RA ĐỜI VÀ CÁC ĐỘNG LỰC THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NGN 3 1.1.1. Sự ra đời của mạng thế hệ sau NGN 3 1.1.2. Các động lực thúc đẩy sự phát triển của mạng NGN 4 1.2. KHÁI NIỆM VÀ CÁC ĐẶC ĐIỂM CỦA NGN 5 1.2.1. Khái niệm 5 1.2.2. Các đặc điểm của mạng NGN 7 1.3. KIẾN TRÚC MẠNG NGN 8 1.3.1. Kiến trúc chức năng của mạng NGN 8 1.3.2. Cấu trúc vật lý 11 1.4. CÁC PHẦN TỬ TRONG MẠNG NGN 12 1.4.1. Media Gateway (MG) 12 1.4.2. Media Gateway Controller (MGC) 13 1.4.3. Signalling Gateway (SG) 15 1.4.4. Hệ thống thiết bị truyền tải 15 1.4.5. Hệ thống thiết bị truy nhập 15 1.5. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG MẠNG NGN 16 Chương 2. TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 18 2.1. VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG BÁO HIỆU SỐ 7 (CCS7) 18 2.2. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG CCS7 18 2.3. CÁC KHỐI CHỨC NĂNG CHÍNH CỦA CCS7 19 2.3.1. Sơ đồ khối chức năng 19 2.3.2. Mối tương quan giữa CCS7 và mô hình OSI 20 2.4. PHẦN CHUYỂN GIAO BẢN TIN – MTP 21 2.4.1. MTP mức 1 (đường số liệu báo hiệu) 21 2.4.2. MTP mức 2 (chức năng đường báo hiệu) 22 2.4.3. MTP mức 3 (chức năng mạng báo hiệu) 22 2.5. PHẦN ĐIỀU KHIỂN ĐẤU NỐI BÁO HIỆU – SCCP 23 2.5.1. Các dịch vụ của SCCP 23 2.5.2. Cấu trúc chức năng của SCCP 24 2.5.3. Các thủ tục báo hiệu 24 2.6. PHẦN ỨNG DỤNG KHẢ NĂNG GIAO DỊCH – TCAP 26 2.6.1. Cấu trúc của TCAP 26 2.6.2. Các hoạt động của TCAP 28 Chương 3. TRUYỀN TẢI BÁO HIỆU SỐ 7 QUA MẠNG IP – SIGTRAN 29 3.1. GIỚI THIỆU CHUNG 29 3.2. GIỚI THIỆU VỀ SIGTRAN 31 3.3. ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN GIAO THỨC TRUYỀN TẢI MỚI 32 3.4. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN LUỒNG TRUYỀN TẢI – SCTP 32 3.4.1. Tổng quan về kiến trúc của SCTP 32 3.4.2. Tổng quan về chức năng của SCTP 33 3.4.3. Khuôn dạng tiêu đề chung của SCTP 34 3.5. M2PA 35 3.6. M2UA 36 3.7. SO SÁNH M2PA VÀ M2UA 37 3.8. M3UA 37 3.9. SUA 39 3.10. SO SÁNH M3UA VÀ SUA 41 Chương 4. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN NGANG HÀNG 42 4.1. GIAO THỨC KHỞI TẠO PHIÊN SIP 42 4.1.1. Các đặc điểm và chức năng của SIP 42 4.1.2. Các khái niệm và các thành phần của hệ thống SIP 44 4.1.3. Khái quát về hoạt động của SIP 49 4.1.4. Các loại bản tin SIP 53 4.1.5. Đánh giá SIP 56 4.2. H.323 57 4.2.1. Tổng quan về H.323 57 4.2.2. Kiến trúc mạng và các thành phần của H.323 58 4.2.3. Chồng giao thức sử dụng trong H.323 64 4.2.4. Thiết lập và giải phóng cuộc gọi H.323 trong trường hợp đơn giản nhất 68 4.2.5. So sánh SIP và H.323 69 4.3. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN ĐỘC LẬP KÊNH MANG – BICC 71 Chương 5. CÁC GIAO THỨC BÁO HIỆU VÀ ĐIỀU KHIỂN CHỦ TỚ 73 5.1. GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN CỔNG PHƯƠNG TIỆN – MGCP 73 5.1.1. Kiến trúc và các thành phần 73 5.1.2. Thiết lập cuộc gọi thông qua MGCP 75 5.1.3. So sánh giữa MGCP, SIP và H.323 76 5.1.4. Đánh giá giao thức MGCP 77 5.2. MEGACO/H.248 77 5.2.1. Tổng quan về giao thức MEGACO/H.248 77 5.2.2. Vị trí của giao thức MEGACO/H.248 trong mô hình OSI 78 5.2.3. Các chức năng của MEGACO/H.248 78 5.2.4. Các khái niệm trong giao thức MEGACO/H.248 79 5.2.5. Truyền dẫn các bản tin của giao thức MEGACO/H.248 82 5.2.6. Các lệnh được định nghĩa bởi giao thức MEGACO/H.248 82 5.2.7. Cấu trúc bản tin MEGACO/H.248 86 5.2.8. Hoạt động của giao thức MEGACO/H.248 86 5.2.9. Các ưu điểm của MEGACO/H.248 so với các giao thức điều khiển cổng phương tiện khác 87 KẾT LUẬN PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf100 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/06/2013 | Lượt xem: 2155 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các giao thức báo hiệu và điều khiển trong Mạng NGN, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác giao thức báo hiệu và điều khiển trong Mạng NGN.pdf
Luận văn liên quan