Đề tài Các loại hình thanh toán trực tuyến quốc tế và Việt Nam

MỤC LỤC Lời nói đầu 2 I. TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN ĐIỆN TỬ 4 1. Khái niệm thanh toán điện tử 4 2. Lợi ích của thanh toán điện tử (TTĐT) 4 3. Các phương pháp thanh toán điện tử: 7 II. THANH TOÁN TRỰC TUYẾN 7 1. Cơ sở ra đời của thanh toán trực tuyến: 8 2. Khái niệm thanh toán trực tuyến 9 III.CÁC HÌNH THỨC VÀ DỊCH VỤ THANH TOÁN TRỰC TUYẾN PHỔ BIẾN TRÊN THẾ GIỚI: 9 1. Các hình thức thanh toán trực tuyển trên thế giơi: 9 2. Các dich vụ thanh toán phổ biến quốc tế: 11 3. Quy trình thanh toán trực tuyến 12 IV. ĐIỀU KIỆN VÀ QUY TRÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM 14 1. Các điều kiện tham gia thanh toán trực tuyến quốc tế tại Việt Nam 14 2. Quy trình thực hiện thanh toán 15 3. Một số cổng thanh toán trực tuyến tại Việt Nam: 17 V. NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ VỀ LOẠI HÌNH THANH TOÁN TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM 26 1. Nhận xét: 26 2. Hạn chế của thanh toán trực tuyến: 27 Tư liệu tham khảo: 29

pdf30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 22/05/2013 | Lượt xem: 2331 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Các loại hình thanh toán trực tuyến quốc tế và Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCác loại hình thanh toán trực tuyến quốc tế và việt nam.pdf
Luận văn liên quan