Đề tài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - Hiện đại hoá

Các nước công nghiệp hoá có nhu cầu chuyển nhượng công nghệ có trình độ thấp sang những nước kém phát triển đồng thời một số nước cũng có nhu cầu tiếp nhận các công nghệ có trình độ thấp để từng bước tham gia thị trường thế giới và tạo cơ may tự điều chỉnh hành vi và tăng khả năng cạnh tranh. Tình hình đó đã và đang đẩy mạnh quá trình chuyển giao công nghệ và đầu tư trực tiếp các nước đang phát triển. Nước ta hiện vẫn còn là một nước nghèo mặc dù chúng ta đã đạt được một số kết quả về mặt kinh tế, cũng như về xã hội xét theo yêu cầu thì chúng ta còn phải phấn đấu nhiều hơn nữa. So với các nước ở trình độ phát triển. Trugn bình thì tổng sản phẩm trong nước theo đầu người còn thấp. Đứng trước thực trạng đó Đảng và Nhà nước ta ngay từ đại hội Đảng lần VI đã quyết định chuyển đổi nền kinh tế nước ta theo cơ chế thị trường định hướng XHCN nhằm xây dựng nước ta thành một nước CNH - HĐH. 3. Nội dung chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá cũng là qúa trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế. Cơ cấu của nền kinh tế quốc dân là cấu tạo hay cấu trúc của nền kinh tế bao gồm các ngành kinh tế các vùng kinh tế, các thành phần kinh tế và mối quan hệ hữu cơ giữa chúng. Trong cơ cấu của nền kinh tế, cơ cấu các ngành kinh tế là quan trọng nhất quyết định các hình thức cơ cấu kinh tế khác cơ cấu kinh tế hợp lý là điều kiện để nền kinh tế tăng trưởng phát triển, vì vậy công nghiệp hoá đòi hỏi phải xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại.

doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/05/2013 | Lượt xem: 1725 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - Hiện đại hoá, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá - hiện đại hoá.doc