Đề tài Công tác quản lý vốn công ty gang thép Thái Nguyên

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phần I. Giới thiệu khái quát về chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên 3 1. Quá trình hình thành và phát triển chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên là ci nhánh sự quản lý của Công ty gang thép Thái Nguyên 3 2. Chức năng nhiệm vụ hiện nay của chi nhánh 4 Phần II. Tình hình về công tác quản lý vốn tại chi nhánh Công ty 8 1. Tình hình tài sản và nguồn vốn 8 2. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh Công ty 10 2.1. Hiệu quả sử dụng vốn 11 2.2. Hiệu quảư dụng vốn cố định 13 2.3. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 14 Phần III. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn tại chi nhánh Công ty gang thép Thái Nguyên 17 1. Đánh giá chung về công tác quản lý của chi nhánh Công ty 17 2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý vốn của chi nhánh Công ty gang thép 18 Kết luận

pdf22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1747 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Công tác quản lý vốn công ty gang thép Thái Nguyên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo về công tác quản lý vốn Công ty gang thép Thái Nguyên.pdf
Luận văn liên quan