Đề tài Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những mục yếu tố giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: Một Số Vấn Đề Chung Về Công Tác Đào Tạo/ Phát Triển Nguồn Nhân Lực Trong Doanh Nghiệp I . Một số vấn đề cơ bản về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 1. Khái niệm, vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 1.1.Khái niệm chung về đào tạo và phát triển nguông nhân lực 1.2. Vai trò của công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. 2.Một số nguyên tắc và yêu cầu đối với công tác đào tạo/phát triển nguồn nhân lực. 2.1.Nguyên tắc đào tạo/phát triển nguồn nhân lực. 2.2. Yêu cầu đối với công tác đào tạo và phát triển nhân sự: II- Các bước cần làm khi xây dựng một chương trình đào tạo/ phát triển nguồn nhân lực. 1. Xác định nhu cầu đào tạo. 2. Xác định mục tiêu cụ thể của chương trình đào tạo/ phát triển. 3. Xác định đối tượng đào tạo/ phát triển nguồn nhân lực: 4. Xác định phương pháp đào tạo/ phát triển nguồn nhân lực. 4.1. Đào tạo/ phát triển năng lực chuyên môn kỹ thuật 4.2. Đào tạo/ phát triển năng lực quản trị. 5. Xây dựng nội dung chương trình đào tạo/ phát triển nguồn nhân lực. 6. Dự kiến chi phí. 7. Lựa chọn và đào tạo giáo viên. 8. Đánh giá chương trình đào tạo/ phát triển nguồn nhân lực. Chương II: Thực trạng và giải pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo/ phát triển nhân lực trong doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. I- Thực trạng công tác đào tạo/ phát triển nhân lực trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay. 1. Mục tiêu đào tạo và phát triển. 2. Nhu cầu đào tạo và phát triển. 3. Hình thức và phương pháp đào tạo/ phát triển. 4. Chi phí đào tạo và phát triển: II- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp ở Việt Nam hiện nay. 1. Xác định mục tiêu đào tạo và phát triển. 2. Nhu cầu đào tạo và phát triển: 3. Hình thức và phương pháp đào tạo. 4. Kinh phí cho đào tạo/ phát triển. KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO

pdf21 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 2035 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những mục yếu tố giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfĐào tạo và phát triển nguồn nhân lực là một trong những mục yếu tố giúp doanh nghiệp đạt được mục tiêu sản xuất kinh doanh.pdf
Luận văn liên quan