Đề tài Giải pháp huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tại TP Hồ Chí Minh đến năm 2010

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, công ty cổ phần được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn. Do đó, trường hợp chủ đầu tư là công ty cổ phần thì chủ đầu tư có thể thực hiện việc phát hành cổ phiếu để huy động vốn cho thực hiện dự án. Công ty có thể lựa chọn hình thức phát hành cổ phiếu rộng rãi ra công chúng hoặc chỉ phát hành nội bộ, bán cho một số lượng người xác định. Trường hợp công ty phát hành cổ phiếu rộng rãi ra công chúng thì công ty cần đăng ký với Uy ban chứng khoán Nhà nước và tuân thủ các quy định về điều kiện phát hành cổ phiếu lần đầu, phát hành thêm cổ phiếu, hồ sơ đăng ký, theo đúng quy định tại Nghị định số 144/2003/NĐ-CP ngày 28/11/2003 của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

pdf117 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 2055 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp huy động nguồn vốn tài trợ cho các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư tại TP Hồ Chí Minh đến năm 2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf45614.pdf
Luận văn liên quan