Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng, hoạt động kinh doanh của nhà hàng Opera tại khách sạn Park Hyatt Saigon

LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: nhận thức được tầm quan trọng của chất lựơng dịch vụ trong ngành kinh doanh nhà hàng, đồng thời cũng vì phù hợp với chuyên ngành của mình nên tôi đã chọn đề tài: giải pháp nâng cao chất lượng, hoạt động kinh doanh của nhà hàng Opera tại khách sạn Park Hyatt Saigon. 2. Mục tiêu của đề tài: trên cơ sở phân tích họat động kinh doanh thực tế tại nhà hàng, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cũng như kết quả kinh doanh tại nhà hàng. 3. Phưong pháp nghiên cứu: khóa luận chủ yếu dùng phương pháp thu thập tài liệu, ý kiến, điều tra số liệu thực tế, tổng hợp và phân tích các yếu tố trên. 4. Phạm vi nghiên cứu: khóa luận tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vu tại nhà hàng Opera từ năm 2009 đến nay. 5. Giới thiệu kết cấu khóa luận: gồm 3 phần Chương 1: cơ sở lý luận Chương 2: thực trạng kinh doanh tại nhà hàng Opera Chương 3: kết luận và kiến nghị MỤC LỤC CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN . 1 1.1 Cơ sở lí luận về kinh doanh nhà hàng trong khách sạn 1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận nhà hàng 1 1.1.1.1 Chức năng . 2 1.1.1.2 Nhiệm vụ 2 1.1.2 khái niệm về chất lượng dịch vụ và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ 3 1.1.2.1 Khái niệm .3 1.1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ . 4 1.2 Các loại hình phục vụ trong nhà hàng . 6 1.2.1 American service 9 1.2.2 French service . 10 1.2.3 English servive . 10 1.2.4 Russian service 11 1.2.5 buffet 11 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KINH DOANH TẠI NHÀ HÀNG OPERA 2.1 Giới thiệu khách sạn Park Hyatt Sai Gon 13 2.2 Giới thiệu nhà hàng Opera . 13 2.2.1 Giới thiệu chung 13 2.2.2 Sơ đồ nhà hàng Opera . 22 2.2.3 Qui trình phục vụ . 23 2.2.4 Tiêu chuẩn phục vụ 24 2.2.5 Cơ cấu nhân sự . 28 2.3 Thực trạng kinh doanh 30 2.3.1 Thực trạng kinh doanh năm 2009-2010 . 32 2.3.2 Phân tích Swot . 33 CHƯƠNG 3:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 36 3.1 Phương hướng phát triển kinh doanh năm 2011 và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của nhà hàng Opera 3.2.1 Hoàn thiện chất lượng đội ngũ lao động . 37 3.2.2 Hoàn thiện cơ sở vật chất trong nhà hàng . 38 3.2.3 Sự phối hợp giữa các bộ phận trong khách sạn 38 3.2 Một số kiến nghị 39 3.2.1Đối với nhà hàng, khách sạn . .39 3.2.2 Đối với nhà nước và tổng cục du lịch . 40 3.2.3 Đối với các ban ngành thành phố Hồ Chí Minh 41

doc7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 2640 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giải pháp nâng cao chất lượng, hoạt động kinh doanh của nhà hàng Opera tại khách sạn Park Hyatt Saigon, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan đây là đề tài nghiên cứu của tôi, những kết quả và số liệu trong khóa luận được thực hiện tại nhà hàng Opera , không sao chép bất kì nguồn nào khác.Tôi hoàn tòan chịu trách nhiệm trước nhà trường về sự cam đoan này TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2010 LỜI CẢM ƠN Qua quá trình làm việc hơn 6 tháng tại khách sạn Park hyatt Saigon, tôi đã tích lũy được một số kinh nghiệm cho bản thân. Qua đó tôi cũng xin cảm ơn ban quản lí và các bạn đồng nghiệp đã giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và nhiều thử thách. Tôi cũng xin cảm ơn ban giám hiệu nhà trường và các thầy cô trong khoa quản trị kinh doanh đã nhiệt tình, giúp đỡ cho tôi hoàn thành khóa luận được thuận lợi. Tôi xin đặc biệt cảm ơn thầy Phan Thành Vĩnh đã tận tâm hướng dẫn để tôi hoàn thành khóa luận này. NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2010 LỜI MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài: nhận thức được tầm quan trọng của chất lựơng dịch vụ trong ngành kinh doanh nhà hàng, đồng thời cũng vì phù hợp với chuyên ngành của mình nên tôi đã chọn đề tài: giải pháp nâng cao chất lượng, hoạt động kinh doanh của nhà hàng Opera tại khách sạn Park Hyatt Saigon. 2. Mục tiêu của đề tài: trên cơ sở phân tích họat động kinh doanh thực tế tại nhà hàng, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ cũng như kết quả kinh doanh tại nhà hàng. 3. Phưong pháp nghiên cứu: khóa luận chủ yếu dùng phương pháp thu thập tài liệu, ý kiến, điều tra số liệu thực tế, tổng hợp và phân tích các yếu tố trên. 4. Phạm vi nghiên cứu: khóa luận tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chất lượng dịch vu tại nhà hàng Opera từ năm 2009 đến nay. 5. Giới thiệu kết cấu khóa luận: gồm 3 phần Chương 1: cơ sở lý luận Chương 2: thực trạng kinh doanh tại nhà hàng Opera Chương 3: kết luận và kiến nghị MỤC LỤC CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN 1 1.1 Cơ sở lí luận về kinh doanh nhà hàng trong khách sạn 1.1.1 Chức năng, nhiệm vụ của bộ phận nhà hàng 1 1.1.1.1 Chức năng 2 1.1.1.2 Nhiệm vụ 2 1.1.2 khái niệm về chất lượng dịch vụ và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ 3 1.1.2.1 Khái niệm……………………………………………...3 1.1.2.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ……...…4 1.2 Các loại hình phục vụ trong nhà hàng 6 1.2.1 American service 9 1.2.2 French service 10 1.2.3 English servive 10 1.2.4 Russian service 11 1.2.5 buffet…………………………………………………………..11 CHƯƠNG 2:THỰC TRẠNG KINH DOANH TẠI NHÀ HÀNG OPERA 2.1 Giới thiệu khách sạn Park Hyatt Sai Gon 13 2.2 Giới thiệu nhà hàng Opera 13 2.2.1 Giới thiệu chung 13 2.2.2 Sơ đồ nhà hàng Opera 22 2.2.3 Qui trình phục vụ 23 2.2.4 Tiêu chuẩn phục vụ 24 2.2.5 Cơ cấu nhân sự 28 2.3 Thực trạng kinh doanh 30 2.3.1 Thực trạng kinh doanh năm 2009-2010 32 2.3.2 Phân tích Swot 33 CHƯƠNG 3:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 36 3.1 Phương hướng phát triển kinh doanh năm 2011 và giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ của nhà hàng Opera 3.2.1 Hoàn thiện chất lượng đội ngũ lao động 37 3.2.2 Hoàn thiện cơ sở vật chất trong nhà hàng 38 3.2.3 Sự phối hợp giữa các bộ phận trong khách sạn 38 3.2 Một số kiến nghị 39 3.2.1 Đối với nhà hàng, khách sạn…………………………...……...39 3.2.2 Đối với nhà nước và tổng cục du lịch 40 3.2.3 Đối với các ban ngành thành phố Hồ Chí Minh 41

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluanvan.doc
  • docluanvavvvvvn.doc
  • docTRANG BIA.doc
Luận văn liên quan