Đề tài Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu petrolimex – Chi nhánh Thăng Long

Trong những năm qua với sự hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, hoạt động của ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long luôn tự đổi mới và hoàn thiện, khắc phục những hạn chế và khó khăn còn tồn tại góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh cũng như công cuộc phát triển đất nước. Gần 8 năm xây dựng và trưởng thành, ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long không ngừng phát triển và trở thành một trong những NHTM hàng đầu. Khó khăn là không bao giờ hết đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh hiện nay song với bề dầy truyền thống kết hợp với tư duy sáng suốt, việc chỉ đạo điều hành kiên quyết sáng tạo của Ban lãnh đạo Chi nhánh sẽ vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra.

pdf64 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 08/08/2017 | Lượt xem: 603 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần xăng dầu petrolimex – Chi nhánh Thăng Long, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
tính chất của ngân hàng trong nhiệm vụ gia tăng nguồn vốn nội tệ. Mặt khác, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex chú trọng cho vay với doanh nghiệp vừa và nhỏ nằm trên địa bàn Quận Long Biên là chính. Do đó, để có thể đáp ứng kịp thời nhu cầu tín dụng ngày một tăng cao của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn ngày một nhiều lên, đòi hỏi ngân hàng cần phải thu hút nhiều vốn bằng VNĐ hơn nữa. 34 (2) Vốn ngoại tệ chiếm một tỷ trọng nhỏ trong tổng nguồn vốn và năm 2011 không đạt được kế hoạch. - Quy mô và tỷ lệ vốn ngoại tệ thu hút có sự biến động nhỏ. Trong suốt thời kỳ 2011 – 2013 quy mô nguồn vốn ngoại tệ có xu hướng tăng, từ 1tỷ đồng năm 2011 thành 2 tỷ đồng năm 2012 và 3 tỷ đồng năm 2013. Nhưng về tỷ trọng của vốn ngoại tệ trong tổng nguồn vốn lại giảm đi và chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong tổng nguồn vốn, năm 2011 chiếm 0,84% đến năm 2013 giảm xuống còn 0,37%. - Năm 2012, vốn ngoại tệ thu hút được là 2 tỷ đồng, bằng 82,99% so với kế hoạch của năm (kế hoạch năm 2012 là 2,41 tỷ). Năm 2013 những chỉ tiêu kế hoạch thu hút vốn ngoại tệ không đạt được và mức độ đạt so với chỉ tiêu kế hoạch cũng giảm xuống. Lý do ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long không hoàn thành kế hoạch thu hút vốn ngoại tệ năm 2012 bởi các nguyên nhân sau: - Năm 2012 là năm tình hình kinh tế đầy biến động. NHNN quy định trần lãi suất huy động ngoại tệ thấp, lại thêm tỷ giá ổn định. Người dân có xu hướng chuyển từ tiết kiệm ngoại tệ sang tiết kiệm bằng đồng Việt Nam. - Do nội tại bản thân ngân hàng, ngân hàng có đội ngũ cán bộ nhân viên cũng như máy móc, kỹ thuật chưa thực đáp ứng được với việc thu hút vốn ngoại tệ. Đây chính là điểm yếu cần ngân hàng chú trọng hơn nữa bởi nó sẽ ảnh hưởng đến sức cạnh tranh của ngân hàng với các ngân hàng thương mại cổ phần khác, có khả năng rất tốt trong vấn đề thu hút vốn ngoại tệ như MB, ACB, BIDV... (3) Sự chuyển dịch cơ cấu thu hút vốn theo loại tiền diễn ra chậm. Từ năm 2011 đến 2013 sự chuyển dịch cơ cấu thu hút vốn theo loại tiền theo hướng giảm tỷ trọng vốn ngoại tệ trong tổng nguồn vốn. Theo số liệu từ ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long, các năm trước tỷ trọng đó chỉ xoay quanh 1,0% - 2,0% thì năm 2011 tỷ trọng này giảm xuống 0,84%, năm 2013 là 0,37%. Sự chuyển dịch này phản ánh ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long vẫn rất thụ động trong HĐV ngoại tệ, và phụ thuộc nhiều vào tiền gửi ngoại tệ của khách hàng. Hướng tới năm 2014, ngân hàng lại có khả năng thu hút được nhiều hơn lượng vốn ngoại tệ do chính phủ đang tiến hành cấm những hoạt động ngoại tệ ở thị trường không chính thức nhằm muốn tất cả các giao dịch liên quan đến ngoại tệ thông qua ngân hàng nhằm dễ kiểm soát, ngoài ra còn có lượng kiều hối gửi về hàng năm khá lớn. Nếu ngân hàng biết khắc phục những hạn chế vốn có của mình như nâng cao trình độ đội ngũ nhân viên, cải thiện kỹ thuật, máy móc đáp ứng đủ nhu cầu thì nguồn vốn ngoại tệ chắc chắn sẽ được tăng lên một cách nhanh chóng. Thang Long University Library 35 2.3.3.3. Kết quả huy động vốn theo kỳ hạn Bảng 2.6:Cơ cấu huy động vốn theo kỳ hạn Đơn vị : Tỷ đồng Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/2011 2013/2012 Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền TT (%) Số tiền TL (%) Số tiền TL (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 =4-2 9 =8/2 10 =6-4 11 =10/4 Tổng NV huy động 359 100 543 100 813 100 184 51,25 270 49,72 1.1 Không KH 127 35,37 252 46,4 377 46,37 125 98,43 125 49,6 1.2 Từ 1 đến 12 tháng 94 26,18 133 24,49 172 21,15 39 41,49 39 29,32 1.3 Từ 12 tháng đến 60 tháng 79 22 105 19,33 139 17,1 26 32,91 34 32,38 1.4 Trên 60 tháng 59 16,45 53 9,78 125 15,38 (6) 10,17 72 135,84 (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh các năm 2011 - 2013) Qua theo dõi bảng số liệu 2.6, ta có thể rút ra một số nhận xét sau: (1) Vốn ngắn hạn luôn chiếm tỷ trọng tuyệt đối so với trung và dài hạn. Qua bảng 2.6 ta thấy, vốn ngắn hạn chiếm tỷ rất lớn trong tổng nguồn vốn, trung bình trong cả giai đoạn 2011-2013 vốn ngắn hạn chiếm gần 66,67% tổng nguồn vốn. Dự đoán trong thời gian tới tỷ trọng này sẽ còn tiếp tục tăng. Nguyên nhân chính dẫn đến cơ cấu này là do ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long có khách hàng hầu hết là dân cư trên địa bàn Quận Long Biên, họ gửi tiền vào ngân hàng nhằm lấy lãi khi nguồn vốn của họ nhàn rỗi, đồng thời chỉ gửi kỳ hạn dưới 1 năm để có thể linh động hơn trước tình hình đầy biến động của thị trường. Do đó, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long cần phải biết dựa vào uy tín và mạng lưới giao dịch rộng khắp, đồng thời đưa ra các chương trình gửi tiền hấp dẫn hơn như “gói tiết kiệm online”, “gói tiết kiệm định kỳ” để giữ tỷ trọng giữa vốn 36 trung, dài hạn và ngắn hạn ở một mức độ hài hòa nhất, đảm bảm gia tăng lợi nhuận cho ngân hàng. Năm 2012, vốn huy động trong ngắn hạn đạt 385 tỷ đồng chiếm 70% nguồn vốn huy động, tăng lên 164 tỷ đồng tương ứng với mức tăng 7% so với năm 2011, đến năm 2013 vốn huy động ngắn hạn đạt 549 tỷ đồng nhưng lại giảm nhẹ về tỷ trọng còn 67%. Nhưng nhìn chung vốn huy động ngắn hạn vẫn luôn tăng về mặt tương đối ở cả ba năm. Năm 2012 vốn huy động là 385 tỷ, tăng 164 tỷ tương ứng với mức tăng 74,12%. Năm 2013 vốn huy động ngắn hạn là 549 tỷ đồng tăng 42,6% so với vốn huy động ngắn hạn trong năm 2012. Trong tổng nguồn vốn huy động từ khách hàng, tiền gửi có kỳ hạn có tỷ trọng tăng dần qua các năm, tuy nhiên tỷ lệ này vẫn chưa cao.Trong nguồn vốn huy động có kỳ hạn, tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn vẫn chiếm tỷ lệ lớn và nguồn huy động chủ yếu, nguồn vốn trung và dài hạn chiếm tỷ lệ không cao. Điều này có thể lý giải do tâm lý người dân e ngại về sự ổn định giá trị đồng VNĐ. Mức độ lạm phát cao 6,81% của năm 2012 và những diễn biến phức tạp của tình hình lạm phát trong những năm gần đây đã làm cho người dân không mấy mặn mà với các khoản tiền gửi kỳ hạn dài. Thêm vào đó, mức lãi suất mà ngân hàng đưa ra có thể nói chưa đáp ứng được mức kỳ vọng của nhà đầu tư. Tuy nhiên tỷ lệ vốn trung và dài hạn cũng đang có sự dịch chuyển theo hướng tăng dần qua các năm, từng bước đáp ứng được sự thiếu hụt về nguồn vốn trung và dài hạn của ngân hàng. 2.3.3.4 Kết quả mức tăng giảm nguồn vốn qua các năm từ 2011-2013 Bảng 2.7: Mức tăng giảm tổng vốn huy động Đơn vị: Tỷ đồng Năm Chỉ tiêu 2011 2012 2013 2012/1021 2013/1012 Số tiền % Số tiền % Tổng nguồn vốn huy động 359 543 813 184 51,25 2 49,72 Tốc độ tăng trƣởng _ 51.25% 49,72% (Nguồn: Báo cáo kết quả kinh doanh của chi nhánh các năm 2011 - 2013) Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng về vốn của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long là một thành tích đáng khích lệ. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2012 và kể cả cho đến hiện nay, khi nền kinh tế đã có những dấu hiệu phục hồi đáng kể nhưng trên phương diện vĩ mô Thang Long University Library 37 thì vẫn chưa hoàn toàn ổn định, ngân hàng vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định về nguồn vốn huy động, đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh của ngân hàng được diễn ra một cách thuận lợi. Đặc biệt trong năm 2011, mặc dù vẫn trong giai đoạn đổi mới cơ cấu tổ chức, đổi mới phương thức quản lý, điều hành kinh doanh nhưng ngân hàng vẫn đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh đã được Hội đồng Cổ đông giao, trong đó có công tác huy động vốn. 2.4. Kết quả tăng cƣờng huy động vốn của ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xăng dầu Petrplimex – Chi nhánh Thăng Long 2.4.1 Quy mô, cơ cấu nguồn vốn huy động và tốc độ tăng trưởng - Quy mô, cơ cấu nguồn vốn huy động Khối lượng vốn năm 2013 là 813 tỷ đồng lớn hơn khối lượng vốn năm 2012 là 543 tỷ đồng. Khối lượng vốn năm 2012 lớn hơn khối lượng vốn năm 2011 là 359 tỷ đồng. Khối lượng huy động vốn thực tế của cả ba năm 2011 – 2013 đều lớn hơn khối lượng vốn huy động được giao. Cụ thể năm 2011 vốn huy động theo kế hoạch là 296 tỷ đồng, năm 2012 là 442 tỷ đồng, năm 2013 là 661 tỷ đồng. Trong khi đó vốn huy động thực tế năm 2011 đạt 359 tỷ đồng, vượt 21,28% so với kế hoạch đề ra, năm 2012 đạt 543 tỷ đồng vượt 22,85% so với kế hoạch, năm 2013 đạt 813 tỷ đồng vượt 23% so với kế hoạch đề ra. Số liệu cho ta thấy được trong giai đoạn 2011-2013 ngân hàng luôn đạt được kế hoạch đề ra. - Tốc độ tăng trưởng Tốc độ tăng trưởng liên hoàn của năm 2012, 2013 lần lượt là 1,5125 và 1,4972 tăng dần và đều lớn hơn 1. Điều này thể hiện sự biến động của vốn huy động là ổn định. - Cơ cấu nguồn vốn phù hợp với cơ cấu sử dụng vốn Tỷ lệ cho vay ngắn hạn của năm 2011, 2012, 2013 lần lượt là 27,15%, 38,18% và 39,89%. Tỷ lệ cho vay trung và dài hạn của năm 2011, 2012, 2013 lần lượt là 55,80%, 116,45% và 103,03%. Nhìn vào tỷ lệ cho vay ngắn hạn và tỷ lệ cho vay trung và dài hạn thấy hai tỷ lệ này không tương đương nhau thể hiện ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long đã không duy trì được sự tương thích giữa việc huy động vốn và cho vay giữa NVHĐ ngắn hạn và NVHĐ trung và dài hạn. Ngân hàng đang sử dụng vốn huy động ngắn hạn để cho vay trung và dài hạn, điều này gây ảnh hưởng tiêu cực đến tính thanh khoản của ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long. 38 2.5 Đánh giá công tác huy động vốn của ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xăng Dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long 2.5.1 Kết quả đạt được Trong giai đoạn 2011-2013, Ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long đã đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công tác HĐV. Tổng nguồn HĐV của các năm có xu hướng tăng lên. Tổng nguồn HĐV thực hiện luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đặt ra. Về cơ cấu vốn nội tệ luôn chiếm tỷ trọng lớn, cao hơn vốn ngoại tệ trong tổng nguồn vốn và luôn vượt kế hoạch đề ra. Ngân hàng gây dựng uy tín của mình đối với khách hàng ngày càng cao, giúp Ngân hàng thuận lợi trong việc ngày càng mở rộng các mối quan hệ với các doanh nghiệp trên địa bàn thị xã, tại các làng ngề. Thuận lợi cho việc thu hút vốn nói riêng và cho HĐKD của ngân hàng nói chung. Bằng những cố gắng và nỗ lực không ngừng của ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long đã và đang khẳng định là một trong những ngân hàng hàng đầu, với nguồn vốn cho vay góp phần cải thiện đáng kể vào sự thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn quận Long Biên, vào quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô Hà Nội. Mặc dù có nhiều thành công nhưng trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt hiện nay, việc đảm bảo an toàn trong hoạt động HĐV cũng phải đối mặt với không ít khó khăn và hạn chế. 2.5.2 Những hạn chế và nguyên nhân 2.5.2.1 Những hạn chế (1) Quy mô nguồn vốn có sự gia tăng nhưng chưa tương xứng với tiềm năng phát triển. Được sự quan tâm giúp đỡ của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex và chính quyền quận Long Biên, cùng với sự cố gắng không ngừng của ban lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long đã cố gắng thực hiện các kế hoạch đề ra trong công tác HĐV. Trong những năm qua, nguồn vốn luôn có sự tăng trưởng, đảm bảo cho ngân hàng có nguồn vốn để kinh doanh, từ đó giúp ngân hàng có khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Ngân hàng cần có các biện pháp hữu hiệu, kịp thời và hiệu quả hơn nữa nhằm tận dụng các lợi thế về uy tín của ngân hàng trên địa bàn và chủ động, linh hoạt hơn trong cạnh tranh với các ngân hàng khác để thu hút được nguồn vốn dồi dào và ổn định hơn xứng đáng với tiềm năng phát triển. (2) Cơ cấu thu hút vốn chưa hợp lý. Từ năm 2011 đến 2013, tại ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thang Long University Library 39 Thăng Long, trong tổng nguồn vốn: Tỷ trọng của vốn trung, dài hạn tăng; tỷ trọng của vốn thu hút được từ các TCKT, TCXH tăng lên nhưng vốn ngắn hạn và vốn từ dân cư vẫn chiếm tỷ trọng tuyệt đối. Tuy nhiên, ngân hàng còn gặp những vấn đề sau. Đó là: - Tỷ trọng vốn trung, dài hạn vẫn thấp so với tổng nguồn vốn và so với khả năng ngân hàng có thể huy động được. Do đó nguồn vốn kinh doanh của ngân hàng bị ảnh hưởng lớn bởi phụ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn ngắn hạn gây ra thiếu ổn định. Vì thế, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long cần có các biện pháp hiệu quả hơn để thu hút được nhiều hơn vốn trung, dài hạn từ dân cư. - Sự chuyển dịch cơ cấu nguồn vốn theo loại tiền có xu hướng giảm tỷ trọng vốn ngoại tệ tổng nguồn vốn. Điều này trái với xu hướng phát triển chung của nền kinh tế đang hội nhập quốc tế sâu rộng như nước ta hiện nay. Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long cần khắc phục hạn chế này để nắm bắt phát triển. - Nguồn vốn thu hút từ các TCTD chiếm tỷ trọng rất nhỏ trong tổng nguồn vốn. Ngân hàng cần quan tâm hơn đến cải thiện chất lượng dịch vụ để thu hút được nhiều vốn hơn nữa từ các đối tượng này. 2.5.2.2 Nguyên nhân (1) Nguyên nhân khách quan. - Hiện nay, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long đang chịu sự cạnh tranh gay gắt từ BIDV, Vietcombank, ViettinBank, SERBANK, Habubank, MB, Sacombank, ACB, Techcombank và các tổ chức tín dụng nhân dân cùng hoạt động trên địa bàn quận Long Biên trong việc chiếm lĩnh thị phần thu hút vốn. - Hệ thống văn bản pháp lý của nhà nước về kinh tế, về ngân hàng còn chưa đồng bộ, còn nhiều bất cập gây khó khăn, cản trở cho các ngân hàng trong đó có ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long trong công tác thu hút vốn. - Nền kinh tế nước ta đang trong thời kỳ “bão giá”, lạm phát cao khiến người dân, doanh nghiệp hoang mang trong các quyết định đầu tư, gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. (2) Nguyên nhân chủ quan. - Các phương thức thu hút vốn của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long chưa thực sự hiệu quả, đa dạng để phục vụ tốt những yêu cầu của khách hàng. Ví dụ như tiền gửi tiết kiệm của ngân hàng còn rất hạn chế về các kỳ hạn và các chương trình dự thưởng, khuyến mãi hấp dẫn khách hàng. - Phòng dịch vụ thực hiên kế hoạch Marketing, nghiên cứu thị trường hoạt động chưa hiệu quả như kỳ vọng của lãnh đạo. Ví dụ như việc quảng bá hình ảnh của ngân hàng và chăm sóc khách hàng qua các dịch vụ đi kèm chưa được quan tâm đúng mức 40 gây cảm giác chưa được như ý của một bộ phân khách hàng khi tiến hành giao dịch với ngân hàng. Ngân hàng cần sớm khắc phục điều này bởi đây là yếu tố cạnh tranh mang tính chất sống còn của các ngân hàng trong thời kỳ hiện đại ngày nay. - Máy móc thiết bị vẫn chưa thực sự đổi mới, sự hiện đại hoá về công nghệ mới chỉ diễn ra ở vài bộ phận và đội ngũ cán bộ nhân viên ngân hàng vẫn chưa thực sự thành thạo với những công nghệ mới, làm cho năng suất lao động chưa đạt như mong muốn. - Chính sách lãi suất chưa thực sự linh động, chủ động và phản ứng chậm với những thay đổi của nền kinh tế, với yêu cầu của khách hàng. KẾT LUẬN CHƢƠNG 2 Qua quá trình tìm hiểu và phân tích hoạt động HĐV ở Chương 2, ta thấy được thực trạng hoạt động huy động vốn tại ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long. Hoạt động huy động vốn tại ngân hàng cũng như bất kỳ tổ chức tín dụng nào đều có những thành công nhất định. Bên cạnh đó còn tồn tại những mặt hạn chế. Vấn đề đặt ra là ngân hàng cần phải phát huy những kết quả đã đạt được và tìm ra biện pháp để khắc phục, hạn chế rủi ro, từ đó đẩy mạnh hoạt động HĐV, phục vụ ngân hàng ngày một tốt hơn. Chương 3 sẽ nêu ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả hoạt động huy động vốn của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long. Thang Long University Library 41 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƢỜNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN XĂNG DẦU PETROLIMEX - CHI NHÁNH THĂNG LONG 3.1. Định hƣớng phát triển của ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long trong thời gian tới. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, căn cứ vào thực lực của mình, những đặc thù trong điều kiện kinh tế xã hội và xu thế phát triển của nền kinh tế cũng như yêu cầu phát triển của ngân hàng, coi khu tạo vốn là một trong những khu quan trọng nhất quyết định hiệu quả hoạt động của ngân hàng. Sau đây là định hướng huy động vốn của ngân hàng TMCP Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long trong thời gian tới. - Một là, đa dạng hóa các hình thức huy động vốn, đặc biệt là các hình thức huy động vốn kì hạn trên 12 tháng để nâng cao khả năng cạnh tranh với các ngân hàng khác, đồng thời đảm bảo cân đối giữa cơ cấu huy động và cho vay. Tiếp tục tìm kiếm nguồn vốn hoạt động có chi phí thấp, ổn định. - Hai là, tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn từ dân cư để cân đối cơ cấu vốn huy động và đảm bảo duy trì nguồn ổn định. Xây dựng cụ thể chiến lược khách hàng cá nhân để phục vụ tốt cho công tác huy động vốn. Trong đó cần chú ý tăng cường huy động vốn trung và dài hạn kết hợp điều chỉnh cơ cấu các khoản mục trong nguồn vốn trung và dài hạn theo hướng nâng cao tỷ trọng tiền gửi có kỳ hạn của dân cư và các tổ chức kinh tế, phát hành giấy tờ có giá. - Ba là, tranh thủ nguồn vốn nhàn rỗi của doanh nghiệp, tiếp cận với những nguồn đầu tư từ nước ngoài để thu hút vốn ngoại tệ. Phát triển cơ sở khách hàng cá nhân và dịch vụ ngân hàng bán lẻ đa dạng, chất lượng và cạnh tranh rộng khắp. Đầu tư cơ sở vật chất, phát triển mạng lưới hoạt động, phát triển công nghệ và nguồn nhân lực. - Bốn là, tiến hành phân đoạn thị trường theo những tiêu thức khác nhau (như phân loại theo địa bàn, điều kiện kinh doanh vùng, tập quán tiêu dùng, mức độ cạnh tranh) để từ đó xây dựng chiến lược sản phẩm, giá cả, phân phốithích hợp cho từng phân đoạn thị trường. - Năm là, thực hiện trả lãi cho khách hàng gửi tiền và áp dụng hệ thống lãi suất mang tính cạnh tranh, tạo ra sự chủ động hoàn toàn về vốn. Thường xuyên nắm bắt lãi suất huy động cũng như lãi suất cho vay trên thị trường để kịp thời điều chỉnh lãi suất của ngân hàng, không những đáp ứng được yêu cầu cạnh tranh mà còn đảm bảo lợi nhuận. Song song với việc đẩy mạnh hoạt động huy động vốn, ngân hàng cũng quan tâm đến hiệu quả của việc huy động vốn nhằm đảm bảo an toàn trong hoạt động và 42 đem lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng. Hiệu quả ấy được thể hiện ở những nội dung sau: Lượng vốn huy động tăng trưởng cao hàng năm, tốc độ tăng trưởng được duy trì và tăng dần theo mục tiêu đã định. Theo đó kế hoạch huy động vốn phải được thực hiện thành công, mức vốn đạt được phải bằng hoặc vượt mức kế hoạch. Chi phí cho việc huy động vốn phải ở mức chấp nhận được, lãi suất huy động phải được xác định dựa trên mối quan hệ với lãi suất cho vay để người vay vốn chấp nhận được lãi vay và ngân hàng vẫn có lợi nhuận. Chất lượng nguồn vốn huy động phải đảm bảo, mang những tính chất như : hợp pháp, ổn định, lâu dàiđể đảm bảo hiệu quả cho các hoạt động khác của ngân hàng. Cơ cấu nguồn vốn phải hợp lý theo mục tiêu, chiến lược huy động vốn mà ngân hàng đã đề ra. Sự hợp lý trong cơ cấu nguồn cũng là điều kiện để ngân hàng có cơ sở thực hiện, triển khai các kế hoạch hoạt động kinh doanh của mình theo những chiều hướng có lợi hơn. Vốn huy động phải xuất phát từ nhu cầu kinh doanh của ngân hàng . Vốn huy động của ngân hàng phải có sự tăng trưởng, ổn định về số lượng để có thể thoả mãn các nhu cầu cho vay , thanh toán cũng như hoạt động kinh doanh khác ngày càng tăng của ngân hàng. Tuy nhiên vốn huy động phải được ổn định về mặt thời gian. Nếu ngân hàng huy động được một lượng vốn lớn mà không ổn định về măt thời gian , thường xuyên có một dòng tiền lớn có khả năng bị rút ra thì lượng vốn dành cho vay, cho đầu tư sẽ không lớn. Như vậy hiệu quả sử dụng sẽ không cao và ngân hàng phải thường xuyên đối đầu với vốn để thanh khoản. Nhưng nếu ngân hàng huy động được nguồn vốn ổn định thì ngân hàng sẽ yên tâm sử dụng phần lớn vốn đó vào các hoạt động có thu nhập cao. Nhưng nói như vậy không có nghĩa là nếu ngân hàng thấy có nguồn vốn ổn định thì sẽ huy động hết ngay hay ngựơc lại , mà việc huy động vốn của ngân hàng phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của ngân hàng về vốn. Nếu huy động được ít thì ngân hàng sẽ không đáp ứng được nhu cầu của khách hàng , Không đa dạng hoá được các hoạt động kinh doanh, không mở rộng cạnh tranh đựơc và sẽ bị mất hết khách hàng . Còn nếu huy động nhiều mà không sử dụng hết thì vốn sẽ bị “ đóng băng “ khiến lợi nhuận sẽ bị giảm sút , do vẫn phải trả lãi và các chi phí kèm theo như chi bảo quản , kế toán , kho quỹ ... mà không có khoản nào bù đắp lại. Những năm tiếp theo, ngân hàng xác định mục tiêu chung là tiếp tục giữ vững, phát huy vai trò NHTM hàng đầu, trụ cột trong đầu tư vốn cho nền kinh tế đất nước, chủ lực trên thị trường tài chính, tiền tệ. Tập trung toàn hệ thống và bằng mọi giải pháp để huy động tối đa nguồn vốn trong và ngoài nước. Duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý. Ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Để tiếp tục giữ vững vị Thang Long University Library 43 trí là ngân hàng hàng đầu cung cấp sản phẩm dịch vụ tiện ích, hiện đại có chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng, đồng thời tăng nguồn thu ngoài tín dụng, ngân hàng không ngừng tập trung đổi mới, phát triển mạnh công nghệ ngân hàng theo hướng hiện đại hóa 3.2 Giải pháp tăng cƣờng huy động vốn tại ngân hàng thƣơng mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long Qua việc nghiên cứu về thực trạng tình hình thực hiện kế hoạch thu hút vốn của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex - Chi nhánh Thăng Long, ta thấy ngân hàng có hoạt động thu hút vốn ngày càng hoàn thiện và đạt hiệu quả cao. Ngân hàng đã xây dựng được cho mình quan điểm và định hướng thu hút vốn đúng đắn, từ đó giúp ngân hàng tận dụng tốt hơn những ưu thế của mình, vượt qua khó khăn do các nhân tố chủ quan, khách quan mang lại để tiến hành hoạt động thu hút vốn thành công như kế hoạch đã đề ra. Trên cơ sở các yêu cầu từ thực tế hoạt động thu hút vốn của ngân hàng như đã phân tích ở trên, ngân hàng có thể tăng cường một số giải pháp sau: 3.2.1 Phát triển các sản phẩm, dịch vụ cung ứng Việc đa dạng hóa các phương thức thu hút vốn mang lại cho cả ngân hàng và khách hàng những lợi ích to lớn. Về phía khách hàng họ sẽ có nhiều cơ hội đầu tư hơn, và có nhiều lựa chọn hơn. Về phía ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex , ngân hàng sẽ giảm được rủi ro và thu được lợi nhuận cao hơn. Cụ thể: - Thứ nhất: Ngân hàng có thể khai thác những tiềm năng sẵn có về nguồn vốn từ rất nhiều loại khách hàng bằng cách đưa ra các dịch vụ hấp dẫn đi kèm các hình thức huy động. Ví dụ như một người muốn gửi tiền vào ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long, họ có thể sử dụng các hình thức khác nhau để hướng tới mục đích của mình, như để tiết kiệm hay để thanh toán nếu như ngân hàng đưa ra các hình thức đa dạng như số dư trong tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng trong một thời gian, số tiền nhất định, ngân hàng có thể chuyển sang tiền gửi kỳ hạn để khách hàng được hưởng lãi suất cao hơn thì khách hàng sẽ gửi toàn bộ khoản tiền tại ngân hàng mà không cần tìm kiếm phương thức khác để thỏa mãn mục đích của mình. Cách làm này tạo lên sự hấp dẫn cho khách hàng mà không cần tăng lãi suất nên chi phí HĐV sẽ tăng không đáng kể so với nguồn vốn thu hút được thêm. - Thứ hai: Giúp đa dạng hóa khách hàng, ngân hàng sẽ không bị quá phụ thuộc vào đối tượng khách hàng nào, loại hình gửi tiền nào từ đó ngân hàng chủ động hơn trong thanh toán đồng thời tạo ra sự ổn định hơn trong nguồn. Ví dụ như thời gian cuối năm 2012 ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex đã thu hút được lượng vốn khá lớn nhưng chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn ngắn từ 1 đến 3 tháng vì thế khi qua tết Nguyên Đán người dân liên tục rút tiền đã gây ra sự sụt giảm nguồn vốn đầu năm 44 của ngân hàng rất lớn và đột ngột gây ảnh hưởng xấu đến HĐKD của ngân hàng. 3.3.1.1 Đưa ra nhiều kỳ hạn tiền gửi khác nhau Trong định hướng thu hút vốn của ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex, ngân hàng đã nhận thấy rõ tiềm năng và vai trò của nguồn vốn dân cư là quan trọng như thế nào đối với công tác thu hút vốn của mình. Tuy nhiên, đối tượng khách hàng này luôn rất đa dạng và ngày càng phát triển mạnh mẽ, đi đôi với đó là sự phát triển kinh tế của đất nước đem đến cho họ nhiều cơ hội đầu từ sinh lời hơn. Vì thế việc cần thiết nhất của ngân hàng hiện nay là lắng nge những nhu cầu của khách hàng để phục vụ hầu hết những mục đích của họ khi giao dịch với ngân hàng thì mới có thể thu hút được nhiều nguồn vốn hơn nữa. Cụ thể, ngân hàng cần đưa ra nhiều kỳ hạn gửi tiền khác nhau để đáp ứng cho sự đa dạng của khách hàng dân cư trong việc lựa chọn kỳ hạn gửi tiền bởi có người gửi tiền với mục đích tiết kiệm lâu dài, nhưng cũng có người muốn gửi tiền trong thời gian ngắn để phục vụ những mục đích khác rõ ràng việc làm này đã giúp ngân hàng thu hút được nhiều nguồn vốn hơn, khá đa dạng về kỳ hạn và tương đối ổn định từ đó ngân hàng có thể chủ động hơn trong vấn đề thanh toán, kinh doanh. Tại thời điểm hiện tại ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex chỉ thu hút tiết kiệm kỳ hạn 10 ngày, 15 ngày, 1 tháng, 2 tháng 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng, bậc thang và kỳ phiếu 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, 24 tháng. Tuy nhiên, có thể nhận thấy kỳ hạn gửi tiền của ngân hàng chưa thực sự hướng đến như định hướng của ngân hàng là thu hút nguồn vốn trung, dài hạn. Do vậy, ngân hàng nên đưa thêm các kỳ hạn dài hơn như 36 tháng, 48 tháng, 60 tháng. Tuy nhiên, điều này đang vấp phải khá nhiều khó khăn bởi người dân đang rất đắn đo với những quyết định đầu tư vào tiền gửi ngân hàng do mức lạm phát đang diễn biến xấu. Ngân hàng cần có các biện pháp phù hợp để người dân an tâm hơn để đầu tư ví dụ như đưa ra hình thức bảo hiểm trượt giá trong điều kiện có lạm phát. 3.3.1.2 Cải tiến phương thức gửi và rút tiền Cải tiến cách thức gửi và rút tiền gửi là nhân tố quan trọng đem lại sự thỏa mãn về mặt lợi ích cho khách hàng bởi nó cung cấp cho khách hàng sự thuận lợi, chính xác, nhanh chóng trong giao dịch với ngân hàng. Ví dụ với tiền gửi tiết kiệm để thuận lợi hơn cho khách hàng gửi tiền với mục đích tiết kiệm nhưng cũng nhằm mục đích thanh toán, ngân hàng có thể xem xét cho khách hàng được rút một số tiền nhất định trong khoản tiền họ gửi mà vẫn đảm bảo được lãi suất cho khách hàng. 3.3.1.3 Mở thêm một số loại hình tiền gửi mới Trong quan điểm thu hút vốn của ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – chi nhánh Thăng Long thì việc đa dạng hóa nguồn tiền được coi là rất quan trọng. Tuy nhiên đa dạng hoá nguồn vốn luôn là vấn đề khó khăn đối với bất cứ ngân hàng nào, Thang Long University Library 45 ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – chi nhánh Thăng Long đã hiểu được điều đó và kịp thời đưa ra các phương thức thu hút vốn mới thông qua một số loại hình gửi tiền mới rất đáng quan tâm. Cụ thể: - Tiết kiệm xây dựng nhà ở: Kinh tế ngày một phát triển đi liền với đó là nhu cầu nhà ở và xây dựng nhà ở trên địa bàn cũng ngày một tăng cao. Khách hàng gửi tiền tiết kiệm xây dựng nhà ở tại ngân hàng có thể được ngân hàng hỗ trợ cho vay bổ sung để có đủ tương đối một khoản kinh phí để xây nhà theo lãi suất thoả thuận. Tuy nhiên, khách hàng cũng phải có đủ khả năng trả nợ và có số dư tiền gửi đã đạt đến một mức độ nhất định so với giá trị nhà theo quy ước của ngân hàng. Khi xảy ra rủi ro với khoản cho vay, ngân hàng sẽ tiến hành tịch thu tài sản đảm bảo, phát mại tài sản để thu hồi tiền đã cho khách hàng vay. Còn một số loại hình tiền gửi mới mà ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long cũng nên nghiên cứu thêm để tiến đến áp dụng nhằm thỏa mãn nhu cầu đa dạng của khách hàng như tiết kiệm đảm bảo giá trị, tiết kiệm hưu trí 3.2.2 Chính sách lãi suất huy động linh hoạt, phù hợp Mọi biến động về lãi suất đều có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả hoạt động của ngân hàng do nó là yếu tố chủ yếu tác động tới thu nhập và chi phí. Chính thế việc xây dựng chính sách lãi suất hợp lý là rất cần thiết, nhất là trong công tác thu hút vốn. Và để làm được điều này ngân hàng cần nắm bắt được nhu cầu nguyện vọng của từng loại khách hàng khác nhau để tổng hợp và dung hòa lại nhằm đưa ra một chính sách lãi suất hợp lý, đúng đắn nhất. Chính sách lãi suất hợp lý sẽ giúp ngân hàng đạt được những mục đích sau: - Đảm bảo huy động đủ nguồn vốn cho các mục đích sử dụng vốn. - Gia tăng lợi thế cạnh tranh của ngân hàng trong thu hút vốn và cho vay. - Đảm bảo ngân hàng kinh doanh có lãi. Thực tế, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long chưa thực sự linh hoạt trong cơ chế điều hành lãi suất. Ngân hàng thường đi sau so với các ngân hàng khác trong việc điều chỉnh lãi suất huy động và thường bị động trước những biến động về kinh tế. Chính điều đó đã làm giảm đi sức mạnh cạnh tranh trong thu hút vốn của ngân hàng một cách đáng kể. Thời gian tới, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex –Chi nhánh Thăng Long cần tập trung nghiên cứu kĩ chính sách tiền tệ, chính sách về lãi suất của NHNN, tính toán cung cầu vốn, tỷ lệ lạm phát, để đưa ra một chính sách lãi suất hợp lý nhằm kịp thời thay đổi các mức lãi suất trước những biến động của thị trường đặc biệt là trong những quyết định tăng lãi suất để ngân hàng không chậm chân hơn so với các ngân hàng khác làm thiệt hại nguồn vốn có thể thu hút được. Ngoài ra, để giữ chân và thu hút thêm các khách hàng có tiền gửi lớn, khách hàng 46 lâu năm, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex –Chi nhánh Thăng Long cần áp dụng những mức lãi suất thỏa thuận ưu đãi, hấp dẫn với họ để khuyến khích họ tiếp tục gửi tiền tại ngân hàng, giúp ngân hàng có nguồn vốn ổn định để kinh doanh. 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động marketing của ngân hàng - Quan tâm đến công tác tiếp thị trong ngân hàng. Hiện nay, trước sự cạnh tranh gay gắt giữa các Ngân hàng và TCTD trên địa bàn Hà Nội việc tiếp thị của Ngân hàng với khách hàng càng trở lên tuyệt đối quan trọng. Vì vậy, công tác thu hút vốn muốn được hoàn thành tốt như những mục tiêu đã để ra thì ngân hàng cần phải tích cực hơn nữa trong việc nghiên cứu thị trường để nắm bắt nhu cầu của khách hàng. Từ đó, giúp ngân hàng đưa ra được những chính sách hợp lý về sản phẩm vốn và lãi suất tương ứng, cũng như đưa vào thực hiện các loại hình dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu phát triển xã hội. Việc tìm hiểu thị trường được phòng dịch vụ phụ trách, tuy nhiên ngân hàng nên đưa thêm sự hỗ trợ về kinh nghiệm thông qua tiếp xúc trực tiếp với khách hàng bởi các cán bộ tín dụng, cán bộ kế toán cho phòng dịch vụ. Các cán bộ này là những người hiểu rõ nhất nhu cầu, nguyện vọng của khách hàng để đứng ra tư vấn cho phòng dịch vụ và ban giám đốc trong việc xác định thị trường, cung cách thực hiện, triển khai các dịch vụ làm thỏa mãn khách hàng của ngân hàng. Việc làm này sẽ giúp ngân hàng tạo ra được một lợi thế cạnh tranh quan trọng với các ngân hàng khác trong công tác thu hút vốn. - Nâng cao chất lượng phục vụ, củng cố uy tín ngân hàng. Trong con mắt của khách hàng, uy tín của ngân hàng được đánh giá dựa trên kết quả tài chính của ngân hàng và chất lượng công tác phục vụ khách hàng. Chất lượng phục vụ của ngân hàng thể hiện ở nhiều yếu tố khác nhau như mức độ phong phú của các loại hình dịch vụ mà ngân hàng cung ứng, các tiện ích và sự thoả mãn của người sử dụng dịch vụ, thời gian phục vụ, trình độ nghiệp vụ của cán bộ ngân hàng, thái độ phục vụ,Vì vậy, để nâng cao chất lượng phục vụ và củng cố uy tín trong lòng khách hàng, ngân hàng cần quan tâm, thực hiện củng cố rất nhiều mảng, cụ thể: + Mở rộng các dịch vụ của ngân hàng. Dịch vụ ngân hàng là hoạt động quan trọng để hỗ trợ quá trình làm việc của các hoạt động khác trong ngân hàng. Do vậy, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex –Chi nhánh Thăng Long cần không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ để nâng cao năng suất hoạt động của mình. Thời gian qua, ngân hàng đã tiến hành mở rộng, hiện đại hóa mạng lưới ATM trên địa bàn Hà Nội với gần 10 điểm rút tiền tự động, giúp cho khách hàng thêm thuận tiện khi rút tiền. Ngoài ra, để đáp ứng tốt hơn nữa những nhu cầu của khách hàng một cách tối đa, ngân hàng cần thực hiện những công tác sau để nhanh chóng cải thiện chất lượng dich vụ. Cụ thể: Hướng dẫn tư vấn cho khách hàng: Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex –Chi Thang Long University Library 47 nhánh Thăng Long cần đào tạo các cán bộ phòng dịch vụ thêm năng động và có năng lực chuyên môn để chuyên hướng dẫn, tư vấn cho khách hàng nên sử dụng loại hình dịch vụ nào là hợp lý nhất khi gửi tiền với mục đích của họ. Ngoài ra, Ngân hàng dựa trên sự am hiểu của mình, Ngân hàng nên đưa ra các dịch vụ phục vụ khách hàng khác như: tư vấn đầu tư, tư vấn tài chính, tư vấn pháp luật Mở các dịch vụ Ngân hàng trực tuyến: Dịch vụ này bao gồm Internet Banking, SMS Banking, Phone Banking, Điều này sẽ gia tăng rất nhiều sự thuận tiện cho khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng, nắm bắt thông tin về thị trường tài chính. Trong thời đại khoa học như ngày nay việc làm này là cực kỳ cần thiết, là yếu tố quan trọng gia tăng tính cạnh tranh cho Ngân hàng. Ngoài các dịch vụ trên, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex –Chi nhánh Thăng Long có thể thực hiện thêm các nhiệm vụ như làm bảo lãnh phát hành, đại lý phát hành chứng khoán, cho các công ty, làm các dịch vụ cho dân cư bảo quản, giữ hộ các uỷ nhiệm về quyền thừa kế tài sản, để thu phí dịch vụ và thu hút nhiều khách hàng hơn nữa. + Phương thức phục vụ khách hàng: Trong giao dịch vấn đề thủ tục giấy tờ cũng cần được cải tiến theo hướng nhanh gọn, đơn giản và hiệu quả. Trong thời gian qua, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long đã chuyển sang hình thức giao dịch một cửa , nhân viên kế toán tại quầy giao dịch sẽ thực hiện các nghiệp vụ với khách hàng, điều này đã mang đến cho khách hàng cảm giác nhanh, gọn, tiết kiệm thời gian và khá thoải mái. Ngoài ra để thuận lợi cho các cán bộ công nhân viên chức đang làm việc tại Hà Nội, Ngân hàng đã làm thêm ngày thứ 7 để phục vụ khách hàng. Đây được coi là một việc làm rất cần thiết trong điều kiện công việc giao dịch ngày một nhiều như hiện nay, và cũng như để phục vụ khách hàng thêm chu đáo. + Công tác truyền thông, quảng cáo: Trong kinh doanh thì công tác truyền thông, quảng cáo là rất quan trọng để thực hiện mục tiêu phát triển lâu dài. Ngân hàng cần làm cho khách hàng biết tới hoạt động, dịch vụ của mình, giúp họ thấy được khi giao dịch với Ngân hàng họ sẽ được những lợi ích gì. Chính uy tín, chất lượng dịch vụ tạo dựng được của Ngân hàng sẽ giúp Ngân hàng có được nhiều khách hàng tiến hành giao dịch và an tâm khi đầu tư hơn. Do vậy đó là những yếu tố quan trọng tạo nên lợi thế của Ngân hàng trong cạnh tranh với các Ngân hàng khác giúp tiết kiệm chi phí, trong đó có cả chi phí thu hút vốn.Và muốn làm được điều này Ngân hàng cần tiến hành thật tốt công tác truyền thông, cáo cáo. Hiện nay, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex –Chi nhánh Thăng Long cần thực hiện tốt hơn công tác đó qua các biện pháp sau : - Truyền thông về những dịch vụ của Ngân hàng qua báo chí, tivi, đài phát 48 thanh, các baner quảng cáo tại các phường xã để cho khách hàng biết tới các sản phẩm dịch vụ mới ra đời của Ngân hàng, đặc biệt là những sản phẩm trọng tâm, đem lại nhiều lợi ích, hấp dẫn nhất đối với khách hàng. - Một cách truyền thông, quảng cáo có hiệu quả nữa cho Ngân hàng chính là cung cấp một dịch vụ tốt thông qua sự phục vụ nhiệt tình, chu đáo của cán bộ công nhân viên đối với khách hàng. - Ngân hàng đã tiến hành tổ chức các hội nghị khách hàng một cách thường xuyên hơn để lắng nge những đóng góp, nguyện vọng của khách hàng và xây dựng mối quan hệ giữa Ngân hàng với khách hàng thêm gắn bó. Ngoài ra, trong thời gian tới, Ngân hàng có thể ngiên cứu thêm và sử dụng công tác tài trợ như một phương tiện quảng cáo đắc lực. Nếu làm tốt công tác truyền thông và quảng cáo này, Ngân hàng sẽ củng cố hơn nữa vị thế của mình trên địa bàn Hà Nội 3.2.4 Mở rộng mạng lưới hoạt động Để tạo thuận lợi cho khách hàng khi tiến hành giao dịch với ngân hàng, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – chi nhánh Thăng Long nên có một kế hoạch dài hạn để mở rộng hơn nữa mạng lưới các chi nhánh và điểm giao dịch của mình. Tiến hành liên kết, hợp tác với các công ty, doanh nghiệp, các nhà hàng, khách sạn để đặt các trụ ATM, các PGD của ngân hàng tạo sự thuận tiện cho khách hàng trong việc đi lại và thực hiện giao dịch. 3.2.5 Hiện đại hóa công nghệ ngân hàng Trong thời gian qua, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đã đầu tư mạnh mẽ về công nghệ cho toàn bộ hệ thống. Vì vậy, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – chi nhánh Thăng Long đã có những cải tiến rõ rệt về công nghệ. Tuy nhiên, công nghệ của ngân hàng vẫn chưa đáp ứng được hết những nhu cầu của khách hàng và những yêu cầu của thời đại. Năm 2014, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – chi nhánh Thăng Long cần phải có những biện pháp cụ thể để cải thiện công nghệ phù hợp với thực tiễn hơn nữa như: - Đổi mới những máy vi tính thế hệ cũ, bằng những máy tính hiện đại có công suất cao hơn, tăng tốc độ kết nối, mở rộng đường truyền nội mạng trong ngân hàng giúp hệ thống mạng luôn đảm bảo thông suốt, thông tin được truyền tải kịp thời. Điều này đã tạo ra sự thuận lợi cho cán bộ công nhân viên trong việc thực hiện các nghiệp vụ, giúp họ có được năng suất công việc cao hơn, đơn giản hơn và rất chính xác. Cụ thể ngân hàng đang sử dụng chương trình Core Banking khá hiệu quả, phục vụ tốt khách hàng. - Áp dụng những công nghệ có khả năng giao dịch, liên kết với những ngân hàng khác, đặc biệt với những ngân hàng quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển tiền cho khách hàng. Qua đó tạo mối quan hệ hợp tác với các ngân hàng khác và là cơ hội Thang Long University Library 49 cho ngân hàng thu hút những nguồn vốn ngoại tệ, gia tăng lợi nhuận khi thu được những khoản phí dịch vụ. - Thuê các chuyên gia trong lĩnh vực vi tính, mạng để nhanh chóng xử lý khi có sự cố, đồng thời đưa ra ý kiến nhằm cải thiện, cải tiến dần hệ thống vi tính. 3.2.6 Nâng cao trình độ cán bộ ngân hàng Đối với chiến lược phát triển của bất cứ chủ thế kinh doanh nào, nhất là ngân hàng thì bên cạnh công nghệ, trang thiết bị hiện đại thì vấn đề nhân lực luôn là mối quan tâm hàng đầu để đảm bảo một sự phát triển vững mạnh, ổn định. Bởi nhân tố này chi phối tất cả các nghiêp vụ, giao dịch của ngân hàng, nếu có bất kỳ một sai sót nào thì sẽ gây ra hậu quả không tốt cho ngân hàng về cả mặt tài chính lần uy tín. Hiện nay, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – chi nhánh Thăng Long có cán bộ độ tuổi trung bình cao cho nên việc tiếp thu những công nghệ mới trong ngân hàng khá hạn chế. Ví dụ như khi ngân hàng áp dụng chương trình điện tử Core Banking đã gây rất nhiều khó khăn cho nhiều cán bộ trong việc vận hành chương trình, hoặc vấn đề về ngoại ngữ cũng là vấn đề quan trọng gây ra sự yếu kém của ngân hàng trong nghiệp vụ thanh toán quốc tế. Vì vậy, năm 2013, ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex – chi nhánh Thăng Long cần có các biện pháp cụ thể để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ. Cụ thể: - Trẻ hóa đội ngũ cán bộ bằng cách tuyển dụng các sinh viên khá, giỏi từ các trường đại học uy tín chuyên ngành tài chính, ngân hàng - Định kỳ hàng tháng, hàng quý mời các chuyên gia để đào tạo, bồi dưỡng những cán bộ trẻ, những cán bộ yếu kém về năng lực, trình độ Nhất là nghiệp vụ ngoại ngữ và vi tính, ngân hàng cần yêu cầu họ tự ý thức bồi dưỡng bằng cách tổ chức các đợt kiểm tra trình độ một cách thực chất. - Tổ chức, sắp xếp cán bộ thật khoa học, chính xác, hợp lý. Vị trí công việc quan trọng cần những người có trình độ cao đảm nhiệm, sắp xếp những nhân viên giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và am hiểu nghiệp vụ vào các công việc quan trọng tiếp xúc trực tiếp với khách hàng nhằm xây dựng hình ảnh cho ngân hàng. - Nghiên cứu kĩ, so sánh để tìm chính sách lương ưu đãi để thu hút nguồn nhân lực chất lượng và nâng cao sự trung thành của các cán bộ giỏi. Đặc biệt, ngân hàng cần chú trọng tìm kiếm những cán bộ giỏi về vi tính, ngoại ngữ, am hiểu nghiệp vụ ngân hàng để tiến đến áp dụng những công nghệ ngân hàng mới. - Đưa ra chế độ thưởng, phạt rõ ràng với những sai sót và những hiệu quả trong công việc nhằm tạo ra động lực, khuyến khích cán bộ trong ngân hàng hăng hái làm việc, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ với khách hàng, đặc biệt là các nhân viên tại quầy, PGD của ngân hàng. 50 3.3. Một số kiến nghị Như trên đã trình bày, hoạt động huy động vốn không những có vai trò vô cùng quan trọng đối với bản thân các NHTM mà còn có ý nghĩa lớn lao đối với nền kinh tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh luồng vốn đầu tư trong nước, khu vực và trên thế giới có nhiều biến động thì sự ổn định hệ thống pháp lý, ổn định môi trường kinh tế trong nước và sự hỗ trợ từ Ngân hàng Trung ương là vô cùng cần thiết đối với các NHTM. Vì vậy, em xin có một vài kiến nghị đối với Ngân hàng Trung Ương và Nhà nước như sau: 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ NHTW là ngân hàng của mọi ngân hàng, mọi quyết định của hành động của NHTW đều ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống ngân hàng Việt Nam. Trong những năm qua, NHTW đã tích cực điều chỉnh và ban hành nhiều chính sách về ngân hàng nhằm thúc đẩy sự phát triển của hệ thống ngân hàng trong nước. Tuy nhiên, trước sự thay đổi của nền kinh tế trong nước và thế giới, NHTW cần có nhiều điều chỉnh và hỗ trợ các NHTM hơn nữa để hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể vững mạnh hơn. Chẳng hạn như: thực hiện giảm thanh toán bằng tiền mặt, tăng thanh toán qua ngân hàng để các ngân hàng huy động được nhiều vốn hơn; điều chỉnh lãi suất chiết khấu thích hợp để hỗ trợ vốn cho các NHTM khi họ gặp khó khăn về vốn Hiện nay, tình hình tỷ giá biến động thất thường gây nên nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh cũng như hoạt động huy động vốn của các NHTM. Trước tình hình đó, ngân hàng Nhà nước cần theo dõi chặt chẽ những tín hiệu của thị trường, từ đó đề xuất và thực hiện các chính sách tiền tệ thận trọng và linh hoạt nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy nền kinh tế phát triển. Đồng thời, NHTW cần tiếp tục nghiên cứu mở rộng thêm nhiều loại sản phẩm như các loại trái phiếu, chứng khoán do TCTD phát hành, có thể sử dụng trong các giao dịch nghiệp vụ thị trường mở để có thể giúp cho công tác huy động vốn của các NHTM được dễ dàng hơn. Song song với việc hỗ trợ, NHTW cũng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm soát hoạt động của các NHTM để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm của các ngân hàng không chấp hành đúng các quy định đã ban hành; yêu cầu các ngân hàng phải công khai thông tin về tình hình hoạt động để người dân và nhà đầu tư có thể theo dõi thường xuyên. Việc làm này sẽ góp phần tạo nên một môi trường cạnh tranh lành mạnh giữa các ngân hàng, đồng thời tăng thêm niềm tin của dân chúng đối với các TCTD. 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng Nhà nước Ổn định môi trường pháp lý: Môi trường hoạt động của hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay đang từng bước hoàn thiện, tạo điều kiện cho các ngân hàng hoạt động Thang Long University Library 51 khá tốt song vẫn còn nhiều bất cập như sự cạnh tranh chưa lành mạnh giữa NHTMQD và NHTMCP; nhiều văn bản pháp lý về hoạt động ngân hàng còn chưa đầy đủ và cụ thể gây khó khăn cho các ngân hàng; chưa có sự thống nhất và đồng bộ giữa Luật ngân hàng và các bộ Luật khác như Luật thương mại, Luật doanh nghiệp... Vì vậy đề nghị các cơ quan Nhà nước tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng, chỉnh sửa và bổ sung Luật ngân hàng Nhà nước, Luật Các tổ chức tín dụng theo hướng quy định rõ quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các NHTM, tạo được sự đồng bộ giữa Luật ngân hàng với các bộ Luật có liên quan, đồng thời có chính sách thúc đẩy sự mở rộng phát triển của hoạt động ngân hàng, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế đất nước. Ổn định môi trường kinh tế: Môi trường kinh tế có ổn định, hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp mới thuận lợi, đời sống người dân được nâng cao, tích lũy tăng từ đó kích thích họ gửi tiền vào ngân hàng nhiều hơn làm cho hiệu quả huy động và sử dụng vốn của ngân hàng được tốt hơn. Để ổn định môi trường kinh tế, Nhà nước cần có chính sách phát triển kinh tế đúng đắn, tạo điều kiện cho mọi ngành nghề hợp pháp cùng phát triển, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho các tổ chức kinh tế, khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân, mở cửa thu hút đầu tư nước ngoài. Tạo môi trường tâm lý cho người dân: Yếu tố tâm lý – văn hóa – xã hội của từng nước có ảnh hưởng mật thiết đến hoạt động huy động vốn của các ngân hàng. Chính vì vậy Nhà nước cần có những chương trình giáo dục tuyên truyền với quy mô toàn quốc, nhằm làm thay đổi quan niệm của người dân đối với việc giữ tiền trong nhà, tạo được niềm tin về các TCTD cho người dân. KẾT LUẬN CHƢƠNG 3 Chương 3 là một số giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động huy động vốn dựa trên điều kiện thực tế tại ngân hàng. Ngoài ra, chương 3 tác giả đã đưa ra một số đề xuất, kiến nghị đối với cơ chế chính sách tạo điều kiện cho ngân hàng và khách hàng để giúp ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex đẩy mạnh hiệu quả hoạt động huy động vốn tạo tiền đề để ngân hàng mở rộng kinh doanh và phát triển bền vững. LỜI KẾT Trong những năm qua với sự hoạt động trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, hoạt động của ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long luôn tự đổi mới và hoàn thiện, khắc phục những hạn chế và khó khăn còn tồn tại góp phần không nhỏ trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Chi nhánh cũng như công cuộc phát triển đất nước. Gần 8 năm xây dựng và trưởng thành, ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long không ngừng phát triển và trở thành một trong những NHTM hàng đầu. Khó khăn là không bao giờ hết đặc biệt là trong môi trường cạnh tranh hiện nay song với bề dầy truyền thống kết hợp với tư duy sáng suốt, việc chỉ đạo điều hành kiên quyết sáng tạo của Ban lãnh đạo Chi nhánh sẽ vượt qua mọi trở ngại để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đề ra. Thông qua việc tập trung tìm hiểu về chuyên đề “Giải pháp tăng cường huy động vốn tại ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long” đã cho chúng ta hiểu biết thêm nhiều kiến thức bổ ích về nguồn vốn của các NHTM, tầm quan trọng của vốn huy động và các hình thức huy động vốn của ngân hàng, đặc biệt là những thông tin về hoạt động huy động vốn của ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long. Với các chính sách huy động vốn hiệu quả, ngân hàng đã đạt được các chỉ số tăng trưởng cao về tổng tài sản, tổng vốn huy động, lợi nhuậncũng như các chỉ số đảm bảo ổn định, an toàn và hiệu quả trong hoạt động huy động vốn của mình. Trong tình hình nền kinh tế đất nước cũng như trong khu vực và trên thế giới đang có nhiều khởi sắc và đặc biệt là nền kinh tế đất nước đang trong quá trình hội nhập cùng nền kinh tế toàn cầu như hiện nay, sẽ tạo ra cơ hội lớn để NH có cơ hội mở rộng và phát triển đạt tới các chuẩn mực quốc tế nhưng cũng sẽ mang lại những thách thức không nhỏ cho ngân hàng trong việc đảm bảo tăng trưởng và phát triển bền vững theo đúng như tôn chỉ của ngân hàng. Do đó, đòi hỏi ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long cần đưa ra được những chính sách phù hợp với tình hình chung và tình hình của ngân hàng để có những bước đi đúng đắn nhất. Đối với em việc tìm hiểu, nghiên cứu, thực tập tại ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Việt Nam – CN Thăng Long trong giai đoạn vừa qua là hết sức có ý nghĩa. Nó không chỉ góp phần bổ sung kiến thức em đã học mà còn giúp em tích luỹ thêm kiến thức, kinh nghiệm và là bài học hết sức quý báu giúp ích cho quá trình học tập và làm việc thực tế sau này. Mặc dù em đã cố gắng hết sức để hoàn thành bản báo cáo nhưng do hạn chế về kinh nghiệm và thời gian nên những kiến thức mà em đưa ra chắc chắn không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của các Thầy/Cô giáo để báo cáo của em được hoàn thiện hơn. Cuối cùng em xin cám ơn các Anh/chị Thang Long University Library trong Phòng Khách hàng Cá nhân của ngân hàng TMCP Xăng Dầu Petrolimex Việt Nam - Chi nhánh Thăng Long và đặc biệt cám ơn cô giáo T.S Nguyễn Thị Thúy đã giúp đỡ, góp ý cho em trong quá trình làm báo cáo này. Em xin chân thành cám ơn ! Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014 Sinh viên Lê Kim Ngọc TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Mai Văn Bạn (2009), Giáo trình Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, Trường Đại học Thăng Long, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội. 2. Nguyễn Thị Minh Hiền (2003), Giáo trình Marketing Ngân hàng, Học viện ngân hàng, Hà Nội. 3. Trịnh Quốc Trung (2009), Giáo trình Marketing Ngân hàng, Nhà xuất bản Thống kê, Hồ Chí Minh. 4. Nghị định số 146/2005/NĐ – CP của Thủ tướng Chính phủ về mức trích lập quỹ bổ sung vốn điều lệ, Hà Nội 5. Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long (2011), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Hà Nội. 6. Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long (2012), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Hà Nội. 7. Ngân hàng thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex – Chi nhánh Thăng Long), Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Hà Nội. 8. Các Website: - www.sbv.gov.vn - www.pgbank.com.vn - - Thang Long University Library

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfa16160_3823.pdf
Luận văn liên quan