Đề tài Giáo án thực tập đã duyệt dành cho sinh viên khoa tâm lý giáo dục

Học phần: Tâm lý học đại cương (Bài này phần Powerpoint rất sinh động được đánh giá cao) Chương VI. Trí nhớ Bài/Mục: 1.Khái niệm về trí nhớ 1.1. Định nghĩa 1.2. Đặc điểm của trí nhớ 1. Mục tiêu bài dạy: Sau khi học xong bài này sinh viên sẽ có được những khả năng sau: 1.1. Tri thức - Hiểu và trình bày được khái niệm trí nhớ - Nhận diện và phân tích được các đặc điểm của trí nhớ - Lấy được ví dụ minh họa cho các đặc điểm của trí nhớ - Trình bày được vai trò của trí nhớ 1.2. Kỹ năng - Áp dụng kiến thức về trí nhớ để giải quyết được các bài tập và giải thích các hiện tượng tâm lý trong cuộc sống - Kỹ năng vận dụng các tri thức về trí nhớ vào thực tiễn cuộc sống, học tập và công tác sau này 1.3. Thái độ - Đánh giá đúng tầm quan trọng của trí nhớ để có ý thức rèn luyện trí nhớ cho bản thân 2. Cấu trúc nội dung 1.Khái niệm về trí nhớ 1.1. Định nghĩa 1.2. Đặc điểm của trí nhớ 1.3. Vai trò 3. Phương pháp dạy – học - PP diễn giảng nêu vấn đề - PP vấn đáp, đàm thoại - PP thảo luận - PP trực quan - PP tình huống 4. Học liệu – Phương tiện 4.1. Học liệu: - Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên), Trần Trọng Thủy. Tâm lý học đại cương (sách CĐSP), NXB ĐHSP Hà Nội 2003 - Phan Trọng Ngọ (chủ biên). Bộ câu hỏi đánh giá kết quả học tập môn Tâm học đại cương. NXB Đại học sư phạm, Hà Nội 2005 4.2. Phương tiện: - Máy chiếu Projector, Máy tính - Sơ đồ, tranh ảnh 5. Tiến trình dạy – học

doc8 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 01/04/2013 | Lượt xem: 2575 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Giáo án thực tập đã duyệt dành cho sinh viên khoa tâm lý giáo dục, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phiếu học tập NHÓM 1: Tìm hiểu vai trò của trí nhớ đối với đời sống của con người? Lấy ví dụ minh họa và rút ra bài học vận dụng cho bản thân? 1. Vai trò của trí nhớ đối với đời sống của con người (kèm ví dụ minh họa): ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 2. Bài học vận dụng (cụ thể): ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. Danh sách nhóm: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. Phiếu học tập NHÓM 2: Tìm hiểu vai trò của trí nhớ đối với hoạt động nhận thức của con người? Lấy ví dụ minh họa và rút ra bài học vận dụng cho bản thân? 1. Vai trò của trí nhớ đối với hoạt động nhận thức của con người (kèm ví dụ minh họa): ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 2. Bài học vận dụng (cụ thể): ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. Danh sách nhóm: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. Phiếu học tập NHÓM 3: Tìm hiểu vai trò của trí nhớ đối với lao động sản xuất của con người? Lấy ví dụ minh họa và rút ra bài học vận dụng cho bản thân? 1. Vai trò của trí nhớ đối với lao động sản xuất (kèm ví dụ minh họa): ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 2. Bài học vận dụng (cụ thể): ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. Danh sách nhóm: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. Phiếu học tập NHÓM 4: Tìm hiểu vai trò của trí nhớ đối với sự hình thành và phát triển nhân cách? Lấy ví dụ minh họa và rút ra bài học vận dụng cho bản thân? 1. Vai trò của trí nhớ đối với sự hình thành và phát triển nhân cách (kèm ví dụ minh họa): ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. 2. Bài học vận dụng (cụ thể): ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. Danh sách nhóm: ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………….

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhi7871u h7885c t7853p.doc
  • doctrinho.doc
  • ppttrinho.pp.na.ppt
Luận văn liên quan