Đề tài Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt

Lời nói đầu Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp. Nâng cao năng suất lao động là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo uy tín và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt. Tiền lương là một phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế của người lao động. Lợi ích kinh tế là động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động. Từ việc gắn tiền lương với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định và việc phát triển cơ sở kinh tế là những vấn đề không thể tách rời. Từ đó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối cùng là con người thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế, làm cơ sở để từng nâng cao đời sống lao động và cao hơn là hoàn thiện xã hội loài người. Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản lý doanh nghiệp em đã chọn đề tài: “Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt" làm báo cáo thực tập tốt nghiệp. Báo cáo tốt nghiệp ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương: Chương I: Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương. Chương II: Thực trạng hạch toán tiền lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt. Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương của Công ty. Do thời gian và hạn chế về thực tiễn báo cáo không thể tránh khỏi sai sót, em rất mong được sự cảm thông và đóng góp ý kiến của các thầy cô và các bạn. Em xin chân thành cảm ơn. Chương I Lý luận chung về hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương I. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương. 1. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương: - Theo quan niệm của Mác: Tiền lương là biểu hiện sống bằng tiền của giá trị sức lao động. - Theo quan niệm của các nhà kinh tế học hiện đại: Tiền lương là giá cả của lao động, được xác định bởi quan hệ cung cầu trên thị trường lao động. ở Việt nam trong thời kỳ kế hoạch hoá tập trung, tiền lương được hiểu là một bộ phận thu nhập quốc dân dùng để bù đắp hao phí lao động tất yếu do Nhà nước phân phối cho công nhân viên chức bằng hình thức tiền tệ phù hợp với quy luật phân phối theo lao động. Hiện nay theo Điều 55 - Bộ Luật Lao Động Việt Nam quy định tiền lương của người lao động là do hai bên thoả thuận trong hợp đồng lao động và được trả theo năng suất lao động, chất lượng và hiệu quả công việc. Mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định là 210.000đ/ tháng được thực hiện từ ngày1/1/2001. - Tiền lương là một bộ phận của sản phẩm xã hội biểu hiện bằng tiền được trả cho người lao động dựa trên số lượng và chất lượng lao động của mọi người dùng để bù đắp lại hao phí lao động của mọi người dùng để bù đắp lại hao phí lao động của họ và nó là một vấn đề thiết thực đối với cán bộ công nhân viên.Tiền lương được quy định một cách đúng đắn, là yếu tố kích thích sản xuất mạnh mẽ, nó kích thích người lao động ra sức sản xuất và làm việc, nâng cao trình độ tay nghề, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất lao động. - Người lao động sau khi sử dụng sức lao động tạo ra sản phẩm thì được trả một số tiền công nhất định. Xét về hiện tượng ta thấy sức lao động được đem trao đổi để lấy tiền công. Vậy có thể coi sức lao động là hàng hoá, một loại hàng hoá đặc biệt. Và tiền lương chính là giá cả của hàng hoá đặc biệt đó, hàng hoá sức lao động. Vì hàng hoá sức lao động cần được đem ra trao đổi trên thị trường lao động trên cơ sở thoả thuận giữa người mua với người bán, chịu sự tác động của quy luật giá trị, quy luật cung cầu. Do đó giá cả sức lao động sẽ biến đổi theo giá cả của các yếu tố cấu thành cũng như quan hệ cung cầu về lao động. Như vậy khi coi tiền công là giá trị của lao động thì giá cả này sẽ hình thành trên cơ sở thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Giá cả sức lao động hay tiền công có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào cung cầu hàng hoá sức lao động. Như vậy giá cả tiền công thường xuyên biến động nhưng nó phải xoay quanh giá trị sức lao động cung như các loại hàng hoá thông thường khác, nó đòi hỏi một cách khách quan yêu cầu tính đúng, tính đủ giá trị của nó. Mặt khác giá tiền công có biến động như thế nào thì cũng phải đảm bảo mức sống tối thiểu để người lao động có thể tồn tại và tiếp tục lao động. 2. Vai trò của tiền lương. Về mặt sản xuất và đời sống tiền lương có 4 vai trò cơ bản sau đây. *Vai trò tái sản suất sức lao động Sức lao động là một dạng công năng sức cơ bắp và tinh thần tồn tại trong cơ thể con người, là một trong các yếu tố thuộc “đầu vào” của sản xuất. Trong quá trình lao động sức lao động bị hao mòn dần với quá trình tạo ra sản phẩm do vậy tiền lương trước hết phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động. Đây là yêu cầu tất yếu không phụ thuộc vào chế độ xã hội, là cơ sở tối thiểu đầu tiên đảm bảo sự tác động trở lại của phân phối tới sản xuất Sức lao động là yếu tố quan trọng nhất của lực lượng sản xuất để đảm bảo tái sản xuất và sức lao động cũng như lực lượng sản suất xã hội, tiền lương cần thiết phải đủ nuôi sống người lao động và gia đình họ. Đặc biệt là trong điều kiện lương là thu nhập cơ bản. Để thực hiện chức năng này, trước hết tiền lương phải được coi là giá cả sức lao động.Thực hiện trả lương theo việc, không trả lương theo người, đảm bảo nguyên tắc phân phối theo lao động. Mức lương tối thiểu là nền tảng của chính sách tiền lương và tiền công, có cơ cấu hợp lí về sinh học, xã hội học Đồng thời người sử dụng lao động không được trả công thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước qui định. *Vai trò kích thích sản xuất: Trong quá trình lao động, lợi ích kinh tế là động lực mạnh mẽ thúc đẩy sự hoạt động của con người là động lực mạnh mẽ nhất của tiến bộ kinh tế xã hội.Trong 3 loại lợi ích: xã hội, tập thể, người lao động thì lợi ích cá nhân người lao động là động lực trực tiếp và quan trọng trọng đối với sự phát triển kinh tế. Lợi ích của người lao động là động lực của sản xuất. Chính sách tiền lương đúng đắn là động lực to lớn nhằm phát huy sức mạnh của nhân tố con người trong việc thực hiện các mục tiêu kinh tế –xã hội. Vì vậy tổ chức tiền lương và tiền công thúc đẩy và khuyến khích người lao động nâng cao nâng suất, chất lượng và hiệu quả của lao động bảo đảm sự công bằng và xã hội trên cơ sở thực hiện chế độ trả lương. Tiền lương phải đảm bảo: ã Khuyến khích người lao động có tài năng. ã Nâng cao trình độ văn hoá và nghiệp vụ cho người lao động. ã Khắc phục chủ nghĩa bình quân trong phân phối, biến phân phối trở thành một động lực thực sự của sản xuất. *Vai trò thước đo giá trị: Là cơ sở điều chỉnh giá cả cho phù hợp. Mỗi khi giá cả biến động, bao gồm cả giá cả sức lao động hay nói cách khác tiền lương là giá cả sức lao động, là một bộ phận của sản phẩm xã hội mới được sáng tạo nên.Tiền lương phải thay đổi phù hợp với sự dao động của giá cả sức lao động. *Vai trò tích luỹ: Bảo đảm tiền lương của người lao động không những duy trì được cuộc sống hàng ngày mà còn có thể dự phòng cho cuộc sống lâu dài khi họ hết khả năng lao động hoặc xảy ra bất trắc. 3. Quỹ tiền lương, Quỹ bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn. *Quỹ tiền lương: Quỹ tiền lương còn gọi là tổng mức tiền lương, là tổng số tiền mà doanh nghiệp cơ quan tổ chức dùng để trả lương và các khoản phụ cấp có tính tiền lương cho toàn bộ công nhân viên (thường xuyên và tạm thời) trong một thời kì nhất định. Quỹ tiền lương bao gồm các khoản sau: ã Tiền lương tính theo thời gian, tiền lương tính theo sản phẩm, tiền lương khoán. ã Tiền lương trả cho người lao động trong thời gian ngừng sản xuất do nguyên nhân khách quan, trong thời gian được điều động công tác, làm nghĩa vụ theo chế độ quy định, thời gian nghỉ phép, thời gian đi học, Ngoài ra trong tiền lương kế hoạch còn được tính các khoản tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội cho cán bộ công nhân viên trong thời kì ốm đau, thai sản, tai nạn lao động Về phương diện hạch toán, tiền lương trả cho công nhân viên trong doanh nghiệp sản xuất được chia làm 2 loại: + Tiền lương chính. + Tiền lương phụ. ã Tiền lương chính là tiền lương trả cho công nhân viên trong thời gian thực hiện nhiệm vụ chính của họ bao gồm tiền lương trả theo cấp bậc và khoản phụ cấp kèm theo (phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực ) ã Tiền lương phụ là tiền lương trả cho công nhân viên thực hiện nhiệm vụ khác ngoài nhiệm vụ chính của họ và thời gian công nhân viên nghỉ được hưởng theo chế độ quy định của Nhà nước (nghỉ phép, nghỉ vì ngừng sản xuất ) Việc phân chia tiền lương thành lương chính, lương phụ có ý nghĩa quan trọng đối với công tác kế toán và phân tích tiền lương trong giá thành sản phẩm. Tiền lương chính của công nhân sản xuất gắn liền với quá trình sản xuất sản phẩm và được hạch toán trực tiếp vào chi phí sản xuất từng loại sản phẩm. Tiền lương phụ của công nhân sản xuất không gắn liền với từng loại sản phẩm nên được hạch toán gián tiếp vào chi phí sản xuất sản phẩm. Quản lý quỹ tiền lương của doanh nghiệp phải trong quan hệ với việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm sử dụng hợp lý quỹ tiền lương, tiền thưởng thúc đẩy tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm sản xuất. *Các quỹ bảo hiểm (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) + Quỹ bảo hiểm xã hội: được hình thành từ các nguồn sau đây (theo điều 149 Luật Lao động ) ã Người sử dụng lao động (Doanh nghiệp) đóng góp 15% tổng quỹ lương của những người tham gia bảo hiểm trong đơn vị trong đó 10% để chi trả các chế độ hưu trí, tử tuất và 5% để chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. ã Người lao động đóng góp 5% tiền lương tháng để chi trả các chế độ hưu trí và tử tuất. Nhà nước đóng góp và hỗ trợ thêm để đảm bảo thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động. Quỹ bảo hiểm xã hội được phân cấp quản lý sử dụng. Một bộ phận được chuyển lên cơ quan quản lý chuyên ngành để chi trả cho các trường hợp quy định (nghỉ hưu, mất sức) còn một bộ phận để chi tiêu trực tiếp tại doanh nghiệp cho những trường hợp nhất định (ốm đau, thai sản ). Việc sử dụng chi quỹ bảo hiểm xã hội dù ở cấp quản lý nào cũng phải thực hiện theo chế độ quy định. + Bảo hiểm y tế: Quỹ bảo hiểm y tế được trích lập từ hai nguồn đó là phần theo chế độ quy định doanh nghiệp phải gánh chịu sẽ được trích vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hàng tháng theo tỉ lệ 2% trên tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên trong tháng, thứ hai là phần bảo hiểm y tế mà người lao động phải gánh chịu thông thường trừ vào lương công nhân viên theo tỉ lệ 1%. Bảo hiểm y tế được nộp lên cơ quan quản lý chuyên môn để phục vụ, bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ cho công nhân viên(khám bệnh, chữa bệnh ) + Kinh phí công đoàn: được hình thành do việc trích lập tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp hàng tháng theo tỉ lệ quy định trên tổng số tiền lương thực tế phải trả công nhân viên trong tháng.Theo chế độ quy định, tỉ lệ tính kinh phí công đoàn là 2% kinh phí công đoàn do doanh nghiệp trích lập cũng được phân cấp quản lý và chi tiêu theo chế độ quy định, một phần nộp cho cơ quan quản lý cấp trên và một phần chi tiêu cho hoạt động công đoàn (nghiệp đoàn của công nhân viên tại doanh nghiệp). Các khoản trích Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Kinh phí công đoàn cùng với tiền lương phải trả công nhân viên hợp thành loại chi phí về nhân công trong tổng chi phí sản xuất kinh doanh. Quản lý, tính toán trích lập và chi tiêu sử dụng các quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn có những ý nghĩa không những đối với việc tính toán chi phí sản xuất kinh doanh mà còn có ý nghĩa với việc đảm bảo quyền lợi người lao động trong doanh nghiệp. 4. Các nhân tố ảnh hưởng: *Nhóm nhân tố thuộc thị trường lao động: Cung – cầu lao động ảnh hưởng trực tiếp đến tiền lương. + Khi cung về lao động lớn hơn cầu về lao động thì tiền lương có xu hướng giảm, khi cung về lao động nhỏ hơn cầu về lao động thì tiền lương có xu hướng tăng, còn khi cung về lao động bằng với cầu lao động thì thị trường lao động đạt tới sự cân bằng.Tiền lương lúc này là tiền lương cân bằng, mức tiền lương này bị phá vỡ khi các nhân tố ảnh hưởng tới cung cầu về lao động thay đổi như (năng suất biên của lao động, giá cả của hàng hoá, dịch vụ ). + Khi chi phí sinh hoạt thay đổi, do giá cả hàng hoá, dịch vụ thay đổi sẽ kéo theo tiền lương thực tế thay đổi. Cụ thể khi chi phí sinh hoạt tăng thì tiền lương thực tế sẽ giảm. Như vậy buộc các đơn vị, các doanh nghiệp phải tăng

doc65 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/04/2013 | Lượt xem: 2214 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
h¬n n÷a l¹i lµ chi phÝ chiÕm tØ lÖ ®¸ng kÓ. Môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ tèi thiÓu ho¸ chi phÝ, tèi ®a ho¸ lîi nhuËn nh­ng bªn c¹nh ®ã ph¶i chó ý ®Õn quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng. Do ®ã lµm sao vµ lµm c¸ch nµo ®Ó võa ®¶m b¶o quyÒn lîi cña ng­êi lao ®éng võa ®¶m b¶o quyÒn lîi cña doanh nghiÖp. §ã lµ vÊn ®Ò nan gi¶i cña mçi doanh nghiÖp. V× vËy h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng kh«ng nh÷ng cã ý nghÜa ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña ng­êi lao ®éng mµ cßn cã ý nghÜa gióp c¸c nhµ qu¶n lý sö dông quü tiÒn l­¬ng cã hiÖu qu¶ nhÊt tøc lµ hîp lý ho¸ chi phÝ gióp doanh nghiÖp lµm ¨n cã l·i. Cung cÊp th«ng tin ®Çy ®ñ chÝnh x¸c vÒ tiÒn l­¬ng cña doanh nghiÖp, ®Ó tõ ®ã doanh nghiÖp cã nh÷ng ®iÒu chØnh kÞp thêi, hîp lý cho nh÷ng k× doanh thu tiÕp theo. TiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng sÏ lµ nguån thu nhËp chÝnh, th­êng xuyªn cña ng­êi lao ®éng, ®¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt vµ më réng søc lao ®éng, kÝch thÝch lao ®éng lµm viÖc hiÖu qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh khi c«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®­îc h¹ch to¸n hîp lý c«ng b»ng chÝnh x¸c. Ch­¬ng II Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH TiÕn §¹t I. Tæng quan vÒ c«ng ty 1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n TiÕn §¹t ®­îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng ngµy 21 th¸ng 12 n¨m 1999. C«ng ty TNHH TiÕn §¹t ®· ®­îc Uû ban nh©n d©n tØnh H­ng Yªn cÊp giÊy phÐp thµnh lËp sè 01063/GP – UB ngµy 31/03/1994 (thay thÕ quyÕt ®Þnh thµnh lËp sè 3286/ Q§- UB ngµy 18/12/1992) vµ ®­îc träng tµi kinh tÕ tØnh H­ng Yªn cÊp giÊy chøng nhËn §¨ng kÝ kinh doanh sè 040605 ngµy 31/12/1992. Trong buæi ®Çu thµnh lËp, C«ng ty gåm cã 03 thµnh viªn vµ ®· th«ng qua ®iÒu lÖ ®Çu tiªn vµo ngµy 10/12/1992. Ngµy 12/6/1999, Quèc héi n­íc Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ®· th«ng qua LuËt Doanh nghiÖp, thay thÕ LuËt C«ng ty vµ LuËt Doanh nghiÖp t­ nh©n cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01/01/2000. Thùc hiÖn quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 – Kho¶n 1 - §iÒu 123 LuËt Doanh nghiÖp, C«ng ty TNHH TiÕn §¹t tiÕn hµnh söa ®æi bæ sung bé ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®Ó nhanh chãng thÝch øng vµ n¾m b¾t kÞp thêi víi sù ®æi míi trong chÝnh s¸ch qu¶n lý cña Nhµ n­íc nh»m tõng b­íc kinh doanh cã hiÖu qu¶, æn ®Þnh vµ hîp ph¸p. C«ng ty TNHH TiÕn §¹t lµ mét tæ chøc kinh tÕ cã t­ c¸ch ph¸p nh©n, h¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp, cã con dÊu riªng, ®­îc më tµi kho¶n t¹i c¸c ng©n hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. C«ng ty TNHH TiÕn §¹t ®­îc thµnh lËp theo nguyªn t¾c d©n chñ, thèng nhÊt nh»m môc ®Ých ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh, gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng trong c«ng ty, ®¶m b¶o nép ®Çy ®ñ nghÜa vô cho ng©n s¸ch, t¹o tÝch luü cho c«ng ty, nh»m më réng ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh. LuËt Doanh nghiÖp ®­îc th«ng qua ngµy 12/06/1999 thay thÕ LuËt c«ng ty vµ LuËt doanh nghiÖp t­ nh©n cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy 01/01/2000 ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung, cho C«ng ty TNHH TiÕn §¹t nãi riªng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng mÆt thuËn lîi, nã còng ®Æt ra tr­íc m¾t c«ng ty nh÷ng th¸ch thøc rÊt lín mµ c¹nh tranh ®Ó tån t¹i lµ vÊn ®Ò cã ý nghÜa sèng cßn. §Ó kh«ng ngõng ®­a c«ng ty TNHH TiÕn §¹t ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh, v÷ng ch¾c n¾m b¾t kÞp thêi xu h­íng ph¸t triÓn cña ®Êt n­íc, c¹nh tranh cã hiÖu qu¶ trªn thÞ tr­êng, mang l¹i lîi nhuËn cho c«ng ty, tõng b­íc ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh c¶ vÒ chiÒu réng lÉn chiÒu s©u, gi¸m ®èc c«ng ty ®· vËn dông linh ho¹t, cã chän läc nhiÒu m« h×nh qu¶n lý nh»m ®óc rót kinh nghiÖm vµ h­íng tíi mét m« h×nh qu¶n lý ®Æc thï, ­u viÖt, ®ñ søc ®¸p øng nh÷ng yªu cÇu vµ môc tiªu ho¹t ®éng mµ C«ng ty ®Ò ra. Tr­íc kia c«ng ty chØ cã mét sè nhµ x­ëng nghÌo nµn dét n¸t, m¸y mãc trang thiÕt bÞ l¹c hËu, tr×nh ®é tay nghÒ cña c¸c nh©n viªn cßn thÊp kÐm nªn s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ch­a cã søc hÊp dÉn trªn thÞ tr­êng. C«ng ty ®· mua thªm trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, tuyÓn dông nh÷ng c¸n bé kü thuËt cã tr×nh ®é tay nghÒ cao, …Ngµy nay C«ng ty TNHH TiÕn §¹t ®· trë thµnh c«ng ty m¹nh cña C«ng ty x©y dùng 1/5. Víi lùc l­îng c¸n bé c«ng nh©n viªn 250 ng­êi trong ®ã: + KiÕn tróc s­ ®¹i häc: 10 ng­êi + C¸c tr­êng ®¹i häc kh¸c: 07 ng­êi + Trung cÊp: 15 ng­êi + C«ng nh©n (3/7, 4/7): 85 ng­êi + Lao ®éng phæ th«ng: 133 ng­êi Víi tæng sè vèn lµ 4, 7 tØ Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh lµ 3, 2 tØ Vèn l­u ®éng lµ 1, 7 tØ 2. Nguån lùc: 2.1. Lao ®éng C«ng ty TNHH TiÕn §¹t tr­íc ®©y cã kho¶ng 03 thµnh viªn cho ®Õn nay tÝnh ®Õn thêi ®iÓm th¸ng 5/2003 cã 250 c¸n bé c«ng nh©n viªn. QuyÒn vµ nghÜa vô cña ng­êi lao ®éng ë C«ng ty TNHH TiÕn §¹t: QuyÒn ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch: + Ng­êi lao ®éng ®­îc tr¶ l­¬ng vµo ngµy 05 cña th¸ng kÕ tiÕp, møc tiÒn l­¬ng do ng­êi lao ®éng tho¶ thuËn víi C«ng ty c¨n cø vµo c«ng viÖc vµ n¨ng lùc cña mçi ng­êi nh­ng ®¶m b¶o kh«ng thÊp h¬n møc l­¬ng tèi thiÓu do Nhµ n­íc quy ®Þnh. + §­îc trang bÞ c¸c ph­¬ng tiÖn, dông cô cÇn thiÕt phôc vô cho c«ng viÖc mµ m×nh ®¶m nhiÖm nh»m hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. + §­îc h­ëng c¸c phô cÊp liªn quan nh­ phô cÊp ph­¬ng tiÖn ®i l¹i, phô cÊp ¨n tr­a, phô cÊp tr¸ch nhiÖm chøc vô, …møc phô cÊp cô thÓ sÏ do C«ng ty quyªt ®Þnh trªn c¬ së mÆt b»ng thu nhËp vµ c«ng viÖc mµ ng­êi lao ®éng phô tr¸ch. + Ng­êi lao ®éng ®­îc quyÒn tham gia ®ãng b¶o hiÓm x· héi. §èi víi ng­êi lao ®éng theo hîp ®ång kh«ng x¸c ®Þnh thêi h¹n hoÆc hîp ®ång cã thêi h¹n tõ 1 n¨m ®Õn 3 n¨m, viÖc ®ãng b¶o hiÓm lµ b¾t buéc vµ C«ng ty sÏ thùc hiÖn ngay t¹i thêi ®iÓm tr¶ l­¬ng hµng th¸ng. C¸c quyÒn kh¸c: + §­îc quyÒn gãp vèn vµ h­ëng lîi nhuËn theo phÇn vèn l­u ®éng gãp vµo C«ng ty nÕu C«ng ty cã nhu cÇu huy ®éng vèn cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. + §­îc quyÒn tham gia ®ãng gãp ý kiÕn nh»m ph¸t triÓn c«ng ty, ph¸t huy s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, chÊt l­îng s¶n phÈm. + §­îc C«ng ty t¹o ®iÒu kiÖn vÒ mÆt thêi gian vµ vËt chÊt (nÕu cã) ®Ó tham gia c¸c líp häc n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô. NghÜa vô cña ng­êi lao ®éng: + Nghiªm chØnh chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña C«ng ty vÒ thêi gian lµm viÖc, thêi gian nghØ ng¬i vµ c¸c quy ®Þnh vÒ an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng. + Tu©n thñ sù chØ ®¹o ®iÒu hµnh cña ng­êi phô tr¸ch qu¶n lý m×nh. + Cã th¸i ®é cÇu thÞ, nghiªm tóc tËp trung vµo c«ng viÖc ®Ó hoµn thµnh nhiÖm vô ®­îc giao. + Gi÷ g×n, b¶o qu¶n c¸c sè liÖu, tµi liÖu trong ph¹m vi tr¸ch nhiÖm ®­îc giao, gi÷ g×n c¸c trang thiÕt bÞ ®· ®­îc cÊp nh»m ®¶m b¶o vËn hµnh an toµn, ®óng niªn h¹n sö dông ®óng quy ®Þnh. + TuyÖt ®èi chÊp hµnh néi quy, quy chÕ n¬i lµm viÖc. + TËn tuþ phôc vô C«ng ty hÕt m×nh, kh«ng lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n ®Ó lµm tr¸i c¸c quy ®Þnh cña C«ng ty thu lîi nhuËn cho c¸ nh©n vµ lµm thiÖt h¹i ®Õn lîi Ých, uy tÝn cña C«ng ty. + Trong khi lµm viÖc, nghiªm cÊm sö dông c¸c chÊt kÝch thÝch nh­: thuèc l¸, r­îu bia vµ c¸c chÊt kÝch thÝch kh¸c. HiÖn nay C«ng ty ®· chó ý ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ cho ng­êi lao ®éng cô thÓ nh­: C«ng ty ®· liªn kÕt víi Tr­êng Trung häc Kü thuËt X©y dùng Hµ Néi ®Ó më c¸c líp ®µo t¹o n©ng cao tay nghÒ, bËc thî cho ng­êi lao ®éng. KÕt qu¶ lµ 98% häc viªn tham gia ®­îc cÊp chøng chØ tay nghÒ bËc thî 3/7, c¸c ngµnh nghÒ hoµn thiÖn nh­: ®iÖn n­íc, c¬ khÝ, … GÇn ®©y C«ng ty vµ Nhµ tr­êng ®· tiÕp tôc hîp t¸c, båi d­ìng nghiÖp vô qu¶n lý cho c¸c c¸n bé tõ c¸c phßng ban ®Õn c¸c tæ chøc trùc tiÕp s¶n xuÊt. Vµ hiÖn t¹i C«ng ty ®ang më hai líp häc vÒ vËn hµnh nåi h¬i, cÇu thang m¸y ®Ó phôc vô chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña C«ng ty. Vèn vµ c¬ së vËt chÊt: *Vèn: Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®­îc ®ãng gãp theo quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp Vèn diÒu lÖ ®­îc gãp b»ng hiÖn vËt nh­: nhµ ë, ph­¬ng tiÖn s¶n xuÊt hoÆc c¸c ®Ò tµi khoa häc hoÆc b»ng vµng b¹c, tiÒn mÆt vµ ®« la. C«ng ty TNHH TiÕn §¹t vèn ph¸p ®Þnh hiÖn nay ®ang cã 2 s¸ng lËp viªn ®ãng gãp b»ng tµi s¶n víi trÞ gi¸ lµ: Vèn ®iÒu lÖ ( tÝnh dÕn thêi ®iÓm th¸ng 02 n¨m 2003) lµ 2.445.000.000 ®ång. Thµnh viªn cña C«ng ty ph¶i gãp vèn ®Çy ®ñ, ®óng h¹n ®· cam kÕt. Tr­êng hîp cã thµnh viªn kh«ng gãp ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n sè vèn ®· cam kÕt th× sè vèn ch­a gãp ®­îc coi lµ kho¶n nî cña thµnh viªn ®ã ®èi víi C«ng ty, thµnh viªn ®ã ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng thiÖt h¹i ph¸t sinh do kh«ng gãp ®ñ vµ ®óng h¹n sè vèn ®· cam kÕt. C«ng ty ho¹t ®éng chñ yÕu dùa vµo sè vèn do c¸c thµnh viªn ®ãng gãp (vèn ®iÒu lÖ). Tr­êng hîp cÇn thiÕt, C«ng ty cã thÓ huy ®éng thªm vèn tõ c¸c tæ chøc c¸ nh©n kh¸c ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. C¸c quyÕt ®Þnh huy ®éng vèn cña C«ng ty ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ®iÒu lÖ nµy. *C¬ së vËt chÊt: Tr­íc kia C«ng ty TNHH TiÕn §¹t còng ph¶i gÆp ph¶i mét sè khã kh¨n trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng kh¾c nghiÖt, nhµ x­ëng dét n¸t cò kü, m¸y mãc l¹c hËu, tr×nh ®é cña c¸c c«ng nh©n viªn cßn thÊp kÐm, s¶n phÈm s¶n xuÊt ra ch­a cã søc hÊp dÉn trªn thÞ tr­êng. §Ó kh«ng ngõng ®­a C«ng ty v­¬n lªn cã chç ®øng trªn th­¬ng tr­êng, Ban gi¸m ®èc vµ c¸c thµnh viªn ®· lùa chän ®óng ®¾n ®­êng lèi chÝnh s¸ch linh ho¹t, b¾t kÞp víi thÞ tr­êng, víi c¸c ®èi thñ c¹nh tranh cña m×nh. C«ng ty ®· v­ît qua bao nhiªu khã kh¨n ®Ó ®¹t ®­îc thµnh tÝch nh­ hiÖn nay, gi¶i quyÕt mét sè dù ¸n x©y dùng cho thµnh phè, ®ãng gãp vµo Ng©n s¸ch, t¹o c«ng ¨n viÖc lµm vµ thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. C«ng ty TNHH TiÕn §¹t ®· ®Çu t­ thªm nhµ x­ëng, mua s¾m c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i, ®¸p øng nhu cÇu trong c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. HiÖn nay C«ng ty ®ang ®Çu t­ x©y dùng thªm nhµ x­ëng cã diÖn tÝch tõ 400 ® 500 m2. Vµ ®Çu t­ x©y dùng d©y chuyÒn c«ng nghÖ míi s¶n xuÊt ®å méc víi tæng gi¸ trÞ ®Çu t­ lµ 80 triÖu. Mua s¾m hÖ thèng m¸y c­a, m¸y xÎ, m¸y bµo vµ lß sÊy gç. C«ng ty míi cã mét xÝ nghiÖp s¶n xuÊt g¹ch Block víi tèc ®é s¶n xuÊt b×nh qu©n mét ngµy kho¶ng 2000 viªn, ®Ó ®¸p øng nhu cÇu nguyªn vËt liÖu ®Ó l¸t vØa hÌ trong khu«n viªn khu ®« thÞ míi §¹i Kim - §Þnh C«ng. HiÖn t¹i C«ng ty cã: 8 « t« t¶i hiÖu HYUNDAI t¶i träng 20 tÊn. 3 m¸y ñi. 1 m¸y xóc. 1 m¸y cÈu: t¶i träng 20 tÊn. 1 m¸y b¸n cÈu: t¶i träng tõ 2, 5 tÊn ®Õn 3 tÊn. 3 m¸y trén bª t«ng. 3. Tæ chøc qu¶n lý: Gi¸m ®èc C«ng ty thèng nhÊt qu¶n lý mäi ho¹t ®éng trong toµn C«ng ty trªn c¬ së ph©n cÊp, ph©n nhiÖm víi bé m¸y gióp viÖc lµ c¸c Phã Gi¸m ®èc, c¸c phßng, c¸c xÝ nghiÖp vµ c¸c ®éi trùc thuéc. HiÖn nay c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty bao gåm c¸c bé phËn sau: Ban gi¸m ®èc C«ng ty C¸c phßng ban, c¸c tæ chuyªn m«n nghiÖp vô t¹i C«ng ty. C¸c xÝ nghiÖp thuéc C«ng ty. C¸c ®éi, c¸c tr¹m nhµ hµng trùc thuéc C«ng ty. Ban Gi¸m ®èc C«ng ty: Ban gi¸m ®èc C«ng ty gåm 01 Gi¸m ®èc vµ c¸c Phã Gi¸m ®èc. Gi¸m ®èc C«ng ty do c¸c s¸ng lËp viªn cö ra. Gi¸m ®èc C«ng ty ph¶i lµ ng­êi cã tr×nh ®é chuyªn m«n vÒ lÜnh vùc x©y dùng c¬ b¶n, cã kh¶ n¨ng l·nh ®¹o, qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty. C¸c Phã Gi¸m ®èc C«ng ty do Gi¸m ®èc C«ng ty bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm c¸ch chøc sau khi ®· th«ng qua ý kiÕn cña c¸c s¸ng lËp viªn gãp vèn trong ®iÒu lÖ. Sè l­îng c¸c Phã Gi¸m ®èc sÏ phô thuéc vµo yªu cÇu nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trong tõng thêi k× cña C«ng ty. C¸c Phã Gi¸m ®èc C«ng ty cã thÓ lµ thµnh viªn gãp vèn hoÆc ng­êi lao ®éng theo hîp ®ång dµi h¹n cã n¨ng lùc, kinh nghiÖm, phÈm chÊt ®¹o ®øc ®­îc Gi¸m ®èc tÝn nhiÖm ®Ò nghÞ vµ ®­îc c¸c s¸ng lËp viªn chÊp nhËn. C¸c Phã Gi¸m ®èc C«ng ty lµ ng­êi gióp viÖc cho Gi¸m ®èc C«ng ty, ®ång thêi ®­îc Gi¸m ®èc giao phô tr¸ch chÝnh c¸c ngµnh nghÒ sau: +1 Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c kÕ ho¹ch vµ dù ¸n. + 1 Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh – qu¶n trÞ. + 1 Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c gi¸m s¸t kÜ thuËt – thi c«ng x©y dùng c¬ b¶n. + 1 Phã Gi¸m ®èc phô tr¸ch c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô th­¬ng m¹i. C¸c phßng ban chuyªn m«n trong C«ng ty: + Lµ bé phËn cã chuyªn m«n vÒ c¸c lÜnh vùc nhÊt ®Þnh, ®­îc Gi¸m ®èc C«ng ty giao nhiÖm vô phô tr¸ch mét sè ho¹t ®éng cô thÓ chuyªn ngµnh c¨n cø vµo yªu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh. + C¸c phßng chuyªn m«n bao gåm: Tr­ëng phßng Phã phßng C¸c nh©n viªn *C¨n cø vµo thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh, C«ng ty TNHH TiÕn §¹t thµnh lËp c¸c phßng sau: Phßng kÕ ho¹ch – dù ¸n Phßng tæ chøc hµnh chÝnh – qu¶n trÞ Phßng tµi chÝnh – kÕ to¸n Phßng gi¸m s¸t kü thuËt thi c«ng Phßng kinh doanh th­¬ng m¹i vµ dÞch vô th­¬ng m¹i C¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi, c¸c tr¹m, nhµ hµng trùc thuéc C«ng ty: + Lµ nh÷ng ®¬n vÞ trùc tiÕp tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch, nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh mµ C«ng ty giao cho. ViÖc thµnh lËp gi¶i thÓ c¸c xÝ nghiÖp, c¸c ®éi, c¸c tr¹m, nhµ hµng do c¸c s¸ng lËp viªn quyÕt ®Þnh trªn c¬ së ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc C«ng ty. + Ho¹t ®éng cña c¸c xÝ nghiÖp tu©n theo nh÷ng quy chÕ do Gi¸m ®èc C«ng ty ra quyÕt ®Þnh phª chuÈn hoÆc ban hµnh sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña c¸c xÝ nghiÖp. C«ng ty nghiªn cøu vµ quyÕt ®Þnh c¬ chÕ ho¹t ®éng, h¹ch to¸n cho tõng xÝ nghiÖp ®¶m b¶o phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý vµ hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh. §Õn thêi ®iÓm ban hµnh quy chÕ nµy, C«ng ty thµnh lËp c¸c xÝ nghiÖp sau: + XÝ nghiÖp n­íc tinh khiÕt V©n Hµ. + XÝ nghiÖp x©y l¾p + XÝ nghiÖp s¶n xuÊt vµ kinh doanh vËt liÖu x©y dùng + XÝ nghiÖp kinh doanh n­¬c s¹ch + XÝ nghiÖp vËn t¶i 1/5 + Nhµ hµng Hoµng H¶i Nh­ vËy bé m¸y qu¶n lý cña C«ng ty tu©n thñ theo chÕ ®é mét thñ tr­ëng. QuyÒn h¹n qu¶n lý ®­îc ph©n c«ng r¹ch rßi, kh«ng bÞ chång chÐo. Do vËy ph¸t huy ®­îc tr×nh ®é chuyªn m«n, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ ý thøc lµm chñ tËp thÓ cña tõng c¸n bé qu¶n lý. Bé m¸y qu¶n lý ®­îc tæ chøc kh¸ gän nhÑ, n¨ng ®éng phï hîp víi c¬ cÊu s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. Tãm l¹i nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng kh«ng chØ kh¾c nghiÖt mµ cßn chøa ®ùng nh÷ng yÕu tè ph¸t triÓn. §èi víi ng­êi lµm kinh tÕ mµ nãi th× chÝnh nh÷ng khã kh¨n ®· gióp cho l·nh ®¹o C«ng ty tù rót ra kinh nghiÖm ®Ó v­¬n lªn hoµn thiÖn nh÷ng yÕu kÐm cña m×nh. Tõ nh÷ng nhËn thøc ®ã víi sù ®Çu t­ c¸c nguån lùc ®óng lóc ®óng chç vµ kÞp thêi ®· gióp cho C«ng ty v­¬n lªn nhanh chãng ph¸t triÓn. C«ng ty ®· ®Çu t­ vÒ nhµ x­ëng, trang thiÕt bÞ s¶n xuÊt, ®éi ngò kü thuËt viªn lµnh nghÒ…nªn chØ trong mét thêi gian ng¾n, chÊt l­îng s¶n phÈm hµng ho¸ cña C«ng ty ®· ®­îc n©ng cao râ rÖt, giµnh ®­îc sù tin cËy trong quan hÖ mua b¸n víi c¸c kh¸ch hµng lín vµ ®Æc biÖt lµ kÝ hîp ®ång ®­îc nhiÒu c«ng tr×nh lín. Víi sù ®Çu t­ hîp lý C«ng ty ®ang tiÕp tôc x©y dùng nhµ x­ëng vµ thay thÕ c¸c trang thiÕt bÞ m¸y mãc hiÖn ®¹i h¬n. Bªn c¹nh ®ã lµ bæ sung thªm ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµnh nghÒ ®Ó ®­a n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn. Theo kÕ ho¹ch n¨m 2003 sè c¸n bé c«ng nh©n viªn cña C«ng ty sÏ lªn tíi 500 ng­êi. §©y cã thÓ nãi lµ mét kú tÝch vÒ sù ph¸t triÓn nh©n lùc còng nh­ kh¶ n¨ng ®¶m b¶o c«ng ¨n viÖc lµm cho ng­êi lao ®éng cña C«ng ty. Së dÜ C«ng ty ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tÝch trªn lµ do C«ng ty ®· x©y dùng cho m×nh mét chiÕn l­îc rÊt hîp lý, mét sù nç lùc hÕt m×nh cña c¸n bé c«ng nh©n viªn toµn C«ng ty. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc qu¶n lý Gi¸m ®èc c«ng ty PG§ c«ng t¸c tæ chøc hµnh chÝnh qu¶n trÞ. PG§ c«ng t¸c gi¸m s¸t thi c«ng vµ x©y dùng c¬ b¶n. PG§ c«ng t¸c SXKD th­¬ng m¹i vµ dÞch vô th­¬ng m¹i. Phßng kÕ ho¹ch dù ¸n Phßng Tæ chøc hµnh chÝnh qu¶n trÞ Phßng Tµi chÝnh kÕ to¸n. Phßng gi¸m s¸t kÜ thuËt thi c«ng Phßng kinh doanh TM vµ dÞch vô TM 3.1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty: Phßng kÕ to¸n cña C«ng ty gåm 7 ng­êi trong ®ã cã: KÕ to¸n tr­ëng 1 KÕ to¸n tiÒn l­¬ng 1 KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ vËt t­ 1 KÕ to¸n tæng hîp vµ gi¸ thµnh 1 KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn vµ thanh to¸n 1 KÕ to¸n giao dÞch víi ng©n hµng 1 Thñ quü Ngoµi ra ë c¸c ®éi ®Òu cã 1 kÕ to¸n riªng (thèng kª) Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ®­îc biÓu diÔn b»ng s¬ ®å sau: S¬ ®å phßng kÕ to¸n C«ng ty KÕ to¸n tr­ëng KÕ to¸n tæng hîp vµ gi¸ thµnh KÕ to¸n vèn b»ng tiÒn KÕ to¸n tiÒn l­¬ng KÕ to¸n TSC§ Vµ vËt t­ Thñ quü KÕ to¸n giao dÞch víi NH KÕ to¸n ®éi s¶n xuÊt (thèng kª) KÕ to¸n tr­ëng Lµ ng­êi chÞu tr¸ch nhiÖm chung trong phßng víi nhiÖm vô tæ chøc, gi¸m s¸t, kiÓm tra c«ng viÖc cña bé m¸y kÕ to¸n. KiÓm tra t×nh h×nh biÕn ®éng vËt t­, tµi s¶n, tiÒn vèn trong C«ng ty. KÕ to¸n tæng hîp Cã tr¸ch nhiÖm kiÓm so¸t c¸c quyÕt to¸n cña C«ng ty, tæng hîp b¶ng kª khai nhËt kÝ cña kÕ to¸n phÇn hµnh, tiÕn hµnh lËp c¸c b¸o c¸o kÕt chuyÓn, tÝnh to¸n c¸c tµi kho¶n cô thÓ vµ lªn b¸o c¸o tµi chÝnh. KÕ to¸n tµi s¶n cè ®Þnh vµ vËt t­: Theo dâi vËt t­, tµi s¶n cè ®Þnh, khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh H×nh thøc vµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n: HiÖn nay C«ng ty Hoµng Hµ ®ang ¸p dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ. Víi h×nh thøc ghi sæ nµy mäi nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ph¶n ¸nh ë chøng tõ gèc ®Òu ®­îc ph©n lo¹i ®Ó lËp chøng tõ ghi sæ, tr­íc khi ghi vµo sæ kÕ to¸n tæng hîp. ViÖc ghi sæ kÕ to¸n ®­îc thùc hiÖn ®i theo thø tù thêi gian t¸ch rêi néi dung kinh tÕ, nªn nã phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ, quy m«, m« h×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. HÖ thèng sæ kÕ to¸n trong c«ng ty gåm: Sæ tæng hîp Sæ chi tiÕt c¸c tµi kho¶n: TK113, TK138, TK141, TK338(8), TK338(3382, 3383, 3384), TK333(1), TK336, TK431, TK621, TK622, TK627, TK642, TK154. B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n Tr×nh tù ghi sæ: Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó ghi sæ quü vµ c¸c sæ chi tiÕt cã liªn quan. Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc ®Ó ghi vµo chøng tõ ghi sæ. Sau ®ã chøng tõ ghi sæ ®­îc ®èi chiÕu ghi vµo sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ. Tõ sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ, kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ c¸i c¸c tµi kho¶n cã liªn quan. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ (thÎ) chi tiÕt ®Ó vµo b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sæ c¸i ®Ó vµo b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n. Tõ b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n vµ b¶ng tæng hîp chi tiÕt kÕ to¸n lËp b¸o c¸o chi tiÕt Cuèi th¸ng ®èi chiÕu sæ ®¨ng kÝ chøng tõ gèc ssæ víi b¶ng c©n ®èi tµi kho¶n. Cuèi th¸ng ®èi chiÕu sæ c¸i víi b¶ng tæng hîp chi tiÕt. Ngoµi ra theo ®Þnh k× bé phËn kÕ to¸n cña tæng c«ng ty tíi c«ng ty ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty cã phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n cña nhµ n­íc hay kh«ng. §ång thêi kÕ to¸n cña tæng c«ng ty còng sÏ h­íng dÉn chØ ®¹o kÕ to¸n c«ng ty nh÷ng chÕ ®é míi, chÝnh s¸ch míi gióp c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. H×nh thøc tæ chøc s¬ ®å kÕ to¸n t¹i c«ng ty *Chøng tõ ghi sæ §¬n vÞ …………Chøng tõ ghi sæ …………………………Ngµy ….th¸ng….n¨m §¬n vÞ tÝnh:®ång Chøng tõ TrÝch yÕu Sè hiÖu TK Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã *Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ: Sæ ®¨ng kÝ chøng tõ ghi sæ N¨m §¬n vÞ tÝnh:®ång Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng Céng: *Sæ c¸i: C¬ së vµ ph­¬ng ph¸p lËp sæ c¸i c¸c tµi kho¶n: C¬ së ®Ó kÕ to¸n lËp sæ c¸i c¸c tµi kho¶n lµ dùa vµo c¸c chøng tõ ghi sæ. H×nh thøc sæ c¸i cña c«ng ty ®­îc thiÕt lËp theo h×nh thøc sæ 1 bªn gåm 7 cét Cét chøng tõ vµ cét diÔn gi¶i ®­îc trÝch tõ cét chøng tõ vµ cét trÝch yÕu cña chøng tõ ghi sæ. Cét tµi kho¶n ®èi øng ®­îc dùa vµo cét sè hiÖu tµi kho¶n trªn chøng tõ ghi sæ. Cét sè tiÒn nî vµ cã ®­îc dùa vµo cét sè tiÒn vµ cét sè hiÖu tµi kho¶n trªn chøng tõ ghi sæ NÕu tµi kho¶n ®èi øng ghi nî th× sè tiÒn ®­îc ghi vµo cét cã. NÕu tµi kho¶n ®èi øng ghi cã th× sè tiÒn ghi vµo cét nî mÉu sæ c¸i Tªn tµi kho¶n………………………………………. Sè hiÖu tµi kho¶n………………………………….. Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Sè Ngµy Nî Cã HÖ thèng tµi kho¶n sö dông C«ng ty TNHH TiÕn §¹t ®ang ¸p dông hÖ thèng tµi kho¶n kÕ to¸n hiÖn hµnh do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh. §Æc diÓm kinh doanh: C¸c ngµnh nghÒ kinh doanh (tÝnh ®Õn thêi ®iÓm th¸ng 7 n¨m 2001) X©y dùng c¸c c«ng tr×nh giao th«ng. S¶n xuÊt vËt liÖu x©y dùng. Kinh doanh t­ liÖu s¶n xuÊt, hµng tiªu dïng, ®¹i lý mua b¸n, kÝ göi hµng ho¸. X©y dùng d©n dông, x©y dùng c«ng nghiÖp, x©y dùng h¹ tÇng kü thuËt trang trÝ néi ngo¹i thÊt. L¾p ®Æt hÖ thèng th«ng giã vµ cÊp tho¸t n­íc. X©y dùng ®­êng d©y vµ tr¹m biÕn ¸p d­íi 35 kv. Kinh doanh bÊt ®éng s¶n, kinh doanh dÞch vô vÖ sinh m«i tr­êng. S¶n xuÊt vµ kinh doanh n­íc s¹ch, n­íc tinh khiÕt cµ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc ngµnh n­íc. HiÖn nay, C«ng ty TNHH TiÕn §¹t chñ yÕu x©y dùng c¸c c«ng tr×nh d©n dông, tham gia thùc hiÖn c¸c dù ¸n ®Çu t­ quy m« lín nh­ khu ®« thÞ §¹i Kim - §Þnh C«ng. Thùc tr¹ng h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng t¹i c«ng ty: C¸c nh©n tè ¶nh h­ëng tíi h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng * C¬ së x¸c ®Þnh quü l­¬ng: H×nh thøc tr¶ l­¬ng cho lao ®éng gi¸n tiÕp: Cã c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng d­îc ¸p dông ë C«ng ty TNHH TiÕn §¹t nh­ sau: + H×nh thøc tr¶ l­¬ng tÝnh theo thêi gian: H×nh thøc nµy ®­îc ¸p dông víi c¸c l·nh ®¹o C«ng ty, c¨n cø vµo qu¸ tr×nh lµm viÖc l©u n¨m cña hä. §ång thêi c¨n cø vµo c¸c c«ng viÖc ®­îc giao cho c¸c phßng ban vµ con ng­êi cô thÓ. + H×nh thøc tr¶ l­¬ng theo giê c«ng lao ®éng: ®­îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng ng­êi lµm viÖc t¹m thêi, ®èi víi tõng c«ng viÖc. + H×nh thøc tr¶ l­¬ng c¨n cø vµo b»ng cÊp tr×nh ®é chuyªn m«n ®­îc ®µo t¹o ®Ó x¸c ®Þnh hÖ sè l­¬ng ®­îc h­ëng t­¬ng øng cã g¾n víi thêi gian c«ng t¸c. H×nh thøc tr¶ l­¬ng cho lao ®éng trùc tiÕp: X¸c ®Þnh khèi l­îng l­¬ng kho¸n theo tõng lo¹i c«ng viÖc, tõng c«ng tr×nh. Trªn c¬ së h×nh thµnh c«ng viÖc vµ ®­îc chøng nhËn nghiÖm thu ng­êi lao ®éng sÏ ®­îc tr¶ l­¬ng xøng ®¸ng. Ngoµi ra nh÷ng c«ng viÖc cña ng­êi lao ®éng trùc tiÕp ph¸t sinh ®ét xuÊt trong qu¸ tr×nh lao ®éng n»m trong chÕ ®é kho¸n, ng­êi lao ®éng ®­îc tr¶ theo l­¬ng ngµy. V× vËy, viÖc x¸c ®Þnh quü l­¬ng tÝnh ®Õn bé phËn cña tõng ng­êi lao ®éng lµ rÊt cÇn thiÕt. C«ng ty TNHH TiÕn §¹t ®ang ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp. §©y lµ h×nh thøc tr¶ l­¬ng tiªn tiÕn nhÊt trong giai ®o¹n hiÖn nay, ®¶m b¶o tÝnh c«ng b»ng vµ hîp lý, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng v× lîi Ých cña m×nh mµ quan t©m ®Õn lîi Ých cña tËp thÓ. Còng tõ ®ã ®Èy m¹nh hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, ph¸t huy c¶i tiÕn kü thuËt, kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng v× chÊt l­îng s¶n phÈm vµ cho nh÷ng c¸n bé qu¶n lý phôc vô. Hµng ngµy c¸c ch¸nh phã qu¶n ®èc vµ c¸c bé trùc ca s¶n xuÊt nghiÖm thu vµ tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n trong ca. C¨n cø vµo sè tiÒn ®­îc nghiÖm thu thanh to¸n trong ca cña c«ng nh©n ®Ó chia cho tõng ng­êi, sè tiÒn chia kh«ng v­ît qu¸ sè tiÒn ®­îc nghiÖm thu thanh to¸n. H×nh thøc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng tÝnh theo khèi l­îng s¶n phÈm c«ng viÖc hoµn thµnh ®¶m b¶o yªu cÇu tiªu chuÈn kü thuËt chÊt l­îng quy ®Þnh vµ ®¬n gi¸ tiÒn l­¬ng cho mét s¶n phÈm c«ng viÖc ®­îc tÝnh nh­ sau: TiÒn l­¬ng s¶n Khèi l­îng s¶n §¬n gi¸ tiÒn = x phÈm ph¶i tr¶ phÈm ®· hoµn thµnh l­¬ng s¶n phÈm Cô thÓ ta cã b¶ng chia l­¬ng tæ: §¬n vÞ: C«ng ty TNHH TiÕn §¹t. Bé phËn: XN x©y l¾p II. B¶ng chia l­¬ng tæ Th¸ng 03 n¨m 2003 Bé phËn, tæ ®éi (tæ nÒ cèt pha) Tæng sè tiÒn ®¹t ®­îc trong th¸ng: (10.630.700..®ång) Tæng sè ngµy c«ng: (406 c«ng) STT Hä vµ tªn Sè c«ng BËc thî §¬n gi¸ 1 ngµy c«ng Thµnh tiÒn KÝ nhËn 1 Phïng §øc viÖt 30, 5 Thî TD 29.500 900.000 L­¬ng Ngäc Tó 29 L§PT 24.500 710.500 Chö V¨n Toµn 29, 5 TD 29.500 870.000 NguyÔn V¨n Th¾ng 27, 5 L§PT 24.500 674.000 Ph¹m V¨n Quang 23 L§PT 24.500 565.500 NguyÔn H÷u T¶i 26, 5 TD 28.400 753.000 NguyÔn ViÕt Quý 26 TD 28.400 738.000 L· M¹nh T­îc 26, 5 TD 29.500 781.000 D­¬ng V¨n Linh 29, 5 TD 29.500 870.000 Hµ SÜ TuÊn 31 TD 29.500 914.500 NguyÔn V¨n ChiÕn 4, 5 TD 29.500 134.000 NguyÔn V¨n B¸i 12 TD 29.500 354.000 Lª Kh¾c TÊn 23, 5 L§PT 24.500 576.000 NguyÔn V¨n Mïi 23, 5 TD 28.400 667.000 Quang V¨n To¸n 20 L§PT 28.400 568.000 Lª V¨n TÜnh 16, 5 L§PT 24.500 405.000 NguyÔn V¨n Hïng 01 TCXD 28.000 28.000 Bïi V¨n Th¶o 26 CBKT 568.000 TiÒn tr¸ch nhiÖm Tæ tr­ëng 80.000 nt tæ phã 40.000 Céng 11.198.700 Tæ tr­ëng Linh D­¬ng V¨n Linh * X©y dùng vµ x¸c ®Þnh quü l­¬ng: + X©y dùng quü l­¬ng: khi giao cho ®éi mét c«ng tr×nh hay mét h¹ng môc c«ng tr×nh, ph¶i x©y dùng quü l­¬ng cho tõng c«ng tr×nh hoÆc h¹ng môc c«ng tr×nh ®­îc tÝnh theo c«ng thøc: Quü l­¬ng kÕ ho¹ch cña c«ng tr×nh Gi¸ trÞ s¶n l­îng c«ng tr×nh Chi phÝ s¶n xuÊt hîp lý kh«ng bao gåm tiÒn l­¬ng Quü l­¬ng kÕ ho¹ch c«ng Quü l­¬ng Quü l­¬ng tr×nh hoÆc HMCT ®¬n = kÕ ho¹ch - kh¸ch hµng vÞ ®­îc h­ëng c«ng tr×nh thuª ngoµi TØ lÖ tiÒn l­¬ng theo Quü tiÒn l­¬ng cña CT hoÆc HMCT kÕ ho¹ch cña c«ng = tr×nh hoÆc HMCT Gi¸ trÞ s¶n l­îng cña CT hoÆc HMCT TØ lÖ tiÒn l­¬ng nµy khi ®­îc gi¸m ®èc phª duyÖt sÏ lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh quü l­¬ng thùc hiÖn cña ®éi + X¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng: C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh quü tiÒn l­¬ng cña ®éi ®Ó chia l­¬ng cho tõng ®èi t­îng nh­: Lao ®éng, qu¶n lý, phôc vô phï trî trùc tiÕp lµ: Doanh thu thùc hiÖn cña c«ng tr×nh ®· ®­îc c¬ quan kinh tÕ kü thuËt x¸c ®Þnh. TØ lÖ tiÒn l­¬ng theo kÕ ho¹ch ®· ®­îc phª duyÖt vµ tÝnh theo c«ng thøc: Quü tiÒn l­¬ng thùc Gi¸ trÞ s¶n l­îng thùc tØ lÖ tiÒn l­¬ng hiÖn cña c«ng tr×nh = hiÖn cña c«ng tr×nh x theo kÕ ho¹ch hoÆc HMCT hoÆc HMCT cña c«ng tr×nh Quü tiÒn l­¬ng thùc hiÖn Quü tiÒn l­¬ng TiÒn l­¬ng thuª ®¬n vÞ ®­îc h­ëng cña = thùc hiÖn cña - ngoµi cña c«ng c«ng tr×nh c«ng tr×nh tr×nh Quü tiÒn l­¬ng cña ®éi Quü tiÒn l­¬ng thùc Sè l­îng c«ng ®­îc ph©n chia trong = hiÖn ®¬n vÞ ®­îc x tr×nh hoÆc HMCT k× b¸o c¸o h­ëng trong k× + Khen th­ëng vµ kû luËt: C«ng t¸c khen th­ëng vµ kû luËt ë c«ng ty ®­îc tiÕn hµnh ®Þnh k×. Sau khi ®¸nh gi¸ kiÓm tra thµnh tÝch c«ng t¸c cña tõng c¸ nh©n, tõng bé phËn, Ban l·nh ®¹o ra c¸c quyÕt ®Þnh khen th­ëng vµ kû luËt t¹m thêi. C¸c h×nh thøc kû luËt tõ c¶nh c¸o trõ l­¬ng, kiÓm ®iÓm tr­íc tËp thÓ, ®×nh chØ c«ng t¸c t¹m thêi ®Õn chÊm døt hîp ®ång lao ®éng. C¸c h×nh thøc khen th­ëng nh­: biÓu d­¬ng tr­íc toµn c«ng ty, th­ëng vËt chÊt. + Phô cÊp: lµ phÇn bæ sung cho l­¬ng trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cô thÓ, mét sè lo¹i phô cÊp l­¬ng ®­îc ¸p dông ë C«ng ty nh­ sau: Phô cÊp chøc vô: ®­îc dµnh cho Gi¸m ®èc, kÕ to¸n tr­ëng, tr­ëng phßng hµnh chÝnh nh»m khuyÕn khÝch nh÷ng c¸n bé nµy tÝch cùc h¬n trong c«ng t¸c qu¶n lý cña m×nh. Phô cÊp lµm thªm: lµ sè tiÒn båi d­ìng, ®éng viªn c«ng nh©n viªn khi C«ng ty cã viÖc nhiÒu. Phô cÊp ®éc h¹i: dµnh cho nh÷ng c«ng nh©n kü thuËt ®øng m¸y trong m«i tr­êng tiÕng ån, ®éc h¹i.møc phô cÊp lµ 20% møc l­¬ng tèi thiÓu. Ngoµi l­¬ng vµ phô cÊp l­¬ng, C«ng ty cßn thùc hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n­íc, c¸c chÕ ®é phô cÊp thuéc phóc lîi x· héi. Hµng n¨m c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc nghØ phÐp mét sè ngµy vµ ®­îc h­ëng nguyªn l­¬ng. Tuú thuéc vµo th©m niªn c«ng t¸c mµ c¸n bé c«ng nhan viªn cã sè ngµy nghØ kh¸c nhau, víi c«ng nh©n viªn cã sè n¨m c«ng t¸c < 5 n¨m th× sè ngµy ®­îc nghØ lµ 10 ngµy/ 1 n¨m vµ th©m niªn c«ng t¸c cø t¨ng thªm 5 n¨m th× sè ngµy nghØ phÐp ®­îc t¨ng lªn mét ngµy. + C¸c chÕ ®é BHXH ®­îc h­ëng cô thÓ nh­ sau: ChÕ ®é trî cÊp èm ®au: ®­îc h­ëng lµ 75% l­¬ng c¬ b¶n, thêi gian h­ëng trî cÊp tuú thuéc vµo tõng ngµnh nghÒ, thêi gian ®· ®ãng b¶o hiÓm bao l©u. Khi con èm ph¶i nghØ ®­îc h­ëng trî cÊp BHXH ¸p dông ®èi víi trÎ £ 6 th¸ng tuæi. ChÕ ®é thai s¶n: ®­îc BHXH tr¶ thay l­¬ng trong 4 th¸ng vµ trî cÊp thªm 1 th¸ng tiÒn l­¬ng ®ãng b¶o hiÓm khi sinh. NÕu cã nhu cÇu ng­êi lao ®éng cã thÓ nghØ thªm (víi sù ®ång ý cña C«ng ty) nh­ng kh«ng ®­îc h­ëng trî cÊp. ChÕ ®é trî cÊp tai n¹n lao ®éng: ®­îc h­ëng trî cÊp b»ng 100% tiÒn l­¬ng trong thêi gian ®iÒu trÞ, trî cÊp chi phÝ kh¸m ch÷a bÖnh cho ng­êi lao ®éng. Tuú vµo møc suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng cã c¸c møc phô cÊp cô thÓ phï hîp. ChÕ ®é h­u trÝ: ®­îc ¸p dông víi ®iÒu kiÖn nam ®ñ 60 tuæi, n÷ ®ñ 55 tuæi vµ cã thêi gian ®ãng BHXH ®ñ 20 n¨m trë lªn. L­¬ng h­u hµng th¸ng ®­îc tÝnh theo sè n¨m ®ãng BHXH vµ møc l­¬ng th¸ng b×nh qu©n lµm c¨n cø ®ãng BHXH. NÕu thêi gian ®ãng BHXH ®ñ 15 n¨m th× l­¬ng h­u ®­îc tÝnh b»ng 45% møc l­¬ng th¸ng b×nh qu©n lµm c¨n cø ®ãng BHXH, sau ®ã cø thªm mçi n¨m ®ãng BHXH l­¬ng h­u sÏ ®­îc tÝnh thªm 2% nh­ng møc l­¬ng h­u tèi ®a lµ 75% l­¬ng th¸ng b×nh qu©n lµm c¨n cø ®ãng BHXH vµ møc l­¬ng h­u thÊp nhÊt còng b»ng l­¬ng tèi thiÓu. ChÕ ®é tö tuÊt: khi ng­êi lao ®éng ®ang lµm viÖc, nghØ viÖc chê gi¶i quyÕt hay nghØ h­u bÞ chÕt th× ng­êi lo mai t¸ng ®­îc nhËn mét kho¶ng b»ng 8 th¸ng l­¬ng tèi thiÓu. NÕu ng­êi chÕt ®· cã thêi gian ®ãng b¶o hiÓm ®ñ 15 n¨m th× th©n nh©n lµ con ch­a ®ñ 15 tuæi, bè mÑ giµ ®· hÕt tuæi lao ®éng th× ®­îc h­ëng tiÒn tuÊt th¸ng. TiÒn tuÊt th¸ng b»ng 50% l­¬ng tèi thiÓu, tr­êng hîp nh©n th©n kh«ng cã nguån thu nµokh¸c th× ®­îc h­ëng 70% l­¬ng tèi thiÓu. NÕu nh©n th©n kh«ng thuéc diÖn h­ëng tiÒn tuÊt th¸ng th× ®­îc nhËn tiÒn tuÊt mét lÇn b»ng 6 th¸ng l­¬ng hiÖn h­ëng. §Ó thùc hiÖn ®­îc c¸c chÕ ®é trªn, C«ng ty Hoµng Hµ ®ãng vµo quü BHXH 20% tæng quü tiÒn l­¬ng, trong ®ã 15% tÝnh vµo chi phÝ vµ 5% tÝnh trÝch vµo l­¬ng c¸n bé c«ng nh©n viªn. Sau khi nép ®­îc c¬ quan b¶o hiÓm øng l¹i 3% nhê ®¬n vÞ tr¶ hé khi c«ng nh©n viªn ®au èm, tai n¹n lao ®éng, thai s¶n. + BHYT trî cÊp cho c¸c tr­êng hîp èm ®au, tai n¹n x¶y ra bÊt ngê, ngÉu nhiªn ®­îc kh¸m ch÷a bÖnh néi tró t¹i c¸c c¬ së y tÕ cña nhµ n­íc víi møc trî cÊp 100%. C¸c tr­êng hîp nh­ tù tö, dïng ma tuý, say r­îu, vi ph¹m ph¸p luËt th× kh«ng ®­îc h­ëng trî cÊp BHXH. §Ó thùc hiÖn chÕ ®é BHYT hµng th¸ng C«ng ty tiÕn hµnh trÝch 3% trªn tæng sè tiÒn l­¬ng cña c«ng nh©n viªn thùc tÕ ph¸t sinh trong th¸ng, trong ®ã 2% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ 1% trõ vµo thu nhËp cña ng­êi lao ®éng. + Kinh phÝ c«ng ®oµn lµ nguån tµi chÝnh ®¶m b¶o cho c¸c ho¹t ®éng cña c«ng ®oµn c¬ së nh»m ®Èy m¹nh c¸c phong trµo thi ®ua trong c«ng nh©n viªn chøc, lao ®éng vµ x©y dùng c«ng doµn c¬ së v÷ng m¹nh, gãp phÇn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña ®¬n vÞ. Theo Th«ng t­ liªn tÞch sè 76/1999/TTLT/TC – TL§ ngµy 16/6/1999 h­íng dÉn trÝch nép KPC§. §èi víi c«ng nh©n viªn h­ëng l­¬ng tõ Ng©n s¸ch Nhµ n­íc th× kh«ng ph¶i trùc tiÕp thu KPC§ mµ do c«ng ®oµn c¸c cÊp trªn thu qua c¬ quan tµi chÝnh Nhµ n­íc, sau ®ã cÊp cho c«ng ®oµn cÊp c¬ së b×nh qu©n b»ng 50% sè kinh phÝ ®· thu qua c¬ quan tµi chÝnh. §èi víi c«ng nh©n viªn kh«ng h­ëng l­¬ng ng©n s¸ch th× c«ng ®oµn c¬ së trùc tiÕp thu KPC§ b»ng 2% quü tiÒn l­¬ng ®ã, ®¬n vÞ gi÷ l¹i 1% ®Ó chi tiªu vµ nép lªn c«ng ®oµn cÊp trªn 1%. 2. Néi dung h¹ch to¸n: 2.1. H¹ch to¸n lao ®éng: H¹ch to¸n lao ®éng nh»m cung cÊp th«ng tin ®Ó cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®¶m b¶o cho sù ho¹t ®«ng b×nh th­êng, nhÞp nhµng vµ liªn tôc cña C«ng ty ®ång thêi còng tÝnh ®Õn sù më réng vµ ph¸t triÓn h¬n n÷a. V× vËy nã ®ßi hái nh÷ng h¹ch to¸n chÝnh x¸c vµ s©u h¬n vÒ nh÷ng thay ®æi sè l­îng, chÊt l­îng lao ®éng t×m ra nguyªn nh©n thiÕu hôt hay d­ thõa (nhÊt thêi vµ l©u dµi) ®Ó cã kÕ ho¹ch bæ sung thay thÕ kÞp thêi. Cô thÓ C«ng ty ph©n lo¹i c¸n bé nh­ sau: C¸n bé biªn chÕ chÝnh thøc cña C«ng ty: hiÖn cã 33 ng­êi do Gi¸m ®èc C«ng ty quyÕt ®Þnh ®iÒu vÒ c«ng t¸c t¹i C«ng ty. C¸n bé hîp ®ång dµi h¹n: hiÖn cã 40 ng­êi lµm viÖc th­êng xuyªn t¹i C«ng ty do Gi¸m ®èc C«ng ty kÝ hîp ®ång lao ®éng, tr¶ l­¬ng vµ ®¶m b¶o c¸c chÕ ®é theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. B¶ng c¬ cÊu lao ®éng ChØ tiªu Biªn chÕ Hîp ®ång 1.Tæng sè lao ®éng 33 40 Nam 18 25 N÷ 15 15 2.§é tuæi trung b×nh 40 30 Nh×n vµo b¶ng ta cã thÓ nhËn xÐt r»ng: TØ lÖ nam trong biªn chÕ chiÕm tØ träng lín h¬n g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng cña C«ng ty. V× ®©y lµ mét C«ng ty x©y dùng nªn sè c¸n bé c«ng nh©n viªn nam lµ chñ yÕu, mµ chñ yÕu lµ c¸n bé hîp ®ång dµi h¹n. MÆt kh¸c tuæi trung b×nh cña c¸n bé biªn chÕ ngµy cµng cao, chñ yÕu lµ nh÷ng c¸n bé c«ng t¸c l©u n¨m ë xÝ nghiÖp x©y dùng cò nªn viÖc tuyÓn chän båi d­ìng vµ ®µo t¹o nh÷ng c¸n bé trÎ lµm hîp ®ång lµ hoµn toµn hîp lý. KÕt hîp hµi hoµ kinh nghiÖm víi nh÷ng kiÕn thøc vÒ khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn sÏ ®em l¹i hiÖu qu¶ cao, ph¸t triÓn ®­îc tr×nh ®é chuyªn m«n vµ n¨ng lùc cña tõng ng­êi.bªn c¹nh viÖc h¹ch to¸n sè l­îng vµ chÊt l­îng lao ®éng ph¶i h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng míi ph¶n ¸nh ®­îc ®©ú ®ñ tiÒm n¨ng lao ®éng ®­îc sö dông. Chøng tõ dïng ®Ó ph©n tÝch t×nh h×nh sö dông thêi gian lao déng lµ b¶ng chÊm c«ng, b¶ng nµy ®­îc lËp theo tõng phßng ban, tõng bé phËn trong ®ã ghi chÐp cho tõng ng­êi hµng ngµy theo c¸c cét thêi gian cã mÆt, v¾ng mÆt (chi tiÕt cho tõng nguyªn nh©n). Cuèi k× chuyÓn lªn phßng hµnh chÝnh tËp hîp vµ chuyÓn cho phßng kÕ ho¹ch tµi vô tÝnh tr¶ l­¬ng. Theo quyÕt ®Þnh sè 118/1999/Q§ - TTG ngµy 17/9/1999 vÒ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tuÇn lµm viÖc 40 giê nªn sè ngµy lµm viÖc lµ 22 ngµy ®· ®­îc ¸p dông ë C«ng ty. Cô thÓ ta cã b¶ng chÊm c«ng Hä tªn BËc thî Ngµy trong th¸ng Tæng céng sè céng HÖ sè chia l­¬ng Sè tiÒn ®­îc lÜnh Ký nhËn 1 2 3 4 5 .. 29 30 31 1. NguyÔn Kh¾c ThuËn x x x x x x x x 30 35.000 1050.000 x x x x x x x x 2. TrÞnh v¨n chÝnh x x x x x x x x 30 35.000 1050.000 x x x x x x x x x x x x x x x x 6. NguyÔn V¨n TuÊn 10 35.000 350.000 x x x x x x x 2.2. H¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: T¹i C«ng ty TNHH TiÕn §¹t ®Ó h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng kÕ to¸n sö dông TK 334 “Ph¶i tr¶ c¸n bé c«ng nh©n viªn”. Tr×nh tù h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty th¸ng 12/2003. C¨n cø vµo b¶ng ph©n phèi tiÒn l­¬ng, kÕ to¸n h¹ch to¸n + TiÒn l­¬ng bé phËn s¶n xuÊt trùc tiÕp Nî TK 622: 119.964.595 Cã TK 334: 119.964.595 + TiÒn l­¬ng bé phËn qu¶n lý ®éi Nî TK 627: 25.867.205 Cã TK 334: 25.867.205 + TiÒn l­¬ng bé phËn qu¶n lý doanh nghiÖp Nî TK 642: 34.734.743 Cã TK 334: 34.734.743 + Cuèi k× h¹ch tãan kÕ to¸n kÕt chuyÓn chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp theo tõng ®èi t­îng tËp hîp chi phÝ Nî TK 154: 119.964.595 Cã TK 622: 119.964.595 * H¹ch to¸n BHXH KÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 3383 ®Ó ph¶n ¸nh sè BHXH ph¶i nép. Cô thÓ trong th¸ng 12/2003 C«ng ty ®· nép BHXH lµ: 36.115.108, 45 Trong ®ã 15% h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh Nî TK 622: 17.994.698, 25 Nî TK 627: 3.881.430, 75 Nî TK 642: 5.210.211, 45 Cã TK 338: 27.086.331, 45 + H¹ch to¸n 5% trÝch tõ quü l­¬ng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn: Nî TK 334: 9.028.777 Cã TK 338: 9.028.777 + Khi tÝnh BHXH ph¶i trî cÊp cho c¸n bé c«ng nh©n viªn Nî TK 3383: 1.845.200 Cã TK 334: 1.845.200 *H¹ch to¸n BHYT §Ó h¹ch to¸n h×nh thøc thu nép BHYT, kÕ to¸n sö dông TK 3384. Cuèi k× kÕ to¸n c¨n cø vµo b¶ng ph©n bæ chi phÝ tiÒn l­¬ng ®Ó tiÕn hµnh tÝnh BHYT theo tØ lÖ 2% tÝnh theo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ 1% trõ vµo l­¬ng c¸n bé c«ng nh©n viªn Nî TK 622: 2.399.292 Nî TK 627: 517.524 Nî TK 642: 694.695 Cã TK 3384: 3.611.511 + Khi tÝnh sè BHYT trõ vµo l­¬ng cña CBCNV, kÕ to¸n ghi Nî TK 334: 1.805.755, 5 Cã TK 3384: 1.805.755, 5 + Khi nép BHYT cho c¬ quan ®¨ng kÝ BHYT, kÕ to¸n ghi Nî TK 3384: 5.417.266, 5 Cã TK 112: 5.417.266, 5 *H¹ch to¸n Kinh phÝ c«ng ®oµn §Ó theo dâi t×nh h×nh chi tiªu KPC§, kÕ to¸n sö dông TK 3382 + Khi trÝch KPC§ vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh theo tØ lÖ 2%, kÕ to¸n ghi Nî TK 622: 2.399.292 Nî TK 627: 517.524 Nî TK 642: 694.695 Cã TK 3382: 3.611.511 + Khi trÝch nép KPC§ cho c«ng doµn c¬ quan cÊp trªn, kÕ to¸n ghi Nî TK 3382: 1.805.755, 5 Cã TK 112: 1.805.755, 5 + Khi chi tiªu KPC§ t¹i c«ng ®oµn c¬ së, kÕ to¸n ghi Nî TK 3382: 1.805.755, 5 Cã TK 111: 1.805.755, 5 NhËt kÝ chøng tõ sè 7 Th¸ng 12/2003 §¬n vÞ tÝnh:®ång C¸c TK ghi cã STT … 334 338 … … C¸c TK Ghi nî 1 … 6 TK622 119.964.595 7.197.875, 7 7 TK627 25.876.205 1.552.572, 3 8 … 9 TK642 34.734.743 2.084.084 10 … Céng: 180.575.543 10.834.532 C¨n cø sè liÖu tæng cét TK 334, TK 338 cña nhËt kÝ chøng tõ sè 7 th¸ng 12/2003 kÕ to¸n lÊy sè liÖu ghi vµo dßng tæng céng ph¸t sinh cã th¸ng 12/2003 cña c¸c TK 334, 338. C¨n cø vµo nhËt kÝ sè 1, nhËt kÝ sè2, nhËt kÝ sè 7, nhËt kÝ chøng tõ sè 10 th¸ng 12/2003 kÕ to¸n lÊy sè liÖu ghi Nî TK 334, TK 338 ghi cã c¸c TK Sæ c¸i Th¸ng 12 n¨m 2003 TK 334 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Ghi nî c¸c TK nµy Ghi cã c¸c TK ®èi øng Th¸ng1 Th¸ng2 Th¸ng3 … .. Th¸ng 12 TK 111 156.820.000 TK141 21.910.343 TK338 1.845.200 Céng sè ph¸t sinh nî 180.545.543 Tæng sè ph¸t sinh cã 180.575.543 Sè d­ cuèi th¸ng nî Sè d­ cuèi th¸ng cã Sæ c¸i Th¸ng 12 n¨m 2003 TK 338 §¬n vÞ tÝnh: ®ång Nî c¸c TK nµy Ghi cã c¸c TK ®èi øng T1 T2 T3 .. .. Th¸ng 12 TK 111 1.564.300 TK 112 9.270.232 Sè d­ cuèi th¸ng Cã 10.834.532 2.3. H¹ch to¸n c¸c kho¶n chi tõ quü phóc lîi: + Khi chi c¸c kho¶n tõ quü phóc lîi, ghi Nî TK 4311: 13.240.900 Cã TK 111: 13.240.900 + Doanh nghiÖp tr¶ trî cÊp tõ quü phóc lîi, kÕ to¸n ghi Nî TK 4312: 3.611.510 Cã TK 111: 3.611.510 *Khi tiÕn hµnh trÝch BHXH, BHYT l­u ý r»ng trong l­¬ng c¬ b¶n cã phô cÊp, C«ng ty cã thùc hiÖn mét sè d¹ng trî cÊp nh­: trî cÊp chøc vô, phô cÊp ®éc h¹i, phô cÊp lµm thªm giê vµ phô cÊp ®Æc biÖt nh­ng khi trÝch BHXH, BHYT chØ trÝch l­¬ng c¬ b¶n cã phô cÊp chøc vô. VD: TÝnh l­¬ng cho Gi¸m ®èc c«ng ty Thêi gian lµm viÖc cña gi¸m ®èc: ®ñ 40 giê/tuÇn, 22ngµy/th¸ng. HÖ sè l­¬ng: 4, 47 HÖ sè phô cÊp chøc vô: 0, 7 HÖ sè phô cÊp ®Æc biÖt: 30% TÝnh nh­ sau: TL = {(4, 47+0, 7) x 210.000} +{30% x( 4, 47+0, 7) x 210.000} = 1.411.410 C¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng: BHXH = {(4, 47+0, 7) x 210.000} x 5% = 54.282® BHYT = {(4, 47+0, 7) x 210.000} x1% = 10.857® VËy tiÒn l­¬ng thùc lÜnh cña gi¸m ®èc lµ: TL - BHXH - BHYT 1411.410® - 54.282® - 10.857® = 1.346.286® *Khi thanh to¸n BHXH cho c«ng nh©n viªn cÇn ph¶i cã x¸c nhËn trªn phiÕu nghØ h­ëng BHXH: phiÕu nghØ h­ëng BHXH §¬n vÞ: C«ng ty TNHH TiÕn §¹t Bé phËn: XN x©y l¾p II (tæ cèp pha) Hä tªn: NguyÔn V¨n ChiÕn Tuæi: 35 Tªn c¬ quan y tÕ Ngµy Th¸ng LÝ do Tæng Tõ §Õn B¸c SÜ KÝ Tªn Sè ngµy Thùc nghØ X¸c NhËn BV Xanh P«n 5/2 èm 06 5/2 10/2 05 PhÇn thanh to¸n Sè ngµy nghØ TÝnh BHXH L­¬ng b×nh Qu©n 1ngµy %tÝnh BHXH Sè tiÒn h­ëng BHXH 05 29.973 75% 112.399 TiÒn l­¬ng cuèi th¸ng 2 cña anh NguyÔn V¨n ChiÕn ®­îc tÝnh nh­ sau: Thêi gian lµm viÖc: 17 ngµy HÖ sè l­¬ng: 3, 14 Kh«ng cã phô cÊp TiÒn l­¬ng = (hÖ sè l­¬ng x 210.000) – tiÒn l­¬ng nh÷ng ngµy nghØ + sè tiÌn ®­îc h­ëng BHXH – 6% BHXH, BHYT (trªn tiÒn l­¬ng c¬ b¶n). TiÒn l­¬ng c¬ b¶n = 3, 14 x 210.000 = 659.400 ® TiÒn l­¬ng nh÷ng ngµy nghØ = ® C¶ 5 ngµy nghØ ®­îc BHXH tr¶ thay l­¬ng víi møc 75% = 149.865 x 75% = 112.399® §ãng BHXH, BHYT 6% = 659.000 x 6% = 39.564® VËy tiÒn l­¬ng thùc lÜnh = 659.000 – 149.865 = 112.399 – 39.564 = 582.370® III. §¸nh gi¸ vÒ c«ng t¸c tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty: ­u ®iÓm: S¾p xÕp l¹i tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh, h×nh thµnh m« h×nh C«ng ty víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh chiÕn l­îc. §ã lµ m« h×nh dÉn ®Õn mét tËp ®oµn s¶n xuÊt cã mèi quan hÖ h÷u c¬ vÒ kinh tÕ, kü thuËt vµ lîi Ých gi÷a c¸c thµnh viªn mµ ®Æc tr­ng cña nã lµ cã ph©n c«ng, cã hîp t¸c liªn kÕt t¹o ra sù tËp trung ®ång bé vµ tiÕt kiÖm ®­îc c¸c chi phÝ trong s¶n xuÊt. X¸c ®Þnh ®óng vµ khai th¸c triÖt ®Ó c¸c thi tr­êng míi ngoµi thÞ tr­êng truyÒn thèng. Më réng quan hÖ ®èi ngo¹i, tËp trung ®Èy m¹nh kh©u tiÕp thÞ vµ ®Êu thÇu, coi ®©y lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh chñ yÕu ®Çu ra cña C«ng ty. §æi míi mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng mòi nhän, tho¶ m·n nhu cÇu vÒ chÊt l­îng. Ngoµi ra cßn cho thuª dÞch vô thiÕt bÞ gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo doanh thu cña toµn C«ng ty. §éi ngò c¸n bé nh©n viªn ®«ng ®¶o, dµy dÆn kinh nghiÖm, thµnh lËp c¸c ®¬n vÞ chuyªn m«n ho¸ cao, c«ng nh©n kü thuËt lµnh nghÒ cã thÓ ®¸p øng ®­îc nh÷ng yªu cÇu cña c«ng viÖc. §Æc biÖt h¬n qua c«ng t¸c tiÒn l­¬ng, C«ng ty TNHH TiÕn §¹t trong nh÷ng n¨m qua ®· tuyÓn dông mét ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn trÎ, cã n¨ng lùc chuyªn m«n c­êng ®é lao ®éng cao, gãp phÇn gióp c«ng ty ®øng v÷ng trªn thÞ tr­êng. Qua ph©n tÝch mét sè ®Æc ®iÓm tiÒn l­¬ng trong C«ng ty nãi chung vµ viÖc ph©n phèi tiÒn l­¬ng vµ c¸c chÝnh s¸ch, C«ng ty TNHH TiÕn §¹t nãi riªng cho thÊy hiÖn nay vÉn cßn mét sè nh­îc ®iÓm mµ C«ng ty cÇn gi¶i quyÕt tr­íc m¾t ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c tiÒn l­¬ng cña m×nh míi mong ®¸p øng ®­îc c¸c yªu cÇu ph¸t triÓn chung cña kinh tÕ x· héi trong n­íc. Nh­îc ®iÓm: Lao ®éng gi¸n tiÕp d­íi c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc cßn qu¸ lín. Sè c¸n bé cã tr×nh ®é khoa häc kü thuËt ë ®é tuæi cao(ngoµi 45 tuæi) cßn kh¸ nhiÒu. Trong sè cÊp qu¶n trÞ viªn thùc hiÖn ë phßng ban cßn nhiÒu ng­êi lµm viÖc kh«ng ®óng chuyªn m«n. ViÖc tuyÓn dông c¸c c¸n bé trÎ kÕ cËn lµ ®¸ng khÝch lÖ song c«ng ty vÉn ch­a cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o cô thÓ. C«ng t¸c tiÒn l­¬ng cßn láng lÎo, ch­a ®­îc vËn dông linh ho¹t. Ch­¬ng III mét sè gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l­¬ng cña c«ng ty I. §Þnh h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty: 1. §Þnh h­íng chung: H×nh thøc ph©n phèi tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng cña C«ng ty cßn nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt nh­ng vÒ c¬ b¶n C«ng ty ®· hoµn thµnh tèt c«ng t¸c qu¶n lý ph©n phèi tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng ®­îc ®¹i bé phËn c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®ång t×nh ñng hé. Trªn thùc tÕ c«ng t¸c qu¶n lý ph©n phèi tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng ®· ®éng viªn khuyÕn khÝch ®­îc sù nhiÖt t×nh tr¸ch nhiÖm, t×m tßi s¸ng t¹o cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong C«ng ty ®Ó thùc hiÖn tèt nhiÖm vô c«ng t¸c cña m×nh, n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ lao ®éng, t¨ng doanh thu cho C«ng ty vµ t¨ng thu nhËp cho chÝnh b¶n th©n m×nh. §iÒu nµy thÓ hiÖn râ ë tæng doanh thu cña C«ng ty vµ thu nhËp b×nh qu©n cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Qua ph©n tÝch ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng cña C«ng ty, …ta thÊy râ vai trß hÕt søc quan träng cña c«ng t¸c nµy trong c«ng cuéc x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña C«ng ty. C«ng ty ®· cã nh÷ng h×nh thøc tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng ¸p dông phï hîp víi ®iÒu kiÖn vµ tÝnh chÊt ho¹t ®éng cña C«ng ty do ®ã ®em l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ nhÊt ®Þnh. TiÒn l­¬ng cña C«ng ty ngµy cµng t¨ng lªn ®¶m b¶o ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng ®Ó ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng nh÷ng thµnh qu¶ lao ®éng cña m×nh kh«ng th«ng qua c¸c tæ ®éi… Tæ chøc nghiÖm thu kÕt qu¶ mét c¸ch kh¸ch quan cho ng­êi c«ng nh©n. 2. §Þnh h­íng cña c«ng t¸c tiÒn l­¬ng: C«ng ty TNHH TiÕn §¹t ®· cã ph­¬ng thøc tr¶ l­¬ng ®¶m b¶o c«ng b»ng hîp lÝ trong lÜnh vùc ph©n phèi tiÒn l­¬ng gi÷a c¸c bé phËn vµ viÖc ph©n phèi quü l­¬ng cña C«ng ty ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng. Qua kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ ph©n tÝch thùc tr¹ng c«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH TiÕn §¹t cho thÊy: thùc hiÖn tèt c«ng viÖc nµy sÏ sö dông hîp lý søc lao ®éng, triÖt ®Ó thêi gian lµm viÖc, khuyÕn khÝch triÖt ®Ó ng­êi lao ®éng s¶n xuÊt kh«ng ngõng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp.®Ó h¹n chÕ th¸p nhÊt nh÷ng bÊt hîp lý, ph¸t huy vai trß to lín cña tiÒn l­¬ng th× c«ng ty ph¶i cã biÖn ph¸p nh»m gãp phÇn n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty. §Ó t¨ng quü l­¬ng th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i: Më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh. Khai th¸c mäi tiÒm n¨ng s½n cã cña doanh nghiÖp. Ph¸t huy nh÷ng lîi thÕ vÒ kinh doanh, vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ, lao ®éng, n¨ng lùc tæ chøc qu¶n lý trªn c¬ së ph¸t triÓn chuyªn m«n ho¸ kÕt hîp víi kinh doanh tæng hîp, t¨ng nguån thu cho c«ng ty. Ch¨m lo ®êi sèng ng­êi lao ®éng, sö dông cã hiÖu qu¶ ®ßn bÈy tiÒn l­¬ng ph©n phèi hîp lý c«ng b»ng quü tiÒn l­¬ng trong néi bé c«ng ty, lµm tèt ®iÒu nµy sÏ cã t¸c dông kÝch thÝch ng­êi lao ®éng h¨ng h¸i lao ®éng, ph¸t huy kh¶ n¨ng yÐu tè kü thuËt, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng song viÖc thùc hiÖn quü l­¬ng cÇn thùc hiÖn tèt yªu cÇu: V t¨ng quü l­¬ng ph¶i nhá h¬n V t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. V t¨ng quü l­¬ng < V t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng V: tèc ®é. C«ng t¸c tiÒn l­¬ng vµ c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng ph¶i lu«n lu«n kh¨nh khÝt víi nhau.th«ng qua ph­¬ng thøc tr¶ l­¬ng cho ng­êi lao ®éng, C«ng ty qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng hîp lý h¬n, gãp phÇn cho viÖc tæ chøc lao ®éng ®¸p øng yªu cÇu cña s¶n xuÊt. ViÖc s¾p xÕp tæ chøc qu¶n lý lao ®éng tèt sÏ lµm c«ng t¸c tiÒn l­¬ng vÉn ®¶m b¶o thu nhËp ngµy cµng cao, tr¶ l­¬ng theo nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng.®Ó thùc hiÖn gi¶i ph¸p nµy c«ng ty cÇn chó ý: SÕp xÕp lao ®éng ®óng chøc danh, phôc vô theo ®óng tay nghÒ chuyªn m«n ®­îc ®µo t¹o ®Ó phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. Hµng n¨m, hµng quý C«ng ty ph¶i rµ xÐt l¹i lùc l­îng cña ®¬n vÞ cho phï hîp so víi quü l­¬ng cña ®¬n vÞ h­ëng theo doanh thu thùc hiÖn *KÕt luËn: TiÒn l­¬ng lµ mét ph¹m trï kinh tÕ c¬ b¶n, ph¶n ¸nh ®óng b¶n chÊt cña tiÒn l­¬ng sÏ gãp phÇn ®¶m b¶o chÕ ®é h¹ch to¸n kinh doanh ®Çy ®ñ vµ nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn mét c¸ch æn ®Þnh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng n­íc ta hiÖn nay, gi¶i quyÕt vÊn ®Ò tiÒn l­¬ng hÕt søc phøc t¹p, kh«ng chØ liªn quan ®Õn lîi Ých kinh tÕ cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c. Trªn c¬ së nhËn thøc ®­îc vai trß ý nghÜa to lín cña c«ng t¸c tiÒn l­¬ng, ®Ó c¶i tiÕn vµ hoµn thiÖn kh«ng ngõng c«ng t¸c nµy víi môc ®Ých s¾p xÕp tæ chøc lao ®éng hîp lý, sö dông triÖt ®Ó kh¶ n¨ng lao ®éng cïng víi thêi gian lao ®éng, khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng t¨ng thu nhËp cho ng­êi lao ®éng. Cã thÓ nãi ®©y lµ nhiÖm vô còng nh­ môc tiªu phÊn ®Êu cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp vµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh. Qua viÖc t×m hiÓu c«ng t¸c tiÒn l­¬ng t¹i C«ng ty TNHH TiÕn §¹t, ta ®· thÊy C«ng ty ®· cã nh÷ng ®æi míi vÒ c«ng t¸c tiÒn l­¬ng, ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh, ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña s¶n xuÊt kinh doanh trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr­êng. Song bªn c¹nh ®ã vÉn cßn mét sè h¹n chÕ vÒ chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng, ®©y còng lµ mét sè h¹n chÕ chung cña nhiÒu doanh nghiÖp quèc doanh nãi chung, cÇn ph¶i tiÕp tôc ®æi míi hoµn thiÖn c«ng t¸c tiÒn l­¬ng nhÊt lµ viÖc kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ hiÖn nay vÒ vÊn ®Ò nµy. II. Gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tiÒn l­¬ng cña c«ng ty: Mçi doanh nghiÖp ®Òu cã mét h×nh thøc quan niÖm vµ c¸ch thøc tr¶ l­¬ng khac nhau. Tuy nhiªn c¸c doanh nghiÖp ®Òu mong muèn cã mét c¸ch thøc chi tr¶ vµ h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng mét c¸ch phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp m×nh. Trªn c¬ së h¹ch to¸n thèng kª, kiÓm tra l¹i tiÒn l­¬ng, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc s¬ tr­êng cña tõng c¸n bé, c¸c ®iÓm m¹nh, ®iÓm yÕu chç nµo cÇn bæ sung cÇn c¾t gi¶m chi phÝ ®Ó ®iÒu ®éng s¾p xÕp l¹i cho hîp lý. CÇn s¾p xÕp l¹i c¬ cÊu tæ chøc, rót gän c¸c phßng ban ®Ó cã biÖn ph¸p vµ chÕ ®é tiÒn l­¬ng cho tho¶ ®¸ng. Ph¶i cã chÝnh s¸ch tiÒn l­¬ng râ rµng vµ phï hîp víi tõng c¸ nh©n tËp thÓ. Bè trÝ hîp lÝ sè lao ®éng cã chuyªn m«n ®­îc cËp nhËt víi t×nh h×nh thùc tÕ. Chóng ta ®Òu biÕt trong thêi ®¹i bïng næ th«ng tin, gi¸o dôc vµ ®µo t¹o lµ quèc s¸ch ­u tiªn hµng ®Çu cña mäi quèc gia th× c«ng t¸c tiÒn l­¬ng ph¶i ®­îc ph©n phèi ®óng ng­êi, ®óng thêi ®iÓm ®ßi hái ph¶i cã sù vËn dông lý luËn khoa häc hiÖn ®¹i kÕt hîp víi kinh nghiÖm thùc tiÔn míi cã kh¶ n¨ng n©ng cao ®­îc hiÖu qu¶ c«ng t¸c tiÒn l­¬ng nãi riªng vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi chung. Ngoµi ra ng­êi lao ®éng ®­îc h­ëng l­¬ng theo chÊt l­îng vµ kÕt qu¶ c«ng viÖc nh­ng cÇn ph¶i ®éng viªn vµ khuyÕn khÝch ng­êi lao ®éng. Trong t×nh h×nh c¹nh tranh hiÖn nay, chÊt l­îng s¶n phÈm sÏ lµ ®éng lùc thu hót kh¸ch hµng hiÖu qu¶ nhÊt. Tr­íc m¾t c«ng ty ph¶i tËn dông ®­îc c¸c nguån lùc hiÖn cã nh­ trang thiÕt bÞ vµ con ng­êi tøc lµ trang thiÕt bÞ ph¶i ®­îc ho¹t ®éng hÕt c«ng suÊt, cßn lao ®éng ph¶i lµm viÖc ®ñ giê th× míi lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn, lîi nhuËn t¨ng, tiÒn l­¬ng t¨ng. Sau ®ã sÏ dÇn ®Çu t­ ®æi míi n©ng cÊp trang thiÕt bÞ cïng víi viÖc duy tr× c¸c líp häc n©ng cao tay nghÒ cho c«ng nh©n viªn n©ng cao tr×nh ®é qu¶n lý vµ chØ ®¹o s¶n xuÊt ®èi víi c¸n bé c¸c bé phËn ®Ó ng­êi lao ®éng lµm quen víi m«i tr­êng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, cã kh¶ n¨ng thÝch øng víi m¸y mãc míi, linh ho¹t trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ söa ch÷a, kh«ng ®Ó c¸c nguån lùc nhµn rçi. TiÒn l­¬ng cÇn ph¶i tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ dùa trªn c¬ së gi¸ trÞ søc lao ®éng, ch¼ng h¹n víi nh÷ng ng­êi cã tµi n¨ng hay nh÷ng ng­êi lµm viÖc cã hiÖu qu¶ th× cÇn ph¶i thùc hiÖn viÖc tr¶ l­¬ng kh«ng nh÷ng theo c«ng viÖc mµ cßn ph¶i theo sè l­îng vµ hiÖu qu¶ cña ng­êi lao ®éng chø kh«ng thÓ tu©n theo b»ng cÊp. V× b»ng cÊp thùc sù chØ lµ mét yÕu tè ®Ó bè trÝ c«ng viÖc vµ ®Ó tÝnh møc l­¬ng ban ®Çu khi b¾t buéc lµm viÖc chø kh«ng ph¶i lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh vÒ tiÒn l­¬ng cña ng­êi lao ®éng. Ph©n c«ng lao ®éng hîp lý ë chç ph¶i s¾p xÕp sao cho ®óng ng­êi, ®óng viÖc, khuyÕn khÝch nh÷ng ng­êi lµm viÖc thùc sù cã n¨ng suÊt, chÊt l­îng b»ng nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ nh­ khen th­ëng, ­u ®·i, … vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p cøng ®èi víi nh÷ng ng­êi lµm viÖc kÐm hiÖu qu¶, sai quy c¸ch, nhÑ th× nh¾c nhë, nÆng th× ph¶i båi th­êng quy tr¸ch nhiÖm cho tõng ng­êi nh­ vËy míi ®¶m b¶o tèc ®é t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng tr¸ch nhiÖm cña ng­êi lao ®éng trong c«ng viÖc. KÕt luËn §Ó x©y dùng vµ ph¸t triÓn mét nÒn s¶n xuÊt hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng, tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng thùc sù ph¶i lµm ®­îc chøc n¨ng lµ ®ßn bÈy kinh tÕ, ph¶i trë thµnh ®éng lùc chÝnh thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖu qu¶ c«ng viÖc. Mçi h×nh thøc tr¶ l­¬ng ®Òu cã ­u ®iÓm, nh­îc ®iÓm riªng tuú tõng ngµnh nghÒ, tõng doanh nghiÖp chän cho m×nh mét h×nh thøc phï hîp nhÊt ®¶m b¶o nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, tæng hoµ gi÷a c¸c lîi Ých: Nhµ n­íc, Doanh nghiÖp vµ Ng­êi lao ®éng. C«ng t¸c h¹ch to¸n tiÒn l­¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l­¬ng ®ãng gãp rÊt lín trong qu¶n lý lao ®éng tiÒn l­¬ng. NÕu ta h¹ch to¸n ®óng, ®ñ, chÝnh x¸c sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy ng­êi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, ph¸t huy tÝnh s¸ng t¹o, gãp phÇn hoµn thµnh kÕ ho¹ch ®­îc giao – lµ ph­¬ng c¸ch ®óng ®¾n nhÊt ®Ó t¨ng thu nhËp cho chÝnh m×nh, tÝch luü cho doanh nghiÖp vµ cho x· héi. Trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay viÖc n©ng cao chÊt l­îng c«ng t¸c tr¶ l­¬ng theo thêi gian lµ nhiÖm vô l©u dµi cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty TNHH TiÕn §¹t nãi riªng ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn, phï hîp víi c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n lao ®éng. Tuy nhiªn trong t×nh h×nh kinh tÕ hiÖn nay, c¸c chÕ ®é ng©n s¸ch lu«n thay ®æi ®Ó phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ míi. §Ó thÝch nghi víi sù thay ®æi ®ã buéc c¸c ®¬n vÞ, c¸c doanh nghiÖp còng ph¶i cã nh÷ng thay ®æi theo ®Ó ngµy cµng hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý vµ x©y dùng tiÒn l­¬ng. V× thêi gian vµ kiÕn thøc cßn nhiÒu h¹n chÕ ®Æc biÖt lµ thêi gian tiÕp xóc lµm viÖc thùc tÕ Ýt nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai sãt vµ nh÷ng biÖn ph¸p ®­a ra ch­a hoµn h¶o. KÝnh mong ®­îc sù quan t©m, chØ b¶o cña c¸c thÇy c« gi¸o cïng toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ®Ó bµi viÕt hoµn thiÖn h¬n. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ThÇy §ç §øc Kiªn vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty TNHH TiÕn §¹t ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh thùc tËp. Tµi liÖu tham kh¶o Gi¸o tr×nh kÕ to¸n - §¹i häc kinh tÕ quèc d©n (chñ biªn PTS §Æng ThÞ Loan). Lý thuyÕt h¹ch to¸n kÕ to¸n – NXB Tµi chÝnh – N¨m 1996. ChÕ ®é tiÒn l­¬ng míi: + NghÞ ®Þnh sè 10/2000/CP ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2000 cña chÝnh phñ vÒ viÖc quy ®Þnh l­¬ng tèi thiÓu trong c¸c doanh nghiÖp. + Th«ng t­ h­íng dÉn sè 11 ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2000 cña Bé lao ®éng th­¬ng binh x· héi. §ç V¨n ThËn – Ph©n tÝch tµi chÝnh doanh nghiÖp – NXB Thèng kª - N¨m 1999. Tµi liÖu cña C«ng ty TNHH TiÕn §¹t do phßng kÕ to¸n cung cÊp.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBáo cáo tốt nghiệp - Hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tiến Đạt.doc
Luận văn liên quan