Đề tài Hệ thống văn bản hành chính và quy trình soạn thảo văn bản

Phương tiện giao dịch hành chính giữa các cơ quan, doanh nghiệp ,hoặc giữa cơ quan ,doanh nghiệp với công dân. Phạm vi sử dụng của công văn rất rộng ,liên quan đến các lĩnh vực, hoạt động thường xuyên của cơ quan, doanh nghiệp. Ví dụ: công văn hướng dẫn chuyên môn, trao đổi thông tin, đề nghị phúc đáp

pptx36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/05/2013 | Lượt xem: 5004 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hệ thống văn bản hành chính và quy trình soạn thảo văn bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 12/10/2010 ‹#› Quản Trị Hành Chính Văn Phòng Đề tài: Hệ Thống Văn Bản Hành Chính Và Quy Trình Soạn Thảo Văn Bản Quy Trình Soạn Thảo VB Hành Chính (click) Hệ Thống Văn Bản Hành Chính (Click) Danh mục Trước tiên khái niệm Văn Bản là gì??? Theo nghĩa hẹp : Là các tài liệu,giấy tờ,…được hình thành trong quá trình hoạt động của cơ quan, doanh nghiệp.Bao gồm các chỉ thị,thông tư,nghị quyết,nghị định,đề án công tác,báo cáo,đơn từ.. Ngày nay khái niệm này được dùng một cách rộng rãi trong hoạt động quản lý,điều hành ở các cơ quan,doanh nghiệp. Theo nghĩa rộng : Là vật mang tin được ghi bằng ký hiệu hay ghi bằng ngôn ngữ. ví dụ bia đá,câu đối ở chùa,chúc thư,tác phẩm văn học nghệ thuật,công trình khoa học kỹ thuật ,công văn,giấy tờ,khẩu hiệu,băng ghi âm ….ở các cơ quan,doanh nghiệp. Văn Bản là gì??? Văn Bản là gì??? Phân loại văn bản Theo nghị định số:110/2005/ND-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của chính phủ,hệ thống văn bản được chia thành các loại: -Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật. -Hệ thống văn bản hành chính . Trong đó : Văn bản hành chính là các tài liệu,giấy tờ dùng để ghi lại và truyền đạt các quyết định hành chính hoặc các thông tin cần thiết hình thành trong hoạt động của các cơ quan,tổ chức phản ảnh kết quả hoạt động hành chính của các cơ quan,tổ chức đó.   Văn bản hành chính thông thường là những văn bản mang tính thông tin quy phạm nhằm thực thi các văn bản quy phạm pháp luật,hoặc dùng để thực hiện các tác nghiệp hành chính trong hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước,các tổ chức khác.Đây là hình thức văn bản được sử dụng phổ biến trong các cơ quan,tổ chứ Phân loại hệ thống văn bản hành chính Văn bản hành chính cá biệt (click) Văn bản hành chính thông thường có tên gọi (click) Văn bản hành chính thông thường không có tên gọi (click) Văn bản hành chính cá biệt Quyết định (cá biệt).click Chỉ thị (cá biệt). click Là văn bản dùng để quy định các vấn đề về chế độ,chính sách,tổ chức bộ máy,nhân sự và giải quyết những vấn đề khác dưới hình thức áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật Là loại văn bản dùng để giải quyết những công việc mang tính chất cá biệt của các cơ quan quản lý nhà nước Văn bản hành chính thông thường không có tên gọi (công văn)  Phương tiện giao dịch hành chính giữa các cơ quan, doanh nghiệp ,hoặc giữa cơ quan ,doanh nghiệp với công dân. Phạm vi sử dụng của công văn rất rộng ,liên quan đến các lĩnh vực, hoạt động thường xuyên của cơ quan, doanh nghiệp. Ví dụ: công văn hướng dẫn chuyên môn, trao đổi thông tin, đề nghị phúc đáp… Các bước của Quy Trình Bước 1 Bước 2 Bước 6 Bước 7 Bước 5 Bước 3 Bước 8 Bước 4 Bước 1- Đặt tên loại Văn Bản Nội dung Thực hiện Biểu mẫu Căn cứ pháp lý Ghi chú Xác định mục đích, ý nghĩa và nội dung của VB. - Đối tượng của VB. Cán bộ soạn thảo. Cập nhật hàng ngày hoặc theo yêu cầu của Lãnh đạo Bước 2 – Soạn đề cương và thảo VB Nội dung Thực hiện Biểu mẫu Căn cứ pháp lý Ghi chú Xác định các ý chính. - Thu thập thông tin. Cán bộ soạn thảo Bước 3 – Trình duyệt nội dung và tổ chức lấy ý kiến Nội dung Thực hiện Biểu mẫu Căn cứ pháp lý Ghi chú Trao đổi với các đơn vị liên quan. - Xin ý kiến của bộ phận phápchế. Trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ và cán bộ soạn VB. - CBVC các đơn vị liên quan Bước 4 – Tổng hợp ý kiến và hoàn chỉnh bản thảo Nội dung Thực hiện Biểu mẫu Căn cứ pháp lý Ghi chú Phân loại nhóm ý kiến: Nhóm ý kiến về pháp chế. Nhóm ý kiến chuyên môn. - Bổ sung hoàn chỉnh Cán bộ soạn thảo VB Bước 5 – Kiểm tra và hoàn chỉnh VB Nội dung Thực hiện Biểu mẫu Căn cứ pháp lý Ghi chú Kiểm tra văn phong, chính tả. KT các yêu cầu về thể thức. - Sửa chữa và hoàn chính. - Trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ - Cán bộ soạn thảo VB Bước 6 - Trình ký văn bản Nội dung Thực hiện Biểu mẫu Căn cứ pháp lý Ghi chú Hoàn chính cả nội dung và hình thức VB. Trưởng đơn vị được giao nhiệm vụ ký chịu trách nhiệm. - Hiệu trưởng ký VB . Bước 7 – Đóng dấu Nội dung Thực hiện Biểu mẫu Căn cứ pháp lý Ghi chú Đóng dấu và ghi ngày, tháng năm; Số & ký hiệu VB. Nơi nhận. - Đăng ký vào sổ . - Văn thư trường Bước 8 – Phát hành và lưu VB Nội dung Thực hiện Biểu mẫu Căn cứ pháp lý Ghi chú Gửi bằng VB cho đối tượng trực tiếp thực hiện . Gửi qua trang Web. - Lưu tại đơn vị soạn và VT trường. - Văn thư trường; - Viên chức phụ trách VT của các đơn vị được giao soạn thảo Văn bản hành chính thông thường Thông Báo Chương Trình Kế hoạch công tác Phương án Đề án Báo Cáo Biên bản Tờ trình Hợp đồng Văn bản hành chính thông thường Công điện Giấy chứng nhận Giấy uỷ nhiệm Gấy mời Giấy giới thiệu Giấy nghỉ phép Giấy đi đường Giấy biên nhận hồ sơ Phiếu gửi Phiếu chuyển Văn bản thông báo Là hình thức văn bản của cơ quan nhà nước cao nhất dùng để công bố với nhân dân về một quyết định,một sự kiện quan trọng. Hoặc là hình thức văn bản của một tổ chức hoặc cơ quan dùng để thông tin cho cơ quan ,tổ chức cấp dưới hoặc ngang cấp về tình hình hoạt động một vấn đề khác để biết ,để thực hiện. Văn bản chương trình Là hình thức văn bản dùng để trình bày dự kiến về những hoạt động trong thời gian nhất định. Văn bản kế hoạch công tác Là hình thức văn bản nhằm trình bày có hệ thống dự kiện về tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác hoặc một công việc trong một thời gian nhất định. Văn bản Phương án Là loại văn bản nên nêu dự kiến về cách thức,trình tự tiến hành công việc trong hoàn cảnh,điều kiện nhất định. Văn bản Đề án Là hình thức văn bản dùng để trình bày hệ thống ý kiến về một việc cần làm,cần nêu ra để thảo luận,thông qua,xin ý kiến. Văn bản Báo cáo Là hình thức văn bản gửi cho cấp trên để tường trình hoặc xin ý về một (một số) vấn đề ,vụ việc nhất định để sơ kết,tổng kết công tác đã qua hoặc dự kiến sắp tới của cơ quan ,tổ chức hoặc để trình bày một vấn đề ,sự kiện ,một đề tài trước hội nghị,trước một(hay nhiều)cơ quan có trách nhiệm Mẫu văn bản Văn bản Biên bản Là hình thức văn bản để ghi lại một phần hay đầy đủ diễn biến,kết quả của hội nghị,một cuộc họp hoặc ghi lại những vụ việc xảy ra có xác nhận của đương sự và của người làm chứng liên quan đến vụ việc đó. Mẫu văn bản Văn bản Tờ trình Là hình thức văn bản đề xuất với cấp trên phê chuẩn một chủ trương,phương án công tác ,một chính sách ,chế độ ,tiêu chuẩn ,định mức ,hoặc sửa đổ bổ sung chế độ chính sách. Mẫu văn bản Văn bản Hợp đồng Là hình thức văn bản dùng để ghi lai kết quả đã được thỏa thuận giữa các cơ quan với nhau,giữa cơ quan với cá nhân về một việc nào đó,trong đó ghi rõ quyền lợi và nghĩa vụ của các bên phải thực hiện và các biện pháp xử lý khi các bên không thực hiện hợp đồng. Văn bản Công điện Là hình thức văn bản dùng để thông tin hoặc truyền đạt mệnh lệnh của tổ chức hoặc của người có thẩm quyền trong những trường hợp khẩn cấp.   Văn bản Giấy chứng nhận Là hình chức văn bản dùng đẻ cấp cho cán bộ công nhân viên đi liên hệ,giao dịch để thực hiện nhiệm vụ được giao hoặc giải quyết các công việc cần thiết của bản thân. Mẫu văn bản Văn bản Giấy ủy nhiệm Là văn bản dùng để ghi nhận sự thỏa thuận giữa người có quyền (hoặc người đại diện theo pháp luật ) và người được ủy nhiệm.theo đó người được ủy nhiệm thực hiện quyền hoặc nghĩa vụ thay cho người có quyền. Văn bản Giấy mời Là hình thức văn bản dùng để mời đại diện của cơ quan ,hoặc cá nhân tham dự một công việc nào đó. Văn bản Giấy giới thiệu Là loại văn bản dùng để cấp cho cán bộ,nhân viên liên hệ giao dịch,giải quyết các nhiệm vụ được giao khi đi công tác. Mẫu văn bản Văn bản Giấy nghỉ phép Là hình thức văn bản dùng để cấp cho cán bộ công nhân viên khi được nghỉ phép xa nơi công tác,dùng để thay giấy đi đường và làm căn cứ để thanh toán tiền đi đường. Văn bản Giấy đi đường Là hình thức văn bản cấp cho các cá nhân khi được cử đi công tác dùng để tính tiền phụ cấp trong thời gian đi công tác. Văn bản Giấy biên nhận hồ sơ Là loại văn bản dùng để xác nhận số lượng và loại hồ sơ,giấy tờ do cơ quan hoặc cá nhân khác gửi đến. Văn bản Phiếu gửi Là hình thức văn bản kèm theo văn bản đi (công văn đi).Người nhận văn bản có nhiệm vụ ký xác nhận vào phiếu gửi và gửi trả lại cho cơ quan gửi.Đây là bằng chứng cho việc gửi văn bản đi. Văn bản Phiếu chuyển Là loại văn bản dùng để chuyển hồ sơ,tài liệu của cơ quan ,tổ chức, đơn vị ,cá nhân đến bộ phận khác để tiếp tục giải quyết.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxHệ thống văn bản hành chính và quy trình soạn thảo văn bản.pptx
Luận văn liên quan