Đề tài Hiện trạng và định hướng phát triển du lịch tại quần thể di tích Chùa Dâu – Thành cổ Luy Lâu – Chùa Bút Tháp

MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài. 2 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: 3 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: 3 5. Kết cấu khoá luận: 4 CHƯƠNG 1.QUẦN THỂ DI TÍCH CHÙA DÂU - THÀNH CỔ LUY LÂU - CHÙA BÚT THÁP. Khái quát về chùa Dâu 6 1.1.1 Tên gọi của chùa 6 1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của Chùa Dâu 6 1.1.3 Hiện trạng, quy mô kiến trúc của chùa 8 1.1.4 Những giá trị cơ bản của chùa 11 1.2 Khái quát về thành cổ Luy Lâu 13 1.2.1. Lịch sử hình thành tồn tại và phát triển của thành cổ 13 1.2.2. Hiện trạng quy mô kiến trúc của thành cổ 14 1.2.3 Những giá trị cơ bản của thành cổ 17 1.3 Khái quát về chùa Bút Tháp 21 1.3.1 Tên gọi của chùa 21 1.3.2 Lịch sử hình thành, tồn tại và phát triển của chùa 21 1.3.3 Hiện trạng quy mô kiến trúc của chùa 22 1.3.4 Những giá trị cơ bản của chùa 27 1.4. Tiểu kết chương 1. 29 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG KHAI THÁC GIÁ TRỊ QUẦN THỂ DI TÍCH CHÙA DÂU - THÀNH CỔ LUY LÂU - CHÙA BÚT THÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN DU LỊCH 2.1 Thực trạng khai thác giá trị của quần thể di tích Chùa Dâu - thành cổ Luy Lâu - Chùa Bút Tháp để phát triển du lịch. 30 2.1.1. Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. 30 2.1.2 Thực trạng nguồn nhân lực 34 2.1.3 Thực trạng công tác quản lý du lịch hiện nay 35 2.1.4 Thực trạng huy động các giá trị phục vụ và phát triển du lịch 36 2.1.5 Thực trạng nguồn khách 37 2.1.6 Thực trạng doanh thu du lịch 38 2.2 Đánh giá những thuận lợi và khó khăn khi khai thác du lịch tai quần thể di tích. 39 2.2.1 Những thuận lợi 39 2.2.2 Những khó khăn 42 2.3 Tiểu kết chương 2. 45 CHƯƠNG 3 ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI CỤM DI TÍCH CHÙA DÂU - THÀNH CỔ LUY LÂU CHÙA BÚT THÁP 3.1. Vai trò của quần thể di tích. 46 3.2. Định hướng phát triển du lịch tại cụm di tích Chùa Dâu - Thành Cổ Luy Lâu - Chùa Bút Tháp. 46 3.3. Một số giải pháp đẩy mạnh việc phát triển du lịch tại khu di tích Chùa Dâu - thành cổ Luy Lâu - Chùa Bút Tháp. 47 3.3.1. Công tác huy động và sử dụng vốn đầu tư 47 3.3.2. Xây dựng, tu bổ, nâng cấp cơ sở hạ tầng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch. 49 3.3.3. Tăng cường hệ thống các dịch vụ bổ sung 52 3.3.4. Đẩy mạnh hiệu quả của công tác tổ chức quản lý. 52 3.3.5. Tập trung đào tạo và củng cố nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. 55 3.3.6. Đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tuyên truyền du lịch. 58 3.4. Xây dựng các chương trình cụ thể. 60 3.4.1. Chương trình du lịch nội tỉnh (Đối tượng khách chủ yếu là các tổ chức xã hội, học sinh, sinh viên, các tăng ni phật tử và các nhà nghiên cứu). 60 3.4.2. Chương trình du lịch liên tỉnh (Kết nối với các địa bàn phụ cận). 61 3.5. Một số khuyến nghị. 61 3.6. Kết luận chương 3. 63 KẾT LUẬN 64 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 65 PHỤ LỤC : 66 MỞ ĐẦU 2. Lý do chọn đề tài Hiện nay phát triển du lịch đang là xu thế chung của các nước trên thế giới, nhất là đôí với những nước giàu tài nguyên du lịch. Du lịch phát triển, con người không những được đáp ứng nhu cầu về vui chơi giải trí, thăm quan, nghỉ dưỡng Mà còn có cơ hội giao lưu, tự khẳng định mình, mở rộng vốn hiểu biết về con người về những nền văn hoá trên thế giới. Việt Nam được đánh giá là quốc gia có tài nguyên du lịch phong phú. Có những tài nguyên đã và đang được khai thác phát triển du lịch nhưng cũng có những tài nguyên đang ở dạng tiềm ẩn cần được khám phá và đưa vào sử dụng.Tài nguyên du lịch nhân văn ở Việt Nam đang là yếu tố hấp dẫn đối với khách du lịch trong và ngoài nước. Đây cũng chính là thế mạnh để du lịch Việt Nam phát triển hiệu quả trên nền tảng của một quốc gia giàu truyền thống chống giặc ngoại xâm, có một nền văn hoá phong phú đậm đà truyền thống dân tộc. Đến với Bắc Ninh là đến với mảnh đất có truyền thống khoa bảng, truyền thống văn hiến, truyền thống lịch sử quật cường chống giặc ngoại xâm , nơi sản sinh ra nhiều vị danh nhân anh hùng dân tộc nổi tiếng. Vì vậy, đến nay Bắc Ninh vẫn lưu giữ nhiều di sản văn hoá phong phú, đặc sắc có giá trị như những công trình kiến trúc nghệ thuật, những di tích ịch sử văn hoá lễ hội truyền thống, những làng nghề thủ công đặc sắc những làn điệu dân ca quan họ thấm đậm chất duyên quê . Tất cả những di sản đó đã tạo cho Bắc Ninh một tiềm năng to lớn để phát triển du lịch văn hoá, một xu hướng phát triển du lịch trên thế giới và là định hướng phát triển du lịch hiện tại và tương lai ở nước ta. Bên kia sông Đuống,trên đất Thuận Thành - trung tâm của thủ phủ Thuận An xưa, uy nghiêm với lăng mộ Kinh Dương Vương, những đền đình thờ Lạc Long Quân - Âu Cơ ở á Lữ và nhiều làng trong vùng, là những đài tưởng niệm trên mặt đất và trong lòng người về cội nguồn dân tộc.Thành cổ Luy Lâu ở xã Thanh Khương với một khu di tích còn lại của những dinh thự, đền đài, lăng mộ, chùa tháp, phố chợ, bến bãi, là hình bóng của thủ phủ Luy Lâu - trung tâm chính trị, quân sự của quận Giao Chỉ, Thuận Thành cũng là quê hương của những ngôi chùa: chùa Dâu, chùa Bút Tháp, là những điểm đến hấp dẫn để cho huyện phát triển du lịch nhân văn. Nổi bật trong số những tài nguyên đó thì cụm di tích Chùa Dâu – Thành Cổ Luy Lâu - Chùa Bút Tháp là quần thể di tích rất có giá trị trong việc phát triển du lịch.Nhưng hiện nay, khu di tích này vẫn chưa thực sự được khai thác hiệu quả cho mục đích du lịch. Người ta vẫn chưa biết nhiều và hiểu nhiều về những giá trị tiềm tàng trong nó bởi nhiều nguyên nhân. Chính vì lẽ đó mà em đã có ý tưởng lựa chọn đề tài: hiện trạng và định hướng phát triển du lịch tại quần thể di tích chùa Dâu – Thành Cổ Luy lâu – Chùa Bút Tháp để em có dịp được tìm hiểu sâu hơn về cụm di tích này.Hơn nữa,qua bài khoá luận này em cũng rất muốn góp một phần nhỏ nào đó vào việc giới thiệu cho độc giả để họ biết đến nhiều hơn về cụm di tích này,để nó thật sự trở thành một diểm hấp dẫn du lịch có ý nghĩa đối với Thuận Thành nói riêng và Bắc Ninh nói chung. 2. Mục đích và nhiệm vụ của đề tài. - Mục đích: nghiên cứu quần thể di tích Chùa Dâu- Thành cổ Luy Lâu – chùa Bút Tháp – Bắc Ninh nhằm làm khơi dậy tiếng vang của khu di tích, làm rõ những giá trị nổi bật của quần thể di tích từ đó mà đánh giá kết qủa khai thác trong hoạt động du lịch, đề xuất những định hướng và giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh việc khai tác du lịch góp phần tạo việc làm , nâng cao đời sống người dân địa phương, phát huy giá trị khu di tích góp phần đưa ngành du lịch Bắc Ninh phát triển. - Nhiệm vụ: để đạt đựơc mục đích trên, khoá luận phải thực hiện được những nhiệm vụ sau: + Khái quát được giá trị về tên gọi, giá trị lịch sử, kiến trúc và thực trạng của quần thể di tích Chùa Dâu – Thành Cổ Luy Lâu – Chùa Bút Tháp. Từ đấy thấy được tiềm năng du lịch của nó. + Tìm hiểu, đánh giá độ hấp dẫn và đánh giá thực trạng khai thác, phts triên dịch vụ du lịch tại quần thể di tích Chùa Dâu – Thành Cổ Luy Lâu – Chùa Bút Tháp hiện nay. Rút ra các nhận xét về những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế của hoạt động du lịch tại đây. + Đề xuất các giải pháp mang tính khả thi để đẩy mạnh việc khai tác, phục vụ du lịch tại quần thể di tích Chùa Dâu – Thành Cổ Luy Lâu – Chùa Bút Tháp. 3. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài: - Về mặt khoa học: đề tài góp phần đem lại một cái nhìn khá đầy đủ về khu di tích Chàu Dâu – Thành Cổ Luy Lâu – Chua Bút Tháp từ quá khứ, đến hiện tại, khẳng định những giá trị phục vụ cho phát triển du lịch. - Về mặt thực tiễn: những kết quả của việc điều tra nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch và các giải pháp đưa ra có thể được áp dụng một phương diện nao đó, nhằm thu hút những lượng khách, tăng thu nhập và góp phần phát triển kinh tế văn hoá địa phương. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu: - Phạm vi và đối tượng nghiên cứu: Phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài là quần thể di tích chùa Dâu – Thành cổ Luy Lâu – chùa Bút Tháp. Để đánh giá vai trò của quần thể di tích trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Bắc Ninh. Người viết đã mở rộng tìm hiểu ý nghĩa của quần thể di tích đối với sự phát triển du lịch của tỉnh. - Quan điểm và phương pháp nghiên cứu: Để hoàn thành khoá luận này, người viết đã sử dụng tổng hợp các quan điểm và phương pháp nghiên cứu như sau: + Quan điểm duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của chủ nghĩa Mác– Lê nin. + Quan điểm phát triển du lịch bền vững. + Phương pháp khảo sát điều tra thực địa: đây là phương pháp quan trọng của đề tài. Đi tìm hiểu thực địa sẽ đem lại tính sát thực, khách quan. Người viết có thể tận mắt thấy và cảm nhận được những giá trị độc đáo của quần thể di tích, thấy được thực trạng, tiềm năng và thực tế khai thác phát triển du lịch của khu di tích, từ đó đề ra các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển hoạt động du lịch tại đây. + Phương pháp thu thập và sử lý số liệu, tài liệu : Đây là phương pháp chủ yếu sử dụng trong quá trìng nghiên cứu khoá luận . Trên cơ sở những tài liệu như sách báo, tạp chí, bảng báo cáo, mạng internet Sau đó tiến hành phân tích, sử lý, chọn lọc dữ liệu vào bài viết một cách phù hợp nhất làm nổi bật vấn đề nghiên cứu. + Phương pháp tổng hợp, so sánh, thống kê: Phương pháp này có tác dụng hệ thống hoá các giá trị của di tích, cung cấp cái nhìn khái quát về khi di tích trên các phưong diện: kiến trúc, lịch sử, quy mô, hiện trạng. 5. Kết cấu khoá luận: Ngoài phần mở đầu và kết luận nội dung của khoá luận gồm 3 chương: Chương 1: Quần thể di tích Chùa Dâu – Thành Cổ Luy Lâu – Chùa Bút Tháp. Chương 2: Thực trạng khai thác giá trị quần thể di tích chùa Dâu – Thành cổ Luy Lâu – Chùa Bút Tháp để phát triển du lịch. Chương 3: Định hướng và giả pháp phát triển du lịch tại cụm di tích Chùa Dâu – Thành Cổ Luy Lâu – Chùa Bút Tháp.

doc71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 2469 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hiện trạng và định hướng phát triển du lịch tại quần thể di tích Chùa Dâu – Thành cổ Luy Lâu – Chùa Bút Tháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nh. Tuy nhiªn viÖc ®­a c¸c gi¸ trÞ nµy vµo ho¹t ®éng du lÞch cßn ch­a toµn diÖn vµ ®¹t hiÖu qu¶ mong muèn. HiÖn nay c¸c gi¸ trÞ vÉn ch­a kh¼ng ®Þnh ®­îc vai trß kinh tÕ cña m×nh, mµ chØ mang tÝnh chÊt nh­ mét tiÒm n¨ng bá ngá. Du kh¸ch ®Õn víi c¸c ng«i chïa nµy chñ yÕu lµ ®i lÔ vµ dù lÔ héi, ngoµi c¸c t¨ng ni PhËt tö Ýt cã du kh¸ch thuÇn tuý t×m hiÓu lÞch sö kiÕn tróc vµ c¸c gi¸ trÞ thÈm mü cña Chïa. V× vËy hÇu hÕt chØ dõng l¹i ë viÖc ng¾m nh×n kiÕn tróc mµ ch­a hiÓu hÕt ®­îc nh÷ng gi¸ trÞ tiÒm Èn trong ®ã. ViÖc lµm cÇn thiÕt hiÖn nay lµ x©y dùng ®­îc mét s¶n phÈm du lÞch ®Æc thï huy ®éng hÕt c¸c gi¸ trÞ kÓ c¶ gi¸ trÞ lÞch sö, kiÕn tróc vµ thÈm mü t¹i c¸c di tÝch nµy ®Ó c¸c di tÝch vµ c¸c gi¸ trÞ cña nã kh«ng ph¶i m·i ë d¹ng tiÒm n¨ng. HiÖn nay, trong quÇn thÓ di tÝch nµy th× chïa D©u vµ chïa Bót Th¸p ®­îc khai th¸c kh¸ tèt nh÷ng gi¸ trÞ. Cßn Thµnh Cæ Luy L©u th× Ýt ®­îc nh¾c tíi vµ gÇn nh­ ch­a ®­îc ®­a vµo ho¹t ®éng du lÞch. Nh­ vËy, sù khai th¸c thiÕu ®ång ®Òu ®· lµm cho søc hót cña khu di tÝch bÞ gi¶m ®i vµ khiÕn c¸c gi¸ trÞ ë thµnh cæ Luy L©u bÞ mai mét, l·ng phÝ. 2.1.5 Thùc tr¹ng nguån kh¸ch - Sè l­îng kh¸ch du lÞch Theo ­íc tÝnh cña Ban qu¶n lý côm di tÝch th× l­îng kh¸ch th¨m quan t¹i quÇn thÓ di tÝch lµ kho¶ng > 1200 l­ît kh¸ch/1 n¨m. L­îng kh¸ch ch­a thùc sù lín víi mét ®iÓm du lÞch hÊp dÉn nh­ vËy. Con sè cô thÓ vÒ sè l­îng kh¸ch trong 4 th¸ng ®Çu n¨m 2008 do Ban qu¶n lý c¸c di tÝch nh­ sau: + Tæng sè l­ît kh¸ch 4 th¸ng ®Çu n¨m 2008 lµ 10420 l­ît kh¸ch, trong ®ã chïa D©u lªn tíi 6710. §©y lµ con sè ®¸ng mõng cho mïa du lÞch lÔ héi. + Sè l­îng kh¸ch néi ®Þa 8320 l­ît kh¸ch, chiÕm gÇn 98,8%. nh­ vËy kh¸ch néi ®Þa lµ chñ yÕu. Sè cßn l¹i lµ kh¸ch quèc tÕ. Kh¸ch néi ®Þa th× chñ yÕu lµ kh¸ch ®oµn víi sè l­îng tõ 20 - 25 ng­êi trªn/ ®oµn. Theo thèng kª cña c¸c ban qu¶n lý t¹i c¸c di tÝch trong 6 th¸ng cuèi n¨m 2008 lµ: + Tæng l­ît kh¸ch lµ4806 + Tæng ngµy kh¸ch ®¹t 5304 + Kh¸ch trong n­íc ®¹t 4515 + Kh¸ch quèc tÕ 415 Còng theo nhËn ®Þnh cña Ban qu¶n lý t¹i quÇn thÓ di tÝch th× dßng kh¸ch cã c¬ cÊu nh­ sau: + §a sè du kh¸ch ®Õn trong cïng ®é tuæi tõ 35 - 60 tuæi + PhÇn ®«ng kh¸ch ®Õn tõ c¸c x·, huyÖn, tØnh l©n cËn nh­ Hµ Néi, Hung Yªn, B¾c Giang, H¶i D­¬ng,.. + C¸c ®oµn kh¸ch chñ yÕu lµ c¸n bé h­u trÝ, t¨ng ni phËt tö chiÕm tû lÖ cao. §©y còng chÝnh lµ nguån kh¸ch chñ yÕu cña côm di tÝch nµy - Thêi gian l­u tró cña kh¸ch: §Æc ®iÓm næi bËt t¹i côm di tÝch nµy ®ã lµ kh¸ch chØ tham quan trong mét ngµy thËm trÝ lµ ghÐ qua vµi giê. §iÒu nµy chøng tá, quÇn thÓ di tÝch chØ lµ ®iÓm dõng ch©n cña du kh¸ch trong mét ch­¬ng tr×nh du lÞch chø ch­a ph¶i lµ mét ch­¬ng tr×nh riªng biÖt. Cho nªn thêi gian l­u tró ng¾n. T×nh tr¹ng nµy khiÕn cho viÖc c¶m nhËn, truyÒn b¸ hÕt c¸i ®Ñp c¸i ®éc ®¸o cña di tÝch khi bÞ h¹n chÕ nhiÒu. Song du kh¸ch muèn l­u tró l¹i l©u còng kh«ng ®­îc bëi dÞch vô bæ sung qu¸ Ýt, ®¬n lÎ dÔ g©y ra sù nhµm ch¸n. Sè l­îng kh¸ch l­u tró h¬n mét ngµy Ýt, chñ yÕu lµ t¨ng ni phËt tö ®Õn chïa ®Ó nghiªn cøu vµ môc ®Ých nghiªn cøu. 2.1.6 Thùc tr¹ng doanh thu du lÞch HÇu nh­ lµ ch­a cã. Bëi t¹i c¸c di tÝch Ban qu¶n lý ®Òu kh«ng cã h×nh thøc thu tiÒn bÊy cø mét kho¶n dÞch vô nµo. Du kh¸ch ®Õn chñ yÕu lµ lµm lÔ d©ng h­¬ng cÇu may. Thiªn t©m th× c«ng ®øc cho chïa ®Ó gãp phÇn vµo c«ng viÖc trïng tu, t«n t¹o. Nh­ng sè tiÒn ®ã kh«ng thÓ coi lµ doanh thu. 2.2 §¸nh gi¸ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n khi khai th¸c du lÞch tai quÇn thÓ di tÝch. 2.2.1 Nh÷ng thuËn lîi Chïa D©u - Thµnh Cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p lµ côm di tÝch hÊp dÉn t­¬ng ®èi lín vµ lµ mét tµi nguyªn du lÞch quan träng kh«ng chØ cña huyÖn thuËn Thµnh mµ cña c¶ B¾c Ninh. Nh÷ng thuËn lîi cña côm di tÝch nµy khi khai th¸c phôc vô cho du lÞch lµ: 2.2.1.1 VÒ vÞ trÝ QuÇn thÓ di tÝch nµy cã vÞ trÝ t­¬ng ®èi thuËn lîi trong khai th¸c phôc vô du lÞch. C¸c di tÝch nµy ®Òu n»m ë gÇn nhau, l¹i to¹ l¹c ë vïng ®ång b»ng cã d©n c­ sinh sèng ®«ng ®óc, giao th«ng t­¬ng ®èi ph¸t triÓn trong vïng nªn thuËn lîi cho viÖc di chuyÓn kh¸ch, viÖc x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, toua du lÞch hîp lý, hÊp dÉn vµ dÔ dµng Chïa D©u - Thµnh Cæ Luü L©u - Chïa Bót Th¸p ®Òu n»m ë trung t©m cña huyÖn ThuËn Thµnh ngµy nay. Quý kh¸ch cã thÓ ®Õn khu di tÝch nµy b»ng nhiÒu ®­êng thuËn tiÖn. Tõ Hµ Néi xu«i quèc lé 5, ®Õn km 15 rÏ tr¸i theo ®­êng 182 qua Sui, Keo (Gia L©m - Hµ Néi) Chõng 10 km lµ tíi n¬i. Con ®­êng nµy ch¹y ngang qua huyÖn ThuËn Thµnh, sang Gia B×nh, L­¬ng Tµi tíi Lôc §Çu (Ph¶ L¹i) råi nèi quèc lé 18, ®i §«ng TriÒu, M¹o Khª, U«ng BÝ, ra hßn gai cöa biÓn §«ng B¾c cña tæ quèc. HoÆc cã thÓ di tõ thÞ x· B¾c Ninh råi rÏ tr¸i qua quèc lé 38 ®Õn ng· t­ §«ng C«i, ng­îc theo quèc lé 182 kho¶ng 4km lµ tíi. Ngµy nay huyÖn lþ ThuËn Thµnh®Æt t¹i thÞ trÊn Hå (Phè Hå) nh­ng khu di tÝch D©u vÉn lµ trung t©m bu«n b¸n víi chî D©u sÇm uÊt, phè D©u ®«ng ®óc, nay vÉn ®­îc nèi liÒn víi mäi miÒn cña tæ quèc b»ng ®­êng bé vµ thuû rÊt thuËn tiÖn. ChÝnh v× vËy, khi vÊn ®Ò giao th«ng ®­îc c¶i thiÖn tèt h¬n n÷a th× viÖc tham gia cña du kh¸ch ®Õn côm di tÝch nµy sÏ dÔ dµng h¬n n÷. Tuy nhiªn, viÖc khai th¸c c¸t ven s«ng §uèng cã ®­êng ch¹y qua 3 di tÝch : Chïa Bót Th¸p - Thµnh Cæ Luy L©u - Chïa D©u lµm ¶nh h­ëng ®Õn chÊt l­îng ®­êng x¸ g©y ¸ch t¾c giao th«ng cho c¸c xe tour chë kh¸ch, g©y mÊt mü quan, « nhiÔm m«i tr­êng... CÇn cã quy ho¹ch lé tr×nh cho c¸c xe t¶i nµy... 2.2.1.2 VÒ gi¸ trÞ kiÕn tróc, ®iªu kh¾c QuÇn thÓ di tÝch ®· cã sù hÊp dÉn lín, sù thu hót lín ®èi víi du kh¸ch. C¸c gi¸ trÞ kiÕn tróc cã nÐt ®éc ®¸o. §Æc biÖt ë ®©y lµ sù ®an xen vÒ kiÕn tróc qua c¸c triÒu ®¹i, qua c¸c lÇn trïng tu. Sù ®an xen ®· kh«ng lµm cho gÝa trÞ kiÕ tróc bÞ x¸o trén mµ thay vµo ®ã lµ sù hµi hoµ, thèng nhÊt. Qua ®©y, du kh¸ch cã thÓ c¶m nhËn ®­îc nhiÒu lèi kiÕn tróc kh¸c nhau. Tõ ®ã mµ hiÓu h¬n vÒ gi¸ trÞ nghÖ thuËt tõng triÒu ®¹i. TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu nµy ®· t¹o ra mÆt thuËn lîi cho viÖc hÊp dÉn, thu hót kh¸ch du lÞch ®Õn tham quan, lÔ phËt, nghiªn cøu... 2.2.1.3. VÒ gi¸ trÞ t©m linh t«n gi¸o. Chïa lµ n¬i ®Ó thê phËt. Côm di tÝch Chïa D©u - Thµnh Cæ Luü L©u - Chïa Bót Th¸p võa lµ n¬i thê phËt võa lµ n¬i thê c¸c vÞ thÇn thiªn nhiªn( ThÇn M©y trong Chïa D©u) - ®­îc coi lµ tæ ®×nh cña phËt gi¸o ViÖt Nam. §©y võa lµ n¬i tu hµnh cña c¸c vÞ s­ võa lµ n¬i cóng lÔ cña c­ d©n ®Þa ph­¬ng... ChÝnh v× thÕ mµ gi¸ trÞ t©m linh, t«n gi¸o lµ rÊt lín. H¬n thÕ n÷a, §èi t­îng kh¸ch ®Õn tham quan, nghiªn cøu... Côm di tÝch chñ yÕu lµ ®èi t­îng kh¸ch thung niªn; vµ c¸c t¨ng ni phËt tö. Bªn c¹nh ®ã, cßn cã mét sè l­îng kh«ng nhá kh¸ch ®Õn tham quan côm di tÝch nµy vµo mïa lÔ héi. Nh­ vËy, tÝnh linh thiªng cña côm di tÝch nµy ®· ®­îc kh¼ng ®Þnh. §©y còng chÝnh lµ yÕu tè thuËn lîi cÇn ®­îc khai th¸c tèi ­u trong ho¹t ®éng khai th¸c phôc vô du lÞch Trong thµnh cæ Luy L©u cã ®Òn thê Nam gi¸o häc tæ Sü NhiÕp, t«n vinh häc vÊn cña con ng­êi. ThÓ hiÖn ng­êi ViÖt Nam cã truyÒn thèng hiÕu häc. §Õn víi thµnh cæ Luü L©u, lµ ®Õn víi sù trî gióp cña Thanh ThÇn vÒ con ®­êng häc vÊn. 2.2.1.4 VÒ c¶nh quan thiªn nhiªn sinh th¸i Nh­ ®· ®Ò cËp tíi, quÇn thÓ di tÝch Chïa D©u, Thµnh Cæ Luü L©u - Chïa Bót Th¸p ®Òu n»m trong vïng ®ång b»ng trï phó cßn gi÷ ®­îc nhiÒu c¶nh s¾c thiªn nhiªn t­¬i ®Ñp. C¸c di tÝch cã kh«ng gian kh¸ réng, sù kÕt hîp gi÷a c¸c c«ng tr×nh kiÕn tróc víi kh«ng gian thiªn nhiªn, c©y cèi, khung c¶nh ®ång quª, s«ng n­íc ®· t¹o cho c¸c di tÝch sù hµi hoµ, t­¬i ®Ñp... §iÒu nµy ®· khiÕn cho du kh¸ch ®Õn ngoµi viÖc nghiªn cøu, chiªm ng­ìng nh÷ng gi¸ trÞ kiÕn tróc, ngoµi nghiªn cøu t©m linh vµ t«n gi¸o cßn cã thÓ tham quan c¶nh trÝ thiªn nhiªn t¹i vïng. §©y lµ mét ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc tæ chøc mét ch­¬ng tr×nh du lÞch kÕt hîp du lÞch t«n gi¸o vµ du lÞch sinh th¸i. M«i tr­êng sinh th¸i tù nhiªn vµ m«i tr­êng sinh th¸i nh©n v¨n tèt, ch­a bÞ « nhiÔm -->thu hót kh¸ch du lÞch quèc tÕ vµ kh¸ch du lÞch tõ c¸c thanh phè lín. 2.2.1.5 VÒ nguån nh©n lùc phôc vô du lÞch TØnh B¾c Ninh cã d©n sè t­¬ng ®èi lín, kÕt cÊu d©n sè trÎ, mËt ®é d©n sè cao. §©y lµ nh÷ng yÕu tè thuËn lîi vÒ nguån nh©n lùc, bao gåm c¶ nguån nh©n lùc ®Þa ph­¬ng vµ nguån nh©n lùc trùc tiÕp phôc vô du lÞch, nguån nh©n lùc trong c¸c ®¬n vÞ kinh doanh l­u tró ¨n uèng. §iÒu ®¸ng nãi ë ®©y ®ã lµ ng­êi d©n ThuËn Thµnh thËt thµ, chÞu th­¬ng chÞu khã cÇn cï lao ®éng, khÐo lÐo... Hä tha thiÕt vµ am hiÓu nh÷ng gi¸ trÞ truyÒn thèng vÒ v¨n ho¸, lÞch sö cña quª h­¬ng m×nh. V× lÏ ®ã mµ khi du kh¸ch ®Æt ch©n tíi miÒn quª nµy th× chÝnh hä sÏ lµ nh÷ng h­íng dÉn viªn kh«ng chuyªn nh­ng cã mét sù nhiÖt huyÕt, hµo høng khi hä ®­îc giíi thiÖu vÒ quª h­¬ng m×nh cho du kh¸ch thËp ph­¬ng. Nguån nh©n lùc ®Þa ph­¬ng nµy ®· cã ý nghÜa kh«ng nhá trong viÖc khai th¸c du lÞch t¹i quÇn thÓ di tÝch. 2.2.1.6 VÒ c¬ së h¹ tÇng, du lÞch: ThuËn Thµnh n»m trong vïng kinh tÕ ®ang ®­îc ®Çu t­ ph¸t triÓn cña tØnh B¾c Ninh. V× lÝ do ®ã nªn c¬ së h¹ tÇng nãi chung vµ c¬ së h¹ tÇng phôc vô ph¸t triÓn du lÞch nãi riªng còng ®· ®­îc quan t©m ®Çu t­ x©y dùng ë mét møc nhÊt ®Þnh. B·i tr«ng gi÷ xe ®· cã t¹i c¸c ®iÓm di tÝch tuy ch­a ®¸p øng ®­îc nhu cÇu nhÊt lµ vµo c¸c ngµy lÔ lín. HÖ thèng hµng l­u niÖm, Èm thùc còng ®· xuÊt hiÖn mét sè, nh­ng vÉn ch­a ®¸p øng ®­îc cÇu sö dông cña du kh¸ch. Trªn ®©y lµ mét sè nh÷ng thuËn lîi khi khai th¸c du lÞch t¹i quÇn thÓ di tÝch. Nh÷ng mÆt thuËn lîi nµy cÇn ®­îc khai th¸c cã hiÖu qu¶ ®Ó nh»m ®­a du lÞch trë thµnh mét dÞch vô mòi nhän trong c¬ cÊu kinh tÕ cña huyÖn còng nh­ cña tØnh. Song bªn c¹nh nh÷nh mÆt thuËn lîi trªn th× vÉn cßn tån t¹ mét sè h¹n chÕ. 2.2.2 Nh÷ng khã kh¨n Nh÷ng h¹n chÕ chñ yÕu t¹i quÇn thÓ di tÝch khi khai th¸c phôc vô du lÞch: 2.2.2.1 C¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kÜ thuËt: XÐt vÒ thùc tr¹ng t¹i c¸c di tÝch th× hÖ thèng c¬ së vËt chÊt, c¬ së h¹ tÇng cßn qu¸ thiÕu vµ ®ang bÞ xuèng cÊp nghiªm träng. §ã lµ c¸c vÊn ®Ò giao th«ng, vÊn ®Ò n­íc s¹ch, c¸c c«ng tr×nh n­íc s¹ch... Nh÷ng yÕu tè nµy ®· ¶nh h­ëng nghiªm träng tíi ho¹t ®éng khai th¸c phôc vô du lÞch tai quÇn thÓ di tÝch nµy. 2.2.2.2 Nguån nh©n lùc Nguån nh©n lùc th× lín song viÖc sö dông nguån nh©n lùc nh­ thÕ nµo cho hiÖu qu¶ th× chua ®­îc quan t©m. §iÒu nµy dÉn ®Õn t×nh tr¹ng vïa thiÕu võa yÕu nguån nh©n lùc t¹i c¸c di tÝch mÆc dï tiÒm n¨ng lín. T×nh tr¹ng nµy sÏ dÉn ®Õn viÖc thiÕu nguån lao ®éng trùc tiÕp t¹i c¸c ®iÓm tham quan di tÝch (ThiÕu c¸c h­íng dÉn viªn ®iÓm)Kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu t×m hiÓu s©u vµ kü l­ìng cña du kh¸ch vÒ c¸c gi¸ trÞ t¹i c¸c côm di tÝch. §iÒu nµy ®· kh«ng t¹o ra ®­îc sù tho¶i m¸i víi du kh¸ch, kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña kh¸ch nhÊt lµ ®éi ngò h­íng dÉn viªn th«ng th¹o ngo¹i ng÷ ®Ó giíi thiÖu cho kh¸ch quèc tÕ cµng thiÕu trÇm träng. §©y chÝnh lµ h¹n chÕ thø hai sau h¹n chÕ vÒ hÖ thèng c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt. Hai vÊn ®Ò nµy cÇn ®­îc ®Èy m¹nh quan t©m ®Ó cã nh÷ng gi¶i ph¸p kÞp thêi nh»m khai th¸c vµ ph¸t triÓn du lÞch hiÖu qu¶. D©n trÝ ®Þa ph­¬ng, mèi quan hÖ d©n c­ vµ du kh¸ch. 2.2.2.3 VÒ c«ng t¸c qu¶n lý Hiªn nay, c«ng t¸c qu¶n lý t¹i côm di tÝch Chïa D©u - Thµnh Cæ Luü L©u - Chïa Bót Th¸p cßn chång chÐo, láng lÎo ch­a khoa häc vµ hÖ thèng chÆt chÏ. Ho¹t ®éng du lÞch diÔn ra tù ph¸t, kh«ng cã kÕ ho¹ch cô thÓ vµ kh«ng ®­îc kiÓm so¸t. YÕu tè nµy khiÕn du lÞch t¹i quÇn thÓ di tÝch nµy ch­a thËt chuyªn nghiÖp mµ cßn manh món. Mét yªu cÇu ®Æt ra lµ cÇn ®iÒu chØnh c«ng t¸c qu¶n lý ®Ó ho¹t ®éng du lÞch diÔn ra thËt sù m¹nh mÏ. Ch­a cã ban qu¶n lý di tÝch t¹i c¸c ®iÓm tham quan nµy víi chøc n¨ng râ rÖt. 2.2.2.4 VÒ vèn ®Çu t­ Vèn ®Çu t­ lµ yÕu tè ®¶m b¶o cho viÖc x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt phôc vô du lÞch, lµ nguån kinh phÝ ®Ó tu bæ di tÝch gãp phÇn quan träng viÖc g×n gi÷ c¸c gi¸ trÞ cña di tÝch. HIÖn nay, vèn ®Çu t­ cho c¸c di tÝch cßn Ýt, mang tÝnh nhá giät. Nguån vèn tuy ®­îc huy ®éng nh­ng kÕt qu¶ ®¹t ®­îc kh«ng lín. §iÒu nµy khiÕn cho ho¹t ®éng du lÞch bÞ ng­ng trÖ, bÞ ®éng, ho¹t ®éng gi·n ®o¹n.... Nguån ®éng lùc nµy còng cÇn ®­îc kh¬i dËy tèt ®Ó ®Èy m¹nh h¬n n÷a ho¹t ®éng du lÞch. 2.2.2.5 VÒ ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ du lÞch. Ho¹t ®éng nµy gi÷ vai trß quan träng trong chiÕn l­îc ph¸t triÓn du lÞch. Bëi ®©y lµ mét ho¹t ®éng Marketing rÊt h÷u hiÖu trong viÖc qu¶ng b¸, giíi thiÖu vÒ mét ®Þa danh, di tÝch hay mét tµi nguyªn du lÞch nµo ®ã ... Tuy nhiªn, t¹i quµn thÓ di tÝch Chïa D©u - Thµnh Cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p th× ho¹t ®éng nµy diÔn ra cßn qu¸ Ýt, thËm chÝ lµ kh«ng hÒ cã. Mét tÊm biÓn chØ ®­êng t¹i nh÷ng quèc lé lín hay nh÷ng ®iÓm giao th«ng mÊu chèt ®Ó chØ dÉn vµo c¸c ®iÓm di tÝch nµy. Cã lÏ v× vËy nµ ®· g©y ra sù l·ng quªn trong du kh¸ch vµ khiÕn ho¹t ®éng khai th¸c du lÞch bÞ ¶nh h­ëng. Nh÷ng h¹n chÕ trªn ®©y lµ nh÷ng nguyªn nh©n khiÕn cho ho¹t ®éng du lÞch ch­a ®­îc khai th¸c t­¬ng øng víi tiÒm n¨ng cña c¸c di tÝch. Tr­íc t×nh h×nh nµy, ®ßi hái c¸c cÊp cã thÈm quyÒn liªn quan cÇn ph¶i cã nh÷ng ghi¶i ph¸p cô thÓ, mang tÝnh kh¶ thi ®Ó kh¾c phôc nh÷ng vÊn ®Ò nµy * §¸nh gi¸ chung: Qua viÖc t×m hiÓu, ®¸nh gi¸ nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n khi khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch t¹i quÇn thÓ di tÝch nµy, ta cã thÓ thÊy ®­îc r»ng nh÷ng yÕu tè thuËn lîi h¬n, hÊp dÉn h¬n vµ thu hót kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n­íc. V× thÕ chóng cÇn tiÕp tôc sö dông vµ ph¸t huy m¹nh mÏ trong ho¹t ®éng du lÞch. Cßn nh÷ng mÆt khã kh¨n, h¹n chÕ còng vÉn cßn tån t¹i, hy väng chóng sÏ ®­îc kh¾c phôc trong thêi gian gÇn nhÊt. Gi¶i ph¸p cña nh÷ng vÊn ®Ò nµy sÏ ®­îc tiÕp tôc ®Ò cËp trong ch­¬ng 3. 2.3 TiÓu kÕt ch­¬ng 2. Nh­ vËy, viÖc t×m hiÓu c¸c gi¸ trÞ ®éc ®¸o còng nh­ thùc tr¹ng khai th¸c ho¹t ®éng du lÞch t¹i quÇn thÓ Chïa D©u – Thµnh cæ Luy L©u – Chïa Bót Th¸p ta cã thÓ rót ra nhËn xÐt: §©y lµ mét ®iÓm du lÞch hÊp dÉn, tiÒm n¨ng du lÞch rÊt lín nh­ng ch­a ®­îc khai th¸c, ®­a vµo ho¹t ®éng du lÞch mét c¸c t­¬ng xøng. B¶n th©n c¸c di tÝch cã søc hÊp dÉn kh¸ lín nh­ng do viÖc kh«ng nh×n ra ®­îc gi¸ trÞ ®éc ®¸o mµ ng­êi lµm du lÞch n¬i ®©y l¹i lµm cho c¸c di tÝch kÐm hÊp dÉn, ®iÒu ®ã ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn doanh thu du lÞch. Nguyªn nh©n cña thùc tr¹ng nµy rÊt nhiÒu nh­ng chñ yÕu lµ do sù thiÕu, yÕu vÒ c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch còng nh­ nguån nh©n lùc. Bªn c¹nh ®ã lµ sù l¬i láng c«ng t¸c qu¶n lý vµ ch­a t×m ®­îc môc tiªu c¸ch thøc kinh doanh du lÞch. Thùc tÕ ®Æt ra ®ßi hái ®èi víi chóng ta lµ cÇn ph¶i ®i s©u nghiªn cøu vµ t×m ra ®­îc c¸c gi¶i ph¸p cã Ých kh¶ thi ®Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng du lÞch t­¬ng xøng víi tiÒm n¨ng t¹i côm di tÝch nµy. Cã nh­ vËy ho¹t ®éng du lÞch t¹i ®©y míi lµ ®iÓm s¸ng trong du lÞch B¾c Ninh. VÊn ®Ò nµy ng­êi viÕt tiÕp tôc ®Ò cËp trong ch­¬ng sau. ch­¬ng 3 ®Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p ph¸t triÓn du lÞch t¹i côm di tÝch chïa d©u - thµnh cæ luy l©u chïa bót th¸p 3.1. Vai trß cña quÇn thÓ di tÝch. Chóng ta ®Òu biÕt r»ng ThuËn Thµnh lµ m¶nh ®Êt rÊt giµu truyÒn thèng v¨n ho¸, tiÒm n¨ng du lÞch nh©n v¨n phong phó. Trong sè Êy th× côm di tÝch Chïa D©u - Thµnh Cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p cã mét vai trß quan träng kh«ng chØ riªng trong ®êi sèng sinh ho¹t hµng ngµy – lµ n¬i ®Õn cÇu phËt, cÇu mong nh÷ng ®iÒu tèt lµnh, cÇu phóc, cÇu søc khoÎ cña c­ d©n ®Þa ph­¬ng mµ cßn cã ý nghÜa kh«ng nhá trong viÖc ph¸t triÓn c¸c tuyÕn du lÞch. B¶n th©n côm di tÝch ®· lµ mét yÕu tè hÊp dÉn kh¸ch du lÞch trong vµ ngoµi n­íc. Côm di tÝch ®· lµ mét ®iÓm s¸ng cho c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch x©y dùng vµ thùc hiÖn tour cña c«ng ty m×nh thËt thu hót, thuËn lîi vµ hiÖu qu¶. Ngoµi ra côm di tÝch Chïa D©u – Thµnh cæ Luy L©u – Chïa Bót Th¸p cßn thÓ hiÖn lµ bé mÆt v¨n ho¸ chiÒu s©u v¨n hiÕn cña m¶nh ®Êt truyÒn th«ng ThuËn Thµnh. H¬n thÕ n÷a nã gãp phÇn tham gia vµ c«ng cuéc x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ, n©ng cao thu nhËp t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho d©n b¶n ®Þa. V× vËy nã cã vai trß vµ ý nghÜa quan träng ®èi víi chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng vµ c¸c cÊp trong tØnh. 3.2. §Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch t¹i côm di tÝch Chïa D©u - Thµnh Cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p. Côm di tÝch Chïa D©u - Thµnh Cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p) lµ mét ®iÓm du lÞch hÊp dÉn vµ quan träng cña tØnh B¾c Ninh. Nã cÇn ph¶i ®­îc ®­a vµo khai th¸c nhiÒu h¬n. Trªn c¬ së ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ tiÒm n¨ng, dù b¸o t×nh h×nh vµ c©n ®èi nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ®Þa ph­¬ng cã thÓ v¹ch ra nh÷ng nÐt c¬ b¶n ®Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch t¹i côm di tÝch nµy trong thêi gian tíi nh­ sau: PhÊn ®Êu x©y dùng khu di tÝch nµy thµnh mét ®iÓm du lÞch v¨n ho¸, t«n gi¸o träng ®iÓm cña huyÖn ThuËn Thµnh nãi riªng vµ tØnh B¾c Ninh nãi chung. Khu du lÞch nh»m ®¹t hiÖu qu¶ tèt h¬n, ®Æc biÖt lµ hiÖu qu¶ kinh tÕ vµ hiÖu qu¶ x· héi. Bªn c¹nh ®ã, ®©y sÏ lµ mét trung t©m tÝn ng­ìng t«ng gi¸o cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi ®êi sèng nh©n d©n ®Þa ph­¬ng, gãp phÇn lµm sèng l¹i mét thêi gian hµo hïng cña khu di tÝch nµy. §ång thêi ph¸t triÓn du lÞch t¹i ®©y sÏ gióp c¶i thiÖn ®êi sèng c­ d©n b¶n ®Þa vµ t¹o ra c«ng ¨n viÖc lµm h¬n n÷a cho d©n ®Þa ph­¬ng. Trªn ®©y lµ mét sè ®Þnh h­íng nh»m khai th¸c, ph¸t triÓn du lÞch t¹i dôm di tÝch. Nh­ng ®Ó thùc hiÖn ®­îc ®iÒu nãi trªn th× chóng ta cÇn ph¶i cã nh÷ng gi¶i ph¸p kh¶ thi. Sau ®©y em xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p víi mong muèn ®­îc ®ãng gãp nh÷ng biÕn thøc thu ®­îc tõ thùc tÕ cña côm di tÝch vµ biÕn thøc ®­îc trang bÞ trong qu¸ tr×nh ®µo t¹o t¹i tr­êng ®¹i häc ®Ó gióp viÖc khai th¸c, ph¸t triÓn du lÞch t¹i ®©y cã b­íc tiÕn míi. 3.3. Mét sè gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh viÖc ph¸t triÓn du lÞch t¹i khu di tÝch Chïa D©u - thµnh cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p. 3.3.1. C«ng t¸c huy ®éng vµ sö dông vèn ®Çu t­ C«ng t¸c huy ®éng vèn ®Çu t­ ®ãng vai trß rÊt quan träng trong c«ng viÖc thóc ®Èy ho¹t ®éng du lÞch ph¸t triÓn. ViÖc huy ®éng vèn diÔn ra theo hai h­íng ®ã lµ huy ®éng vèn trong n­íc vµ tranh thñ mäi sù ®Çu t­ cña n­íc ngoµi. VÒ huy ®éng vèn trong n­íc ph¶i quan t©m huy ®éng c¶ nguån vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc, vèn cña c¸c doanh nghiÖp, vèn quyªn gãp cña nh©n d©n vµ c¸c tæ chøc x· héi. Vèn ng©n s¸ch Nhµ n­íc khi ®­îc huy ®éng chñ yÕu ®­îc ®­a vµo sö dông ®Ó ®Çu t­ x©y dùng nh÷ng c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng. Vèn cña c¸c doanh nghiÖp chñ yÕu sö dông ph¸t triÓn c¸c c¬ së dÞch vô t¹o nguån ®Ó thùc hiÖn hoµn vèn theo ch­¬ng tr×nh ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. VÒ huy ®éng vèn n­íc ngoµi, mét nguån vèn ®­îc xem lµ hy väng cho sù ph¸t triÓn du lÞch vÒ c«ng t¸c huy ®éng nguån vèn nµy ®ßi hái së v¨n ho¸ thÓ thao vµ du lÞch B¾c Ninh vµ së kÕ ho¹ch - §Çu t­ B¾c Ninh cÇn cã sù chuÈn bÞ kü cµng vÒ néi dung cã c¸c ph­¬ng thøc tuyªn truyÒn vÒ m«i tr­êng ®Çu t­ cã nh÷ng ­u ®·i ®Æc biÖt khi cã dù ¸n ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi. §©y lµ nh÷ng nguån vèn khi ®­îc ®Çu t­ th­êng xuyªn rÊt lín vµ nã sÏ t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng vµ c¬ së vËt chÊt kü thuËt mét c¸ch hiÖu qu¶. §ã cã thÓ lµ nguån vèn ®Çu t­ trùc tiÕp (FDI) nguån vèn viÖn trî kh«ng hoµn l¹i hoÆc cho vay ­u ®·i (ODA). §èi víi c¸c nguån vèn ®· ®­îc huy ®éng, ®iÒu cÇn quan t©m lµ ph¶i sö dông lµm sao cho thËt hîp lý vµ hiÖu qu¶ nhÊt. ViÖc ph©n bæ vèn ®Çu t­ ph¶i tuú theo quy ho¹ch tõng di tÝch Së V¨n hãa thÓ thao vµ du lÞch cïng c¸c c¬ quan chøc n¨ng cÇn tæ chøc gi¸m s¸t m¹nh mÏ, chÆt chÏ viÖc sö dông vèn vµo c«ng t¸c x©y dùng, tr¸nh c¸c tiªu cùc nh­ tham «, l·ng phÝ, thÊt tho¸t nguån vèn võa lµm gi¶m chÊt l­îng c«ng tr×nh, võa lµm tæn h¹i ®Õn m«i tr­êng ®Çu t­ cña §Êt n­íc. HiÖn nay nguån vèn ®­a vµo c¸c di tÝch nµy chñ yÕu tõ trong d©n, mét sè Ýt lµ nguån ng©n s¸ch Nhµ n­íc, bëi vËy trong thêi gian tíi cÇn chó ý h¬n n÷a ®Õn c«ng t¸c huy ®éng viÖc x©y dùng, tu bæ c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt t¹i c¸c di tÝch, t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng du lÞch ë ®©y chuyÓn sang b­íc ph¸t triÓn míi. 3.3.2. X©y dùng, tu bæ, n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch. C¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt lµ c¸c nh©n tè ®Æc biÖt quan träng trong viÖc khai c¸c ho¹t ®éng khai th¸c phôc vô vµ ph¸t triÓn du lÞch t¹i mçi di tÝch. Thùc tÕ t¹i c¸c di tÝch nµy do h¹n chÕ vÒ vèn ®Çu t­ nªn c¸c c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt ®ang thiÕu vÒ sè l­îng, kÐm vÒ chÊt l­îng. *Quy ho¹ch chi tiÕt ph¸t triÓn du lÞch t¹i khu di tÝch Chïa D©u - Thµnh Cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p Cho ®Õn nay, chóng ta vÉn ch­a x©y dùng ®­îc b¶n quy ho¹ch chi tiÕt ph¸t triÓn du lÞch t¹i quÇn thÒ di tÝch Chïa D©u - Thµnh Cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p Mét sè nhËn ®Þnh kh¸i qu¸t vÒ tiÒm n¨ng vµ ®Þnh h­íng ph¸t triÓn du lÞch cña quÇn thÓ di tÝch nµy chØ ®­îc ®Ò cËp s¬ sµi trong quy ho¹ch tæng thÓ ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi huyÖn ThuËn Thµnh ®Õn n¨m 2010 - 2020. Râ rµng ®©y lµ côm di tÝch gåm cã 2 ng«i chïa vµ mét di tÝch thµnh Luy L©u lµ kh¸c nhau vÒ vÞ trÝ do vËy kh«ng thÓ quy ho¹ch chung chung, gièng nhau ®­îc cÇn ph¶i cã sù quy ho¹ch tØ mØ t¹i tõng di tÝch. Thªm vµo ®ã viÖc quy ho¹ch ph¶i tiÕn hµnh ®ång bé, thèng nhÊt, kh«ng thÓ ®Ó nh­ t×nh tr¹ng hiÖn nay ®ã lµ c¸c di tÝch cã sù chªnh lÖch lín vÒ c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt. Mét vÊn ®Ò n÷a cÇn ®­îc ®Ò cËp tíi trong quy ho¹ch ®ã lµ cÇn ®¶m b¶o ®­îc tÝnh t«n nghiªm, thanh tÜnh cña c¸c di tÝch. VIÖc x©y dùng c¸c c¬ së dÞch vô sung kh«ng lµm ¶nh h­ëng ®Õn c¸c c¶nh quan chung cña di tÝch, kh«ng lÊn ¸p c¸c di tÝch, c¸c c¬ së phôc vô l­u tró, ¨n uèng ph¶i n»m ngoµi khu«n viªn cña di tÝch. ViÖc x©y dùng ph¶i lu«n ®¶m b¶o tÝnh ®a d¹ng, tÝnh thÈm mü vµ tÝnh khoa häc ®Ó c¸c di tÝch vÉn lu«n to¸t lªn sù cæ kÝnh uyu nghiªn vèn cã, kh¸c h¼n víi ®êi sèng vËt c hÊt cña con ng­êi ngµy th­êng. * VÒ c«ng t¸c x©y dùng c¬ së h¹ tÇng phôc vô du lÞch. Trªn thùc tÕ cho thÊy, hiÖn nay quy m« c¸c di tÝch nµy cßn nhá. DiÖn tÝch kh«ng gian toµn bé khu di tÝch chïa D©u - Thµnh cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p, thªm n÷a kh«ng gian ch­a cã sù hµi hoµ, c¸c c«ng tr×nh h¹ tÇng vµ kü thuËt ch­a ®ång bé. Do ®ã cÇn nhanh chãng t¨ng c­êng ®Çu t­, tiÕn hµnh hµng lo¹t c¸c h¹ng môc ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn ®Èy m¹nh viÖc khai th¸c c¸c di tÝch phôc vô du lÞch, nhÊt lµ ë thµnh cæ Luy L©u. Trong x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, yÕu tè ®Çu tiªn cÇn quan t©m tíi hiÖn nay lµ ®­êng giao th«ng. §­êng giao th«ng tèt hay xÊu sÏ ¶nh h­ëng rÊt lín tíi viÖc du kh¸ch quyÕt ®Þnh lùa chän cã ®Õn th¨m di tÝch hay kh«ng. Thùc tÕ ta thÊy ®­îc con ®­êng dÉn tíi Chïa D©u vµ Chïa Bót Th¸p ®· ®­îc n©ng cÊp söa ch÷a, bª t«ng ho¸ tuy cßn lèi ®Õn cßn h¬i hÑp. Cßn con ®­êng dÉn ®Õn thµnh cæ Luy L©u rÊt khã kh¨n, hÇu nh­ lµ kh«ng cã lèi cho xe chë kh¸ch vµo. Do vËy c«ng viÖc tr­íc m¾t lµ cÇn nhanh chãng n©ng cÊp hÖ thèng c¸c tuyÕn ®­êng dÉn vµo c¸c di tÝch, nhÊt lµ ®­êng vµo Thµnh Cæ Luy L©u ®Ó võa t¹o ®iÒu kiÖn thu hót kh¸ch võa phôc vô ®êi sèng nh©n d©n ®Þa ph­¬ng. C¸c h¹ng môc c¬ së tiÕp theo cÇn x©y dùng lµ hÖ thèng n­íc s¹ch. Nguån n­íc hiÖn nay chñ yÕu vÉn lµ hÖ thèng n­íc ngÇm do nh©n d©n tù khoan ®Ó khai th¸c dïng lµm n­íc sinh ho¹t. HÖ thèng n­íc m¸y ch­a cã. §iÒu nµy g©y ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng du lÞch. Tuy nhiªn, viÖc phèi hîp chÆt chÏ gi÷a c¬ quan nh­: Së v¨n ho¸ th­¬ng m¹i vµ du lÞch, së n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n; UBND huyÖn ThuËn Thµnh. C¬ së h¹ tÇng tiÕp theo cÇn x©y dùng ë ®©y lµ phßng y tÕ ®Ó ®¶m b¶o an toµn cho du kh¸ch khi cã sù cè x¶y ra. HiÖn nay c¬ së y tÕ t¹i c¸c di tÝch ch­a cã mµ c¬ së y tÕ ®Þa ph­¬ng l¹i c¸ch ®ã kh¸ xa, kh«ng ®¶m b¶o phôc vô du kh¸ch kÞp thêi. §©y lµ mét h¹n chÕ rÊt lín t¹i quÇn thÓ di tÝch nµy. C«ng viÖc tiÕp theo ë ®©y lµ cÇn x©y dùng mét hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh vÖ sinh c«ng céng vµ thu gom, xö lý r¸c th¶i. C¶nh quan cña c¸c di tÝch ®· cã nh­ng viÖc quan träng lµ ph¶i lu«n gi÷ ®­îc sù s¹ch sÏ, hiÖn ®¹i cho c¶nh quan. X©y dùng nhµ vÖ sinh c«ng céng vµ hÖ thèng thu gom r¸c th¶i lµ c«ng viÖc cÇn thiÕt, cÇn ®­îc quan t©m ®Ó ®¶m b¶o sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng cho mçi di tÝch. HiÖn nay, hÖ thèng c¸c c«ng tr×nh ®· cã, song cßn qu¸ Ýt vµ l¹c hËu. C«ng t¸c nµy cÇn ph¶i hoµn thiÖn ®Ó tr¸nh « nhiÔm cho c¸c di tÝch vµ mang l¹i sù tho¶i m¸i cho du kh¸ch, nhÊt lµ kh¸ch quèc tÕ. VÒ b·i ®ç xe: Thùc tÕ t¹i quÇn thÓ di tÝch nµy chØ cã Chïa D©u, Chïa Bót Th¸p lµ cã b·i ®ç xe tuy ch­a ®­îc réng, diÖn tÝch cßn rÊt khiªm tèn. Cßn thµnh cæ Luy L©u th× ch­a cã b·i ®ç xe. §iÒu nµy g©y an toµn vµ ¶nh h­ëng tíi c¶nh quan cña c¸c khu di tÝch. ViÖc cÇn thiÕt hiÖn nay lµ cÇn më réng h¬n vµ x©y dùng thªm b·i ®ç xe t¹i c¸c di tÝch ®Ó viÖc ®i l¹i tham quan ®­îc thuËn tiÖn vµ dÔ dµng h¬n, b¶o ®¶m tÝnh thÈm mü t¹i c¸c di tÝch. - Th«ng tin liªn l¹c? C¸c c¬ së cÇn ph¶i cã hiÖn nay lµ kh¸ch s¹n, nhµ nghØ, nhµ hµng, cöa hµng b¸n ®å l­u niÖm cho kh¸ch. ViÖc x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kh«ng thÓ diÔn ra tù do mµ cÇn ph¶i cã sù quy ho¹ch khoa häc vÒ giíi h¹n kh«ng gian vµ c¶nh quan ®Ó lµm sao thËt lµ phï hîp víi mü quan cña tõng di tÝch. C¸c c¬ së dÞch vô nµy khi x©y dùng cÇn cã mét thiÕt kªs kiÕn tróc thèng nhÊt theo mét phong c¸ch nhÊt ®Þnh, quyu m« kh«ng nªn qu¸ lín nh­ng ®¹t tiªu chuÈn vÒ chÊt l­îng, tÝnh thÈm mü. Bªn c¹nh dã, cÇn h­íng cho c¸c c¬ së du lÞch lu«n cã mét th¸i ®é ®ãn tiÕp kh¸ch nhiÖt t×nh, chu ®¸o. ChÊt l­îng cña c¸c dÞch vô lu«n ph¶i ®­îc coi lµ môc tiªu ®Ó ®¶m b¶o uy tÝn vµ th­¬ng hiÖu cña m×nh. VÊn ®Ò ®¶m b¶o vÖ sinh m«i tr­êng, vÖ sinh an toµn thùc phÈm. Lu«n ®­îc coi träng vµ quan t©m ®Õn. Cã nh­ vËy míi gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng du lÞch t¹i ®©y ph¸t triÓn bÒn v÷ng, hiÖu qu¶ cao. 3.3.3. T¨ng c­êng hÖ thèng c¸c dÞch vô bæ sung Thùc tÕ hiÖn nay t¹i c¸c di tÝch, hÖ thèng c¸c dÞch vô bæ sung qu¸ Ýt vµ ®¬n ®iÖu. §iÒu nµy lµm cho søc hÊp dÉn cña c¸c di tÝch bÞ gi¶m sót ®i nhiÒu. Bëi vËy, viÖc x©y dùng mét hÖ thèng dÞch vô bæ sung hoµn chØnh lµ rÊt cÇn thiÕt c¶ vÒ quÇn thÓ di tÝch ®Òu chøa ®ùng nhiÒu gi¸ trÞ ®éc ®¸o vÒ kiÕn tróc mü thuËt, lÞch sö... Song kh«ng cã di tÝch nµo cã mét th­ viÖn hoÆc n¬i tr­ng bµy ¶nh, còng nh­ giíi thiÖu vÒ di tÝch mét c¸ch riªng biÖt vµ cô thÓ. §iÒu ®ã g©y ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc t×m hiÓu, c¶m nhËn cña du kh¸ch. XuÊt ph¸t tõ thùc tÕ trªn mµ ng­êi viÕt cho r»ng Ban qu¶n lý c¸c di tÝch tiÕn hµnh s­u tËp, thu thËp c¸c tµi liÖu, tranh ¶nh vÒ di tÝch ®Ó tr­ng bµy. MÆt kh¸c còng cã theer phèi hîp víi c¬ quan chøc n¨ng cho thÐp xuÊt b¶n c¸c s¸ch b¸o giíi thiÖu vÒ di tÝch. L­îng s¸ch b¸o hiÖn nay t¹i c¸c di tÝch cßn qu¸ Ýt vµ néi dung s¬ sµi, ch­a ®¸p øng ®­îc yªu cÇu cña kh¸ch. ThiÕu sãt n÷a cÇn kÓ ®Õn lµ c¸c dÞch vô mua s¾m, quay phim, chôp ¶nh... §iÒu nµy g©y ¶nh h­ëng lín ®Õn viÖc n©ng cao hiÖu qña doanh thu t¹i c¸c di tÝch. C¸c dÞch vô hiÖn t¹i chØ ®¸p øng ®­îc nhu cÇu sinh ho¹t cña nh©n d©n. KhiÕn du kh¸ch ®Õn tham quan gÆp nhiÒu khã kh¨n trong viÖc tiªu dïng vµ kh«ng ®­îc ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu thiÕt yÕu. Do vËy cÇn ph¶i bæ sung ngay c¸c dÞch vô nµy ®Ó t¹o søc hót vµ sù tho¶i m¸i víi du kh¸ch. - DÞch vô ¨n uèng. - DÞch vô t«n gi¸o tÝn ng­ìng. 3.3.4. §Èy m¹nh hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng du lÞch. C«ng t¸c nµy ®¶m b¶o cho sù ®óng ®¾n, th«ng suèt vµ hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng du lÞch. §©y lµ mét c«ng viÖc quan träng tiÕp theo khi ®· cã sù quy ho¹ch cÇn thiÕt. C«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý cã ®­îc thùc hiÖn tèt hay kh«ng sÏ quyÕt ®Þnh rÊt nhiÒu ®Õn hiÖu qu¶ kinh doanh du lÞch vµ viÖc b¶o tån, gi÷ g×n c¸c di tÝch. Khi c«ng t¸c nµy bÞ l¬i láng vµ ®i kh«ng ®óng h­íng sÏ ®Ó l¹i hËu qu¶ rÊt lín khiÕn cho di tÝch bÞ mÊt ®i gi¸ trÞ, b¶n s¾c vèn cã vµ kh«ng cã søc hót ®èi víi ®a kh¸ch. Mét ®iÓm du lÞch cÇn ®­îc ph¸t triÓn theo h­íng bÒn v÷ng, song nã thùc sù bÒn v÷ng hay kh«ng phô thuéc vµo rÊt nhiÒu c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý. Víi vÞ trÝ vµ vai trß quan träng nh­ vËy, c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý cÇn ®Æt lªn hµng ®Çu vµ lu«n ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶. §Ó ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý ë ®©y cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p hîp lý vµ cô thÓ. B¾c Ninh lµ mét tØnh cã mËt ®é c¸c di tÝch ®­îc xÕp h¹ng t­¬ng ®èi lín, c¸c di tÝch ®a sè lµ tµi nguyªn nh©n v¨n, trong ®ã chñ yÕu lµ hÖt hèng ®×nh chïa, ®Õn, miÕu. Kh«ng riªng g× quÇn thÓ di tÝch Chïa D©u - Thµnh Cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p mµ tÊt c¶ c¸c di tÝch kh¸c cÇn cã sù qu¶n lý tèt h¬n n÷a. C¸c di tÝch nµy cã ý nghÜa rÊt lín ®èi víi c«ng t¸c nghiªn cøu vÒ lÞch sö, kiÕn tróc, t«n gi¸o. Do vËy kh«ng thÓ xem nhÑ c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý khiÕn c¸c di tÝch bÞ mai mét gi¸ trÞ d­íi t¸c ®éng cña thêi gian vµ chÝnh con ng­êi. Chïa D©u - Chïa Bót Th¸p ThuËn Thµnh - B¾c Ninh lµ di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ ®· ®­îc xÕp h¹ng cÊp quèc gia, c¬ quan trùc tiÕp thay mÆt Bé v¨n ho¸ th«ng tin vµ du lÞch qu¶n lý di tÝch theo cÊp ngµnh ®ã lµ së v¨n ho¸ thÓ thao vµ du lÞch. Nh­ng hiÖn nay vai trß cña së v¨n ho¸, ë ®©y rÊt mê nh¹t, nhiÒu vÊn ®Ò bøc xóc tån t¹i ®· l©u nh­ng kh«ng ®­îc gi¶i quyÕt, nhÊt lµ vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c¬ së h¹ tÇng (giao th«ng, ®iÖn, n­íc, vÖ sinh m«i tr­êng, sö dông ®Êt, ...). Ch¼ng nh÷ng së v¨n ho¸ kh«ng thÓ hiÖn ®­îc vai trß mét chöa, nh­ng mong muèn cña nh©n d©n mµ ngay c¶ nh÷ng tån t¹i thuÇn tuý chuyªn m«n v¨n ho¸ nh­ ®¸nh gi¸ møc ®é xuèng cÊp cña c¸c ®èi t­îng v¨n ho¸ nghÖ thuËt, t­ vÊn vÒ chuyªn m«n trong qu¸ tr×nh tu söa cao cho ®¶m b¶o tÝnh ch©n thùc cña lÞch sö. Còng th­êng kh«ng kÞp thêi. Sù phèi hîp gi÷a së v¨n ho¸ víi c¸c së qu¶n lý Nhµ n­íc nh­ së v¨n ho¸ thÓ thao vµ du lÞch, së kÕ ho¹ch - ®Çu t­, Së giao th«ng vËn t¶i, së x©y dùng cßn nhiÒu chång chÐo. VÒ mÆt l·nh thæ còng cã sù ph©n cÊp qu¶n lý râ rµng gi÷a tØnh, huyÖn vµ x·. Cã nhiÒu h¹ng môc c«ng tr×nh tu söa trong ph¹m vi hÑp vµ sè tiÒn Ýt vÉn ph¶i xin ý kiÕn vµ lÊy giÊy phÐp ë cÊp tØnh, huyÖn thËt lµ phiÒn phøc vµ nhiÒu thêi gian. Sù phèi hîp qu¶n lý gi÷a cÊp ngµnh vµ l·nh thæ còng kh«ng chÆt chÏ. Mét tæ chøc cÊp x· thùc hiÖn nhiÖm vô trùc tiÕp qu¶n lý ®èi víi c¸c di tÝch lµ Ban qu¶n lý t¹i chïa Bót Th¸p. HiÖn nay Ban qu¶n lý c¸c chïa ®Òu lµ nh÷ng ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng, viÖc tham gia, tæ chøc qu¶n lý theo tinh thÇn tù nguyÖn lµ chñ yÕu. §ã lµ mét dÊu hiÖu chøng tá ý thøc cña ng­êi d©n ®èi víi viÖc gi÷ g×n di tÝch t­¬ng ®èi tèt. Song thiÕt nghÜa dï lµ tù nguyÖn th× chÝnh quyÒn còng nªn cã chÝnh s¸ch ®·i ngé víi hä, bªn c¹nh ®ã cÇn ®Ò ra c¸c kÕ ho¹ch tæ chøc qu¶n lý cô thÓ kh«ng thÓ diÔn ra tù ph¸t. Ban qu¶n lý c¸c chïa sÏ ho¹t ®éng tèt h¬n nÕu cã sù tham gia, quan t©m chu ®¸o cña c¸c c¬ quan qu¶n lý cÊp ngµnh. ViÖc mét c¬ quan chøc n¨ng cña tØnh vµ mét c¬ quan ®Þa ph­¬ng vµ qu¶n lý c¸c di tÝch lµ mét ®iÒu kiÖn tèt trong c«ng t¸c tæ chøc qu¶n lý. Song ®iÒu quan h¬n c¶ lµ c¶ hai c¬ quan cÇn cã sù phèi hîp chÆt chÏ vµ thèng nhÊt víi nhau. Cã nh­ vËy hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy míi ®­îc ®¶m b¶o. Bªn c¹nh ®ã c¬ quan chñ yÕu lµ së v¨n ho¸ thÓ thao vµ du lÞch vµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ n­íc vÒ mÆt du lÞch lµ së v¨n ho¸ thÓ thao vµ du lÞch ph¶i th­êng xuyªn xuèng c¸c di tÝch ®Ó kiÓm tra c«ng t¸c tæ chøc - viÖc vµ tr¸ch nhiÖm cho ban qu¶n lý di tÝch. Sù qu¶n lý cña c¸c c¬ quan hiÖn nay chñ yÕu chØ tËp trung trong kh«ng gian cña c¸c di tÝch mµ d­êng nh­ bá qua sù qu¶n lý ®èi víi c¸c c¬ së dÞch vô bªn ngoµi. §iÒu nµy rÊt nguy hiÓm bëi c¸c di tÝch nµy lµ nh÷ng ng«i nhµ, thµnh cæ cÇn sù uy nghiªm, trÇm tÜnh vµ thanh b×nh. Khi c¸c c¬ së dÞch vô ho¹t ®éng thiÕu lµnh m¹nh sÏ ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn tÝnh chÊt c¶nh quan c¸c di tÝch. C¸c c¬ quan chñ yÕu cÇn cã biÖn ph¸p thanh tra, gi¸m s¸t chÆt chÏ ®èi víi c¸c c¬ së nµy ®Ó c¸c ho¹t ®éng kh«ng lµm mÊt ®i søc hót cña c¸c di tÝch. C¸c c¬ quan chñ qu¶n cÇn cã biÖn ph¸p thanh tra, gi¸m s¸t chÆc chÏ ®èi víi c¸c c¬ së nµy ®Ó c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng lµm mÊt ®i søc hót cña c¸c di tÝch. Sù qu¶n lý ®óng ®¾n, chÆt chÏ ®èi víi c¸c c¬ së nµy ®Ó c¸c ho¹t ®éng kinh doanh kh«ng lµm mÊt ®i søc hót cña c¸c di tÝch. Sù qu¶n lý ®óng ®¾n, chÆt chÏ mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ mét c¸ch tèi ­u chø kh«ng ph¶i lµ tèi ®a. Lµ mét ®iÓm du lÞch cã tÇm quan träng song hiÖn nay sè l­îng thµnh viªn trong c¸c Ban qu¶n lý cßn qu¸ Ýt vµ ho¹t ®éng mang tÝnh tù ph¸t. Thùc tÕ nµy cho thÊy cÇn t¨ng c­êng h¬n n÷a ®éi ngò tham gia c«ng t¸c qu¶n lý - tæ chøc t¹i c¸c di tÝch. Song cÇn thiÕt h¬n c¶ lµ thµnh lËp mét ®¬n vÞ ®iÒu phèi chung gi÷a c¸c di tÝch. §¬n vÞ nµy cÇn bao gåm c¸c thµnh viªn cña nhiÒu ngµnh chøc n¨ng víi tr¸ch nhiÖm gi¸m s¸t ho¹t ®éng trong vµ ngoµi di tÝch. Nh­ng mét ®iÒu quan träng lµ lu«n ®Ò cao vai trß qu¶n lý cña c¸c Ban qu¶n lý. Bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c tuyªn truyÒn, tiÕp thÞ. Còng ®ãng vai trß quan träng trong ho¹t ®éng tæ chøc, qu¶n lý. 3.3.5. TËp trung ®µo t¹o vµ cñng cè nguån nh©n lùc, n©ng cao d©n trÝ. §Ó ho¹t ®éng du lÞch ngµy cµng ph¸t triÓn, ngoµi yÕu tè tµi nguyªn du lÞch cã søc hÊp dÉn th× viÖc nguån nh©n lùc t¹i ®iÓm du lÞch lµ yÕu tè kh«ng thÓ thiÕu. §Ó ®¶m b¶o ho¹t ®éng du lÞch t¹i c¸c di tÝch nµy cã tÝnh v¨n ho¸ vµ chuyªn nghiÖp cao theo môc tiªu vµ mong muèn ®Ò ra th× nguån nh©n lùc cÇn ®­îc tËp trung, n©ng cao ®µo t¹o vµ cñng cè kh«ng ngõng. - VÒ ®µo t¹o nh©n lùc ®Þa ph­¬ng: §©y lµ nguån nh©n lùc s½n cã vµ quan träng víi sù ph¸t triÓn du lÞch t¹i c¸c di tÝch. Nguån nh©n lùc nµy rÊt cÇn ®µo t¹o vµ n©ng cao chÊt l­îng ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng du lÞch. §Ó cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng du lÞch. §Ó cã thÓ n©ng cao chÊt l­îng nguån nh©n lùc nµy tr­íc hÕt cÇn tuyªn truyÒn s©u réng trong quÇn chóng vÒ tÇm quan träng cña viÖc ph¸t triÓn du lÞch vµ c¸ch thøc lµm du lÞch t¹i ®©y. Tõ ®ã gióp ng­êi d©n n©ng cao nhËn thøc vÒ m«i tr­êng du lÞch, t¹o ra sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong du lÞch. C«ng t¸c du lÞch, t¹o ra sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng trong du lÞch. C«ng t¸c nµy gióp ng­êi d©n tham gia tÝch cùc h¬n n÷a vµo ho¹t ®éng du lÞch, lµm du lÞch mét c¸ch v¨n ho¸, lµnh m¹nh vµ chuyªn nghiÖp. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy cÇn cã sù hîp t¸c cña Së V¨n ho¸ ThÓ thao vµ Du lÞch B¾c Ninh vµ chÝnh quyÒn ®Þa ph­¬ng tæ chøc c¸c líp huÊn luyÖn, tuyªn truyÒn s©u réng trong d©n vÒ kü n¨ng giao tiÕp, øng xö cã v¨n ho¸ víi du kh¸ch. Tõ ®ã t¹o nªn tÝch chuyªn nghiÖp trong ho¹t ®éng du lÞch, ®ång thêi t¹o sù th©n thiÖn, vui vÎ víi du kh¸ch. §©y lµ nh÷ng c«ng viÖc dÔ t¹o on Ên t­îng tèt víi du kh¸ch vµ b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng du lÞch diÔn ra trong mét m«i tr­êng v¨n ho¸, l©u dµi. - VÒ nguån nh©n lùc trùc tiÕp t¹i ®iÓm tham gia du lÞch (c¸c h­íng dÉn viªn). Mét thùc tr¹ng ®¸ng buån t¹i c¸c di tÝch khiÕn søc hót cña nã bÞ gi¶m ®i ®ã lµ ch­a hÒ cã mét h­íng dÉn viªn du lÞch ®óng nghÜa nµo ho¹t ®éng t¹i ®©y. §éi ngò ®­îc coi lµ h­íng dÉn viªn du lÞch t¹i c¸c di tÝch hiÖn nay thùc chÊt chØ lµ c¸c v¶i hoÆc sù trô tr× trong chïa. C«ng viÖc mµ ®éi ngò nµy cã thÓ lµm cho du kh¸ch chØ dõng l¹i ë viÖc h­íng dÉn c¸c quy t¾c trong chïa, gi¶i ®¸s c¸c th¾c m¾c chung. Thùc tr¹ng nµy cho thÊy nguån nh©n lùc nµy hiÖn nay ®ang thùc sù yÕu mµ thiÕu. §iÒu ®ã ®Æt ra ®ßi hái ph¶i cã c¸c gi¶i ph¸p kh¾c phôc t×nh tr¹ng nµy cÇn cã mét biÖn ph¸p. Tr­íc hÕt lµ cÇn bæ sung c¸c h­íng dÉn viªn tÞa ®iÓm (Thµnh Cæ Luy L©u) cÇn Ýt nhÊt mét h­íng dÉn viªn, cßn ë hai chïa D©u vµ chïa Bót Th¸p cÇn Ýt nhÊt 2 h­íng dÉn viªn mçi chïa). §éi ngò h­íng dÉn viªn nµy cÇn ph¶i ®­îc ®¶m b¶o vÒ tr×nh ®é chuyªn nghiÖp vô, ®­îc ®µo t¹o qua tr­êng líp vÒ mÆt ®Æc biÖt lµ chuyªn m«n vµ ngo¹i ng÷. Nguån nh©n lùc nµy cã thÓ lµ chÝnh nh÷ng ng­êi ho¹t ®éng trong Ban qu¶n lý hoÆc con em ®Þa ph­¬ng cã tr×nh ®é häc vÊn chuyªn ngµnh vÒ du lÞch. ViÖc ®¶m b¶o ®­îc vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng c¸c h­íng dÉn viªn t¹i c¸c di tÝch sÏ gióp ho¹t ®éng du lÞch t¹i ®©y diÔn ra su«n sÎ, nhÞp nhµng vµ ®Æc biÖt lµ ®Ó l¹i Ên t­îng tèt cho du kh¸ch khi ®Õn tham quan. - VÒ nguån nh©n lùc phôc vô trong c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n vµ c¸c c¬ së dÞch vô bæ sung kh¸c: HiÖn nay do hÖ thèng c¸c nhµ hµng, kh¸ch s¹n, c¬ së dÞch vô bæ sung t¹i c¸c di tÝch nµy cßn qu¸ Ýt vµ nhá lÎ nªn nguån nh©n lùc trong ho¹t ®éng nµy bÞ h¹n chÕ. §Ó cã nguån nh©n lùc nµy, tr­íc tiªn ph¶i x©y dùng ®­îc hÖ thèng c¸c c¬ së nµy. Do xuÊt ph¸t tõ quan niÖm cña ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng kh«ng coi viÖc lµm du lÞch ë ®©y lµ mét ngµnh nghÒ nªn ®Ó ®µo t¹o vµ cñng cè nguån nh©n lùc nµy cÇn ph¶i tuyªn truyÒn cho ng­êi d©n thay ®æi c¸ch nh×n ®ã. Khi ®· gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò trªn th× cÇn tiÕn hµnh ®µo t¹o nguån nh©n lùc nµy theo bµi b¶n ®Ó gãp phÇn t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho con em ®Þa ph­¬ng vµ ®Ó ®©u thùc sù trë thµnh mét ngµnh nghÒ t¹i ®Þa ph­¬ng. Gãp phÇn më réng vµ n©ng cao thu nhËp cho ng­êi d©n b¶n ®Þa. Khi tiÕn hµnh ®µo t¹o ph¶i ®­îc ®¶m b¶o vÒ sè l­îng vµ chÊt l­îng phôc vô. §©y lµ mét gi¶i ph¸p quan träng ®Ó t¹o ra nguån nh©n lùc t¹i chç æn ®Þnh cho c¸c di tÝch. - Nguån nh©n lùc cuèi cïng xÐt tíi ë ®©y lµ ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý. §éi ngò c¸n bé qu¶n lý t¹i c¸c di tÝch ®· cã nh­ng vÊn ®Ò quan träng lµ ®µo t¹o ®éi ngò nµy mang tÝnh chuyªn m«n cao. §Ó lµm tèt viÖc nµy Së V¨n ho¸ Th«ng tin vµ Du lÞch nªn cö c¸c c¸n bé cã nghiÖp vô chuyªn m«n cao trong c«ng t¸c qu¶n lý xuèng c¸c di tÝch ®Ó phèi hîp víi c¸n bé qu¶n lý t¹i ®©y thùc hiÖn quy ho¹ch ph¸t triÓn du lÞch. Song ®iÒu quan träng n÷a cÇn chó ý lµ vÒ l©u dµi ph¶i ®µo t¹o, tuyÓn dông ®éi ngò nµy mét c¸ch th­êng xuyªn. Víi c¸c gi¶i ph¸p nªu trªn sÏ gãp phÇn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nguån nh©n lùc ®ang nan gi¶i t¹i quÇn thÓ di tÝch Chïa D©u - Thµnh Cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p, tõ ®ã t¹o ra nguån nh©n lùc ®ñ vÒ sè l­îng vµ ®¶m b¶o vÒ chÊt l­îng gióp ho¹t ®éng du lÞch t¹i ®©y ph¸t triÓn mét c¸ch bµi b¶n, cã chuyªn m«n, v¨n ho¸. 3.3.6. §Èy m¹nh ho¹t ®éng qu¶ng b¸, tuyªn truyÒn du lÞch. Ngµy nay, kh«ng riªng g× ho¹t ®éng du lÞch, c«ng t¸c qu¶ng b¸, tuyªn truyÒn ®· trë thµnh mét c«ng cô s¾c bÐn, kh«ng thÓ thiÕu ®­îc víi tÊt c¶ c¸c ngµnh kinh doanh dÞch vô. ViÖc tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ h×nh ¶nh du lÞch t¹i mçi di tÝch ®­îc xem lµ ph­¬ng ph¸p h÷u hiÖu t¹o ra søc hÊp dÉn víi du kh¸ch. QuÇn thÓ di tÝch Chïa D©u - Thµnh cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p lµ mét ®iÓm du lÞch kh¸ hÊp dÉn, víi nhiÒu gi¸ trÞ ®éc ®¸o cã thÓ khai th¸c phôc vô cho du lÞch nµy ®· cã tõ l©u ®êi ®­îc nhiÒu ng­êi biÕt ®Õn, song sù biÕt ®Õn ®ã tån t¹i ë nhiÒu møc ®é kh¸c nhau. §Ó c¸c di tÝch nµy ®­îc biÕt ®Õn nhiÒu h¬n vµ cã søc hÊp dÉn du kh¸ch h¬n thiÕt nghØ ho¹t ®éng qu¶ng b¸, tuyªn truyÒn nµy cÇn ®­îc thùc hiÖn theo nh÷ng ch­¬ng tr×nh ®­îc chuÈn bÞ kü cµng, thùc sù phï hîp vµ hiÖu qu¶. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy cÇn chó ý tíi tÝnh chuyªn nghiÖp trong ho¹t ®éng qu¶ng b¸ ®Ó lµm næi bËt ®­îc c¸c gi¸ trÞ ®éc ®¸o t¹i c¸c ®iÓm di tÝch, kÝch thÝch vµ th«i thóc du kh¸ch tíi th¨m. C«ng viÖc nµy nªn ®­îc thùc hiÖn do c¸c C«ng ty qu¶ng c¸o chuyªn nghiÖp lµm mµ c¬ quan chøc n¨ng ®øng ra thuª. BiÖn ph¸p tiÕp theo trong ho¹t ®éng qu¶ng b¸ tuyªn truyÒn vÒ du lÞch ®ã lµ viÖc sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn qu¶ng b¸ truyÒn thèng vµ hiÖn ®¹i (biÓn qu¶ng c¸o, tê r¬i, tËp gÊp, s¸ch b¸o, ®Üa CD, ...). Giíi thiÖu vÒ du lÞch t¹i ®©y. C¸c c«ng cô nµy vµ ®­îc ph¸t hµnh chuyªn nghiÖp, th«ng tin ng¾n gän, cã Ên t­îng vµ ®­îc ph¸t hµnh miÔn phÝ víi sè l­îng lín. C¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­ radio, ®µi truyÒn hinmhf, b¸o chÝ. Còng lµ c«ng cô ®¾c lùc phôc vô ho¹t ®éng qu¶ng b¸ vµ tuyªn truyÒn vÒ du lÞch. Song bªn c¹nh ®ã cÇn t¹o ra c¸c ph­¬ng thøc tiÕp thÞ míi, cã tÝnh s¸ng t¹o vµ hÊp dÉn ®èi víi du kh¸ch. Mét biÖn ph¸p ®­îc coi lµ mang tÝnh hiÖn ®¹i vµ hiÖu qu¶ hiÖn nay lµ qu¶ng b¸ vÒ du lÞch trªn Internet. §©y lµ ph­¬ng tiÖn truyÒn th«ng cã søc ¶nh h­ëng rÊt lín trong quÇn chóng, phæ biÕn vµ cã søc lan to¶ nhanh. HiÖn nay, quÇn thÓ di tÝch chïa D©u - Thµnh Cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p ®· ®­îc giíi thiÖu trªn Website cña tØnh B¾c Ninh ( nh­ng néi dung th«ng tin cßn kh¸i qu¸t, chung chung vµ do kh«ng ®­îc cËp nhËt th­êng xuyªn nªn sè liÖu ®· l¹c hËu. ViÖc ch­a cã mét Wesite riªng cho ngµnh du lÞch B¾c Ninh ®Ó qu¶ng b¸ mét vÎ ®Ñp B¾c Ninh cho du kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc. Mét c¸ch lµm cã tÝnh hiÖu qu¶ kh«ng kÐm lµ viÖc x¸c ®Þnh thÞ tr­êng tiÒm n¨ng vµ thÞ tr­êng môc tiªu, ta thÊy nguån kh¸ch ®Õn khu di tÝch chñ yÕu lµ theo môc ®Ých t«n gi¸o vµ tÊm h×nh, v× thÕ cÇn tËp trung, tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ h¬n n÷a vÒ h×nh ¶nh vµ gi¸ trÞ t«n gi¸o, tÊm h×nh cña c¸c di tÝch. Chóng ta cÇn nghiªn cøu t©m lý lo¹i kh¸ch nµy ®Ó ®­a ra ®­îc c¸ch thøc phôc vô phï hîp víi t©m lý cña hä, t¹o ra sù h¶i lßng khã quªn nh­: Phôc vô c¬n chay t¹i chïa, chuÈn bÞ s½n h­¬ng hoa phÈm o¶n cho kh¸ch khi vµo lÔ, hoÆc t¨ng kh¸ch du lÞch nh÷ng mãn quµ nhá (s¸ch giíi thiÖu vÒ chïa hoÆc mét tÊm ¶nh vÒ c¸c di tÝch ....) cã tÝnh ®Æc tr­ng cña khu di tÝch. Khi lµm ®­îc viÖc nµy sÏ g©y Ên t­îng lín ®èi víi du kh¸ch ®Ó tõ ®ã chÝnh nh÷ng vÞ kh¸ch nµy sÏ trë thµnh nh÷ng ng­êi tuyªn truyÒn vÒ c¸c di tÝch mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt víi c¸c ®èi t­îng kh¸ch ch­a ®Õn khu di tÝch, ®ång thêi còng th«i thóc du kh¸ch quay trë l¹i víi c¸c di tÝch QuÇn thÓ di tÝch chïa D©u - Thµnh cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p lµ khu di tÝch cã ý nghÜa ®èi víi c«ng t¸c nghiªn cøu lÞch sö vµ cã gi¸ trÞ thÈm mÜ cao. Bëi vËy sÏ rÊt hÊp dÉn ®èi víi kh¸ch du lÞch lµ nh÷ng giíi nghiªn cøu v¨n ho¸, nghÖ thuËt, giíi v¨n nghÖ sÜ.... §©y còng lµ mét thÞ tr­êng kh¸ch quan träng. ViÖc x¸c ®Þnh ®óng c¸c thÞ tr­êng kh¸ch sÏ lµ c¬ së tèt cho viÖc ®Ò ra c¸c chiÕn l­îc qu¶ng b¸, phï hîp, hiÖu qu¶. C«ng viÖc tuyªn truyÒn qu¶ng b¸ sÏ cµng h÷u hiÖu khi côm di tÝch nµy ®­îc ®Æt mèi quan hÖ chÆt chÏ víi c¸c h·ng l÷ hµnh (bëi chóng lµ c¬ së ®Ó x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh, c¸c tour du lÞch hÊp dÉn) trong tØnh vµ c¸c ®¬n vÞ l©n cËn. Ho¹t ®éng tuyªn truyÒn, qu¶ng b¸ du lÞch còng cã thÓ thùc hiÖn b»ng c¸ch th«ng qua c¸c v¨n phßng ®¹i diÖn trong n­íc vµ n­íc ngoµi th«ng qua më réng lÔ héi lín hoÆc tæ chøc c¸c sù kiÖn du lÞch. §©y lµ c¸ch mµ nhiÒu tØnh ®Þa ph­¬ng ®· thùc hiÖn vµ mang l¹i hiÖu qu¶. Bªn c¹ch ®ã cã thÓ giíi thiÖu tiÒm n¨ng, m«i tr­êng, c¬ héi ®Çu t­ cña du lÞch B¾c Ninh nãi chung vµ ThuËn Thµnh nãi riªng mµ cô thÓ lµ khu di tÝch nµy. §©y lµ nh÷ng ph­¬ng ph¸p ®¶m b¶o tÝnh kh¶ thi vµ hiÖu qu¶ cho ho¹t ®éng du lÞch t¹i quÇn thÓ di tÝch. 3.4. X©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh cô thÓ. 3.4.1. Ch­¬ng tr×nh du lÞch néi tØnh (§èi t­îng kh¸ch chñ yÕu lµ c¸c tæ chøc x· héi, häc sinh, sinh viªn, c¸c t¨ng ni phËt tö vµ c¸c nhµ nghiªn cøu). - X©y dùng ch­¬ng tr×nh du lÞch cho chÝnh ng­êi d©n trong tØnh tíi th¨m khu di tÝch. ViÖc lµm nµy võa khiÕn ng­êi d©n hiÓu hÕt ®­îc c¸c gi¸ trÞ vÒ di tÝch, n©ng cao sù nhËn thøc vµ lßng tù hµo víi quª h­¬ng. - X©y dùng ch­¬ng tr×nh du lÞch 2 ngµy 1 ®ªm víi c¸c ®Þa ®iÓm tham quan träng t©m cña tØnh: Khu di tÝch Chïa Tø Th¸p, Chïa D©u - Thµnh Cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p, hµng tranh §«ng Hå, chïa PhËt tÝch, chïa Hµm Long, ®×nh §×nh B¶ng, ®Òn §«, ®Òn Bµ Chóa Kho, nghØ ®ªm t¹i thÞ trÊn Hå hoÆc thµnh phè B¾c Ninh. - Ch­¬ng tr×nh du lÞch ®Õn c¸c ng«i chïa næi tiÕng cña B¾c Ninh (thêi gian mét ngµy): Khu di tÝch Tø Ph¸p, chïa Hµm Long, Chïa Bót Th¸p... - Ch­¬ng tr×nh du lÞch kÕt hîp trong huyÖn ThuËn Thµnh: Th¨m khu di tÝch Chïa Tø Ph¸p, Chïa Bót Th¸p, Thµnh cæ Luy L©u, lµng tranh §«ng Hå vµ du lÞch sinh th¸i ven s«ng §uèng (thêi gian 1 hoÆc 2 ngµy). 3.4.2. Ch­¬ng tr×nh du lÞch liªn tØnh (KÕt nèi víi c¸c ®Þa bµn phô cËn). Ch­¬ng tr×nh du lÞch Hµ Néi - B¾c Ninh (1 ngµy b»ng ®­êng s«ng): xuÊt ph¸t tõ s«ng Hång theo s«ng §uèng th¨m lµng tranh §«ng Hå, khu di tÝch Chïa D©u - Thµnh Cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p. ¨n tr­a t¹i thÞ trÊn Hå, ChiÒu nghe h¸t quan hä trªn s«ng CÇu. - Ch­¬ng tr×nh du lÞch Hµ Néi - B¾c Ninh (1 ngµy b»ng « t«): Th¨m khu di tÝch Chïa D©u - Thµnh Cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p, lµng tranh §«ng Hå, ®Òn §«. - Ch­¬ng tr×nh du lÞch Hµ Néi - B¾c Ninh - B¾c Giang (2 ngµy 1 ®ªm) kÕt hîp th¨m khu di tÝch víi c¸c di tÝch träng ®iÓm cña tØnh trong ®ã khu di tÝch Chïa D©u - Thµnh Cæ Luy L©u - Chïa Bót Th¸p vµ c¸c di tÝch cña tØnh B¾c Ninh. - Ch­¬ng tr×nh du lÞch kÕt hîp th¨m khi di tÝch vµ c¸c lµng nghÒ t¹i huyÖn thuËn thµnh vµ c¸c huyÖn l©n cËn. Ngoµi ra cã thÓ x©y dùng ch­¬ng tr×nh du lÞch kÕt hîp c¸c di tÝch næi tiÕng cña B¾c Ninh - Hµ Néi - H¶i D­¬ng. Trªn ®©y lµ mét sè ch­¬ng tr×nh du lÞch ®­îc x©y dùng ë nói ®é kh¸i qu¸t. Tuú theo ®èi t­îng kh¸ch vµ hoµn c¶nh cô thÓ mµ x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh cô thÓ phong phó kh¸c nhau. N©ng cao ý thøc du lÞch cho ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng 3.5. Mét sè khuyÕn nghÞ. -Uû ban nh©n d©n tØnh B¾c Ninh, Së V¨n ho¸ ThÓ thao vµ Du LÞch vµ uû ban nh©n d©n huyÖn ThuËn Thµnh cÇn sím x©y dùng quy ho¹ch chi tiÕt ®iÓm du lÞch quÇ thÓ di tÝch vµ ®­a kÕ ho¹ch vµo thùc hiÖn lµm tiÒn ®Ò cho viÖc khai th¸c mét c¸ch hiÖu qu¶ ®iÓm du lÞch nµy phôc vô ph¸t triÓn du lÞch. - HuyÖn ThuËn Thµnh cÇn cñng cè vµ n©ng cao chÊt l­îng c¬ së h¹ tÇng, c­o së vËt chÊt kü thËt cña ng­êi d©n ®Þ­ ph­¬ng nãi chung vµ cña khu di tÝch nãi riªng ®Ó phôc vô kh¸ch du lÞch. -Uû ban nh©n d©n huyÖn ThuËn Thµnh cÇn cã sù hç trî tuyªn truyÒn, cung cÊp c¸c th«ng tin cÇn thiÕt gióp ng­êi d©n n©ng cao kiÕn thøc lµm du lÞch, N©ng cao ý thøc du lÞch cho ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng. 3.6. KÕt luËn ch­¬ng 3. Qua phÇn tr×nh bµy ë ch­¬ng3 ta cã thÓ rót ra lµ: §Ó ®Èy m¹nh ho¹t ®éng du lÞch trong khu di tÝch, trong thêi gian tíi chóng ta cÇn ¸p dông hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p lµ: §Èy m¹nh ®Çu t­ tu bæ n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt phôc vô du lÞch; t¨ng c­êng c¸c hÖ thèng c¸c dÞch vô bæ sung; ®©y m¹nh hiÖu qu¶ cña c¸c tæ chøc qu¶n lý, tËp trung ®µo t¹o cñng cè nh©n lùc, ®Èy m¹nh hiÖu qu¶ng b¸ tuyªn truyÒn du lÞch; x©y dùng c¸c ch­¬ng tr×nh du lÞch cô thÓ. C¸c gi¶i ph¸p nµy ®­îc x©y dùng xuÊt ph¸t tõ thùc tr¹nh ho¹t ®éng du lÞch cña khu di tÝch c¶ vÒ nh÷ng mÆt lµm ®­îc vµ ch­a lµm ®­îc. ViÖc ¸p dông ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p nµy cã kh¶ n¨ng sÏ t¹o ra ®éng lùc m¹nh mÏ thóc ®Èy ho¹t ®éng du lÞch. KÕt luËn B¾c Ninh lµ v­¬ng quèc cña lÔ héi, quª h­¬ng cña nh÷ng sinh ho¹t v¨n ho¸ d©n gian ®Æc s¾c vµ ph¸t triÓn tíi ®Ønh cao. HÇu nh­ lµng x· nµo còng cã lÔ héi ®×nh ®¸m diÔn ra trong n¨m mµ trung t©m lÔ héi lµ c¸c di tÝch ®×nh, ®Òn, chïa, nghÌ, miÕu. NhiÒu lÔ héi cã quy m« lín cuèn hót quý kh¸ch trong vµ ngoµi n­íc. Trong sè Êy th× quÇn thÓ di tÝch Chïa D©u – Thµnh cæ Luy L©u – Chïa Bót Th¸p còng rÊt næi tiÕng vµ cuèn hót víi héi Chïa D©u, héi Chïa Bót Th¸p. Bµi kho¸ luËn ®· ph©n tÝch vµ ®¸nh gi¸ ®­îc nh÷ng gi¸ trÞ næi bËt cña quÇn thÓ di tÝch Chïa D©u – Thµnh cæ Luy L©u – Chïa Bót Th¸p. Chóng rÊt cã ý nghÜa trong ®êi sèng cña céng ®ång c­ d©n b¶n ®Þa vµ lµ mét tµi nguyªn du lÞch tiÒm n¨ng cña huyÖn ThuËn Thµnh nãi riªng vµ tØnh B¾c Ninh nãi chung. NÕu nã ®­îc khai th¸c hîp lý vµ hiÖu qu¶ th× du lÞch cña ®Þa ph­¬ng sÏ cã b­íc ph¸t triÓn míi. ViÖc t×m hiÓu hiÖn tr¹ng khai th¸c nh÷ng gi¸ trÞ cña quµ thÓ di tÝch, ta ®· thÊy ®­îc cã nh÷ng mÆt lµm ®­îc vµ cã nh÷ng mÆt cßn h¹n chÕ do nhiÒu yÕu tè. §iÒu cÇn thiÕt vµ quan träng lµ tõ c¸c cÊp chÝnh quyÒn cã liªn quan ®Õn nh÷ng ng­êi d©n ®Þa ph­¬ng cÇn n¾m râ vµ tèt h¬n n÷a vÒ tÒm n¨ng vµ thùc tr¹ng khai th¸c du lÞch t¹i côm di tÝch nµy ®Ó cã nh÷ng chiÕn l­îc, ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p thiÕt thùc ®Î ph¸t triÓn vµ t¨ng c­êng khai th¸c hiÖu qu¶ h¬n n÷a côm di tÝch víi mét sè biÖn ph¸p nh­: T¨ng c­êng huy ®éng vèn ®Çu t­, ®Èy m¹nh x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, c¬ së vËt chÊt kü thuËt, ®µo t¹o nguån nh©n lùc…. Nh­ vËy cã thÓ kh¼ng ®Þnh l¹i r»ng quÇn thÓ di tÝch Chïa D©u – Thµnh cæ Luy L©u – Chïa Bót Th¸p rÊt cã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn du lÞch. Chóng cÇn ®­îc quan t©m ®óng mùc nh»m khai th¸c ph¸t triÓn du lÞch thËt hiÖu qu¶ gãp phµn mang l¹i diÖn m¹o míi cho m¹nh ®Êt ThuËn Thµnh – B¾c Ninh. Tµi liÖu tham kh¶o. Bïi ThÞ H¶i YÕn, TuyÕn ®iÓm du lÞch, nhµ xuÊt b¶n gi¸o dôc, Hµ Néi n¨m 2004. Lª ViÕt Nga, C¸c di tÝch lÞch sö v¨n ho¸ B¾c Ninh, nhµ xuÊt b¶n B¾c Ninh. Uû ban nh©n d©n huyÖn ThuËn Thµnh Së V¨n ho¸ Th«ng tin, khu di tÝch Kinh D­¬ng V­¬ng vµ v¨n ho¸ Luy L©u. XuÊt b¶n n¨m 2002. P.T.S TrÇn §×nh LuyÖn, Luy L©u lÞch sö vµ v¨n ho¸. XuÊt b¶n n¨m 1999. P.T.S TrÇn §×nh LuyÖn Chïa D©u vµ lÔ héi r­íc phËt Tø Ph¸p, xuÊt b¶n th¸ng 5 n¨m 2000. Hoµng Gi¸ - Phan CÈm Th­îng – Ph¹m Th­¬ng Thµnh, huyÒn tÝch Chïa Bót Th¸p, nhµ xuÊt b¶n v¨n ho¸ d©n téc n¨m 2009. Nhµ V¨n ho¸ Th«ng tin huyÖn ThuËn Thµnh, sù tÝch ®øc phËt Chïa D©u, xuÊt b¶n n¨m 2006. Phßng V¨n ho¸ huyÖn ThuËn Thµnh cung cÊp mét sè tµi liÖu tham kho¶ cÇm tay. Mét sè trang Website tiÕng viÖt sö dông ( Phô lôc 1: Mét sè ch­¬ng tr×nh du lÞch B¾c ninh cô thÓ * Mét sè tuyÕn du lÞch: + Hµ Néi - B¾c Ninh - B¾c Giang - L¹ng S¬n. + Hµ Néi - B¾c Ninh - B¾c Giang. - B¾c Ninh - C«n S¬n - KiÕp B¹c - H¹ Long - Mãng C¸i - Trµ Cæ. - Hµ Néi - B¾c Ninh. - Hµ Néi - B¾c Giang. * Mét sè ch­¬ng tr×nh du lÞch. + Ch­¬ng tr×nh du lÞch Hµ Néi - B¾c Ninh (1 ngµy, b»ng ®­êng s«ng): XuÊt ph¸t tõ s«ng Hång theo s«ng §uèng th¨m lµng tranh §«ng Hå, chïa Bót Th¸p. ¡n tr­a t¹i thµnh phè B¾c Ninh, nghe h¸t quan hä trªn s«ng CÇu, th¨m lµng nghÒ B¸t Trµng. + Ch­¬ng tr×nh Hµ Néi - B¾c Ninh (1 ngµy b»ng ph­¬ng tiÖn « t«) S¸ng: Th¨m Chïa D©u, Chïa Bót Th¸p, lµng tranh §«ng Hå, ¨n tr­a t¹i thÞ trÊn Song Hå. ChiÒu: Th¨m Chïa PhËt TÝch, §Òn §«, §×nh B¶ng, lµng nghÒ §ång Kú. + Ch­¬ng tr×nh du lÞch (2 ngµy 1 lÇn ®ªm Hµ Néi - B¾c Ninh): (B»ng ph­¬ng tiÖn « t«) Ngµy 1: + S¸ng: Th¨m chïa D©u, chïa Bót Th¸p, lµng tranh §«ng Hå. ¡n Tr­a t¹i thÞ trÊn Song Hå. + ChiÒu: Th¨m chïa PhËt TÝch, Chïa Hµm Long. + Tèi: Nghe h¸t quan hä. Ngµy 2: + S¸ng: Th¨m §×nh DiÒm, §Òn C« MÜ, V¨n MiÕu B¾c Ninh. ¡n tr­a t¹i thµnh phè B¾c Ninh. + ChiÒu: Th¨m Chïa TiÓu, §Òn §«, §×nh B¶ng, lµng ch¹m kh¾c §ång Kþ. * Ch­¬ng tr×nh du lÞch chuyªn ®Ò th¨m c¸c lµng nghÒ B¾c Ninh: XuÊt ph¸t tõ Hµ Néi. S¸ng: Th¨m lµng §ång Kþ, Th¨m ®×nh DiÒm, lµng giÊy §«ng Cao (Yªn Phong). ChiÒu: Th¨m Lµng tranh §«ng Hå. * Ch­¬ng tr×nh Hµ Néi - B¾c Ninh - B¾c Giang (2 ngµy 1 ®ªm b»ng ph­¬ng tiÖn « t«). Ngµy 1. S¸ng: Th¨m Chïa D©u, Chïa Bót Th¸p, lµng tranh §«ng Hå. ¡n tr­a t¹i thÞ trÊn Song Hå. ChiÒu: Th¨m Chïa PhËt tÝch, Chïa Hµm Long, v¨n miÕu B¾c Ninh. Tèi: L­u tró t¹i Kh¸ch s¹n Suèi Hoa (TP. B¾c Ninh) nghe h¸t quan hä. Ngµy 2. S¸ng: Th¨m ®×nh DiÒm, ®×nh chïa Thæ Hµ, Chïa Bå §µ. ¡n Tr­a t¹i thµnh phè B¾c Ninh. ChiÒu: Th¨m chïa Tiªu (Tõ S¬n), ®Òn §«, §×nh B¶ng vµ lµng ®iªu kh¾c §ång Kþ. Ch­¬ng tr×nh tham quan H¶i Phßng – b¾c ninh (thêi gian 1 ngµy) - Sè l­îng kh¸ch 30 ng­êi. -§èi t­îng lµ c¸n bé h­u trÝ. S¸ng: 5h30: §ãn kh¸ch t¹i ®iÓm hÑn khëi hµnh ®­a ®oµn ®i B¾c Ninh, ¨n s¸ng t¹i nhµ 559 (H¶i D­¬ng). 7h15: §oµn tiÕp tôc khëi hµnh, ®Õn B¾c Ninh tham quan ®Òn Bµ Chóa Kho, th¨m ®×nh §×nh B¶ng. 11h30: §oµn ¨n tr­a t¹i thµnh phè B¾c Ninh. ChiÕu: Quý kh¸ch ®i th¨m Chïa PhËt TÝch, §Òn §«. Råi t¹m biÖt thµnh phè B¾c Ninh th©n yªu. Trªn ®­êng vÒ H¶i Phßng ®oµn nghÐ th¨m V¨n MiÕu Mao §iÒn (H¶i D­¬ng). Gi¸ trän gãi 255.000®/ng­êi (¸p dông cho ®oµn 23 ng­êi trë lªn) Bao gåm: 1.¡n: + ¡n chÝnh: 60.000®/b÷a/ng­êi. + ¡n phô: 15.000®/b÷a/ng­êi.kh«ng uèng. 2. LÖ phÝ th¨m quan c¸c ®iÓm du lÞch cã trong ch­¬ng tr×nh (VÐ vµo 01 lÇn). 3. Xe « t« du lÞch ®êi míi, ®iÒu hoµ. 4. B¶o hiÓm du lÞch tèi ®a 10.000.000®/ng­êi/vô. 5. H­íng dÉn viªn du lÞch thµnh th¹o, trung thùc, nhiÖt t×nh suèt tuyÕn. 6. N­íc uèng trªn ®­êng (01 chai/ ng­êi/ ngµy) + kh¨n l¹nh. Kh«ng bao gåm: ThuÕ VAT, ®å uèng, phßng ®¬n, ®iÖn tho¹i vµ c¸c chi phÝ c¸ nh©n kh¸c.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • doc35.BuiThiPhuong.doc
Luận văn liên quan