Đề tài Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH VICOM

- Chức năng: + Tham mưu cho TGĐ công ty về công tác tài chính kế toán. + Tổ chức bộ máy tài chính kế toán toàn Công ty, đồng thời tổ chức và chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế; Ghi chép phản ánh đầy đủ quá trình vận động và chu chuyển của đồng vốn biểu hiện bằng số lượng và giá trị theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê và những quy định cụ thể của Công ty và công tác quản lý kinh tế tài chính. - Nhiệm vụ: + Xây dựng các quy định về thanh quyết toán, chứng từ hoá đơn lưu trữ các văn bản chứng từ về tài chính kế toán.

doc67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/06/2014 | Lượt xem: 1657 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH VICOM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng cao hiệu quả quản lí của bộ máy quản lí. Mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy theo kiểu này vẫn đảm bảo được chế độ một thủ trưởng. Cơ cấu này nói rõ những ưu điểm như: Việc nắm bắt thông tin giữa Giám đốc điều hành và cỏc phũng ban chức năng được thực hiẹn nhanh chóng hơn, giảm bớt được rất nhiều, giảm bớt được rất nhiều sự dối giữa mệnh lệnh và thông tin giữa các bộ phận trực tuyến với bộ phận chức năng. GĐ Công ty nhận được sự giúp đỡ tích cực của cỏc phũng ban và các quyết định kinh doanh tiến triển có hiệu quả hơn, mệnh lệnh từ GĐ sẽ được thực hiện nhanh chóng và có hiệu lực hơn. Ban Giám đốc: Bảng 3.1: Cơ cấu hiện tại ban giám đốc Công ty. Stt Chức năng nhiệm vụ Ngành đào tạo Trình độ chuyên môn Ngoại ngữ Tin học Trình độ LL- CT 1 GĐĐiều Hành KS. Cơ khí Trên ĐH C C Trên Đại học 2 QĐốcNhàmáy Ks.xd khoamáy ĐH C C Đại học (Nguồn: Phòng hành chính) Qua bảng trên ta thấy cơ cấu Ban Giám đốc tương đối hợp lí với quy mô và tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên để hoàn thiện một cách tối ưu, đáp ứng được những đòi hỏi của cơ chế thị trường thì Ban giám đốc cần bổ sung thêm Giám đốc kinh doanh (vị trí này do trưởng phòng kinh doanh kiêm nhận) vì Công ty chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng và đấu thầu nên vai trò của Giám đốc kinh doanh là rất lớn, mặt khác Trưởng phòng kinh doanh có đủ năng lực và trình độ về kinh doanh do đã từng tham gia vào cỏc khoỏ đào tạo về quản trị, về Marketing, giao tiếp tiếng Anh và sử dụng tin học thành thạo. Vì thế để tận dụng tiềm lực sẵn có và khích lệ nhân viên Công ty nên đề bạt Trưởng phòng kinh doanh làm Giám đốc kinh doanh và chỉ đạo cỏc cỏc mối quan hệ của Công ty với thị trường bên ngoài. Bảng 3.2: Đề xuất cơ cấu Ban Giám đốc mới. Stt Chức năng nhiệm vụ Ngành đào tạo TĐ chuyên môm Ngoại ngữ Tin học Trình độ LL-CT 1 GĐ Ks Cơ khí Trên ĐH C C Trên Đại học 2 P GĐ kinh doanh Ks Cơ khí ĐH C C Đại học 3 P GĐ Điều hành Ks Cơ khí ĐH C C Đại học 4 QĐ Nhà máy Ks Xây dựng khoa máy ĐH C C Đại học (Nguồn:Phũng hành chính) Hoàn thiện cơ cấu cỏc phũng ban. So với mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy cũ của Công ty thì trong mô hình mới ta sẽ cú thờm Phòng tổ chức hành chính và bỏ hai bộ phận đó là: bộ phận trợ lí nhân sự và bộ phận cố vấn. Sở dĩ như vậy vì bộ phận nhân sự có vai trò rất quan trọng đối với mỗi tổ chức, và bộ phận này phải thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của TGĐ và tham mưu cho TGĐ trong các vấn đề về tiền lương, lao động.... Mặt khác kế toán trưởng không thể làm tốt khi kiêm cả công việc của một kế toán trưởng và các công việc thuộc về bộ phận hành chính. Do vậy công ty cần phải bổ sung thêm phòng Tổ chức hành chính, dưới sự chỉ đạo của TGĐ và tham mưu cho TGĐ các vấn đề về tổ chức bộ máy, sắp xếp nơi làm việc, tuyển dụng lao động.... và có quyền thay mặt TGĐ trong một số trường hợp nếu được sự uỷ quyền của TGĐ. Khi hình hành nờn phũng này thì trợ lí nhân sự của công ty chuyển sang làm trưởng phòng hành chính dữ. Do nhiệm vụ và chức năng của phòng Tổ chức hành chính tương đối nhiều, mà cán bộ nhân sự này không được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ do vậy mọi công việc được tiến hành còn nhiều gượng ép, mặt khác độ tuổi của cán bộ nhân sự này khá cao là 42 tuổi nên không phù hợp với việc đào tạo thêm. Do vậy Công ty cần tuyển thêm một cán bộ nhân sự được đào tạo đúng chuyên môn và nghiệp vụ để cùng với cán bộ cũ thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ trong phũng. Cũn bộ phận cố vấn đo không làm việc thường xuyên tại Công ty nờn khụng nhất thiết phải thể hiện trên mô hình cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty. Để thấy rõ sự cần thiết của việc bổ sung phòng Tổ chức hành chính ta đi tìm hiểu về chức năng và nhiệm vụ của phòng Tổ chức hành chính: - Chức năng: + Giúp cho GĐ Cụngty trong việc thực hiện các phương án sáp xếp , cải tiến tổ chức sản xuất, quản lý, đào tao bồi dưỡng, tuyển dụng, quản lí và điều phối thực hiện đúng đắn các chế độ chính sách đối với cán bộ công nhân viên nhằm đáp ứng yêu cầu ổn định và phát triển của Công ty. + Giúp GĐ điều hành và chỉ đạo thống nhất tập trung những công việc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Là chiếc cầu nối trong quan hệ công tác với cấp trên, cấp dưới, ngang cấp và chính quyền nhân dân địa phương và ngược lại. Thực hiện tốt nhiệm vụ trưyền tin, truyền mệnh lệnh của lãnh đạo một cách nhanh chóng và đảm bảo chính xác. + Quản lí toàn bộ nhà cửa và trang thiết bị của cơ quan Công ty đảm bảo các điều kiện làm việc cơ sở vật chất, không ngừng cải tiến và mua sắm những trang thiết bị văn phòng tiên tiến, hợp lý đưa vào sử dụng phục vụ công việc. Nhiệm vụ: + Nghiên cứu, đề xuất và tổ chức các phương án tổ chức sản xuất quản lý. Hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện chế độ chức trách và quan hệ lề lối công tác giữa các đơn vị , phòng ban theo thể lệ tổ chức hoạt động của Công ty và các quy chế chức năng cụ thể. + Nghiên cứu xây dựng, đề xuất tổ chức thực hiện quy hoạch, đề bạt các bộ, thực hiện công tác tuyển dụng, đào tạo, nâng cao năng lực tay nghề, bổ sung cán bộ công nhân viên, điều phối hợp lý, quản lý tốt hồ sơ, giải quyết đúng đắn việc thuyên chuyển, kỷ luật, nghỉ chế độ theo lao động, các nghị định, pháp pháp lệnh, chính sách đối với người lao động. + Thực hiện chức năng nhận xét cán bộ, thực hiện công tác nâng lương Giúp GĐ giải quyết đúng đắn, hợp lí chính sách lao động tiền lương cũng như các chế độ chính sách khác đối với cán bộ công nhân viên. + Cùng cỏc phũng ban chức năng khác nghiên cứu đề xuất biện pháp giải quyết đơn thư khiếu lại, khiếu tố khi cần thiết. + Tổng hợp văn bản. + Quản lý công tác giấy tờ, tổ chức tốt công tác văn thư và công tác lưu trữ. + Quản lý sử dụng con dấu của Công ty đúng nội quy, quy định của Nhà nước và pháp luật cũng như của Hội đồng quản trị và Công ty đề ra. + Thực hiện tốt công tác quản trị, hành chính để đảm bảo cho bộ máy cơ qua hoạt động có hiệu quả. + Tổ chức và triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ, phòng chống cháy nổ trong cơ quan. + Quản lý điều hành xe con phục vụ đưa đón cán bộ đi lại thay phòng kế toán. + Phục vụ nơi làm việc của các đồng chí lãnh đạo, tiếp khách, hội họp. + Mua sắm trang thiết bị văn phòng phẩm, đảm bảo điện thoại, Fax, điện nước trong cơ quan. + Có phương án chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, khám và điều trị bệnh cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Qua nghiên cứu cho thấy, hiện nay toàn Công ty chỉ có một cán bộ nhân sự. Cán bộ này tuy không được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ về quản lí nhân sự, Nhưng có rất nhiều kinh nghiệm trong công tác này. Khi chuyển cán bộ này về Phòng tổ chức hành chính thì cán bộ này giữ chức trưởng phòng. Như phân tích ở trên, công việc của phòng này rất nhiều, các nhiệm vụ về lĩnh vực hành chính từ phòng tài chính kế toán chuyển sang, cộng với các công việc mà trợ lí nhân sự đang làm thì một cán bộ không thể đảm đương được hết các nhiệm vụ trong phòng. Do vậy Công ty cần tuyển thêm một cán bộ nhân sự được đào tạo đúng chuyên môn nghiệp vụ vào phòng Tổ chức hành chính để hỗ trợ Trưởng phòng thực hiện tốt chức năng và nhiệm vụ của phòng và góp phần làm cho cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty có hệ thống và chuyên tinh, gọn nhẹ hơn và phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của bộ máy quản lý: Có thể nói chức năng, nhiệm vụ của cỏc phũng ban trong công ty đã được kiện toàn, điều chỉnh đảm bảo tinh gọn, hiệu quả hơn trong công tác tham mưu giúp lãnh đạo Công ty quản lý điều hành. Tuy nhiên để Công ty hoạt động tốt và phát triển bền vững thì giữa các phòng ban và các cấp lãnh đạo phải có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ nhau cùng chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh. Vì vậy cần phải có đội ngũ lãnh đạo sáng suốt, chức năng nhiệm vụ của các cấp lãnh đạo phải được thống nhất, liên hệ mật thiết với nhau và không bị chồng chéo. Tuy chức năng nhiệm vụ của Công ty đã được kiện toàn, nhưng Công ty chưa phõn rừ được hiệm vụ của từng nhân viên trong cỏc phũng ban nên nhiệm vụ của một số trưởng phòng phải kiêm quá nhiều dẫn đến chất lượng công việc không cao. Qua thời gian tìm hiểu, nghiên cứu ở Công ty và tìm hiểu phân tích công việc của các Trưởng phòng, nay em đưa ra một số ý kiến nhằm hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của các trưởng phòng. Về đào tạo Công ty có thể tiến hành theo các hình thức sau: + Đào tạo tại chỗ: Công ty có thể mở các lớp nghiệp vụ về nghiên cứu thị trường, luật pháp ... nhằm mở rộng sự hiểu biết trên nhiều lĩnh vực cho cán bộ. Thường xuyên mở các cuộc hội thảo mời các chuyên gia về các lĩnh vực này về trao đổi nói chuyện với cán bộ công nhân viên. Ngoài ra để học hỏi thêm kinh nghiệm cho cán bộ quản lí, Công ty có thể sử dụng phương pháp kèm cặp để tạo ra nguồn cán bộ kế cận. + Đào tạo ngoài Công ty: Đối với cán bộ còn trẻ tuổi, có thể gửi đi đào tạo, học tập nghiên cứu ở trình độ cao tại các trường trong nước và nước ngoài. Hoặc khuyến khích họ tự học tự đào tạo để nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ và những kiến thức phục vụ cho công tác quản lí. Đây là việc làm cần thiết để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công ty. Về bồi dưỡng Công ty nên mở cỏc khoỏ đào tạo nâng cao tay nghề về chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ kỹ thuật, trong đó cần chú ý đào tạo các công nghệ mới của nước ngoài trong việc gia công cơ khí, chế tạo, các thiết bị nâng hạ, các thiết bị điện nước.....Tuy cán bộ trong công ty có trình độ ngợi ngữ và tin học tương đối, nhưng do Công ty đã trang bị đầy đủ máy tính ch cán bộ và nhân viên nên Công ty nên mở các lớp tin học ứng dụng chuyờn sõu để đội ngũ cán bộ có thể đáp ứng được các yêu cầu ngày càng khắt khe của cơ chế thị trường. Ngoại ngữ là phương tiện cần thiết để giao tiếp và nghiên cứu tài liệu. Ngày nay nó rất quan trọng đối với cán bộ quản lí và cũng là tiêu chuẩn đối với cán bộ hiện nay, cụ thể là: + Khuyến khích cán bộ học ngoại ngữ ngoài giờ, Công ty sẽ hỗ trợ bằng việc cấp kinh phí sau khi có chứng chỉ hoặc bằng nộp cho cơ quan. + Tạo điều kiện mở các lớp ngoại ngữ tại Công ty ngoài giờ hoặc trong giờ hành chính nếu có điều kiện. + Đôi với những cán bộ cần thiết phải có ngoại ngữ để phục vụ trực tiếp cho công việc thì phải cử đi học nâng cao ở các trường. Các việc làm trên tuy bước đầu sẽ có nhiều khó khăn trong nhận thức của cán bộ, nhiều người tuổi cao ngại học, lo ngại bị mất vị trí khi đi học... Song Công ty phải coi đây như điều kiện bắt buộc đối với cán bộ quản lí. Như vậy, nếu thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nói trên Công ty sẽ nâng cao được chất lượng lao động, tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, tạo được ưu thế cạnh tranh với các Công ty trong cũng lĩnh vực, đồng thời tiết kiệm được chi phí quản lí. Từ đó Công ty có điều kiện để nâng cao đời sống của cán bộ công nhân viên, đảm bảo sự gắn bó của họ với công việc và với Công ty. Hoàn thiện tổ chức nơi làm việc và điều kiện lao động. Công tác tổ chức nơi làm việc là rất cần thiết, nó có tác dụng thiết thực đối với quá trình lao động và chất lượng lao động quản lí. Quan sát nơi làm vệc ta thấy vấn đề hiện nay của Công ty là diện tích cỏc phũng ban còn nhỏ hẹp, việc bố trí cỏc phũngban cũn chưa hợp lí, cỏc phũng ban có cùng chức năng nhiệm vụ lại không nằm sát nhau. Vậy Công ty cần có những biện pháp bố trí lại cỏc phũng này sao cho việc trao đổi thông tin được thuận lợi, nếu có điều kiện Công ty nên xây dựng quy hoạch lại sao cho phù hợp với điều kiện mới. Về điều kiện làm việc của Công ty là đảm bảo nhân viên luôn được trang bị vật chất kỹ thuật cần thiết cho công việc, tuy nhiên cần nhanh chóng kịp thời sửa chữa, nâng cấp một số máy tính đã cũ để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc. Ngoài ra bầu không khí tõm lớ là rất quan trọng. Trước đây, ở hầu hết các doanh nghiệp vấn đề này chưa được quan tâm nghiên cứu một cách đúng mức. Nhưng ngay nay người ta không thể phủ nhận được vai trò của nó, đặc biệt đối với những người làm công tác quản lí. Thật vậy nếu làm việc trong bầu không khí thoả mỏi thỡ cỏc nhân viên sẽ có cảm giác yên tâm công tác, mọi người sẽ vui vẻ hợp tác, giúp đỡ nhau trong quá trình thực hiện công việc và sẽ không tồn tại tình trạng đố kỵ, cạnh tranh không lành mạnh, chia bè phái, phe nhóm tác động xấu đến công việc của nhau và làm ảnh hưởng đến kết quả chung của Công ty. Do vậy, Lãnh đạo Công ty không nên coi nhẹ vấn đề này mà phải thường xuyên quan tâm đến đời sống, tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của cán bộ công nhân viên nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn nảy sinh, các xung đột quyền lợi gây mất đoàn kết nội bộ. Công ty cần có sự động viên an ủi đúng lúc khi họ gặp khó khăn bất chắc trong cuộc sống, cần tạo ra sự thoả mái trong công tác và sự gần gũi của lãnh đạo với nhân viên. Có như vậy họ mới thực sự thẳng thắn trao đổi đề xuất các ý kiến đóng góp cho Công ty. Kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất: Đối với lao động quản lí, nội dung kỷ luật chủ yếu là sử dụng thời gian lao động. Nhìn chung hiện tượng đi muộn về sớm vẫn còn phổ biến, Công ty duy trì chế độ làm việc 8h/ ngày và 52h/ tuần song thực tế việc thực hiện chưa được đúng đắn, nguyên nhân chủ yếu xất phát từ bộ máy tổ chức quản lí cả Công ty chưa được hợp lí, chưa hình thành các kỷ luật lao động và nội quy lao động, giải quyết các công việc riờng... đõy cỳng là những biểu hiện của sự lãng phí thời gian dẫn đến tỷ trọng thời gian làm việc chưa cao. Do vậy Công ty cần xây dựng kỷ luật lao động và phải nâng cao ý thức tôn trọng kỷ luật lao động, tạo cho cán bộ công nhân viên trong Công ty có thói quen tự chấp hành kỷ luật, trỏnh tõm lớ làm việc đối phó. Vậy giải quyết vấn đề này cần thực hiện đồng bộ các biện pháp sau: + Xây dựng nội quy, quy chế lao động, phổ biến rộng rãi cho mọi đối tượng trong Công ty, áp dụng các hình thức bắt buộc thực hiện các quy chế đề ra; Có hình thức khen thưởng kịp thời các cá nhân đơn vị thực hiện tốt, khiển trách, kỷ luật những người vi phạm tạo nên một kỷ luật lao động công bằng nghiêm túc; Duy trì thói quen nghề nghiệp, đi làm, nghỉ ngơi có giờ giấc, tập trung và có thái độ đúng đắn trong quá trình làm việc. + Có biện pháp tổ chức lao động một cách khoa học, nhằm hợp lí hoá lao động tránh tạo ra thời gian dỗi. + Có kế hoạch tổ chức đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ. + Sử dụng các biện pháp hành chính giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác quản lí để cán bộ công nhân viên tận dụng tối đa thời gian có thể của mình cho công việc, tạo không khí lao động thoả mái... 3.2. Áp dụng quản lý công việc theo mô hình Chức Năng - Sự phân chia trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực, trách nhiệm quản lý nguồn nhân lực trước hết thuộc về những người quản lý ở các cấp lãnh đạo, các bộ phận phòng ban, như ban giám đốc, phòng hành chính, phòng kế toán, các tổ trưởng…., dù hoạt động lĩnh vực nào, đảm nhiệm vị trí nào trong công ty đều phải trực tiếp giải quyết các vấn đề về nguồn nhân lực vì đó là những vấn đề cốt lõi đối với một người quản lý. - Vai trò và quyền hạn của bộ phận chức năng về nguồn nhân lực: + Vai trò tư vấn: Các bộ quản lý nguồn nhân lực đưa ra những lời tư vấn về biên chế, đánh giá thực hiện công việc, các trương trình đào tạo và thiết kế lại công việc, nguồn nhân lực cung cấp đầu vào để các cấp các bộ quản lý trực tuyến ra các quyết định + Vai trò phục vụ: Các nhân viên thực hiện các hoạt động mà việc thực hiện các hoạt động đó bởi một bộ phận tập trung sẽ có hiệu quả hơn. Những hoạt động này là những hoạt động trực tiếp cho các cán bộ quản lý trực tuyến hay các bộ phận chức năng khác nhau trong tổ chức. + Vai trò kiểm tra: Để thực hiện vai trò này phải xây dựng các chính sách và các thủ tục quy chế và giám sát thực hiện chúng, khi thực hiện vai trò này, các thành viên của bộ phận nguồn nhân lực được coi là những người đại diện hoặc người được ủy quyền quản lý cao cấp. Vai trò kiểm tra này trở nên quan trọng trong các lĩnh vực như tuyển dụng lao động, an toàn lao động, thù lao lao động. - Quyền hạn trực tuyến thuộc về người quản lý trực tuyến và những người quản lý chung. Những người quản lý trực tuyến có quyền ra quyết định và chỉ thị đối với cấp dưới trong các lĩnh vực sản xuất, tiêu thụ và tài chính, họ giám sát các nhân viên sản xuất các sản phẩm và dịch vụ của tổ chức, họ chịu trách nhiệm ra quyết định tác nghiệp. Các đơn vị được giám sát bởi những người quản lý trực tuyến có trách nhiệm tới cùng đối với thực hiện tác nghiệp thắng lợi của tổ chức. Những người quản lý chung chịu trách nhiệm toàn bộ về hoạt động của một bộ máy tổ chức. - Quyền hạn chức năng thể hiện ở quyền nhận thư thập các tài liệu thông tin từ các bộ phận khác nhau trong tổ chức có liên quan để sử lý các vấn đề nguồn nhân lực, quyền tổ chức, phối hợp hoạt động của các nhân viên 3.3. Áp dụng chính sách tự quyết linh hoạt cho Lãnh đạo các cấp T. Phòng kinh doanh: - Chức năng: + Tổ chức, phân công, theo dõi, đánh giá công tác các nhân viên trong phòng. + Định giá bán, giá thầu, đàm phán và ký kết hợp đồng bán hàng và nhập khập. + Tạo dựng mối quan hệ với khách hàng, thực hiện nhiệm vụ và quản lý chất lượng có liên quan tới phòng kinh doanh. - Nhiệm vụ: + Lập kế hoạch kinh doanh của Công ty và của phũng trỡnh TGĐ phê duyệt. + Thực hiện các nhiệm vụ đấu thầu, đàm phán ký kết hợp đồng, các hoạt động xúc tiến bán hàng. + Liên hệ mật thiết với cỏc phũng trong công ty để hực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của toàn Công ty. - Báo cáo: Trưởng phòng kinh doanh báo cáo việc thực hiện của mình cho TGĐ. Các nhân viên trong phòng. Hai nhân viên Marketing có nhiệm vụ: Thực hiện các hoạt động xúc tiến bán hàng, quảng cáo, chăm sóc khách hàng theo sự chỉ đạo của trưởng phòng; Thu thập các thông tin về đặc điểm khách hàng, các yêu cầu của khách hàng; Phục vụ công tác thiết kế, giám sát kỹ thuật thi công; Làm rõ cho khách hàng để họ trực tiếp liên hệ với phòng kinh doanh; Tìm kiếm thông tin về khách hàng và thực hiện giới thiệu sản phẩm của Công ty trên mạng; Ngoài ra thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng. Nhân viên chịu trách nhiệm về xuất nhập khẩu: Thực hiện các thủ tục để xuất khẩu các sản phẩm của Công ty và nhập khẩu các thiết bị và máy móc phục vụ cho quá trình sản xuất, ngoài ra thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng. T. Phòng tài chính kế toán: - Chức năng: + Tham mưu cho TGĐ công ty về công tác tài chính kế toán. + Tổ chức bộ máy tài chính kế toán toàn Công ty, đồng thời tổ chức và chỉ đạo thực hiện toàn bộ công tác tài chính kế toán, thông tin kinh tế và hạch toán kinh tế; Ghi chép phản ánh đầy đủ quá trình vận động và chu chuyển của đồng vốn biểu hiện bằng số lượng và giá trị theo đúng pháp lệnh kế toán thống kê và những quy định cụ thể của Công ty và công tác quản lý kinh tế tài chính. - Nhiệm vụ: + Xây dựng các quy định về thanh quyết toán, chứng từ hoá đơn lưu trữ các văn bản chứng từ về tài chính kế toán. + Tổ chức các hoạt động ghi chép sổ sách, lưu trữ chứng từ và hạch toán chi phí cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo các quy định kế toán của Công ty và đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước. + Nghiên cứu các phương hướng, giải pháp để đổi mới, cải tiến hệ thống. + Tổ chức bộ máy kế toán cho phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. + Kiểm kê định kỳ, báo cáo định kỳ và xây dựng báo cáo tài chính định kỳ theo quy định. + Thực hiện công tác tài chính tín dụng. + Thực hiện công tác phân tích hoạt động kinh tế và thông tin kinh tế thuộc phạm vi của phòng. - Báo cáo: Kế toán trưởng báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của mình cho TGĐ. Các nhân viên trong phòng thực hiện nhiệm vụ theo chức danh công việc của mình và theo sự chỉ đạo của trưởng phòng. Trưởng phòng kỹ thuật. - Chức năng: + Tổ chức phân công theo dõi, đánh giá công tác các nhân viên trong phòng kỹ thuật. + Nghiên cứu xây dựng và áp dụng các quy trình công nghệ mới. + Xây dựng định mức tiêu thụ vật tư theo yêu cầu. - Nhiệm vụ chính: + Trực tiếp phụ trách phòng kỹ thuật để thực hiện việc lập dự toán, triển khai các hợp đồng. + Lập dự trù vật tư, cung cấp toàn bộ thông số kỹ thuật, bản vẽ chế tạo cho xưởng. + Lên kế hoạch thuê tầu phụ + Cung cấp thông số kỹ thuật, các yêu cầu nhập khẩu để phòng kinh doanh tiến hành nhập khẩu. + Lập quy trình chế tạo và kiểm cha chất lượng sản phẩm. - Báo cáo: Trưởng phòng kỹ thuật báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của mình cho Giám đốc điều hành. Trưởng phòng vật tư thiết bị. - Chức năng: + Lập kế hoạch mua vật tư. + Tiến hành thương thảo về giá cả và điều kiện mua hàng. + Ký các đơn mua vật tư, thiết bị và dụng cụ được uỷ quyền. - Nhiệm vụ: + Lập kế hoạch và tiến hành mua vật tư và thiết bị cho Nhà máy. + Lập và đề xuất quy trình mua sắm vật tư thiết bị phù hợp với chính sách mua vật tư và thiết bị của Công ty. + Lập báo cáo tuần và tháng gửi Giám đốc điều hành. + Tham gia công tác quản lý kho, tỡm cỏc biện pháp cải tiến công tác quản lý kho. - Báo cáo: Trưởng phòng vật tư báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của mình cho Giám đốc điều hành. Cũn các nhân viên trong phòng tuân theo sự chỉ đạo của trưởng phòng thực hiện nhiệm vụ được giao như tiến hành thiết kế sản phẩm, búc tỏch vật tư .... Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ quản lý: Trình độ là chỉ tiêu quan trọng nhất thể hiện chất lượng của nguồn nhân lực. Đào tạo nguồn nhân lực là quá trình trang bị kiến thức nhất định về chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động để họ có thể đảm nhận được những công việc nhất định. Đối với cán bộ quản lớ thỡ vấn đề đào tạo và bồi dưỡng trình độ lại càng quan trọng, bởi nếu cán bộ quản lí có trình độ chuyên môn cao, nghiệp vụ vững vàng sẽ giải quyết được công việc tốt và trôi chẩy hơn. Hiện tại, trong đội ngũ lao động quản lí của Công ty còn tồn tại một lượng lao động quản lí trình độ còn hạn chế, khả năng đáp ứng yêu cầu công việc chưa cao, một số người làm không đúng ngành nghề được đào tạo như cán bộ chịu trách nhiệm nhân sự toàn công ty; Các trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng kỹ thuật, trưởng phòng vật tư đều tốt nghiệp từ các trường kỹ thuật, vì thế mà kiến thức về quản lớ cũn nhiều hạn chế. Do đó Công ty cần bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quản lí không chỉ về chuyên môn nghiệp vụ của họ mà còn cả lĩnh vực quản lí Nhà nước về kinh tế, quản trị kinh doanh,.... nhằm giúp cán bộ có những hiểu biết sâu rộng về môi trường kinh tế. Để có đội ngũ lao động vững mạnh thì ngay từ khâu tuyển chọn lao động vào Công ty cần có những yêu cầu thực tế và sát thực để có thể tuyển chọn những người có đủ chuyên môn nghiệp vụ và phẩm chất nghề nghiệp cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu công việc giao phó. Cùng với quá trình tuyển chọn, Công ty nên mạnh dạn loại bỏ những cán bộ công nhân viên có trình độ yếu kém không đáp ứng được yêu cầu của công tác lâu năm giàu kinh nghiệm một cách hợp lí nhất. - Các chính sách về thu nhập Căn cứ vào khối lượng của đội sẽ báo về phòng kế toán để xác định chi phí nhân công trong trị giá khối lượng xây lắp, tiền lương của toàn đội thi công sẽ được tính vào giá thành sản phẩm xây lắp sau khi trừ đi tiền lương cho bộ phận gián tiếp sản xuất, quỹ lương còn lại chia cho bộ phận trực tiếp sản xuất. Tại các đội thi công căn cứ vào số lượng lao động, khối lượng và chất lượng lao động của từng người để tiến hành bỡnh xột lương cho từng công nhân và ghi vào bảng chia lương hoặc phát lương hàng tháng. Đối với nhân công thuộc hợp đồng thời vụ thì tiền lương chi trả cho họ được tính theo hai cách: thứ nhất là tính theo ngày công (cụ thể: thợ phụ là 40.000đ/1 ngày công lao động, và thợ chính là 50.000đ/1 ngày công lao động) được áp dụng đối với 1 số công việc cụ thế như đào đất, cắt tường,... Thứ hai là tình theo việc giao khoán công việc. Đối với nhân công thuê ngoài thì Công ty phải tiến hành lập hợp đồng thuê nhân công, mua bảo hiểm công trình cho công nhân, lập các hợp đồng giao khoán khối lượng công việc. Lương thời gian = Mức lương bình quân 1 ngày x số ngày lao động Lương theo SP = Đơn giá trờn 1 đvị sản phẩm x khối lượng SP hoàn thành * Tiền lương của bộ phận trực tiếp và gián tiếp sản xuất khác Công ty tiến hành hạch toán tiền lương của bộ phận trực tiếp sản xuất khác như thủ kho, bảo vệ công trình và lương của bộ phận gián tiếp sản xuất (giám đốc, phòng dự án, phòng kế toán) và chi phí nhân công trực tiếp. Đối với tiền lương của nhân viên trực tiếp khác và bộ phận gián tiếp sản xuất được tiến hành hạch toán giống như đối với tiền lương của công nhân trực tiếp sản xuất. Riêng đối với tiền lương của bộ phận gián tiếp sản xuất khong được tớnh quỏ 15% tổng quỹ lương tháng của các đội thi công. Đối với bộ phận gián tiếp sản xuất cũng phải chấm công, phải có nhật ký làm việc và bảng chia lương, công ty sẽ trả lương trực tiếp tới từng nhân viên này Với quy mô nhỏ, Công ty chỉ tuyển và sử dụng một số lượng lao động hợp lý do vậy khi có công trình lượng lao động này không đủ để đáp ứng và hoàn thiện toàn bộ công việc do vậy công ty phải tiền hành thuê lao động tự do, khi đú cỏc khoản BHXH, BHYT, KPCĐ công ty đều không tiến hành trích mà tính toán hợp lý vào trong đơn giá nhân công và trả trực tiếp cho người lao động. Đối với lao động trong danh sách, hàng tháng phòng kế toán dựa vào bảng phân bổ lương do đội thi công gửi lên để tiến hành trích BHXH, BHYT tính vào chi phí nhân công trực tiếp chi hết cho từng công trình, hạng mục công trình. Tỷ lệ trích BHXH (20%), BHYT(3%) ở công ty là 23% và công ty đóng 100% cho người lao động. 3.4. Nâng cao hiệu quả trong việc sử dụng Công nghệ Việc sử dụng công nghệ của doanh nghiệp cũng ảnh hưởng tới tổ chức bộ máy quản lý. Nếu các doanh nghiệp trú trọng đến công nghệ thì thường có định mức quản lý tốt, bộ máy quản lý phải được tổ chức sao cho tăng cường khả năng của doanh nghiệp và cần thích ứng kịp thời với sự thay đổi công nghệ nhanh chóng. Một hệ thống cơ cấu tổ chức phải phù hợp với hệ thống công nghệ và phải đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ trong việc ra quyết định liên quan đến công nghệ của doanh nghiệp. 3.5. Hoàn thiện bộ máy tổ chức theo cơ chế mở của Hoàn thiện cơ cấu bộ máy tổ chức trong thời cơ mới Tổ chức và phục vụ nơi làm việc là một phương hướng của tổ chức lao động khoa học. Để góp phần nâng cao năng suất lao động, bảo vệ sức khoẻ và phát triển toàn diện cho người lao động thì một yếu tố quan trọng mà ban lónh đạo Công ty TNHH VICOM cần hết sức quan tâm là không ngừng cải tiến việc tổ chức và phục vụ nơi làm việc. Qua thực tế cho thấy hiện nay công việc này ở đơn vị đã đạt được một số thành tựu đáng kể nhưng vẫn còn nhiều chỗ chưa hợp lý cần quan tâm hơn nữa. Vì thế Công ty TNHH VICOM trong thời gian tới cần hoàn thiện theo các hướng sau: - Khi thiết kế các phòng làm việc phải chọn các thiết bị, các dụng cụ, các trang bị tổ chức phù hợp. Chọn phương án bố trí nơi làm việc tối ưu cho từng nơi làm việc cụ thể. Thiết kế các phương pháp và thao tác lao động hợp lý, tạo các tư thế lao động thuận lợi. Bên cạnh đó phải xác định số lượng công nhân tại nơi làm việc, lượng sản phẩm dịch vụ cung cấp trong 1 giờ, dự kiến các yếu tố của điều kiện lao động tại các nơi làm việc - Trang bị nơi làm việc muốn có hiệu quả thì cần phải phù hợp với nội dung của quá trình sản xuất cả về số lượng và chất lượng. Tuỳ theo những nội dung khác nhau của quá trình sản xuất mà có thể tự mình bố trí nơi làm việc cho hợp lý. Không thể trang bị một cách giàn trải hoặc trang bị những thứ chưa thật cần thiết cho sản xuất. Cụ thể là trước mắt Công ty TNHH VICOM cần trang bị thêm máy vi tính, trang bị thêm đèn chiếu sáng và quạt mát nơi giao dịch để đảm bảo sức khoẻ cho người lao động dẫn đến kết quả lao động cao, nơi làm việc phải giải phóng con người ra khỏi lao động chân tay nặng nhọc, tạo ra các tư thế làm việc tốt nhất, phù hợp đặc điểm tâm sinh lý người lao động, áp dụng được các phương pháp lao động tiên tiến. Bên cạnh đó, trang thiết bị còn phải đảm bảo được các yêu cầu vệ sinh và an toàn khi sử dụng đồng thời đáp ứng được yêu cầu thẩm mỹ khi bố trí. Các trang bị công nghệ (các dụng cụ như: kỡm, bỳa, kộo…) cần phải đảm bảo tính chính xác, sử dụng với lực tác động nhỏ, khi dùng không được gây ồn và rung động, đảm bảo hiệu quả cao. Đối với các trang bị tổ chức như: bàn ghế, tủ, giá đỡ… phải có kết cấu, kích cỡ phù hợp, vững chắc, bền, tiện lợi khi sử dụng; tiết kiệm được tối đa diện tích sản xuất, phù hợp với yêu cầu thẩm mỹ. Thiết bị thông tin liên lạc, an toàn và vệ sinh công nghiệp đảm bảo phù hợp đặc điểm của tổ chức sản xuất tại nơi làm việc, có độ tin cậy cao. - Tiến hành bố trí nơi làm việc cần xác định đúng diện tích sản xuất và tạo ra chu kỳ sản xuất ngắn nhất. Diện tích nơi làm việc được xác định phải thoả mãn phân bố các trang thiết bị theo yêu cầu của sản xuất ngoài ra cần có diện tích dự phòng khi mở rộng sản xuất hoặc thay đổi nhiệm vụ lao động. điều này tại Công ty TNHH VICOM đều chưa được tính toán cặn kẽ nên sẽ gặp khó khăn khi mở thờm cỏc dịch vụ và bố trí lại sản xuất . Bố trí nơi làm việc phải phù hợp với thị lực của người lao động. Điều đó có nghĩa là khi bố trí các đối tượng lao động, dụng cụ công nghệ phải lưu ý đến vùng nhìn thấy của mắt, các nguồn sáng được bố trí sao cho không được tạo thành bóng đen tại vùng làm việc, không được chói loà trong phạm vi thường nhìn của mắt. Hơn nữa, bố trí nơi làm việc phải luôn tạo được tư thế làm việc hợp lý, đảm bảo yêu cầu tiết kiệm động tác của người lao động, đảm bảo an toàn lao động và thẩm mỹ trong sản xuất. - Tổ chức phục vụ nơi làm việc cần phải áp dụng các phương pháp tính toán để tối ưu hoá, đảm bảo phục vụ có hiệu quả cao nhất và ít tốn kém, tập trung công tác phục vụ thành các chức năng riêng, tăng cường cơ khí hoá lao động phục vụ đồng thời cải tiến lao động phục vụ. KẾT LUẬN Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty là vấn đề hết sức bức thiết hiện nay, nó góp phần quyết định sự thành công của mỗi doanh nghiệp trên thương trường. Vì vậy làm tốt công tác quản lí là yếu tố vô cùng quan trọng tạo nên sức mạnh tổng thể của mỗi doanh nghiệp. Sau một thời gian thực tập tại Công ty TNHH VICOM, tụi đó hoàn thành chuyên đề thực tập: " Hoàn thiện cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH VICOM". Với hi vọng nâng cao kiến thức cũng như đóng góp một số ý kiến nhằm nâng cao chất lượng cơ cấu tổ chức bộ máy tổ chức của Công ty TNHH VICOM. Trên cơ sở tìm hiểu thực trạng em cũng đã mạnh dạn đưa ra các ý kiến, kiến nghị với mong muốn hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNNH VICOM Phần cơ sở lý luận đã chỉ ra những khái niệm cơ bản về quản lí, lao động qản lí, bộ máy quản lí cũng như các mô hình cơ bản về tổ chức bộ máy quản lí cũng như các mô hình cơ bản về tổ chức bộ máy quản lí và sự cần thiết phải hoàn thiện bộ máy quản lí. Phần thực trạng đó nờu được quá trình hình thành và phát triển của Công ty, cơ cấu lao động, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty,... Đặc điểm bộ máy tổ chức và những khó khăn thuận lợi trong kinh doanh cũng như sự cần thiết phải hoàn thiện bộ máy quản lí của Công ty. Theo tôi hoàn thiện cơ cấu tổ chức bao gồm nhiều khía cạnh như hoàn thiện cơ cấu cỏc phũng ban, hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, hoàn thiện công tác đào tạo, trú trọng đến công tác kích thích vật chất tinh thần .... Vì vậy phần giải pháp em mạnh dạn đưa ra một số ý kiến nhỏ, thay đổi một phần cơ cấu tổ chức cũ với mong muốn nâng cao hiệu quả quản lí. Những giải pháp này chủ yếu dựa vào kiến thức đã học, qua phiếu khảo sát, quan sát thực tế .... Hoàn thiện cơ cấu tổ chức là một đề tài rất hấp dẫn và cần thiết với mọi loại hình doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn hoạt động có hiệu quả thì việc hoàn thiện cơ cấu bộ máy quản lí phải được quan tâm một cách đúng mức. Đây là một đề tài khó, đòi hỏi sự hiểu biết sâu rộng cả về lý thuyết cũng như kinh nghiệm thực tế. Vì vậy, dự đó cố gắng nhưng chuyên đề của tôi còn nhiều thiếu sót, rất mong được ý kiến đóng góp của Quý Thầy Cô. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Giáo trình quản trị chiến lược – NXB thống kê - 2008 2. Giáo trình quản trị kinh doanh – NXB Hà Nội -2007 3. Giáo trình quản trị nhân lực – NXB Lao động – Xã Hội 2004 4. Website: pace.edu.vn 5. Website: PHỤ LỤC 1-Danh sách khách hàng tiêu biểu Với nỗ lực không ngừng phát triển sản phẩm và dịch vụ tốt nhất để đem lại lợi ích thực sự cho khách hàng, trong thời gian vừa qua, các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi đã thực sự trở thành niềm tin cậy của nhiều khách hàng trong cả nước, mà tiêu biểu từ năm 1999 đến 2009 là: CHỦ ĐẦU TƯ CÔNG TRÌNH, HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH Ngân hàng nông nghiệp Hệ thống CCTV Hệ thống ngân hàng An Bình Hệ thống CCTV tại các điểm ATM Trường Đại học FPT Hệ thống CCTV, kiểm soát vào ra Công ty bánh kẹo Hữu Nghị Hệ thống CCTV Hệ thống ngân hàng Đông Nam á (Seabank) Hệ thống CCTV Hệ thống ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) Hệ thống CCTV Hệ thống ngân hàng Hàng Hải Hệ thống CCTV Công ty Việt Nhật Hệ thống CCTV Trung tâm dịch vụ Linh Đàm Hệ thống CCTV KCN Thăng Long (nhà máy FCC) Hệ thống CCTV, báo trộm Hệ thống ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Hệ thống CCTV, báo trộm có dây Hệ thống ngân hàng công thương (VIETIN) Hệ thống CCTV Vinpearl Nha Trang Hệ thống CCTV Nhà máy chế tác kim cương - Hải Dương CCTV, accescontrol, PCCC,… Ngân hàng Đông Nam á Hệ thống CCTV Trung tâm y tế thị xã Cẩm Phả Hệ thống CCTV Công ty địa chất mỏ Hệ thống CCTV Công ty TNHH Đông á Hệ thống CCTV tại các khu công nghiệp Siêu thị thuộc hệ thống Hapro Hệ thống chống mất cắp siêu thị Sciendy Khách sạn Melia Hà Nội Hệ thống Camera quan sát Trờng PTDL Đông Đô (Giai đoạn 2) Hệ thống trang âm, Hệ thống Camera quan sát Khách sạn Heritage - Hà Nội Hệ thống Camera quan sát Công ty TNHH Nomovok - Việt Nam Hệ thống bảo vệ Công ty TNHH Youngone - Nam Định Hệ thống PCCC Siêu thị Vinaconex Hệ thống chống mất cắp siêu thị LUCATRON Công ty TNHH kính Kỳ Anh Hệ thống Camera quan sát Tổng đài VMS (Từ Liêm) Hệ thống Camera quan sát Siêu thị nội thất Đài Loan - 26 Phạm Văn Đồng Hệ thống Camera quan sát Công ty TNHH đầu tư Gia Tuệ Hệ thống kiểm soát vào ra Công ty giao nhận Đông Dương Hệ thống PCCC Viện bỏng quốc gia Hệ thống PCCC Viện Gia Đình và Giới - 06 Đinh Công Tráng Hệ thống PCCC Viện Kinh Tế Việt Nam - 477 Nguyễn Trãi Hệ thống PCCC Viện Sử Học - Số 38 Hàng chuối Hệ thống PCCC Trường CĐSP Lai Châu Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP TP Hồ Chí Minh Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Bình Phước Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Quảng Ngãi Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Bình Định Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Trà Vinh Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Hà Giang Hệ thống LUCATRON quản lý thưviện Trường CĐSP Sóc Trăng Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Quảng Nam Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Thanh Hoá Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Thừa Thiên Huế Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Hà Nội - Dự án hỗ trợ Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Công ty sản xuất bao bì Tuấn Ngọc Hệ thống camera Siêu thị số Intimex số 27 Lạc Trung Hệ thống trang âm , hệ thống chống mất cắp siêu thị LUCATRON, hệ thống camera giám sát Cửa hàng giới thiệu sản phẩm NOKIA của Cty FPT tại số 08 Tràng thi Hệ thống camera giám sát Khách sạn Victoria Sapa - Lào Cai Hệ thống camera giám sát Công ty May xuất khẩu Maxport – HN Hệ thống PCCC Khách sạn Thái Bình Dương - Thanh Hoá Hệ thống PCCC Nhà Làm việc Cty HimLam - Bắc Ninh Hệ Thống PCCC Các Quỹ tiết kiệm trực thuộc ngân hàng công thơng chi nhánh Chương Dương Hệ thống cảch báo từ xa Công Ty điện lực Hưng Yên Thiết bị chữa cháy Công ty TNHH Takanichi - Vĩnh Phúc Hệ thống PCCC Khách sạn Mỹ Lan - Bà Triệu, Hà Nội Hệ thống PCCC Công ty dược phẩm Đà Nẵng Hệ thống PCCC, Hệ thống camera Ngân Hàng Đông á Hệ thống camera Công ty may Đà Nẵng Hệ thống camera Công ty Sơn AIVA Cầu Diễn Hệ thống camera Công Ty Hoàng Sơn - Hà Tây Hệ thống camera Trung Tâm XH và NV Quốc Gia - 36 hàng chuối, HN Hệ thống PCCC Bộ T Lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Hệ thống PCCC Trung tâm điều hành Seagames 22 Hệ thống camera giám sát Trờng PTDL Đông Đô- Giai đoạn 2 Hệ thống camera giám sát điều hành AVSYS 2000 Khách sạn Melia - Hà Nội Hệ thống camera quan sát- trong phòng hội thảo Công ty Cát Tường - Hà Nội Hệ thống bảo vệ Khách Sạn Mithrin - Quảng Ninh Hệ thống camera - Hệ thống PCCC Th Viện trờng ĐH Hồng Đức - Thanh Hoá Hệ thống kiểm soát vào ra trong thư viện LUCATRON, camera quan sát, PCCC Siêu thi chợ Sắt - Hải Phòng Hệ thống chống trộm trong siêu thị LUCATRON Công Ty Hòang Liên Sơn - Hà Tây Hệ thống camera Công ty Tiến Động - Hà Tây Hệ thống camera Công ty Sơn ATA Hệ thống camera Công ty Minh Cường - Đông Anh Hệ thống camera Siêu thị Intimex Hào Nam Hệ thống camera - trang âm Nhà máy gạch Tiền Phong - Vĩnh Phúc Hệ thống camera Công ty EURO WINDOWS Hệ thống camera Trờng ĐH Nông Lâm - Thái Nguyên Hệ thống camera Công ty chế tạo khuân mâu GULLIVER Hệ thống camera Trờng cơ điện - Thái Nguyên Hệ Thống AVSYS 2000 Ngân hàng Đầu tư chi nhánh Hải Dương Hệ thống camera quan sát Trung tâm GDTX - Thái Nguyên Hệ Thống AVSYS 2000 Trờng Trung cấp y - Thái Nguyên Hệ Thống AVSYS 2000 Trạm thông tin liên lạc - các huyện Thái Bình- Bưu Điện Tỉnh TB Hệ thống PCCC Công ty nước khoáng VITAN Hệ thống camera quan sát Đại sứ quán Canada Hệ thống camera Văn Phòng Việt Nam Airline Hệ thống camera quan sát, hệ thống PCCC Trung tâm viễn thông khu vực I (VTN) và các trạm Viba từ Hà Đông, Hoà Bình đến Sơn La Camera quan sát, hệ thống báo cháy Công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu Hệ thống camera điều hành Hệ thống báo cháy Công ty tiết kiệm bưu điện Camera xử lý trên máy tính Trờng trung học Lu Trữ và nghiệp vụ văn phòng1 - Giai đoạn 2 . Hệ thống camera quan sát và điều hành giảng dạy Ngân hàng công thương Việt nam INCOMBANK Hệ thống camera quan sát trong thang máy và hệ thống Access Control Đại sứ quán Ân Độ - Giai đoạn 2 Hệ thống đàm thoại nội bộ báo cháy, camera giám sát Công ty điện toán và truyền số liệu VDC Hệ thống camera giám sát điều hành sản xuất và kinh doanh, thẻ kiểm soát vào ra (Access Control) Siêu thị INTIMEX Hệ thống chống mất cắp siêu thị LUCATRON Trờng mẫu giáo Việt Triều Hệ thống trang âm điều hành giảng dạy Bảo tàng Hồ Chí Minh Hệ thống PCCC, camera quan sát, thẻ kiểm soát vào ra (Access Control) Công ty Điện lực Hà nội Hệ thống camera giám sát Công ty Allianz/AGF Insurance Hệ thống cảnh báo, PCCC Công ty nớc giải khát Quốc tế CoCa Cola Hệ thống PCCC Tạp trí nông thôn ngày nay Hệ thống PCCC Trờng công nhân kỹ thuật Việt Xô Hệ thống PCCC Công ty Quang Tử Hệ thống PCCC Văn phòng IBM Hệ thống PCCC Công ty dầu thực vật Cái Lân Hệ thống báo động, hệ thống PCCC Công ty cổ phần thuốc thú y trung ơng Hệ thống camera điều hành sản xuất kinh doanh Công ty thuốc thú y Hà nội Hệ thống camera điều hành sản xuất kinh doanh Đại sứ quán Nga Camera quan sát Đại sứ quán Bỉ Hệ thống cảnh báo, báo cháy, đàm thoại nội bộ Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hệ thống camera quan sát và điều hành giảng dạy Trường THCS Ngô Sĩ Liên - Hà nội Hệ thống camera quan sát và điều hành giảng dạy Trường đại học CN Thái Nguyên Hệ thống camera quan sát và điều hành giảng dạy Khách sạn Horision Hệ thống cảnh báo Tổng cục du lịch Việt nam Hệ thống cảnh báo, Học viện kỹ thuật Quân sự Hệ thống camera phục vụ việc bắn tập Bưu điện tỉnh Lạng Sơn Hệ thống PCCC Các Bưu điện các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Đình Lập, Tân Thanh và trạm HOST Cửa Đông Hệ thống PCCC Tổ chức Save the children sweden Hệ thống cảnh báo, PCCC Trờng PTTH Phan Chu Trinh Hệ thống camera quan sát và điều hành giảng dạy Công ty Mishubishi Hệ thống PCCC, Access Control Tổng công ty Bảo hiểm (Bảo hiểm x• hội) Hệ thống camera cho phòng họp OXFAM Great Britain Hệ thống cảnh báo Nhà sách Đông Tây Hệ thống camera Công ty VINAGIMEX Hệ thống cảnh báo Văn phòng Reuter Hệ thống camera quan sát Công ty LD VINATA Hệ thống cảnh báo Công ty Samsung Việt nam Hệ thống cảnh báo Văn phòng FUJITSU Hệ thống cảnh báo, camera quan sát Công ty LG-Sel Hệ thống cảnh báo Trường PTDL Đông Đô Hệ thống camera quan sát và điều hành giảng dạy Công ty VBĐQ số 5 Hàng Gai Hệ thống camera quan sát, hệ thống cảnh báo Xí nghiệp xăng dầu và cơ khí Gia Lâm Hệ thống cảnh báo Công ty Đông á (23 Hoà Mã) Hệ thống camera quan sát, Hệ thống PCCC Chủ đầu tư Công trình, hạng mục công trình Ngân hàng nông nghiệp Hệ thống CCTV Hệ thống ngân hàng An Bình Hệ thống CCTV tại các điểm ATM Trường Đại học FPT Hệ thống CCTV, kiểm soát vào ra Công ty bánh kẹo Hữu Nghị Hệ thống CCTV Hệ thống ngân hàng Đông Nam á (Seabank) Hệ thống CCTV Hệ thống ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) Hệ thống CCTV Hệ thống ngân hàng Hàng Hải Hệ thống CCTV Công ty Việt Nhật Hệ thống CCTV Trung tâm dịch vụ Linh Đàm Hệ thống CCTV KCN Thăng Long (nhà máy FCC) Hệ thống CCTV, báo trộm Hệ thống ngân hàng ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) Hệ thống CCTV, báo trộm có dây Hệ thống ngân hàng công thương (VIETIN) Hệ thống CCTV Vinpearl Nha Trang Hệ thống CCTV Nhà máy chế tác kim cương - Hải Dương CCTV, accescontrol, PCCC,… Ngân hàng Đông Nam á Hệ thống CCTV Trung tâm y tế thị xã Cẩm Phả Hệ thống CCTV Công ty địa chất mỏ Hệ thống CCTV Công ty TNHH Đông á Hệ thống CCTV tại các khu công nghiệp Siêu thị thuộc hệ thống Hapro Hệ thống chống mất cắp siêu thị Sciendy Khách sạn Melia Hà Nội Hệ thống Camera quan sát Trờng PTDL Đông Đô (Giai đoạn 2) Hệ thống trang âm, Hệ thống Camera quan sát Khách sạn Heritage - Hà Nội Hệ thống Camera quan sát Công ty TNHH Nomovok - Việt Nam Hệ thống bảo vệ Công ty TNHH Youngone - Nam Định Hệ thống PCCC Siêu thị Vinaconex Hệ thống chống mất cắp siêu thị LUCATRON Công ty TNHH kính Kỳ Anh Hệ thống Camera quan sát Tổng đài VMS (Từ Liêm) Hệ thống Camera quan sát Siêu thị nội thất Đài Loan - 26 Phạm Văn Đồng Hệ thống Camera quan sát Công ty TNHH đầu tư Gia Tuệ Hệ thống kiểm soát vào ra Công ty giao nhận Đông Dương Hệ thống PCCC Viện bỏng quốc gia Hệ thống PCCC Viện Gia Đình và Giới - 06 Đinh Công Tráng Hệ thống PCCC Viện Kinh Tế Việt Nam - 477 Nguyễn Trãi Hệ thống PCCC Viện Sử Học - Số 38 Hàng chuối Hệ thống PCCC Trường CĐSP Lai Châu Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP TP Hồ Chí Minh Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Bình Phước Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Quảng Ngãi Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Bình Định Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Trà Vinh Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Hà Giang Hệ thống LUCATRON quản lý thưviện Trường CĐSP Sóc Trăng Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Quảng Nam Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Thanh Hoá Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Thừa Thiên Huế Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Trường CĐSP Hà Nội - Dự án hỗ trợ Hệ thống LUCATRON quản lý thư viện Công ty sản xuất bao bì Tuấn Ngọc Hệ thống camera Siêu thị số Intimex số 27 Lạc Trung Hệ thống trang âm , hệ thống chống mất cắp siêu thị LUCATRON, hệ thống camera giám sát Cửa hàng giới thiệu sản phẩm NOKIA của Cty FPT tại số 08 Tràng thi Hệ thống camera giám sát Khách sạn Victoria Sapa - Lào Cai Hệ thống camera giám sát Công ty May xuất khẩu Maxport – HN Hệ thống PCCC Khách sạn Thái Bình Dương - Thanh Hoá Hệ thống PCCC Nhà Làm việc Cty HimLam - Bắc Ninh Hệ Thống PCCC Các Quỹ tiết kiệm trực thuộc ngân hàng công thơng chi nhánh Chương Dương Hệ thống cảch báo từ xa Công Ty điện lực Hưng Yên Thiết bị chữa cháy Công ty TNHH Takanichi - Vĩnh Phúc Hệ thống PCCC Khách sạn Mỹ Lan - Bà Triệu, Hà Nội Hệ thống PCCC Công ty dược phẩm Đà Nẵng Hệ thống PCCC, Hệ thống camera Ngân Hàng Đông á Hệ thống camera Công ty may Đà Nẵng Hệ thống camera Công ty Sơn AIVA Cầu Diễn Hệ thống camera Công Ty Hoàng Sơn - Hà Tây Hệ thống camera Trung Tâm XH và NV Quốc Gia - 36 hàng chuối, HN Hệ thống PCCC Bộ T Lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Hệ thống PCCC Trung tâm điều hành Seagames 22 Hệ thống camera giám sát Trờng PTDL Đông Đô- Giai đoạn 2 Hệ thống camera giám sát điều hành AVSYS 2000 Khách sạn Melia - Hà Nội Hệ thống camera quan sát- trong phòng hội thảo Công ty Cát Tường - Hà Nội Hệ thống bảo vệ Khách Sạn Mithrin - Quảng Ninh Hệ thống camera - Hệ thống PCCC Th Viện trờng ĐH Hồng Đức - Thanh Hoá Hệ thống kiểm soát vào ra trong thư viện LUCATRON, camera quan sát, PCCC Siêu thi chợ Sắt - Hải Phòng Hệ thống chống trộm trong siêu thị LUCATRON Công Ty Hòang Liên Sơn - Hà Tây Hệ thống camera Công ty Tiến Động - Hà Tây Hệ thống camera Công ty Sơn ATA Hệ thống camera Công ty Minh Cường - Đông Anh Hệ thống camera Siêu thị Intimex Hào Nam Hệ thống camera - trang âm Nhà máy gạch Tiền Phong - Vĩnh Phúc Hệ thống camera Công ty EURO WINDOWS Hệ thống camera Trờng ĐH Nông Lâm - Thái Nguyên Hệ thống camera Công ty chế tạo khuân mâu GULLIVER Hệ thống camera Trờng cơ điện - Thái Nguyên Hệ Thống AVSYS 2000 Ngân hàng Đầu tư chi nhánh Hải Dương Hệ thống camera quan sát Trung tâm GDTX - Thái Nguyên Hệ Thống AVSYS 2000 Trờng Trung cấp y - Thái Nguyên Hệ Thống AVSYS 2000 Trạm thông tin liên lạc - các huyện Thái Bình- Bưu Điện Tỉnh TB Hệ thống PCCC Công ty nước khoáng VITAN Hệ thống camera quan sát Đại sứ quán Canada Hệ thống camera Văn Phòng Việt Nam Airline Hệ thống camera quan sát, hệ thống PCCC Trung tâm viễn thông khu vực I (VTN) và các trạm Viba từ Hà Đông, Hoà Bình đến Sơn La Camera quan sát, hệ thống báo cháy Công ty VBĐQ Bảo Tín Minh Châu Hệ thống camera điều hành Hệ thống báo cháy Công ty tiết kiệm bưu điện Camera xử lý trên máy tính Trờng trung học Lu Trữ và nghiệp vụ văn phòng1 - Giai đoạn 2 . Hệ thống camera quan sát và điều hành giảng dạy Ngân hàng công thương Việt nam INCOMBANK Hệ thống camera quan sát trong thang máy và hệ thống Access Control Đại sứ quán Ân Độ - Giai đoạn 2 Hệ thống đàm thoại nội bộ báo cháy, camera giám sát Công ty điện toán và truyền số liệu VDC Hệ thống camera giám sát điều hành sản xuất và kinh doanh, thẻ kiểm soát vào ra (Access Control) Siêu thị INTIMEX Hệ thống chống mất cắp siêu thị LUCATRON Trờng mẫu giáo Việt Triều Hệ thống trang âm điều hành giảng dạy Bảo tàng Hồ Chí Minh Hệ thống PCCC, camera quan sát, thẻ kiểm soát vào ra (Access Control) Công ty Điện lực Hà nội Hệ thống camera giám sát Công ty Allianz/AGF Insurance Hệ thống cảnh báo, PCCC Công ty nớc giải khát Quốc tế CoCa Cola Hệ thống PCCC Tạp trí nông thôn ngày nay Hệ thống PCCC Trờng công nhân kỹ thuật Việt Xô Hệ thống PCCC Công ty Quang Tử Hệ thống PCCC Văn phòng IBM Hệ thống PCCC Công ty dầu thực vật Cái Lân Hệ thống báo động, hệ thống PCCC Công ty cổ phần thuốc thú y trung ơng Hệ thống camera điều hành sản xuất kinh doanh Công ty thuốc thú y Hà nội Hệ thống camera điều hành sản xuất kinh doanh Đại sứ quán Nga Camera quan sát Đại sứ quán Bỉ Hệ thống cảnh báo, báo cháy, đàm thoại nội bộ Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Hệ thống camera quan sát và điều hành giảng dạy Trường THCS Ngô Sĩ Liên - Hà nội Hệ thống camera quan sát và điều hành giảng dạy Trường đại học CN Thái Nguyên Hệ thống camera quan sát và điều hành giảng dạy Khách sạn Horision Hệ thống cảnh báo Tổng cục du lịch Việt nam Hệ thống cảnh báo, Học viện kỹ thuật Quân sự Hệ thống camera phục vụ việc bắn tập Bưu điện tỉnh Lạng Sơn Hệ thống PCCC Các Bưu điện các huyện Cao Lộc, Lộc Bình, Tràng Định, Đình Lập, Tân Thanh và trạm HOST Cửa Đông Hệ thống PCCC Tổ chức Save the children sweden Hệ thống cảnh báo, PCCC Trờng PTTH Phan Chu Trinh Hệ thống camera quan sát và điều hành giảng dạy Công ty Mishubishi Hệ thống PCCC, Access Control Tổng công ty Bảo hiểm (Bảo hiểm x• hội) Hệ thống camera cho phòng họp OXFAM Great Britain Hệ thống cảnh báo Nhà sách Đông Tây Hệ thống camera Công ty VINAGIMEX Hệ thống cảnh báo Văn phòng Reuter Hệ thống camera quan sát Công ty LD VINATA Hệ thống cảnh báo Công ty Samsung Việt nam Hệ thống cảnh báo Văn phòng FUJITSU Hệ thống cảnh báo, camera quan sát Công ty LG-Sel Hệ thống cảnh báo Trường PTDL Đông Đô Hệ thống camera quan sát và điều hành giảng dạy Công ty VBĐQ số 5 Hàng Gai Hệ thống camera quan sát, hệ thống cảnh báo Xí nghiệp xăng dầu và cơ khí Gia Lâm Hệ thống cảnh báo Công ty Đông á (23 Hoà Mã) Hệ thống camera quan sát, Hệ thống PCCC NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. ............................................................................................................. .............................................................................................................

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • dochoan_thien_co_cau_to_chuc_cua_cong_ty_tn_3638.doc
Luận văn liên quan