Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Vật tư và thiết bị toàn bộ MATEXIM

LỜI MỞ ĐẦU Trong một nền kinh tế, doanh nghiệp thương mại giữ vai trò phân phối lưu thông hàng hóa, thúc đẩy quá trình tái sản xuất xã hội. Hoạt động của doanh nghiệp thương mại diễn ra theo chu kì T - H -T' hay nói cách khác nó bao gồm 2 giai đoạn mua và bán hàng hóa. Như vậy trong hoạt động kinh doanh thương mại, tiêu thụ là nghiệp vụ kinh doanh cơ bản, nó giữ vai trò chi phối các nghiệp vụ khác. Các chu kì kinh doanh chỉ có thể diễn ra liên tục nhịp nhàng khi khâu tiêu thụ được tổ chức tốt nhằm quay vòng vốn nhanh tăng hiệu suất sinh lời. Trong cơ chế thị trường, sự cạnh tranh là hiện tượng tất yếu. Nó vừa là cơ hội vừa là thử thách đối với mỗi doanh nghiệp. Cơ chế thị trường cho phép đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Doanh nghiệp nào tổ chức tốt nghiệp vụ tiêu thụ hàng hóa đảm bảo thu hồi vốn và có lãi sẽ có điều kiện tồn tại và phát triển. Ngược lại doanh nghiệp nào tỏ ra "non kém" trong tổ chức hoạt động kinh doanh sẽ bị loại trừ. Thực tế của nền kinh tế nước ta đã và đang chứng tỏ điều đó. Bước sang năm 2000, việc tiêu thụ hàng hoá của các doanh nghiệp trên toàn quốc phải đối mặt với không ít những khó khăn thử thách. Một là, sự gia tăng ngày càng nhiều của các doanh nghiệp với các loại hình kinh doanh đa dạng làm cho sự cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt. Thêm vào đó, cùng với chính sách mở cửa nền kinh tế, các doanh nghiệp Việt Nam còn phải đối mặt với sự cạnh tranh của các hãng nước ngoài. Hai là cơ chế quản lí còn nhiều bất cập gây không ít khó khăn trở ngại cho các doanh nghiệp. Do vậy để có thể đứng vững trên thương trường thì doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác tiêu thụ hàng hoá, có chiến lược tiêu thụ thích hợp cho phép doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trường thì doanh nghiệp phải tổ chức tốt công tác tiêu thụ hàng hoá, có chiến lược tiêu thụ thích hợp cho phép doanh nghiệp chủ động thích ứng với môi trường, nắm bắt cơ hội, huy động có hiệu quả các nguồn lực hiện có và lâu dài để có thể bảo toàn phát triển vốn, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Các nhà quản trị doanh nghiệp luôn cần những thông tin chính xác và khoa học về quá trình tiêu thụ để đánh giá hiệu quả kinh doanh, xác định lợi nhuận, từ đó được những kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện thị trường. Điều này chứng minh rằng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ có vai trò quan trọng đối với các doanh nghiệp, là một trong những phần hành chính của công tác kế toán. Tuy nhiên hiện nay việc hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ còn có những vướng mắc, chưa có sự nhất quán giữa các doanh nghiệp nói riêng và các ngành kinh tế nói chung. Nhận thức tầm quan trọng của vấn đề trên, kết hợp với kiến thức đã học và quá trình thực tập tại Công ty Vật tư và thiết bị toàn bộ -MATEXIM, với sự giúp đỡ chỉ bảo tận tình của cô giáo PGS. TS.Nguyễn Thị Đông cùng các cô chú phòng kế toán của công ty đã giúp em thực hiện chuyên đề với đề tài:'' Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Vật tư và thiết bị toàn bộ -MATEXIM ". Mục đính nghiên cứu của đề tài là làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn của công tác hạch toán kế toán tiêu thụ sản phẩm và xác định kết quả tiêu thụ sản phẩm. Nhiệm vụ và tầm quan trọng của nó trong các doanh nghiệp, tìm hiểu quy trình hạch toán nghiệp vụ này tại công ty Vật tư và thiết bị toàn bộ -MATEXIM. Từ đó rút ra những nhận xét đánh giá và đưa ra những giải pháp hoàn thiện những vấn đề tồn tại hiện nay của hệ thống lý thuyết chung và thực tế vận dụng tại Công ty. Chuyên đề của em được trình bày với kết cấu như sau : ă Phần I:Những vấn đề lí luận cơ bản về hạch toán kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại . ă Phần II: Thực trạng hạch toán kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ tại công ty vật tư và thiết bị toàn bộ-MATEXIM ă Phần III: Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công tyVT&TBTB PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÍ LUẬN CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TRONG DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI I. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THƯƠNG MẠI CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ KẾT QUẢ TIÊU THỤ 1. Đặc điểm, chức năng, ý nghĩa của hoạt động tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp thương mại Trong nền kinh tế thị trường, khi mà các doanh nghiệp phải tự hạch toán kinh doanh,tự chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình thì tiêu thụ hàng hoá có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với sự sống còn của mỗi doanh nghiệp. Các Mác đã từng khẳng định : Lưu thông vừa là tiền đề, vừa là điều kiện, vừa là kết qủa sản xuất. Theo quan điểm này thì sản xuất và lưu thông gắn bó chặt chẽ với nhau tạo nên một chu trình khép kín, chu trình này là chu trình tái sản xuất xã hội. Các doanh nghiệp thương mại thực hiện khâu trung gian nối liền sản xuất và tiêu dùng.Qua trình này bao gồm hai khâu mua và bán hàng hoá:T-H-T'.Tiêu thụ hàng hoá là một khâu trong quá trình lưu thông hàng hoá, là một tất yếu của quá trình tái sản xuất. Quá trình tiêu thụ hàng hoá ở các doanh nghiệp thương mại là quá trình vận động của vốn kinh doanh từ vốn hàng hoá sang vốn bằng tiền và hình thành kết quả kinh doanh thương mại. Quá trình tiêu thụ hoàn tất khi hàng hoá đã giao cho người mua và đã thu được tiền bán hàng hoặc được khách hàng chấp nhận thanh toán. Chúng ta có thể khái quát đặc điểm cơ bản của quá trình tiêu thụ hàng hoá như sau: - Đó là sự mua bán có thể thoả thuận : Doanh nghiệp đồng ý bán và khách hàng đồng ý mua, đã trả tiền hoặc chấp nhận trả tiền. - Có sự thay đổi quyền sở hữu và quyền sử dụng hàng hoá từ doanh nghiệp sang khách hàng. - Doanh nghiệp giao cho khách hàng một lượng hàng hoá và nhận được từ khách hàng một khoản tiền hay một khoản nợ. Khoản tiền này được gọi là doanh thu bán hàng, dùng để bù đắp các khoản chi phí đã bỏ ra trong quá trình kinh doanh. - Căn cứ vào số tiền hay khoản nợ mà khách hàng chấp nhận trả để hạch toán kết quả kinh doanh trong kì cuả doanh nghiệp. Xét về mặt kinh tế học, tiêu thụ là một trong bốn khâu của quá trình tái sản xuất xã hội. Đó là một quá trình lao động kĩ thuật nghiệp vụ phức tạp của doanh nghiệp thương mại nhằm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng cho xã hội. Chỉ có thông qua tiêu thụ thì tính hữu ích của hàng hoá mới được thực hiện, tạo điều kiện để tiến hành tái sản xuất xã hội. Việc thúc đẩy tiêu thụ hàng hoá ở doanh nghiệp thương mại là cơ sở để thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ ở doanh nghiệp khác trong nền kinh tế quốc dân. Xét về phương diện xã hội, tiêu thụ hàng hoá có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Thông qua tiêu thụ các đơn vị kinh doanh có thể dự đoán nhu cầu tiêu dùng của xã hội nói chung và từng khu vực nói riêng với từng sản phẩm hàng hoá từ đó doanh nghiệp sẽ xây dựng được các kế hoạch kinh doanh phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Chính qua đó,doanh nghiệp đã góp phần điều hoà giữa cung và cầu trong nền kinh tế. Ngoài những chức năng trên, tiêu thụ còn là cơ sở để có kết quả kinh doanh. Giữa tiêu thụ hàng hoá xác định kết quả kinh doanh có mối liên hệ hết sức mật thiết và tác động qua lại lẫn nhau.Tiêu thụ hàng hoá là cơ sở để xác định kết quả kinh doanh, quyết định kết quả kinh doanh là cao hay thấp còn kết quả kinh doanh là căn cứ quan trọng để đưa ra các quyết định về tiêu thụ hàng hoá. Như vậy, có thể khẳng định rằng kết quả kinh doanh là mục tiêu cuối cùng của doanh nghiệp, còn tiêu thụ hàng hoá là phương tiện để thực hiện mục tiêu cuối cùng đó. Việc xác định kết quả kinh doanh chính là xác định phần chênh lệch giữa một bên là doanh thu thuần với một bên là toàn bộ chi phí bỏ ra. Số chênh lệch đó được biểu hiện là lãi hay lỗ. Xác định đúng kết quả kinh doanh là cơ sở để đánh giá hiệu quả của các hoạt động sản xuất kinh doanh trong một thời kì nhất định cuả doanh nghiệp, xác định nghĩa vụ mà doanh nghiệp phải thục hiện đối với nhà nước, lập các quỹ tạo điều kiện mở rộng sản xuất. Ngoài ra việc xác định đúng kết quả kinh doanh còn là cơ sở để lập kế hoạch cho kì kinh doanh tiếp theo, đồng thời nó cũng là số liệu cung cấp thông tin cho các đối tượng quan tâm như các nhà đầu tư,các ngân hàng Trong điều kiện hiện nay, khi mà các doanh nghiệp đang phải tiến hành kinh doanh trong điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt của nền kinh tế thị trường, việc xác định chính xác kết quả kinh doanh có ý nghĩa quan trọng trong việc xử lý cung cấp các thông tin không những cho các nhà quản lý của doanh nghiệp để lựa chọn phương án kinh doanh có hiệu quả mà nó còn là căn cứ để các cơ quan quản lý tài chính, cơ quan thuế, thực hiện việc giám sát việc thực thi chính sách, chế độ tài chính . Với những đặc điểm và vai trò nêu trên, kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh có những nhiệm vụ sau: - Một là ghi chép phản ánh đầy đủ kịp thời khối lượng hàng hoá bán ra, tính toán đúng đắn giá trị vốn của hàng bán và các chi phí nhằm xác định chính xác kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. - Hai là cung cấp thông tin kịp thời về tình hình bán hàng phục vụ cho lãnh đạo, điều hành hoạt động kinh doanh thương mại. - Ba là kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch bán hàng, kế hoạch lợi nhuận, kỷ luật thanh toán và quản lý chặt chẽ tiền bán hàng, kỷ luật thu nộp ngân sách. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả phải chú ý những nội dung sau: Đ Thứ nhất, xác định đúng thời điểm hàng hoá được coi là tiêu thụ để kịp thời lập báo cáo bán hàng và phản ánh doanh thu. Báo cáo thường xuyên, kịp thời tình hình bán hàng và thanh toán với khách hàng, đảm bảo giám sát chặt chẽ hàng bán về số lượng, chất lượng, chủng loại, thời gian . Đôn đốc việc thu tiền bán hàng về quỹ kịp thời, tránh hiện tượng tiêu cực sử dụng tiền hàng cho mục đích cá nhân. Đ Thứ hai, tổ chức hệ thống chứng từ ban đầu và trình tự luân chuyển hợp lý. Các chứng từ ban đầu phải đầy đủ hợp pháp, luân chuyển khoa học, hợp lý, tránh trùng lặp, bỏ sót và không quá phức tạp nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý, nâng cao hiệu quả công tác kế toán. Tổ chức vận dụng tốt hệ thống tài khoản, hệ thống sổ sách kế toán phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh của đơn vị. Đ Thứ ba, xác định đúng và tập hợp đầy đủ chi phí bán hàng phát sinh trong quá trình tiêu thụ hàng hoá cũng như chi phí quản lý doanh nghiệp, phân bổ chi phí hợp lý cho hàng còn lại cuối kỳ và kết chuyển chi phí cho hàng tiêu thụ trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh chính xác. Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả kinh doanh thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho công tác tiêu thụ nói riêng và cho hoạt động kinh doanh nói chung của doanh nghiệp. Nó giúp cho người sử dụng những thông tin của kế toán nắm được toàn diện hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, giúp cho người quản lý trong việc ra quyết định kịp thời cũng như trong việc lập kế hoạch kinh doanh trong tương lai. 2. Phương pháp tính giá vốn của hàng tiêu thụ Để có số liệu hạch toán, cũng như xác định kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cần phải xác định phương pháp tính trị giá mua thực tế của hàng hoá tiêu thụ trong kỳ của doanh nghiệp để từ đó xác định giá vốn hàng bán. Ta có: Giá vốn hàng bán = Giá mua hàng hoá xác định là tiêu thụ + Chi phí thu mua phân bổ cho hàng tiêu thụ Tuỳ theo điều kiện của mình mà doanh nghiệp lựa chọn phương pháp tính giá mua hàng hoá xác định là tiêu thụ cho phù hợp trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc nhất quán trong kế toán, tức là sử dụng phương pháp nào thì phải thống nhất trong niên độ kế toán. Thông thường, có những phương pháp tính giá mua hàng hoá xuất bán như sau: 2.1 Phương pháp tính giá thực tế bình quân gia quyền Trong đó: Theo phương pháp này, giá vốn của hàng hoá xuất kho tiêu thụ tính được tương đối hợp lý nhưng không linh hoạt vì cuối tháng mới tính được đơn giá bình quân. 2.2. Phương pháp bình quân sau mỗi lần nhập. Về bản chất, phương pháp này giống phương pháp trên nhưng đơn giá bình quân phải được tính lại sau mỗi lần nhập trên cơ sở giá mua của hàng tồn và giá mua của lần nhập đó. Phương pháp này bảo đảm số liệu có độ chính xác cao và kịp thời tuy nhiên khối lượng công việc tính toán lại tăng thêm do đó chỉ nên áp dụng với các doanh nghiệp có số lần mua hàng hoá ít nhưng khối lượng lớn.

doc84 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 1490 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Vật tư và thiết bị toàn bộ MATEXIM, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phßng kinh doanh, 4 liªn l¹i giao cho kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng cÇm ho¸ ®¬n sang phßng kÕ to¸n tr¶ tiÒn hoÆc chÊp nhËn tr¶ tiÒn. Lóc nµy kÕ to¸n c¨n cø vµo ho¸ ®¬n ®Ó vµo sæ theo dâi ho¸ ®¬n b¸n hµng. Sau ®ã kÕ to¸n ®­a l¹i ho¸ ®¬n cho ng­êi mua. Ng­êi mua cÇm 4 liªn cña ho¸ ®¬n xuèng kho ®Ó lµm thñ tôc nhËn hµng. Sau khi kiÓm tra ho¸ ®¬n, thñ kho l­u l¹i mét liªn ®Ó ghi sæ kho sau ®ã xuÊt hµng cho ng­êi mua. Ng­êi mua gi÷ l¹i 1 liªn (liªn ®á).Thñ kho chuyÓn 2 liªn cßn l¹i lªn phßng kÕ to¸n ®Ó vµo sæ kÕ to¸n. MÉu ho¸ ®¬n mµ doanh nghiÖp ®ang sö dông nh­ sau: MÉu 1 MÉu sè:01GTKT BH/00-B N01368 Hãa ®¬n (GTGT) Liªn: Ngµy 10 th¸ng 11 n¨m2001 §¬n vÞ b¸n hµng: C«ng ty vËt t­ vµ thiÕt bÞ toµn bé (MATEXIM) §Þa chØ : NghÜa §«-Tõ Liªm-HN.Sè tµi kho¶n :710A 00628 NH C«ng th­¬ngVN §iÖn tho¹i : 8.361692 M· sè šš ššššššš š ššš š Tªn ng­êi mua hµng §¬n vÞ : C«ng ty chÕ t¹o ®iÖn tö §Þa chØ : 31 Hai Bµ Tr­ng-HN .Sè tµi kho¶n :710A0002NHC«ng th­¬ng VN H×nh thøc thanh tãan : Tr¶ chËm MS M· sè šš ššššššš š ššš š STT Tªn hµng hãa dÞch vô §¬n vÞ tÝnh Sè l­îng §¬n gÝa Thµnh tiÒn A B C 1 2 3=1 x 2 1 ThÐp hîp kim 120(Trung Quèc) TÊn 4.17 10.620.000 44.285.400 Céng tiÒn hµng: 44.285.400 ThuÕ suÊt GTGT:5% 2.214.270 Tæng céng tiÒn thanh to¸n: 46.499.670 Sè tiÒn b»ng ch÷: Bèn m­¬i s¸u triÖu bèn tr¨m chÝn m­¬i chÝn ngh×n s¸u tr¨m b¶y m­¬i ®ång ch½n Ng­êi mua hµng (KÝ,ghi râ hä tªn) Thñ tr­ëng ®¬n vÞ (KÝ,®ãng dÊu,ghi râ hä tªn) KÕ to¸n tr­ëng (KÝ,ghi râ hä tªn) 4.1.2 Chøng tõ kÕ to¸n hµng hãa b¸n th¼ng kh«ng qua kho cã tham gia thanh to¸n. Víi ph­¬ng thøc b¸n hµng nµy, c¨n cø vµo hãa ®¬n ®Æt hµng cña kh¸ch, phßng kinh doanh tiÕn hµnh giao dÞch víi phÝa n­íc ngoµi ®Ó tháa thuËn víi sè l­îng gi¸ c¶ hµng hãa, c¨n cø vµo ®ã lËp hîp ®ång mua b¸n hµng víi kh¸ch hµng. Khi cã th«ng b¸o hµng ®· vÒ c¶ng, phßng kinh doanh lËp hãa ®¬n GTGT (nh­ mÉu 1) vµ cö ng­êi xuèng tiÕp nhËn hµng hãa. Hµng hãa cã thÓ giao trùc tiÕp cho kh¸ch hµng hay chuyÓn ®Õn mét ®Þa ®iÓm theo tháa thuËn trong hîp ®ång. Khi giao nhËn hµng hãa, c«ng ty lËp biªn b¶n giao nhËn cã x¸c nhËn cña bªn mua ®Ó lµm c¨n cø thanh to¸n sau nµy. Biªn b¶n giao nhËn cã mÉu nh­ sau: M½u 2. C«ntg ty vËt t­ vµ tbtb céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam MATEXIM §éc lËp-Tù do-H¹nh phóc Sè:...../vttb ---------o0o--------- Biªn b¶n bµn giao H«m nay ngµy 7/7/2001 t¹i kho C«ng ty phô tïng sè I Th¸i Nguyªn chóng t«i tiÕn hµnh giao nhËn l« hµng thÐp chÕ t¹o do Hµn Quèc s¶n xuÊt nh­ sau: I.Bªn A: C«ng ty VËt t­ vµ thiÕt bÞ toµn bé -§¹i diÖn bªn A: ¤ng NguyÔn V¨n Hïng c¸n bé phßng kinh doanh. II.Bªn B: C«ng ty phô tïng sè I -§¹i diÖn bªn B: Bµ Lª ThÞ Hµ c¸n bé phßng kinh doanh sè l­îng hµng giao nhËn nh­ sau: stt Tªn hµng Qui c¸ch §V tÝnh Sè l­îng Ghi chó 1 ThÐp chÕ t¹o C45 C12 TÊn 10.348 Hµng giao theo hîp ®ång sè 76025 MTX-CTPT 12/00 2 ThÐp chÕ t¹o C45 C60 .... 61.988 3 ThÐp chÕ t¹o C45 C50 .... 29.106 Céng 101.442 Biªn b¶n lËp thµnh 02 b¶n mçi bªn gi÷ 01 b¶n. Hµ Néi, ngµy 07 th¸ng 01 n¨m 2001 Bªn nhËn Bªn giao KÝ KÝ 4.2 Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa. C«ng ty sö dông h×nh thøc kÕ to¸n chøng tõ ghi sæ, tuy nhiªn c«ng t¸c kÕ to¸n thùc tÕ cã nh÷ng ®iÓm rÊt kh¸c biÖt so víi ph­¬ng ph¸p nµy. Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty diÔn ra nh­ sau: S¬ ®å16: Tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa Hãa ®¬n b¸n hµng Sæ theo dâi hãa ®¬n Sæ chi tiÕt TK156,632,511... PhiÕu ghi sæ kiªm lu©n chuyÓn chøng tõ gèc Sæ c¸i TK632,511... 4.3 KÕ to¸n nghiÖp vô gi¸ vèn hµng hãa xuÊt b¸n. C«ng ty qu¶n lÝ hµng ho¸ theo ph­¬ng ph¸p thÎ song song. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ nhËp xuÊt hµng ho¸ thñ kho vµo sæ kho (theo dâi vÒ sè l­îng hµng ho¸) sau ®ã chuyÓn chøng tõ lªn phßng kÕ to¸n ®Ó ghi sæ kÕ to¸n. §èi víi nghiÖp vô tiªu thô hµng ho¸ t¹i phßng kÕ to¸n khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n b¸n hµng do thñ kho chuyÓn ®Õn, kÕ to¸n hµng ho¸ vµo sæ chi tiÕt hµng ho¸. Sæ nµy gièng nh­ sæ kho nh­ng theo dâi thªm chØ tiªu gi¸ trÞ hµng ho¸. C«ng ty qu¶n lý hµng theo tõng l« hµng, hµng xuÊt thuéc l« nµo th× ®¬n gi¸ cña l« ®ã ®Ó tÝnh gi¸ xuÊt. MÉu3 (Trang...) Ngoµi ra viÖc qu¶n lÝ hµng ho¸ theo tõng lo¹i trªn thÎ chi tiÕt hµng hãa, kÕ to¸n cßn theo dâi gi¸ mua cña hµng hãa nhËp xuÊt trªn sæ theo dâi gi¸ mua hµng nhËp kho vµ sæ theo dâi gi¸ mua hµng xuÊt kho theo ho¸ ®¬n. Sæ theo dâi gi¸ mua cña hµng xuÊt kho. Th¸ng 3/2001 MÉu 4 Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi cã TK1561 Ghi nî TK632 Ngµy Sè hiÖu Khèi kim khÝ 4/3/2001 34.951 C«ng ty c¬ khÝ TrÇn H­ng §¹o 17.806.083 4/3/2001 34.955 Nhµ m¸y qui chÕ Hµ B¾c 19.340.582 6/3/2001 35.151 C«ng ty chÕ t¹o ®iÖn tö 42.221.250 ........ ...... ....... ........ Céng 5.275.866.969 Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh ®èi chiÕu gi÷a thÎ kho cña thñ kho víi thÎ theo dâi hµng ho¸ cña m×nh ®Ó ®¶m b¶o ®é chÝnh x¸c. §ång thêi kÕ to¸n lËp "PhiÕu ghi sæ kiªm lu©n chuyÓn chøng tõ gèc " chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp ®Ó vµo sæ c¸i. C¨n cø ®Ó vµo phiÕu ghi sæ lµ sè tæng céng hµng th¸ng trªn sæ theo dâi gi¸ mua hµng nhËp kho sæ theo dâi gi¸ mua hµng xuÊt kho. MÉu 5 Bé c«ng nghiÖp TCTm¸y §L&m¸y NN Céng hßa x· héi chñ ngi· ViÖt Nam §éc lËp -Tù do-H¹nh phóc PhiÕu ghi sæ kiªm lu©n chuyÓn chøng tõ gèc TKsè1561 STT DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Nî Cã 1 NhËp kho 1561 331 4.562.403.705 2 XuÊt kho 632 1561 5.275.866.969 KÕ to¸n tr­ëng (KÝ) Ng­êi lËp biÓu (KÝ) Trªn phiÕu ghi sæ ph¶i cã ®Çy ®ñ ch÷ kÝ cña nh÷ng ng­êi qu¶n lÝ tµi kho¶n cã liªn quan (ë phÇn ghi chó ). Tr­íc khi kÝ nh÷ng ng­êi nµy ph¶i kiÓm tra tÝnh khíp ®óng cña sè liÖñ trªn phiÕu ghi sæ víi sè liÖu ghi trªn sæ kÕ to¸n cña m×nh. C«ng viÖc nµy gióp cho kÕ to¸n cña doanh nghiÖp cã thÓ th­êng xuyªn kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu, h¹n chÕ vµ söa ch÷a sai sãt thÓ x¶y ra. T¹i c«ng ty, gi¸ vèn hµng b¸n ®­îc tÝnh theo c«ng thøc : Gi¸ vèn hµng b¸n trong k× = Gi¸ mua hµng hãa trong k× + Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng hãa trong k× Gi¸ mua cña hµng b¸n trong k× ®­îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ ®Ých danh. NghÜa lµ hµng xuÊt thuéc l« nµo th× tÝnh theo gi¸ l« ®ã, ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c tuyÖt ®èi. Gi¸ mua cña hµng tiªu thô ®­îc qu¶n lÝ trªn Sæ theo dâi gi¸ mua hµng xuÊt kho(MÉu 4) . * §Ó qu¶n lÝ hµng giao nhËn th¼ng tõ n¬i tiÕp nhËn cña ng­êi b¸n cho ®Õn khi giao nhËn cho ng­êi mua kÕ to¸n cña c«ng ty kh«ng sö dông TK157 mµ sö dông TK156 (1561 A - GT) ®Ó h¹ch to¸n. Khi cã th«ng b¸o hµng vÒ c¶ng c¬ quan cö ng­ßi ®Õn tiÕp nhËn hµng. C¨n cø vµo hãa ®¬n mua hµng kÕ to¸n ghi: Nî TK 1561A - GT (GTGT) Cã TK 111,112,333 (ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc ) Cã TK 331 (TGHT) Cã ( Nî ) TK 431 ThuÕ GTGT ph¶i nép ghi nhËn nh­ sau Nî TK 156.1 Cã TK 3333 * Gi¸ vèn hµng giao th¼ng ®­îc h¹ch to¸n trªn mét sæ riªng theo ®Þnh kho¶n: Nî TK 632 Cã TK 1561 A - GT MÉu sæ t­¬ng tù tr­êng hîp hµng hãa xuÊt b¸n qua kho. * Chi phÝ thu mua (bao gåm chi phÝ b¶o hiÓm vµ chi phÝ vËn chuyÓn hµng hãa) ®­îc qu¶n lÝ trªn "Sæ theo dâi chi phÝ thu mua". Hµng ngµy, kÕ to¸n c¨n cø vµo c¸c hãa ®¬n liªn quan ®Õn chi phÝ mua hµng ®Ó vµo sæ chi phÝ. Chi phÝ thu mua ®­îc ph©n bæ cho hµng b¸n cña tõng l«. VD: Chi phÝ thu mua l« hµng thÐp hîp kim Trung Quèc 40-X cßn l¹i lµ 12.862.094, l­îng thÐp cßn tån tÝnh ®Õn 01/01/2001 lµ 15.22 tÊn. L­îng thÐp b¸n ra trong th¸ng lµ 4.17 tÊn. Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng b¸n trong k× = Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tån ®µu k× vµ ph¸t sinh trong k× X TrÞ gi¸ mua cña hµng tiªu thô trong k× Tæng gi¸ mua cña hµng tån ®Çu k× Chi phÝ thu mua ph©n bæ cho thÐp hîp kimTQ40X-120 tiªu thô trong k× = 12.862.094 x 4.17 = 3.512.438(®) 15.22 MÉu 6 Sæ theo dâi chi phÝ thu mua Th¸ng 03/2001 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Ngµy Sè hiÖu Nî Cã Mang sang 101.548.963 3/3/2001 95 Chi phÝ vËn chuyÓn t«n Silic 1111 28.500.000 3/3/2001 53 Chi phÝ vËn chuyÓn d©y Curoa 1111 1.215.000 ... ... ............. ....... Ph©n bæ chi phÝ cho hµng b¸n trong k× ThÐp hîp kim Trung Quèc40-X 632 3.512.438 T«n SiLic 28.500.000 .............. ....... Céng ph¸t sinh 89.715.000 161.208.100 D­ 30.055.863 MÉu 7 PhiÕu ghi sæ kiªm lu©n chuyÓn chøng tõ gèc TK:1562 Ngµy31/3/2001 STT DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Nî Cã 1. Chi phÝ mua hµng 1562 1111 89.715.000 2. Ph©n bæ chi phÝ mua hµng cho hµng tiªu thô 632 1562 161.208.100 KÕ to¸n tr­ëng (KÝ) Ng­êi lËp biÓu (KÝ) Hµng th¸ng kÕ to¸n x¸c ®Þnh gi¸ vèn hµng b¸n c¨n cø vµo gi¸ mua cña chØ tiªu hµng b¸n trªn sæ theo dâi gi¸ mua cña hµng xuÊt kho (MÉu 4) vµ chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng ®· tiªu thô trong phiÕu ghi sæ ®Ó lËp phiÕu ghi sæ TK 632 ®Ó chuyÓn cho kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ kÕ to¸n tæng hîp . MÉu 8 PhiÕu ghi sæ kiªm lu©n chuyÓn chøng tõ gèc TK632 Ngµy 31/1/2001 STT DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Nî Cã 1 Gi¸ mua hµng b¸n 632 1561 5.275.866.969 2 Chi phÝ thu mua 632 1562 161.208.100 3 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n 911 632 5.437.075.069 Ng­êi lËp biÓu (KÝ) KÕ to¸n tr­ëng (KÝ) KÕ to¸n tæng hîp ghi nhËn ®­îc phiÕu ghi sæ TK 632 tiÕn hµnh vµo sæ c¸i TK632. MÉu 9 Sæ C¸I TK: "Gi¸ vèn hµng b¸n " Sè hiÖu : 632 Th¸ng 01/2001 STT DiÔn gi¶i TK®èi øng Sè tiÒn Nî Cã 1 Gi¸ mua hµng b¸n 1561 5.275.866.969 2 Chi phÝ thu mua 1562 161.208.100 3 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n 911 5.437.075.069 4.3 KÕ to¸n doanh thu tiªu thô hµng hãa. T¹i phßng kÕ to¸n cña c«ng ty khi kh¸ch hµng mang ho¸ ®¬n sang ®Ó thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n, kÕ to¸n vµo sæ theo dâi ho¸ ®¬n. Sè nµy cã t¸c dông qu¶n lý toµn bé ho¸ ®¬n b¸n hµng viÕt ra trong k×, tr¸nh tr­êng hîp bá sãt ho¸ ®¬n. MÉu sæ nµy nh­ sau: MÉu 10: (trang ....)(MÉu 2 cò) Sau khi giao hµng cho kh¸ch, thñ kho chuyÓn ho¸ ®¬n lªn phßng kÕ to¸n. Lóc nµy kÕ to¸n vµo sæ theo dâi khi ho¸ ®¬n quay vÒ. Sæ nµy cã mÉu t­¬ng tù nh­ trªn. C¶ 2 sæ nµy kh«ng nh»m môc ®Ých h¹ch to¸n mµ chØ dïng ®Ó qu¶n lÝ ho¸ ®¬n. Tuy nhiªn viÖc më 2 sæ theo dâi lµ kh«ng cÇn thiÕt lµm t¨ng khèi l­îng ghi chÐp. Khi nhËn ®­îc ho¸ ®¬n b¸n hµng do thñ kho chuyÓn ®Õn kÕ to¸n vµo sæ doanh thu b¸n hµng theo tõng khèi hµng. ChØ tiªu" gi¸ mua" ®­îc lÊy tõ sæ theo dâi gi¸ mua hµng xuÊt kho (MÉu 4). Cuèi th¸ng c¨n cø vµo sè tæng céng trªn sæ, vµ c¸c phiÕu ghi sæ c¸c tµi kho¶n cã quan hÖ ®èi øng víi tµi kho¶n 511 do c¸c kÕ to¸n kh¸c chuyÓn ®Õn, kÕ to¸n phô tr¸ch vÒ doanh thu sÏ lËp phiÕu ghi sæ cho tµi kho¶n 511 ®Ó chuyÓn cho kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ kÕ to¸n tæng hîp ®Ó vµo sæ c¸i. MÉu 11 Sæ theo dâi doanh thu b¸n hµng Th¸ng 03/2001 Chøng tõ DiÔn Gi¶i Gi¸ mua Gi¸ b¸n ThuÕ GTGT Sè Ngµy Khèi kim khÝ 24.951 4/3/2001 Nhµ m¸y Qui chÕ Tõ S¬n 17.806.083 17.852.508 1.785.250 34.955 4/3/2001 C«ng ty c¬ khÝ TrÇn H­ng ®¹o 19.340.582 19.384.500 1.983.450 35.151 6/3/2001 C«ng ty chÕ t¹o ®iÖn tö 42.221.513 44.285.400 2.214.270 ... ............... Khèi t¹p phÈm 34.952 6/3/2001 Chi nh¸nh vËt t­ miÒn Nam 20.500.000 21.300.000 2.130.000 ... Céng 5.275.866.969 5.578.999.372 320.529.956 Ngµy31/3/2001 MÉu 12 PhiÕu ghi sæ kiªm lu©n chuyÓn chøng tõ gèc TK: 511 STT DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Nî Cã 1 C«ng ty chÕ t¹o ®iÖn tö ... 112 ... 511 ... 17.852.508 ... 2 Chi nh¸nh VËt t­ MiÒn Nam 112 511 21.300.000 Céng 5.578.999.372 KÕ to¸n tr­ëng (KÝ) Ng­êi lËp biÓu (KÝ) Sæ C¸I Tµi kho¶n :" Doanh thu b¸n hµng" Sè hiÖu : 511 Th¸ng 3/2001 MÉu 13 DiÔn gi¶i TK®èi øng Sè tiÒn Nî Cã Doanh thu b¸n hµng 131 5.578.999.372 KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng 911 5.578.999.372 * KÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi mua. §Ó cã thÓ gi¸m s¸t ®­îc qu¸ tr×nh vËn ®éng cña tiÒn hµng kÕ to¸n ph¶i qu¶n lÝ tèt viÖc thanh to¸n vµ thu håi tiÒn b¸n hµng. Trong qu¸ tr×nh tiªu thô, t¹i c«ng ty VT & TBTB cã c¸c h×nh thøc thanh to¸n sau: * Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt : H×nh thøc thanh to¸n ngay b»ng tiÒn mÆt rÊt Ýt x¶y ra trong qu¸ tr×nh tiªu thô t¹i c«ng ty mµ h×nh thøc chñ yÕu lµ h×nh thøc thanh to¸n chËm . Khi kh¸ch hµng ®Õn phßng kÕ to¸n ®Ó tr¶ tiÒn th× kÕ to¸n thanh to¸n lËp phiÕu thu. PhiÕu thu lËp theo mÉu qui ®Þnh thµnh 2 liªn, 1 liªn l­u laÞ phßng kÕ to¸n, 1 liªn giao cho kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng nép tiÒn chv o thñ quü. KÕ to¸n thanh to¸n sau khi nhËn ®­îc 1 liªn phiÕu thu tõ thñ quÜ, tiÕn hµnh vµo sæ chi tiÕt TK111. * Thanh to¸n b»ng sÐc: NÕu kh¸ch hµng thanh to¸n b»ng sÐc th× kÕ to¸n lËp b¶ng kª nép sÐc cïng víi tê sÐc ®Ó lËp vµo ng©n hµng. B¶ng kª lËp thµnh 2 liªn : 1 liªn l­u l¹i c«ng ty, 1 liªn göi cho ng©n hµng. Khi nhËn ®­îc giÊy b¸o c¸o cã ng©n hµng, kÕ to¸n ng©n hµng sÏ ph¶n ¸nh vµo sæ chi tiÕt TK 112. MÉu b¶ng kÎ nép sÐc nh­ sau: PhÇn do ng©n hµng ghi TKnî TKcã MÉu 14 B¶NG K£ NéP SÐC Ngµy10 th¸ng03 n¨m2001 Tªn ®¬n vÞ nép sÐc : C«ng ty vËt t­ vµ thiÕt bÞ toµn bé . Tªn ng©n hµng bªn b¸n : Ng©n hµng c«ng th­¬ng ViÖt Nam STT Sè sÐc TK ghi nî trªn sÐc Tªn ®¬n vÞ ph¸t hµnh sÐc Sè tiÒn Céng Tæng sè tiÒn viÕt b»ng ch÷ ............................................................................................. Ng©n hµng bªn mua Ngµy ... th¸ng ...n¨m... KÕ to¸n -tr­ëng phßng (kÝ) Ng©n hµng bªn b¸n nhËn Ngµy... th¸ng...n¨m ... KÕ to¸n - tr­ëng phßng (kÝ) §¬n vÞ nép sÐc (kÝ tªn ,®ãng dÊu) * Thanh to¸n b»ng ñy nhiÖm chi: KÕ to¸n ghi nhËn giÊy b¸o cã (ñy nhiÖm chi) sÏ tiÕn hµnh vµo sæ chi tiÕt TK112. * Thanh to¸n chËm : §èi víi kh¸ch hµng mua hµng theo ph­¬hg thøc thnah to¸n chËm kÕ to¸n c«ng nî c¨n cø vµo hãa ®¬n b¸n hµng ®Ó vµo sæ theo dâi c«ng nî. T¹i c«ng ty sæ theo dâi c«ng nî ®­îc më cho tõng kh¸ch hµng. MÉu sæ nh­ sau: Sæ CHI TIÕT THEO DâI C¤NG Nî Tªn kh¸ch hµng: C«ng ty chÕ t¹o ®iÖn tö Th¸ng03/2001 MÉu15 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Sè d­ ®Çu k× 12.530.210 6/3/01 35151 Mua thÐp hîp kim TQ 511 42.221.516 10/3/01 721 Tr¶ tiÒn mua thÐp CT 1111 5.500.000 5.500.000 .......... ....... ...................... .......... .......... ............ Céng ph¸t sinh 142.231.503 75.500.000 D­ cuèi k× 79.261.713 Cuèi th¸ng kÕ to¸n c«ng nî lËp phiÕu ghi sæ TK 131 chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp vµ c¸c kÕ to¸n phÇn hµnh cã liªn quan. 5. KÕ to¸n chi phÝ tiªu thô hµng hãa. 5.1 KÕ to¸n chi phÝ b¸n hµng. Chi phÝ b¸n hµng cña c«ng ty chØ gåm c¸c kho¶n chi tiÒn mÆt cho dÞch vô vËn chuyÓn bèc xÕp hµng hãa. Do c«ng ty kh«ng cã m¹ng l­íi cöa hµng nªn kh«ng cã kho¶n chi phÝ tiÒn l­¬ng còng nh­ kho¶n chi phÝ khÊu hao TSC§. Hµng ngµy c¨n cø vµo c¸c chøng tõ gèc nh­ phiÕu chi.... KÕ to¸n vµo sæ chi phÝ b¸n hµng theo mÉu sau: MÉu 16 Sæ CHI PHÝ B¸N HµNG Th¸ng 03/2001 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ngµy Sè hiÖu Nî Cã 5/3/2001 03 PhÝ l­u kho vµ dÞch vô bèc xÕp cña H§ sè 1005/TU/99 1111 1.650.844 6/3/2001 15 Chi phÝ gi¸m ®Þnh l« hµng van b­ím 1111 454.546 8/3/2001 27 C­íc vËn chuyÓn tõ kho I ®i c«ng ty phô tïng 1111 2.950.000 ........... Céng 119.513.620 Cuèi th¸ng, cuèi quÝ c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ chi phÝ b¸n hµng kÕ to¸n c¨n cø c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ chi phÝ b¸n hµng lËp phiÕu ghi sæ TK 641 chuyÓn cho kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµ kÕ to¸n tæng hîp. Chi phÝ b¸n hµng cña doanh nghiÖp ph©n bæ hÕt cho hµng tiªu thô trong k×. KÕ to¸n tæng hîp c¨n cø vµo phiÕu ghi sæ TK 641 ®Ó vµo sæ c¸i TK 641. Cßn phiÕu ghi sæ chuyÓn cho kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ vµo sæ theo dâi TK 911 (sè liÖu trªn phiÕu ghi sè nµu lµ sè tæng céng cña c¶ quÝ) MÉu 17 Ngµy 31/3/2001 PHIÕU GHI Sæ KI£M LU¢N CHUYÓN CHøNG Tõ GèC TK 641 STT DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 Chi phÝ b¸n hµng ph¸t sinh trong th¸ng 641 1111 119.513.620 KÕ to¸n tr­ëng (KÝ) Ng­êi lËp biÓu (KÝ) 5.2 KÕ to¸n chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. Hµng ngµy trªn c¬ së c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp ph¸t sinh kÕ to¸n tiÕn hµnh ph©n lo¹i xö lÝ ghi vµo TK 642 _" Chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp ". C«ng ty kh«ng më tµi kho¶n cÊp 2®Ó ph¶n ¸nh nh÷ng néi dung chi phÝ mµ tËp hîp trùc tiÕp. MÉu sæ chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp nh­ sau(mÉu 17)( mÉu 18 ngang cò) Chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp tËp hîp trong k× ph©n bæ hÕt cho hµng tiªu thô trong k×. Cuèi th¸ng kÕ to¸n phô tr¸ch TK642 lËp phiÕu ghi sæ TK642 chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp ®Ó vµo sæ c¸i TK642. Ngµy 31/3/2001 MÉu 18 PHIÕU GHI Sæ KIªM LU¢N CHUYÓN CHøNG Tõ GèC TK642 STT DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Nî Cã 1 L­¬ng nh©n vien 642 334 21.340.120 2 KHTSC§ 642 241 6.720.000 3 Chi phÝ b¸n hµng kh¸c tr¶ b»ng TM 642 1111 86.762.403 4 Chi phÝ b¸n hµng kh¸c tr¶ b»ng chuyÓn kho¶n 642 1121 42.820.007 Céng 157.642.530 Ng­êi lËp biÓu KÕ to¸n tr­ëng (KÝ) (KÝ) Cuèi mçi quÝ, kÕ to¸n phô tr¸ch tµi kho¶n 642 lËp mét phiÕu ghi sæ ghi tæng chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp ph¸t sinh trong c¶ qói chuyÓn cho kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶. 5.3 KÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. K× h¹ch to¸n cña c«ng ty lµ tõng quÝ. KÕ to¸n sö dông sæ theo dâi TK 911 ®Ó ph¶n ¸nh kÕt qu¶ kinh doanh. Hµng th¸ng c¨n cø vµo c¸c phiÕu ghi sæ TK511,TK 632 kÕ to¸n tiÕn hµnh vµo sæ TK911 doanh thu vµ gi¸ vèn hµng b¸n trong k×. Cßn chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp th× 3 th¸ng míi vµo 1 lÇn . Cuèi mçi quÝ, kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh tÝnh ra sè lç, l·i trong k× vµ lËp phiÕu ghi sæ TK 911 chuyÓn cho kÕ to¸n tæng hîp ®Ó vµo vµo sæ c¸i. MÉu 18 Sæ THEO DâI tK 911 QUÝ I /2001 DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã Th¸ng 1 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n 632 5.275.866.969 KÕt chuyÓn doanh thu 511 5.578.999.372 Chªnh lÖch 403.132.403 Th¸ng 2 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n 632 6.571.634.420 KÕt chuyÓn doanh thu 511 7.025.642.784 Chªnh lÖch 454.008.364 Th¸ng 3 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng b¸n 632 5.015.966.487 KÕt chuyÓn doanh thu 511 5.359.357.753 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng 641 462.318.073 KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp 642 524.215.564 KÕt qu¶ kinh doanh 421 113.998.394 Ngµy 31/3/2001 MÉu 19 PHIÕU GHI Sæ KI£M LU¢N CHUYÓN CHøNG Tõ GèC TK911 STT DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã Nî Cã 1 KÕt chuyÓn doanh thu 511 911 17.963.999.909 2 KÕt chuyÓn gi¸ vèn hµng 911 632 16.863.467.876 3 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng 911 641 462.318.073 4 KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp 911 642 524.215.564 5 KÕt qu¶ kinh doanh 911 421 113.988.396 Céng 17.963.999.909 17.963.999.909 KÕ to¸n tr­ëng (KÝ) Ng­êi lËp biÓu (KÝ) KÕ to¸n ttæng hîp c¨n cø vµo phiÕu ghi sæ TK911 vµo sæ c¸i TK911 Sæ C¸I Tµi kho¶n "KÕt qu¶ kinh doanh" Sè hiÖu 911 Th¸ng 3/2001 MÉu sæ 20 DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Nî Cã KÕt chuyÓn doanh thu 511 17.963.999.909. KÕt chuyÓn gi¸ vèn 632 16.863.467.876 KÕt chuyÓn chi phÝ b¸n hµng 641 462.318.073 KÕt chuyÓn chi phÝ QLDN 642 524.215.564 KÕt qña kinh doanh 421 113.998.396 Cuèi quÝ, kÕ to¸n tæng hîp c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ c¸i c¸c tµi kho¶n ®Ó lËpp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. B¸O C¸O KÕT QU¶ KINH DOANH QuÝ I/ 2001 MÉu 21 STT ChØ tiªu Sè tiÒn 1 Tæng doanh thu 17.963.999.909 2 Gi¸ vèn hµng b¸n 16.863.467.876 3 L·i gép 1.100.532.033 4 Chi phÝ b¸n hµng 462.318.073 5 Chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖpp 524.215.564 6 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 113.998.396 7 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 17.393.464 8 Lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng bÊt th­êng 2..8500.000 9 Tæng lîi nhuËn tr­íc thuÕ 134.191.860 10 ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp 42.191.860 11 Lîi nhuËn sau thuÕ 91.250.432.8 PhÇn III Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh ë c«ng ty vËt t­ vµ thiÕt bÞ toµn bé -MATEXIM I/ ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng h¹ch to¸n kÕ to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng Ty vËt t­ vµ thiÕt bÞ toµn bé -MATEXIM LÝ luËn vµ thùc tiÔn cho thÊy nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× nh÷ng rñi ro trong kinh doanh cµng lín vµ dÔ x¶y ra. §iÒu ®ã ®ßi hái c«ng t¸c qu¶n lÝ trong mçi doanh nghiÖp ph¶i thùc sù cã hiÖu qu¶ ®¶m b¶o gi¸m s¸t chÆt chÏ t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh. ChÝnh v× vËy kÕ to¸n ®· vµ ®ang trë thµnh mét c«ng cô qu¶n lÝ h÷u hiÖu ®èi víi doanh nghiÖp. Ngµy nay kÕ to¸n kh«ng chØ lµ c«ng t¸c ghi chÐp thuÇn tóy vÒ vèn nguån vèn vµ qu¸ tr×nh tuÇn hoµn vÒ vèn vµ tæng hîp thong tin mét c¸ch hîp lÝ chÝnh x¸c kÞp thêi. KÕ to¸n víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña m×nh sÔ cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt ®Ó c¸c nhµ qu¶n lÝ lÊy ®ã lµm c¬ së ®Ó ®­a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n. ChÕ ®é kÕ to¸n hiÖn nay ®­îc ban hµnh thèng nhÊtcho toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n (ngo¹i trõ mét sè qui ®Þnh riªng cho mét sè doanh nghiÖp kinh doanh cã tÝnh chÊt ®Æc thï). Tuy vËy trong qu¸ tr×nh ¸p dông vµo thùc tiÔn th× chÕ ®é kÕ to¸n cßn nhiÒu bÊt cËp vµ tÝnh thèng nhÊt hîp lÝ còng ch­a phï hîp víi tõng doanh nghiÖp. Do vËy viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa ph¶i ®¸p øng nh÷ng nhu cÇu sau: -Tu©n thñ chÕ ®é kÕ to¸n cña nhµ n­íc. -§¸p øng ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu , nhiÖm vô cña c«ng t¸c kÕt to¸n ®ång thêi viÖc tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n nãi chung còng nh­ kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa nãi riªng mét c¸ch cã hiÖu qu¶ , khoa häc tiÕt kiÖm. -Phï hîp víi ®Æc ®iÓm kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ tr×nh ®é ®éi ngò kÕ tãan cña doanh nghiÖp . 1.­u ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng hãa t¹i C«ng ty VËt t­ vµ thiÕt bÞ toµn bé -MATEXIM: Tr¶i qua 30 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn, c«ng ty vËt t­ vµ thiÕt bÞ to¸n bé ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. C«ng ty ®· më réng ®­îc thÞ tr­êng tiªu thô, tõng b­íc triÓn khai c¸c gi¶i ph¸p cã hiÖu qu¶ thiÕt lËp quan hÖ víi c¸c b¹n hµng , duy tr× kinh doanh nh÷ng mÆt hµng cã thÕ m¹nh, ®ång thêi tÝch cùc t×m kiÕm c¬ héi, më ra c¸c mÆt hµng míi vµ chó ý c¸c ho¹t ®éng phèi hîp trong néi bé.Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, sù khñng ho¶ng cña nÒn kinh tÕ trong khu vùc cïng víi sù c¹nh tranh gay g¾t cña c¸c doanh nghiÖp kh¸c cã ¶nh h­ëng kh«ng nhá ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, nh­ng víi tiÒm n¨ng s½n cã cña m×nh, c«ng ty ®· tõng b­íc kh¾c phôc khã kh¨n ®¶m b¶o ph¸t triÓn. Mét trong nh÷ng nh©n tè t¹o nªn sù thµnh c«ng cña c«nt ty h«m nay chÝnh lµ viÖc tá chøc c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung t¹i c«ng ty còng nh­ kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng nãi riªng. KÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng ë c«ng ty ®· cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt phôc vô cho viÖc qu¶n lÝ kinh doanh th­¬ng m¹icña ®¬n vÞ. C«ng t¸c tiªu thô ®¶m b¶o theo dâi t×nh h×nh b¸n hµng vµ thanh to¸n tiÒn hµng ®èi víi tõng kh¸ch hµng, ph¶n ¸nh ®­îc chÝnh x¸c l­îng hµng hãa xuÊt kho tiªu thô vµ ®Çu t­ cña hµng ®ax tiªu thô. C«ng t¸c kÕ to¸n x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng cña c«ng ty dÔ thùc thi, c¸ch tÝnh ®¬n gi¶n vµ tæng kÕt tÝnh to¸n mét c¸ch chÝnh x¸c. ViÖc lËp c¸c chøng tõ kÕ to¸n liªn quan®Õn hµng hãa b¸n ra nh×n chung lµ kÞp thêi, chÊp hµnh ®óng qui ®Þnh cña kÕ to¸n ViÖt Nam. C¸c mÉu sæ kÕ to¸n sö dông ®¬n gi¶n cô thÓ dÔ ghi chÐp. VÒ c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng kÕ to¸n, toµn bé c¸c nh©n viªn kÕ to¸n c«ng ty cã tr×nh ®é ®¹i häc, n¾m v÷ng chÕ ®é kÐ to¸n tµi chÝnh. C¸c nh©n viªn trong phßng kÕ to¸n ®­îc ph©n c«ng ph©n nhiÖm râ rµng ®¶m b¶o mçi ng­êi ®Òu ph¶i cã tr¸ch nhiÖm víi pphµn hµnh m×nh ®¶m nhËn. Bªn c¹nh tÝnh ®éc lËp th× viÖc tæ chøc kÕ to¸n cña c«ng ty cßn ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt, nhÞp nhµng gi÷a c¸c kiÓm to¸n viªn.Gi÷a c¸c kiÓm to¸n viªn th­êng xuyªn cã sù kiÓm tra ®èi chiÕu sè liÖu ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c cña th«ng tin kÕ to¸n. VÒ viÖc ¸p dông khoa häc kÜ thuËt trong c«ng t¸c kÕ to¸n, trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y c«ng ty ®· ®­a m¸y vi tÝnh vµo sö dông trong kÕ to¸n. Phßng kÕ to¸n ®­îc trang bÞ 2 m¸y vi tÝnh, phÇn lín nh©n viªn trong phßng cã kh¶ n¨ng sö dông ®­îc ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n m¸y. MÆc dï c«ng viÖc kÕ to¸n vÉn ghi chÐp b»ng tay xong viÖc ®­a m¸y tÝnh vµo sö dông b­íc ®Çu ®· t¹o ®iÒu kiÖn hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c kÕ to¸n ë c«ng ty ®Æc biÖt lµ trong viÖc l­u tr÷ vµ cung cÊp th«ng tin mét c¸ch nhanh chãng, chÝnh x¸c râ rµng ®¸p øng yªu cÇu qu¶n lÝ kinh doanh cña c«ng ty. 2. Mét sè tån t¹i chñ yÕu trong c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô vµ kÕt qu¶ tiªu thô hµng hãa t¹i C«ng ty VËt t­ vµ thiÕt bÞ toµn bé -MATEXIM: MÆc dï cã nhiÒu ­u ®iÓm trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung còng nh­ kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa nãi riªng nh­ng nh×n chung c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa ë c«ng ty VËt t­ vµ thiÕt bÞ toµn bé -MATEXIM vÉn cßn mét sè tån t¹i chñ yÕu. Cô thÓ: 2.1VÒ tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 2.1. H×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n vµ bé m¸y kÕ to¸n: Lµ mét doanh nghiÖp cã quy m« lín, ho¹t ®éng kinh doanh trªn nhiÒu lÜnh vùc nh­ng c«ng viÖc kÕ to¸n vÉn nöa thñ c«ng nöa vi tÝnh. KÕ to¸n chñ yÕu sö dông ch­¬ng tr×nh b¶ng tÝnh EXCEL ®Ó lËp sæ vµ c¸c b¸o c¸o tµi chÝnh, qu¶n trÞ, thèng kª vµ lËp chøng tõ ghi sæ. C¸c kü thuËt chñ yÕu ¸p dông míi chØ lµ c¸c phÐp tÝnh sè häc vµ trang trÝ b¶ng biÓu. Do ®ã cßn tèn nhiÒu c«ng søc trong viÖc theo dâi va ghi chÐp kÕ to¸n. Bé m¸y kÕ to¸n cña C«ng ty ch­a khai th¸c tèi ­u thêi gian lµm viÖc cña mçi ng­êi. HiÖn nay, c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc sæ kÕ to¸n "chøng tõ - ghi sæ". §©y lµ h×nh thøc sæ ¸p dông trong c¸c doanh nghiÖp, h×nh thøc nµy phï hîp víi c«ng t¸c kÕ to¸n thùc hiÖn thñ c«ng, tÝnh ®èi chiÕu chÆt chÏ, dÔ ph¸t hiÖn sai sãt. Tuy nhiªn, h×nh thøc nµy cã hÖ thèng sæ s¸ch cång kÒnh, c«ng viÖc ghi chÐp kÕ to¸n cßn trïng l¾p. Cïng mét th«ng tin kÕ to¸n ®­îc ghi chÐp vµo nhiÒu sæ s¸ch kh¸c nhau, dÉn ®Õn l·ng phÝ thêi gian, ®«i khi ¶nh h­ëng ®Õn thêi gian hoµn thµnh c¸c b¸o c¸o. 2.2 HÖ thèng tµi kho¶n: T¹i C«ng ty sö dông TK1561"Gi¸ mua hµng hãa" chØ ph¶n ¸nh gi¸ ®­îc gi¸ mua cña hµng nhËp kho. Trong tr­êng hîp b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng, C«ng ty kh«ng sö dông TK157 mµ l¹i sö dông TK 1561A-GT"Gi¸ mua hµng giao th¼ng" lµm hµng tån kho cña C«ng ty t¨ng mét c¸ch gi¶ t¹o. HiÖn t¹i viÖc theo dâi doanh thu hµng hãa nhËp xuÊt kho ®­îc ghi chÐp theo tõng khèi hµng. Sè liÖu trªn sæ c¸c TK156,632,511,911,641,642,®Òu chung cho tÊt c¶ c¸c khèi hµng, do ®ã ch­a ph¶n ¸nh râ kÕt qu¶ tiªu thô cña tõng khèi hµng. Khi cã nhu cÇu vÒ th«ng tin kÕ to¸n vÒ t×nh h×nh tiªu thô tõng khèi hµng th× kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh tÝnh to¸n l¹i rÊt mÊt thêi gian kh«ng ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi trong cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n. 2.3 HÖ thèng sæ kÕ to¸n : * Sæ "theo dâi chi phÝ thu mua " ghi chÐp nh­ vËy kh«ng ph©n biÖt ®­îc chi phÝ thu mua cßn l¹i lµ cña l« hµng nµo. V× vËy ®Õn k× sau khi cÇn ph©n bæ kÕ to¸n l¹i ph¶i rµ so¸t l¹i xem sè liÖu chi phÝ thu mua cña tõng lo¹i hµng cßn l¹i bao nhiªu ®Ó ph©n bæ, lµm nh­ vËy rÊt mÊt thêi gian, nh­ vËy lµ ch­a hîp lý vµ ch­a ®óng víi chÕ ®é kÕ to¸n. * Sæ "theo dâi doanh thu "cßn cã nh­îc ®iÓm lµ míi chØ thÓ hiÖn ®­îc tæng tiÒn hµng trªn mçi hãa ®¬n mµ ch­a thÓ hiÖn ®­îc ®¬n gi¸, sè l­îng tõng phÇn tiªu thô. Trong khi ®ã nã l¹i theo dâi thõa chØ tiªu gi¸ mua hµng b¸n ra v× chØ tiªu nµy ®· ®­îc ghi chÐp trªn sæ theo dâi gi¸ mua hµng xuÊt kho. §iÒu nµy ch­a phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n. * Do hµng giao th¼ng kh«ng nhËp kho cho nªn nã kh«ng ®­îc qu¶n lÝ vÒ mÆt sè l­îng trªn thÎ chi tiÕt hµng hãa. Sè liÖu trªn sè nµy cuèi th¸ng lªn phiÕu ghi sæ gi¸ vèn hµng b¸n giao th¼ng. Cßn doanh thu hµng giao th¼ng vÉn ®­îc theo dâi chung trªn cë chi tiÕt b¸n hµng . Tuy nhiªn ®Ó n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu th«ng tin th­êng xuyªn vÒ nhËp -xuÊt- tån hµng hãa th× mçi quÝ kÕ to¸n hµng hãa nªn lËp mét b¸o c¸o tæng hîp nhËp -xuÊt -tån hµng hãa c¨n cø vµo c¸c thÎ chi tiÕt hµng hãa b¸o c¸o tæng hîp nhËp -xuÊt - tån hµng hãa lËp theo mÉu qui ®Þnh . * KÕt cÊu ghi chÐp cña c¸c cét trong"PhiÕu ghi sæ kiªm lu©n chuyÓn chøng tõ gèc" ®èi víi c¸c tµi kho¶n kh«ng hîp lÝ. MÉu sæ më ra nh»m theo dâi néi dung kÕ to¸n ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n ®èi øng cã liªn quan, nh­ng cét"Sè tiÒn" kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã hai cét"Nî", "Cã".§iÒu nµy ch­a phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n. 2.4 Chi phÝ tr¶ l·i vay tÝn dông: ë C«ng ty chi phÝ l·i vay phÇn lín ®­îc sö dông vµo viÖc thu mua hµng hãa nh­ vËy kÕ to¸n nªn ®­a chi phÝ l·i vay nµy vµi chi phÝ thu mua . Khi tr¶ l·i tiÒn l·i vay hµng hãa kÕ to¸n ghi . Nî TK 1562 Cã TK 111,112. Cßn nÕu tiÒn vay dïng cho b¸n hµng hay qu¶n lý doanh nghiÖp th× khi tr¶ tiÒn l·i vay kÕ to¸n ghi : Nî Tk 641,642 Cã TK111,112 C¸ch h¹ch to¸n chi phÝ tr¶ l·i vay tÝn dôngvµo TK 642 hay TK1562 lµ sai chÕ ®é. 2.5 Chi phÝ chung trong k× b¸o c¸o: Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp x¸c ®Þnh chung cho tÊt c¶ c¸c mÆt hµng kinh doanh vµ ph©n bæ hÕt cho hµng b¸n ra trong kú.ViÖc chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ hÕt cho hµng b¸n ra trong kú nh­ ë c«ng ty lµ hîp lý v× l­îng hµng tån ®Çu kú vµ cuèi kú lµ t­¬ng ®­¬ng nhau. Tuy vËy chi phÝ b¸n hµng quý cÇn ®­îc ph©n bæ cho tõng nhãm hµng, mÆt hµng kinh doanh ®Ó theo dâi cô thÓ tiªu thô cña nhãm mÆt hµng. II/Ph­¬ng h­íng hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa: 1.Nguyªn t¾c vµ ®Þnh h­íng cho viÖc hoµn thiÖn: MÆc dï tæ chøc h¹ch to¸n ho¹t ®éng cña toµn c«ng ty nãi chung vµ h¹ch to¸n qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm ë c«ng ty VËt t­ vµ thiÕt bÞ toµn bé- MATEXIM nãi riªng cã nhiÒu ­u ®iÓm, phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ, hiÖn ®¹i ho¸ c«ng t¸c qu¶n lý nh­ng ®Ó c«ng t¸c tæ chøc h¹ch to¸n ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ t¹i c«ng ty, ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é kÕ to¸n ViÖt Nam qui ®Þnh, ph¸t huy ­u ®iÓm vµ lo¹i bá dÇn nh÷ng nh­îc ®iÓm th× chóng ta cÇn cã ph­¬ng h­íng tõng b­íc hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n t¹i c«ng ty. Víi môc tiªu cña viÖc hoµn thiÖn tæ chøc h¹ch to¸n qu¸ tr×nh tiªu thô s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm lµ: c¸c biÖn ph¸p ®­a ra ph¶i mang tÝnh kh¶ thi, cã hiÖu qu¶ cao nhÊt víi chi phÝ thÊp nhÊt. V× vËy, quan ®iÓm c¬ b¶n cña viÖc hoµn thiÖn lµ ph¶i dùa trªn nguån nh©n lùc hiÖn cã, bé m¸y qu¶n lý kh«ng thay ®æi, phï hîp víi quy m« s¶n xuÊt vµ kinh doanh cña c«ng ty VËt t­ vµ thiÕt bÞ toµn bé- MATEXIM. XuÊt ph¸t tõ môc tiªu vµ quan ®iÓm nh­ trªn, ®Þnh h­íng chung ®Ó hoµn thiÖn tæ chøc tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña c«ng ty nh­ sau: TÝnh to¸n ®­îc kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm ®Ó cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý. Tæ chøc lu©n chuyÓn chøng tõ vµ ghi sæ s¸ch mét c¸ch hîp lý phôc vô cho viÖc ®èi chiÕu, kiÓm tra ®­îc dÔ dµng. 2.C¸c gi¶i ph¸p hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n: Trªn c¬ së nh÷ng ®Þnh h­íng ®· nªu, víi vèn kiÕn thøc ®· ®­îc häc tËp vµ sù t×m hiÓu thùc tÕ t¹i c«ng ty VËt t­ vµ thiÕt bÞ toµn bé- MATEXIM, xin ®­a ra mét vµi ý kiÕn ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn h¬n c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i c«ng ty ®Æc biÖt lµ trong lÜnh vùc tiªu thô s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô s¶n phÈm nh­ sau: 2.1 Tinh gi¶m bé m¸y kÕ to¸n vµ ph©n c«ng hîp lÝ lao ®éng kÕ to¸n: Víi tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n bao gåm 15 nh©n viªn nh­ hiÖn nay, c«ng ty ch­a ®¶m b¶o khai th¸c tèi ­u thêi gian lµm viÖc cña mçi ng­êi. Bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty cã thÓ tinh gi¶m b»ng c¸ch kh«ng nªn qu¸ ph©n t¸n c«ng viÖc kÕ to¸n mµ nªn giao cho mçi ng­êi phô tr¸ch mét phÇn viÖc. VÝ dô kÕ to¸n thanh to¸n víi ng­êi mua vµ ng­êi b¸n nªn giao cho mét ng­êi phô tr¸ch, kh«ng nªn t¸ch thµnh 2 ng­êi. HiÖn t¹i viÖc theo dâi gÝa mua hµng hãa vµ chi phÝ thu mua ®­îc giao cho 2 ng­êi, mçi ng­êi phô tr¸ch mét phÇn viÖc, lµm vËy lµ ch­a hîp lÝ v× gi¸ mua vµ chi phÝ thu mua cïng n»m trong gi¸ trÞ hµng hãa nhËp kho. ChÝnh v× vËy kÕ to¸n hµng hãa nªn ®ång thêi theo dâi c¶ gi¸ mua, chi phÝ thu mua vµ x¸c ®Þnh lu«n gi¸ vèn hµng b¸n chø kh«ng nªn t¸ch viÖc x¸c ®Þnh gi¸ vèn giao cho mét ng­êi kh¸c nh­ hiÖn nay. Bëi v× viÖc t¸ch riªng 3 phÇn viÖc riªng cho 3 ng­êi nªn ®· g©y ra sù chång chÐo c«ng viÖc ( gi÷a viÖc qu¶n lÝ gi¸ mua hµng b¸n cña kÕ to¸n gi¸ vèn vµ gi¸ hµng xuÊt kho cña kÕ to¸n hµng hãa )lµm chËm tiÕn tr×nh lËp b¸o c¸ov× kÕ to¸n phô tr¸ch chi phÝ thu mua ph©n bæ ph¶i cã ®ù¬c sè liÖu cña ng­ßi phô tr¸ch gi¸ mua hµng b¸n ra. KÕ to¸n gia vèn hµng b¸n x¸c ®Þnh ®­îc gia vèn ph¶i cã ®­îc sè liÖu cña ng­êi phô tr¸ch chi phÝ thu mua. Nh­ vËy viÖc giao ba phÇn viÖc trªn cho mét ng­êi sÏ gi·m ®­îc thêi gian lu©n chuyÓn chøng tõ gi÷a ba ng­êi. Thùc hiÖn ®iÒu nµy c«ng ty sÏ n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c«ng t¸c kÕ to¸n, tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 2.2 Chi tiÕt hîp lÝ TK156 trong h¹ch to¸n hµng hãa lu©n chuyÓn qua kho vµ l­u chuyÓn b¸n th¼ng: T¹i c«ng ty kÕ to¸n hµng hãa chi tiÕt tµi kho¶n 1561-" Gi¸ mua hµng ho¸" nh­ sau: TK1561 : Gi¸ mua hµng hãa nhËp kho TK1561 A - GT :Gi¸ mua hµng giao th¼ng TK1561 B - UT :Hµng nhËn xuÊt khÈu ñy th¸c ViÖc c«ng ty sö dông tµi kho¶n nh­ trªn lµ ch­a hîp lÝ v× tµi kho¶n 1561 chØ ph¶n ¸nh gi¸ mua cña hµng hãa nhËp kho . Tr­êng hîp b¸n bu«n vËn chuyÓn th¼ng, c«ng ty nªn ®­a TK157 vµo sö dông thay v× TK1561A-GT v× hµng hãa trong tr­êng hîp nµy sau khi tiÕp nhËn cña ng­êi b¸n C«ng ty vËn chuyÓn th¼ng ®Õn kho cña ng­êi mua, kh«ng qua nhËp kho c«ng ty. ViÖc h¹ch to¸n vµo TK1561 A-GT lµm cho hµng tån kho cña c«ng ty t¨ng mét c¸ch gi¶ t¹o. Trong tr­êng hîp nµy, khi tiÕp nhËn hµng vËn chuyÓn th¼ng cho kh¸ch c¨n cø vµo chøng tõ mua hµng ghi trÞ g¸i mua hµng b¸n th¼ng. Nî TK157 NîTK133 (ThuÕ vµ phÝ ph¶i nép nhµ n­íc ) Cã TK331 Cã (Nî) TK413 ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng cña hµng nhËp khÈu ph¶i nép ghi: Nî TK3331 Cã TK111,112 Khi giao nhËn hµng víi kh¸ch hµng, c¨n cø vµo hãa ®¬n kÕ to¸n ghi : Nî TK632 Cã TK157 §ång thêi ghi doanh thu b×nh th­êng nh­ c¸c tr­êng hîp kh¸c. Tr­êng hîp nhËn xuÊt hµng ñy th¸c, khi c«ng ty nhËn hµng cña bªn ñy th¸c xuÊt khÈu ®Ó xuÊt khÈu hé th× toµn bé gi¸ trÞ hµng nhËn vÒ cÇn ghi ®¬n vµo bªn Nî TK 003 "Hµng nhËn b¸n hé" (NÕu b¸n theo gi¸ CIF) chø kh«ng vµo TK1561 B - UT v× hµng hãa trong tr­êng hîp nµykh«ng thuéc së h÷u cña C«ng ty. HiÖn t¹i viÖc theo dâi doanh thu hµng hãa nhËp xuÊt kho ®­îc ghi chÐp theo tõng khèi hµng. Sè liÖu trªn sæ c¸c TK156,632,511,911,641,642,®Òu chung cho tÊt c¶ c¸c khèi hµng, do ®ã ch­a ph¶n ¸nh râ kÕt qu¶ tiªu thô cña tõng khèi hµng. Khi cã nhu cÇu vÒ th«ng tin kÕ to¸n vÒ t×nh h×nh tiªu thô tõng khèi hµng th× kÕ to¸n ph¶i tiÕn hµnh tÝnh to¸n l¹i rÊt mÊt thêi gian kh«ng ®¶m b¶o tÝnh kÞp thêi trong cung cÊp th«ng tin kÕ to¸n. V× vËy theo em kÕ to¸n c«ng ty nªn h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ b¸n hµng hteo tõng khèi hµng .§Ó thùc hiÖn viÖc nµy, kÕ to¸n cã thÓ më chi tiÕt c¸c tµi kho¶n sau: TK 15611 : Gi¸ mua hµng thuéc khèi kim khÝ. TK 15612 : Gi¸ mua hµng thuéc khèi t¹p phÈm. TK 15613 : Gi¸ mua hµng thuéc khèi dông cô . C¸c TK 511,631,641,642,911 chi tiÕt t­¬ng tù . Lµm ®­îc nh­ trªn sÔ ®¶m b¶o cho kÕ to¸n qu¶n trÞ cã cë ®Ó ph©n tÝch gióp cho ban l·nh ®¹o C«ng ty thÊy ®­îc xu h­íng kinh doanh trong thêi gian tíi, ®Ó ®Çu t­ vµo mÆt hµng nµo ®Ó ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ kinh doanh cao nhÊt. 2.3 Hîp lÝ hãa chøc n¨ng, kÕt cÊu vµ ph­¬ng ph¸p ghi chÐp cña hÖ thèng sæ kÕ to¸n cña ®¬n vÞ : ViÖc ghi sæ kÕ to¸n ë c«ng ty cßn ®¬n gi¶n vµ nhiÒu ®iÒu ch­a hîp lÝ Thø nhÊt: vÒ sæ "theo dâi chi phÝ thu mua "nh­ ®· tr×nh bµy th× vÖc ghi chÐp nh­ vËy kh«ng ph©n biÖt ®­îc chi phÝ thu mua cßn l¹i lµ cña l« hµng nµo. V× vËy ®Õn k× sau khi cÇn ph©n bæ kÕ to¸n l¹i ph¶i rµ so¸t l¹i xem sè liÖu chi phÝ thu mua cña tõng lo¹i hµng cßn l¹i bao nhiªu ®Ó ph©n bæ, lµm nh­ vËy rÊt mÊt thêi gian.Theo em thay v× viÖc ghi chÐp theo kiÓu kiÓm kª chi phÝ theo hµng däc ,kÐ to¸n c«ng ty nªn thiÕt kÕ l¹i mÉu sæ the« dâi chi phÝ thu mua: Sæ chi tiÕt chi phÝ thu mua Lo¹i hµng: Khèi kim khÝ Th¸ng:3/2001 STT Chøng tõ DiÔn gi¶i TK§¦ Sè tiÒn Chi tiÕt chi phÝ Sè NT 15621 15622 ... ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tån ®Çu k× xxx xxx NghiÖp vô chi Céng ph¸t sinh Ph©n bæ phÝ mua xxx xxx Lµm nh­ trªn th× sau mçi lÇn phan bæ th× kÕ to¸n biÕt ®­îc chi phÝ thu mua cña l« hµng ®ã cßn l¹i bao nhiªu ®Ó tiÖn cho lÇn ph©n bæ tiÕp theo. Thø hai: sæ theo dâi doanh thu cßn cã nh­îc ®iÓm lµ míi chØ thÓ hiÖn ®­îc tæng tiÒn hµng trªn mçi hãa ®¬n mµ ch­a thÓ hiÖn ®­îc ®¬n gi¸, sè l­îng tõng phÇn tiªu thô. Trong khi ®ã nã l¹i theo dâi thõa chØ tiªu gi¸ mua hµng b¸n ra v× chØ tiªu nµy ®· ®­îc ghi chÐp trªn sæ theo dâi gi¸ mua hµng xuÊt kho. Theo em kÕ to¸n c«ng ty nªn sö dông sæ chi tiÕt b¸n hµng theo mÉu sau: Sæ chi tiÕt b¸n hµng Lo¹i hµng: Khèi kim khÝ Th¸ng : 01/2001 STT Chøng tõ DiÔn gi¶i Ghi Cã TK511 Ghi Nî TK511 SH NT SL §G Thµnh tiÒn TK 333 TK 532 TK 531 TK 111 TK 112 TK 131 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ....... TængPSKBC - DT thuÇn:xxx - Gi¸ vèn:xxx - L·i gép:xxx Thø ba: nh­ ®· ®Ò cËp ë trªn, kÕ to¸n doanh nghiÖp nªn sö dông TK157 ®Ó h¹ch to¸n hµng giao th¼ng. Sæ theo dâi hµng giao th¼ng còng nªn qu¶n lÝ chi tiÕt theo tõng khèi hµng chø kh«ng nªn h¹ch to¸n tËp trung trªn cïng mét TK nh­ hiÖn nay. H¬n n÷a, do hµng giao th¼ng kh«ng nhËp kho cho nªn nã kh«ng ®­îc qu¶n lÝ vÒ mÆt sè l­îng trªn thÎ chi tiÕt hµng hãa.V× vËy nªn ®­a thªm chØ tiªu sè l­îng hµng giao th¼ngvµo qu¶n lÝ trªn sè l­îng hµng giao th¼ng. Sè liÖu trªn sè nµy cuèi th¸ng lªn phiÕu ghi sæ gi¸ vèn hµng b¸n giao th¼ng. Cßn doanh thu hµng giao th¼ng vÉn ®­îc theo dâi chung trªn cë chi tiÕt b¸n hµng . Víi ®Æc ®iÓm kinh doanh vËt t­ kÜ thuËt t¹i c«ng ty lµ khèi l­îng hµng hãa rÊt nhiÒu l¹i ®a d¹ng vÒ kÝch cì chñng lo¹i nªn ®Ó ®¶m b¶o qu¶n lÝ chÆt chÏ hµng hãa , cø 6 th¸ng C«ng ty l¹i tiÕn hµnh kiÓm kª ®¸nh gi¸ l¹i gi¸ trÞ hµng hãa tån kho mét lÇn vµ lËp b¸o c¸o vÒ t×nh h×nh nhËp - xuÊt -tån. Tuy nhiªn ®Ó n¾m b¾t ®­îc nhu cÇu th«ng tin th­êng xuyªn vÒ nhËp -xuÊt- tån hµng hãa th× mçi quÝ kÕ to¸n hµng hãa nªn lËp mét b¸o c¸o tæng hîp nhËp -xuÊt -tån hµng hãa c¨n cø vµo c¸c thÎ chi tiÕt hµng hãa b¸o c¸o tæng hîp nhËp -xuÊt - tån hµng hãa lËp theo mÉu qui ®Þnh . Thø t­: ViÖc ¸p dông h×nh thøc mÉu sæ kÕ to¸n nµo ®èi víi tõng doanh nghiÖp ph¶i dùa vµo ®Æc ®iÓm cô thÓ riªng cã cña doanh nghiÖp ®ã. C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó lùa chän h×nh thøc mÉu sæ phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña doanh nghiÖp lµ: quy m« ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, yªu cÇu cung cÊp th«ng tin cho qu¶n lý, phï hîp víi sè l­îng tµi kho¶n ®­îc sö dông t¹i ®¬n vÞ còng nh­ ph¶i phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n tµi chÝnh hiÖn hµnh. §Æc biÖt nh­ kÕt cÊu ghi chÐp cña c¸c cét trong "phiÕu ghi sæ kiªm lu©n chuyÓn chøng tõ gèc"®èi víi c¸c TK lµ kh«ng hîp lÝ. MÉu sæ më ra nh»m theo dâi néi dung kÕ to¸n ph¸t sinh c¸c tµi kho¶n ®èi øng cã liªn quan, nh­ng cét"Sè tiÒn" kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i cã hai cét"Nî", "Cã".§iÒu nµy ch­a phï hîp víi chÕ ®é kÕ to¸n. Do vËy kÕt cÊu sæ nµy sÏ t­¬ng tù víi c¸c TK kh¸c cã liªn quan.Theo em kÕ to¸n C«ng ty nªn sö dông "PhiÕu ghi sæ kiªm lu©n chuyÓn chøng tõ gèc" nh­ sau: PhiÕu ghi sæ kiªm lu©n chuyÓn chøng tõ gèc TK642 Ngµy ...th¸ng...n¨m STT DiÔn gi¶i TK ®èi øng Sè tiÒn Ghi chó Nî Cã 1 L­¬ng nh©n viªn 642 334 xxx 2 Chi phÝ b¸n hµng tr¶ b»ng tiÒn mÆt 642 1111 xxx ...... .... ..... KÕt chuyÓn chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp 911 642 xxx 2.4.H¹ch to¸n phÝ tr¶ l·i vay tÝn dông: Theo th«ng t­ sè 63/1999/TT-BTC ngµy 07/06/1999 h­íng dÉn viÖc qu¶n lý doanh thu, chi phÝ vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm, dÞch vô t¹i c¸c doanh nghiÖp Nhµ n­íc th× c¸c kho¶n l·i tr¶ cho viÖc sö dông vèn ®­îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ tµi chÝnh nh­ng kÕ to¸n C«ng ty l¹i ®­a kho¶n nµy vµo TK 642. §· cã ý kiÕn cho r»ng cÇn ph¶i h¹ch to¸n chi phÝ l·i vay trung thùc ®óng b¶n chÊt ho¹t ®éng cña nã. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ tiÒn vay theo chøc n¨ng ho¹t ®éng nµo th× chi phÝ l·i vay ®­îc tÝnh vµo chi phÝ ho¹t ®éng ®ã. ë C«ng ty chi phÝ l·i vay phÇn lín ®­îc sö dông vµo viÖc thu mua hµng hãa nh­ vËy kÕ to¸n nªn ®­a chi phÝ l·i vay nµy vµi chi phÝ thu mua . Khi tr¶ l·i tiÒn l·i vay hµng hãa kÕ to¸n ghi . Nî TK 1562 Cã TK 111,112. Cßn nÕu tiÒn vay dïng cho b¸n hµng hay qu¶n lý doanh nghiÖp th× khi tr¶ tiÒn l·i vay kÕ to¸n ghi : Nî Tk 641,642 Cã TK111,112 Hµng n¨m C«ng ty sö dông mét kho¶n tiÒn vay rÊt lín ®Ó thu mua hµng hãa( n¨m 2000 lµ gÇn 2 tr¨m tû cho toµn c«ng ty).ChÝnh v× vËy kho¶n chi phÝ l·i vay còng rÊt lín v× vËy viÖc h¹ch to¸n chi phÝ nµy vµo ®©u, nh­ thÕ nµo sÏ ¶nh h­ëng ®Õn tÝnh chÝnh x¸c t­¬ng ®èi cña kÕt qu¶ tiªu thô. Nh­ vËy, doanh nghiÖp nªn cã kiÕn nghÞ víi c¬ quan chøc n¨ng ®Ó cã thÓ h¹ch to¸n chi phÝ nµy mét c¸ch hîp lý, v× nÕu ®­a hÕt chi phÝ l·i vay vµo tµi kho¶n 642 nh­ hiÖn nay ë c«ng ty th× nã kh«ng ph¶n ¸nh chÝnh x¸c chøc n¨ng cña chi phÝ. 2.5 H¹ch to¸n vµ ph©n bæ chi phÝ chung trong k× b¸o c¸o. Chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp x¸c ®Þnh chung cho tÊt c¶ c¸c mÆt hµng kinh doanh vµ ph©n bæ hÕt cho hµng b¸n ra trong kú. ViÖc chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp ph©n bæ hÕt cho hµng b¸n ra trong kú nh­ ë c«ng ty lµ hîp lý v× l­îng hµng tån ®Çu kú vµ cuèi kú lµ t­¬ng ®­¬ng nhau. Tuy vËy chi phÝ b¸n hµng quý cÇn ®­îc ph©n bæ cho tõng nhãm hµng, mÆt hµng kinh doanh ®Ó theo dâi cô thÓ tiªu thô cña nhãm mÆt hµng. Cã thÓ ph©n bæ chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp cho tõng ®èi t­îng kÕ to¸n chi tiÕt theo doanh thu nh­ sau Chi phÝ ph©n bæ cho ®èi t­îng i = Chi phÝ ph¸t sinh trong kú x Doanh thu ®èi t­îng i Tæng doanh thu trong kú ViÖc ph©n bæ chi phÝ cho tõng nhãm hµng hay mÆt hµng kinh doanh sÏ gióp cho viÖc ®­a ra b¸o c¸o qu¶n trÞ vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña tõng nhãm mÆt hµng gióp cho l·nh ®¹o cña C«ng ty biÕt ®­îc ho¹t ®äng nµo cña doanh nghiÖp ®em l¹i hiÖu qu¶ ®Ó t¨ng c­êng khuyÕn khÝch,, cßn ho¹t ®on¹ nµo kh«ng cã hiÑu qu¶ t×m nguyªn nh©n kh¾c phôc. III/ Ph­¬ng h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. 1.§¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh t¹i C«ng ty VT&TBTB_MATEXIM B»ng viÖc ®¶m b¶o cung cÊp hµng hãa cã chÊt l­îng tèt, ®óng thêi gian C«ng ty ®· t¹o ®­îc sù tÝn nhiÖm víi b¹n hµng trong n­íc. Bªn c¹nh ®ã C«ng ty lu«n tÝch cùc më réng thÞ tr­êng, t×m ®èi t¸c còng nh­ mÆt hµng kinh doanh míi, lu«n ®¶m b¶o c«ng t¸c kinh doanh g¾n liÒn víi c«ng t¸c qu¶n lÝ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nªn trong n¨m qua ho¹t ®äng kinh doanh cña c«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng hiÖu qu¶ ®¸ng kÓ. Tuy nhiªn ®Ó cã thÓ ®¸nh gi¸ mét c¸ch chÝnh x¸c hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp ta kh«ng kh«ng thÓ chØ ®¬n thuÇn dùa vµo c¸c con sè mÇ cÇn ph¶i tiÕn hµnh ph©n tÝch mét sè chØ tiªu tµi cÝnh cña doanh nghiÖp. Ta cã thÓ sö dông nh÷ng chØ tiªu sau ®Ó ph©n tÝch: TØ suÊt lîi nhuËn doanh thu = Lîi nhuËn Tæng doanh thu ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång doanh thu th× sÏ cã bao nhiªu ®ång lîi nhuËn. Lîi nhuËn TØ suÊt lîi nhuËn /gi¸ thµnh = Gi¸ vèn hµng b¸n ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ång gi¸ vèn th× thu ®­îc bao nhiªu ®ång lîi nhuËn, Nã chØ ra søc sinh lêi cña mét ®ång gi¸ vèn hµng b¸n. TØ suÊt lîi nhuËn/CFBH vµ CFQLDN = Lîi nhuËn Tæng CFBH vµ CFQLDN ChØ tiªu nµy cho biÕt cø mét ®ßnh chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lÝ doanh nghiÖp bá ra th× thu ®­îc bao nhiªu ®ång l·i. TØ suÊt l·i gép/doanh thu = L·i gép Doanh thu ChØ tiªu nµy cho biÐt cø mét ®ång doanh thuu ta thu ®­îc bao nhiªu ®ång l·i gép. Ngoµi ra, ®Ó xem xÐt hiÖu qu¶ trong kh©u tiªu thô hµng hãa ta cã thÎ x¸c ®Þnh th«ng qua chØ sè hÖ sè quay kho. HÖ sè quay kho = Gi¸ vèn hµng b¸n TrÞ gi¸ hµng tån kho HÖ sè quay kho cµng lín cµng tèt, thêi gian 1 vßng quay canhg ng¾n cµng tèt. §Ó biÐt thªm hiÖu qu¶ kinh doanh cña C«ng ty cã ®­îc n©ng cao hay kh«ng ta so s¸nh c¸c chØ tiªu trªn 2 k× b¸o c¸o. LÊy sè liÖu trªn b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp QuÝ I/2000 vµ QuÝ I /2001 ta tÝnh ®­îc mét sè chØ tiªu sau: ChØ tiªu QuÝ I/ 2000 QuÝI/ 2001 Chªnh lÖch 1. Tæng doanh thu 16.601.278.478 17.963.999.909 + 1.362721.431 2.GÝa vèn hµng b¸n 15.678.310.887 16.863.467.876 + 1.185.156.989 3.L·i gép 922.967.591 1.100.532.033 + 177.564.440 4.Chi phÝ b¸n hµng 491.384.272 462.318.073 -29.066.199 5.Chi phÝ QLDN 375.364.785 524.215.564 +148.850.779 6.Lîi nhuËn tõ H§KD 56.218.534 113.998.396 7.Sè d­ b×nh qu©n hµng tån kho 8.825.160.939 8.560.058.060 8.TØ suÊt lîi nhuËn /Doanh thu 0,00339 0,00634 9.TØ suÊt lîi nhu¹n /Gi¸ thµnh 0,00358 0,00676 10.TØ lÖ lîi nhuËn /Chi phÝ 0,06486 0,11555 11.TØ lÖ l·i gép/ Doanh thu 0,0559 0,06160 12.HÖ sè quay kho 1,78 1,97 13.Thêi gian 1 vßng quay 50,56 45.68 Qua b¶ng trªn ta thÊy hiÖu qu¶ kinh doanh ë quÝ I /2001 cao h¬n quÝ I /2000 vÒ mäi mÆt, c¶ doanh thu vµ lîi nhuËn ®Òu t¨ng. C«ng ty ®· cã biÖn ph¸p thóc ®Èy tiªu thô c¸c mÆt hµng cã tØ lÖ l·i gép cao nªn gi¸ vèn hµng b¸n t¨ng Ýt h¬n l­îng t¨ng cña doanh thu. VÒ qu¸ tr×nh l­u chuuyÓn hµng hãa, C«ng ty ®¶m b¶o ®­îc hµng tån kho lµ æn ®Þng vµ n©ng cao ®­îc hÖ sè quay kho còng nh­ rót ng¾n thêi gian mét vßng quay. VÒ chi phÝ mÆc dï doanh thu t¨ng nh­ng C«ng ty vÉn gi¶m ®­îc chi phÝ b¸n hµng. Chi phÝ doanh nghiÖp t¨ng lªn ®¸ng kÓ lµ do C«ng ty ph¶i tr¶ l·i vay ng©n hµng. Tuy nhiªn doanh nghiÖp vÉn ch­a tiÕt kiÖm ®­îc 1 sè chi phÝ nh­ chi phÝ ®iÖn tho¹i, chi phÝ giao dÞch. VÒ c«ng t¸c tµi chÝnh, kh©u t¹o nguån vèn vay kÞp thêi ®¸p øng ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty( Ttrong quÝ I C«ng ty vay ®­îc 16.929.000.000 ). C«ng ty lu«n tÝch cùc thu håi nî ph¶i thu cña kh¸ch hµng, ®¶m b¶o vßng quay cña vèn vµ gi÷ an toµn ®ång vèn. 2. Ph­¬ng h­íng n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh . B­íc sang n¨m2001, nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc tiÕp tôc thóc ®Èy, tõng b­íc héi nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi vµ khu vùc. Thªm vµo ®ã nÒn kinh tÕ khu vøc ®ang phôc håi dÇn, thÞ th­êng trong n­íc vµ xuÊt khÈu ®ang cã chiÒu huíng kh¸ h¬n t¹o ra nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc. Tuy nhiªn nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc vÉn cßn sù tån t¹i vµ yÕu kÐm ch­a kh¾c phôc ®­îc , nhÞp ®é t¨ng tr­ëng ch­a cao, søc mua trong n­íc cßn h¹n chÕ, t×nh h×nh kinh doanh néi ®Þa ngµy cµng gay g¾t h¬n. Cïng ®øng tr­íc nh÷ng khã kh¨n cña nÒn kinh tÕ C«ng ty VËt t­ vµ thiÕt bÞ toµn bé cÇn ph¶i x¸c ®Þnh h­íng ®i ®óng ®¾n ®Ó tiÕp tôc sù ph¸t triÓn cña m×nh. Qua nghiªn cøu t×nh h×nh thùc tÕ ë C«ng ty, em xin ®­a ra mét sè ph­¬ng h­íng vµ biÖn ph¸p cô thÓ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh, t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp nh­ sau: - VÒ vÊn ®Ò tiªu thô hµng hãa: TiÕp tôc t×m kiÕm c¸c mÆt hµng míi vµ thÞ tr­êng míi cho xuÊt khÈu ®ång thêi cñng cè vµ ph¸t triÓn kinh doanh c¸c mÆt hµng vµ thÞ tr­êng míi ®· ®­îc thiÕt lËp. Më réng thÞ tr­êng néi ®Þa, ®Èy m¹nh b¸n hµng tån, t¨ng c­êng b¸n trùc tiÕp b¸n lÎ cho c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt vµ ng­êi tiªu dïng. C«ng ty thiÕt lËp c¸c cöa hµng b¸n lÎ hay ®¹i lÝ. - Víi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh th­¬ng m¹i, c«ng t¸c tiÕp thÞ qu¶ng c¸o ®ãng mét vai trß quan träng trong viÖc t¨ng doanh sè b¸n. HiÖn t¹i, viÖc qu¶ng c¸o, tiÕp thÞ ë C«ng ty hÇu nh­ ch­a cã. Nh­ vËy ®Ó cã thÓ tiÕp cËn nhiÒu h¬n víi kh¸ch hµng, C«ng ty nªn cã nh÷ng biÖn phÊp tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o trªn c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin, cã c¸c biÖn ph¸p xóc tiÕn b¸n hµng ®Ó thóc ®Èy l­îng hµng b¸n ra, rót ng¾n vßng quay hµng hãa, t¨ng vßng quay vèn, ®¶m b¶o tiÕt kiÖm chi phÝ sö dông vèn còng nh­ b¶o qu¶n hµng hãa n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. C«ng ty ph¶i n¾m b¾t ®­îc th«ng tin, nhu cÇu hµng hãa ®Ó tõ ®ã cã møc dù tr÷ phï hîp. . Tuy nhiªn c«ng ty cÇn ph¶i so s¸nh chi phÝ bá ra cho qu¶ng c¸o vµ kÕt qu¶ do nã mang l¹i ®Ó lùa chän h×nh thøc thÝch hîp. -VÒ c«ng t¸c qu¶n lý tµi chÝnh. +C«ng ty ph¶i gi÷ quan hÖ tèt víi ng©n hµng, gi÷ tÝn nhiÖm trong viÖc vay tr¶ nh»m gi¶i quyÕt kÞp thêi cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. +Theo dâi vµ thu håi c«ng nî ®óng h¹n, cã biªn ph¸p ®ßi nî tÝch c­c, nh­ng vÉn gi÷ mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng. -VÒ tæ chøc lao ®éng : +X©y dùng chiÕn l­îc con ng­êi: Cã kÕ ho¹ch ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é c«ng nh©n viªn, tuyÓn míi c¸n bé míi cã n¨ng lùc vµ ®¹o ®øc, bè trÝ nguån nh©n lùc cho khoa häc vµ d©n chñ. +§æi míi ph­¬ng thøc qu¶n lý b»ng m« h×nh qu¶n lý m¹ng ng­êi gióp ng­êi qu¶n lý theo dâi ®­îc sè l­îng c«ng viÖc vµ tiÕn ®é thùc hiÖn cña nh©n viªn bÊt cø lóc nµo. +§Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu khoa häc øng dông ®Ó cã nh÷ng s¶n phÈm chÊt l­îng cao phôc vô cho yªu cÇu ®æi míi vµ nhu cÇu ngµy cµng cao cña kh¸ch hµng. +T¹o mäi ®iÒu kiÖn cho bé m¸y kÕ to¸n hoµn thµnh tèt nhiÖm vô cña trong viÖc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn cña doanh nghiÖp Ngoµi c¸c biÖn ph¸p trªn th× viÖc hoµn thiÖn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n còng lµ mét biÖn ph¸p quan träng. C«ng ty ®­a m¸y vi tÝnh vµo phôc vô c«ng t¸c kÕ to¸n nh­ng vÉn ch­a khai th¸c tËn dông ®­îc hÕt chøc n¨ng cña chóng. HiÖn t¹i kÕ to¸n m¸y cña c«ng ty míi chØ dõng l¹i viÖc l­u tr÷ th«ng tin cßn phÇn lín c«ng viÖc vÉn lÇm b»ng tay. C«ng ty nªn cµi ®Æt ch­¬ng tr×nh kÕ to¸n phï hîp víi ®iÒu kiÖn kinh doanh, tæ chøc båi d­ìng kÕ to¸n m¸y cho c¸c kÕ tãan viªn ®Ó ®¶m b¶o kÕ to¸n m¸y thùc sù trë thµnh c«ng cô l­u tr÷, cung cÊp, cËp nhËt vµ xö lý th«ng tin cho ng­êi sö dông. §iÒu ®ã gióp cho khèi l­îng c«ng viÖc ®­îc gi¶m nhÑ, tiÕt kiÖm thêi gian lµm viÖc cho c¸c nh©n viªn kÕ to¸n, gióp cho viÖc theo dâi tiÖn lîi, l­u tr÷ gän nhÑ ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn c«ng ty víi nh÷ng c«ng viÖc ngµy cµng phøc t¹p.MÆt kh¸c c«ng ty nªn thiÕt lËp m¹ng nèi liÒn gi÷a c¸c chi nh¸nh víi c¬ quan c«ng ty ®Ó tiÖn cho viÖc theo dâi, trao ®æi th«ng tin vµ qu¶n lý ho¹t ®éng cña c¸c chi nh¸nh nãi chung vµ phßng kÕ to¸n cña c¸c chi nh¸nh nãi riªng. KÕt luËn Trong ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh nh­ hiÖn nay, vÊn ®Ò qu¶n lý tèt t×nh h×nh tµi chÝnh cã ý nghÜa rÊt quan trong. Nã ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp hÕt søc thËn träng, nhËy bÐn khi ®­a ra quyÕt ®Þnh. Trong chiÕn l­îc qu¶n lý, kÕ to¸n lu«n gi÷ mét vai trß hÕt søc quan träng. Nã lµ c«ng cô qu¶n lý hiÖu lùc nhÊt víi chøc n¨ng ph¶n ¸nh vµ qu¶n trÞ qóa trinh kinh doanh. V× vËy viÖc tæ chøc kÕ to¸n khoa häc hîp lý ¶nh h­ëng lín tíi kÕt hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, gióp c¸c nhµ qu¶n lý n¾m b¾t th«ng tin mét c¸ch cËp nhËt. KÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh tuy chØ lµ mét phÇn trong c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung cña doanh nghiÖp song nã l¹i lµ mét phÇn hµnh quan träng tíi kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty VËt T­ vµ ThiÕt BÞ Toµn Bé, em ®· ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: "Hoµn thiÑn c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô cña doanh nghiÖp th­¬ng m¹i". Trong bµi viÕt ®· gi¶i quyÕt ®­îc nh÷ng néi dung c¬ b¶n: -Tr×nh bÇy kh¸i qu¸t hÖ thèng lÝ luËn c¬ b¶n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô. -Tr×nh bÇy kh¸i qu¸t thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiªu thô ahngfhãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty VËt T­ vµ ThiÕt BÞ Toµn Bé-MATEXIM ®ång thêi ®­a ra nh÷ng nhËn xÐt kh¸i qu¸t vµ mét sè kiÕn nghÞ ®Ò xuÊt nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô hµng hãa vµ kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c«ng ty. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn ®Ò tµi, em ®· nhËn ®­îc sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña c« NguyÔn ThÞ §«ng vµ c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n c«ng ty. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiêu thụ và kết quả tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Vật tư và thiết bị toàn bộ MATEXIM.DOC
Luận văn liên quan