Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bia và nước giải khát Phú Yên

LỜI MỞ ĐẦU Trong quá trình phát triển kinh tế dù ở bất cứ quốc gia nào, doanh nghiệp là đơn vị sản xuất cơ sở, là một tế bào của nền kinh tế, là nơi trực tiếp phối hợp các yếu tố sản xuất hợp lý để tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ một cách hiệu quả nhất. Sự phát triển của doanh nghiệp là tiền đề tạo nên sự phát triển của xã hội. Nhưng trong nền kinh tế thị trường gay gắt như hiện nay, một doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển và đạt được lợi nhuận kỳ vọng là điều không dễ dàng. Muốn đạt được lợi nhuận doanh nghiệp cần tăng doanh thu và giảm chi phí. Cả hai yếu tố này đều phụ thuộc vào các yếu tố khách quan như: mặt bằng giá cả, quan hệ cung cầu, tình tạng cạnh tranh, môi trường kinh doanh của daonh nghiệp. Các số liệu thông tin này chỉ có kế toán mới thu thập và tổng hợp được, qua đó giúp nhà quản trị hiểu được tình hình tài chính của doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán là một trong những nội dung quan trọng trong công tác quản lý ở doanh nghiệp. Với chức năng cung cấp thông tin và kiểm tra chất lượng các hoạt động kinh tế - tài chính trong doanh nghiệp nên công tác kế toán ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý của doanh nghiệp. Tổ chức công tác kế toán phải phù hợp với tình hình hoạt động của doanh nghiệp về quy mô hoạt động, đặc điểm tổ chức và quản lý, Trong đó, quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là nội dung quan trọng hàng đầu trong các doanh nghiệp sản xuất, để đạt được mục tiêu tiết kiệm và tăng cường lợi nhuận . Như vậy, tính giá thành cụ thể đúng đắn sẽ là điều kiện để doanh nghiệp hạch toán kinh tế đảm bảo sự chính xác, giúp cho các nhà quản lý nắm bắt được giá thành sản phẩm, giữ vai trò quan trọng trong quá trình tái sản xuất xã hội. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp và để nâng cao hơn hiểu biết của mình trong thời gian thực tập tốt nghiệp, em đã đi sâu tìm hiểu và quyết định chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Bia và Nước giải khát Phú Yên ” làm chuyên đề tốt nghiệp của mình. Bố cục của chuyên đề ngoài phần mở đầu và phần kết luận gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận chung về hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm . Chương 2: Thực trạng công tác tổ chức hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Phú Yên . Chương 3: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công Ty Cổ Phần Bia và Nước giải khát Phú Yên

doc77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2070 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần bia và nước giải khát Phú Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ang bao gồm đầy đủ các khoản mục chi phí , từng khoản mục được xác định trên cơ sở quy đổi ,sản phẩm dở dang thành sản phẩm hoàn thành theo mức độ hoàn thành thực tế . Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ quy đổi thành sản phẩm hoàn thành Số lượng sản phẩm dở dang cuối kỳ x = Tỷ lệ hoàn thành được xác định + Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo 50 % chi phí chế biến : Chi phí NVL chính (hoặc chi phí NVL trực tiếp ) tính cho đơn vị sản phẩm hoàn thành và sản phẩm dở dang là như nhau , các chi khác còn lại gọi chung là chi phí chế biến tính cho sản phẩm dở dang theo mức độ hoàn thành 50 % . + Phương pháp đánh giá sản phẩm làm dở theo chi phí định mức hoặc chi phí kế hoạch : Sản phẩm làm dở được đánh giá dựa vào định mức chi phí (hoặc chi phí kế hoạch) theo từng khoản mục chi phí và tỷ lệ hoàn thành của sản phẩm . 3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm : a) Phương pháp giản đơn ( Phương pháp trực tiếp ) Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ Các khoản làm giảm chi phí = + - - Thường được áp dụng ở những doanh nghiệp có trình độ sản xuất và yêu cầu kỹ thuật giản đơn ,không chia thành các giai đoạn sản xuất rõ rệt . Giá thành đơn vị Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ = b) Phương pháp loại trừ : Tính giá thành theo phương pháp trực tiếp có loại trừ giá trị sản phẩm phụ . Phương pháp này được áp dụng trong cùng một quy trình sản xuất bên cạnh sản phẩm chính còn thu được sản phẩm phụ - sản phẩm phụ không phải là đối tượng tính giá thành và được đánh giá theo giá quy định . Tổng giá thành sản phẩm chính sản xuất hoàn thành trong kỳ Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ Chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ Giá trị sản phẩm phụ thu hồi = + - - c) Phương pháp hệ số : Phương pháp này được áp dụng khi trong cùng một quy trình sản xuất tạo ra nhiều loại sản phẩm chính và giữa chúng có hệ số quy đổi ( quy đổi thành sản phẩm chuẩn ,sản phẩm có hệ số quy đổi là 1 được xem là sản phẩm chuẩn ) Đặc điểm tổ chức kế toán :đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là nhóm sản phẩm , đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm . Tổng sản phẩm chuẩn hoàn thành trong kỳ Số lượng từng loại sản phẩm chính hoàn thành trong kỳ Hệ số quy đổi x = ) ( Giá thành đơn vị sản phẩm chuẩn Tổng giá thành của các loại sản phẩm chính hoàn thành trong kỳ Tổng sản phẩm chuẩn hoàn thành trong kỳ = ` d) Phương pháp tỷ lệ : Phương pháp này được áp dụng khi trong cùng một quy trình sản xuất tạo ra nhiều loại sản phẩm chính nhưng giữa chúng không có hệ số quy đổi , do vậy phải xác định tổng giá thành thực tế và tổng giá thành kế hoạch (hoặc định mức ) để qua đó xác định giá thành cho từng loại sản phẩm . Đặc điểm tổ chức kế toán : đối tượng hạch toán chi phí sản xuất là nhóm sản phẩm ,đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm Tỷ lệ giá thành Tổng giá thành thực tế của các loại sản phẩm hoàn thành trong kỳ Tổng giá thành kế hoạch (hoặc định mức ) của các loại sản phẩm = Tổng giá thành thực tế của từng loại sản phẩm Tổng giá thành kế hoạch ( hoặc định mức ) của từng loại sản phẩm Tỷ lệ = x e) Phương pháp liên hợp : Được áp dụng khi cùng một quy trình sản xuất bên cạnh những sản phẩm chính còn thu được sản phẩm phụ .Để tính được giá thành của sản phẩm chính phải loại trừ giá trị của sản phẩm phụ , sau đó sử dụng phương pháp tỷ lệ hoặc phương pháp hệ số để tính giá thành cho từng loại sản phẩm chính . f) Phương pháp đơn đặt hàng : Áp dụng cho những doanh nghiệp sản xuất sản phẩm ,lao vụ theo đơn đặt hàng của khách hàng .Từng đơn đặt hàng là đối tượng tính giá thành của từng đơn đặt hàng là toàn bộ chi phí sản xuất phát sinh kể từ lúc bắt đầu thực hiện cho đến lúc hoàn thành , hay giao hàng cho khách hàng . Chương 2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY . 1. Khái quát chung về Công ty cổ phần bia và nước giả khát Phú Yên : 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty : Tên công ty : Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Phú Yên Nhà máy sản xuất : Khu công nghiệp Hòa Hiệp , huyện Đông Hòa , tỉnh Phú Yên Mã số thuế : 4400314777 Địa chỉ : Khu công nghiệp Hòa Hiệp , huyện Đong Hòa , tỉnh Phú Yên Điện thoại : (057)548173 Fax : (057)548264 E-mail : pytraco@vnn.vn Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Phú Yên thành lập vào tháng 12/2002 do nhóm cổ đông đầy kinh nghiệm trong nghành sản xuất bia và nước giải khát ,được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên cấp Giấy phép đăng ký kinh doanh số 3603000049 – CTCP . Do đại đa số cán bộ công nhân viên công ty liên doanh Bia Sài Gòn góp vốn thành lập với vốn điều lệ 96.000.000.000 đồng nhằm xây dựng một số nhà máy sản xuất bia tươi với máy móc thiết bị hiện đại tạo ra sản phẩm bia tươi có chất lượng tương đương với Bia Sài Gòn .Sản phẩm bia tươi được người tiêu dùng ưa chuộng là sản phẩm quen thuộc của người tiêu dùng trong khu vực tạo ra công ăn việc làm cho nhiều người lao đọng trong tỉnh .Khách hàng của công ty ngày càng đông giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ngày càng phát triển và đứng vững trên thị trường . Vì vậy sản lượng hàng năm của công ty không ngừng nâng cao với tổng sản xuất và tiêu thụ qua các năm như sau : Năm 2004 : 8.000.000 lít Năm 2005 : 8.500.000 lít Năm 2006 : 9.000.000 lít Năm 2007 : 13.000.000 lít Năm 2008 : 20.000.000 lít Dự kiến năm 2009 Công ty sẽ tăng sản lượng bia lên trên 30.000.000 lít . Hoạt động chính của Công ty là : Sản xuất và kinh doanh : các loại bia , rượu , nước giải khát , vật tư , nguyên liệu , thiết bị ,phụ tùng , các loại bao bì , nhãn hiệu có liên quan đến tình hình sản xuất bia , rượu , nước giải khát ; Kinh doanh , xuất nhập khẩu các loại máy móc , thiết bị , nguyên vật liệu phục vụ sản xuất cho nghành công nghiệp ; Kinh doanh dịch vụ tư vấn , đào tạo , chuyển giao công nghệ ,chế tạo, lắp đặt thiết bị và công trình chuyên nghành rượu,bia và nước giải khát ; Kinh doanh dịch vụ khách sạn ,nhà hàng , du lịch , kho bãi , bất động sản , nhà ở , dịch vụ vận tải ,và dịch vụ quảng cáo thương mại ; Sản xuất và kinh doanh hàng dệt may . Nguyên liệu : Malt , gạo , houblon cao , xút vảy , vicant ,…. Vật tư , công cụ dụng cụ được nhập từ nhiều nguồn trong nước và ngoài nước . 1.2. Đặc điểm của tổ chức quản lý và sản xuất : 1.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý : Thành viên Hội đồng quản trị và ban điều hành của công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Phú Yên bao gồm : Hội đồng quản trị Họ và tên Chức vụ Ngô Đa Thọ Chủ Tịch Đào Minh Bình Ủy viên Bùi Sáu Ủy viên Nguyễn Khánh Ủy viên Phan Đình Quốc Ủy viên Ban Kiểm soát Họ và tên Chức vụ Nguyễn Thị Hương Trưởng ban Đào Minh Phúc Ủy viên Nguyễn Vĩnh Hưng Ủy viên Ban giám đốc Họ và tên Chức vụ Đào Minh Bình Giám đốc Nguyễn Minh Thông Phó giám đốc Văn Tấn Dũng Phó giám đốc Nguyễn Thị Phương Phó giám đốc Nguyễn Thành Nông Kế toán trưởng a) Bộ máy tổ chức quản lý doanh nghiệp : Đại hội cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Ban giám đốc Phòng kế toán Phân xưởng nấu Phòng kế hoạch tổng hợp Phòng kỹ thuật Công ty TNHH thương mại Phú Yên Nhà máy bia Tuy Hòa Phân xưởng lên men Phân xưởng chiết Phân xưởng động lực Phân xưởng nấu b) Chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận : + Đại hội cổ đông : Là một nhóm người sáng lập và nắm giữ cổ phần trong Công ty có quyền quyết định những vấn đề quan trọng liên quan đên quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và những chiến lược phát triển của Công ty . + Ban kiểm soát : Do đại hội cổ đông bầu ra , có quyền kiểm soát mọi hoạt động của Công ty . + Hội đồng quản trị : Là cơ quan quản lý Công ty do đại hội cổ đông bầu ra , có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định moi vấn đề liên quan đến quản lý , quyền lợi và hoạt động của Công ty . + Ban giám đốc : - Giám đốc : Là người chịu trách nhiệm cao nhất và toàn quyền đối với mọi hoạt động sản xuất của Công ty . Cùng với phó giám đốc trực tiếp chỉ đạo các phòng ban , các tổ và đội hoạt động theo đúng mục tiêu , kế hoạch . Có quyền bổ nhiệm các cán bộ ở các phòng ban , cũng như quyền tuyển chọn và sa thải công nhân theo bộ luật lao động . - Phó giám đốc : Là người trợ giúp cho giám đốc , được giám đốc ủy quyền phụ trách một số công tác nhất định và chịu trách nhiệm trước nhà nước và Giám đốc về các mặt công tác ấy , phó giám đốc sẽ thay mặt giám đốc quản lý công việc khi giám đốc vắng mặt , phó giám đốc được giám đốc đề nghị và cấp trên bổ nhiệm . + Công ty TNHH thương mại Phú Yên là Công ty con của Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Phú Yên . Công ty này lập ra nhằm để tiêu thụ sản phẩm do Công ty cổ phần sản xuất ra ,Công ty này hạch toán độc lập với Công ty cổ phần . + Nhà máy Bia Tuy Hòa : Nằm ở khu công nghiệp Hòa Hiệp – huyện Đông Hòa – tỉnh Phú Yên là nơi sản xuất bia của công ty . + Phòng kế toán : Tham mưu cho tổng giám đốc các vấn đề về hoạt động tài chính kế toán của công ty kiểm tra cân đối tổng hợp kế hoạch sản xuất , kế hoạch tài chính , khắc phục những khâu còn yếu và đề xuất vấn đề phương hướng , biện pháp khắc phục . Hạch toán các hoạt động của công ty . Thu hồi công nợ , cân đối thu – chi lập kế hoạch khấu hao TSCĐ , thực hiện nghĩa vụ nộp thuế . + Phòng kỹ thuật : Lập ra để quản lý các phân xưởng nấu , phân xưởng lên men , phân xưởng chiết , phân xưởng động lực , để đảm bảo kỹ thuật chất lượng sản phẩm sản xuất ra đúng yêu cầu chất lượng . + Phòng kế hoạch tổng hợp : Là bộ phận lập kế hoạch thu mua nguyen vật liệu để sản xuất sản phẩm . Ngoài ra còn làm bên phòng hành chính nhân sự để quản lý và tuyển thêm nhân viên vào công ty . + Phân xưởng nấu , lên men : Tiếp nhận nguyên vật liệu để thực hiện công đoạn sản xuất ra bia cung cấp cho phân xưởng động , lực chiết .Cung cấp dịch hóa , chất tẩy rửa đường ống , thiết bị phân xưởng và các bộ phận liên quan . + Bộ phận đọng lực – chiết : Cung cấp nguồn năng lượng và phục vụ cho sản xuất điện , hơi nước , nước cất , glycol lạnh , khí nén CO2 , thực hiện xử lý nước thải theo quy của nhà máy , bảo trì bảo dưỡng các thiết bị , công cụ dụng cụ . Chiết thành phẩm theo quy định công nghệ sản xuất bia phục vụ yêu cầu sản xuất theo kế hoạch của nhà máy . 1.2.2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty : - Chức năng : sản xuất và mua bán các loại bia : bia chai Sài Gòn 450 ml , bia chai Tuy Hòa 450 ml , bia lon American , bia tươi Tuy Hòa . - Nhiệm vụ : + Kinh doanh đúng nghành nghề đã đăng ký theo giấy phép đăng ký kinh doanh ; + Thực hiên cam kết hợp đồng thương mại ; + Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã đề ra , đã đăng ký với khách hàng ; + Thực hiện phân phối lao động hợp lý , đúng quy định của nhà nước . 1.2.3. Sơ đồ quy trình công nghệ và đặc điểm quy trình công nghệ : Quy trình sản xuất của công ty là một quy trình khép kín và chia ra làm ba giai đoạn : Giai đoạn nấu ; Giai đoạn lên men ; Giai đoạn chiết ; Quy trình công nghệ : Nguyên liệu Phân xưởng lên men Nấu ra dịch đường Quá trình làm lắng Quá trình làm lạnh Lên men Lọc Phân xưởng chiết Chiết bia 1.3. Phân tích khái quát tình hình tài chính và kết quả hoạt động của công ty : Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Phú Yên đã tuân thủ các yêu cầu khi lập các báo cáo tài chính hợp nhất , các sổ kế toán thích hợp được lưu giữ đầy đủ để phản ánh tại bất kỳ thời điểm nào , với mức độ chính xác hợp lý tình hình tài chính của Tập đoàn và các báo cáo tài chính hợp nhất được lập tuân thủ các Chuẩn mực và Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành . 1.4. Tổ chức công tác kế toán tại công ty : 1.4.1. Tổ chức hạch toán ban đầu : Đưa vào nhà máy là lần đầu tiên ,khi phát sinh nghiệp vụ thì tập trung tại phòng kế toán . 1.4.2. Tổ chức bộ máy kế toán tại doanh nghiệp : SƠ ĐỒ TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG KẾ TOÁN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHÚ YÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP KẾ TOÁN NHÀ MÁY BIA KẾ TOÁN VẬT TƯ KẾ TOÁN THUẾ KẾ TOÁN CÔNG NỢ KẾ TOÁN THANH TOÁN THỦ QUỸ + Kế toán trưởng : Chịu trách nhiệm chung về tình hình tài chính của Công ty , hướng dẫn chỉ đạo thực hiện theo đúng chế độ nhà nước và quy định của Công ty . Giúp và tham mưu cho ban giám đốc việc ký kết hợp đồng kinh tế , phương thức thanh toán và giá cả . + Kế toán thanh toán : Có nhiệm vụ phản ánh các nghiệp vụ liên quan đến thanh toán hàng ngày của Công ty về các khoản thu – chi , theo dõi các khoản tiền gửi , tiền vay ngân hàng . + Kế toán vật tư : Lập phiếu nhập – xuất vật tư mua ngoài cho sản xuất . Hạch toán tình hình biến động của nguyên vật liệu , ghi chép vào sổ sách theo dõi các vật liệu . Lập báo cáo định kỳ về nguyên vật liệu ,vật phẩm , thành phẩm . + Kế toán tổng hợp : Kiểm tra , theo dõi tình hình chi phí trong quá trình sản xuất kinh doanh và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty , tổng hợp số liệu để báo cáo kế toán . + Thủ quỹ :Có nhiệm vụ giữ tiền mặt của Công ty ,thực hiện việc tồn quỹ tiền mặt , thu – chi , rút tiền gửi ngân hàng , phát lương thưởng ,các chế độ kịp thời ,đối chiếu tiền mặt với kế toán thanh toán trước khi báo cáo với kế toán trưởng . + Kế toán công nợ : Theo dõi các khoản thanh toán với người mua , người cung cấp , phải thu khách hàng . Hàng tháng lập bảng báo cáo chi tiết và tổng hợp các tài khoản 112 , 131 , 331 , 338 cho kế toán trưởng để tổng hợp lên báo cáo tài chính . + Kế toán Công ty TNHH thương mại Phú Yên : Là bộ phận kế toán riêng của Công ty thương mại . + Kế toán nhà máy : Là bộ phận kế toán của nhà máy theo dõi các nghiệp vụ kinh tế phát sinh của nhà máy bia sau đó đưa số liệu về cho kế toán tổng hợp . 1.4.3. Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán : Chứng từ kế toán là những chứng minh bàng giấy tờ về nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh và thực sự hoàn thành . Chứng từ kế toán là nguồn thông tin ban đầu được xem như nguồn nguyên liệu mà kế toán sử dụng để qua độ tạo lập để tao nên những thông tin có tính tổng hợp và hữu ích để phục vụ cho nhiều đối tượng khác nhau . Doanh nghiệp sử dụng các loại chứng từ kế toán có liên quan đến tình hình hoạt động của công ty như : 1.4.4. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán : Hệ thống tài khoản kế toán thống nhất áp dụng trong công y là một mô hình phân loại đối tượng kế toán được nhà nước quy định để thực hiện việc sử lý thông tin gắn liền với từng đối tượng kế toán nhằm phục vụ cho việc tổng hợp và kiểm tra , kiểm soát . Công ty sử dụng hầu hết các tài khoản trong hệ thống tài khoản kế toán theo chuẩn mực kế toán hiện hành ( Theo Quyết định số 15/2006/QĐ_BTC ban hành ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ tài chính ) . Hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho Công ty bao gồm 10 loại tài khoản : Từ loại 1 đến loại 9 thục hiện theo phương pháp ghi kép : Loại 1 và 2 : Phản ánh tài sản Loại 3 và 4 : Phản ánh nguồn vốn Loại 5 và 7 : Phản ánh thu nhập hoạt động kinh doanh và hoạt động khác Loại 6 và 8 : Phản ánh chi phí chi phí hoạt động kinh doanh và hoạt động khác Loại 9 : Xác định kết quả kinh doanh Loại 0 : Là các tài khoản ghi đơn , đây là các tài khoản đặc biệt để theo dõi một số nghiệp vụ thuộc một số chỉ tiêu kinh tế càn phải ghi thêm ngoài bảng cân đối kế toán . 1.4.5. Tổ chức vận dụng hình thức kế toán tại công ty : Các hình thức kế toán hiện nay gồm : Nhật ký chung Nhật ký - chứng từ Nhật ký – sổ cái Chứng từ ghi sổ Công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Phú Yên hoạt động với quy mô khá lớn , địa điểm sản xuất tập chung . Vì vậy ,Công ty áp dụng hình thức Nhật ký chung và sử dụng phần mềm kế toán để sử dụng và lập báo cáo tài chính . Trình tự ghi sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chung : Chứng từ kế toán Sổ nhật ký đặc biệt Sổ , thẻ kế toán chi tiết Sổ cái Bảng tổng hợp Bảng cân đối tài khoản Sổ nhật ký chung Báo cáo tài chính Ghi chú : : Ghi cuối tháng hoặc định kỳ : Ghi hằng ngày : Đối chiếu , kiểm tra Trình tự ghi sổ kế toán : Hàng ngày ,căn cứ vào chứng từ gốc đã kiểm tra được dùng làm căn cứ ghi sổ , trước hết ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký chung , sau đó căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ cái theo các tài khoản kế toán phù hợp . Nếu đơn vị có mở sổ , thẻ kế toán chi tiết thì đồng thời ghi sổ Nhật ký chung , các nghiệp vụ phất sinh được hgi vào các sổ , thẻ kế toán chi tiết liên quan . Trường hợp đơn vị mở các sổ Nhật ký đặc biệt thì hàng ngày , căn cứ vào các chứng từ được dùng làm căn cứ ghi sổ , ghi nghiệp vụ phát sinh vào sổ Nhật ký đặc biệt liên quan . Định kỳ tổng hợp từng sổ Nhật ký dặc biệt , lấy số liệu để ghi vào các tài khoản phù hợp trên sổ cái . Cuối tháng cộng số liệu trên sổ cái , lập Bảng cân đối số phát sinh . Sau khi đã kiểm tra đối chiếu khớp đúng ,số liệu ghi trên Sổ cái và bảng tổng hợp chi tiết được dùng để lập Báo cáo tài chính . Về nguyên tắc , tổng số phát sinh Nợ và Tổng phát sinh Có trên bảng Cân đối số phát sinh phải bằng tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung cùng kỳ . * Trình tự ghi chép khi sử dụng máy vi tính : MÁY VI TÍNH – PHẦN MỀM KẾ TOÁN CHỨNG TỪ KẾ TOÁN SỔ KẾ TOÁN : Sổ tổng hợp Sổ chi tiết - Báo cáo tài chính - Báo cáo kế toán quản trị BẢNG TỔNG HỢP CHỨNG TỪ KẾ TOÁN CÙNG LOẠI Ghi chú : : In sổ , báo cáo cuối tháng , cuối năm : Nhập số liệu hằng ngày : Đối chiếu , kiểm tra Trình tự kế toán máy : Hằng ngày căn cứ vào chứng từ kế toán , bảng tổng hợp chứng từ kế toán cùng loại đã được kiểm tra , được dùng làm căn cứ ghi sổ , xác định tài khoản ghi Nợ và tài khoản ghi Có để nhập dữ liệu vào máy vi tính theo các bảng ,biểu được thiết kế sẵn trên phần mềm kế toán . Theo trình tự kế toán thì các thông tin được tự động nhập vào sổ kế toán tổng hợp và các sổ thẻ kế toán chi tiết liên quan . Cuối tháng , căn cứ vào phần mềm kế toán máy trên máy vi tính lập các sổ kế toán gồm : sổ tổng hợp và sổ chi tiết , báo cáo tài chính ,báo cáo kế toán quản trị. Sau đó đối chiếu số liệu giữa các sổ kế toán tổng hợp , sổ chi tiết với báo cáo tài chính , báo cáo kế toán quản trị . 1.4.6. Tổ chức lập báo cáo tài chính : Các báo cáo tài chính được lập vào cuối mỗi quý , mỗi năm để phản ánh tình hình tài chính niên độ kế toán . Hệ thống báo cáo kế toán của doanh nghiệp gồm báo cáo tài chính và báo cáo kế toán quản trị . Hiện nay , Công ty đang áp dụng hình thức kế toán theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC , Thông tư 23 , Báo cáo tài chính của đơn vị sử dụng các bảng biểu sau : Bảng cân đối kế toán Mẫu số B01 - DN Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Mẫu số B02 - DN Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Mẫu số B03 - DN Thuyết minh báo cáo tài chính Mẫu số B09 – DN Hiện nay Công ty nộp thuế theo phương pháp khấu trừ . 2. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại công ty Cổ phần Bia và Nước giải khát Phú Yên : 2.1. Đối tượng tính giá thành và phương pháp tính giá thành của công ty - Đối tượng tính giá thành : bia chai Sài Gòn 450 ml , bia chai Tuy Hòa 450 ml , bia lon American , bia tươi Tuy Hòa . - Phương pháp tính giá thành : Hiện tại Công ty đang tính giá thành theo phương pháp hệ số . 2.2. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tai Công ty : 2.2.1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : a) Nguyên vật liệu tại Công ty bao gồm : + Nguyên vật liệu chính : Gạo , malt , houblon , nước ,… + Nguyên vật liệu phụ : Sút , vảy , bột trợ lọc , kẽm , clorua , … b) Tài khoản kế toán sử dụng : Để hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp , kế toán sử dụng các tài khoản : + Tài khoản 621 : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp + Tài khoản 1521 : Nguyên vật liệu chính + Tài khoản 1522 : Nguyên vật liệu phụ c) Chứng từ kế toán sử dụng : Để tập hợp chi phí NVL trực tiếp kế toán sử dụng những chứng từ sau : Phiếu nhập kho ; Hợp đồng mua hàng ; Giấy nghiệm thu ; Giấy đề nghị xuất kho ; Phiếu xuất kho ; Biên bản nghiệm thu và kiểm tra chất lượng sản phẩm ; d) Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí NVL trực tiếp : Trong kỳ , khi bộ phận sản xuất có yêu cầu xuất kho NL để sử dụng trực tiếp cho việc sản xuất thì kế toán vật tư căn cứ vào giấy đề nghị xuất kho vật tư để tiến hành lập phiếu xuất kho NL , giá nguyên liệu xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền . Sau đó , căn cứ vào phiếu xuất kho kế toán phản ánh vào sổ chi tiết nguyên vật liệu . Sau đó kế toán phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào Nhật ký chung . Sau khi được kế toán trưởng ký duyệt thì kế toán tiến hành vào sổ cái TK 621 . Cuối kỳ , kế toán kết chuyển chi phí NVL trực tiếp vào tài khoản 154 để tính giá thành SP .Dưới đay là một số chứng từ mang tính minh họa : CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN Nợ : 1521 MST : 4400314777 Có : 331 KCN Hòa Hiệp – Phú Yên Kh : M08.066 Bp : PHIẾU NHẬP KHO Ngày 06 tháng 02 năm 2009 Số : NL002 Người giao hàng : NGUYỄN HUỲNH PHÚ Địa chỉ : 187 Nguyễn Chí Thanh – Quận 5 – TP. HCM Lý do nhập : Nhập malt : 72.050 kg(Sabeco) Theo 062886 Ngày:23/01/2009 Xêri:AA/2008-T.G Nhập tại kho : KHO VẬT TƯ-CCDC NHÀ PHÂN PHỐI SP Của : Tổng công ty CP bia rượu nước giải khát Số TT Tên, nhãn hiệu ,quy cách,phẩm chất vật tư, sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Theo chứng từ Thực nhập 1 Malt C001 Kg 72.050,00 13.111,50 944.683.576 Tổng cộng tiền hàng Thuế GTGT Tổng cộng tiền thanh toán 72.050,00 944.683.576 94.468.357 1.039.151.933 Bằng chữ : Một tỷ ba mươi chín triệu một trăm năm mươi mốt ngàn chín trăm ba mươi ba đồng Người lập phiếu Người giao hàng Thủ kho KT trưởng Giám đốc CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN Số hiệu Q74/KH-B1 Trang 1/1 Bản : 00-13 GIẤY ĐỀ NGHỊ XUẤT KHO Kính gửi : Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Bia và Nước giải khát Phú Yên Theo nhu cầu thực tế sản xuất kính đề nghị lãnh đạo Công ty cho xuất kho Vật tư ; nguyên liệu ; CCDC ; MMTB ; Hóa chất STT Nội dung Quy cách ĐVT Số lượng TG cung cấp Mục đích Ghi chú 1 Houbloncao KGA 6 2 Houblon viên KGA 2 3 Caramen Kg 21 4 Axit lactic Kg 21 5 Nắp chai SG 450 Cái 160.000 Hòa Hiệp ,ngày 01 tháng 3 năm 2009 Lãnh đạo duyệt Trưởng bộ phận Người đề nghị CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN Số : NL002 MST:4400314777 Nợ : 621 KCN Hòa Hiệp – Phú Yên Có : 1521,1522 Kh : Bp : PHIẾU XUẤT KHO Ngày 01 tháng 03 năm 2009 Người nhận hàng : NGUYỄN HỮU PHƯỚC Địa chỉ : PX nấu Lý do xuất : Xuất sản xuất Xuất tại kho : KHO VẬT TƯ – CCDC NHÀ PHÂN PHỐI SP S TT Tên, nhãn hiệu ,quy cách,phẩm chất vật tư, sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuất 1 Houbloncao C005 KGA 6 10.394.303,64 67.562.973 2 Houblonvien đắng C0061 KGA 0 17.043.091,66 2.045.171 3 Houblonvien C006 KGA 2 10.508.446,92 29.843.989 4 Caramen C009 Kg 21 21.780,87 466.981 5 Axit lactic P008 Kg 21 33.103,24 723.305 6 CaCl2 P009 Kg 7 7.324,43 52.003 7 Tổng cộng 100.694.422 Bằng chữ : Một trăm triệu sáu trăm chín mươi bốn ngàn bốn trăm hai mươi hai đồng Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho KT trưởng Thủ trưởng đơn vị CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN MST:4400314777 KCN Hòa Hiệp - Đông Hòa - Phú Yên SỔ NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày 01/01/2009 đến 31/03/2009 Tài khoản : 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chứng từ Diễn giải TK Số iền Số hiệu Ngày Nợ Có Nợ Có PXNL001 01/01 Xuất NL tồn kho cuối tháng 12/2008 tại PX chiết 621 69.486.434 PXNL002 01/01 Xuất NL tồn kho cuối thánh 12/2008 tại PX nấu 621 153.118.672 ………… ……………………….. TH006 16/01 Trích trước tiền nước SX 621 73.379.047 KC.621 31/01 K/c 621-Chi phí NVL trực tiếp 621 6.550.552.906 PXNL013 31/01 Xuất nguyên liệu để sản xuất 621 893.039.772 PXNL014 31/01 Nhập NL tồn kho tại phân xưởng lên men 621 (106.318.096) ………… …………………………….. PXNL010 10/02 Xuất NL để sản xuất 621 4.543.201.024 TH015 27/02 Trích trước tiền nước SX 621 90.617.143 K/c.621 28/02 K/c 621-Chi phí NVL trực tiếp 621 5.948.463.473 ………… ……………………………… PXNL018 01/03 Xuất NL để sản xuất 621 556.954.414 K/c.621 31/03 K/c 621-Chi phí NVL trực tiếp 621 2.845.985.422 TH015 31/03 Trích trước tiền nước SX 621 46.354.286 CỘNG SỐ PHÁT SINH: 15.345.001.801 15.345.001.801 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN MST:4400314777 KCN Hòa Hiệp - Đông Hòa - Phú Yên SỔ CÁI 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Từ 01/01/2009 đến 31/03/2009 Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày Nợ Có Số dư đầu kỳ : PXNL001 01/01 Xuất nguyên liệu chính tồn kho cuối tháng 12/2008 tại PX chiết 1521 69.486.434 PXNL002 08/01 Xuất nguyên liệu cho sản xuất 1522 126.795.528 ………… ……………………………… TH006 16/01 Trích trước tiền nước sản xuất T01/2009:19.262 m3 335 73.379.047 KC.621 31/01 K/c 621 – Chi phí NVL trực tiếp 1541 6.550.552.906 PXNL010 10/02 Xuất nhiên liệu cho sản xuất 1523 22.893.647 ………… ………………………………… KC.621 28/02 K/c 621 – Chi phí NVL trực tiếp 1541 5.948.463.473 PXNL015 15/03 Xuất nguyên liệu để sản xuất 1521 820.576.700 ………… …………………………………. KC.621 31/03 K/c 621 – Chi phí NVL trực tiếp 1541 2.845.985.422 TH022 31/03 Trích trước tiền nước sản xuất T03/2008:12.168 m3 335 46.354.286 CỘNG SỐ PHÁT SINH Lũy kế từ 01/01/2009 : Số dư cuối kỳ : 15.345.001.80115.345.001.801 15.345.001.801 15.345.001.801 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 2.2.2. Kế toán chi phí nhân công trực tiếp : a) Phương pháp tính lương : Hiện nay Công ty trả lương theo cho cán bộ công nhân viên theo lương khoán hàng tháng * Cách tính lương cho cán bộ quản lý Công ty : - Lương ngày làm việc bình thường = - Lương trong tháng = Lương cơ bản + Các khoản phụ cấp lương b) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn Theo quy định của định của nhà nước BHXH:15%, BHYT: 2% trên lương cơ bản Ta có Bảng tiền lương cán bộ nhân viên công ty tháng 02/2009 TIỀN LƯƠNG CÁN BỘ NHÂN VIÊN CÔNG TY Tháng 02 năm 2009 STT Họ và tên Hệ số lương CB Lương ngày làm việc bình thường Lương ngày phép năm Lương ngày lễ tết Lương ngày tăng ca Lương ngày chủ nhật Lương ngày ca 3 Lương ngừng việc 70% Trừ 6% BHXH, BHYT Truy thu BHXH, BHYT tháng 01 Lương trong tháng Nhận lần 1 Tổng thực nhận Ký nhận Ngày công Thành tiền Ngày công Thành tiền Ngày công đã quy 100% Thành tiền Ngày công Thành tiền Ngày công Thành tiền Ngày công Thành tiền Ngày công Thành tiền Phòng KT 4,52 72 4.831.385 1 114.384 193.590 30.114 4.722.065 2.400.000 2.322.065 1 Nguyễn T Hồng 2,18 24 1.350.462 0,5 56.269 58.860 9.156 1.338.715 700.000 638.715 2 Nguyễn T N Thu 2,34 24 2.086.154 63.180 9.828 2.013.146 1.000.000 1.013.146 3 Đoàn V Đ Nghi 2,65 24 1.394.769 0,5 58.115 71.550 11.130 1.370.204 700.000 670.204 Phòng KH-TH 16 165 10.288.654 3 185.500 2 205.654 385.020 59.892 10.234.896 5.500.000 4.734.896 1 Trần Xuân Sum 2,56 22 1.487.538 2 135.231 69.120 10.752 1.542.897 800.000 742.897 2 Huỳnh H Tuấn 2,57 24 1.488.000 0,5 62.000 69.390 10.794 1.469.816 800.000 669.816 ……………… ………… ………….. Phòng K/thuật 26,41 226 19.679.385 1 63.846 26 3.725.221 10 1.849.769 713.070 110.922 24.494.229 11.500.000 12.994.229 1 Tạ M Hoàng 2,96 24 2.674.154 7,5 1.253.510 2 445.692 79.920 12.432 4.281.004 1.300.000 2.981.004 2 Nguyễn V Thoại 3,18 23 2.234.538 3,5 510.058 1,5 291.462 85.860 13.356 2.936.842 1.300.000 1.636.842 ………………. …………. PX Nấu 24 311 18.969.692 4 221.538 80 1.450.258 1 21.081 645.300 100.380 19.916.889 9.300.000 10.616.889 1 Hồ Viết Hoài 2,22 28 2.541.538 7 190.615 59.940 9.324 2.662.890 1.100.000 1.562.890 2 Lê H Phước 2,34 26 2.389.000 6 165.392 63.180 9.828 2.481.384 1.100.000 1.381.384 …………….. ………… ………….. Bằng chữ: Người lập LĐ nhà máy Kế toán trưởng Giám đốc CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN MST:4400314777 KCN Hòa Hiệp - Đông Hòa - Phú Yên SỔ NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày 01/01/2009 đến 31/03/2009 Tài khoản : 622-Chi phí nhân công trực tiếp Chứng từ Diễn giải TK Số iền Số hiệu Ngày Nợ Có Nợ Có KC.622 31/01 K/c 622-Chi phí nhân công trực tiếp 622 240.039.996 TH009 31/01 Tiền lương công nhân viên bộ phận sản xuất T01/2009 622 237.916.220 TH017 31/01 Trích thêm 15% BHXH của bộ phận sản xuất T01/2009 theo mức lương mới 622 2.123.776 KC.622 28/02 K/c 622-Chi phí nhân công trực tiếp 622 220.711.300 TH020 28/02 Tiền lương CNV bộ phận sản xuất T2/2009 622 220.711.300 TH008 13/03 Trích 2% KPCĐ công nhân viên sản xuất Q1/2009 622 10.214.618 KC.622 31/03 K/c 622-Chi phí nhân công trực tiếp 622 166.249.427 TH025 31/03 Tiền lương CNV bộ phận sản xuất T03/2009 622 156.034.809 CỘNG SỐ PHÁT SINH 627.000.723 627.000.723 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Cuối tháng, từ sổ Nhật ký chung kế toán tiến hành vào sổ cái TK 622 CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN MST:4400314777 KCN Hòa Hiệp - Đông Hòa - Phú Yên SỔ CÁI 622 – Chi phí nhân công trực tiếp Từ 01/01/2009 đến 31/03/2009 Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày Nợ Có Số dư đầu kỳ : TH009 31/01 Tiền lương công nhân viên bộ phận sản xuất T01/2009 3341 237.916.220 TH017 31/01 Trích thêm 15% BHXH của bộ phận sản xuất T01/2009 theo mức lương mới 3383 2.123.776 TH020 28/02 Tiền lương CNV bộ phận sản xuất T2/2009 3341 220.711.300 TH008 13/03 Trích 2% KPCĐ công nhân viên sản xuất Q1/2009 3382 10.214.618 KC.622 31/01 K/c 622-Chi phí nhân công trực tiếp 1541 240.039.996 KC.622 28/02 K/c 622-Chi phí nhân công trực tiếp 1541 220.711.300 KC.622 31/03 K/c 622-Chi phí nhân công trực tiếp 1541 166.249.427 TH025 31/03 Tiền lương CNV bộ phận sản xuất T03/2009 3341 156.034.809 Tổng cộng : Lũy kế từ 01/01/2009 : Số dư cuối kỳ : 627.000.723 627.000.723 627.000.723 627.000.723 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 2.2.3. Kế toán chi phí sản xuất chung: a) Nội dung chi phí sản xuất chung: Chi phí sản xuất chung là những chi phí có liên quan đến việc tổ chức quản lý và phục vụ sản xuất phát sinh tại các bộ phận SX ngoài chi phí NVL trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp như : Chi phí nhân viên quản lý phân xưởng Chí phí văn phàng phẩm dùng ở phân xưởng Chi phí CCDC dùng cho phân xưởng Chi phí khấu hao TSCĐ dùng tại phân xưởng Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí khác bằng tiền phát sinh tại phân xưởng Chi phí sửa chữa TSCĐ Chi phí SX chung được tập hợp chung cho toàn công ty chứ không tập hợp riêng cho từng phân xưởng. b) Chứng từ kế toán sử dụng: Để tập hợp chi phí SX chung kế toán sử dụng những chứng từ sau: Phiếu chi Ủy nhiệm chi Phiếu đề nghị xuất kho Phiếu xuất kho vật tư, CCDC Bảng tính và trích khấu hao… c) Tài khoản sử dụng: Để theo dõi chi phí sản xuất chung kế toán sử dụng các tài khoản sau: -TK 627: Chi phí SX chung + TK 6271: Chi phí nhân viên + TK 6272: Chi phí văn phàng phẩm + TK 6273: Chi phí CCDC + TK 6274: Chi phí sửa chữa TSCĐ + TK 6277: Chi phí dịch vụ mua ngoài + TK 6278: Chi phí khác bằng tiền Ngoài ra kế toán còn sử dụng các TK như: TK 334, TK 338, TK 111, TK 152, TK 153, TK 214, … d) Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí SX chung: Trong kỳ tại các bộ phận SX phát sinh nhiều chi phí về quản lý và phục vụ SX kinh doanh. Kế toán că cứ vào các chứng từ như: Phiếu chi,Ủy nhiệm chi, Phiếu xuất kho, Bảng tính và trích khấu hao TSCĐ…Để phản ánh các nghiệp vụ đó vào Nhật ký chung, sau đó vào sổ cái TK 627 e) Sổ kế toán sử dụng: - Sổ, thẻ TSCĐ - Sổ cái TK 627 * Phản ánh tình hình nhập xuất vật liệu dùng cho sản xuất sản phẩm: CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN Số hiệu MST:4400314777 QT 01 - 13 KCN Hòa Hiệp - Đông Hòa - Phú Yên GIẤY NHẬN VẬT TƯ, NGUYÊN VẬT LIỆU Kính gửi:Ban giám đốc Công ty Tôi tên là: Phan Như Hảo Bộ phận: Hóa sinh Đề nghị giám đốc cho tôi nhận vật tư, nguyên vật liệu sau: STT Tên hàng Quy cách ĐVT Số lượng Ghi chú 1 Cồn 900 Lít 30 Mục đích: Phục vụ sản xuất Hòa Hiệp, ngày 12 tháng 02 năm2009 Ban giám đốc Trưởng bộ phận Người đề nghị Sau khi có giấy nhận vật tư thì thủ kho sẽ làm phiếu xuất kho CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN Số : NL002 MST:4400314777 Nợ : 621 KCN Hòa Hiệp – Phú Yên Có : 1521,1522 Kh : Bp : PHIẾU XUẤT KHO Ngày 02 tháng 02 năm 2009 Người nhận hàng : NGUYỄN HỮU PHƯỚC Địa chỉ : PX nấu Lý do xuất : Xuất sản xuất Xuất tại kho : KHO VẬT TƯ – CCDC NHÀ PHÂN PHỐI SP S TT Tên, nhãn hiệu ,quy cách,phẩm chất vật tư, sản phẩm, hàng hóa Mã số Đơn vị Số lượng Đơn giá Thành tiền Yêu cầu Thực xuất 1 Cồn 900 Lít 30 30 14.000 420.000 7 Tổng cộng 420.000 Bằng chữ : Bốn trăm hai chục nghìn đồng chẵn Người lập phiếu Người nhận hàng Thủ kho KT trưởng Thủ trưởng đơn vị * Chi phí dịch vụ mua ngoài: Bao gồm tiền điện, điện thoại, thu gom rác, xử lý nước thải, ….. * Chi phí khác bằng tiền mặt: Như : Gia công, bốc xếp, vệ sinh xưởng, sửa chữa nhỏ TSCĐ, bảo dưỡng máy… HÓA ĐƠN TIỀN NƯỚC CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN Số : 002 MST:4400314777 Có : 1111 KCN Hòa Hiệp – Phú Yên Nợ : 6277 PHIẾU CHI Họ tên người nhận tiền: TRÌNH ĐỨC TRUNG Địa chỉ: Phòng kế toán Lý do chi: Chi thanh toán tiền nước tháng 01/2009 Só tiền: 77.048.000 đồng Bằng chữ: Bảy mươi bảy triệu bốn mươi tám nghìn đồng chẵn Kèm theo: chứng từ gốc. Ngày 10 tháng 02 năm 2009 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền Đã nhận đủ số tiền: Bảy mươi bảy triệu bốn mươi tám nghìn đồng chẵn HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN Số : 002 MST:4400314777 Có : 1111 KCN Hòa Hiệp – Phú Yên Nợ : 6277 PHIẾU CHI Ngày 20 tháng 02 năm 2009 Họ tên người nhận tiền: NGUYỄN TẤN PHONG Địa chỉ: Tổ bốc xếp Lý do chi: Trả tiền bốc xếp vỏ két (Phong) + Trả tiền bốc xếp bia thành phẩm (Phong) + Trả tiền bốc xếp nguyên vật liệu (Phong) Só tiền: 20.638.000 đồng Bằng chữ: Hai mươi triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn đồng Kèm theo: chứng từ gốc. Ngày 20 tháng 02 năm 2009 Thủ trưởng đơn vị Kế toán trưởng Người lập phiếu Thủ quỹ Người nhận tiền Đã nhận đủ số tiền: Hai mươi triệu sáu trăm ba mươi tám nghìn đồng * Khấu hao tài sản cố định: Công ty áp dụng phương pháp khấu hao đường thẳng . Mức khấu hao năm của TSCĐ Nguyên giá TSCĐ Số năm sử dụng = Theo dõi tình hình tăng giảm TSCĐ cuối tháng, căn cứ vào bảng trích khấu hao TSCĐ và tình hình tăng giảm TSCĐ để tính và lập bảng trích khấu hao TSCĐ cho kỳ này. 12 tháng = Mức khấu hao tháng của TSCĐ Mức trích khấu hao năm Nếu như TSCĐ mua sắm mới được hội đồng đánh giá xong thì bắt đầu tính khấu hao từ tháng tiếp theo. Nếu thanh lý, nhượng bán thì thôi khấu hao kể từ tháng tiếp theo. Ta có các sổ, thẻ TSCĐ sau để dẫn chúng cho vấn đề này như sau: CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN Mã số : TS002 MST:4400314777 TK tài sản : 2111 TK chi phí : 6274-1 Ngày ĐVSD : 31/12/2005 THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Đến ngày 31/12/2009 Tổng quan về tài sản : Tên tài sản : Kho thành phẩm Tình trạng : Xây dụng mới Nước sản xuất : Việt Nam Bộ phận sử dụng : Nhà máy Số lượng : 1 Đơn giá : 342.526.756 Nguồn hình thành : Vốn tự bổ sung + Vốn 342.526.756 Ghi giảm tài sản : Ngày ghi giảm : Số chứng từ : Lý do ghi giảm : Số hiệu chứng từ NGUYÊN GIÁ TSCĐ KHẤU HAO TSCĐ Ngày Diễn giải Nguyên giá Năm Khấu hao năm Giá trị hao mòn BTH 31/12/2006 Kho thành phẩm 342.526.756 2007 17.115.348 41.581.883 342.526.756 2008 17.115.348 58.697.231 342.526.756 2009 17.115.348 75.812.579 Người lập biểu Kế toán trưởng CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN MST:4400314777 KCN Hòa Hiệp – Phú Yên SỔ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Quí 1 / 2009 MÃ TÀI SẢN GHI TĂNG TSCĐ NGUYÊN GIÁ KHẤU HAO GIÁ TRỊ CÒN LẠI GHI GIẢM TSCĐ Chứng từ TÊN-ĐẶC ĐIỂM-KÝ HIỆU Số lượng Số NSD Khấu hao lũy kế đầu kỳ Khấu hao đã trích kỳ này Khấu hao lũy kế đến cuối kỳ Chứng từ Lý do ghi giảm Số Ngày Số Ngày A/= Tài sản hiện có đầu kỳ 96.616.603.464 16.881.083.954 1.992.577.443 18.873.661.397 77.742.942.067 2111 Nhà cửa, vật kiến trúc 9.208.422.524 1.358.820.866 140.404.293 1.499.225.159 7.709.197.365 TS001 BTH 12/06 Nhà để xe 1 29.813.635 20 5.101.917 372.537 5.474.454 24.339.181 TS002 BTH 12/06 Kho thành phẩm 1 342.526.756 20 58.697.231 4.278.837 62.976.068 279.550.688 …… …………………….. …………… D/= Tài sản hiện có cuối kỳ 96.616.603.464 16.881.083.954 1.992.577.443 18.873.661.397 77.742.942.067 2111 Nhà cửa, vật kiến trúc 9.208.422.524 1.358.820.866 140.404.293 1.499.225.159 7.709.197.365 2112 Máy móc thiết bị 60.702.945.926 11.628.814.781 1.267.956.300 12.896.771.081 47.806.174.845 ……… ……………………… …………….. Người lập biểu Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN MST:4400314777 KCN Hòa Hiệp - Đông Hòa - Phú Yên SỔ NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày 01/01/2009 đến 31/03/2009 Tài khoản : 627- Chi phí sản xuất chung Chứng từ Diễn giải TK Số Tiền Số hiệu Ngày Nợ Có Nợ Có PXNL003 01/01 Xuất dầu diezen tại PX động lực 6272 434.962.665 PC021 09/01 Trả tiền bốc xếp vật tư 62753 5.746.000 PXVT004 09/01 Xuất vật tư Xuất công cụ thí nghiệm 6276 6273 331.818 506.667 ………………….. KC.627 31/01 K/c 627-Chi phí SXC 627 1.716.480.609 PXNL001 01/02 Xuất hóa chất tồn kho cuối tháng 01 tai tổHNVS 6272 4.853.614 KH-2/09 28/02 KH TSCĐ HH 6274 212.112.340 ………………………… KC.627 28/02 K/c 627-Chi phí SXC 627 1.660.662.782 TH003 03/03 Tiền xử lý nước thải 6277 82.860.000 PXVT019 12/03 Xuất công cụ 6273 650.000 PXVT037 28/03 Xuất nguyên liệu để SX 6272 3.443.042 KC.627 31/03 K/c 627-Chi phí SXC 627 1.288.016.494 ……………………….. CỘNG SỐ PHÁT SINH 4.665.159.885 4.665.159.885 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN MST:4400314777 KCN Hòa Hiệp - Đông Hòa - Phú Yên SỔ CÁI 627 – Chi phí sản xuất chung Từ 01/01/2009 đến 31/03/2009 Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày Nợ Có Số dư đầu kỳ : PXNL003 01/01 Xuất dầu diezen tại PX động lực 1523 434.962.665 PC021 09/01 Trả tiền bốc xếp vật tư 1111 5.746.000 PXVT004 09/01 Xuất vật tư Xuất công cụ thí nghiệm 1524 1524 331.818 506.667 ………………….. PXNL001 01/02 Xuất hóa chất tồn kho cuối tháng 01 tai tổHNVS 1528 4.853.614 KH-2/09 28/02 KH TSCĐ HH 2141 212.112.340 ………………………… TH003 03/03 Tiền xử lý nước thải 1111 82.860.000 PXVT019 12/03 Xuất công cụ 1531 650.000 PXVT037 28/03 Xuất nguyên liệu để SX 1523 3.443.042 KC.627 31/01 K/c 627-Chi phí SXC 1541 1.716.480.609 KC.627 28/02 K/c 627-Chi phí SXC 1541 1.660.662.782 KC.627 31/03 K/c 627-Chi phí SXC 1541 1.288.016.494 Tổng cộng : Lũy kế từ 01/01/2009 : Số dư cuối kỳ : 4.665.159.885 4.665.159.885 4.665.159.885 4.665.159.885 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 2.3. Kế toán tổng hợp và tính giá thành sản phẩm : a) Nội dung: Chi phí SX kinh doanh là toàn bộ chi phí SX trực tiếp ( chi phí NVL, chi phí nhân công, chi phí sản xuất chung ) phát sinh trong phạm vi phân xưởng, bộ phận sản xuất đã hạch toán vào TK 621, TK 622, TK 627; cuối kỳ được tổng hợp vào TK 154. b) Chứng từ kế toán được sử dụng: - Phiếu nhập kho thành phẩm c) Tài khoản kế toán sử dụng: Để tập hợp chi phí sản xuất kế toán sử dụng TK 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang và các tài khoản khác như : TK621, TK622, TK627, TK155, TK131 d) Phương pháp tập hợp chi phí SX kinh doanh : Cuối quý 1 năm 2009, kế toán tiến hành tập hợp và kết chuyển toàn bộ chi phí vào tài khoản 154 . CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN MST:4400314777 KCN Hòa Hiệp - Đông Hòa - Phú Yên SỔ NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày 01/01/2009 đến 31/03/2009 Tài khoản : 154-Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Chứng từ Diễn giải TK Số Tiền Số hiệu Ngày Nợ Có Nợ Có NKTPTH001 01/01 Nhập tươi Tuy Hòa 154 93.791.347 NKTPSG008 08/01 Nhập bia chai SG 450ml 154 66.129000 ……………………… KC.621 31/01 K/c 621- CP NVL TT 1541 6.550.552.905 KC.622 31/01 K/c 622- CP NC TT 1541 240.039.996 KC.627 31/01 K/c 627- CP SXC 1541 1.729.497.062 ……………………… PNTPSG036 26/02 Nhập bia chai SG 450ml 154 236.622.578 ……………………. KC.621 31/02 K/c 621- CP NVL TT 1541 5.948.463.473 KC.622 31/02 K/c 622- CP NC TT 1541 220.711.300 KC.627 31/02 K/c 627- CP SXC 1541 1.660.662.782 PNTPTH001 01/03 Nhập bia tươi Tuy Hòa 154 219.530.021 …………………….. KC.621 31/03 K/c 621- CP NVL TT 1541 2.845.985.422 KC.622 31/03 K/c 622- CP NC TT 1541 166.249.427 KC.627 31/03 K/c 627- CP SXC 1541 1.275.000.041 PNĐC001 31/03 Điều chỉnh giá nhập kho 154 110.617.379 Cộng số phát sinh 20.637.162.409 22.498.880.218 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN MST:4400314777 KCN Hòa Hiệp - Đông Hòa - Phú Yên SỔ CÁI 154- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang Từ 01/01/2009 đến 31/03/2009 Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày Nợ Có Số dư đầu kỳ : 7.573.208.859 NKTPTH001 01/01 Nhập bia tươi Tuy Hòa 155 93.791.347 NKTPSG008 08/01 Nhập bia chai SG 450ml 155 66.129000 PNTPSG036 26/02 Nhập bia chai SG 450ml 155 236.622.578 PNTPTH001 01/03 Nhập bia tươi Tuy Hòa 155 219.530.021 …………………………… KC.621 31/01 K/c 621- CP NVL TT 621 6.550.552.905 KC.622 31/01 K/c 622- CP NC TT 622 240.039.996 KC.627 31/01 K/c 627- CP SXC 627 1.729.497.062 KC.621 31/02 K/c 621- CP NVL TT 621 5.948.463.473 KC.622 31/02 K/c 622- CP NC TT 622 220.711.300 KC.627 31/02 K/c 627- CP SXC 627 1.660.662.782 KC.621 31/03 K/c 621- CP NVL TT 621 2.845.985.422 KC.622 31/03 K/c 622- CP NC TT 622 166.249.427 KC.627 31/03 K/c 627- CP SXC 627 1.275.000.041 ……………………………… Tổng cộng : Lũy kế từ 01/01/2009 : Số dư cuối kỳ : 20.637.162.409 20.637.162.409 5.711.491.050 22.498.880.218 22.498.880.218 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị 2.3.1. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ :Theo phương pháp ước lượng sản phẩm hoàn thành tương đương - Giá trị sản phẩm dở dang được tập hợp như sau : + Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang đầu kỳ : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 5.666.143.100 Chi phí nhân công trực tiếp : 225.469.240 Chi phí sản xuất chung : 1.681.596.520 + Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong kỳ : Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp : 15.345.001.801 Chi phí nhân công trực tiếp : 627.000.723 Chi phí sản xuất chung : 4.665.159.885 + Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ : Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ :5.155.995 lít (quy về bia chai Sài Gòn 450 ml) Số lượng sản phẩm dở dang quy về hoàn thành trong kỳ : 1.463.814 lít (quy về bia chai Sài Gòn 450ml) Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ được tính như sau : Sau khi tính xong tiến hành vào sổ cái nhập kho thành phẩm 2.4. Thẻ tính giá thành và bảng thuyết minh tính giá thành: CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN THẺ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM DỊCH VỤ Tháng 03 năm 2009 Tên sản phẩm: BIA CHAI & BIA HƠI Số lượng sản phẩm hoàn thành trong kỳ : 5.155.995 lít ( Quy về bia chai Sài Gòn 450ml ) Số lượng sản phẩm dở dang quy về hoàn thành trong kỳ : 1.463.814 lít ( Quy về bia chai Sài Gòn 450ml ) Tổng số lượng sản xuất : 6.619.809 lít Hệ số tính giá thành : Bia chai TH450 : 0,99 ; Bia hơi TH :0,77 ; Bia chai SG450 : 1 ; Bia lon American : 2,2 STT Khoản mục chi phí sản xuất kinh doanh Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ Chi phí sản xuất kinh doanh phát sinh trong kỳ Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang cuối kỳ Giá thành sản phẩm dịch vụ trong kỳ Tổng giá thành Giá thành đơn vị 1- Chi phí NVL trực tiếp 5.666.143.100 15.345.001.801 4.119.517.331 16.891.627.570 3.276,11 - NVL chính 5.243.789.488 11.957.024.536 3.803.517.401 13.397.296.624 2.598,39 - NVL phụ - 2.381.283.751 - 2.381.283.751 461,85 - Các chất phụ liệu khác 422.353.611 1.006.693.514 315.999.931 1.113.047.195 215,87 2- Chi phí nhân công trực tiếp 225.469.240 627.000.723 188.503.545 663.966.417 128,78 3- Chi phí sản xuất chung 1.681.596.520 4.665.159.885 1.403.434.882 4.943.321.523 958,75 - Chi phí nhiên liệu 403.724.381 1.278.628.637 372.012.530 1.310.340.488 254,14 - Chi phí điện cho sản xuất 273.634.754 704.101.600 216.203.241 761.533.113 147,7 - Chi phí khấu hao TSCĐ 710.148.622 1.926.879.198 583.116.255 2.053.911.565 398,35 - Chi phí phân xưởng 294.088.762 755.550.450 232.102.855 817.536.357 158,56 TỔNG CỘNG GIÁ THÀNH P. XƯỞNG 22.498.880.218 4.363,63 a) Chi phí tiêu thụ 527.581.889 102,32 b) Chi phí quản lý 715.256.267 138,72 c) Chi phí hoạt động tài chính & chi phí khác 1.706.880.011 331,05 TỔNG CỘNG GIÁ THÀNH TIÊU THỤ 25.448.598.385 4.935,73 NGƯỜI LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN BẢNG THUYẾT MINH TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Đến tháng 03 năm 2009 STT NỘI DUNG ĐVT GIÁ TRỊ 1 Số lượng sản phẩm Bia hoàn thành Lít 5.155.995 - Bia chai TH450 đã nhập kho thành phẩm (50.985 lít * 0.99) Lít 59.982 - Bia hơi TH (64.620 lít * 0,77) Lít 99.399 - Bia chai SG450 đã nhập kho thành phẩm Lít 4.817.007 - Bia lon American đã nhập kho thành phẩm (54.117 lít *2.2) Lít 179.607 2 Số lượng sản phẩm dở dang ( quy về hoàn thành ) Lít 1.463.814 - Dịch đường bia chai Sài Gòn 450ml (1.243.213 lít * 0,95 * 1) Lít 994.257 - Dịch đường bia chai Tuy Hòa 450ml (53.369 * 0,95 * 0,99) Lít 98.825 - Dịch đường bia chai Tuy Hòa (96.815 * 0,98 * 0,77) Lít 25.556 - Dịch đường bia lon ( 115.981 * 0,94 * 2,2 ) Lít 345.176 - Bia 335ml chưa chiết Lít - - Bia hơi chưa chiết Lít - - Bia Tuy Hòa 450ml chưa chiết Lít - 3 Tổng số lượng sản xuất Lít 6.619.809 - Số lượng sản phẩm hoàn thành Lít 5.155.995 - Số lượng sản phẩm dở dang đã quy về sản phẩm hoàn thành Lít 1.463.814 4 Tổng chi phí sản xuất Lít 22.498.880.217 - Chi phí sản phẩm dở dang đầu kỳ Đồng 7.573.208.859 - Chi phí phát sinh trong kỳ Đồng 20.637.162.409 - Chi phí sản phẩm dở dang cuối kỳ Đồng 5.711.491.050 GIÁ THÀNH SẢN XUẤT TRONG KỲ Đồng/lít 4.363,63 1 Trị giá thành phẩm nhập kho trong kỳ Đồng 22.498.880.217 2 Trị giá sản phẩm còn dở dang cuối kỳ Đồng 5.711.491.050 3 Chi phí tiêu thụ Đồng/lít 102 4 Chi phí quản lý Đồng/lít 139 5 Chi phí hoạt động tài chính & chi phí khác Đồng/lít 331 GIÁ THÀNH TOÀN BỘ Đồng/lít 4.935,73 Ngày 31 tháng 03 năm 2009 LẬP BIỂU KẾ TOÁN TRƯỞNG THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN MST:4400314777 KCN Hòa Hiệp - Đông Hòa - Phú Yên SỔ NHẬT KÝ CHUNG Từ ngày 01/01/2009 đến 31/03/2009 Tài khoản : 155- Thành phẩm Chứng từ Diễn giải TK Số Tiền Số hiệu Ngày Nợ Có Nợ Có PNTPTH001 01/01 Nhập 27.270 lít bia tươi Tuy Hòa 155 93.791.347 PX0142253 02/01 Xuất bán 1.000 két bia chai Sài Gòn 450ml 155 39.268.016 PX0142254 02/01 Xuất bán 1.750 két bia chai Sài Gòn 450ml 155 68.719.028 ………………………. PNTPSG001 05/01 Nhập 6.129 két bia chai Sài Gòn 450ml 155 246.385.800 ……………………… PX0142274 05/02 Xuất bán 700 két bia chai Sài Gòn 450ml 155 27.487.611 ………………………. PX0030591 26/03 Xuất bán 650 két bia chai Sài Gòn 450ml 155 40.232.095 PX0030592 26/03 Xuất bán 1000két bia chai Sài Gòn 450ml 155 25.150.861 …………………… CỘNG SỐ PHÁT SINH: 22.498.880.218 22.807.368.844 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị CTY CP BIA & NGK PHÚ YÊN MST:4400314777 KCN Hòa Hiệp - Đông Hòa - Phú Yên SỔ CÁI 155 – Thành phẩm Từ 01/01/2009 đến 31/03/2009 Chứng từ Diễn giải TK đối ứng Số tiền Số hiệu Ngày Nợ Có Số dư đầu kỳ : 2.946.901.989 PNTPTH001 01/01 Nhập 27.270 lít bia tươi Tuy Hòa 1541 93.791.347 PX0142253 02/01 Xuất bán 1.000 két bia chai Sài Gòn 450ml 632 39.268.016 PX0142254 02/01 Xuất bán 1.750 két bia chai Sài Gòn 450ml 632 68.719.028 ………………………….. PX0142274 05/02 Xuất bán 700 két bia chai Sài Gòn 450ml 632 27.487.611 PNTPSG002 10/02 Nhập 6.129 két bia chai Sài Gòn 450ml 1541 83.221.450 PX0030591 26/03 Xuất bán 650 két bia chai Sài Gòn 450ml 632 40.232.095 ………………………………... Tổng cộng : 22.498.880.218 22.807.368.844 Lũy kế từ 01/01/2009 : 22.498.880.218 22.807.368.844 Số dư cuối kỳ : 2.638.413.363 Người ghi sổ Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị Chương 3 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN NHỮNG VẤN ĐỀ TỒN TẠI THUỘC PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI 1. Nhận xét chung về Công ty : Các sáng lập viên xây dựng được tầm nhìn, định hướng đầu tư, cách thức triển khai phù hợp và có hướng phấn đấu đi lên. Công ty tự tổ chức, thiết kế và lắp đặt được dây chuyền công nghệ sản xuất bia chai tiết kiệm chi phí và xây dụng được phương thức bán bia hiện đại - khép kín hình thành phong cách phục vụ mới văn minh và đảm bảo chất lượng sản phẩm đến người tiêu dùng . Công ty trang bị hệ thống máy tính kế toán nối mạng, sử dụng chương trình phần mềm kế toán phù hợp với sự phát triển của đất nước và yêu cầu của doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu làm việc của nhân viên, nên đảm bảo cho công tác kế toán được kịp thời, độ chính xác cao .Qua đó Công ty đã tiết kiệm được chi phí và nhân công, làm cho hệ thống quản lý của Công ty dễ dàng hơn . Xây dựng bộ máy quản lý gọn nhẹ, có hiệu năng Bộ máy kế toán của Công ty được tổ chức theo hình thức tập trung phù hợp với quy mô sản xuất kinh doanh của Công ty, tất cả các công việc như : phân loại chứng từ, kiểm tra chứng từ, định khoản,… đều thực hiện ở phòng kế toán đảm bảo tính thống nhất, tập trung chặt chẽ trong việc chỉ đạo công tác kế toán . Công ty đã biết cập nhật đầy đủ thông tin về chế độ kế toán mới của bộ tài chính để áp dụng cho Doanh nghiệp, đảm bảo cho doanh nghiệp không bị tụt hậu về chính sách kế toán mới . Hàng năm Công ty có thuê kiểm toán về kiểm tra nhằm đảm bảo cho công tác kế toán được thực hiện đúng quy định, có hiệu quả và cung cấp thông tin phản ánh đúng thực trạng của công ty . Các nhân viên kế toán được phân công phụ trách các bộ phận dựa vào khả năng và kinh nghiệm của từng người. Trong quá trình hạch toán đảm bảo lưu chuyển chứng từ khoa học, hợp lý, việc đối chiếu kiểm tra sổ sách cũng dễ dàng, hạn chế ghi chép trùng lặp . Tập hợp chi phí luôn bám sát và thực hiện đầy đủ những chi phí thực tế phát sinh. Chi phí sản xuất được định khoản theo đúng khoản mục quy định . 2. Kiến nghị :

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docKế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ Phần Bia và Nước giải khát Phú Yên.doc
Luận văn liên quan