Đề tài Kế toán nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn Diễn Châu–Nghệ An

Thứ nhất: Cần có biện pháp đồng bộ với hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kế toán. Bộ phận tin học tại chi nhánh NHNo&PTNT Nghệ An và Việt Nam cần tiếp cận những đề đạt từ các chi nhánh cấp dới để nghiên cứu xử lí, giải quyết các bất cập và triển khai các phần mềm kế toán mới, phù hợp với công tác tác nghiệp hàng ngày. Sự phối hợp đồng bộ trên toàn hệ thống sẽ phát huy đợc hiệu quả tối đa của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh Ngân hàng. Thứ hai: Hoạt động kiểm toán nội bộ cần phát huy đợc chức năng và vai trò của \nó trong tất cả các hoạt động của Ngân hàng đặc biệt là hoạt động tín dụng. NHNo&PTNT Nghệ An Việt Nam cần tăng cờng tính độc lập của bộ phận kiểm toán nội bộ nhằm giúp cho hoạt động kiểm toán này hiệu quả nh mong muốn, thực sự là cánh tay đắc lực cho Ngân hàng.

pdf107 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 25/02/2014 | Lượt xem: 1423 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kế toán nghiệp vụ tín dụng tại Ngân hàng nông nghiệp & Phát triển nông thôn Diễn Châu–Nghệ An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuyen_de_ke_toan_nghiep_vu_tin_dung_tai_ngan_hang_nnptnt_dien_chaunghe_an_7775.pdf
Luận văn liên quan