Đề tài Kết hợp chuẩn Opengis và hệ quản trị cơ sở dữ liệu để giải quyết một số bài toán tối ưu trên mạng giao thông thành phố

Tiêu đề: KẾT HỢP CHUẨN OPENGIS VÀ HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐỂ GIẢI QUYẾT MỘT SỐ BÀI TOÁN TỐI ƯU TRÊN MẠNG GIAO THÔNG THÀNH PHỐ GVHD : Th.S NGUYỄN MINH NAM SVTH :TRẮC NGỌC ĐĂNG - BÙI THẾ TÀI Tóm tắc: Luận văn nghiên cứu kết hợp chuẩn OpenGIS cùng với hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để giải quyết một số bài toán tối ưu trên mạng giao thông thành phố. Nội dung Luận văn bao gồm: Giới thiệu về GIS và OpenGIS. Giới thiệu về thuật giải Lin-Kernighan Hueristic để giải bài toán Travelling Salesman Problem (TSP). Phần phụ lục giới thiệu thêm về thuật giải A* để giải bài toán tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 điểm và vấn đề điều phối cấp thời với cấu trúc tổ chức nút giả tối ưu. Luận văn dài 127 trang,chia làm 3 chưỡng

pdf129 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 26/04/2013 | Lượt xem: 1556 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Kết hợp chuẩn Opengis và hệ quản trị cơ sở dữ liệu để giải quyết một số bài toán tối ưu trên mạng giao thông thành phố, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKết hợp chuẩn opengis và hệ quản trị cơ sở dữ liệu để giải quyết một số bài toán tối ưu trên mạng giao thông thành phố.pdf
Luận văn liên quan