Đề tài Lập kế hoạch kinh doanh cho cơ sở hưng quang giai đoạn 2008-2010

Mục lục Trang Chương 1: Giới thiệu. 1 1.1.Bối cảnh nghiên cứu. 1 1.2.Mục tiêu nghiên cứu. 1 1.3. Phạm vi nghiên cứu. 2 1.4. Ý nghĩa thực tiễn. 2 1.5. Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu. 2 Chương 2: Cơ sở lý thuyết - Mô hình nghiên cứu. 3 2.1. Định nghĩa kế hoạch kinh doanh. 3 2.2. Quy trình xây dựng kế hoạch kinh doanh. 3 2.2.1. Phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh. 4 2.2.1.1. Môi trường nội bộ. 5 2.2.1.2. Môi trường tác nghiệp. 7 2.2.1.3. Môi trường vĩ mô. 8 2.2.2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh. 9 2.2.2.1. Kế hoạch Marketing. 9 2.2.2.2. Kế hoạch sản xuất9 2.2.2.3. Kế hoạch nhân sự. 9 2.2.2.4. Kế hoạch tài chính. 9 2.3. Khảo sát các nghiên cứu trước đây. 9 2.4. Mô hình nghiên cứu. 11 Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. 13 3.1. Thiết kế nghiên cứu. 13 Chương 4: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của. 16 Cơ sở Hưng Quang. 16 4.1. Giới thiệu doanh nghiệp. 16 4.2. Phân tích các hoạt động của Cơ sở Hưng Quang. 18 4.2.1. Các hoạt động chủ yếu. 18 4.2.1.1. Các hoạt động cung ứng đầu vào. 18 4.2.1.2. Vận hành. 18 4.2.1.3. Các hoạt động đầu ra. 18 4.2.1.4. Marketing và bán hàng. 19 4.2.1.5. Dịch vụ khách hàng. 20 4.2.2. Các hoạt động hỗ trợ. 20 4.2.2.1. Quản trị nguồn nhân lực. 20 4.2.2.2. Phát triển công nghệ. 21 4.2.2.3. Mua sắm22 4.2.2.4. Cấu trúc hạ tầng của doanh nghiệp. 22 4.3. Phân tích môi trường tác nghiệp. 23 4.3.1. Đối thủ cạnh tranh. 23 4.3.2. Khách hàng. 25 4.3.3. Nhà cung cấp. 26 4.3.3.1. Nhà cung cấp vốn và nhà cung cấp lao động. 26 4.3.3.2. Các nhà cung cấp nguyên liệu và thiết bị26 4.3.4. Đối thủ tiềm ẩn. 26 4.3.5. Sản phẩm thay thế. 26 4.4. Phân tích môi trường vĩ mô. 27 4.4.1.Yếu tố tự nhiên. 27 4.4.2. Yếu tố kinh tế. 27 4.4.3. Yếu tố công nghệ. 27 Chương 5: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho. 29 Cơ sở Hưng Quang. 29 5.1. Xây dựng các mục tiêu. 29 5.1.1. Mục tiêu. 29 5.2. Ma trận SWOT. 29 5.3. Các kế hoạch chi tiết32 5.3.1. Kế hoạch sản xuất và vận hành. 32 5.3.2. Kế hoạch bán hàng. 36 5.3.3. Kế hoạch marketing. 37 5.3.3.1. Kế hoạch sản phẩm37 5.3.3.2. Kế hoạch giá. 38 5.3.3.3. Kế hoạch phân phối40 5.3.3.4. Kế hoạch chiêu thị40 5.3.4. Kế hoạch nhân sự. 41 5.3.5. Kế hoạch tài chính. 44 Chương 6: Kết luận. 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO50 Phụ lục 1.1.Bối cảnh nghiên cứu Đồng bằng sông Cửu Long có nhiều sông ngòi, kênh rạch thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là ngành trồng lúa và nuôi trồng thủy sản. Những năm gần đây, ngày càng có nhiều mặt hàng nông thủy sản xuất khẩu ra thị trường các nước trong khu vực và trên thế giới, do đó ngành nông nghiệp của Đồng bằng sông Cửu Long phát triển nhanh chóng. Hàng năm lượng nước cần cho sản xuất nông nghiệp rất lớn, vì vậy, máy bơm nước là một công cụ thật sự cần thiết cho nông dân và người nuôi trồng thủy sản. Điều này tạo điều kiện thuận lợi và mở ra nhiều cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp sản xuất máy bơm nước. Tuy nhiên, quá trình cạnh tranh cũng diễn ra gay gắt do ngày càng có nhiều doanh nghiệp sản xuất máy bơm nước. Đứng trước những cơ hội và thách thức trên, các doanh nghiệp phải không ngừng nỗ lực và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của mình, và cũng cần phải có một kế hoạch kinh doanh phù hợp. Vì nếu không có chiến lược kinh doanh và kế hoạch kinh doanh cụ thể, các doanh nghiệp có thể gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi phải đối mặt với các cơ hội đầu tư mới, phải ra các quyết định quan trọng về nhân sự, tài chính, tổ chức . Chủ doanh nghiệp sẽ lúng túng vì không biết quyết định của mình có đúng, có khả năng mang lại lợi nhuận hay không. Bản kế hoạch kinh doanh là cơ sở cho công tác hoạch định tài chính, hoạch định nguồn nhân lực để doanh nghiệp thực hiện mục tiêu đề ra. Một bản kế hoạch kinh doanh tốt sẽ giúp cho doanh nghiệp có cái nhìn toàn diện, có cách phân tích hợp lý, cân đối cho các vấn đề lớn cần giải quyết. Qua đó, doanh nghiệp có thể vận dụng các điểm mạnh của mình, khai thác các điểm yếu của đối thủ cạnh tranh, nhằm hướng doanh nghiệp tiến tới thành công. Cơ sở Hưng Quang là một trong số những cơ sở sản xuất bơm nước lớn của tỉnh An Giang. Tuy quy mô sản xuất không lớn so với các công ty sản xuất bơm nước, nhưng những sản phẩm của Cơ sở đã thực sự tạo được niềm tin đối với người sử dụng, nhờ vào chất lượng và uy tín. Tuy nhiên, trong thời gian qua Cơ sở chưa phát triển đúng với tiềm năng của mình, chưa tận dụng hết các cơ hội kinh doanh, mọi hoạt động kinh doanh chỉ do chủ cơ sở quản lý, từ khâu sản xuất đến bán hàng, quá trình xuất nhập kho. Từ trước đến nay, trong quá trình hoạt động, Hưng Quang không thực hiện lập kế hoạch kinh doanh, vì chủ cơ sở không còn thời gian để tập trung vào việc vạch ra chiến lược và mục tiêu kinh doanh. Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự định mở rộng quy mô sản xuất, để thực hiện cần có sự chuẩn bị tốt về nguồn nhân lực, khả năng tài chính ., vì thế chủ cơ sở muốn có một kế hoạch cụ thể. Xuất phát từ nhu cầu trên, tôi chọn đề tài “Lập kế hoạch kinh doanh cho Cơ sở Hưng Quang giai đoạn 2008 - 2010”. 1.2. Mục tiêu nghiên cứu Đề tài “Lập kế hoạch kinh doanh cho Cơ sở Hưng Quang” được thực hiện nhằm đạt những mục tiêu sau: -Đánh giá hiệu quả kế hoạch kinh doanh hiện tại của Cơ sở Hưng Quang; -Xác định cơ hội và nguy cơ quan trọng nhất do môi trường kinh doanh mang lại; -Nhận thấy đâu là điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp; -Từ đó đưa ra kế hoạch kinh doanh phù hợp để doanh nghiệp hoạt động thuận lợi và ngày càng phát triển; 1.3. Phạm vi nghiên cứu Đối thủ cạnh tranh của Cơ sở Hưng Quang chủ yếu là ở trong tỉnh nên tôi sẽ phân tích chi tiết các đối tượng này, còn đối thủ cạnh tranh ở tỉnh khác tôi tìm hiểu thông qua việc phỏng vấn khách hàng và chủ cơ sở nên chỉ phân tích sơ lược. Việc phân tích sơ lược đối thủ ngoài tỉnh sẽ không ảnh hưởng lớn đến kết quả nghiên cứu. 1.4. Ý nghĩa thực tiễn Kết quả nghiên cứu sẽ là nguồn thông tin hữu ích cho Cơ sở Hưng Quang trong hoạt động kinh doanh. Từ những kế hoạch đề ra, Cơ sở có thể định hướng được những việc cần làm để phát huy mặt mạnh, hạn chế mặt yếu. Các kế hoạch đề ra có thể giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơ sở đạt hiệu quả cao hơn và nâng cao khả năng cạnh tranh. 1.5. Cấu trúc của báo cáo nghiên cứu Nội dung của đề tài dự kiến gồm có 6 chương: Chương 1: Giới thiệu Chương này trình bày bối cảnh nghiên cứu, mục tiêu, phạm vi và ý nghĩa thực tiễn của việc nghiên cứu đề tài này. Chương 2: Cơ sở lý thuyết - Mô hình nghiên cứu Chương này nêu lên khái niệm kế hoạch kinh doanh, quy trình lập kế hoạch kinh doanh. Đánh giá đề tài “Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh cho Bưu Điện Tỉnh An Giang năm 2005”, đồng thời nêu những thành công và những nhược điểm của đề tài đó. Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Chương này sẽ trình bày cách thức tiến hành dự án nghiên cứu bao gồm: Xây dựng thiết kế nghiên cứu, gồm có ba bước là: Nghiên cứu thứ cấp, nghiên cứu sơ cấp và nghiên cứu hoạch định. Chương 4: Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơ sở Hưng Quang Chương này giới thiệu lịch sử của doanh nghiệp, sản phẩm chính và phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian qua. Sau đó phân tích các yếu tố môi trường nội bộ, môi trường tác nghiệp, môi trường vĩ mô và chỉ ra đâu là điểm mạnh cần phát huy, các cơ hội cần nắm bắt. Đồng thời, phát hiện các nguy cơ cần tránh, các điểm yếu để hạn chế và khắc phục nó thông qua ma trận SWOT. Chương 5: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Cơ sở Hưng Quang Xác định các mục tiêu dài hạn và mục tiêu cụ thể định hướng cho doanh nghiệp hoạt động trong tương lai, tiếp tục xây dựng các kế hoạch cụ thể: kế hoạch sản xuất, kế hoạch marketing, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính. Chương 6: Kết luận Tổng hợp lại các kết quả nghiên cứu được, so sánh với mục tiêu đề ra, từ đó đánh giá hiệu quả nghiên cứu của đề tài. . 51

doc64 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 20/05/2013 | Lượt xem: 1647 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lập kế hoạch kinh doanh cho cơ sở hưng quang giai đoạn 2008-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hướng đến thị trường mục tiêu là 3 tỉnh An Giang, Kiên Giang và Cần Thơ. Ngành trồng lúa và nuôi trồng thủy sản rất phát triển ở những nơi này nên nhu cầu máy bơm là rất lớn, mặt khác đa số các cơ sở sản xuất máy bơm ở đây đều là những cơ sở nhỏ, khả năng cạnh tranh không cao. Đối thủ cạnh tranh của Cơ sở Hưng Quang được chia thành hai nhóm: Nhóm 1: Bao gồm tất cả các cơ sở sản xuất bơm nước trong tỉnh và các tỉnh của khu vực ĐBSCL. Nhóm 2: Là những công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có sản xuất các loại máy bơm nước như công ty cổ phần Hải Dương, công ty TNHH Sena. Hiện tại, sản phẩm của các công ty chưa thâm nhập đến thị trường của Cơ sở nên nhóm 2 là đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn, khách hàng khu vực ĐBSCL chủ yếu sử dụng máy bơm của các cơ sở sản xuất. Tỉnh An Giang hiện nay có nhiều cơ sở sản xuất máy bơm nước, nhưng phần lớn là những cơ sở nhỏ chỉ sản xuất hoặc sửa chữa những loại máy bơm nhỏ thông dụng. Vì vậy, về thị trường tiêu thụ những loại máy bơm lớn Hưng Quang có ưu thế lớn, Cơ sở chỉ bị cạnh tranh về những loại máy có công suất nhỏ. Cơ sở Thanh Xuân ở huyện Tân Châu là đối thủ cạnh tranh mạnh nhất đối với Hưng Quang. Điểm mạnh và điểm yếu của Thanh Xuân so với Hưng Quang: Điểm mạnh Có vị trí mặt bằng kinh doanh nằm gần sông nên dễ vận chuyển và mua bán sản phẩm bằng đường thuỷ, khách hàng ở các tỉnh có thể dùng ghe tàu đến mua và chở sản phẩm về trực tiếp. Còn Hưng Quang cần phương tiện vận chuyển xuống bến tàu nên chi phí cao hơn. Giá bán thấp: Do phần lớn máy bơm được sản xuất sẵn hàng loạt theo một số mẫu mã nhất định, nên ít tốn chi phí hơn. Khả năng tài chính: có tài chính mạnh, sử dụng vốn tự có. Khả năng quản lý nguyên liệu tốt: mua nguyên liệu từ TP HCM nên giá thành rẻ, có kho chứa nguyên liệu để kiểm soát việc nhập xuất. Điểm yếu Tuy Thanh Xuân có vị trí nằm gần bờ sông, nhưng địa điểm kinh doanh không nằm trên đường quốc lộ. Còn Hưng Quang có địa điểm kinh ở thành phố Long Xuyên nằm trên quốc lộ 91, khách hàng ở các tỉnh sẽ dễ tìm đến mua hàng hơn. Khả năng nghiên cứu và phát triển: Chỉ sản xuất những loại máy bơm thông dụng. Marketing: Hoạt động marketing còn yếu, không có hình thức quảng cáo khuyến mãi nào. Quản lý chất lượng: Hầu hết máy bơm nước đều sản xuất sẵn không có sự tính toán kỹ thuật chính xác, nên khách hàng sẽ khó có thể lựa chọn đúng loại máy bơm phù hợp với yêu cầu của mình, do đó công suất của máy bơm sẽ không cao và hao phí nhiên liệu nhiều hơn. Từ những vấn đề đã phân tích trên, ta thiết lập ma trận hình ảnh cạnh tranh của Cơ sở Hưng Quang: Bảng 4.2. Ma trận hình ảnh cạnh tranh của Hưng Quang STT Các yếu tố thành công Mức độ quan trọng Hưng Quang Thanh Xuân Hạng Điểm quan trọng Hạng Điểm quan trọng 1 Khả năng cạnh tranh giá cả 0.09 3 0.27 4 0.36 2 Khả năng tài chính 0.08 3 0.24 3 0.24 3 Chất lượng sản phẩm 0.15 4 0.60 2 0.30 4 Quy mô sản xuất 0.11 3 0.33 3 0.33 5 Nghiên cứu và phát triển 0.14 4 0.56 2 0.28 6 Hệ thống phân phối 0.05 1 0.05 1 0.05 7 Quản lý nguồn nguyên liệu 0.08 1 0.08 3 0.24 8 Uy tín thương hiệu 0.13 3 0.39 2 0.26 9 Marketing 0.08 1 0.08 1 0.08 10 Vị trí mặt bằng kinh doanh 0.09 3 0.27 3 0.27 Tổng số điểm quan trọng 1.00 2.87 2.41 Nhận xét: Ma trận hình ảnh cạnh tranh cho thấy cơ sở Hưng Quang (với tổng số điểm quan trọng là 2.87) cao hơn của cơ sở Thanh Xuân (với tổng số điểm là 2.41). Những yếu tố tạo nên sự vượt trội của Hưng Quang chính là khả năng nghiên cứu và phát triển tốt, chất lượng sản phẩm cao. 4.3.2. Khách hàng Khách hàng của Hưng Quang là những người nông dân trồng lúa và nuôi tôm, cá basa, các hợp tác xã, các công ty…ở trong và ngoài tỉnh. Có 2 nhóm khách hàng, nhóm thứ nhất mua máy bơm của Cơ sở để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nhóm thứ hai mua máy bơm để nuôi trồng thủy sản. Nhóm một: Gồm những hộ nông dân trồng lúa trong và ngoài tỉnh nhưng chủ yếu là ở trong tỉnh, họ cần những máy bơm có công suất nhỏ không yêu cầu kỹ thuật cao, là những loại máy thông dụng. Vì vậy, nhóm khách hàng này nhạy cảm với giá, ở nơi nào bán giá rẻ họ có xu hướng lựa chọn mua ở đó. Nhưng cũng có một số công ty, hợp tác xã canh tác với diện tích rộng cần máy bơm có công suất lớn như công ty đường Hiệp Hòa, họ thường chú trọng đến chất lượng hơn giá cả. Tuy nhiên, số lượng sản phẩm bán cho các đối tượng này không nhiều, nên đây không phải là khách hàng quan trọng của Cơ sở. Nhóm hai: Nhóm này gồm những công ty, hợp tác xã, nông trường và những doanh nghiệp tư nhân nuôi cá, tôm. Khách hàng chủ yếu đến từ các tỉnh ven biển như Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang ngoài ra còn có Cần Thơ, Vĩnh Long… đây là thị trường chính của Cơ sở. Thông thường, người nuôi trồng thủy sản thường sử dụng bơm trên vì phải bơm thay nước quanh năm, cần đặt bơm trên bờ để bơm lâu hư hỏng và cần lưu lượng nước, công suất lớn, đồng thời sức mua của những khách hàng này cũng có phần cao, nhóm khách này ít nhạy cảm với giá. Qua nghiên cứu hai nhóm khách hàng trên ta thấy Hưng Quang nên chú trọng hơn đối với thị trường ngoài tỉnh, những loại máy bơm có công suất nhỏ là sản phẩm cơ bản nên chịu cạnh tranh gay gắt, còn những loại máy có công suất lớn đòi hỏi kỹ thuật cao là lợi thế cạnh tranh của Cơ sở. Những đặc tính về chất lượng sản phẩm mà đa số khách hàng yêu cầu bao gồm: tính năng của sản phẩm, vận hành tốt và đạt yêu cầu, an toàn khi vận hành ít gặp sự cố, bền, tiết kiệm nhiên liệu khi sử dụng, gọn nhẹ... Ngoài ra, khách hàng lựa chọn loại bơm nào là tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố như: mục đích sử dụng (trồng lúa, nuôi cá, tôm...), loại chất lỏng cần bơm (nước sạch, bùn cát...), yêu cầu về cột áp, yêu cầu về lưu lượng bơm, điều kiện làm việc của máy bơm (bơm chìm hay bơm đặt cao hơn mực nước bể hút), giá sản phẩm... Hưng Quang luôn quan tâm tới việc cải tiến sản phẩm để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng vì vậy sản phẩm sản xuất ra thường đạt chất lượng tốt, đáp ứng đầy đủ yêu cầu của khách hàng. Ngoài khách hàng ở các tỉnh Đồng bằng sông long, Cơ sở cũng nhận được đơn đặt hàng ở các tỉnh khác như Bình Phước, nhưng với số lượng không nhiều. Nguyên nhân là do Cơ sở chưa có kênh phân phối gián tiếp, khách hàng phải đến tận nơi mua hàng, do đó, sản phẩm của Cơ sở chỉ được khách hàng ở các tỉnh Đồng bằng sông cửu long biết đến nhiều. 4.3.3. Nhà cung cấp 4.3.3.1. Nhà cung cấp vốn và nhà cung cấp lao động Nhà cung cấp vốn và nhà cung cấp lao động không ảnh hưởng nhiều tới hoạt động của Hưng Quang vì Cơ sở hoạt động dựa vào vốn tự có, không có bất kỳ khoản vay nào. Mặt khác, công nhân sản xuất máy bơm gồm có thợ hàn, thợ tiện… đây là những nghề khá phổ biến hiện nay, có nhiều trường lớp đào tạo. Do đó, việc tuyển dụng cũng tương đối dễ dàng, không bị lệ thuộc vào nhà cung cấp. 4.3.3.2. Các nhà cung cấp nguyên liệu và thiết bị Sắt là nguyên liệu chủ yếu để sản xuất máy bơm nước. Hiện nay, trên thị trường, sắt rất phổ biến, có rất nhiều nhà cung cấp, do đó Cơ sở chủ động trong việc mua nguyên liệu, không bị áp lực từ nhà cung ứng. Máy móc thiết bị Cơ sở mua từ những ngày đầu thành lập như máy tiện, hàn, khoan…, đến nay những loại máy đó Cơ sở vẫn đang sử dụng. Do tính chất ngành nghề không cần thiết sử dụng những thiết bị hiện đại nên Hưng Quang ít mua những loại máy mới chỉ khi nào máy móc bị hỏng Cơ sở mới mua thêm. 4.3.4. Đối thủ tiềm ẩn Máy bơm nước là một công cụ hữu ích cho ngành nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản, những năm gần đây việc xuất khẩu lúa gạo, cá tra, cá basa ra nước ngoài ngày càng nhiều. Do đó ngành sản xuất bơm nước tăng trưởng nhanh và có tiềm năng phát triển rất lớn. Rào cản xâm nhập ngành không cao vì chỉ cần có vốn để mua máy móc thiết bị, mặt bằng sản xuất là có thể kinh doanh. Tuy nhiên, để có thể đứng vững cạnh tranh được trong ngành thì cần yều tố quan trọng đó là chất lượng sản phẩm, điều này yêu cầu kinh nghiệm và trình độ kỹ thuật cao. Công ty có khả năng xâm nhập thị trường của Cơ sở lớn nhất là công ty cổ phần Hải Dương. Đây là công ty sản xuất máy bơm lớn nhất Việt Nam, chuyên sản xuất các loại máy bơm, van nước và tuốc-bin nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tàu biển, dầu khí, giao thông vận tải… Hiện tại, sản phẩm của Hải Dương chưa được biết đến nhiều ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, nhưng trong thời gian tới Công ty có thể sẽ mở nhiều chi nhánh và đại lý ở thị trường này vì ngành nuôi trồng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long đang rất phát triển. Ngoài ra, các Cơ sở sản xuất máy bơm cát cũng là đối thủ của Hưng Quang trong tương lai, vì thời gian tới Cơ sở sẽ sản xuất thêm máy bơm cát phục vụ cho ngành xây dựng 4.3.5. Sản phẩm thay thế Trước đây, khi chưa có máy bơm, người nông dân phải tát nước, đào kênh, xây đập… mất nhiều thời gian và công sức. Máy bơm nước thật sự là công cụ hữu ích cho ngành nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Sản phẩm thay thế máy bơm của Cơ sở là máy bơm nước chạy bằng sức gió, tuy nhiên, máy bơm chạy bằng sức gió chỉ phù hợp cho những vùng có điều kiện thích hợp, khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chưa thể áp dụng loại máy này. 4.4. Phân tích môi trường vĩ mô 4.4.1.Yếu tố tự nhiên Đồng bằng sông Cửu Long đất đai phù sa màu mỡ, là vùng có thế mạnh về sản xuất lúa gạo và nuôi trồng thủy sản. Thời tiết vừa có ảnh hưởng tích cực vừa có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của Cơ sở. Vào mùa khô thường không đủ lượng nước để trồng lúa và nuôi cá, nên vào mùa này sản phẩm của Hưng Quang sản xuất ra không đủ cung cấp. Ngược lại, khi mùa mưa khách hàng không phải mua máy bơm để tưới tiêu nữa nên doanh thu của Cơ sở giảm. Bên cạnh đó, khi thời tiết thất thường sẽ làm phát sinh nhiều bệnh trên cây lúa, đặc biệt bệnh rầy nâu. Điều này dẫn đến tình trạng mất mùa, thu hoạch thất thu, nông dân không có thu nhập cao, điều này cũng ảnh hưởng đến doanh số bán của Cơ sở. Tóm lại, khi môi trường tự nhiên có những thay đổi tốt hoặc xấu thì cũng có ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình kinh doanh của ngành nghề sản xuất máy bơm nước. 4.4.2. Yếu tố kinh tế Nhờ có sự thuận lợi về các yếu tố tự nhiên giúp cho giá thành của các sản phẩm gạo và thủy sản ở Việt Nam thấp hơn, mà chất lượng sản phẩm xuất khẩu vẫn được đảm bảo nên có khả năng cạnh tranh cao so với những sản phẩm cùng loại tại các nước khác. Do đó, tình hình xuất khẩu các mặt hàng nông thủy sản trong những năm qua tương đối thuận lợi, điều này cho thấy ngành nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản ở nước ta có tiềm năng phát triển lớn. Vì vậy, hai ngành trên càng phát triển thì nhu cầu về máy bơm nước càng được nâng cao, từ đó thúc đẩy sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Cơ sở. Hiện nay, lãi suất cho vay của các ngân hàng có xu hướng tăng, điều này có thể là nguy cơ đối với hoạt động kinh doanh của Cơ sở vì khi lãi suất cho vay ngày càng tăng, những người dân sản xuất nông nghiệp sẽ hạn chế việc vay ngân hàng đầu tư cho sản xuất, điều này dẫn đến quy mô sản xuất nông nghiệp có thể giảm kéo theo nhu cầu về máy bơm cũng giảm. Mặt khác, lạm phát cũng là yếu tố quan trọng, tác động trực tiếp và gián tiếp đến Cơ sở. Tốc độ lạm phát tăng dẫn đến giá nguyên vật liệu đầu vào tăng nên giá thành sản xuất cũng tăng, để cạnh tranh, Cơ sở không tăng giá bán tương ứng với tốc độ lạm phát, điều này dẫn đến lợi nhuận trên mỗi sản phẩm giảm. Mặc khác, giá nguyên liệu cho các tra, cá ba sa cũng tăng, người nuôi không có lợi nhuận cao thậm chí có thể bị lỗ, họ sẽ ít đầu tư cho máy bơm lại để tiết kiệm chi phí. 4.4.3. Yếu tố công nghệ Công nghệ là yếu tố quan trọng đối với lợi thế cạnh tranh của một doanh nghiệp trên thị trường. Đối với Cơ sở Hưng Quang thì yếu tố công nghệ cũng là một trong những yếu tố quyết định đến chất lượng sản phẩm, giá thành và thời gian sản xuất. Các loại máy móc thiết bị như: Máy tiện (tua tiện), máy hàn (thùng hàn), máy khoan (bàn khoan), máy cắt, gió đá cắt, kéo cắt, mâm gò... là những công nghệ hữu hình rất cần thiết cho quy trình sản xuất của hầu hết các loại máy bơm. Nếu thiếu một trong các thiết bị đó thì máy bơm sản xuất ra sẽ không đạt chất lượng tốt, thậm chí có thể không sản xuất được. Mặt khác, kỹ thuật công nghệ luôn phát triển nên máy móc thiết bị qua một thời gian cũng sẽ bị lỗi thời, nếu Cơ sở không liên tục cải tiến công nghệ hiện có hoặc trang bị công nghệ mới thì sản phẩm sẽ trở nên lạc hậu, không thể cạnh tranh với đối thủ trên thị trường. Chẳng hạn như, hiện nay Hưng Quang vẫn chưa trang bị máy ép dập và máy tiện tự động, đây là những loại máy hiện đại có thể rút ngắn thời gian sản xuất và bộ phận được làm ra từ các loại máy này cũng tốt hơn. Đối với công nghệ vô hình cũng vậy, nếu Cơ sở Hưng Quang nghiên cứu ứng dụng tốt kỹ thuật công nghệ trên thế giới vào sản xuất, thường xuyên tìm hiểu và vận dụng một cách sáng tạo các công thức tính toán kỹ thuật mới thì chất lượng sản phẩm sẽ ngày càng được nâng cao, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho Cơ sở. Các phương pháp sử dụng máy móc thiết bị, kỹ thuật sản xuất và vận hành như: Kỹ thuật hàn, kỹ thuật tiện, các kỹ năng điều khiển công nghệ hữu hình khác... cũng được xem là những công nghệ vô hình không thể thiếu trong quy trình sản xuất máy bơm. Bên cạnh sự phát triển của máy móc thiết bị thì những kỹ năng và phương pháp này cũng ngày càng phát triển trên thế giới, chúng trở thành yếu tố tác động mạnh mẽ tới hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, trong đó có Cơ sở Hưng Quang. Nhìn chung, Cơ sở đã vận dụng tốt các công nghệ vô hình của ngành sản xuất máy bơm trên thế giới và còn cải tiến công nghệ hiện có, sáng tạo ra những yếu tố công nghệ mới. Mặt khác, khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển sẽ tạo điều kiện cho Cơ sở Hưng Quang áp dụng tự động hóa vào quá trình sản xuất, điều này rút ngắn được thời gian sản xuất và giảm giá thành sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh với các loại máy bơm khác trên thị trường trong và ngoài nước. Tóm tắt Cơ sở Hưng Quang chuyên sản xuất - kinh doanh các loại máy bơm nước phục vụ cho ngành nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. Sản phẩm của Hưng Quang ngày càng đa dạng và chất lượng cao, tạo được uy tín đối với khách hàng, do đó doanh thu của Cơ sở liên tục tăng qua các năm. Ngành chế tạo máy bơm là một ngành phức tạp và rất quan trọng trong lĩnh vực chế tạo máy. Có thể nói, đây là ngành gắn liền với ngành trồng trọt và nuôi trồng thủy sản, vì máy bơm là thiết bị cần thiết cho lĩnh vực này và khi nông nghiệp phát triển cũng tạo điều kiện cho sự phát triển của ngành sản xuất máy bơm. Khi kinh tế Việt Nam tăng trưởng, các mặt hàng nông thủy sản xuất khẩu ra nước ngoài ngày càng nhiều, máy bơm nước không chỉ cần thiết cho việc tưới tiêu nữa mà nó còn là công cụ cần thiết cho việc nuôi trồng thủy sản, nhiều cơ sở và công ty sản xuất máy bơm ra đời làm cho môi trường cạnh tranh trong ngành ngày càng trở nên gay gắt hơn. Đặc trưng của ngành này là đòi hỏi kỹ thuật cao mới tạo ra những sản phẩm đạt công suất cao và chất lượng tốt. Tiềm năng của ngành sản xuất này còn rất lớn nên đối thủ cạnh tranh của Hưng Quang ngày càng nhiều, Cơ sở cần mở rộng quy mô và có những giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị sản xuất của Cơ sở, cải tiến quy trình sản xuất và công nghệ, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm để tăng khả năng cạnh tranh. Chương 5: Xây dựng kế hoạch kinh doanh cho Cơ sở Hưng Quang Chương 4 đã giới thiệu khái quát về quá trình hình thành phát triển và phân tích môi trường kinh doanh của Cơ sở Hưng Quang. Chương 5 sẽ tiến hành xây dựng các kế hoạch gồm: Kế hoạch sản xuất, kế hoạch bán hàng, kế hoạch marking, kế hoạch nhân sự, kế hoạch tài chính. 5.1. Xây dựng các mục tiêu 5.1.1. Mục tiêu Mục tiêu chung: Chuyển đổi Cơ sở thành doanh nghiệp tư nhân. Xây dựng thương hiệu không chỉ nổi tiếng trong tỉnh An Giang mà còn nổi tiếng khắp Đồng bằng sông Cửu Long. Mục tiêu cụ thể: Xây dựng được nguồn nhân lực có tay nghề cao. Nghiên cứu sản xuất ra sản phẩm có chất lượng ngày càng tốt hơn đối thủ cạnh tranh. Trong những năm qua, nhu cầu sử dụng máy bơm nước đều tăng, chỉ có những năm ngành thủy sản gặp khó khăn thì doanh thu tăng chậm lại. Do đó, đề tài tiến hành dự báo theo phương pháp bình quân số học để xác định các mục tiêu số lượng, doanh thu và lợi nhuận của Cơ sở đến năm 2010 như sau: Bảng 5.1. Doanh thu và lợi nhuận mục tiêu trong giai đoạn 2008-2010 Đvt: 1.000 đồng Khoản mục 2008 2009 2010 Doanh thu 2.062.000 2.682.000 3.493.000 Lợi nhuận 647.496 874.584 1.148.544 - Tỷ lệ tăng doanh thu và lợi nhuận bình quân năm: 30% 5.2. Ma trận SWOT Từ việc phân tích môi trường kinh doanh của Cơ sở, xác định được môi trường bên trong có những điểm mạnh - điểm yếu gì, môi trường bên ngoài có những cơ hội - nguy cơ gì mà Cơ sở gặp phải, và dùng kỹ thuật phân tích SWOT để xử lý các thông tin này. SWOT CƠ HỘI (OPPORTUNITIES–O) O1. Nhu cầu máy bơm cho nuôi thủy sản gia tăng nhờ ngành nuôi trồng thủy sản phát triển mạnh (vì trữ lượng thủy sản tự nhiên giảm) O2. Thị trường các tỉnh ngoài ĐBSCL như Bình Phước còn nhiều tiềm năng O3. Nhu cầu máy bơm cho ngành xây dựng đang tăng ĐE DỌA (THREATENS-T) T1. Giá nguyên liệu đầu vào cho cá tra, cá ba sa tăng, làm cho ngành này gặp khó khăn T2. Công nghệ sản xuất máy bơm ngày càng phát triển T3. Các công ty sản xuất máy bơm thâm nhập thị phần của Cơ sở ĐIỂM MẠNH (STRENGTHS-S) S1. Trình độ công nhân có tay nghề cao S2. Có uy tín tốt trong kinh doanh S3. Khả năng nghiên cứu và phát triển sản phẩm tốt S4. Chất lượng sản phẩm tốt S5. Vị trí kinh doanh thuận lợi PHỐI HỢP S-O S1,S2,S4+O1,O2: Mở rộng quy mô sản xuất, bố trí lại sản xuất, thay đổi về quản lý. S1,S3,S5+O3: Sản xuất máy bơm cát PHỐI HỢP S-T S1,S3+T2,T3: Liên tục cải tiến công nghệ, đầu tư cho nghiên cứu và phát triển sản phẩm, để máy bơm có chất lượng ngày càng tốt hơn S1,S3,S5+T1: Sản xuất thêm máy bơm cát ĐIỂM YẾU (WEAKNESSES-W) W1. Kênh phân phối yếu W2. Hoạt động Marketing chưa tốt W3. Hệ thống thông tin chưa hiệu quả W4. Công suất sản xuất chưa đáp ứng đủ nhu cầu PHỐI HỢP W-O W4+O1: Giảm bớt không sản xuất những sản phẩm mang lại lợi nhuận thấp, tập trung sản xuất những máy bơm có công suất lớn PHỐI HỢP W-T W1,W2,W3+T1: Mở rộng kênh phân phối và tăng cường công tác marketing để thâm nhập thị trường. Giải pháp thực hiện Mở rộng quy mô sản xuất Hưng Quang có diện tích sản xuất là 600 m2 tuy nhiên do chưa bố trí mặt bằng sản xuất thích hợp nên chưa tận dụng hết diện tích. Cơ sở cần xây dựng, sửa chữa lại nhà xưởng và sắp xếp lại từng khâu sản xuất. Hiện nay, Cơ sở chỉ có 3 máy tiện trong đó có 2 máy đã cũ, công suất không cao, nên Cơ sở cần mua thêm máy móc thiết bị. Đồng thời thuê thêm công nhân, với số lượng 10 người như hiện nay không đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất khi vào mùa vụ. Đặc biệt cần tìm thêm người làm công tác quản trị để kiểm soát được chặt chẽ mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Sản xuất máy bơm cát Nhiều năm trước đây, Cơ sở đã nghiên cứu chế tạo ra máy bơm cát nhưng do chủ cơ sở không quản lý hết, nên hiện tại Hưng Quang chỉ tập trung sản xuất máy bơm nước. Hiện nay ngành xây dựng rất phát triển, việc sử dụng máy bơm cát để san lắp mặt bằng ngày càng phổ biến. Cơ sở nên tận dụng cơ hội này thuê thêm nhân công và người quản lý, để sản xuất và kinh doanh cả hai loại bơm nước và bơm cát. Để sản xuất máy bơm cát, Cơ sở chỉ dựa và máy móc thiết bị sẵn có nên sản xuất tương đối dễ dàng không hao tốn nhiều chi phí. Giảm bớt những sản phẩm mang lại lợi nhuận thấp Những máy bơm có công suất nhỏ dễ bị cạnh tranh nên lợi nhuận không cao, nên Cơ sở cần giảm bớt không nhận đơn đặt hàng nữa, mà tập trung vào sản xuất máy bơm có công suất và lưu lượng nước lớn, đây là sản phẩm có lợi thế cạnh tranh của Cơ sở. Như vậy, sẽ khắc phục được tạm thời khó khăn sản xuất không đáp ứng đủ nhu cầu khi vào mùa vụ. Tăng cường công tác marketing Khi ngành nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn sẽ ảnh hưởng đến doanh thu của Cơ sở, nên cần phải tăng cường công tác marketing và mở rộng kênh phân phối, thâm nhập thị trường hiện tại là các tỉnh Đồng bằng sông cửu long, để tìm kiếm thêm nhiều khách hàng. Nghiên cứu và phát triển sản phẩm Yếu tố quan trọng để Hưng Quang cạnh tranh với đối thủ là chất lượng sản phẩm. Giá bán của Cơ sở luôn cao hơn các đối thủ, nhưng nhờ những loại máy bơm sản xuất ra đều đạt năng suất rất cao, ít tốn nhiên liệu nên khách hàng rất ưa chuộng. Hiện nay, các sản phẩm của các công ty đang thâm nhập thị phần của Cơ sở, do đó, công tác phát triển sản phẩm phải luôn được chú trọng, Cơ sở phải thường xuyên nghiên cứu cải tiến để chất lượng sản phẩm ngày càng tốt hơn. Mặt khác, kỹ thuật công nghệ luôn phát triển nên máy móc thiết bị qua một thời gian cũng sẽ bị lỗi thời, nếu Cơ sở không liên tục cải tiến công nghệ hiện có hoặc trang bị công nghệ mới thì sản phẩm sẽ trở nên lạc hậu, không thể cạnh tranh với đối thủ trên thị trường. 5.3. Các kế hoạch chi tiết Để đạt được các mục tiêu đề ra doanh nghiệp có các kế hoạch cụ thể như sau: 5.3.1. Kế hoạch sản xuất và vận hành Nguyên vật liệu cần thiết Nguyên vật liệu của sản phẩm chủ yếu là sắt, được mua từ TP HCM. Sản xuất thực hiện theo đơn đặt hàng nên lượng sắt nhập không thường xuyên. Cơ sở mua sắt của 2 nhà cung cấp để hạn chế khả năng bị ép giá hoặc không có hàng. Máy móc thiết bị cần thiết Máy móc thiết bị, công cụ dụng cụ của Cơ sở rất đa dạng, là những vật cần thiết cho quy trình sản xuất của hầu hết các loại máy bơm, cụ thể như: Máy tiện (tua tiện), máy hàn (thùng hàn), máy khoan (bàn khoan), máy cắt, gió đá cắt, kéo cắt, mâm gò, ê-tô kẹp, bàn cuốn ống bằng tay, compa chuyên dùng, búa... Bảng 5.2. Bảng kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị Đvt: 1.000 đ STT Tên máy móc-thiết bị Số lượng(cái) Giá mua Tổng chi phí 1 Máy tiện 1 70.000 70.000 2 Máy hàn 4 3.000 12.000 3 Máy khoan 2 10.000 10.000 4 Máy ép dập 1 60.000 60.000 Các thiết bị máy móc doanh nghiệp sửa chữa và đầu tư mới như sau: Mua thêm 1 máy tiện (còn gọi là tua tiện): Thiết bị này dùng để tạo phôi, tiện ren, gia công mặt ngoài, gia công trục trơn, cắt rãnh ngoài, cắt đứt, gia công lỗ thụ, gia công mặt côn, cắt ren... Mua thêm 4 máy hàn (thùng hàn): Đây là thiết bị cần thiết dùng để hàn kết dính sắt, kẽm, inox,... và còn có công dụng chọt cắt. Mua thêm 2 máy khoan (thường gọi là bàn khoan): dùng cho việc khoan lỗ và phay rãnh. Cơ sở cũng cần trang bị máy ép dập miểng bơm để không phải gò bằng búa, đây là thiết bị rất cần thiết vì nếu có nó thì sản xuất mỗi cặp miểng bơm sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian hơn. Trong quá trình sản xuất, do chưa đủ điều kiện nên vẫn còn một số chi tiết của máy bơm phải thuê gia công và mua ngoài. Cụ thể là những bộ phận sau đây: Ống bơm: Đối với những ống bơm loại nhỏ, Cơ sở có thể sử dụng bàn cuốn ống bằng tay để cuốn ống, nhưng với những loại bơm lớn, Cơ sở phải thuê bên ngoài cuốn ống theo kích thước đã được tính toán. Hộp giảm tốc: Đây cũng là một bộ phận của máy bơm mà phải thuê gia công nhưng đảm bảo theo thông số yêu cầu của Cơ sở. Ổ đạn nhào: Bộ phận này dùng để đỡ cốt ổ đạn bơm, mỗi máy bơm trên cần 2 ổ đạn nhào và chúng cũng được mua ngoài. Moteur (chạy bằng điện) hoặc máy (chạy bằng xăng, dầu): Đây là động cơ giúp làm quay bánh xe công tác để máy bơm hoạt động. Mỗi máy bơm cần 1 moteur hoặc 1 máy tùy theo yêu cầu của khách hàng và những động cơ này cũng được mua ngoài. Bu-lông con tán, cạt đăng, bố cao su bắt khớp nối, ron... cũng được mua ngoài. Quản lý đầu vào và đầu ra Cơ sở cần thuê thêm một người quản lý có kiến thức-kỹ năng chuyên môn để kiểm soát chặt chẽ hơn trong quá trình sản xuất, kịp thời phát hiện những sai sót và điều chỉnh, quản lý việc sử dụng nguyên liệu nhằm hạn chế thất thoát, lãng phí... Bố trí lại mặt bằng sản xuất, sắp xếp vị trí các thiết bị sao cho khoảng cách giữa các công đoạn được rút ngắn nhất có thể. Cơ sở cần xây kho chứa phế liệu và những sản phẩm đã sản xuất chưa đến ngày giao hàng hoặc dành một nơi trong nhà xưởng làm nơi chứa, không cần xây dựng kiên cố để tiết kiệm chi phí, mà vẫn đảm bảo được không gian cho sản xuất, không bị cản trở trong quá trình di chuyển. Bên cạnh đó, Cơ sở giao nhiệm vụ dọn dẹp xưởng cho hai người học việc khi không có công việc trong sản xuất. Quản lý chất lượng Ngoài việc đầu tư thêm một số thiết bị và máy móc để phục vụ cho hoạt động, Cơ sở cần trang bị các phương tiện thiết bị để đảm bảo an toàn trong hoạt động của doanh nghiệp như sau: Kế hoạch an toàn và phòng chống cháy nổ. Kế hoạch an toàn và vệ sinh lao động. Kế hoạch an toàn lao động-trang bị cá nhân. Sau đây là các kế hoạch về bảo đảm an toàn lao động: Bảng 5.3. Kế hoạch trang bị bảo hộ lao động năm 2008 Đvt: 1.000đ Nội dung Các thiết bị Số lượng Đơn giá Thành tiền Kế hoạch an toàn và phòng chống cháy nổ Cầu dao tự động 1 60 60 Hộp bảo vệ cầu dao 1 120 120 Bình CO2 2 150 300 Sơ đồ PCCC 1 20 20 Bảng tiêu lệnh PCCC 1 20 20 Tổng 520 Kế hoạch an toàn và vệ sinh lao động Quạt hút bụi 2 40 80 Quạt 2 400 800 Nhà vệ sinh 1 Thuê thợ xây lại 2.000 Tổng 2.880 Kế hoạch an toàn lao động trang bị cá nhân Mặt nạ hàn 10 30 300 Găng tay 10 5 50 Tổng 350 Tổng kế hoạch 3.750 Bảng 5.4. Kế hoạch trang bị bảo hộ lao động năm 2009 Đvt: 1.000đ Nội dung Các thiết bị Số lượng Đơn giá Thành tiền Kế hoạch an toàn và phòng chống cháy nổ Cầu dao tự động 1 60 60 Hộp bảo vệ cầu dao 1 120 120 Bình CO2 1 150 150 Tổng 330 Kế hoạch an toàn và vệ sinh lao động Quạt hút bụi 1 40 40 Quạt 2 400 800 Nhà vệ sinh 1 Thuê thợ xây 2.500 Tổng 3.340 Kế hoạch an toàn lao động trang bị cá nhân Mặt nạ hàn 10 30 300 Găng tay 10 5 50 Tổng 350 Tổng kế hoạch 4.020 Bảng 5.5. Kế hoạch trang bị bảo hộ lao động năm 2010 Đvt: 1.000đ Nội dung Các thiết bị Số lượng Đơn giá Thành tiền Kế hoạch an toàn và phòng chống cháy nổ Cầu dao tự động 1 60 60 Hộp bảo vệ cầu dao 1 120 120 Bình CO2 1 150 150 Sơ đồ PCCC 1 20 20 Bảng tiêu lệnh PCCC 1 20 20 Tổng 370 Kế hoạch an toàn và vệ sinh lao động Quạt hút bụi 2 40 80 Quạt 1 400 400 Tổng 480 Kế hoạch an toàn lao động trang bị cá nhân Mặt nạ hàn 10 30 300 Găng tay 10 5 50 Tổng 350 Tổng kế hoạch 1.200 5.3.2. Kế hoạch bán hàng Từ khi thành lập đến nay, doanh nghiệp hoạt động luôn có lợi nhuận và doanh thu mỗi năm mỗi tăng. Điều đó cho ta thấy doanh nghiệp kinh doanh ngày mạnh hơn, với cơ sở vật chất hiện tại ( xem hình 4.1). Bảng 5.6. Số lượng sản phẩm mà Hưng Quang đã bán trong năm 2007 Sản phẩm Chủng loại (dm) Số lượng (cái) Bơm trên 3,0 8 4,0 5 4,8 10 5,7 3 6,0 2 Bơm dưới 2,0 4 2,8 47 4,0 16 Bơm giò gà 3,0 13 Bơm rút 3,0 7 Bơm đạp 3,0 6 Bảng 5.7. Số lượng sản phẩm bán ra dự kiến trong kỳ kế hoạch Sản phẩm Chủng loại (dm) Năm 2008 (cái) Năm 2009 (cái) Năm 2010 (cái) Bơm trên 3,0 8 9 10 4,0 6 7 8 4,8 11 12 14 5,7 4 5 6 6,0 2 3 5 Bơm dưới 2,0 6 8 11 2,8 50 53 56 4,0 18 21 23 Bơm giò gà 3,0 14 18 24 Bơm cát 1,5 7 10 13 5.3.3. Kế hoạch marketing 5.3.3.1. Kế hoạch sản phẩm Cơ sở thâm nhập thị trường với sản phẩm chủ lực là những máy bơm có công suất lớn, đồng thời phát triển sản phẩm mới cho nhu cầu của khách hàng hiện tại, duy trì sản phẩm phụ để tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh và dùng lợi nhuận thu được từ sản phẩm phụ để nuôi dưỡng sản phẩm chủ lực. Bên cạnh đó, mỗi sản phẩm khi bán cho khách hàng sẽ đóng logo tên Cơ sở và địa chỉ để phân biệt với sản phẩm của các đối thủ cạnh tranh. Công dụng của sản phẩm Bơm trên dùng để bơm tưới tiêu cho nông nghiệp (trồng lúa, làm rẫy...) bơm cấp thoát nước cho nuôi trồng thủy sản, bơm chống úng, bơm nước cho ghe chuyên chở thủy sản... Bơm tu huýt cũng dùng để bơm tưới tiêu cho nông nghiệp, bơm cấp thoát nước cho nuôi trồng thủy sản, bơm chống úng, bơm nước cho ghe chuyên chở thủy sản... Bơm giò gà (bơm trục lưu hay bơm hướng trục): Đây là loại bơm sử dụng cánh quạt được đúc sẵn bằng nhôm, thau, đồng hoặc được chế bằng sắt. Loại bơm này cũng dùng cho việc cấp nước tưới tiêu trong nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản nhưng lưu lượng và công suất không cao bằng bơm trên và thường được sử dụng ở nơi có cột áp thấp khoảng 1 m trở xuống. Bơm xáng thổi (bơm ly tâm dùng cho việc bơm cát, bùn đất): Đây là loại bơm có vỏ bơm và bánh xe công tác dầy hơn gấp nhiều lần so với bơm trên hay bơm tu huýt, dùng để tải cát, đất, san lắp mặt bằng cho các công trình xây dựng, đường xá, nền nhà... Sản phẩm cần duy trì Cơ sở Hưng Quang sản xuất tất cả các loại máy bơm ly tâm và bơm hướng trục chạy bằng moteur có công suất từ ½ HP (mã lực) đến 200 HP, hoặc chạy bằng động cơ đốt trong (máy dùng xăng, dầu) có công suất từ 2 HP đến 1000 HP. Trong đó, Cơ sở chủ yếu sản xuất những sản phẩm thông dụng trên thị trường như: Bơm trên, Bơm tu huýt, Bơm xáng thổi mini, Bơm giò gà… Trước đây các loại máy bơm sử dụng vật liệu chính là sắt, nhưng đối với những vùng nước mặn khi đặt máy bơm dưới nước máy sẽ dễ bị rỉ sét, nên Cơ sở đã thay nguyên liệu sắt bằng inox, máy bơm làm bằng inox công suất máy vẫn đạt hiệu quả và bền hơn máy làm bằng sắt, tuy nhiên giá thành của máy cao nên chỉ có những doanh nghiệp lớn mới đặt hàng. Sản phẩm cần giảm bớt Từ năm 2008 sẽ không sản xuất bơm rút và bơm đạp nữa vì đây là loại bơm nhỏ, đối thủ cạnh tranh như Hai Na và Thanh Xuân đều sản xuất có chất lượng tương đương Hưng Quang, do đó loại máy bơm này không mang lại lợi nhuận cao. Sản phẩm cần phát triển Từ năm 2003 do ngành thủy sản phát triển mạnh nên Cơ sở tập trung sản xuất các loại máy bơm phục vụ cho ngành này, không còn nhận các đơn hàng làm bơm cát để san lắp mặt bằng nữa. Thời gian tới quy mô doanh nghiệp được mở rộng Cơ sở sẽ sản xuất máy bơm cát trở lại. Máy bơm cát có phương pháp sản xuất gần giống máy bơm trên hiện nay của Cơ sở, nên không cần phải mua máy móc thiết bị nào khác để sản xuất. (Xem chi tiết quy trình sản xuất máy bơm cát ở phụ lục). 5.3.3.2. Kế hoạch giá Cơ sở xác định giá bán Cơ sở Hưng Quang xác định giá bán theo hai phương pháp là định giá theo cạnh tranh và định giá hớt váng: Định giá cạnh tranh với những loại máy bơm có công suất nhỏ, đây là những sản phẩm dễ bị cạnh tranh, Cơ sở bán sản phẩm với giá cao hơn 20% so với giá của đối thủ cạnh tranh. Vì máy bơm cùng loại do Cơ sở sản xuất mang lại cho khách hàng hiệu suất cao hơn, ít tốn nhiên liệu, đó cũng là điểm mạnh để cạnh tranh với đối thủ. Định giá hớt váng với những sản phẩm có công suất rất lớn, chủ cơ sở phải tính toán ra các thông số kỹ thuật chính xác cho từng loại máy theo yêu cầu của khách hàng, đây là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của máy bơm. Vì là sản phẩm độc quyền nên khi bán ra thị trường lần đầu chủ cơ sở định giá rất cao, sau đó sẽ điều chỉnh giá giảm dần khi đối thủ cạnh tranh sản xuất ra các sản phẩm tương tự. Giá bán sản phẩm Giá máy bơm của Cơ sở Hưng Quang sẽ tăng qua các năm vì giá nguyên vật liệu hàng năm đều tăng, giá của sản phẩm được dự kiến như sau: Bảng 5.8. Bảng giá các loại máy bơm Đvt: 1.000 đ Sản phẩm Chủng loại (dm) Giá bình quân/cái Năm 2007 Giá bình quân/cái Năm 2008 Giá bình quân/cái Năm 2009 Giá bình quân/cái Năm 2010 Bơm trên 3,0 19.000 22.000 25.000 28.000 4,0 27.000 30.000 33.000 36.000 4,8 31.000 35.000 38.000 41.000 5,7 41.500 46.000 51.000 55.000 6,0 51.000 57.000 62.000 66.000 Bơm dưới 2,0 8.500 9.500 10.500 12.000 2,8 9.500 11.000 12.500 14.000 4,0 14.000 16.500 18.500 21.000 Bơm giò gà 3,0 1.800 2.500 3.000 3.500 Bơm cát 1,5 2.000 12.000 14.000 16.000 Bảng 5.9. Doanh thu ước tính của Hưng Quang 2008-2010 Đvt: 1.000 đ Sản phẩm Chủng loại (dm) Doanh thu Năm 2008 Doanh thu Năm 2009 Doanh thu Năm 2010 Bơm trên 3,0 176.000 225.000 280.000 4,0 180.000 231.000 288.000 4,8 385.000 456.000 574.000 5,7 184.000 255.000 330.000 6,0 114.000 186.000 330.000 Bơm dưới 2,0 57.000 84.000 132.000 2,8 550.000 662.500 784.000 4,0 297.000 388.500 483.000 Bơm giò gà 3,0 35.000 54.000 84.000 Bơm cát 1,5 84.000 140.000 208.000 5.3.3.3. Kế hoạch phân phối Sản phẩm được bán trực tiếp cho khách hàng không qua trung gian vì số lượng máy bơm sản xuất sẵn không nhiều, chủ yếu là sản xuất theo đơn đặt hàng. Mặt khác khách hàng mua sản phẩm cần được giải thích hướng dẫn để sử dụng máy được lâu và với một số máy bơm cần phải có nhân công của Cơ sở đến lắp đặt cho khách hàng. Vị trí của Hưng Quang nằm trên quốc lộ 91 thuận tiện về giao thông, tuy nhiên không gần sông lớn nên các khách hàng ở các tỉnh cần chuyên chở bằng đường thủy gặp khó khăn. Để phân phối thuận lợi, Cơ sở liên hệ với nhiều chủ tàu, để có thể có cạnh tranh về giá giữa các chủ tàu, làm cho chi phí vận chuyển giảm xuống. 5.3.3.4. Kế hoạch chiêu thị Từ trước đến nay, hoạt động chiêu thị của Cơ sở tương đối đơn giản, chỉ giảm giá cho những khách hàng đã có quan hệ mua bán lâu năm. Một sản phẩm cho dù chất lượng có tốt đến đâu đi nữa nhưng nếu người mua chưa quen thuộc với nhãn hiệu, hoặc chưa biết gì về thông tin sản phẩm đó thì việc tiêu thụ sản phẩm là điều khó khăn. Có thể nói các hoạt động xúc tiến ảnh hưởng rất lớn đến quá trình phân phối cũng như tiêu thụ sản phẩm, giúp cho sản phẩm được người mua biết đến và chọn mua hoặc mua rồi lần sau sẽ chọn mua tiếp sản phẩm đó nữa. Vì vậy, để đưa sản phẩm đến tay khách hàng, Cơ sở phải thực hiện chiến lược chiêu thị để khách hàng tiếp cận một cách nhanh chóng và giúp quá trình phân phối sản phẩm được hiệu quả hơn. Tuy nhiên, do quy mô của Cơ sở chưa lớn và sản phẩm được bán trực tiếp cho khách hàng nên hoạt động chiêu thị đơn giản hơn. Cơ sở sẽ áp dụng các hình thức sau: Tham gia hội chợ công nghiệp của tỉnh được tổ chức mỗi năm một lần, giúp quảng bá sản phẩm rộng rãi hơn. Tặng lịch cho khách hàng vào dịp tết, trên lịch có hình ảnh máy bơm của Cơ sở. Với những loại máy bơm lớn, cho công nhân đến tận nơi lắp ráp và hướng dẫn chi tiết cho khách hàng cách sử dụng để máy bơm lâu hỏng. Giảm giá khi khách hàng mua với số lượng lớn. 5.3.4. Kế hoạch nhân sự Kế hoạch tuyển dụng mới Bảng 5.10. Bảng kế hoạch tuyển dụng mới STT Vị trí Nhiệm vụ Yêu cầu 1 Quản đốc Quản lý chung toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp Có kinh nghiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp, am hiểu lĩnh vực máy bơm 2 Thủ kho Kiểm soát nguyên vật liệu, thành phẩm làm ra, theo dõi và kiểm tra máy móc thiết bị Trình độ trung học trở lên 3 Công nhân Trực tiếp chế tạo ra sản phẩm Biết hàn, tiện Doanh nghiệp hoạt động ngày càng phát triển cơ cấu tổ chức cũng thay đổi theo phù hợp với tình hình của doanh nghiệp, dự kiến cơ cấu được tổ chức lại như sau: Quản đốc Thủ kho Kế toán Công nhân Chủ doanh nghiệp Hình 5.1. Sơ đồ quản trị dự kiến Nhiệm vụ của từng vị trí mới Chủ doanh nghiệp: Hầu như mọi hoạt động, công việc điều giao cho quản đốc xử lý và điều hành. Chủ doanh nghiệp chỉ tính toán các thông số kỹ thuật để công nhân dựa vào đó chế tạo máy bơm, quản lý hoạt động thu-chi số tiền phát sinh hàng ngày. Chủ doanh nghiệp à người ký kết văn bản, hợp đồng với khách hàng, đề ra mục tiêu và phương hướng phát triển doanh nghiệp theo từng thời kỳ. Quản đốc: Chịu trách nhiệm quản lý chung toàn bộ các hoạt động của doanh nghiệp, điều hành công việc của công nhân. Là người giao dịch liên hệ với nhà cung cấp để mua nguyên vật liệu. Kế toán: Chịu trách nhiệm ghi chép các số liệu phát sinh, thống kê các chi phí, doanh thu phát sinh. Tính toán xác định kết quả kinh doanh và các khoản phải nộp hàng tháng cho Nhà nước. Thủ kho: Chỉ có một người phụ trách quản lý kiểm soát nguyên vật liệu, thành phẩm làm ra, theo dõi và kiểm tra máy móc thiết bị để kịp thời sửa chữa những hư hỏng và sai lệch. Công nhân: Là những người trực tiếp chế tạo ra sản phẩm, doanh nghiệp sẽ tăng số nhân công lên thành 12 người. Trong đó có 4 thợ chính, 6 thợ phụ và 2 học việc. Yêu cầu về mỗi nhân viên Quản đốc: Có phong cách hòa nhã tạo được thiện cảm với công nhân, có kinh nghiệm quản lý và điều hành doanh nghiệp, am hiểu về lĩnh vực chế tạo máy bơm. Kế toán: Có khả năng tổng hợp, lập các bản báo cáo, có trình độ trung cấp kế toán trở lên. Thủ kho: Trung thực, biết cách quản lý sắp xếp nguyên vật liệu và thành phẩm để tránh hao phí. Công nhân: Biết hàn, tiện... Kế hoạch giữ lại nhân viên cũ và tuyển nhân viên mới Giữ lại tất cả nhân công hiện tại của doanh nghiệp vì công nhân của Cơ sở đa số là những người có tay nghề lâu năm với nhiều kinh nghiệm, được đào tạo dạy nghề theo chuyên môn kỹ thuật và tương đối thành thạo các công việc, các kỹ năng vận hành máy móc thiết bị, sửa chữa và khắc phục sự cố... Chỉ tuyển thêm một quản đốc, một thủ kho và hai công nhân. Kế hoạch chi phí tiền lương Bảng 5.11. Chi phí tiền lương dự kiến năm 2008 Vị trí Số lượng (người) Mức tiền lương (triệu đồng/tháng) Tổng tiền lương/vị trí (triệu đồng/tháng) Quản đốc 1 3,5 3,5 Thủ kho 1 2,2 2,2 Kế toán 1 2,4 2,4 Thợ chính 4 3,0 12 Thợ phụ 6 2,2 13,2 Học việc 2 0,9 1,8 Tổng chi phí tiền lương 35,1 Bảng 5.12. Chi phí tiền lương dự kiến năm 2009 Vị trí Số lượng (người) Mức tiền lương (triệu đồng/tháng) Tổng tiền lương/vị trí (triệu đồng/tháng) Quản đốc 1 3,7 3,7 Thủ kho 1 2,4 2,4 Kế toán 1 2,6 2,6 Thợ chính 4 3,2 12,8 Thợ phụ 6 2,4 14,4 Học việc 2 1,1 2,2 Tổng chi phí tiền lương 38,1 Bảng 5.13. Chi phí tiền lương dự kiến năm 2010 Vị trí Số lượng (người) Mức tiền lương (triệu đồng/tháng) Tổng tiền lương/vị trí (triệu đồng/tháng) Quản đốc 1 3,9 3,9 Thủ kho 1 2,6 2,6 Kế toán 1 2,8 2,8 Thợ chính 4 3,4 13,6 Thợ phụ 6 2,6 15,6 Học việc 2 1,3 2,6 Tổng chi phí tiền lương 41,1 5.3.5. Kế hoạch tài chính Bảng 5.14. Bảng cân đối kế toán năm 2007 Đvt: 1.000 đồng TÀI SẢN Thành tiền A. Tài sản lưu động - Đầu tư ngắn hạn 2.000.000 1. Tiền 1.200.000 2. Các khoản phải thu 300.000 3. Hàng tồn kho 500.000 Nguyên liệu tồn kho 300.000 Thành phẩm tồn kho 200.000 B. Tài sản cố định - Đầu tư dài hạn 6.300.000 1. Tài sản cố định 6.300.000 Tổng tài sản 8.300.000 NGUỒN VỐN Thành tiền A. Nợ 1.050.000 1. Nợ ngắn hạn 500.000 Người mua trả trước 400.000 Phải trả người bán 100.000 2. Thuế - khoản phải nộp cho nhà nước 50.000 B. Nguồn vốn chủ sở hữu 7.250.000 Nguồn vốn kinh doanh 6.780.000 Lợi nhuận chưa phân phối 470.000 Tổng Nguồn Vốn 8.300.000 Các giả định tài chính Các giả định này là cơ sở cho các tính toán trong kế hoạch tài chính: Chi phí điện nước, thuế thu nhập trả theo tháng. Chi phí quản lý là những chi phí như điện thoại, fax, giấy tờ… Giá các sản phẩm tăng theo giá nguyên vật liệu. Giá sắt mỗi năm tăng trung bình 15% căn cứ theo giá sắt của các năm trước Doanh thu dự kiến Bảng 5.15. Doanh thu từ năm 2008 - 2010 Đvt: 1.000 đồng Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 2.062.000 2.682.000 3.493.000 Chi phí Bảng 5.16. Chi phí nguyên vật liệu chính năm 2008 ĐVT: 1.000 đ Loại ĐVT Số lượng Đơn giá bình quân Thành tiền Sắt Kg 37.000 17 629.000 Hộp nhông nhỏ Cái 50 770 38.500 Hộp nhông lớn Cái 35 2.500 87.500 Bạc đạn nhỏ Cái 70 150 10.500 Bạc đạn lớn Cái 50 500 25.000 Tổng 790.500 Bảng 5.17. Chi phí nguyên vật liệu chính năm 2009 ĐVT: 1.000 đ Loại ĐVT Số lượng Đơn giá bình quân Thành tiền Sắt Kg 42.000 19,5 819.000 Hộp nhông nhỏ Cái 60 840 50.400 Hộp nhông lớn Cái 40 2.750 110.000 Bạc đạn nhỏ Cái 90 165 14.850 Bạc đạn lớn Cái 65 550 35.750 Tổng 1.030.000 Bảng 5.18. Chi phí nguyên vât liệu chính năm 2010 ĐVT: 1.000 đ Loại ĐVT Số lượng Đơn giá bình quân Thành tiền Sắt Kg 48.000 22 1.056.000 Hộp nhông nhỏ Cái 80 900 72.000 Hộp nhông lớn Cái 48 2.900 139.200 Bạc đạn nhỏ Cái 110 175 19.250 Bạc đạn lớn Cái 85 600 51.000 Tổng 1.337.450 Bảng 5.19. Chi phí mua máy móc thiết bị và sửa chữa ĐVT: 1.000 đ Các thiết bị Số lượng Giá Tổng Năm 2008 Máy hàn 2 3.000 6.000 Máy khoan 1 10.000 10.000 Máy tiện 1 70.000 70.000 Mở rộng nhà kho 8.000 8.000 Tổng 94.000 Năm 2009 Máy hàn 1 3.000 3.000 Máy khoan 1 10.000 10.000 Máy ép dập 1 60.000 60.000 Tổng 73.000 Năm 2010 Máy hàn 1 3.000 3.000 Xe cẩu 1 600.000 600.000 Tổng 603.000 Bảng 5.20. Chi phí khấu hao máy móc thiết bị ĐVT: 1.000 đ Các thiết bị Số lượng Thời gian khấu hao(năm) Chi phí khấu hao hàng năm Năm 2008 Máy hàn 2 2 3.000 Máy khoan 1 4 2.500 Máy tiện 1 7 10.000 Tổng 24.000 Năm 2009 Máy hàn 1 2 1.500 Máy khoan 1 4 2.500 Máy ép dập 1 6 10.000 Tổng 14.000 Năm 2010 Máy hàn 1 2 1.500 Xe cẩu 1 15 40.000 Tổng 41.500 Bảng 5.21. Dự kiến kết quả kinh doanh cho Cơ sở Hưng Quang ĐVT: 1.000 đ Chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 Năm 2010 Doanh Thu 2.062.000 2.682.000 3.493.000 Giá vốn hàng bán 1.031.000 1.341.000 1.746.500 Lợi nhuận gộp 1.031.000 1.341.000 1.746.500 Chi phí quản lý 50.800 75.600 80.400 Chi phí khác 80.900 50.700 70.900 Lợi nhuận trước thuế 899.300 1.214.700 1.595.200 Thuế TNDN 251.804 340.116 446.656 Lợi nhuận sau thuế 647.496 874.584 1.148.544 Phân tích rủi ro Rủi ro kinh doanh: trường hợp ngành thủy sản gặp khó khăn, không còn nuôi trồng được nữa, điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến doanh thu của Cơ sở. Muốn tiếp tục sản xuất kinh doanh, Cơ sở cần tìm thị trường mới cho sản phẩm, cụ thể là sản xuất máy bơm để bơm tưới cà phê, chè…Bên cạnh đó, nếu giá sắt tăng quá nhanh, sẽ làm lợi nhuận của Cơ sở giảm xuống đáng kể, vì Cơ sở không thể tăng giá bán quá cao để giữ khách hàng. Rủi ro tài chính: sự thay đổi lãi suất, tỷ giá hối đoái sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến Cơ sở, vì trong cấu trúc nguồn vốn của Cơ sở không có vốn vay. Tóm tắt Từ việc phân tích môi trường kinh doanh của Cơ sở, xác định được môi trường bên trong có những điểm mạnh - điểm yếu gì, môi trường bên ngoài có những cơ hội - nguy cơ gì mà Cơ sở gặp phải, và dùng kỹ thuật phân tích SWOT để xử lý các thông tin này. Sau đó, đưa ra các giải pháp cần thực thiện đó là: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm, sản xuất máy bơm cát, giảm bớt những sản phẩm mang lại lợi nhuận thấp, tăng cường công tác marketing, mở rộng quy mô sản xuất. Những giải pháp đó là căn cứ để thiết lập các kế hoạch cho phù hợp. Cuối cùng là phần phân tích rủi ro, để biết kết quả sẽ như thế nào nếu thực tế có những thay đổi lớn so với kế hoạch. Chương 6: Kết luận Khi kinh tế Việt Nam tăng trưởng, các mặt hàng nông thủy sản xuất khẩu ra nước ngoài ngày càng nhiều, máy bơm nước không chỉ cần thiết cho việc tưới tiêu nữa mà nó còn là công cụ giúp người dân lập ao hồ nuôi thủy sản. Môi trường cạnh tranh trong ngành ngày càng gay gắt hơn, ngày càng có nhiều cơ sở sản xuất và công ty ra đời, và thời gian tới các loại máy bơm của nước ngoài có thể xâm nhập nhiều vào thị trường trong nước. Nhưng Cơ sở Hưng Quang vẫn đảm bảo được doanh thu và lợi nhuận ngày càng tăng, nhờ có chất lượng sản phẩm tốt đã tạo được uy tín đối với khách hàng. Qua đó, ta có thể thấy rằng Cơ sở Hưng Quang đã từng bước tăng trưởng và phát triển, tạo thế vững chắc cho mình. Tuy nhiên, trong thời gian qua Cơ sở cũng còn nhiều hạn chế như hoạt động marketing còn yếu, quản lý nguồn nguyên liệu chưa tốt... Từ việc phân tích môi trường kinh doanh của Cơ sở, xác định được môi trường bên trong có những điểm mạnh - điểm yếu gì, môi trường bên ngoài có những cơ hội - nguy cơ gì mà Cơ sở gặp phải, và dùng kỹ thuật phân tích SWOT để xử lý các thông tin này. Sau đó, đề tài đưa ra các giải pháp cần thực thiện đó là: Nghiên cứu và phát triển sản phẩm, sản xuất máy bơm cát, giảm bớt những sản phẩm mang lại lợi nhuận thấp, tăng cường công tác marketing, mở rộng quy mô sản xuất. Những giải pháp đó là căn cứ để thiết lập các kế hoạch cho phù hợp. Cuối cùng là phần phân tích rủi ro, để biết kết quả sẽ như thế nào nếu thực tế có những thay đổi lớn so với kế hoạch. Qua quá trình tìm hiểu và nghiên cứu tại Cơ sở về tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn và thuận lợi, nguy cơ, thách thức và kết quả đạt được của Cơ sở trong thời gian qua, tôi đã đề ra các kế hoạch kinh doanh cho Cơ sở trong những năm tiếp theo để có thể giúp Cơ sở nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Nói chung, để khắc phục được những mặt hạn chế đang gặp phải trong quá trình kinh doanh và ngày càng nâng cao hơn hiệu quả hoạt động kinh doanh của Cơ sở trong những năm tiếp theo, Cơ sở nên mở rộng quy mô, tăng công suất và không ngừng cải tiến chất lượng sản phẩm để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khách hàng. Ngoài ra, để nâng cao năng lực cạnh tranh của mình thì Cơ sở nên giảm bớt những máy bơm có công suất nhỏ, tập trung vào sản xuất máy bơm có công suất và lưu lượng nước lớn. Đồng thời, cần phải tăng cường công tác marketing và mở rộng kênh phân phối, thâm nhập thị trường hiện tại là các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, để tìm kiếm thêm nhiều khách hàng, bằng cách giảm giá, cho hưởng điều kiện thanh toán ưu đãi, tặng lịch… Với việc đề ra kế hoạch kinh doanh trên, tôi mong rằng Cơ sở Hưng Quang có thể phát huy triệt để các thế mạnh của mình để ngày một phát triển hơn. TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách tham khảo: Garry D, Smith. Danny R., Arnold và Bobby G, Bizzell. Người dịch: Bùi Văn Đông. 2003. Chiến lược và sách lược kinh doanh. NXB Thống kê. Hà Nội. Huỳnh Phú Thịnh. 2005. Giáo trình chiến lược kinh doanh. Trường Đại học An Giang. Lê Nguyễn Hạnh Uyên. 2005. Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2005 cho Bưu Điện Tỉnh An Giang. Luận văn tốt nghiệp cử nhân ngành tài chính. Khoa kinh tế-quản trị kinh doanh. Trường Đại Học An Giang. Phạm Ngọc Thúy. 2002. Lập kế hoạch kinh doanh. Nhà xuất bản Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. Trần Đức Hạ & Lê Dung. 2002. Máy bơm và các thiết bị cấp thoát nước. Nhà xuất bản Xây Dựng. Trang web tham khảo: Lập kế hoạch kinh doanh [on-line]. Đọc từ: Hoạch định một kế hoạch kinh doanh hiệu quả [on-line]. Đọc từ: Báo Tuổi Trẻ: www.tuoitre.com.vn Báo VietNamnet: www.vietnamnet.com.vn Báo VnExpress: www.vnexpress.net Báo Thanh Niên: www.thanhnien.com.vn Công ty cổ phần chế tạo bơm Hải Dương: www.hpmc.com.vn Phụ lục Phụ lục 1. Mô tả sản phẩm Bơm trên (bơm ly tâm để trên bờ) Cấu tạo: Dàn sắt xi động cơ (trục động cơ): dùng để gắn động cơ (moteur điện hoặc máy). 2 khớp nối: 1 khớp nối dùng để nối động cơ với hộp giảm tốc, cái còn lại nối hộp giảm tốc với cốt ổ đạn bơm (hay còn gọi trục rôto). Hộp giảm tốc: dùng để giảm số vòng quay của động cơ, có thể thay thế bằng trục buli dây chăn hoặc dây cu-ro. Cốt ổ đạn bơm (trục rôto): được nối với rôto để đỡ rôto. 2 bạc đạn: dùng để đỡ trục rôto. Vỏ bơm: được nối với cốt ổ đạn bơm, ở giữa là vòng đệm chặn nước. Rôto (còn gọi là cánh quạt hay bánh xe công tác): được đặt trong vỏ bơm, rôto quay làm cho chất lỏng chuyển động. 2 vòng ron (vòng đệm): 1 vòng đệm ở giữa vỏ bơm và nắp chụp vỏ bơm, 1 vòng ở giữa nắp chụp và ống hút. Nắp chụp vỏ bơm: để che đậy vỏ bơm. Ống hút: kết nối bởi những mặc ram và ron, ống hút được gắn từ miệng hút của vỏ bơm vào bể hút. Lúp bê (van 1 chiều): được đặt ở ống hút để giữ nước khi mồi đầy nước vào phần hút của bơm trước khi khởi động. Ống xả: được gắn từ miệng xả của vỏ bơm vào bể xả. Thông số kỹ thuật: Lưu lượng: Cơ sở Hưng Quang có thể sản xuất bơm trên đạt lưu lượng từ 7 m3/h đến 21.000 m3/h. Trong đó, Cơ sở thường được sản xuất bơm có lưu lượng từ 500 m3/h đến 10.000 m3/h. Cột áp: Cơ sở có thể sản xuất bơm trên có cột áp hút tối đa 9.8 m và cột áp đẩy tối đa 25 m. Công suất: Công suất hữu ích: Cơ sở sản xuất bơm trên có công suất hữu ích từ 1 kw đến 250 kw (thông thường từ 3 kw đến 100 kw). Công suất trên trục: từ 1 kw đến 300 kw. Bơm tu huýt (bơm ly tâm để dưới nước) Cấu tạo: Dàn sắt xi động cơ (trục động cơ): dùng để gắn động cơ (moteur điện hoặc máy). 2 khớp nối: 1 khớp nối dùng để nối động cơ với hộp giảm tốc, cái còn lại nối hộp giảm tốc với cốt ổ đạn bơm (hay còn gọi trục rôto). Hộp giảm tốc: dùng để giảm số vòng quay của động cơ, có thể thay thế bằng trục buly dây chăn hoặc dây cu-ro. Tiếp láp: được quấn dây đệm và bạc cao su. Vỏ bơm: được nối với tiếp láp. Rôto (còn gọi là cánh quạt hay bánh xe công tác): được đặt trong vỏ bơm, rôto quay làm cho chất lỏng chuyển động. 1 vòng ron (vòng đệm): ở giữa vỏ bớm và nắp chụp vỏ bơm. Nắp chụp vỏ bơm: có khoét miệng hút, bơm tu huýt được đặt sâu dưới mặt nước bể hút nên không cần ống hút và lúp bê, không cần mồi nước trước khi khởi động như bơm trên. Ống xả: được gắn từ miệng xả của vỏ bơm vào bể xả. Thông số kỹ thuật: Lưu lượng: Cơ sở Hưng Quang có thể sản xuất bơm tu huýt đạt lưu lượng từ 7 m3/h đến 21.000 m3/h. Trong đó, Cơ sở thường được sản xuất bơm có lưu lượng từ 500 m3/h đến 10.000 m3/h. Cột áp: Bơm tu huýt chỉ có cột áp đẩy, cột áp đẩy tối đa 6 m. Bơm tu huýt không bơm lên cao và đi xa bằng bơm trên. Công suất: Công suất hữu ích: Cơ sở sản xuất bơm tu huýt có công suất hữu ích từ 1 kw đến 150 kw (thông thường từ 3 kw đến 100 kw). Công suất trên trục: từ 1 kw đến 180 kw. Phụ lục 2. Quy trình sản xuất Quy trình sản xuất bơm trên (bơm ly tâm để trên bờ) Bước Mô tả Thời gian (giờ) 1 Tính thông số kỹ thuật và vẽ mẫu 2 2 Sản xuất miểng bơm 5 Sản xuất cốt ổ đạn bơm 6 3 Sản xuất bánh xe công tác (còn gọi là rôto cánh quạt) 6.5 4 Làm dàn sắt xi và lắp ráp kết cấu dàn bơm trên. 16 Làm ống bơm. 16 5 Sơn dàn bơm, ống, và những công việc còn lại 3 Quy trình sản xuất bơm tu huýt (hay còn gọi là bơm dưới) Mô tả Thời gian (giờ) 1 Tính thông số kỹ thuật và vẽ mẫu 2 2 Sản xuất miểng bơm và tiếp láp 7 Sản xuất bánh xe công tác (còn gọi là rôto cánh quạt) 6.5 3 Làm dàn sắt xi và lắp ráp kết cấu dàn bơm tu huýt. 12 Làm ống bơm. 4 4 Sơn dàn bơm, ống, và những công việc còn lại 2.5 Quy trình sản xuất bơm cát Bước Mô tả Thời gian (giờ) 1 Tính thông số kỹ thuật và vẽ mẫu 2 2 Sản xuất miểng bơm 5.5 Sản xuất cốt ổ đạn bơm 6 3 Sản xuất bánh xe công tác (còn gọi là rôto cánh quạt) 7 4 Làm dàn sắt xi và lắp ráp kết cấu dàn bơm cát. 16 Làm ống bơm. 16 5 Sơn dàn bơm, ống, và những công việc còn lại 3 Nhìn chung, quy trình sản xuất máy bơm cát gần giống bơm trên. Chỉ khác là miểng bơm dày hơn, phía trong miểng bơm được lót thêm cao su để chống bào mòn của cát

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLập kế hoạch kinh doanh cho cơ sở hưng quang giai đoạn 2008-2010.doc
Luận văn liên quan