Đề tài Lập ma trận swot của ngân hàng nông nghịêp và phát triển nông thôn, kết hợp các yếu tố tìm ra giải pháp

Đề bài: Lập ma trận swot của ngân hàng nông nghịêp và phát triển nông thôn. Kết hợp các yếu tố tìm ra giải pháp. Các yếu tố: 1. Năng lực quản lý NH NN&PTNT còn kém: chính sách nhân sự, đãi ngộ, đào tạo, 2. Cạnh tranh NH, DVTC ngày càng gay gắt. 3. Ngân hàng NN&PTNT chủ trương đường lối phát triển tam nông. 4. Năng lực hoạt động NH NN&PTNT yếu: huy động vốn, tín dụng, phát triển dịch vụ. 5. Hội nhập kinh tế, mở rộng phạm vi, phát triển. 6. Kinh tế VN liên tục tăng trưởng, nông dân ngày càng giàu, sử dụng dv tài chính tăng nhanh. 7. Thiên tai dịch bệnh, ô nhiễm ngày càng tăng, khó lường, rủi ro tín dụng tăng. 8. Cạnh tranh thu hút nhân lực mạnh mẽ. 9. Là NH lớn nhất về vốn, tài sản, mạng lưới số lượng khách hàng. 10. Có thương hiệu nổi tiếng. 11. Ngân hàng NN&PTNT giữ vai trò chủ đạo trong nông nghiệp, nông thôn. 12. Hiệu quả kinh doanh an toàn vốn của ngân hàng NN&PTNT thấp. 13. Ngân hàng NN&PTNT tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi.

docx4 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/05/2013 | Lượt xem: 2958 | Lượt tải: 8download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lập ma trận swot của ngân hàng nông nghịêp và phát triển nông thôn, kết hợp các yếu tố tìm ra giải pháp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề bài: Lập ma trận swot của ngân hàng nông nghịêp và phát triển nông thôn. Kết hợp các yếu tố tìm ra giải pháp. Các yếu tố: Năng lực quản lý NH NN&PTNT còn kém: chính sách nhân sự, đãi ngộ, đào tạo,… Cạnh tranh NH, DVTC ngày càng gay gắt. Ngân hàng NN&PTNT chủ trương đường lối phát triển tam nông. Năng lực hoạt động NH NN&PTNT yếu: huy động vốn, tín dụng, phát triển dịch vụ. Hội nhập kinh tế, mở rộng phạm vi, phát triển. Kinh tế VN liên tục tăng trưởng, nông dân ngày càng giàu, sử dụng dv tài chính tăng nhanh. Thiên tai dịch bệnh, ô nhiễm ngày càng tăng, khó lường,… rủi ro tín dụng tăng. Cạnh tranh thu hút nhân lực mạnh mẽ. Là NH lớn nhất về vốn, tài sản, mạng lưới số lượng khách hàng. Có thương hiệu nổi tiếng. Ngân hàng NN&PTNT giữ vai trò chủ đạo trong nông nghiệp, nông thôn. Hiệu quả kinh doanh an toàn vốn của ngân hàng NN&PTNT thấp. Ngân hàng NN&PTNT tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi. Sơ đồ ma trận SWOT của ngân hàng NN & PTNT Strengths – S 3, 9, 10, 11 Weaknesses – W 1, 4, 12 Opportunities – O 5, 6, 13 Giải pháp SO - Ưu tiên đầu tư cho “tam nông”, trước tiên là các hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa nhằm đáp ứng được yêu cầu chuyển dịch cơ cấu đầu tư cho sản xuất nông nghiệp, nông thôn. - Tăng cường huy động vốn tại các đô thị, thành phố để bổ sung vốn cho nông thôn, đảm bảo các yêu cầu vốn phục vụ “tam nông”. - Đẩy mạnh và phát triển xu hướng kinh doanh theo hướng ngân hàng bán lẻ hiện đại dựa trên lợi thế về vốn, tài sản và mạng lưới số lượng khách hàng lớn. - Xúc tiến thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ra ngoài lãnh thổ nhằm nâng cao sức mạnh thanh toán và tạo dựng thương hiệu. Giải pháp WO - Tập trung toàn hệ thống và bằng mọi giải pháp để huy động tối đa nguồn vốn trong và ngoài nước. - Hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ theo mô hình quản lý mới phù hợp với thông lệ quốc tế của ngân hàng hiện đại. Đặc biệt, chú trọng xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực mạnh về số lượng và chất lượng. - Nâng cao chất lượng nhân sự trên cơ sở xây dựng và đào tạo một đội ngũ nhân viên với tư tưởng mới lao động với tinh thần làm việc hết mình cống hiến vì sự nghiệp của Agribank, hiểu và nhận biết được tầm quan trọng của khách hàng đối với sự tồn vong và phát triển của ngân hàng. Threats – T 2, 7, 8 Giải pháp ST - Chú trọng xây dựng đưa thương hiệu, văn hóa Agribank không ngừng lớn mạnh, có tầm ảnh hưởng trong nước và vươn xa hơn trên thị trường khu vực và quốc tế, tạo dựng niềm tin cho khách hàng trong và ngoài nước. - Tập trung phát triển các phân khúc thị trường đem lại hiệu quả cao tại các khu đô thị, khu công nghiệp và các trường Đại học, cao đẳng,… - Tăng cường sức mạnh tài chính để đầu tư phát triển công nghệ mới, sản phẩm mới mang tính công nghệ cao, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở hạ tầng và nâng cao trình độ quản lý chuyên nghiệp nhằm cạnh tranh với các đối thủ trong tương lai. - Tạo nên sự khác biệt trong hoạt động kinh doanh dựa trên các sản phẩm, con người và chất lượng dịch vụ để nâng cao sức cạnh tranh. Giải pháp WT - Đẩy mạnh huy động vốn từ nhiều nguồn. Tăng cường hợp tác, kết nối thanh toán với các tổ chức, doanh nghiệp lớn. - Duy trì tăng trưởng tín dụng ở mức hợp lý. - Cần chú trọng, nâng cao công tác quản trị dự đoán rủi ro. - Hoàn thiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ, công tác tuyển dụng để nâng cao sức cạnh tranh về thu hút nguồn nhân lực có chất xám. - Nâng cao tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu, bằng việc tập trung thu hồi nợ đến hạn và nợ xấu để quay vòng vốn đáp ứng vốn cho ‘tam nông” để khắc phục hiệu quả kinh doanh an toàn vốn thấp của ngân hàng. - Cần tạo sự liên kết giữa ngân hàng – bảo hiểm – khách hàng, hoán chuyển rủi ro để hạn chế những thất thoát do tác động của các điều kiện tự nhiên .

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxLập ma trận swot của ngân hàng nông nghịêp và phát triển nông thôn Kết hợp các yếu tố tìm ra giải pháp.docx
Luận văn liên quan