Đề tài Lưu đồ quá trình thu tiền môn hệ thống thông tin kinh tế

Lưu đồ hệ thống quá trình thu tiền, đây là lưu đồ tham khảo cho các bạn đang học môn hệ thống thông tin kinh tế Đối tượng Hoạt động KH Chuyển tiền Chuyển thông báo trả nợ (TBTN) NVBH Nhận tiền Nhận TBTN Lập phiếu thu X Ghi thông tin vào TBTN X Chuyển phiếu thu + tiền (cho Thủ quỹ) Chuyển TBTN (cho kế toán Pthu) Thủ quỹ Nhận tiền + phiếu thu Xác nhận thu tiền X Ghi sổ quỹ X Lưu phiếu thu + tiền L Chuyển Phiếu thu cho KTPthu Kế toán pthu Nhận TBTN Lưu TBTN L Nhận pthu Kiểm tra đối chiếu X Nhập chứng từ (vào PM) X Phần mềm Kiểm tra dữ liệu nhập X Ghi nhận nghiệp vụ thanh toán (giảm nợ, tăng tiền ) X In bảng tổng hợp thanh toán X Chuyển bảng THTT cho kế toán TH KTTH Nhận bảng THTT Thủ quỹ Lập giấy nộp tiền X Chuyển tiền + chứng từ cho Ngân hàng Ngân hàng Nhận tiền + chứng từ nộp tiền

doc5 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 4331 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Lưu đồ quá trình thu tiền môn hệ thống thông tin kinh tế, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Minh hoạ vẽ công cụ mô tả hệ thống Lập bảng đối tượng và nhận diện các hoạt động Đối tượng Hoạt động KH Chuyển tiền Chuyển thông báo trả nợ (TBTN) NVBH Nhận tiền Nhận TBTN Lập phiếu thu X Ghi thông tin vào TBTN X Chuyển phiếu thu + tiền (cho Thủ quỹ) Chuyển TBTN (cho kế toán Pthu) Thủ quỹ Nhận tiền + phiếu thu Xác nhận thu tiền X Ghi sổ quỹ X Lưu phiếu thu + tiền L Chuyển Phiếu thu cho KTPthu Kế toán pthu Nhận TBTN Lưu TBTN L Nhận pthu Kiểm tra đối chiếu X Nhập chứng từ (vào PM) X Phần mềm Kiểm tra dữ liệu nhập X Ghi nhận nghiệp vụ thanh toán (giảm nợ, tăng tiền…) X In bảng tổng hợp thanh toán X Chuyển bảng THTT cho kế toán TH KTTH Nhận bảng THTT Thủ quỹ Lập giấy nộp tiền X Chuyển tiền + chứng từ cho Ngân hàng Ngân hàng Nhận tiền + chứng từ nộp tiền Vẽ sơ đồ cấp 0 Nhóm các hoạt động xử lý Nhóm 1: Ghi nhận nội dung sẽ thanh toán Lập phiếu thu X Ghi thông tin vào TBTN X Nhóm 2: Xác nhận thu tiền Xác nhận thu tiền X Ghi sổ quỹ X Nhóm 3: Ghi nhận nghiệp vụ Kiểm tra đối chiếu X Nhập chứng từ (vào PM) X Kiểm tra dữ liệu nhập X Ghi nhận nghiệp vụ thanh toán (giảm nợ, tăng tiền…) X Nhóm 4: In THTT In bảng tổng hợp thanh toán X Nhóm 5: Nộp tiền Lập giấy nộp tiền X

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMinh hoa ve so do va luu do.doc
  • vsdminhhoa ve so do, luu do (Visio).vsd
Luận văn liên quan