Đề tài Một số chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Hà

MỤC LỤC Lời nói đầu 1 Phần I. Lý luận chung về chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm và lợi nhuận trong các doanh nghiệp sản xuất 2 I. Chi phí sản xuất - giá thành sản phẩm 2 1. Chi phí sản xuất 2 1.1. Khái niệm 2 1.2. Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí 2 1.3. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh 2 2. Giá thành sản phẩm 4 2.1. Khái niệm 4 2.2. Bản chất và nội dung kinh tế của giá thành 4 2.3. Phân loại giá thành 4 3. Mối liên hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm 5 4. Phân tích chi phí và tính giá thành sản phẩm các doanh nghiệp sản xuất 5 4.1. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch chi phí sản xuất và ảnh hưởng của chi phí tới giá thành 5 4.2. Phân tích tình hình thực hiện hoạch hạ thấp giá thành sản phẩm của những sản phẩm so sánh được 7 II. Lợi nhuận 8 1. Khái niệm và ý nghĩa của lợi nhuận 8 2. Các bộ phận cấu thành lợi nhuận 9 Phần II. Phân tích chi phí sản xuất - tính giá thành sản phẩm và phân tích tình hình lợi nhuận của Công ty bánh kẹo Hải Hà 11 I. Giới thiệu chung về Công ty bánh kẹo Hải Hà 11 1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty 11 2. Đặc điểm hoạt động kinh doanh của Công ty 12 2.1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ của Công ty 12 2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Hà 12 II. Phân tích chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải Hà 13 1. Phân tích chung chi phí kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Hà 13 2. Phân tích chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm tại Công ty bánh kẹo Hải Hà 15 III. Phân tích lợi nhuận của Công ty bánh kẹo Hải Hà 23 Phần III. Các kiến nghị đề xuất để hoàn thiện công tác quản lý chi phí giá thành sản phẩm và lợi nhuận của Công ty bánh kẹo Hải Hà 28 I. Đánh giá thực trạng công tác phân tích chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty 28 1. Ưu điểm 28 2. Nhược điểm 29 II. Các kiến nghị đề xuất để hoàn thành việc quản lý chi phí - tính giá thành, từ đó góp phần làm tăng lợi nhuận của Công ty bánh kẹo Hải Hà 29 Kết luận Tài liệu tham khảo

pdf39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/04/2013 | Lượt xem: 2226 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Hà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfMột số chỉ tiêu phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty bánh kẹo Hải Hà.pdf
Luận văn liên quan