Đề tài Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị trường Việt Nam

MỞ ĐẦU 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Trên thế giới, việc xây dựng và phát triển thương hiệu đã được thực hiện từ rất lâu. Có những tập đoàn đã xây dựng và phát triển thành công các thương hiệu nổi tiếng như Coca-Cola, Microsoft, IBM, Mercedes, Honda, Colgate . Những thương hiệu này đã trở thành thương hiệu quốc tế, được người tiêu dùng khắp nơi trên thế giới đánh giá cao và hàng năm được bình bầu trong Top những thương hiệu có giá trị cao nhất thế giới. Những thương hiệu nổi tiếng này đã ăn sâu trong tâm thức của người tiêu dùng, chỉ cần nghe tên người tiêu dùng đã biết được sản phẩm. Ở Việt Nam, thương hiệu vẫn còn là một khái niệm khá mới. Vấn đề thương hiệu trên thị trường Việt Nam chỉ mới được phát triển trong những năm gần đây, khi có sự quảng bá rộng rãi các sản phẩm của các tập đoàn quốc tế như P&G, Unilever và kể từ khi một số sản phẩm Việt Nam bị đánh cắp thương hiệu trên thị trường thế giới như võng xếp Duy Lợi, nước mắm Phú Quốc, cà phê Trung Nguyên . Cùng với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội, xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam đã từng bước hòa nhập với xu hướng tiêu dùng thế giới. Nghĩa là thay vì tiêu dùng sản phẩm như trước đây, người Việt Nam đã bắt đầu chuyển sang tiêu dùng thương hiệu. Có những sản phẩm được bán với giá rất cao mặc dù giá thành không cao đến như vậy nhưng vẫn được người tiêu dùng chấp nhận, phần lớn trong chênh lệch đó chính là giá trị thương hiệu. Một khi người tiêu dùng chuyển hành vi tiêu dùng từ sản phẩm sang tiêu dùng thương hiệu thì trong tâm trí của họ đã cho phép hình thành dần dần một giá trị cho thương hiệu đó. Bột ngọt AJI-NO-MOTO là một trong những thương hiệu nổi tiếng trên thế giới đã xâm nhập thị trường Việt Nam từ rất lâu và trở nên rất quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam, đặc biệt là người nội trợ. Hiện nay, trên thị trường Việt Nam đối thủ cạnh tranh chính của bột ngọt AJI-NO-MOTO là bột ngọt VEDAN. Mặc dù xâm nhập thị trường Việt Nam sau bột ngọt AJI-NO-MOTO nhưng bột ngọt VEDAN lại chiếm thị phần cao hơn thị phần bột ngọt AJI-NO-MOTO và đang dẫn đầu thị trường bột ngọt Việt Nam. Chính vì thế, việc nghiên cứu thị trường, so sánh đánh giá của người tiêu dùng Việt Nam về giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO với bột ngọt VEDAN, sau đó xem xét, đánh giá lại những chính sách mà công ty Ajinomoto Việt Nam đã và đang thực hiện đã trở thành một nhu cầu bức thiết. Quá trình nghiên cứu và phân tích này sẽ giúp công ty xác định được vị trí của bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị trường Việt Nam đồng thời phát hiện được những điểm mạnh, điểm yếu trong các chính sách mà công ty đang thực hiện. Từ đó, công ty có cơ sở vững chắc hơn trong việc hoạch định chính sách và giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị trường Việt Nam. Xuất phát từ nhu cầu đó, tôi đã mạnh dạn chọn đề tài “MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU BỘT NGỌT AJI-NO-MOTO TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM” làm luận văn tốt nghiệp cao học kinh tế ngành quản trị kinh doanh khóa 2001 – 2004 của mình. 2. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI  Mục đích nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu nhằm đạt được các mục đích sau: 1. Khái quát và phân tích về mặt lý luận thương hiệu và các thành phần tạo nên giá trị một thương hiệu. 2. Nắm rõ về mặt thực tiễn các thành phần tạo nên giá trị một thương hiệu bột ngọt trên thị trường Việt Nam. Đồng thời, phân tích những đánh giá của người tiêu dùng về thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO so với đối thủ cạnh tranh chính. Xác định những tồn tại trong các chính sách mà công ty đã và đang áp dụng đã dẫn đến những điểm hạn chế trong đánh giá của người tiêu dùng Việt Nam về thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO. 3. Đề xuất các giải pháp cơ bản để nâng cao giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị trường Việt Nam, góp phần giúp công ty Ajinomoto Việt Nam hoàn thành được những mục tiêu và sứ mạng mà công ty đã đề ra.  Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu sản phẩm bột ngọt là sản phẩm chính của thương hiệu AJI-NO-MOTO đồng thời khảo sát thị trường tiêu dùng bột ngọt lớn nhất khu vực phía Nam là TP.HCM với đối tượng là người tiêu dùng, đặc biệt là người nội trợ có độ tuổi từ 18 – 52. 3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI  Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp cơ bản, chủ yếu vận dụng để nghiên cứu đề tài là phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng, kết hợp lý luận vào thực tiễn. Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp cụ thể như phương pháp kinh tế định lượng, phỏng vấn khách hàng, thu thập số liệu thống kê, phân tích, so sánh, kiểm định để thực hiện việc nghiên cứu của đề tài.  Ý nghĩa của đề tài: Đề tài nghiên cứu mang lại một số ý nghĩa cho các nhà nghiên cứu cũng như các doanh nghiệp có quan tâm qua việc khám phá một số thành phần tạo nên giá trị một thương hiệu hàng tiêu dùng là bột ngọt trên thị trường Việt Nam Đề tài nghiên cứu đem lại một số ý nghĩa thực tiễn cho công ty Ajinomoto Việt Nam, giúp công ty có được cái nhìn về sản phẩm bột ngọt AJI-NO-MOTO dưới lăng kính của người tiêu dùng TPHCM nói riêng hay Việt Nam nói chung. Bên cạnh đó, một số giải pháp được đề xuất dựa trên cơ sở nghiên cứu về mặt lý luận và thực tiễn góp phần giúp công ty Ajinomoto Việt Nam phát triển được không những thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO mà còn có thể vận dụng để phát triển các sản phẩm tương tự khác của mình như bột nêm Aji ngon, Kết quả của đề tài nghiên cứu này cũng giúp các nhà kinh doanh các mặt hàng bột ngọt biết được đặc tính đặc thù trong tiêu dùng của người Việt Nam. Đề tài nghiên cứu có thể làm tài liệu tham khảo không chỉ đối với công ty kinh doanh mặt hàng bột ngọt mà đối với các công ty kinh doanh các mặt hàng tương tự như mì gói, bột nêm, . Ngoài ra, đề tài nghiên cứu có thể là một tài liệu tham khảo đối với những nhà nghiên cứu có quan tâm đến vấn đề thương hiệu và giá trị thương hiệu trên thị trường Việt Nam 4. KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI Đề tài gồm 3 chương: Chương 1: Tổng quan về thương hiệu và giá trị thương hiệu – Giới thiệu về mặt lý luận các quan điểm của các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước về thương hiệu và giá trị thương hiệu. Ý nghĩa của việc nâng cao giá trị thương hiệu đối với doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị trường Việt Nam – Giới thiệu sơ lược về thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thế giới và ở Việt Nam. Thực hiện nghiên cứu thị trường về giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trong sự so sánh với bột ngọt VEDAN – đối thủ cạnh tranh chính. Đồng thời, phân tích một số chính sách chính mà công ty Ajinomoto Việt Nam đã và đang thực hiện đối với bột ngọt AJI-NO-MOTO. Từ đó, khám phá những tồn tại trong các chính sách đã dẫn đến những điểm hạn chế trong đánh giá của người tiêu dùng Việt Nam về thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO. Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị trường Việt Nam – Dựa trên những vấn đề phát hiện được ở Chương 2 và dựa trên mô hình đã được kiểm định thực tế về mối quan hệ giữa các thành phần giá trị một thương hiệu bột ngọt trên thị trường Việt Nam, Chương 3 đề xuất một số giải pháp để nâng cao giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị trường Việt Nam

doc121 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 04/05/2013 | Lượt xem: 1679 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị trường Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
höông thöùc thanh toaùn linh ñoäng Vôùi chuû tröông thanh toaùn “khoâng baùn thieáu”, caùc phöông thöùc thanh toaùn cuûa coâng ty Ajinomoto Vieät Nam chöa ñöôïc linh ñoäng. Ñaõ coù nhöõng tröôøng hôïp coâng ty bò maát khaùch haøng cuõng vì phöông thöùc thanh toaùn “khoâng baùn thieáu”. Do ñoù, ñeå naâng cao khaû naêng caïnh tranh treân thò tröôøng, taêng thò phaàn, taêng doanh soá vaø lôïi nhuaän, coâng ty caàn phaûi ña daïng hoùa caùc hình thöùc thanh toaùn nhö: Goái ñaàu: hình thöùc naøy aùp duïng ñoái vôùi nhöõng ngöôøi baùn sæ, nhöõng khaùch haøng lôùn oån ñònh vaø thöôøng xuyeân. Coâng ty seõ baùn haøng thieáu cho khaùch haøng laàn ñaàu, sau ñoù ñeå laáy tieáp haøng laàn sau, khaùch haøng seõ traû tieàn cho laàn tröôùc vaø quaù trình cöù tieáp tuïc nhö theá. Hình thöùc naøy seõ hoã trôï veà voán cho khaùch haøng, taïo cho khaùch haøng nieàm tin töôûng cuûa coâng ty ñoái vôùi khaùch haøng vaø töø ñoù hoï seõ tin töôûng vaø trung thaønh hôn vôùi coâng ty. Chieát khaáu theo thôøi gian thanh toaùn: ví duï nhö qui ñònh laø traû trong voøng 60 ngaøy nhöng coù ñieàu kieän chieát khaáu thanh toaùn keøm theo laø 2/10 töùc khaùch haøng seõ ñöôïc chieát khaáu 2% neáu thanh toaùn trong voøng 10 ngaøy ñaàu. Hình thöùc naøy laø hình thöùc traû chaäm nhöng coù ñieàu kieän khuyeán khích ñeå khaùch haøng traû caøng sôùm caøng toát….Ñaây thöïc chaát laø hình thöùc giaûm giaù baùn cho khaùch haøng theo thôøi gian thanh toaùn neân cuõng coù taùc duïng khuyeán khích khaùch haøng mua haøng cuûa coâng ty nhieàu hôn …. Trong neàn kinh teá thò tröôøng, quaù trình caïnh tranh dieãn ra ngaøy caøng gay gaét, ñeå toàn taïi caùc doanh nghieäp haàu heát phaûi döïa vaøo nhau, hoã trôï voán cho nhau ôû möùc nhaát ñònh. Khoâng doanh nghieäp naøo coù theå toàn taïi ñöôïc neáu cöù quaù cöùng nhaéc. Chính vì vaäy, ña daïng caùc phöông thöùc thanh toaùn ñang laø moät yeâu caàu böùc thieát ñaët ra cho coâng ty Ajinomoto Vieät Nam neáu muoán taêng thò phaàn so vôùi ñoái thuû caïnh tranh. Taêng cöôøng caùc chöông trình quaûng caùo saûn phaåm Quaûng caùo hieän ñang ñöôïc ñaùnh giaù laø moät trong nhöõng khaâu yeáu cuûa coâng ty Ajinomoto Vieät Nam. Maëc duø coâng ty quaûng caùo saûn phaåm treân nhieàu phöông tieän thoâng tin ñaïi chuùng döôùi nhieàu hình thöùc nhöng theo nhaän xeùt ñaùnh giaù cuûa ngöôøi tieâu duøng thì nhöõng quaûng caùo naøy khoâng thöôøng xuyeân, khoâng lieân tuïc vaø noäi dung bình thöôøng, chöa haáp daãn. Vì theá, coâng ty Ajinomoto Vieät Nam caàn phaûi quan taâm vaø ñaàu tö hôn nöõa cho coâng taùc quaûng caùo. Quaûng caùo treân truyeàn hình: theo nghieân cöùu cuûa taïp chí Media thaùng 8/2000, quaûng caùo treân truyeàn hình ñang laø hình thöùc quaûng caùo taïo ñöôïc möùc ñoä nhaän bieát saûn phaåm cao nhaát. Do ñoù, coâng ty neân tieáp tuïc quaûng caùo boät ngoït AJI-NO-MOTO döôùi hình thöùc naøy. Ngoaøi caùc keânh truyeàn hình ñòa phöông, coâng ty neân quaûng caùo thöôøng xuyeân hôn treân hai keânh truyeàn hình lôùn hieän nay laø HTV 7 vaø VTV 3 bôûi ñaây laø hai keânh coù soá löôïng ngöôøi xem ñoâng nhaát (keânh VTV 3 ñaõ ñaït ñöôïc con soá 71,3% ngöôøi xem vaøo naêm 1997 – Nguoàn: AC Nielsen). Ñoàng thôøi, coâng ty cuõng caàn thay ñoåi noäi dung quaûng caùo nhieàu hôn, bôûi hieän nay vôùi chính saùch 6 thaùng thay ñoåi noäi dung quaûng caùo moät laàn ñaõ bò khaùch haøng ñaùnh giaù laø ít thay ñoåi vaø nhaøm chaùn. Ngoaøi hình thöùc quaûng caùo thoâng thöôøng taïi caùc chöông trình quaûng caùo cuûa ñaøi truyeàn hình, coâng ty Ajinomoto Vieät Nam cuõng neân xem xeùt ñeán hình thöùc quaûng caùo baèng caùch taøi trôï vaø gôûi saûn phaåm tham gia caùc chöông trình truyeàn hình ñaëc saéc coù nhieàu khaùch haøng muïc tieâu quan taâm nhö “Haõy choïn giaù ñuùng”, “Daïy naáu aên”, “Chieác noùn kyø dieäu”, “ÔÛ nhaø chuû nhaät”, Phim truyeän…. Hình thöùc quaûng caùo naøy hieän nay ñang trôû neân khaù phoå bieán do noäi dung chöông trình thu huùt ngöôøi xem vaø söï xuaát hieän cuûa saûn phaåm cuõng nhö nhaø taøi trôï aán töôïng hôn caùc quaûng caùo thoâng thöôøng. Quaûng caùo treân phöông tieän truyeàn thanh: cuõng nhö quaûng caùo treân truyeàn hình, coâng ty cuõng caàn taêng cöôøng hôn nöõa veà taàn suaát cuõng nhö noäi dung cho caùc quaûng caùo qua phöông tieän truyeàn thanh vaøo nhöõng chöông trình thu huùt söï quan taâm cuûa nhieàu thính giaù laø nhöõng khaùch haøng muïc tieâu cuûa boät ngoït AJI-NO-MOTO nhö “Caâu chuyeän gia ñình”, “Quaø taëng aâm nhaïc”… Ñoái vôùi hai hình thöùc quaûng caùo baèng phöông tieän truyeàn hình vaø truyeàn thanh, coâng ty cuõng caàn quan taâm ñeán caùc yeáu toá nhö haønh ñoäng, cöû chæ, gioïng noùi cuûa dieãn vieân sao cho phuø hôïp. Ñoái vôùi nhöõng quaûng caùo treân ñaøi truyeàn thanh, truyeàn hình cuûa ñòa phöông naøo thì neân choïn dieãn vieân taïi ñòa phöông ñoù. Traùnh tröôøng hôïp quaûng caùo ôû khu vöïc mieàn Trung dieãn vieân noùi gioïng mieàn Nam, hay quaûng caùo treân keânh HTV 7 maø gioïng cuûa dieãn vieân laø gioïng Baéc…. Quaûng caùo treân baùo chí: theo nghieân cöùu cuûa taïp chí Media vaøo thaùng 8/2000, taïi caùc nöôùc Chaâu AÙ thì möùc ñoä nhaän bieát saûn phaåm qua baùo chí ñöùng thöù 2 (chæ sau tivi), do ñoù ñeå taêng saûn löôïng tieâu thuï coâng ty Ajinomoto Vieät Nam cuõng neân taêng taàn suaát quaûng caùo cuõng nhö soá löôïng baùo quaûng caùo. Hieän nay, coâng ty chuû yeáu quaûng caùo treân caùc baùo nhö Phuï nöõ TP.HCM, Phuï Nöõ Vieät Nam, Phuï Nöõ Chuû Nhaät, Phuï Nöõ Aáp Baéc, Theá giôùi Phuï nöõ, Tieáp thò Gia ñình…. Ñaây laø nhöõng taïp chí, baùo chuû yeáu coù ñoái töôïng ñoäc giaû laø phuï nöõ. Tuy nhieân, nhöõng tôø baùo, taïp chí naøy coù giaù baùn khaù cao (ví duï nhö Taïp chí Theá giôùi Phuï Nöõ hay Tieáp thò Gia ñình giaù baùn laø 8.000ñ/cuoán) vaø chuû yeáu laø do töï baûn thaân ngöôøi ñoïc boû tieàn mua, ít coù cô quan hay coâng ty naøo ñaët mua ñaày ñuû vaø thöôøng xuyeân neân soá löôïng ñoäc giaû khoâng cao. Do ñoù, coâng ty neân quaûng caùo theâm ôû moät soá baùo thoâng duïng hôn, giaù baùn reû hôn, soá löôïng ñoäc giaû cuõng nhö phaïm vi phaùt haønh roäng hôn nhö Baùo Tuoåi treû, Baùo Ngöôøi lao ñoäng, Baùo Thanh Nieân…. Ñaây laø nhöõng tôø baùo ñöôïc haàu heát caùc cô quan xí nghieäp ñaët thöôøng xuyeân ñeå caùn boä coâng nhaân vieân trong ñoù coù caùc nöõ coâng nhaân vieân ñoïc. Coù nhö vaäy thì quaûng caùo môùi ñöôïc nhieàu khaùch haøng muïc tieâu bieát ñeán, keå caû nhöõng nhaân vieân, coâng nhaân ít mua baùo… Quaûng caùo treân phöông tieän giao thoâng vaän taûi: hieän nay moät soá maãu quaûng caùo treân caùc phöông tieän giao thoâng vaän taûi nhö xe buyùt, xe baùn haøng cuûa coâng ty … coù daáu hieäu bò cuõ, maøu sôn bò oá vaø môø…. Coâng ty Ajinomoto Vieät Nam neân thöôøng xuyeân kieåm tra vaø cho sôn veõ laïi traùnh ñeå khaùch haøng coù aán töôïng xaáu veà hình aûnh saûn phaåm qua nhöõng quaûng caùo cuõ naøy. Beân caïnh caùc hình thöùc quaûng caùo nhö ñaõ trình baøy, coâng ty Ajinomoto Vieät Nam cuõng neân phaùt trieån hôn nöõa caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi. Ngoaøi caùc hình thöùc taøi trôïï nhö taøi trôï cho “Caâu laïc boä xaây döïng gia ñình haïnh phuùc”, trao hoïc boång cho caùc hoïc sinh sinh vieân coù hoaøn caûnh khoù khaên…., coâng ty cuõng neân tham gia theâm hoaït ñoäng khaùc nhö xaây nhaø tình nghóa, nhaø tình thöông vaø tham gia caùc hoaït ñoäng uûng hoä caùc naïn nhaân chaát ñoäc maøu da cam, uûng hoä nhaân daân caùc vuøng bò thieân tai nhö mieàn Trung vaø mieàn Taây. Nhö ñaõ phaân tích taïi muïc 3.3.4 thò tröôøng mieàn Trung vaø mieàn Taây ñang laø hai thò tröôøng coøn boû ngoõ cho boät ngoït AJI-NO-MOTO. Vieäc tham gia caùc hoaït ñoäng treân caùc thò tröôøng naøy, ngoaøi yù nghóa xaõ hoäi coøn coù taùc duïng quaûng baù hình aûnh coâng ty vaø hình aûnh thöông hieäu AJI-NO-MOTO. Caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi cuûa coâng ty khoâng chæ ñôn thuaàn laø coù yù nghóa xaõ hoäi maø coøn ñöôïc ñaùnh giaù laø moät hình thöùc quaûng caùo saûn phaåm, quaûng caùo thöông hieäu moät caùc giaùn tieáp. Ngoaøi caùc chöông trình quaûng caùo ñang thöïc hieän, coâng ty neân quan taâm vaø ñaàu tö cho moät soá hình thöùc quaûng caùo cuõng töông ñoái thu huùt söï quan taâm cuûa khaùch haøng nhö quaûng caùo baèng bieån ngoaøi trôøi, tröng baøy saûn phaåm, aùp phích quaûng caùo saûn phaåm vaø quaûng caùo treân maïng internet. Quaûng caùo baèng bieån baûng ngoaøi trôøi: ñaây laø hình thöùc quaûng caùo mang tính chaát coâng coäng, khoâng coù ñoäc giaû rieâng vaø cuõng khoâng nhaém vaøo phaân khuùc thò tröôøng cuï theå naøo. Tuy nhieân, hình thöùc quaûng caùo naøy coù ñaëc ñieåm laø khaû naêng toàn taïi laâu vaø gaây ñöôïc söï chuù yù cuûa ngöôøi xem bôûi nhöõng bieån quaûng caùo naøy thöôøng ñöôïc ñaët ôû nhöõng nôi coù nhieàu ngöôøi qua laïi, nhìn thaáy ñöôïc töø xa, töø nhieàu höôùng nhö trung taâm thöông maïi, giao ñieåm giao thoâng lôùn, cao oác, quaûng tröôøng… Tröng baøy saûn phaåm cuõng nhö caùc aùp phích quaûng caùo saûn phaåm: hình thöùc naøy thöôøng ñöôïc thöïc hieän taïi caùc sieâu thò, cöûa haøng. Theo nhaän xeùt cuûa ngöôøi tieâu duøng hieän nay vieäc tröng baøy boät ngoït AJI-NO-MOTO taïi caùc sieâu thò, cöûa haøng cuûa coâng ty chöa ñöôïc ñeïp vaø thuaän tieän (Xem Phuï luïc 4 – Bieán PQ_36). Do ñoù, coâng ty neân thoûa thuaän vôùi sieâu thò, cöûa haøng ñeå coù ñöôïc vò trí töông ñoái thuaän tieän, deã tìm ñeå tröng baøy saûn phaåm. Ñoàng thôøi, coâng ty cuõng quan taâm ñeán vieäc tröng baøy saûn phaåm sao cho ñeïp maét, gaây aán töôïng ñeå taïo söï gôïi nhôù cho ngöôøi tieâu duøng khi mua saém . Ngoaøi ra, coâng ty cuõng caàn khuyeán khích caùc cöûa haøng treo tranh, treo caùc aùp phích quaûng caùo saûn phaåm cuûa coâng ty. Tröng baøy saûn phaåm cuõng nhö treo caùc aùp phích quaûng caùo thuaän tieän, ñeïp maét seõ coù taùc duïng giuùp ngöôøi tieâu duøng nhôù laâu hôn veà saûn phaåm, veà thöông hieäu cuûa coâng ty. Quaûng caùo treân maïng internet: quaûng caùo treân maïng internet tuy môùi xuaát hieän ôû Vieät Nam nhöng ñaõ trôû neân khaù phoå bieán. Neáu nhö naêm 1998 chæ coù 11.000 thueâ bao ñaêng kyù vaøo maïng internet thì ñeán naêm 2001 soá löôïng thueâ bao ñaõ ñaït gaàn 150.000 [6]. Vôùi vieäc giaûm giaù truy caäp internet cuøng ña daïng hoùa hình thöùc truy caäp ñaõ daãn ñeán söï taêng voït khoâng chæ soá löôïng thueâ bao maø coøn ôû soá löôïng ngöôøi leân maïng tham gia truy caäp. Ñaây laø minh chöùng cho tính tieân tieán cuûa phöông tieän thoâng tin maïng internet. Haàu heát caùc coâng ty treân theá giôùi cuõng nhö ôû Vieät Nam ñaõ tham gia hình thöùc quaûng caùo naøy, trong ñoù coù caû coâng ty meï – taäp ñoaøn Ajinomoto vaø caùc coâng ty baïn ôû caùc nöôùc. Ngoaøi ra, qua tham khaûo chi phí quaûng caùo treân maïng cuûa ba coâng ty dòch vuï vi tính haøng ñaàu Vieät Nam hieän nay chi phí xaây döïng trang web öôùc tính khoaûng 3 trieäu ñoàng, chi phí duy trì vaän haønh haøng naêm öôùc tính khoaûng töø 20 – 30 trieäu ñoàng/naêm (xem Phuï luïc 10 – Baûng tham khaûo chi phí quaûng caùo treân maïng). Thieát nghó ñaây laø moät soá tieàn khoâng quaù cao, coâng ty coù theå trang traûi ñöôïc. Chính vì nhöõng lyù do ñoù, coâng ty Ajinomoto Vieät Nam caàn nhanh choùng xaây döïng cho mình moät trang web ñeå quaûng baù moät caùch cuï theå hôn veà hình aûnh cuûa saûn phaåm cuõng nhö thöông hieäu cuûa coâng ty. Veà cô baûn, trang web cuûa coâng ty phaûi ñaït moät soá yeâu caàu sau: Ñòa chæ trang web: ñôn giaûn, ngaén goïn, deã nhôù, deã truy tìm Noäi dung trang web: ít nhaát phaûi giôùi thieäu nhöõng thoâng tin cô baûn veà coâng ty nhö: Teân coâng ty, ñòa chæ, ñòa chæ email, soá ñieän thoaïi, soá fax Quaù trình hình thaønh vaø phaùt trieån cuûa coâng ty Caùc ngaønh ngheà saûn xuaát cuøng moät soá thaønh töïu cuûa coâng ty Coâng suaát saûn xuaát Caùc chöông trình khuyeán maõi coâng ty ñang aùp duïng… Khi trang web baét ñaàu ñi vaøo hoaït ñoäng, coâng ty cuõng caàn coù keá hoaïch giôùi thieäu trang web döôùi caùc hình thöùc nhö gôûi thoâng baùo cho khaùch haøng; quaûng caùo trang web keøm vôùi quaûng caùo saûn phaåm treân baùo chí, truyeàn hình…; in ñòa chæ trang web treân bao bì saûn phaåm, treân caùc danh thieáp hoaëc toå chöùc ra maét trang web… Song song vôùi vieäc toå chöùc chöông trình quaûng caùo coøn coù moät coâng vieäc khoâng keùm phaàn quan troïng maø coâng ty Ajinomoto Vieät Nam cuõng caàn phaûi quan taâm. Ñoù laø ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa caùc hoaït ñoäng quaûng caùo. Sau moãi hoaït ñoäng quaûng caùo, coâng ty caàn phaûi ñaùnh giaù moät caùch chi tieát, cuï theå hôn nöõa hieäu quaû cuûa quaûng caùo. Coâng taùc ñaùnh giaù hieäu quaû cho töøng hoaït ñoäng quaûng caùo seõ giuùp coâng ty ño löôøng ñöôïc hieäu quaû maø quaûng caùo mang laïi veà nhaän thöùc cuûa ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi saûn phaåm, saûn löôïng, doanh thu, lôïi nhuaän, thò phaàn.... Nhôø vaäy, coâng ty seõ coù ñöôïc nhöõng kinh nghieäm cho caùc quaûng caùo sau naøy. Vôùi vieäc thöïc hieän thaønh coâng moät quaûng caùo hieäu quaû seõ giuùp coâng ty Ajinomoto Vieät Nam naâng cao hôn nöõa thaùi ñoä cuûa ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi quaûng caùo cuûa boät ngoït AJI-NO-MOTO, töø ñoù naâng cao ñöôïc möùc ñoä nhaän bieát cuõng nhö chaát löôïng caûm nhaän cuûa ngöôøi tieâu duøng veà saûn phaåm. Keát quaû laø taêng loøng ham muoán vaø trung thaønh ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO (xem Hình 3.1). Taêng cöôøng caùc chöông trình khuyeán maõi saûn phaåm Hieän nay, khuyeán maõi laø khaâu yeáu nhaát cuûa coâng ty Ajinomoto Vieät Nam. Nguyeân nhaân xuaát phaùt töø quan ñieåm chuû quan cuûa caùc laõnh ñaïo Nhaät Baûn cho raèng khoâng neân khuyeán maõi nhieàu cho saûn phaåm boät ngoït bôûi boät ngoït laø loaïi thöïc phaåm thieát yeáu, khuyeán maõi nhieàu deã bò laàm töôûng laø boät ngoït keùm chaát löôïng. Quan nieäm naøy thöïc söï sai laàm. Bôûi theo nghieân cöùu cuûa AC Nielsen veà thoùi quen mua saém thì ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam vaãn coøn thoùi quen ñi chôï haøng ngaøy, moãi laàn ñi chôï thöôøng mua vôùi soá löôïng nhoû vaø deã bò kích thích bôûi nhöõng chöông trình khuyeán maõi neân ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam ít coù tính chung thuûy vôùi moät nhaõn hieäu. Do ñoù, muoán baùn ñöôïc nhieàu haøng ôû Vieät Nam, ngoaøi vieäc xaây döïng moät nhaõn hieäu quen thuoäc thoâng qua hình thöùc quaûng caùo, thì caùc coâng ty noùi chung vaø coâng ty Ajinomoto Vieät Nam caàn phaûi coù caùc chöông trình khuyeán maõi phuø hôïp ñeå kích thích loøng ham muoán tieâu duøng saûn phaåm cuûa khaùch haøng. Vì theá, ñoái vôùi boät ngoït AJI-NO-MOTO, coâng ty Ajinomoto Vieät Nam neân taêng cöôøng khuyeán maõi ñeå ñaåy maïnh hôn nöõa söùc mua cuûa ngöôøi tieâu duøng. Cuï theå laø khuyeán maõi döôùi moät soá hình thöùc nhö: Quaø taëng: töø tröôùc ñeán nay hình thöùc quaø taëng ñi keøm saûn phaåm coâng ty chæ môùi aùp duïng cho boät neâm Aji-ngon coøn boät ngoït AJI-NO-MOTO chöa töøng aùp duïng hình thöùc naøy. Ñeå ñaåy maïnh söùc tieâu thuï boät ngoït, coâng ty cuõng neân aùp duïng hình thöùc naøy cho caû boät ngoït AJI-NO-MOTO, baèng caùch ñính keøm moät quaø taëng nhoû nhö caùi toâ…theo moãi goùi boät ngoït “caùi toâ ñoû” ñeå laøm quaø taëng cho ngöôøi tieâu duøng. Phieáu tham döï truùng thöôûng: coâng ty cuõng coù theå aùp duïng hình thöùc naøy cho boät ngoït AJI-NO-MOTO hoaëc coù taát caû caùc saûn phaåm cuûa mình. Baèng caùch qui ñònh moãi hoùa ñôn mua haøng caùc saûn phaåm cuûa coâng ty ñaït trò giaù moät khoaûn tieàn X naøo ñoù thì ñöôïc moät phieáu tham gia truùng thöôûng. Hình thöùc truùng thöôûng coù theå ñöôïc thöïc hieän ngay sau khi mua haøng taïi sieâu thò döôùi caùc daïng quay voøng troøn “chieác noùn kyø dieäu”, döøng taïi phaàn thöôûng naøo thì nhaän ngay phaàn thöôûng ñoù; hoaëc phieáu tham gia truùng thöôûng ñöôïc gôûi veà coâng ty sau ñoù seõ boác thaêm truùng thöôûng theo moãi ñôït. Neáu aùp duïng hình thöùc trao thöôûng ngay thì caùc phaàn thöôûng seõ laø nhöõng moùn quaø nhoû, haàu heát caùc khaùch haøng tham gia ñeàu coù thöôûng, coøn neáu aùp duïng trao giaûi thöôûng boác thaêm moãi ñôït thì soá phaàn thöôûng seõ ít hôn nhöng coù phaûi coù giaù trò lôùn hôn ñuû haáp daãn ñeå khaùch haøng coù mong muoán tham gia (nhö xe, tuû laïnh, tivi…) Phieáu mua haøng giaûm giaù: veà baûn chaát ñaây laø giaûm giaù baùn cho ngöôøi mua. Ngöôøi tieâu duøng mua moät löôïng haøng nhaát ñònh (ví duï nhö: 2 goùi boät ngoït 454g hoaëc 400g) seõ ñöôïc taëng moät phieáu mua haøng giaûm giaù trò giaù X ñoàng. Phieáu giaûm giaù naøy ñöôïc aùp duïng khi khaùch haøng mua haøng cuûa coâng ty laàn sau. Baèng hình thöùc naøy ngoaøi vieäc giaûm giaù baùn cho khaùch haøng coøn coù taùc duïng kích thích khaùch haøng mua laïi saûn phaåm cuûa coâng ty. Cuõng nhö quaûng caùo, sau moãi hoaït ñoäng khuyeán maõi, coâng ty Ajinomoto Vieät Nam cuõng caàn phaûi ñaùnh giaù chi tieát, cuï theå töøng hoaït ñoäng khuyeán maõi ñeå coù theå ño löôøng ñöôïc möùc hieäu quaû moãi hoaït ñoäng veà saûn löôïng tieâu thuï, doanh thu, lôïi nhuaän taêng leân nhö theá naøo, coù töông xöùng vôùi chi phí khuyeán maõi ñaõ boû ra hay khoâng, hình thöùc khuyeán maõi naøo mang laïi hieäu quaû cao nhaát, thaáp nhaát.… Töø ñoù, coâng ty ruùt ra nhöõng kinh nghieäm cho nhöõng laàn khuyeán maõi tieáp theo. Coâng taùc khuyeán maõi neáu ñöôïc coâng ty Ajinomoto Vieät Nam quan taâm ñaàu tö ñuùng möùc seõ giuùp coâng ty khoâng chæ naâng cao ñöôïc thaùi ñoä cuûa ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi khuyeán maõi cuûa boät ngoït AJI-NO-MOTO maø coøn giuùp cho möùc ñoä nhaän bieát cuõng nhö chaát löôïng ngöôøi tieâu duøng caûm nhaän ñöôïc töø thöông hieäu ngaøy caøng ñöôïc gia taêng. Cuoái cuøng laø, ngöôøi tieâu duøng ham muoán vaø trung thaønh hôn vôùi thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO (Xem Hình3.1). Töø ñoù, coâng ty naâng cao hôn nöõa giaù trò thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO vaø hoaøn thaønh ñöôïc muïc tieâu vaø söù maïng maø coâng ty ñaõ ñeà ra. Nhö vaäy, thoâng qua quaù trình nghieân cöùu giaù trò thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO trong söï so saùnh vôùi ñoái thuû caïnh tranh chính laø boät ngoït VEDAN phaàn naøo chuùng ta bieát ñöôïc vò trí cuûa boät ngoït AJI-NO-MOTO hieän nay treân thò tröôøng Vieät Nam cuõng nhöõng ñieåm maïnh, ñieåm yeáu trong caùc chính saùch maø coâng ty Ajinomoto Vieät Nam ñang thöïc hieän. Ñeå khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu trong caùc chính saùch cuûa coâng ty Ajinomoto Vieät Nam nhaèm naâng cao hôn nöõa giaù trò thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO treân thò tröôøng Vieät Nam, coâng ty caàn phaûi phaûi thöïc hieän moät soá giaûi phaùp lieân quan ñeán saûn phaåm nhö taêng cöôøng naâng cao chaát löôïng, taêng cöôøng coâng taùc choáng haøng giaû; ña daïng kieåu daùng, maãu maõ.... ñeán caùc giaûi phaùp lieân quan ñeán coâng taùc quaûng baù saûn phaåm laø quaûng caùo, khuyeán maõi..... Nhöõng giaûi phaùp naøy ñoøi hoûi phaûi ñöôïc coâng ty Ajinomoto Vieät Nam thöïc hieän moät caùch ñoàng boä, baøi baûn thì môùi coù theå ñem laïi hieäu quaû. Vì vaäy, ñeå thöïc hieän thaønh coâng nhöõng giaûi phaùp ñaõ ñeà ra, sau ñaây xin ñeà xuaát moät soá kieán nghò ñoái vôùi coâng ty cuõng nhö ñoái vôùi Nhaø nöôùc nhaèm giuùp coâng ty naâng cao ñöôïc giaù trò thöông hieäu treân thò tröôøng Vieät Nam ñoàng thôøi ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu, söù maïng ñaõ ñeà ra. KIEÁN NGHÒ Ñoái vôùi coâng ty Ajinomoto Vieät Nam: Phaùt trieån nhanh caùc ñoäi baùn haøng: Môû roäng soá löôïng caùc ñoäi baùn haøng: Moät trong caùc giaûi phaùp maø coâng ty caàn phaûi thöïc hieän laø môû roäng thò tröôøng, ñeå thöïc hieän toát giaûi phaùp naøy, coâng ty caàn phaûi phaùt trieån caùc ñoäi baùn haøng löu ñoäng. Cuï theå laø tuyeån theâm nhaân vieân baùn haøng. Caùc nhaân vieân baùn haøng cuõng ñöôïc tuyeån duïng theo moät soá ñieàu kieän nhö: Laø ngöôøi ñòa phöông. Bôûi vì vôùi öu ñieåm naém roõ nhu caàu, thò hieáu cuõng nhö thoùi quen tieâu duøng cuûa khaùch haøng ñòa phöông, nhöõng nhaân vieân naøy seõ naém baét nhanh hôn nhöõng phaûn hoài cuûa khaùch haøng veà saûn phaåm. Ñoàng thôøi, coâng ty cuõng giaûm ñöôïc nhieàu chi phí nhö chi phí ñi laïi, aên ôû cuûa nhaân vieân; Öu tieân cho nhöõng ngöôøi coù kinh nghieäm baùn haøng; Laø ngöôøi trung thöïc, ñaùng tin caäy, hieåu bieát nhieàu vaø coù thaùi ñoä nhieät tình, aân caàn... Nhaân vieân baùn haøng laø ngöôøi ñaïi dieän coâng ty tieáp xuùc vôùi khaùch haøng. Taùc phong, cung caùch phuïc vuï cuûa nhaân vieân aûnh höôûng raát lôùn ñeán hình aûnh cuûa coâng ty. Moät nhaân vieân baùn haøng khoâng chæ coù nhieäm vuï baùn haøng maø coøn phaûi thöïc hieän caùc coâng taùc marketing nhö nghieân cöùu nhu caàu, thò hieáu cuûa khaùch haøng, phaùt trieån thò tröôøng môùi, quaûng baù saûn phaåm, quaûng baù hình aûnh cuûa coâng ty… Do ñoù, coâng taùc huaán luyeän ñaøo taïo nhaân vieân baùn haøng laø raát caàn thieát. Ñaàu tö ñuùng möùc cho coâng taùc huaán luyeän nhaân vieân baùn haøng: Hieän nay, caùc nhaân vieân trong caùc ñoäi baùn haøng löu ñoäng chæ ñöôïc huaán luyeän, taäp huaán khi môùi ñöôïc tuyeån duïng. Coâng taùc huaán luyeän, taäp huaán ñònh kyø cuûa coâng ty chöa ñöôïc thöïc hieän toát. Ñaây cuõng laø moät trong nhöõng nguyeân nhaân khieán vieäc phaùt trieån thò tröôøng cuõng nhö môû roäng thò phaàn cuûa boät ngoït AJI-NO-MOTO trong thôøi gian qua coøn haïn cheá. Do ñoù, coâng ty Ajinomoto Vieät Nam caàn quan taâm hôn nöõa ñeán coâng taùc taùi huaán luyeän. Coâng taùc naøy khoâng nhaát thieát thöïc hieän thöôøng xuyeân, maø coù theå chæ caàn thöïc hieän ñònh kyø 06 thaùng moät laàn vaø luaân phieân giöõa caùc nhaân vieân baùn haøng trong moät ñoäi ñeå traùnh tröôøng hôïp taát caû caùc nhaân vieân baùn haøng cuøng moät ñoäi ñi taäp huaán, khoâng ai baùn haøng. Thoâng qua nhöõng buoåi taùi huaán luyeän naøy, coâng ty huaán luyeän theâm cho nhaân vieân baùn haøng nhöõng kyõ naêng baùn haøng môùi, cung caáp nhöõng thoâng tin môùi veà saûn phaåm, veà ñoái thuû caïnh tranh, veà thò tröôøng, cuõng nhö caùch thöùc ñieàu phoái haøng hoùa …. Ngoaøi ra, thoâng qua nhöõng buoåi taùi taäp huaán luyeän, coâng ty coù theå naém baét ñöôïc nhu caàu, thò hieáu cuõng nhö nhöõng yù kieán phaûn hoài töø ngöôøi tieâu duøng. Ñoàng thôøi, ñaây coøn laø moät buoåi hoïp maët ñeå trao ñoåi kinh nghieäm baùn haøng, kyõ naêng thuyeát phuïc khaùch haøng… giöõa caùc nhaân vieân baùn haøng vôùi nhau. Vieäc taäp huaán, huaán luyeän ñònh kyø haøng naêm ngoaøi vieäc trau doài theâm kieán thöùc, kinh nghieäm, thoâng tin cho nhaân vieân baùn haøng coøn coù taùc duïng taïo cho nhaân vieân baùn haøng moät caûm giaùc ñöôïc coâng ty quan taâm, töø ñoù hoï trung thaønh, nhieät huyeát vaø phaán ñaáu hôn nöõa trong coâng vieäc cuûa baûn thaân. Vôùi hình aûnh nhaân vieân baùn haøng giaøu kinh nghieäm, nhieät huyeát, aân caàn giôùi thieäu caùch söû duïng, caùc chuûng loaïi saûn phaåm, cuõng nhö caùc chöông trình khuyeán maõi cuûa saûn phaåm… seõ taïo cho khaùch haøng söï tin töôûng khi choïn tieâu duøng saûn phaåm. Töø ñoù hình aûnh coâng ty trong taâm trí cuûa khaùch haøng cuõng toát hôn. Kích thích hoaït ñoäng cuûa caùc ñoäi baùn haøng: Hieän nay, caùc ñoäi baùn haøng chòu söï giaùm saùt cuûa Giaùm saùt khu vöïc vaø höôûng löông döïa treân saûn löôïng saûn phaåm maø mình baùn ñöôïc. Vôùi hình thöùc naøy, tuy cuõng ñaõ ñem laïi moät soá keát quaû ñaùng keå trong thôøi gian qua, tuy nhieân coâng ty Ajinomoto Vieät Nam caàn kích thích hôn nöõa chaát löôïng phuïc vuï cuûa caùc ñoäi baùn haøng baèng caùch toå chöùc caùc chöông trình thi ñua baùn haøng coù thöôûng döôùi caùc hình thöùc nhö: Thöôûng cho nhöõng ñoäi baùn haøng ñaõ vöôït ñònh möùc saûn löôïng, doanh soá maø coâng ty ñeà ra, vöôït caøng cao möùc thöôûng caøng lôùn. Thi baùn haøng nhaèm caùc ñoäi baùn haøng noã löïc hôn nöõa ñeå vöôït haún saûn löôïng baùn bình thöôøng cuûa ñoäi Thöôûng cho nhöõng ñoäi baùn haøng ñaõ baùn ñaït doanh soá cao nhaát Phaàn thöôûng coù theå laø moät chuyeán du lòch nöôùc ngoaøi, baèng tieàn maët, baèng khen chöùng nhaän. Nhanh choùng thaønh laäp phoøng Marketing: Hieän nay, coâng ty Ajinomoto Vieät Nam chöa coù phoøng Marketing, coâng taùc marketing cuûa coâng ty chuû yeáu do phoøng kinh doanh kieâm nhieäm theâm. Do ñoù, beân caïnh caùc coâng taùc baùn haøng (baùn haøng cho nhöõng khaùch haøng lôùn mua taïi coâng ty, theo doõi caùc ñoäi baùn haøng, caäp nhaäp thoâng tin veà saûn löôïng baùn theo khu vöïc, theo ñoái töôïng khaùch haøng…), phoøng kinh doanh coøn phaûi laøm theâm nhöõng coâng vieäc cuûa marketing. Chính vì vaäy, nhöõng coâng taùc veà marketing cuûa coâng ty chöa ñöôïc thöïc hieän moät caùch chuyeân nghieäp, baøi baûn vaø gaàn nhö “ñuïng ñaâu ñaùnh ñoù”. Ñeå boä phaän kinh doanh vaø boä phaän marketing coù theå thöïc hieän coâng vieäc ngaøy moät toát hôn, coâng ty Ajinomoto Vieät Nam caàn nhanh choùng thaønh laäp moät phoøng chuyeân traùch veà coâng taùc marketing, taùch boä phaän marketing ra khoûi Phoøng kinh doanh. Chæ coù nhö vaäy thì nhöõng giaûi phaùp ñaõ ñöôïc ñeà ra ôû phaàn treân nhö coâng taùc nghieân cöùu môû roäng caùc thò tröôøng tieàm naêng, coâng taùc toå chöùc vaø ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa caùc chöông trình quaûng caùo, khuyeán maõi môùi coù theå ñöôïc thöïc hieän moät caùch baøi baûn, chính xaùc. TRÖÔÛNG PHOØNG MARKETING Boä phaän nghieân cöùu vaø hoaïch ñònh chieán löôïc Boä phaän quaûng caùo vaø khuyeán maõi Boä phaän phaân phoái, tieâu thuï & dòch vuï KH Boä phaän quaûn lyù saûn phaåm môùi Hình 3.3 Sô ñoà ñeà xuaát cô caáu toå chöùc phoøng Marketing cuûa coâng ty Ajinomoto Vieät Nam THÒ TRÖÔØNG TRONG NÖÔÙC THÒ TRÖÔØNG NÖÔÙC NGOAØI Coâng ty Ajinomoto Vieät Nam coù theå toå chöùc cô caáu hoaït ñoäng cuûa phoøng Marketing nhö sau: Chöùc naêng nhieäm vuï cuûa caùc boä phaän nhö sau: Tröôûng phoøng Marketing: laø ngöôøi chòu traùch nhieäm chung, coù traùch nhieäm vaïch phöông höôùng vaø keá hoaïch phaùt trieån cho hoaït ñoäng marketing cuûa coâng ty, chòu traùch nhieäm baùo caùo tröôùc laõnh ñaïo coâng ty veà keát quaû caùc chieán löôïc marketing ñaõ vaø ñang thöïc hieän... Boä phaän nghieân cöùu vaø hoaïch ñònh chieán löôïc marketing: toång hôïp caùc nghieân cöùu vaø töø ñoù hoaïch ñònh caùc chieán löôïc marketing baùo caùo laõnh ñaïo phoøng xem xeùt quyeát ñònh choïn löïa. Nhaân vieân laøm vieäc boä phaän naøy ñoøi hoûi phaûi laø ngöôøi coù kinh nghieäm vaø hieåu bieát roäng vaø kyõ naêng thu thaäp vaø xöû lyù thoâng tin, thaønh thaïo caùc phaàn meàm veà xöû lyù soá lieäu nhö: Excel, SPSS… ñoàng thôøi coù khaû naêng phaân tích döï baùo thoáng keâ cuõng nhö phaân tích taøi chính…. Chöùc naêng chính cuûa boä phaän nghieân cöùu vaø hoaïch ñònh chieán löôïc laø: Nghieân cöùu khaûo saùt thò tröôøng: nghieân cöùu caùc yeáu toá lieân quan ñeán thò tröôøng nhö moâi tröôøng chính trò, phaùp luaät, moâi tröôøng vaên hoùa, khoa hoïc kyõ thuaät vaø moâi tröôøng nhaân khaåu nhaèm phaùt hieän thò tröôøng tieàm naêng ñeå thaâm nhaäp; Nghieân cöùu ngöôøi tieâu duøng: nghieân cöùu ñoäng thaùi mua haøng, ñaëc tính vaø ñoäng cô mua haøng cuûa khaùch haøng; thaêm doø, tìm kieám nhöõng nhu caàu môùi cuûa khaùch haøng ñeå caûi tieán saûn phaåm hoaëc saûn xuaát ra nhöõng saûn phaåm môùi phuø hôïp; Nghieân cöùu caïnh tranh: nghieân cöùu veà chieán löôïc marketing cuõng nhö hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa caùc ñoái thuû caïnh tranh; tìm ñieåm maïnh, ñieåm yeáu cuûa mình so vôùi ñoái thuû. Töø ñoù ñeà xuaát nhöõng giaûi phaùp phuø hôïp ñeå khaéc phuïc nhöõng ñieåm yeáu vaø phaùt huy nhöõng ñieåm maïnh cuûa coâng ty; Döï baùo xu höôùng thay ñoåi vaø phaùt trieån veà thò tröôøng: döïa vaøo nhöõng keát quaû nghieân cöùu, phaân tích nhöõng thay ñoåi veà thò tröôøng chaúng haïn nhö nhu caàu tieâu duøng, tình hình kinh teá, chính trò, xaõ hoäi… Treân cô sôû ñoù, hoaïch ñònh chieán löôïc marketing phuø hôïp vôùi nhöõng thay ñoåi cuûa thò tröôøng trong töông lai. Boä phaän quaûng caùo vaø khuyeán maõi: chuyeân traùch veà coâng taùc quaûng caùo vaø khuyeán maõi caùc saûn phaåm cuûa coâng ty. Nhaân vieân trong boä phaän naøy ñoøi hoûi ngoaøi vieâc coù trình ñoä coøn phaûi coù oùc saùng taïo, coù khaû naêng laäp keá hoaïch vaø kyõ naêng laøm vieäc taäp theå… Chöùc naêng chính cuûa boä phaän quaûng caùo vaø khuyeán maõi laø: Thieát keá caùc chieán dòch quaûng caùo vaø xaây döïng caùc chöông trình khuyeán maõi ñeå kích thích loøng ham muoán tieâu duøng saûn phaåm cuûa khaùch haøng; Xaây döïng caùc chöông trình quaûng caùo cho nhöõng saûn phaåm môùi; Coù chieán löôïc xuùc tieán nhaèm ñaåy maïnh doanh soá baùn taïi nhöõng thò tröôøng coù doanh soá thaáp hay coù xu höôùng giaûm; Laäp keá hoaïch thöïc hieän caùc chöông trình quaûng caùo haøng hoùa, khuyeán maõi, löïa choïn khu vöïc vaø thôøi ñieåm thích hôïp ñeå toå chöùc quaûng caùo, khuyeán maõi Ñaùnh giaù hieäu quaû cuûa caùc chöông trình quaûng caùo, khuyeán maõi Boä phaän phaân phoái, tieâu thuï vaø dòch vuï khaùch haøng: ñaây laø boä phaän chuyeân traùch veà caùc hoaït ñoäng phaân phoái,ø tieâu thuï saûn phaåm vaø laø ñaàu moái giaûi quyeát nhöõng thaéc maéc, khieáu naïi cuûa khaùch haøng. Nhaân vieân thuoäc boä phaän naøy ñoøi hoûi coù trình ñoä, coù khaû naêng toå chöùc toát coâng vieäc löu thoâng haøng hoùa, coù khaû naêng giao tieáp khaùch haøng… Boá trí caùc keânh phaân phoái hôïp lyù cho töøng thò tröôøng cuï theå thoûa caùc ñieàu kieän chí phí löu thoâng thaáp nhöng hieäu quaû mang laïi cao. Theo doõi tình hình tieâu thuï saûn phaåm Thieát laäp moái quan heä toát vôùi khaùch haøng Tieáp nhaän nhöõng yù kieán ñoùng goùp cuûa khaùch haøng veà saûn phaåm, laø ñaàu moái lieân heä vôùi caùc boä phaän khaùc giaûi ñaùp nhöõng thaéc maéc, khieáu naïi cuûa khaùch haøng Toå chöùc hoäi nghò khaùch haøng, tham gia hoäi chôï trieån laõm… Phoái hôïp vôùi Phoøng kinh doanh ñieàu phoái saûn phaåm moät caùch hôïp lyù… Boä phaän saûn phaåm môùi: ñaây laø boä phaän chuyeân traùch veà caùc coâng taùc lieân quan ñeán saûn phaåm môùi. Nhaân vieân thuoäc boä phaän naøy ñoøi hoûi coù trình ñoä, coù oùc saùng taïo, coù khaû naêng saép xeáp coâng vieäc hôïp lyù, coù tinh thaàn laøm vieäc hôïp taùc, vaø coù khaû naêng laøm vieäc trong taäp theå… Chöùc naêng chính cuûa boä phaän saûn phaåm môùi: Keát hôïp chaët cheõ vôùi boä phaän nghieân cöùu marketing ñeå tìm kieám nhöõng nhu caàu môùi cuûa khaùch haøng ñeå hình thaønh yù töôûng veà saûn phaåm môùi. Sau ñoù keát hôïp vôùi phoøng nghieân cöùu vaø phaùt trieån (R&D) thieát keá saûn phaåm môùi Phoái hôïp vôùi caùc boä phaän ñeå xaây döïng vaø thöïc hieän caùc chieán löôïc marketing cho saûn phaåm môùi nhaèm giuùp saûn phaåm môùi thaâm nhaäp thò tröôøng. Phaùt trieån saûn phaåm môùi ngaøy moät hoaøn thieän hôn… Nhanh choùng phaùt trieån hoaït ñoäng PR (Public Relations - Quan heä coäng ñoàng): Hoaït ñoäng PR hieän nay cuûa coâng ty Ajinomoto coøn raát haïn cheá. Cuï theå laø chæ do moät nhaân vieân ñaûm nhieäm vôùi coâng vieäc chuû yeáu laø phuï traùch veà maët phaùp lyù cuûa coâng ty nhö quan heä vôùi chính quyeàn ñòa phöông veà caùc thuû tuïc ñaát ñai, giaáy pheùp, höôùng daãn caùc ñoaøn ñeán thaêm quan coâng ty theo chæ ñaïo cuûa laõnh ñaïo…. Ngaøy nay, khi maø vieäc phaùt trieån caû thöông hieäu ngaøy caøng trôû neân phoå bieán thì vieäc môû roäng vaø phaùt trieån hôn nöõa hoaït ñoäng PR cuûa coâng ty ñang laø moät nhu caàu böùc thieát caàn ñaët ra cho coâng ty. Bôûi leõ khaùc vôùi hoaït ñoäng cuûa boä phaän Marketing laø xaây döïng vaø thöïc hieän caùc chieán löôïc marketing nhaèm muïc ñích quaûng baù hình aûnh cuûa töøng saûn phaåm cuï theå (nhö cho boät ngoït AJI-NO-MOTO, boät neâm Aji-ngon, daám Lisa…) thì caùc hoaït ñoäng cuûa PR laø nhaèm muïc ñích quaûng baù cho caû thöông hieäu, hình aûnh cuûa coâng ty noùi chung. Do ñoù, coâng ty caàn phaûi phaùt trieån veà löôïng laãn veà chaát cho boä phaän PR. Coù nghóa laø, coâng ty caàn tuyeån theâm nhaân vieân, coù keá hoaïch chöông trình hoaït ñoäng PR baøi baûn, cuï theå vaø coù ñaùnh giaù keát quaû thöïc hieän cuûa töøng chöông trình moät caùch roõ raøng. Coù nhö vaäy thì nhöõng hoaït ñoäng quaûng baù hình aûnh thöông hieäu AJI-NO-MOTO cuûa coâng ty môùi ñaït ñöôïc hieäu quaû cao, goùp phaàn laøm taêng giaù trò thöông hieäu AJI-NO-MOTO treân thò tröôøng Vieät Nam. Ñaàu tö ñuùng möùc cho coâng taùc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc: Con ngöôøi laø troïng taâm, quan troïng haøng ñaàu trong quaù trình hoaït ñoäng cuûa coâng ty. Caùc chính saùch, giaûi phaùp, keá hoaïch ñöôïc hoaïch ñònh vaø thöïc hieän toát hay khoâng chuû yeáu laø do con ngöôøi. Tuy nhieân, hieän nay coâng ty chöa quan taâm ñuùng möùc ñeán nguoàn nhaân löïc, cuï theå laø chöa coù keá hoaïch ñaøo taïo caùc caùn boä coâng nhaân vieân cuûa coâng ty. Do ñoù, ñeå coù theå naâng cao ñöôïc giaù trò thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO, ngay töø baây giôø coâng ty phaûi coù keá hoaïch, chöông trình cuï theå ñeå ñaøo taïo, huaán luyeän cho caùc caùn boä coâng nhaân vieân cuûa coâng ty, giuùp hoï coù ñieàu kieän ñeå tieáp caän ñöôïc nhöõng kieán thöùc, thoâng tin môùi lieân quan ñeán coâng vieäc maø hoï phuï traùch. Song song ñoù, coâng ty seõ löu tröõ caùc hoà sô ñaøo taïo, huaán luyeän naøy cuøng vôùi hoà sô nhaân söï cuûa coâng ty. Ñònh kyø haøng naêm coâng ty seõ xem xeùt, ñaùnh giaù naêng löïc cuûa töøng nhaân vieân. Coâng taùc naøy seõ khuyeán khích caùn boä nhaân vieân luoân phaûi trau doài kieán thöùc vaø kyõ naêng trong coâng vieäc. Ngoaøi ra, ñaàu tö cho coâng taùc ñaøo taïo, huaán luyeän nguoàn nhaân löïc khoâng chæ ñaùp öùng yeâu caàu cuûa coâng ty maø coøn taïo cho nhaân vieân caûm giaùc ñöôïc coâng ty quan taâm. Töø ñoù, nhaân vieân seõ gaén boù hôn vôùi coâng vieäc vaø phaùt huy heát khaû naêng vì muïc tieâu chung cuûa toaøn coâng ty. Ñoái vôùi Nhaø nöôùc: Hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa coâng ty Ajinomoto Vieät Nam ñaõ vaø ñang ñoùng goùp raát nhieàu lôïi ích ñaùng keå, goùp phaàn phaùt trieån neàn kinh teá Vieät Nam bôûi: Coâng ty Ajinomoto Vieät Nam saûn xuaát nhöõng maët haøng quoác teá taïi Vieät Nam, thay theá haøng nhaäp khaåu; Coâng ty Ajinomoto Vieät Nam ñoùng goùp moät phaàn ñaùng keå cho ngaân saùch nhaø nöôùc thoâng qua caùc khoaûn thueá vaø caùc khoaûn thu khaùc haøng naêm; Coâng ty Ajinomoto Vieät Nam goùp phaàn taïo coâng aên vieäc laøm cho soá ñoâng löïc löôïng lao ñoäng Vieät Nam. Ñoàng thôøi ñaøo taïo moät ñoäi nguõ lao ñoäng coù trình ñoä, coù kinh nghieäm laøm vieäc trong moâi tröôøng cuûa moät coâng ty mang taàm quoác teá; Thoâng qua nhöõng hoaït ñoäng xaõ hoäi nhö trao hoïc boång, xaây nhaø tình nghóa, taøi trôï “Caâu laïc boä xaây döïng gia ñình haïnh phuùc”... coâng ty Ajinomoto Vieät Nam goùp phaàn mang ñeán söï toát ñeïp hôn cho xaõ hoäi Vieät Nam Chính vì nhöõng lyù do ñoù maø caùc cô quan nhaø nöôùc caàn quan taâm hoã trôï hôn nöõa cho coâng ty Ajinomoto Vieät Nam nhaèm giuùp coâng ty ñaït ñöôïc nhöõng muïc tieâu vaø söù maïng cuûa mình, töø ñoù seõ coù söï ñoùng goùp toát hôn cho söï phaùt trieån cuûa kinh teá – xaõ hoäi nöôùc ta. Cuï theå laø: Taïo moâi tröôøng kinh doanh bình ñaúng giöõa caùc doanh nghieäp; Laø moät troïng taøi phaân minh nhaèm giuùp cho vieäc caïnh tranh giöõa caùc saûn phaåm treân thò tröôøng ñöôïc laønh maïnh; Caùc cô quan chöùc naêng caàn taêng cöôøng quaûn lyù chaët cheõ hôn coâng taùc baûo veä quyeàn sôû höõu coâng nghieäp ñoái vôùi caùc nhaõn hieäu saûn phaåm, trong ñoù coù nhaõn hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO; Taêng cöôøng coâng taùc kieåm tra an toaøn veä sinh thöïc phaåm ñeå giaûm thieåu nhöõng maët haøng nhaùi, giaû keùm chaát löôïng, trong ñoù coù boät ngoït AJI-NO-MOTO ñeå baûo veä uy tín nhaõn hieäu coâng ty cuõng nhö an toaøn cho ngöôøi tieâu duøng; Taêng cöôøng coâng taùc truy tìm, tòch thu vaø tieâu huûy haøng giaû, haøng nhaùi keùm chaát löôïng ñang ñöôïc tieâu thuï treân thò tröôøng. Coù nhöõng chính saùch öu ñaõi hôn veà thueá ñeå giuùp caùc coâng ty boät ngoït caïnh tranh veà giaù treân thò tröôøng Hoã trôï coâng ty veà caùc thuû tuïc haønh chính nhö ñeàn buø giaûi toûa… ñeå coâng ty coù theå môû roäng hôn nöõa hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh nhö xaây nhaø kho, phaân xöôûng saûn xuaát…. KEÁT LUAÄN KEÁT QUAÛ NGHIEÂN CÖÙU: Keå töø khi nöôùc ta chuyeån töø neàn kinh teá bao caáp sang kinh teá thò tröôøng thì soá löôïng caùc doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi taïi Vieät Nam ngaøy caøng gia taêng, ñoàng thôøi möùc ñoä caïnh tranh giöõa caùc doanh nghieäp cuõng ngaøy moät gay gaét hôn. Trong quaù trình caïnh tranh, moät saûn phaåm coù thöông hieäu noåi tieáng, ñöôïc ngöôøi tieâu duøng ñaùnh giaù cao seõ coù lôïi theá hôn. Chính vì vaäy, moãi thöông hieäu caàn phaûi xaùc ñònh ñöôïc vò trí cuûa mình trong nhaän xeùt, ñaùnh giaù ngöôøi tieâu duøng. Qua ñoù, doanh nghieäp môùi coù theå ñaùnh giaù chính xaùc ñöôïc hieäu quaû cuûa nhöõng chính saùch maø doanh nghieäp ñang aùp duïng, ruùt ra ñieåm coøn haïn cheá vaø ñeà ra giaûi phaùp hoaøn thieän. Thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO cuõng khoâng ngoaïi leä. Maëc duø xaâm nhaäp thò tröôøng Vieät Nam khaù laâu vôùi danh tieáng saün coù cuûa thöông hieäu nhöng giaù trò thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO vaãn coøn nhieàu ñieåm haïn cheá trong ñaùnh giaù cuûa ngöôøi tieâu duøng Vieät Nam. Nguyeân nhaân laø do moät soá toàn taïi trong caùc chính saùch veà saûn phaåm, veà giaù vaø phöông thöùc thanh toaùn, veà hoaït ñoäng phaân phoái cuõng nhö nhöõng chính saùch veà chieâu thò maø coâng ty ñang aùp duïng. Do ñoù, ñeå coù theå naâng cao hôn nöõa giaù trò thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO treân thò tröôøng Vieät Nam, luaän aùn ñaõ ñeà xuaát moät moät soá giaûi phaùp chuû yeáu sau: Taêng cöôøng coâng taùc quaûn lyù, naâng cao chaát löôïng vaø baûo ñaûm an toaøn veä sinh tuyeät ñoái cho boät ngoït AJI-NO-MOTO. Ñaây ñöôïc coi laø giaûi phaùp quan troïng vaø quyeát ñònh; Chuû ñoäng thöïc hieän caùc bieän phaùp phoøng choáng boät ngoït AJI-NO-MOTO bò laøm giaû, keùm chaát löôïng; Ña daïng kieåu daùng, maãu maõ bao bì ñoùng goùi boät ngoït AJI-NO-MOTO; Môû roäng caùc ñoái töôïng khaùch haøng ñeå phaân phoái saûn phaåm; Thöïc hieän chính saùch giaù baùn linh ñoäng hôn ñoái vôùi boät ngoït AJI-NO-MOTO döôùi caùc hình thöùc nhö ñònh giaù baùn theo khu vöïc ñòa lyù vaø ñònh giaù theo soá löôïng mua; Thöïc hieän nhöõng phöông thöùc thanh toaùn linh ñoäng hôn cho boät ngoït AJI-NO-MOTO döôùi caùc hình thöùc nhö goái ñaàu, chieát khaáu thanh toaùn…; Taêng cöôøng caùc chöông trình quaûng caùo saûn phaåm; Taêng cöôøng caùc chöông trình khuyeán maõi saûn phaåm; Ñeå thöïc hieän thaønh coâng nhöõng giaûi phaùp treân, ñoøi hoûi coâng ty Ajinomoto Vieät Nam caàn phaûi: Phaùt trieån nhanh caùc ñoäi baùn haøng baèng caùch môû roäng soá löôïng, ñaàu tö ñuùng möùc cho coâng taùc huaán luyeän nhaân vieân baùn haøng vaø coù chính saùch khuyeán khích naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng cuûa caùc ñoäi baùn haøng; Nhanh choùng taùch coâng vieäc marketing ra khoûi Phoøng Kinh doanh baèng caùch thaønh laäp Phoøng Marketing. Coù nhö vaäy thì coâng vieäc kinh doanh vaø marketing môùi ñöôïc thöïc hieän toát hôn; Nhanh choùng phaùt trieån hoaït ñoäng PR (Public Relations – Quan heä coäng ñoàng) Coù keá hoaïch, chöông trình ñaàu tö ñuùng möùc cho coâng taùc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc Vôùi nhöõng ñoùng goùp ñaùng keå cuûa coâng ty ñoái vôùi söï phaùt trieån kinh teá – xaõ hoäi ôû Vieät Nam, beân caïnh söï noã löïc cuûa coâng ty Ajinomoto Vieät Nam, Nhaø nöôùc cuõng caàn phaûi coù nhöõng chính saùch hoã trôï hôn nöõa trong coâng taùc baûo veä quyeàn sôû höõu coâng nghieäp; phoøng choáng haøng giaû, haøng nhaùi, keùm chaát löôïng; öu ñaõi veà thueá cuõng nhö caùc thuû tuïc haønh chính veà ñaát ñai, xaây döïng… nhaèm giuùp coâng ty Ajinomoto Vieät Nam hoaït ñoäng toát hôn, naâng cao giaù trò thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO vaø hình aûnh cuûa coâng ty treân thò tröôøng Vieät Nam. KIEÁN NGHÒ VAØ NHÖÕNG NGHIEÂN CÖÙU TIEÁP THEO: Töông töï nhö caùc ñeà taøi nghieân cöùu khaùc, beân caïnh nhöõng keát quaû thu ñöôïc thì ñeà taøi nghieân cöùu cuõng coù nhieàu haïn cheá. Nhöõng haïn cheá naøy laø ñònh höôùng cho nhöõng nghieân cöùu tieáp theo. Thöù nhaát, ñeà taøi nghieân cöùu chæ môùi nghieân cöùu ñeán saûn phaåm chính cuûa thöông hieäu AJI-NO-MOTO laø boät ngoït, trong khi ñoù ngoaøi saûn phaåm boät ngoït, coøn coù caùc saûn phaåm phuï lieân quan ñeán thöông hieäu nhö boät neâm Aji – ngon, daám Lisa…. Nhöõng saûn phaåm naøy tuy chæ laø saûn phaåm phuï nhöng cuõng coù ñoùng goùp laøm taêng (hay giaûm) möùc ñoä nhaän bieát cuõng nhö chaát löôïng caûm nhaän cuûa ngöôøi tieâu duøng veà thöông hieäu AJI-NO-MOTO noùi chung. Do ñoù, ñeå nghieân cöùu chi tieát, kyõ hôn giaù trò thöông hieäu AJI-NO-MOTO, caùc saûn phaåm phuï naøy cuõng coù theå laø ñoái töôïng nghieân cöùu theâm trong nhöõng nghieân cöùu tieáp theo. Thöù hai, ñeà taøi chæ môùi nghieân cöùu giaù trò thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO trong söï so saùnh vôùi ñoái thuû caïnh tranh chính laø boät ngoït VEDAN. Treân thò tröôøng Vieät Nam hieän nay ngoaøi boät ngoït VEDAN, boät ngoït AJI-NO-MOTO coøn coù caùc ñoái thuû caïnh tranh khaùc nhö A-one, Miwon, Sasa…. Caùc ñoái thuû caïnh tranh naøy hieän chöa maïnh nhöng seõ laø nhöõng ñoái thuû caïnh tranh tieàm aån nhôø nhöõng öu theá veà giaù caû, phöông thöùc thanh toaùn, khuyeán maõi, quaûng caùo…. Do ñoù, nghieân cöùu giaù trò thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO trong söï so saùnh vôùi caùc ñoái thuû caïnh tranh khaùc laø nhöõng nghieân cöùu tieáp theo. Thöù ba, ñeå ñònh vò thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO treân thò tröôøng Vieät Nam, ñeà taøi ñaõ thöïc hieän moät cuoäc ñieàu tra nghieân cöùu treân thò tröôøng TP.HCM baèng caùch phoûng vaán tröïc tieáp ngöôøi tieâu duøng theo phöông phaùp thuaän tieän. Do ñoù, keát quaû chöa mang tính toång quaùt cao. Vieäc nghieân cöùu töông töï nhöng ñöôïc thöïc hieän theâm treân caùc thò tröôøng caùc tænh khaùc seõ giuùp chuùng ta coù ñöôïc keát quaû khaùi quaùt hôn. Thöù tö, khi nghieân cöùu veà thaønh phaàn “Thaùi ñoä cuûa ngöôøi tieâu duøng ñoái vôùi caùc phöông thöùc chieâu thò” cuûa giaù trò thöông hieäu, ñeà taøi ñaõ nghieân cöùu hai phöông thöùc chieâu thò phoå bieán laø quaûng caùo vaø khuyeán maõi. Tuy nhieân, ngoaøi hai phöông thöùc naøy coøn coù caùc phöông thöùc chieâu thò khaùc nhö chính saùch haäu maõi, chaêm soùc khaùch haøng…. Nghieân cöùu veà nhöõng phöông thöùc chieâu thò môùi naøy cuõng laø moät höôùng cho nhöõng nghieân cöùu tieáp theo. Thöù naêm, khi phaân tích nhöõng chính saùch maø coâng ty ñaõ vaø ñang aùp duïng ñeå naâng cao giaù trò thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO trong thôøi gian qua, ñeà taøi chæ ñeà caäp nhöõng chính saùch chính, coù lieân quan tröïc tieáp, coøn nhöõng chính saùch khaùc nhö chính saùch lao ñoäng, tieàn löông… chöa phaân tích. Vieäc nghieân cöùu theâm nhöõng chính saùch naøy cuõng laø moät höôùng nghieân cöùu tieáp theo. Thöù saùu, laø heä quaû cuûa haïn cheá thöù 5. Do ñeà taøi chæ môùi phaân tích nhöõng chính saùch chuû yeáu, coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán giaù trò thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO neân nhöõng giaûi phaùp cuõng nhö nhöõng kieán nghò ñöôïc ñeà xuaát cuõng chæ môùi lieân quan chuû yeáu ñeán nhöõng chính saùch ñoù. Nhöõng giaûi phaùp lieân quan ñeán chính saùch khaùc cuõng laø moät höôùng cho nhöõng nghieân cöùu sau naøy. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO TIEÁNG VIEÄT Ñaøo Coâng Bình (2003), Quaûn trò taøi saûn nhaõn hieäu, NXB Treû. Leâ Anh Cöôøng (2003), Taïo döïng vaø quaûn trò thöông hieäu Danh tieáng – Lôïi nhuaän, NXB Lao ñoäng – Xaõ hoäi, Haø Noäi. Leâ Nguyeãn Haäu (2002), Nghieân cöùu Marketing, Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa TPHCM. MBA. Thanh Hoa, Chieán löôïc quaûn lyù nhaõn hieäu, NXB Thanh Nieân, TP.HCM. Phaïm Thu Höông, Phan Thuøy Ñoan (2003), Ñònh giaù thöông hieäu – Böôùc ñi tieáp theo chieán löôïc xaây döïng vaø quaûng baù thöông hieäu, Coâng trình döï thi Giaûi thöôûng nghieân cöùu khoa hoïc “Nhaø kinh teá treû – naêm 2003”, Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM. Hoaøng Thò Phöông Thaûo, Hoaøng Troïng vaø Voõ Thò Lan, Nghieân cöùu taùc ñoäng cuûa quaûng caùo vaø khuyeán maõi ñoái vôùi ngöôøi tieâu duøng, Baùo caùo keát quaû nghieân cöùu khoa hoïc, Maõ soá B99-22-47, Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM. Nguyeãn Ñình Thoï (1998), Nghieâncöùu Marketing, NXB Giaùo duïc Nguyeãn Ñình Thoï, Nguyeãn Thò Mai Trang (2003), Nguyeân lyù Marketing, NXB Ñaïi Hoïc Quoác Gia TPHCM. Nguyeãn Ñình Thoï (2003), Ño löôøng chaát löôïng dòch vuï vui chôi giaûi trí ngoaøi trôøi taïi TPHCM, Ñeà taøi nghieân cöùu khoa hoïc, Maõ soá CS2003-19, Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM Nguyeãn Ñình Thoï, Nguyeãn Thò Mai Trang (2002), Nghieân cöùu caùc thaønh phaàn cuûa giaù trò thöông hieäu vaø ño löôøng chuùng trong thò tröôøng haøng tieâu duøng taïi Vieät Nam, Ñeà taøi nghieân cöùu caáp boä, Maõ soá B2002-22-33, Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM. Nguyeãn Ñình Thoï, Nguyeãn Thò Mai Trang (2004), Caùc yeáu toá chính taùc ñoäng vaøo söï löïa choïn haøng noäi vaø haøng ngoaïi nhaäp cuûa ngöôøi Vieät Nam, Ñeà taøi nghieân cöùu caáp boä, Maõ soá B2004-22-65, Ñaïi hoïc Kinh teá TP.HCM. Nguyeãn Ñình Thoï (2003), “Lyù thuyeát khoa hoïc vaø tieâu chuaån ñaùnh giaù”, Phaùt trieån kinh teá thaùng 4 naêm 2003, tr. 37-38. Nguyeãn Ñình Thoï, Nguyeãn Thò Mai Trang vaø Nigel J.Barrett, “Loøng ñam meâ thöông hieäu vaø caùc yeáu toá taùc ñoäng vaøo noù”,Phaùt trieån kinh teá thaùng 7 naêm 2003, tr. 2-5. Nguyeãn Nam Tieán (2004), Nhöõng yeáu toá taùc ñoäng ñeán xu höôùng tieâu duøng ñoà loùt taïi TP.HCM, Luaän vaên thaïc só kinh teá, Tröôøng Ñaïi hoïc Kinh Teá TPHCM. Hoaøng Troïng (2002), Xöû lyù döõ lieäu nghieân cöùu vôùi SPSS for Windows, NXB Thoáng Keâ. Boä Coâng Nghieäp (2004), Quyeàn sôû höõu trí tueä vaø thöông hieäu Vieät Nam, NXB Thanh Nieân. Boä Keá hoaïch vaø Ñaàu tö (2004), Doanh nghieäp vôùi vaán ñeà thöông hieäu trong quaù trình hoäi nhaäp kinh teá quoác teá. Boä Thöông Maïi (2003), Thöông hieäu vôùi tieán trình phaùt trieån vaø hoäi nhaäp TIEÁNG ANH Aaker D.A (1991), Managing Brand Equity, The Free Press, New York. Aaker D.A (1996), Building Strong Brands, The Free Press, New York. Bennett P.D (1995), Dictionary of Marketing Terms, American Marketing Association, Chicago. Keller K.L (1998), Strategic Brand Management, Prentice Hall, New Jersey. www.ajinomoto.com www. interbrand.com PHUÏ LUÏC 2 QUI TRÌNH NGHIEÂN CÖÙU Döïa treân caùc nghieân cöùu giaù trò thöông hieäu haøng tieâu duøng treân thò tröôøng Vieät Nam Thaûo luaän nhoùm Ñaùnh giaù sô boä döõ lieäu Cronbach Alpha Phaân tích nhaân toá EFA Baûng caâu hoûi phoûng vaán nhaùp Baûng caâu hoûi phoûng vaán chính thöùc Hieäu chænh Nghieân cöùu ñònh löôïng baèng phöông phaùp phoûng vaán tröïc tieáp n = 300 ngöôøi Döõ lieäu hoaøn chænh Hieäu chænh caùc thaønh phaàn cuûa giaù trò moät thöông hieäu boät ngoït treân thò tröôøng VN Ño löôøng vaø so saùnh caùc thaønh phaàn giaù trò thöông hieäu boät ngoït AJI-NO-MOTO vaø boät ngoït VEDAN Kieåm ñònh Independent T-test Loaïi caùc caâu hoûi (bieán) coù heä soá töông quan bieán toång nhoû Kieåm tra heä soá alpha, loaïi nhöõng caâu hoûi (bieán) laøm cho heä soá alpha < 0.6 Loïai caùc caâu hoûi (bieán)coù troïng soá EFA nhoû Kieåm tra caùc yeáu toá trích ñöôïc Kieåm tra moái quan heä giöõa hai phöông sai Kieåm tra moái quan heä giöõa hai trung bình Kieåm ñònh moâ hình lyù thuyeát veà moái quan heä giöõa caùc thaønh phaàn cuûa giaù trò thöông hieäu boät ngoït Kieåm ñònh Correclations Kieåm tra heä soá kieåm ñònh Sig. (2-tailed) PHUÏ LUÏC 5 PHAÂNTÍCH CRONBACH ALPHA LAÀN 1: Bieán quan saùt Trung bình neáu loaïi bieán Phöông sai thang ño neáu loaïi bieán Töông quan bieán – toång Alpha neáu loaïi bieán AWARENESS AW_03 12.6452 14.3505 .4414 .7500 AW_04 13.2846 12.1767 .6317 .6834 AW_05 13.6569 12.3938 .5383 .7199 AW_06 13.0351 13.4011 .4836 .7378 AW_07 12.9766 13.4721 .5789 .7070 Alpha = .7634 PREFERRED BUYING INTENTION PBI_08 20.8285 38.8846 .8201 .9222 PBI_09 20.8772 38.4634 .8310 .9211 PBI_10 20.9844 39.8474 .7619 .9275 PBI_11 21.0078 39.9335 .7435 .9292 PBI_12 20.7310 38.9509 .7985 .9242 PBI_13 20.9084 39.6615 .7620 .9275 PBI_14 20.7563 38.2628 .8069 .9234 Alpha = .9351 LOYALTY LY_15 9.5556 10.8216 .7208 .7635 LY_16 9.4795 10.9298 .7601 .7491 LY_17 9.7992 10.9694 .5925 .8239 LY_18 9.7037 11.4081 .5954 .8190 Alpha = .8332 ADVERTISING & SALES PROMOTION AD_19 13.2788 18.0491 .4603 .7629 AD_20 13.4172 17.2163 .5538 .7407 AD_21 13.4932 16.8637 .5486 .7416 SP_22 14.4503 17.6386 .5173 .7496 SP_23 14.4016 16.8697 .6042 .7285 SP_24 14.1949 16.7861 .4901 .7585 Alpha .7800 PERCEIVED QUALITY PQ_25 23.2690 10.8728 .3748 .4993 PQ_26 22.5341 9.9720 .5157 .4397 PQ_27 22.4854 9.8284 .5630 .4215 PQ_28 22.8830 12.6816 .2757 .5380 PQ_30 22.9688 14.1162 .0666 .5866 PQ_32 22.6530 13.0356 .3083 .5349 PQ_35 21.9415 13.4770 .0761 .5978 LAÀN 2: Bieán quan saùt Trung bình neáu loaïi bieán Phöông sai thang ño neáu loaïi bieán Töông quan bieán – toång Alpha neáu loaïi bieán AWARENESS AW_03 12.6452 14.3505 .4414 .7500 AW_04 13.2846 12.1767 .6317 .6834 AW_05 13.6569 12.3938 .5383 .7199 AW_06 13.0351 13.4011 .4836 .7378 AW_07 12.9766 13.4721 .5789 .7070 Alpha = .7634 PREFERRED BUYING INTENTION PBI_08 20.8285 38.8846 .8201 .9222 PBI_09 20.8772 38.4634 .8310 .9211 PBI_10 20.9844 39.8474 .7619 .9275 PBI_11 21.0078 39.9335 .7435 .9292 PBI_12 20.7310 38.9509 .7985 .9242 PBI_13 20.9084 39.6615 .7620 .9275 PBI_14 20.7563 38.2628 .8069 .9234 Alpha = .9351 LOYALTY LY_15 9.5556 10.8216 .7208 .7635 LY_16 9.4795 10.9298 .7601 .7491 LY_17 9.7992 10.9694 .5925 .8239 LY_18 9.7037 11.4081 .5954 .8190 Alpha = .8332 ADVERTISING & SALES PROMOTION AD_19 13.2788 18.0491 .4603 .7629 AD_20 13.4172 17.2163 .5538 .7407 AD_21 13.4932 16.8637 .5486 .7416 SP_22 14.4503 17.6386 .5173 .7496 SP_23 14.4016 16.8697 .6042 .7285 SP_24 14.1949 16.7861 .4901 .7585 Alpha .7800 PERCEIVED QUALITY PQ_25 6.9532 4.2322 .4259 .8210 PQ_26 6.2183 3.4835 .6442 .5711 PQ_27 6.1696 3.5356 .6590 .5559 Alpha .7446 PHUÏ LUÏC 6 PHAÂNTÍCH NHAÂN TOÁ KHAÙM PHAÙ EFA PHUÏ LUÏC 7 KIEÅM ÑÒNH INDEPENDENT TEST (T-TEST) PHUÏ LUÏC 8 KIEÅM ÑÒNH CORRELATIONS Kieåm ñònh H1: Kieåm ñònh H2: Kieåm ñònh H3: Kieåm ñònh H6a: Kieåm ñònh H6b: Kieåm ñònh H7a: Kieåm ñònh H7b:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số giải pháp nâng cao giá trị thương hiệu bột ngọt AJI-NO-MOTO trên thị trường Việt Nam.doc
Luận văn liên quan