Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần may Nam Định

(Bản scan) Mặc dù các hoạt động sản xuất kinh doanh của xí nghiệp may 2 trong những năm qua đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Song để đứng vững trong cơ chế thị trường có sự cạnh tranh gay gắt hiện nay. Xí nghiệp cần phải luôn luôn cố gắng hơn nữa để thực sự có chỗ đứng vững chắc trên thị trường

pdf60 trang | Chia sẻ: toanphat99 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 806 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của xí nghiệp May 2 - Tổng công ty cổ phần may Nam Định, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfchuyen_de_mot_so_giai_phap_nang_cao_hieu_qua_san_xuat_kinh_doanh_cua_xi_nghiep_may_2_tong_cong_ty_co.pdf
Luận văn liên quan