Đề tài Một số vấn đề cơ bản về tín dụng và hoạt động của ngân hàng thương mại

Việc mở rộng đầu tư cho vay, phải đi đôi với việc nâng cao chất lượng tín dụng, hạn chế rủi ro đến mức thấp nhất trong hoạt động tín dụng, đảm bảo kinh doanh có hiệu quả của một chi nhánh ngân hàng là cực kỳ quan trọng, bởi vì trong thực tiễn những năm trước đây đã có nhiều ngân hàng thương mại kinh doanh thua lỗ, gây thất thoát tài sản của Nhà nước hàng tỷ đồng, cán bộ ngân hàng bị tù tội làm ảnh hưởng đến uy tín của ngân hàng Việt Nam trên trường quốc tế . Trên cơ sở về hoạt động ngân hàng trong nền kinh tế thị trường, chuyên đề tốt nghiệp đã nghiên cứu rui ro tin dung tại ngắn hạn Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Chi nhánh Ông ích Khiêm. Chuyên đề đã đánh giá một cách toàn diện thực trạng rui ro tín dụng của Chi nhánh trong thời 2 năm 2002 - 2003. Qua phân tích những thuận lợi, khó khăn môi trường kinh tế - xã hội của địa phương và của Chi nhánh, kể cả khách hàng có quan hệ tín dụng với Chi nhánh. Từ đó đã nêu lên những kết quả đạt được, những tồn tại và hạn chế trong hoạt động tín dụng đầu tư của ngân hàng. Đông thời đã đưa ra các giải pháp nhằm thực hiện tốt viec quan ly rui ro tín dụng góp phần tích cực vào việc phát triển và tăng trưởng kinh tế địa phương. Với những kiến thức đã học, kết hợp với tình hình thực tế tại Chi nhánh, Em đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình với đề tài “Phân tích rủi ro tín dụng ngăn hạn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Ông ích Khiêm Đa Nẵng”. Đề tài đã trình bày một cách cơ bản tình hình nủi ro tại ngân hàng.

doc38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 10/05/2013 | Lượt xem: 1894 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Một số vấn đề cơ bản về tín dụng và hoạt động của ngân hàng thương mại, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docMột số vấn đề cơ bản về tín dụng và hoạt động của ngân hàng thương mại.doc
Luận văn liên quan