Đề tài Nghiên cứu các giao thức định tuyến dữ liệu trên mạng diện rộng

Mục Lục PHẦNA: Cơ SỞ LÝ THUYẾT Chương l:TổNG QUAN VE MÔ HÌNH OSI VÀ MẠNG 1. Mô Hình Tham Chiếu OSI 1.1. Mô Hình Tham Chiếu OSI 1.1.1 Sự phát triển các chuẩn lập mạng trong mô hình OSI 1.1.2 Mục đích của mô hình tham chiếu OSI 1.1.3 Mô tả 7 lớp mô hình tham chiếu OSI 1.1.4 Sự đóng gói dữ liệu 1.1.5 Tên của dữ liệu tại mỗi lớp của mô hình OSI 1.2. So Sánh Mô Hình OSI Và Mô Hình TCP/IP 1.2.1 Vai trò của mô hình tham chiếu TCP/IP 1.2.2 Gọi tên và mô tả các lớp của mô hình tham chiếu TCP/IP 1.2.3 Sơ đồ giao thức của TCP/IP 1.2.4 So sánh mô hình OSI và mô hình TCP/IP 2. Mạng 2.1 Giới thiệu mạng 2.2 Mạng LAN 2.3 Mạng diện rộng WAN Chương 2:TổNG QUAN VỀ ROUTER VÀ CAU HÌNH ROUTER 1. Phần Mềm Hệ Điều Hành IOS Và cấu Trúc Nội Router 1.1 Phần Mềm IOS 1.2 Cấu Trúc Nội Router 2. Cấu Hình Router 2.1 Chế Độ Giao Tiếp 2.2 Đặt Tên Cho Router 2.3 Đặt mật mã cho Router 2.4 Kiểm tra bằng các lệnh show 2.5 Cấu hình cho các cổng trên router 2.5.1 Cấu hình cổng serial 2.5.2 Cấu hình cổng ethernet Tổng kết Chương 3:ĐỊNH TUYEN và các giáo thức định TUYEN Giới Thiệu 1. Định Tuyến Tĩnh 1.1 Hoạt động của định tuyến Tĩnh 1.2 Cấu hình đường cố định 1.3 Cấu hình đường mặc định cho router chuyển gói đi 1.4 Kiểm tra cấu hình và xữ lý sự cô" 2. Định tuyến động 2.1 lổng quan về Định Tuyến Động 2.1.1 Giới thiệu về giao thức định tuyến. 2.1.2 Mục đích và phân loại các giao thức định tuyến 2.1.3 Đặc điểm của giao thừc định tuyến theo vector khoảng cách 2.1.4 Đặc điểm của giao thức theo trạng thái đường liên kết 2.1.5 Các giao thức định tuyến 2.2 Định tuyến theo vector khoảng cách và trạng thái đường liên kết 2.2.1 Cập nhật Thông tin Định tuyến 2.2.2 Lỗi định tuyến động 2.2.3 Định nghĩa giá trị tối đa 2.2.4 Tránh định tuyến lập vòng bằng cách split horizon 2.2.5 Router poisoning 2.2.6 Tránh định tuyến lập vòng bằng cơ chế Cập nhật tức thời 2.2.7 Tránh lập vòng với thời gian holddown a/-RIP a.l Tiến trình của Rip a.2 Cấu hình Rip a.3 Sữ dụng lệnh ip classless a.4 Những vấn đề thường gặp khi cấu hình Rip a.5 Kiểm tra cấu hình Rip a.6 Tích hợp đường cố định với Rip Ò/-IGRP b.l Đặc điểm của IGRP b.2 Thông số định tuyến của IGRP b.3 Các loại đường trong IGRP b.4 Tính ổn định trong IGRP b.5 Cấu Hình IGRP b.6 Sự chuyển đổi từ Rip sang IGRP b.7 Kiểm tra cấu hình IGRP c/-Giao thức định tuyến động theo trạng thái đường liên kết-OSPF C.l-Tổng quát về OSPF c.1.1 Các loại mạng OSPF cl.2 Giao thức OSPF hello c.1.3 Các bước hoạt động của OSPF C.2 Cấu hình OSPF đơn vùng C.2.1 Cấu hình tiến trình định tuyến OSPF c.2.2 Cấu hình địa chỉ loopback cho OSPF và quyền ưu tiên cho router. c.2.3 Thay đổi giá trị chi phí của OSPF c.2.4 Cấu hình quá trình xác minh cho OSPF c.2.5 Cấu hình các thông số thời gian của OSPF c.2.6 OSPF thực hiện quảng bá đường mặc định C.2.7 Những lổi thường gặp trong cấu hình OSPF c.2.8 Kiểm tra cấu hình OSPF d/-EIGRP d.l Các khái niệm của EIGRP d.1.1 So sánh EIGRP và IGRP d. 1.2 Các khái niệm và thuật ngữ của EIGRP d.1.3 Các đặt điểm của EIGRP d.1.4 Các kỹ thuật của EIGRP d. 1.5 Cấu trúc dữ liệu của EIGRP d. 1.6 Thuật toán EIGRP d.2 Cấu hình EIGRP d.2.1 Cấu hình EIGRP d.2.2 Kiểm tra hoạt động của EIGRP d.2.3 Xây dựng bảng láng giềng d.2.4 Phát hiện đường đi d.2.5 Chọn đường d.2.6 Bảo trì bảng định tuyến PHẦN B : BÀI MÔ PHỎNG VE CÁC GIAO THỨC ĐỊNH TUYEN Bài l:Định Tuyến Tĩnh Bài 2:Giao thức Định tuyến Động 1/Giao Thức Định Tuyến Động Theo Vector Khoảng Cách 1.1 RIP 1.2 EIGRP 2/Giao Thức Định Tuyến Động Theo Đường Liên Kết- OSPF Tài liệu tham khảo / LỜI MỞ ĐẦU Mặc dù ngành công nghệ máy tính là một ngành non trẻ so với các ngành công nghệ khác,nhưng máy tính đã tạo nên những bước tiến ngoạn mục chỉ trong một thời gian ngắn.Trong hai thập niên đầu,các hệ thông máy tính chỉ được đặt tại các trung tâm,các công ty cở trung,các trung tâm nghiên cứu.Khi nhu cầu sữ dụng tăng dần lên máy tính cần được thu nhỏ lại và bắt đầu xuâ't hiện máy tính cá nhân (PC).NÓ trở nên tiên ích và thông dụng.Do việc chia sẽ các thông tin giữa các máy tính thì rất cần thiết trong hoạt động kinh doanh cũng như trong cuộc sống,do đó việc liên kết các máy tính lại với nhau là một nhu cầu cấp bách.Cùng lúc đó, việc hội nhập giữa máy tính và các kỹ thuật truyền tin đã tạo điều kiện cho việc tổ chức các mạng máy tính. Quá trình liên kết các máy tính lại với nhau là một công việc khá phức tạp và cần những thiết bị chuyên dùng.Trong đó Router là một thiết bị khá quan trọng và gần như là không thể thiếu trong một liên mạng.Nhờ vào hoạt động định tuyến và chuyển mạch mà các gói thông tin mới có thể được truyền qua lại giữa các máy tính ở những vị trí địa lý cách xa nhau. Mạng máy tính là một vấn đề râ't rộng và phức tạp. Ở đề tài này em xin trình bày một phần trong mạng máy tính ,đó là hoạt động định tuyến và cách cấu hình định tuyến trong router.Định tuyến là quá trình router thực hiện để chuyển gói dữ liệu tđi mạng đích dựa vào địa chỉ IP đích của gói dữ liệu.Có nhiều giao thức định tuyến,việc tìm hiểu rõ về các giao thức định tuyến sẽ giúp ích ta rất nhiều trong việc lựa chọn giao thức cho phù hỢp.Và ở đây em cũng đã trình bày rõ về cách cấu hình cho từng giao thức định tuyến,cùng với những bài mô phỏng trên phần mền. Trong quá trình làm luận văn,mặc dù đã cố gắng,nhưng vẫn sẽ những sai sót.Mong quý thầy cô thông cảm và chỉ dẫn em thêm.Xin chân thành cảm ơn .

pdf126 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/06/2013 | Lượt xem: 2678 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu các giao thức định tuyến dữ liệu trên mạng diện rộng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu các giao thức định tuyến dữ liệu trên mạng diện rộng.pdf