Đề tài Nghiên cứu phát triển các loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

PHẦN I: CƠ SỞ LÝ LUẬN.- I.Tính cấp thiết của đề tài; II.Sản phẩm du lịch và các loại hình sản phẩm du lịch; III.Nghiên cứu và pah1t triển các loại hình sản phẩm du lịch và hoạt động dịch vụ du lịch ở một vùng (quốc gia, địa phương).- PHẦN II: CƠ SỞ PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG.- I.Các điều kiện phát triển các loại hình sản phẩm và hoạt động dịch vụ du lịch của thành phố Đà Nẵng; II.Phân tích cơ cấu các nguồn khách, các đặc điểm thị trường gởi khách của Đà Nẵng.- PHẦN III: TÌNH HÌNH KHAI THÁC CÁC LOẠI HÌNH DU LỊCH VÀ HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TP.ĐÀ NẴNG.- I.Bối cảnh quốc tế và trong nước; II.Tình hình khai thác các loại hình hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn TP.Đà Nẵng. - PHẦN IV: PHÁT TRIỂN CÁC LOẠI HÌNH DỊCH VỤ DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TP.ĐÀ NẴNG.- I.Quan điểm và phương hướng phát triển; II.Phát triển các loại hình dịch vụ; II.Phát triển các hoạt động dịch vụ du lịch.- PHẦN V: GIẢI PHÁP.- PHẦN VI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.

pdf257 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 2375 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Nghiên cứu phát triển các loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5248-le.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-le.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf 5248-le.pdf 5248-chan.pdf 5248-le.pdf

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu phát triển các loại hình và hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.pdf
Luận văn liên quan