Đề tài Những biện pháp và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình

Danh mục nhũng cụm từ viết tắt Lời nói đầu Chương I. Một số vấn đề cơ bản về công tác huy động vốn ở ngân hàng thương mại 6 1.1. Lý luận chung về nguồn vốn của NHTM 6 1.1.1. Nguồn vốn của NHTM . 1.1.2.1. Vốn tự có. 6 1.1.2.2. Nguồn vốn huy động. 7 1.1.2.3. Nguồn vốn đi vay.của ngân hàng khác 10 1.1.2.4. Nguồn vốn trong thanh toán. 11 1.1.2. Vai trò của vốn trong hoạt động kinh daonh của NHTM 11 1.1.2.1. Quản lý quy mô phạm vi thanh toán 12 1.1.2.2. Quản lý quyền lực cạnh tranh. 12 1.1.2.3. Quản lý khả năng thanh toán. 13 1.2. Hiệu quả công tác huy động vốn của NHTM 9 1.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả huy động vốn của NHTM 9 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả .10 1.2.2.1 Mức thuận lợi và lợi ích gửi tiền của khách hàng gửi tiền .10 1.2.2.2. Mức độ đa dạng hoá của các hình thức huyđộngvốn 10 1.2.3. Chi phí huy động vốn .11 1.2.3.1 .Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác huy động vốn. 11 1.2.3.2. Các nhân tố chủ quan. 11 1.2.3.3.Các nhân tố khách quan. 13 Chương II. Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTNT Yên Khánh. 19 2.1- Quá trình hình thành và phát triển NHNo&PTNT Yên Khánh 14 2.1.1- Cơ cấu tổ chức 14 2.1.2-Tình hình hoạt động kinh doanh của NHNo&PTNT Yên Khánh 15 2.1.2.1 Khái quát công tác nguồn 15 2.1.2.2 Tình hình sử dụng vốn tại NHNo Huyện Yên Khánh 16 2.2.Thực trạng huy động vốn tại NHNo&PTNT Yên Khánh 19 2.2.1. Kết quả huy động 19 2.2.2 Hạn chế và nguyên nhân trong công tác huy động vốn tại chi nhánh NHNO & PTNT Huyện Yên Khánh 27 Chương III. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại chi nhánh NHNo&PTYên Khánh 32 3.1- Định hướng công tác huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Yên Khánh. 32 3.2- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác huy động vốn tại Chi nhánh NHNo&PTNT Yên Khánh 33 3.2.1- Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn. 33 3.2.2- áp dụng chính sách lãi suất linh hoạt đối với các loại tiền gửi của khách hàng 35 3.2.3. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật và ứng dụng công nghệ ngân hàng hiện đại nhằm đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu của khách hàng, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh của ngân hàng với các ngân hàng khác. 36 3.2.4- Thực hiện tốt chính sách khách hàng và chiếm lược Marketing. 36 3.2.5- Phát huy tối đa yếu tố con người. 37 3.2.6- Tạo sự phù hợp giữa công tác huy động vốn và công tác sử dụng vốn. 38 3.3- Một số kiến nghị nhằm mở rộng huy động vốn tại chi nhánh NHNo & PTNT Yên Khánh. 40 3.3.1- Kiến nghị đối với Chi nhánh NHNo&PTNT Yên Khánh. 40 3.3.2- Kiến nghị với NHNo&PTNT Việt Nam. 41 3.3.3- Kiến nghị với ngân hàng nhà nước. 42 3.3.4- Kiến nghị với nhà nước. 43 3.3.4.1- ổn định môi trường kinh tế vĩ mô 43 3.3.4.2- Tạo lập môi trường pháp lý ổn định, đồng bộ. 44 3.3.4.3- Môi trường xã hội. 45 Kết luận 39 C LỜI MỞ ĐẦU ựng với sự phỏt triển kinh tế - xó hội của Đất Nước thỡ Tỉnh Ninh Bỡnh ũng đó cú những bước phát triển vượt bậc. Trong những năm qua đời sống xó hội ngày càng được nâng cao, đó chính là nhờ sự đóng góp của nhiều ngành, nhiều cấp trong đó có sự đóng góp không nhỏ của hệ thống ngân hàng. Để có thể đứng vững trong cơ chế kinh tế thị trường với sự cạng tranh gay gắt, đũi hỏi ngành ngõn hàng phải tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa và nâng cao hơn nữa các hoạt động kinh doanh, để có thể thu hút được nhiều nguồn vốn nhiều khách hàng cũng như mang lại nhiều lợi nhuận cho ngõn hàng, trong đú hoạt động Huy Động vốn là hoạt động cơ bản và chiếm tỷ trọng lớn mang lại nhiều lợi nhuận chủ yếu cho ngân hàng , tuy nhiên nó cũng chứa đựng rất nhiều rủi ro và đây là vấn đề có tính thời sự mà ngân hàng hết sức quan tâm. Làm sao để có thể huy động được nhiều nguồn vốn nhàn dỗi và sử dụng đồng vốn có hiệu quả, đáp ứng được các mục tiêu kinh tế - xó hội và đem lại lợi nhuận cho chính mỡnh là một cõu hỏi lớn đang được đặt ra. Với ý nghĩa đó, qua quá trỡnh học tập và làm việc thực tế được tỡm hiểu tại Ngõn hàng NHNo&PTNT Chi nhỏnh Huyện Yờn Khỏnh – Tỉnh Ninh Bỡnh em đó chọn đề tài “Những biện pháp và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình” Nôi Dung cho chuyên đề tốt nghiệp của tôi: Ngoài phần mở đầu và kết luận chuyên đề gồm có 3 chương : Chương I: Một số vấn đề cơ bản về vấn đề huy đông vốn của Ngân hàng Thương mại Chương II: Thực trạng Công tác Huy Động Vốn Tại NHNo & PTNT Huyện Yên Khánh. Chương III: Một số giải và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả huy động vốn tại NHNo & PTNT Huyện Yên Khánh. Mặc dù đó cú nhiều cố gắng, nhưng kiến thức cũn nhiều hạn chế do đó chuyên đề cũn nhiều thiếu sút mong sự gúp ý của cỏc cụ chỳ, anh chị của Chi nhỏnh, cựng với ý kiến của giỏo viờn Bộ mụn ngõn hàng của trường Học Viện Ngõn Hàng - Phân Viện Bắc Ninh hướng dẫn để chuyên đề tụi được hoàn thiện hơn. Tụi xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tỡnh của cỏc Thầy, cụ Trường HVNH đặc biệt là cỏc thầy cụ khoa Ngõn hàng và ban lónh đạo, cỏc cụ chỳ, anh chị tại Chi nhỏnh NHNo&PTNT Huyện Yờn Khỏnh đó giỳp tụi hoàn thành chuyờn đề này.

doc50 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1735 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Những biện pháp và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trªn th­¬ng tr­êng. Cơ cấu Tổ chức bộ máy quản lý của NHNo & PTNT Huyện Yên Khánh như sau: Giám đốc Để biết được cơ chế tổ chức hoạt động của Chi nhánh ta xem sơ đồ sau: Phó giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phó giám đốc Phòng Kế Toán - Ngân quỹ Phòng Hành chính - Nhân sự Phòng Kinh doanh * Ghi chú: : Quan hệ trực tuyến : Quan hệ chức năng * Ban giám đốc: Gồm 03 người, 01 giám đốc phụ trách chung, 01 Phó Giám đốc trực tiếp phụ trách công tác kinh doanh, 01 Phó Giám đốc phụ trách trực tiếp công tác Kế toán - Ngân quỹ. * Phòng kinh doanh: Gồm 01 Trưởng Phòng phụ trách chung, 01 Phó phòng phụ trách công tác báo cáo, thống kê, kế hoạch, Phó phòng phụ trách công tác kiểm soát, thẩm định và 22 cán bộ được phân công bố trí phụ trách doanh nghiệp địa bàn các xã (thị trấn). Đây là phòng mũi nhọn, tập trung những hoạt động kinh doanh chính của ngân hàng quyết định phần lớn đến kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Yên Khánh. * Phòng Kế toán - Ngân quĩ: Gồm 01 Trưởng phòng phụ trách chung, 01 Phó phòng phụ trách công tác tiết kiệm nguồn vốn, phó phòng phụ trách công tác tin học điện toán và 21 thanh toán viên kế toán được bố trí thực hiện các công việc có liên quan đến thanh toán qua ngân hàng như mở tài khoản tiền gửi, thanh toán các loại séc, ngân phiếu … thực hiện thanh toán nội bộ, thực hiện thanh toán qua hệ thống điện tử và thanh toán bù trừ. Đảm nhận nhiệm vụ thu chi tiền mặt, kho quỹ đáp ứng đầy đủ lượng tiền mặt phục vụ hoạt động kinh doanh của chi nhánh. * Phòng Hành chính - Tổ chức cán bộ: Gồm 05 người, 01 Trưởng phòng có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho Ban giám đốc, thực hiện nhiệm vụ sắp xếp tuyển dụng, đề bạt nâng lương, thưởng cho cán bộ công nhân viên… Số còn lại đảm nhiệm các công việc liên quan đến công tác hành chính. 2.1.2 - T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp huyÖn Yªn Kh¸nh trong thêi gian qua. Ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp huyÖn Yªn Kh¸nh trong nh÷ng n¨m qua ®· qu¸n triÖt tinh thÇn cña NHNo&PTNT ViÖt Nam, ph¸t huy nh÷ng thuËn lîi, kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n víi sù nç lùc v­¬n lªn, phÊn ®Êu ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan, ®· tÝch cùc huy ®éng nguån vèn trªn ®Þa bµn ngµy mét t¨ng, ®Çu t­ tÝn dông tiÕp tôc ®­îc më réng vµ t¨ng tr­ëng ë mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu vÒ vèn cho ho¹t ®«ng SXKD cho c¸c ®èi t­îng kh¸ch hµng, cho yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ trªn ®Þa bµn, ®· lµm tèt c«ng t¸c kinh doanh tiÒn tÖ ®¶m b¶o an toµn, hiÖu qu¶ thùc hiÖn d©n chñ, c«ng khai trong c«ng t¸c chØ ®¹o ®iÒu hµnh, tõng b­íc ®­a ho¹t ®éng cña chi nh¸nh vµo kû c­¬ng nÒ nÕp. 2.1.2.1) Kh¸i qu¸t c«ng t¸c nguån vèn X¸c ®Þnh ®­îc sù cÇn thiÕt cña nguån vèn, ®©y lµ vÊn ®Ò quyÕt ®Þnh hµng ®Çu ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh NHNo&PTNT huyÖn Yªn Kh¸nh trong nh÷ng n¨m qua, b»ng nh÷ng h×nh thøc huy ®éng phong phó nh­ c¶i tiÕn quy tr×nh nghiÖp vô, ®æi míi phong c¸ch giao dÞch, më réng m¹ng l­íi hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ, c¶i tiÕn thñ tôc, giÊy tê giao dÞch. Ng©n hµng ®· sö dông linh ho¹t l·i suÊt vµ c¸c lo¹i h×nh huy ®éng kh¸c nhau cho phï hîp víi tõng thêi kú. Céng víi ®éi ngò c¸n bé Ng©n hµng nhiÖt t×nh, mÕn kh¸ch tuyªn truyÒn cô thÓ tõng lo¹i tiÒn göi ®Ó kh¸ch hµng lùa chän, nªn ®· thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng trong vµ ngoµi ®Þa bµn ®Õn göi ®¶m b¶o thu hót ®­îc nhiÒu vèn nhÊt, t¹o thÕ m¹nh trong c¹nh tranh ®¶m b¶o kinh doanh cã l·i. Do vËy mµ nguån vèn kinh doanh cña NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh trong nh÷ng n¨m qua ®· kh«ng ngõng ®­îc n©ng lªn. TÝnh ®Õn 31/12/2010 tæng nguån vèn huy ®éng lµ : 208,643 triÖu ®ång , t¨ng so víi n¨m 2009 lµ :137,960 triÖu®ång, t¨ng so víi n¨m tr­íc lµ : 70,683 triÖu ®ång. B¶ng 1 : Huy ®éng vèn t¹i NHN0 yªn kh¸nh N¡M 2009 Vµ 2010 ®v:TriÖu ®ång chØ tiªu N¨m 2009 N¨m 2010 sè tiÒn Sè tiÒn Nguån vèn huy ®éng 137,960 208,643 TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n : 63 339 TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n <12 th¸ng 95,167 179,270 TiÒn göi tiÕt cã kú h¹n > 12 th¸ng 42,730 29,034 (Nguån sè liÖu : B¸o c¸o tæng hîp nguån vèn vµ sö dông vèn n¨m 2010) 2.1.2.2) T×nh h×nh sö dông vèn t¹i Ng©n hµng n«ng nghiÖp huyÖn Yªn Kh¸nh : Song song víi viÖc huy ®éng vèn ho¹t ®éng TÝn dông NHNo huyÖn Yªn Kh¸nh ®· cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc. Tæng d­ nî ®Õn 31/12/2010 lµ :402,200 triÖu ®ång, N¨m 2009 lµ: 355,586 triÖu ®ång, t¨ng 46,614 triÖu ®ång, tèc ®é t¨ng tr­ëng lµ 11.6 %. ViÖc sö dông vèn lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh mang l¹i nguån thu nhËp chñ yÕu cña Ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam hiÖn nay. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ ph¶i sö dông vèn ®ã nh­ thÕ nµo ®Ó thu ®­îc lîi nhuËn cao nhÊt, ®ã lµ môc tiªu mµ bÊt cø nhµ kinh doanh nµo còng mong ®îi. Vèn ®· ®­îc huy ®éng mµ sö dông kh«ng hÕt, sö dông kh«ng cã hiÖu qu¶ g©y ra t×nh tr¹ng ø ®äng vèn hoÆc mÊt vèn sÏ lµm gi¶m hiÖu qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh g©y tæn thÊt cho ng©n hµng. §Ó t¨ng tr­ëng ho¹t ®éng kinh doanh, ng©n hµng ®· ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh cho vay nh»m t¨ng doanh sè cho vay, t¨ng tæng d­ nî, më réng thÞ tr­êng, thÞ phÇn. Ta xem xÐt t×nh h×nh thùc tÕ cña ng©n hµng N«ng nghiÖp huyÖn Yªn Kh¸nh vÒ c«ng t¸c cho vay qua b¶ng sè liÖu sau. B¶ng 2 : C¬ cÊu tÝn dông ph©n theo thêi h¹n §¬n vÞ tÝnh: TriÖu ®ång N¨m ChØ tiªu 2007 2008 2009 2010 Tæng d­ nî 287,255 313,052 355,586 402,200 1. Ng¾n h¹n 246,872 281,041 327,731 307,345 Tû träng 85,94% 89,77% 92,17% 76,42% 2. Trung, dµi h¹n 40,383 32,011 27,855 94,855 Tû träng 14,06% 10,23% 7,83% 23,58% (Nguån: b¸o c¸o NHNo huyÖn Yªn Kh¸nh n¨m: 2007, 2008, 2009, 2010) Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy d­ nî cho vay cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp huyÖn Yªn Kh¸nh ®¹t tèc ®é t¨ng tr­ëng nhanh qua c¸c n¨m. Tæng d­ nî cho vay vèn tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31/12/2010, t¨ng 46,614 triÖu so víi n¨m 2009, ®¹t 106% kÕ ho¹ch n¨m 2010 Ng©n hµng tØnh giao. §¹t møc d­ nî vµ møc t¨ng tr­ëng t­¬ng ®èi tèt. XÐt vÒ c¬ cÊu d­ nî theo thêi h¹n cho vay cña Ng©n hµng thÊy ®· cã sù thay ®æi theo chiÒu h­íng t¨ng dÇn tû lÖ cho vay trung dµi h¹n trong tæng d­ nî. XÐt vÒ tæng thÓ c¬ cÊu d­ nî th× tû lÖ vèn ®Çu t­ trung h¹n cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp huyÖn Yªn Kh¸nh chiÕm tû träng võa ph¶i trong tæng d­ nî ,c©n xøng víi nguån vèn huy ®éng ®Ó ®Çu t­ vèn trung h¹n cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp huyÖn Yªn Kh¸nh . Nh­ng trong thêi gian tíi ®©y Ng©n hµng cÇn chó träng h¬n n÷a vÒ ®Çu t­ cho vay trung, dµi h¹n n©ng dÇn tû lÖ nî trung, dµi h¹n trong tæng d­ nî nÕu kh«ng sÏ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn kh¶ n¨ng sinh lêi cña vèn vµ dÉn ®Õn ¶nh h­ëng ®Õn thu nhËp cña Ng©n hµng. + C¬ cÊu tÝn dông ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ : Cïng víi qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi kinh tÕ cña ®Êt n­íc, ngµnh ng©n hµng nãi chung, Ng©n hµng th­¬ng m¹i nãi riªng ®ang tõng b­íc thay ®æi c¬ cÊu tÝn dông, ®Ó ®¸p øng yªu cÇu cña nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vµ cña nhiÒu lo¹i h×nh doanh nghiÖp kh¸c nhau. Ng©n hµng N«ng nghiÖp huyÖn Yªn Kh¸nh còng qu¸n triÖt tèt ph­¬ng ch©m nµy: B¶ng 3 : Ph©n lo¹i d­ nî cho vay theo thµnh phÇn kinh tÕ §¬n vÞ: TtriÖu ®ång. ChØ tiªu 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 Sè d­ % Sè d­ % Sè d­ % Tæng d­ nî 313,052 100 355,586 100 402,200 100 D­ nî doanh nghiÖp 102,114 32,6 100,530 28,3 96,148 23,9 Tr. ®ã DNNN DNNQD 102,114 32,6 100,530 28,3 96,148 23,9 D­ nî hé c¸ thÓ 210,938 67,4 255,056 71,7 306,052 76,1 (Nguån sè liÖu tõ b¸o c¸o tæng kÕt NHNo huyÖn Yªn Kh¸nh 2008,2009,2010) Víi ba n¨m liªn tiÕp tõ n¨m 2008 ®Õn 2010 ta thÊy tû träng d­ nî cho vay kinh tÕ ngoµi quèc doanh lu«n chiÕm tû träng lín: N¨m 2008 chiÕm 32,6%, N¨m 2009 chiÕm 28,3% vµ ®Õn n¨m 2010 th× chiÕm 23,9%. Sè liªu cho thÊy d­ nî cña hé c¸ thÓ t¨ng dÇn qua c¸c n¨m 2008 lµ : 67.4 % vµ 2009 lµ : 71.7% cho ®Õn n¨m 2010 la 76,1% Tr­íc ®©y, tÝn dông tËp trung ®Çu t­ chñ yÕu vµo kinh tÕ quèc doanh. Nh­ng do nÒn kinh tÕ chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n­íc vµ tiÕn tr×nh cæ phÇn ho¸ DNNN còng ®ang ®­îc triÓn khai triÖt ®Ó t¹i Ninh B×nh. Do vËy sè l­îng c¸c DNNN ngµy cµng Ýt ®i thay thÕ vµo ®ã lµ c¸c DN nhá vµ võa thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ. Nh¹y bÐn víi thÞ tr­êng NHNo huyÖn Yªn Kh¸nh ®· nhanh chãng chuyÓn m¹nh h­íng ®Çu t­ sang khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh. §ång thêi víi ®Æc thï cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp lµ cho vay chñ yÕu lµ hé s¶n xuÊt kinh doanh do ®ã kÕt qu¶ cho vay ®èi víi kinh tÕ ngoµi quèc doanh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp huyÖn Yªn Kh¸nh ngµy cµng ph¸t triÓn m¹nh. Song song víi sù ph¸t triÓn cña khèi l­îng tÝn dông víi kinh tÕ ngoµi quèc doanh lµ chÊt l­îng tÝn dông còng ngµy cµng ®­îc cñng cè bëi cho vay tíi nh÷ng doanh nghiÖp nhá vµ võa, doanh nghiÖp d©n doanh, hé s¶n xuÊt kinh doanh th× nguån vèn cña Ng©n hµng ®­îc ph©n chia ®Õn nhiÒu ®èi t­îng vay, tËp trung cho nhiÒu dù ¸n, do vËy kh¶ n¨ng thÊt tho¸t vèn lµ rÊt nhá. T×nh h×nh trªn cho thÊy Ng©n hµng N«ng nghiÖp huyÖn Yªn Kh¸nh mét mÆt võa chÊn chØnh cñng cè ho¹t ®éng theo chØ ®¹o cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam. MÆt kh¸c vÉn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng tÝn dông, kÕt qu¶ cho thÊy khèi l­îng tÝn dông cña khèi kinh tÕ ngoµi quèc doanh gi÷ vai trß quan träng vµ kh¶ n¨ng an toµn vèn cao h¬n so víi kinh tÕ quèc doanh. MÆt kh¸c, ®Ó ®¶m b¶o an toµn vèn hiÖn nay ng©n hµng N«ng nghiÖp huyÖn Yªn Kh¸nh thùc hiÖn nghiªm ngÆt c¸c quy ®Þnh ®¶m baá an toµn do ng©n hµng N«ng nghiÖp ViÖt Nam ban hµnh, chØ cho vay ®èi víi nh÷ng kh¸ch hµng cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh cã môc ®Ých kinh doanh râ rµng ph­¬ng ¸n kinh doanh kh¶ thi vµ tµi s¶n thÕ chÊp cÇm cè cã ®Çy ®ñ tÝnh ph¸p lý. 2.2- Thùc tr¹ng hiÖu qu¶ huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh.NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh. 2.1. 1-KÕt qu¶ huy ®éng vèn: §Ó thÊy ®­îc thùc tr¹ng huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh ta cã thÓ xem xÐt b¸ng sè liÖu sau: T×nh h×nh huy ®éng vèn tai Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh theo ®èi t­îng huy ®éng qua hai n¨m 2009- 20010 . §V:TriÖu ®ång ChØ Tiªu N¨m 2009 N¨m 2010 Sè TiÒn % Sè TiÒn % So víi N¨m 2009 Sè TiÒn % Huy ®éng vèn tõ d©n c­: + TGTK + KP, TP 2) Huy ®éng tõ TCKT 88,157 85,141 3,016 49,803 63,9 61,7 2,2% 36,1 154,737 146,892 7,845 53,726 74,2 70,5 3,8 25,8 +66,580 +61,751 +4,829 +3,923 +10,7 +8,8 +1.6 -10,3 Tæng céng 137,960 100 208,463 100 (Nguån: B¸o c¸o th­êng niªn cña Chi nh¸nh NHNo&PTNTYªn Kh¸nh) Qua b¶ng sè liÖu chøng tá nguån vèn huy ®éng ®· t¨ng tr­ëng mét c¸ch v÷ng ch¾c theo tõng n¨m, n¨m sau cao h¬n n¨m tr­íc. N¨m 2010 tæng nguån vèn huy ®éng ®¹t 208,463 triÖu ®ång, t¨ng 10.83%víi n¨m 2009. §Ó thÊy râ h¬n vÒ c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh ta xem xÐt cô thÓ c¸c chØ tiªu sau: + ChØ tiªu huy ®éng vèn tõ d©n c­: Cã thÓ nãi Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh lµ mét trong nh÷ng Chi nh¸nh cã thÕ m¹nh vÒ nguån vèn. Trong thêi gian qua, Chi nh¸nh ®· vËn dông nhiÒu biÖn ph¸p khai th¸c vèn theo h­íng æn ®Þnh vµ cã lîi trong kinh doanh. Huy ®éng vèn tõ d©n c­ chiÕm 1 phÇn tû träng trong tæng nguån vèn cña ng©n hµng. N¨m 2009 nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ lµ 88,157 triÖu ®ång chiÕm 63,9% tæng nguån vèn huy ®éng. Trong ®ã, t×nh h×nh huy ®éng vèn tiÒn göi tiÕt kiÖm gi÷ vÞ trÝ quan träng trong c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ cña Chi nh¸nh víi tû lÖ 63,9%, tiÕp theo ®ã lµ nguån tr¸i phiÕu, kú phiÕu lµ 2,2% n¨m 2009 Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn kh¸nh ®· t¹o ®­îc lßng tin ®èi víi kh¸ch hµng. Qua nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc cña ng©n hµng, kh¸ch hµng ®· thùc sù tin t­ëng göi tiÒn cña m×nh vµo ng©n hµng. §iÒu ®ã lµm cho tiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng ngõng t¨ng lªn vµ chiÕm tû träng lín trong tæng nguån vèn cña Chi nh¸nh. Sang n¨m 2010 tiÒn göi tiÕt kiÖm t­¬ng øng lµ 74,2%. vµ tr¸i phiÕu 3,8%. Nguån huy ®éng tõ tæ chøc kinh tÕ Ýt biÕn ®éng do t×nh h×nh c¸c doanh nghiÖp Ýt biÕn ®éng lín. 2.2.2. H¹n chÕ vµ nguyªn nh©n trong c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh. C«ng t¸c huy ®éng vèn ë Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh c«ng lín trong thêi gian võa qua. Tuy nhiªn, nh­ ®· nãi ë trªn c«ng t¸c huy ®éng vèn lµ mét ho¹t ®éng ng©n hµng phøc t¹p, linh ho¹t trong tõng thêi kú trªn b­íc ®­êng ho¹t ®éng c¶u m×nh ng©n hµng ph¶i võa lµm võa häc hái ®Ó kh«ng ngõng bæ xung vµ hoµn thiÖn, v× vËy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng khiÕm khuyÕt tån t¹i cÇn ph¶i kh¾c phôc ngay trong thêi gian tíi + H¹n chÕ thø nhÊt: ChiÕn l­îc kh¸ch hµng cña Chi nh¸nh ch­a ®­îc x¸c ®Þnh râ cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ: víi lîi thÕ lµ mét NHNo&PTNT chi nh¸nh cã mét l­îng kh¸ch truyÒn thèng, tuy nhiªn qua kh¶o s¸t thùc tÕ kh¸ch hµng truyÒn thèng cña chi nh¸nh cã tiÒn göi t¹i nhiÒu ng©n hµng kh¸c. Nh­ vËy, nÕu nguån tiÒn göi cña kh¸ch hµng bÞ ph©n t¸n th× nguån huy ®éng rÎ nhÊt cña chi nh¸nh bÞ san sÎ cho c¸c ng©n hµng b¹n. Trong quan hÖ göi tiÒn vµ lÜnh tiÒn cña d©n chóng ch­a ®­îc c¶i tiÕn nhiÒu, c¸c ho¹t ®éng nµy vÉn thùc hiÖn chñ yÕu lµ thñ c«ng vµ trùc tiÕp...mäi kho¶n tiÒn göi ë ng©n hµng, d©n chóng chØ nhËn ®­îc mét phÇn l·i, cßn c¸c mäi kho¶n tiÒn göi ë ng©n hµng, d©n chóng chØ nhËn ®­îc mét phÇn l·i, cßn c¸c tiÖn Ých kh¸c gÇn nh­ ch­a ®­îc thùc hiÖn: ChuyÓn ®æi chiÕt khÊu, thanh to¸n chi tr¶... Kh«ng nh÷ng thÕ viÖc huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm cña chi nh¸nh còng cßn mét sè bÊt cËp cÇn gi¶i quyÕt nh­: Thø nhÊt: Khi kh¸ch hµng ®Õn göi tiÕt kiÖm ng©n hµng sÏ trao l¹i cho kh¸ch hµng mét sæ tiÕt kiÖm, ng©n hµng gi÷ l¹i mét phiÕu l­u. Kh¸ch hµng muèn göi bao nhiªu lo¹i kú h¹n th× kh¸ch hµng sÏ cã bÊy nhiªu sè tiÕt kiÖm vµ ng©n hµng sÏ cã bÊy nhiªu phiÕu l­u. Víi c¸ch h¹ch to¸n nh­ vËy, kh¸ch hµng bÞ phiÒn hµ trong viÖc giao dÞch víi ng©n hµng, nh­ gi÷ nhiÒu sæ cã thÓ dÉn ®Õn mÊt m¸t hay mÊt thêi gian ®Ó lµm mét c«ng viÖc trïng lÆp. VÒ phÝa ng©n hµng ta còng thÊy sù trïng lÆp trong ghi chÐp sè liÖu, theo dâi sæ s¸ch tèn rÊt nhiÒu c«ng søc, tiÒn cña cña ng©n hµng Thø hai: Mçi kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch, cã ng­êi ®· quen víi ng©n hµng, cã ng­êi ch­a quen víi ng©n hµng nªn viÖc viÕt giÊy göi tiÒn, b¶ng kª tiÒn, giÊy rót tiÒn nhiÒu khi sai sãt. Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn kh¸nh sö dông lo¹i giÊy tr¾ng, dµy, cã mÉu s½n ®Ó kh¸ch hµng ®iÒn vµo mµ l¹i kh«ng cã h­íng dÉn chØ dÉn cô thÓ, g©y l·ng phÝ cho ng©n hµng, mÊt thêi gian cña kh¸ch hµng. Thø ba: lµ c¸ch tr¶ l·i tiÕt kiÖm cho tiÒn göi cña kh¸ch hµng. §èi víi lo¹i tiÒn göi tiÕt kiÖm cã k× h¹n, khi ®Õn h¹n kh¸ch hµng cÇn lÊy l·i, kÕ to¸n kh«ng thÓ ho¹ch to¸n cho kh¸ch hµng chØ rót l·i ra ®­îc, mµ ph¶i yªu cÇu kh¸ch hµng rót toµn bé c¶ gèc vµ l·i cña sæ cò sau ®ã l¹i göi gèc vµo mét sæ tiÕt kiÖm míi. KÕ to¸n sÏ tÊt to¸n sæ cò cña kh¸ch hµng, thiÕt lËp mét sæ míi cho kh¸ch hµng y trang nh­ sæ cò. V× vËy g©y phiÒn hµ cho kh¸ch hµng v× kh¸ch hµng ph¶i lµm nhiÒu thñ tôc kh«ng cÇn thiÕt. Cßn vÒ phÝa ng©n hµng t¨ng chi phÝ in Ên, t¨ng c«ng søc lao ®éng. Thø t­, hiÖn nay ng©n hµng míi cã h×nh thøc huy ®éng tiÕt kiÖm tr¶ l·i sau, kh«ng cã h×nh thøc huy ®éng tiÕt kiÖm tr¶ l·i tr­íc vµ tr¶ l·i ®Þnh k×, ®iÒu nµy còng cßn lµ mét h¹n chÕ ®èi víi ng©n hµng bëi v× nh­ vËy ng©n hµng ch­a ®a d¹ng ®­îc c¸c lo¹i h×nh tiÕt kiÖm víi c¸c c¸ch thøc tr¶ l·i kh¸c nhau, do ®ã vÉn ch­a phôc vô mäi nhu cÇu cña kh¸ch hµng. MÆt kh¸c sù chªnh lÖch l·i suÊt gi÷a c¸c k× h¹n cßn qu¸ nhá, kh«ng t¹o ra sù hÊp dÉn v× ng­êi göi tiÕt kiÖm ph©n v©n kh«ng biÕt nªn chän k× h¹n nµo cho phï hîp. NÕu göi thêi h¹n ng¾n th× l·i suÊt vÉn b»ng víi L·I SuÊt c¸c kú dµi h¹n th× kh¸ch hµng se chi tËp chung göi vµo c¸c kú l·i suÊt ng¾n h¹n sÏ dÉn ®Õn kh¸ch hµng rót TiÒn Göi lam cho Ng©n hµng kh«ng chu ®éng ®­îc vÒ nguån vèn, göi lo¹i cã k× h¹n dµi h¬n th× l·i suÊt kh«ng cã chªnh lÖch nªn thu hót ®­îc rÊt Ýt Kh¸ch Hµng. ChÝnh v× vËy ng©n hµng kh«ng thu hót ®­îc kh¸ch hµng toµn t©m toµn ý víi ng©n hµng. Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh ho¹t ®éng kinh doanh, chi nh¸nh ch­a ph¶i ®i vay tæ chøc tÝn dông kh¸c mµ cßn lu«n cã nguån cho tæ chøc tÝn dông kh¸c vay vµ ®iÒu vÒ héi së. §©y lµ ®iÒu võa ®¸ng mõng võa ®¸ng lo cña chi nh¸nh. §¸ng mõng bëi chi nh¸nh ®· kh«ng ph¶i sö dông nguån vèn cã l·i suÊt ®Çu vµo qu¸ cao ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng kinh doanh, mÆt kh¸c ng©n hµng ®· cã kh¶ n¨ng kinh nghiÖm huy ®éng vèn tèt, thu hót ®­îc nhiÒu ®èi t­îng kh¸ch hµng, c¶ d©n c­ vµ c¸c tæ chøc kinh tÕ göi tiÒn vµo ng©n hµng – nguån vèn dåi dµo mµ l·i suÊt l¹i thÊp h¬n so víi l·i suÊt ®i vay tæ chøc tÝn dông kh¸c. Nh­ng ®iÒu ®¸ng lo h¬n bëi kh¶ n¨ng sö dông vèn cña ng©n hµng cßn qu¸ non kÐm, ch­a tiÕp cËn ®­îc víi thÞ tr­êng ®Çy tiÒm n¨ng. Mµ ng©n hµng nh­ ®· nãi ë trªn lµ ®¬n vÞ ®i vay ®Ó cho vay - ®©y lµ hai ho¹t ®éng vô chñ yÕu cña ng©n hµng vËy mµ chi nh¸nh míi hoµn thµnh ®­îc mét nhiÖm vô, cßn mét nhiÖm vô cßn ®Çy h¹n chÕ vµ v­íng m¾c. §©y lµ c©u hái ®Æt ra cho Ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn ng©n hµng . MÆt kh¸c, sè l­îng kh¸ch hµng cã quan hÖ tiÒn göi, tiÒn vay víi ng©n hµng cßn ch­a nhiÒu, thÞ phÇn cña ng©n hµng cßn qu¸ nhá bÐ so víi c¸c ng©n hµng kh¸c trªn ®Þa bµn, kh¶ n¨ng c¹nh tranh cßn h¹n chÕ do n¨ng lùc vµ tiÒm lùc cña chi nh¸nh cã h¹n. Chªnh lÖch l·i suÊt ch­a ®¹t chØ tiªu Tæng gi¸m ®èc giao, h×nh thøc huy ®éng vèn ch­a ®a d¹ng, ch­a phong phó, thñ tôc chøng tõ kÕ to¸n cßn r­êm rµ, phøc t¹p nªn ch­a thu hót ®­îc nguån tiÒn nhµn rçi cña d©n c­ vµ tæ chøc kinh tÕ. Ho¹t ®éng tÝn dông cßn ch­a ®­îc më réng, ch­a tiÕp cËn ®­îc víi mäi thµnh phÇn kinh tÕ trong x· héi, nhÊt lµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, doanh nghiÖp võa vµ nhá, c¸ nh©n.... C¸c dÞch vô cña ng©n hµng cßn ch­a ®a d¹ng, ch­a tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng khi ®Õn giao dÞch, thanh to¸n víi ng©n hµng. Tuy ®· cã ¸p dông phÝ dÞch vô khuyÕn m¹i ®Ó l«i kÐo kh¸ch hµng vÒ víi ng©n hµng nh­ng thu dÞch vô trªn tæng thu cßn chiÕm tû lÖ rÊt thÊp (d­íi 4%). Nguyªn nh©n: C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh ch­a phong phó, cßn ®¬n ®iÖu, phÇn lín lµ c¸c h×nh thøc huy ®éng truyÒn thèng. M¹ng l­íi huy ®éng vèn tuy ®· ®­îc më réng nh­ng ch­a ®¸p øng ®­îc kh¸ch hµng, ®«i khi kh¸ch hµng ch­a lµ “th­îng ®Õ” cña ng©n hµng. Kh¸ch hµng sÏ chØ ®Õn giao dÞch, göi tiÒn t¹i nh÷ng ng©n hµng cã c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i, thuËn tiÖn, cã b·i ®ç xe réng... ®¸p ÷ng nh÷ng ®ßi hái nµy trong thêi gian qua chi nh¸nh ®· cã nh÷ng c¶i tiÕn, ¸p dông mét sè c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, t¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt song vÉn ch­a cã sù chuyÕn biÕn lín. Mét nguyªn nh©n n÷a lµ chi nh¸nh hÇu nh­ chØ lµm c«ng t¸c tiÕp thÞ, qu¶ng c¸o, mçi khi cÇn huy ®éng vèn lµm sao ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cÊp b¸ch cña m×nh trong mét thêi gian nµo ®ã. Cßn chÝnh s¸ch thu hót vèn trong d©n chóng qua nh÷ng ho¹t ®éng dÞch vô hoÆc quyÒn lîi cña ng­êi göi tiÒn th× Ýt ®­îc qu¶ng c¸o. Do vËy, sù hiÓu biÕt cña ng­êi d©n ®èi víi chi nh¸nh cßn bÞ h¹n chÕ. §iÒu ®ã ¶nh h­ëng rÊt nhiÒu ®Õn kh¶ n¨ng huy ®éng vèn cña ng©n hµng. + H¹n chÕ thø hai: Chi nh¸nh ch­a huy ®éng ®­îc nhiÒu nguån vèn trung - dµi h¹n: MÆc dï hiÖn nay, c¬ cÊu nguån vèn huy ®éng cña chi nh¸nh ®· cã nh÷ng chuyÓn biÕn tÝch cùc song tû träng huy ®éng vèn dµi h¹n cßn thÊp so víi tû träng vèn ng¾n h¹n. §Ó phôc vô cho c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc, nhu cÇu vèn trung - dµi h¹n cho nÒn kinh tÕ lµ mét vÊn ®Ò ®ang ®­îc c¸c nhµ l·nh ®¹o, c¸c cÊp, c¸c ngµnh, ®Æc biÖt lµ NHNN quan t©m. Nguyªn nh©n: Së dÜ cßn h¹n chÕ trªn lµ do l·i suÊt huy ®éng vèn vµ cho vay dµi h¹n cao mµ nguån vèn cña c¸c NHTM chñ yÕu lµ ng¾n h¹n nªn kh«ng thÓ cho vay trung - dµi h¹n do cho vay trung - dµi h¹n cã rñi ro cao buéc c¸c ng©n hµng ph¶i thËn träng h¬n khi cho vay. Tuy nÒn kinh tÕ n­íc ta ®· tho¸t khái khñng ho¶ng, l¹m ph¸t ®· ®­îc kiÒm chÕ nhung ch­a thùc sù v÷ng ch¾c, nguy c¬ t¸i l¹m ph¸t vÉn cßn nªn mét bé phËn nhá d©n c­ vµ c¸c doanh nghiÖp cã thu nhËp cao, cã viÖn trî tiÒn n­íc ngoµi vÉn ch­a d¸m göi tiÒn víi thêi h¹n dµi do sî bÞ mÊt vèn bëi l¹m ph¸t r×nh rËp. H¬n n÷a nÒn kinh tÕ thiÕu vèn lµ néi thùc tr¹ng x¶y ra tõ tr­íc tíi nay mµ Nhµ n­íc ch­a ®­a ra mét chÝnh s¸ch ®óng ®¾n, kÞp thêi ®Ó th¸o gì. Sè vèn nhµn rçi trong d©n c­ vÉn cßn nhiÒu mµ ch­a huy ®éng ®­îc ®Ó ®Çu t­. + H¹n chÕ thø ba: C¸c h×nh thøc huy ®éng vèn ngo¹i tÖ cßn bÞ h¹n chÕ: C«ng t¸c huy ®éng vèn ë chi nh¸nh cßn gÆp nhiÒu khã kh¨n. Bªn c¹nh ®ã viÖc më tµi kho¶n c¸ nh©n ë ng©n hµng cßn Ýt. HiÖn nay t¹i chi nh¸nh chØ cã kho¶ng 200 kh¸ch hµng lµ tæ chøc kinh tÕ vµ c¸ nh©n më tµi kho¶n giao dÞch. + Nguyªn nh©n: Do ®Æc thï riªng chi nh¸nh NHNo&PTNTYªn kh¸nh lµ mét NHNo&PTNT nªn viÖc huy ®éng vèn ngo¹i tÖ cßn thÊp h¬n so víi c¸c NHTM thuéc hÖ thèng NHCT, NHDT. H¬n n÷a l·i suÊt tiÒn göi ngo¹i tÖ ch­a thùc sù hÊp dÉn kh¸ch hµng víi l·i suÊt ®ång néi tÖ hiÖn nay xu h­íng cña ng­êi d©n th­êng gi÷ ngo¹i tÖ vµ vµng nªn sè l­îng ngo¹i tÖ ®­a vµo ®Çu t­ cßn thÊp. Tãm l¹i, trong thùc tr¹ng huy ®éng vèn cña chi nh¸nh nªu trªn ®· cã nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ vÒ ho¹t ®éng huy ®éng vèn nh­ng bªn c¹nh ®ã vÉn cßn nh÷ng h¹n chÕ ®· phÇn nµo ¶nh h­ëng kh«ng tèt ®Õn c«ng t¸c t¨ng tr­ëng nguån vèn cña ng©n hµng. Tuy nhiªn, dï nh÷ng h¹n chÕ nµy cã xuÊt ph¸t tõ nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan hay kh¸ch quan th× vÉn ®ßi hái chi nh¸nh NHNo&PTNTYªn kh¸nh cÇn ®­a ra c¸c biÖn ph¸p. ch­¬ng III Mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh NHNo&PTnt Yªn kh¸nh 3.1- §Þnh h­íng c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT yªn kh¸nh. Huy ®éng vèn ®Ó thùc hiÖn ph­¬ng ch©m “§i vay ®Ó cho vay “lu«n lµ ®Þnh h­íng chiÕn l­îc ®­îc chi nh¸nh ®Æc biÖt coi träng : ChØ tiªu cô thÓ:N¨m 2010 + Nguån vèn 105 tû t¨ng 22 % so víi n¨m 2009. trong ®ã: Nguån vèn huy ®éng tõ d©n c­ 90 tû ®ång Nguån vèn tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ 15 tû ®ång + D­ nî ph¸n ®Êu t¨ng 20% . nh­ng Ýt nhÊt lµ 190 tû + Trong ®ã d­ nî doanh nghiÖp nhµ n­íc 10 tû. + D­ nî doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh 90 tû + D­ nî cho vay tÝn dông lµ 85 tû + D­ nî c¸c ®èi t­îng kh¸c 5tû + D­ nî ng¾n h¹n 65% + Trung dµi h¹n 35%. + Tæng dÞch vô chiÕm 10% tæng thu. + T¨ng tr­ëng lîi nhuËn 20%. + T¹o lËp nguån tµi chÝnh æn ®Þnh, ®¶m b¶o quü thu nhËp , ®ñ chi l­¬ng theo hÖ sè tèi ®a cña NHNN cho ng­êi lao ®éng vµ cã mét phÇn tÝch luü ®Ó t¨ng n¨ng lùc c¹nh tranh. Tr­íc m¾t Chi nh¸nh NHNo&PTNTYªn Kh¸nh ®· nhËn ra nhiÒu th¸ch thøc ®ang chê ®îi m×nh trong ho¹t ®éng kinh doanh. C¹nh tranh tiÕp tôc t¨ng lªn, nguån vèn nhµn dçi trong c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc sÏ gi¶m dÇn, ®ßi hái cña kh¸ch hµng ngµy mét cao h¬n, môc tiªu cña chi nh¸nh vÉn lµ nhanh chãng n©ng cao tr×nh ®é c¸n bé c¶ vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, t¸c phong giao dÞch - ®©y cã thÓ lµ thÕ m¹nh cña ng©n hµng trong m«i tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay. TiÕp tôc tiÕp cËn s¶n phÈm dÞch vô míi vµ c«ng nghÖ míi; t×m thÞ tr­êng ®Ó më réng thÞ phÇn ®¶m b¶o t¨ng hiÖu qu¶ tõng b­íc theo ®óng tinh thÇn “bÒn v÷ng, kiÓm so¸t ®­îc vµ cã lêi ” Sau mét thêi gian thùc tËp ë chi nh¸nh cïng víi nh÷ng lý luËn thùc tiÔn ®­îc häc t¹i tr­êng, xuÊt ph¸t tõ nh÷ng nguyªn nh©n chñ quan vµ nh÷ng mÆt tån t¹i cïng víi c¨n cø vµo ®Þnh h­íng môc tiªu cña chi nh¸nh, t«i xin ®­a ra mét sè gi¶i ph¸p, kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn nãi chung vµ kÕ to¸n huy ®éng vèn nãi riªng t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh. 3.2- Mét sè gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c huy ®éng vèn t¹i Chi nh¸nh NHNo&PTNT yªn kh¸nh 3.2.1- §a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn. Trong thêi gian qua, Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh ®· ¸p dông nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn vµ ®· ®¹t ®­îc mét sè kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ. Tuy nhiªn, trªn thùc tÕ cßn béc lé nhiÒu h¹n chÕ cÇn ®­îc kh¾c phôc. Tr­íc t×nh h×nh míi nµy, Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh ph¶i ®a d¹ng ho¸ h×nh thøc huy ®éng vèn, th­êng xuyªn c¶i tiÕn c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn theo h­íng cã lîi cho kh¸ch hµng mµ ng©n hµng vÉn ®¹t hiÖu qu¶. ë ch­¬ng II chóng ta thÊy Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh huy ®éng vèn chñ yÕu qua hai kªnh tiÒn göi cña tiÕt kiÖm cña d©n c­ vµ ph¸t hµnh giÊy tê cã gi¸. Ng©n hµng cÇn tiÕp tôc ph¸t huy c¸c h×nh thøc huy ®éng truyÒn thèng nh­ tiÒn göi tiÕt kiÖm, cña d©n c­ tiÒn cô thÓ ngoµi lo¹i 3, 6, 12 th¸ng nªn thªm lo¹i dµi h¹n nh­ 1, 3, 5, 10 hay 15 n¨m cïng víi viÖc ®­a thªm c¸c yÕu tè chuyÓn nh­îng ®Ó thuËn tiÖn cho viÖc b¸n l¹i cña c¸c c¸ nh©n, doanh nghiÖp hay c¸c NHTM tr­íc ngµy ®Õn h¹n. Bªn c¹nh ®ã cÇn ®­a ra nhiÒu h×nh thøc huy ®éng vèn míi nh­ tiÒn göi tiÕt kiÖm cã th­ëng... Ng©n hµng còng cÇn quan t©m h¬n n÷a ®Õn viÖc huy ®éng tiÒn göi qua tµi kho¶n thanh to¸n, ®iÒu nµy còng cã nghÜa lµ khuyÕn khÝch d©n c­ lµm quen víi viÖc më tµi kho¶n vµ thanh to¸n qua ng©n hµng. Thùc tÕ cho thÊy nÕu thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy sÏ t¹o ra ®­îc mét nguån vèn lín cho ng©n hµng víi chi phÝ huy ®éng rÎ nhÊt. §Ó lµm ®­îc ®iÒu nµy trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay cÇn quy ®Þnh c¸c tæ chøc hµnh chÝnh sù nghiÖp kÓ c¶ Kho B¹c Nhµ n­íc më tµi kho¶n vµ thanh to¸n qua ng©n hµng t¹o ®iÒu kiÖn cho ng©n hµng sö dông khèi l­îng tiÒn mÆt t¹m thêi nhµn rçi cña c¸c ®¬n vÞ nµy vµo qu¸ tr×nh tµi trî cho c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh. Sù t¸ch b¹ch vÒ thanh to¸n vµ më tµi kho¶n cña hÖ thèng c¸c c¬ quan thuéc ng©n s¸ch Nhµ n­íc vµ thanh to¸n qua Kho b¹c ®· lµm cho nÒn kinh tÕ thiÕu vèn l¹i cµng thiÕu vèn h¬n trong lóc ®ã tiÒn t¹m thêi nhµn rçi trong hÖ thèng ng©n s¸ch l¹i kh«ng ®­îc tËn dông, tÊt nhiªn trong tr­êng hîp kho b¹c lµ thµnh viªn cña thÞ tr­êng liªn ng©n hµng th× sè tiÒn t¹m thêi nhµn rçi ®ã vÉn ®­îc tËn dông ®em l¹i hiÖu qu¶ cao. HiÖn nay cßn cã nhiÒu doanh nghiÖp cã nguån tiÒn lín nh­ b­u ®iÖn, ®iÖn lùc, kho b¹c.. nªn cÇn tæ chøc thu qua hÖ thèng ng©n hµng b»ng c¸ch yªu cÇu ng­êi thanh to¸n nép tiÒn kh«ng ph¶i ®Õn c¬ quan thu tiÒn cña c¸c tæ chøc nãi trªn ®Ó thu tiÒn hay ph¶i trùc ë nhµ ®Ó tr¶ tiÒn trùc tiÕp qua ®i thu. §¬n vÞ thô h­ëng còng tiÕt kiÖm ®­îc chi phÝ ph¶i ®i thu qua tõng hé gia ®×nh, tõng ®¬n vÞ, cßn c¸c ng©n hµng qu¶n lý tµi kho¶n cña c¸c ®¬n vÞ vµ c¸ nh©n nãi trªn cã thÓ sö dông sè tiÒn göi cña hä ®Ó t¨ng c­êng nguån vèn huy ®éng cña m×nh.NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh nªn cã ph­¬ng ¸n ®Ó tiÕp cËn vµ triÓn khai theo h×nh thøc nµy. §Ó ®a danhg ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña ng©n hµng cÇn ph¶i ®­a ra h×nh thøc dÞch vô nhËn vµ tr¶ tiÒn ngoµi giê cña ng©n hµng (ngoµi giê hµnh chÝnh, c¸c ngµy nghØ, ngµy lÔ gi¸p tÕt). §ång thêi, ng©n hµng cÇn thö nghiÖm h×nh thøc thu nhËn tiÒn t¹i nhµ, t¹i v¨n phßng cña doanh nghiÖp, sau ®ã chÝnh thøc ¸p dông ë nh÷ng n¬i cã ®ñ ®iÒu kiÖn, vÊn ®Ò huy ®éng vèn trung - dµi h¹n lµ vÊn ®Ò khã kh¨n ®èi víi hÖ thèng NHTM hiÖn nay. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy ®ßi hái sù chó ý, quan t©m cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp nhµ n­íc. HiÖn nay, còng nh­ c¸c NHTM kh¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh rÊt dÌ dÆt vµ lo l¾ng khi ®­a ra c¸c biÖn ph¸p thu hót nguån vèn trung - dµi h¹n. V× thÕ ®Ó ®¸p øng ®­îc nhu cÇu vèn cho nÒn kinh tÕ tr­íc m¾t, NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh muèn ®Èy m¹nh c«ng t¸c huy ®éng vèn dµi h¹n cã hiÖu qu¶ cô thÓ cÇn ph¶i m¹nh d¹n tõng b­íc më réng c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn: Göi mét lÇn rót l·i hµng th¸ng, th¸ng nµo còng göi vµo mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh vµo mét tµi kho¶n víi thêi h¹n trªn mét n¨m vµ ®­îc h­ëng l·i suÊt cã kú h¹n... cã nh­ vËy míi khuyÕn khÝch ®­îc kh¸ch hµng göi tiÒn cã kú h¹n dµi h¬n, t¹o nguån vèn æn ®Þnh cho ng©n hµng. Trªn ®©y lµ nh÷ng gi¶i ph¸p ®a d¹ng hãa c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn nãi chung cßn cô thÓ trong kÕ to¸n huy ®éng vèn nãi riªng cã thÓ cã nh÷ng gi¶i ph¸p sau: + Huy ®éng vèn qua tiÒn göi tiÕt kiÖm, chóng ta thÊy Chi nh¸nh NHNo&PTNT yªn kh¸nh tuy ®· ®­a ra nhiÒu kú h¹n göi víi nhiÒu l·i suÊt kh¸ch nhau tuy nhiªn ®é chªnh lÖch gi÷a c¸c møc l·i suÊt cña c¸c kú h¹n cßn qu¸ Ýt, kh«ng ®¸ng kÓ, kh«ng thùc sù thu hót kh¸ch hµng. MÆt kh¸c quÇy tiÒn göi tiÕt kiÖm cña d©n chóng ph¶i ®­îc ph©n bè ë nhiÒu n¬i, ®¶m b¶o thuËn tiÖn cho kh¸ch hµng. + 3.2.2- ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt linh ho¹t ®èi víi c¸c lo¹i tiÒn göi cña kh¸ch hµng L·i suÊt lµ mét trong nh÷ng yÕu tè kinh tÕ t¸c ®éng m¹nh mÏ ®Õn viÖc thu hót vèn tiÒn göi, kú phiÕu, tr¸i phiÕu. ThÊy râ ®­îc vai trß ®ã nªn tõ khi ho¹t ®éng. + 12 th¸ng rót tr­íc h¹n ®­îc h­ëng l·i suÊt cña c¸c møc kú h¹n thÊp h¬n nh­ kú h¹n 9 th¸ng, 6 th¸ng, 5 th¸ng... + 9 th¸ng rót tr­íc h¹n th× h­ëng l·i suÊt 6 th¸ng, 3 th¸ng... + 6 th¸ng rót tr­íc h¹n th× h­ëng l·i suÊt 5 th¸ng, 3 th¸ng... Tuú thuéc vµo kh¸ch hµng rót tiÒn t­¬ng tù víi lo¹i kú h¹n nµo th× ng©n hµng sÏ ¸p dông møc l·i suÊt t­¬ng ®­¬ng nh­ vËy, L·i suÊt phï hîp víi tõng thêi ®iÓm, phï hîp víi tõng khu vùc vµ phï hîp víi khung l·i suÊt do NHNN quy ®Þnh vµ ph¶i cã lîi cho ng­êi göi, ng­êi vay vµ cho c¶ ng©n hµng. 3.2.3. T¨ng c­êng c¬ së vËt chÊt kü thuËt vµ øng dông c«ng nghÖ ng©n hµng hiÖn ®¹i nh»m ®¸p øng mét c¸ch tèt nhÊt nhu cÇu cña kh¸ch hµng, ®ång thêi t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña ng©n hµng víi c¸c ng©n hµng kh¸c. Kh¸ch hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®­îc coi lµ th­îng ®Õ, kh¸ch hµng trong ngµnh ng©n hµng cßn quan träng h¬n bëi v× ng©n hµng võa lµ ng­êi cung øng vèn, võa lµ ng­êi tiªu thô dÞch vô ng©n hµng. Do vËy b»ng c¸ch hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng chÝnh lµ mét ph­¬ng ph¸p ®Ó tho¶ m·n nhu cÇu cña kh¸ch hµng mét c¸ch tèt h¬n. + T¨ng ®éi ngò c¸n bé tin häc còng nh­ phÇn mÒm øng dông t¹i NH + Tõng b­íc ¸p dông c¸c h×nh thøc cña ng©n hµng hiÖn ®¹i nh­ thÎ tÝn dông thÎ ®iÖn tö ®Ó kh¸ch hµng göi vµ rót tiÒn mét c¸ch thuËn lîi. Tæ chøc thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, ®©y lµ vÊn ®Ò mang tÝnh ®ét ph¸ bëi nã cã thÓ huy ®éng tiÒn nhµn dçi triÖt ®Ó nhÊt. + C¶i tiÕn ph­¬ng thøc thanh to¸n qua ng©n hµng b»ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, v× nh­ vËy sÏ lµm t¨ng sè l­îng kh¸ch hµng cã nhu cÇu thanh to¸n ®Õn víi ng©n hµng. +ThÞ tr­êng ho¹t ®éng cña ng©n hµng lµ rÊt réng nh­ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh th× rÊt lín, søc m¹nh n»m trong tay nh÷ng ai cã ®Æc quyÒn vÒ c«ng nghÖ th«ng tin. 3.2.4- Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch kh¸ch hµng vµ chiÕn l­îc Marketing. Kh¸c víi nh÷ng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c, trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng th× quan hÖ gi÷a ng©n hµng vµ kh¸ch hµng mang tÝnh th­êng xuyªn vµ l©u dµi. Kh¶ n¨ng tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng phô thuéc chñ yÕu vµo ch÷ tÝn víi kh¸ch hµng kÓ c¶ kh¸ch hµng göi tiÒn vµ kh¸ch hµng vay tiÒn. §iÒu ®ã kh¼ng ®Þnh chÝnh s¸ch kh¸ch hµng lµ mét biÖn ph¸p quan träng kh«ng thÓ thiÕu ®­îc trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. §Ó thu hót kh¸ch ®Õn víi ng©n hµng ngµy mét nhiÒu th× ng©n hµng ph¶i ®Æt ra chiÕn l­îc kh¸ch hµng. Trong thêi gian qua, Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh ®· coi träng viÖc duy tr× c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng cã chÝnh s¸ch l·i suÊt ­u ®·i víi kh¸ch hµng c¸ nh©n, tæ chøc kinh tÕ cã sè d­ tiÒn göi cao, tÆng quµ vµ chóc kh¸ch hµng trong nh÷ng dÞp lÔ tÕt... Do vËy ho¹t ®éng khuyÕch tr­¬ng, qu¶ng c¸o ®èi víi ng©n hµng lµ kh«ng bao giê thõa bëi hiÖn nay ng­êi d©n míi chØ biÕt ®Õn NH ®Ó hä göi tiÒn lÊy l·i, hä ch­a quen víi c¸c dÞch vô cña ng©n hµng, kh¸i niÖm s¶n phÈm ng©n hµng ®èi víi hä cßn rÊt tr×u t­îng. Do vËy, víi ph­¬ng ch©m “Mçi kh¸ch hµng lµ b¹n ®ång hµnh cña ng©n hµng”, “Chóng t«i chÝnh lµ s­ ph¸t triÓn cña c¸c b¹n”, ng©n hµng ph¶i lµm sao cho mäi ng­êi biÕt ®Õn ho¹t ®éng cña m×nh, cho ng­êi d©n thÊy ®­îc lîi Ých khi giao dÞch víi ng©n hµng. Muèn vËy ng©n hµng cÇn cã nh÷ng h×nh thøc tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o, giíi thiÖu ®Ó ®­a th«ng tin ®Õn víi kh¸ch hµng ®Ó hä biÕt tíi ho¹t ®éng cña ng©n hµng. B¬i ®©y lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt h¬n bao giê hÕt trong t×nh h×nh c¹nh tranh khèc liÖt gi÷a c¸c NHTM hiÖn nay. ViÖc n¾m b¾t ®­îc th«ng tin cña kh¸ch hµng, n¾m b¾t ®­îc th«ng tin cña thÞ tr­êng sÏ gióp cho ng©n hµng tËn dông ®­îc hÇu hÕt c¸c c¬ héi cã ®Þnh h­íng, chÝnh s¸ch huy ®éng phï hîp h¬n, ®a d¹ng h¬n ®Ó kh¼ng ®Þnh h¬n n÷a th­¬ng hiÖu cña chi nh¸nh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh “biÕt ng­êi biÕt ta tr¨m trËn tr¨m th¾ng” c©u nãi nµy lµ lu«n ®óng trong ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh thÞ tr­êng c¹nh tranh khèc nhiÖt nh­ hiÖn nay. .3.2.5- Ph¸t huy tèi ®a yÕu tè con ng­êi. HiÖn nay, hÇu hÕt c¸n bé nh©n viªn cña chi nh¸nh tuæi ®êi cßn kh¸ trÎ, kh¶ n¨ng tiÕp thu n¾m b¾t th«ng tin lµ kh¸ lín. §©y cã thÓ coi lµ mét tiÒm n¨ng mµ chi nh¸nh cã thÓ khai th¸c vµ sö dông. Kh«ng nh÷ng thÕ ng©n hµng cÇn cã nh÷ng h×nh thøc khen th­ëng kÞp thêi ®Ó khuyÕn khÝch sù n¨ng ®éng s¸ng t¹o, bªn c¹nh ®ã lµ c¸c h×nh thøc xö ph¹t nghiªm minh nh÷ng viÖc lµm sai tr¸i, t¹o lËp m«i tr­êng mµ ë ®ã mäi ng­êi ®Òu cã mèi quan hÖ tèt trong c«ng viÖc. VÒ th¸i ®é phôc vô cña nh©n viªn còng cÇn ph¶i thay ®æi nhÊt lµ c¸c nh©n viªn tiÕp xóc th­êng xuyªn, trùc tiÕp hµng ngµy víi kh¸ch hµng, nh÷ng nh©n viªn ®ã ®ßi hái cÇn ph¶i nhiÖt t×nh, vui vÎ, lÞch sù , cëi më, tËn t©m vµ cã tr×nh ®é. §ång thêi ph¶i thay ®æi c¸ch phôc vô ®Ó khi kh¸ch hµng b­íc vµo ng©n hµng hä lu«n c¶m nhËn ®­îc, ®iÒu ®ã míi lµ thµnh c«ng. Tæ chøc c¸n bé cÇn ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i c¸n bé mét c¸ch hÖ thèng theo tiªu chuÈn quy ®Þnh, c¸n bé lµm c«ng t¸c nguån vèn ph¶i hiÓu biÕt nhiÒu mÆt nghiÖp vô, cã kh¶ n¨ng xö lý mäi t×nh huèng c«ng t¸c mét c¸ch thµnh th¹o, gi¶i ®¸p tõng th¾c m¾c cña ng­êi göi tiÒn. Nh÷ng ng­êi lµm c«ng t¸c ph¶i thµnh th¹o tû lÖ tiÕt kiÖm, ®­îc ®µo t¹o vÒ tin häc, vÒ thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt... 3.2.6- T¹o sù phï hîp gi÷a c«ng t¸c huy ®éng vèn vµ c«ng t¸c sö dông vèn. ViÖc n©ng cao chÊt l­îng tÝn dông, ¸p dông nh÷ng c«ng nghÖ hiÖn ®¹i trong c«ng t¸c thanh to¸n, thùc hiÖn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt, phôc vô tèt nhÊt cho kh¸ch hµng... tÊt c¶ ®Òu t¹o cho ng©n hµng mét ch÷ tÝn n¬i c«ng chóng, cã nh­ vËy ng©n hµng míi thu hót ®­îc kh¸ch hµng vÒ víi m×nh ®ã còng lµ yÕu tè quan träng vµ quyÕt ®Þnh ®Õn sù tån t¹i cña NH. Trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c NHTM ViÖt Nam hiÖn nay, ®Ó biÕt ng©n hµng ®ã ho¹t ®éng tèt hay kh«ng tèt, mäi ng­êi hay quan t©m tíi c«ng t¸c sö dông vèn. Sö dông vèn chÝnh lµ nghiÖp vô t¹o ra thu nhËp chÝnh cho ng©n hµng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, nã sÏ bï ®¾p c¸c chi phÝ mµ ng©n hµng bá ra ®ång thêi t¹o lîi nhuËn cho ng©n hµng. V× vËy, mét ng©n hµng víi chøc n¨ng thñ quü cña nÒn kinh tÕ ph¶i cã chÝnh s¸ch, ®Þnh h­íng sö dông vèn cho phï hîp. Nh­ng sö dông vèn nµo, ë ®©u? §ã l¹i tuú thuéc vµo nguån vèn huy ®éng. ThÕ nªn, cã thÓ kh¼ng ®Þnh r»ng nguån vèn huy ®éng lµ c¬ së, lµ tiÒn ®Ò ®Ó ng©n hµng thùc hiÖn c«ng t¸c sö dông, sö dông vèn lµ c¨n cø ®Ó ng©n hµng x¸c ®Þnh l¹i nguån vèn huy ®éng.Trong thêi gian qua nghiÖp vô huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn kh¸nh kh¸ tèt nh­ng nghiÖp vô sö dông vèn ch­a t­¬ng xøng víi nguån vèn huy ®éng ®­îc, mµ sö dông vèn ch­ tèt th× sÏ dÉn tíi thu nhËp cña ng©n hµng sÏ bÞ gi¶m sót, lîi nhuËn thu vÒ gi¶m ®¸ng kÓ. - Ph¶i th­êng xuyªn b¸m s¸t chñ tr­¬ng, ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña c¶ n­íc nãi chung vµ cña thµnh phè nãi riªng, b¸m s¸t môc tiªu biÖn ph¸p cña ngµnh. N¾m ch¾c gi¸ c¶ thÞ tr­êng hiÖn t¹i vµ thÞ tr­êng dù b¸o ®Ó x©y dùng chiÕm l­îc tæng thÓ vÒ bÒ réng cña thÞ tr­êng. - Thùc hiÖn ph­¬ng ch©m cho vay an toµn - hiÖu qu¶, chó ý ®óng møc ®Õn rñi ro l·i suÊt, tÝnh to¸n lîi Ých nhiÒu mÆt nh­ng cho vay ph¶i bï ®¾p chi phÝ, trÝch lËp quü rñi ro vµ cã lîi nhuËn. Tõng bø¬c më réng tÝn dông tÝn dông vµo c¸c ngµnh c¸c lÜnh vùc thuéc vïng qui ho¹ch hoÆc c¸c c«ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ träng ®iÓm cña thµnh phè. Chó träng ®Çu t­ cho vay tiªu dïng trong c¸n bé c«ng nh©n viªn ... Ngoµi ra, trong nghÞªp vô kÕ to¸n cho vay cña ng©n hµng cßn tu©n thñ nghiªm ngÆt c¸c tû lÖ giíi h¹n an toµn vèn trong kinh doanh ®­îc qui ®Þnh trong luËt ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông nh­ tû lÖ dù tr÷ b¾t buéc, tû lÖ an toµn vãn tèi thiÓu, tû lÖ cho vay tèi ®a mét kh¸ch hµng trªn tæng d­ nî... Chi nh¸nh cÇn c©n ®èi gi÷a huy ®éng vèn vµ sö dông vèn ®¶m b¶o sù t­¬ng xøng vÒ thêi h¹n vµ l·i suÊt sao cho cã lîi nhÊt cho ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. NÕu ng©n hµng huy ®éng vèn ng¾n h¹n th× cho vay ng¾n h¹n, nÕu huy ®éng vèn dµi h¹n th× ng©n hµng cho vay nhiÒu vÒ dµi h¹n. trong mét sè tr­êng hîp cã thÓ lÊy nguån vèn ng¾n h¹n cho vay trung dµi h¹n nh­ng chØ trong mét tû lÖ nhÊt ®Þnh ®Ó tr¸nh rñi ro cho ng©n hµng. 3.3- Mét sè kiÕn nghÞ nh»m më réng huy ®éng vèn t¹i chi nh¸nh NHNo & PTNT Yªn kh¸nh. 3.3.1- KiÕn nghÞ ®èi víi Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh. Mét doanh nghiÖp muèn tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh trªn thÞ tr­êng th× cÇn ph¶i cã vèn. Ng©n hµng lµ mét doanh nghiÖp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc tµi chÝnh tiÒn tÖ th× nguån vãn cµng ®ãng mét vai trß v« cïng quan träng. Tuy nhiªn, nguån vèn cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh gièng nh­ bÊt kú mét doanh nghiÖp kinh doanh nµo bëi vèn cña ng©n hµng kh«ng ph¶i hoµn toµn lµ vèn tù cã. Vèn tù cã cña ng©n hµng chØ chiÕm mét tû träng nhá trong tæng nguån vèn, cßn l¹i ng©n hµng víi vai trß trung gian tµi chÝnh sÏ ®øng lªn ®i vay ®Ó cho vay. §Ó ho¹t ®éng ®i vay cña ng©n hµng tiÕn hµnh mét c¸ch thuËn lîi xin cã mét sè kiÕn nghÞ nhá víi chi nh¸nh nh­ sau: Thø nhÊt, chi nh¸nh cÇn kiÓm so¸t chiÕm l­îc ph¸t triÓn kinh tÕ 10 n¨m (2010 2020 cña tØnh ®Ó cã chÝnh s¸ch, h­íng ®i ®óng ®¾n cho ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Th­êng xuyªn th¨m dß, t×m hiÓu nhu cÇu thÞ tr­êng, l·i suÊt thÞ tr­êng ®Ó ®iÒu chØnh kÞp thêi tr­íc nh÷ng biÕn ®éng cña thÞ tr­êng. TiÕp tôc ph¸t triÓn mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng truyÒn thèng, më réng mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng míi nh»m huy ®éng nguån vèn nhµn rçi cña c¸c tæ chøc nµy vµ t¨ng thanh to¸n trong hÖ thèng. Thø hai, ®µo t¹o ®éi ngò cã n¨ng lùc, tr×nh ®é chuyªn m«n cao, nhiÖt t×nh cã tr¸ch nhiÖm trong c«ng viÖc ®Ó ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, huy ®éng tèi ®a nguån vèn tõ nÒn kinh tÕ. §©y chÝnh lµ viÖc lµm chñ ®éng cña chi nh¸nh trong thêi gian tíi, bëi trong ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ kÕ to¸n huy ®éng vèn cña ng©n hµng th× c¸c c¸n bé kÕ to¸n vµ giao dÞch nhËn tiÒn göi, thanh to¸n t¹i quÇy giao dÞch, quü tiÕt kiÖm ®ãng mét vai trß quan träng. Do vËy c«ng t¸c huy ®éng vèn nãi chung vµ c¸c c«ng t¸c kh¸c nãi riªng cña ng©n hµng cÇn ph¶i thu­êng xuyªn chó träng ®Õn ®éi ngò nh©n viªn ng©n hµng. Thø ba, ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh dÞch vô nh»m n©ng cao kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng cña c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng. ViÖc huy ®éng vèn cña ng©n hµng th«ng qua c¸c tÇng líp d©n c­. Kh¸c víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c, s¶n phÈm cña ng©n hµng lµ s¶n phÈm v« h×nh, nã lµ nh÷ng tiÖn Ých mµ chØ khi kh¸ch hµng h­ëng c¸c dÞch vô ®ã hä míi thÊy ®­îc lîi Ých cña nã ®t«i l¹i, cµng nhiÒu s¶n phÈm dÞch vô th× nhu cÇu cña kh¸ch hµngcµng ®­îc tho¶ m·n h¬n, kh¶ n¨ng lùa chä cña hä réng h¬n kh«ng chØ bã hÑp trong c¸c dÞch vô truyÒn thèng, t¹o cho kh¸ch hµng thãi quen sö dông dÞch vô cña ng©n hµng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh còng nh­ nhu cÇu chi tiªu cña kh¸ch hµng. Ngoµi ra trong thÞ tr­êng c¹nh tranh gay g¾t nh­ hiÖn nay, c«ng nghÖ th«ng tin ph¸t triÓn, ng©n hµng nµo cµng më réng, cµng n©ng cao chÊt l­îng dÞch vô th× kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hä còng t¨ng lªn. §Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh vµ thu nhËp th× trong thêi gian tíi NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh cÇn chó träng h¬n tíi lo¹i h×nh dÞch vô cña m×nh nh­ ®a d¹ng h¬n kh©u thanh to¸n, më réng thªm c¸c dÞch vô t­ vÊn ®Çu t­, t­ vÊn tµi chÝnh, t­ vÊn ph¸p luËt, tr¶ l­¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña c¸c ®¬n vÞ th«ng qua tµi kho¶n cña hä ... Thø t­, Ng©n hµng cÇn trang bÞ vµ hoµn thiÖn thªm mét sè trang thiÕt bÞ m¸y mãc nh»m hiÖn ®¹i ho¸ c«ng nghÖ ng©n hµng. Nh­ hiÖn ®¹i ho¸ hÖ thèng phÇn mÒm giao dÞch thanh to¸n cña ng©n hµng. 3.3.2- KiÕn nghÞ víi NHNo&PTNT ViÖt Nam. * §Ò nghÞ ng©n hµng NHNo & PTNT ViÖt Nam nghiªn cøu cho phÐp ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc huy ®éng tiÒn göi vµ tr¶ l·i trong huy ®éng vèn. §Æc biÖt cã qui ®Þnh vÒ chÕ ®é kÕ to¸n tr¶ l·i ®èi víi lo¹i tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n ®Ó tiÖn lîi h¬n cho c¶ kh¸ch hµng vµ ng©n hµng vÒ thêi gian vµ c«ng søc. Mçi khi kh¸ch hµng rót l·i th× kÕ to¸n viªn chØ cÇn yªu cÇu kh¸ch hµng ®­a sæ tiÕt kiÖm råi vµo sæ kÕ to¸n cña kh¸ch hµng vµ thÎ l­u t¹i ng©n hµng vÒ kho¶n l·i cña kh¸ch hµng. Sau ®ã ng©n hµng sÏ tr¶ cho kh¸ch hµng l·i riªng mµ kh«ng cÇn yªu cÇu kh¸ch hµng rót c¶ gèc vµ l·i råi l¹i lËp sæ tiÕt kiÖm míi nh­ hiÖn nay. * NHNo & PTNT ViÖt Nam nªn cã c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®Æc thï cho c¸c chi nh¸nh trªn ®Þa bµn thµnh phè nh­ chØ tiªu chªnh lÖch l·i suÊt gi÷a nguån vèn ®Çu vµo vµ nguån vèn ®Çu ra, vÒ lao ®éng, vÒ c¬ chÕ tiÒn l­¬ng t¹o ®iÒu kiÖn cho chi nh¸nh cã ®iÒu kiÖn tù do c¹nh tranh c¶ vÒ kh¸ch hµng vµ lao ®éng. HiÖn nay, mét sè NHTM quèc doanh ban hµnh c¬ chÕ chi hoa hång m«i giíi trong ho¹t ®éng tÝn dông vµ ho¹t ®éng huy ®éng vèn, ho¹t ®éng mua s¾m tµi s¶n vËt t­ hµng ho¸, chi dÞch vô, cung cÊp, thanh to¸n, dÞch vô t­ vÊn trong khi NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh vÉn ch­a cã hoÆc ch­a phæ biÕn réng kh¾p. Trong thêi gian tíi ®Ó t¨ng yÕu tè c¹nh tranh cho c¸c chi nh¸nh NHNo&PTNT trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Ó nghÞ NHNo & PTNT ViÖt Nam cã ®Þnh h­íng nghiªn cøu ®èi víi NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh. 3.3.3- KiÕn nghÞ víi ng©n hµng nhµ n­íc. NHNN cÇn x©y dùng mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ æn ®Þnh ®Ó ng­êi d©n yªn t©m göi tiÒn vµo ng©n hµng. NHNo&PTNT n»m trong hÖ thèng NHTM quèc doanh chÞu sù qu¶n lý cña NHNN. ChÝnh v× vËy, trong c«ng t¸c huy ®éng vèn còng nh­ ho¹t ®éng kinh doanh kh¸c cña ng©n hµng NHNo cÇn cã sù h­íng dÉn chØ ®¹o tõ NHNN t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho ng©n hµng huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶, cô thÓ: NHNN lµ n¬i ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia víi môc tiªu æn ®Þnh gi¸ trÞ ®ång tiÒn, kiÒm chÕ l¹m ph¸t, gãp phÇn thóc ®Èy ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi, n©ng cao ®êi sèng nh©n d©n. Do ®ã, NHNN cÇn cã mét chÝnh s¸ch tiÒn tÖ æn ®Þnh ®Ó ng­êi d©n cã thÓ yªn t©m göi tiÒn vµo ng©n hµng. Khi nÒn kinh tÕ æn ®Þnh, gi¸ trÞ ®ång tiÒn kh«ng biÕn ®éng ng­êi d©n cã thu nhËp æn ®Þnh h¬n, hä yªn t©m göi tiÒn vµo ng©n hµng d­íi h×nh thøc nµo còng kh«ng lo bÞ mÊt gi¸ hoÆc rñi ro. T¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho nguån vèn huy ®éng cña NHTM t¨ng tr­ëng vµ æn ®Þnh. NHTM cÇn ph¸t huy vai trß qu¶n lý nhµ n­íc ®èi víi c¸c NHTM , t¨ng c­êng ho¹t ®éng thanh tra, kiÓm tra ng©n hµng cña NHNN ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cho vay vµ sö dông vèn huy ®éng. Bªn c¹nh ®ã cÇn th­êng xuyªn tæ chøc ®µo t¹o båi d­ìng nghiÖp vô c¸c NHTM cã thÓ vµo tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc kinh doanh hiÖn t¹i. T¹o nªn mét hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i v÷ng m¹nh gãp phÇn vµo sù nghiÖp ph¸t triÓn ®Êt n­íc. 3.3.4- KiÕn nghÞ víi nhµ n­íc. Gi¶i ph¸p huy ®éng vèn NHNo&PTNT Yªn kh¸nh còng nh­ c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i kh¸c chØ thùc hiÖn tèt nÕu cã c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ -x· héi vµ ph¸p lý cÇn thiÕt t¹o nªn mét hªu thèng c¸c gi¶i ph¸p hç trî t¸c ®éng tíi cég t¸c huy ®éng vèn cña ng©n hµng. §ã chÝnh lµ vai trß cña nhµ n­íc cña chÝnh phñ trong viÖc æn ®Þnh m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m«, m«i tr­êng ph¸p lý vµ m«i tr­êng t©m lý phï hîp víi quy luËt cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng. V× vËy nhµ n­íc cÇn quan t©m gióp ®ì c¸c ng©n hµng: 3.3.4.1- æn ®Þnh m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« M«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« bao gåm nhiÒu yÕu tè cã tÝnh bao trïm tíi toµn bé ho¹t ®äng kinh doanh cña c¸c chñ thÓ kÞnh tÕ nh­: T¨ng tr­ëng kinh tÕ; l¹m ph¸t; th©m hôt c¸n c©n thanh to¸n; ng©n s¸ch; tû gi¸ ®ång bé §iÒu nµy kh«ng nh÷ng kh«ng ®¶m b¶o ®­îc quyÒn lîi cho ng­êi göi tiÒn mµ cßn g©y khã kh¨n cho ng©n hµng trong viÖc thùc thi c¸c ®iÒu kho¶n cña ph¸p luËt. Bëi v× ch­a cã mét chuÈn mùc chung cho c¸c ng©n hµng nªn c¸c ng©n hµng ®Òu thùc hiÖn theo mét quy ®Þnh riªng cña m×nh vµ g©y kh«ng Ýt trë ng¹i cho kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch víi ng©n hµng. TÊt c¶ c¸c yÕu tè trªn ®Òu ¶nh h­ëng ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng vµ t¸c ®éng rÊt lín tíi ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña ng©n hµng. Trong thêi gian qua §¶ng, nhµ n­íc còng nh­ c¸c ngµnh c¸c cÊp trong ®ã tr­íc hÕt lµ ng©n hµng nhµ n­íc ®· thµnh c«ng trong viÖc t¹o lËp vµ duy tr× æn ®Þnh tiÒn tÖ. Tuy nhiªn vÊn ®Ò æn ®Þnh kh«ng chØ ®­îc ®Æt ra trong tõng thêi k× mµ quan träng lµ n¨ng lùc ®iÒu chØnh chÝnh s¸ch vµ c¸c c«ng cô sao cho thÝch nghi nhanh chãng víi sù biÕn ®æi cña nÒn kinh tÕ. Víi chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc ta lµ t¨ng c­êng huy ®éng vèn trong n­íc coi ®ã lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. §¶ng, nhµ n­íc ta cã vai trß quan träng trong l·nh ®¹o ®iÒu hµnh m«i tr­êng kinh tÕ vÜ m« t¹o ®iÒu kiÖn cho hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i ph¸t huy vai trß lµ kªnh huy ®éng vèn trong n­íc phôc vô cho sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. 3.3.4.2- T¹o lËp m«i tr­êng ph¸p lý æn ®Þnh, ®ång bé. Ho¹t ®éng cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i n»m trong mét m«i tr­êng ph¸p lý do nhµ n­íc quy ®Þnh, chÞu sù t¸c ®éng cña hÖ thèng ph¸p luËt vÒ kinh doanh ng©n hµng. V× vËy t¹o lËp m«i tr­êng ph¸p lý æn ®Þnh, ®ång bé lµ ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ho¹t ®éng kinh doanh cã hiÖu qu¶ cao theo ®óng quy ®Þnh cña luËt ph¸p. HiÖn nay hÖ thèng luËt kinh tÕ cña n­íc ta cã ®iÒu chØnh söa ®æi phï hîp víi t×nh h×nh kinh tÕ chung cña ®Êt n­íc song ch­a thùc sù thèng nhÊt vµ ®ång bé. §iÒu nµy kh«ng nh÷ng kh«ng ®¶m b¶o ®­îc quyÒn lîi cho ng­êi göi tiÒn mµ cßn g©y khã kh¨n cho ng©n hµng trong viÖc trong viÖc thùc thi c¸c ®iÒu kho¶n cña ph¸p luËt. Bëi v× ch­a cã mét chuÈn mùc chung cho c¸c ng©n hµng cho nªn c¸c ng©n hµng ®Òu thùc hiÖn theo mét qui ®Þnh riªng cña m×nh vµ g©y kh«ng Ýt trë ng¹i cho kh¸ch hµng, kh«ng thèng nhÊt theo mét qui ®Þnh chung. Do vËy ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nhµ ®Çu t­ vµ ng­êi sö dông vèn ®Çu t­ cÇn cã mét hÖ thèng ph¸p luËt ®ång bé nh­ : luËt b¶o vÖ tµi s¶n t­ nh©n, luËt chøng kho¸n vµ thÞ tr­êng chøng kho¸n, luËt kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n ®éc lËp. ViÖc ban hµnh hÖ thèng ph¸p lý ®ång bé râ rµng sÏ t¹o niÒm tin cña d©n chóng ®ång thêi víi nh÷ng qui ®Þnh khuyÕn khÝch cña Nhµ n­íc sÏ cã t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn viÖc ®iÒu chØnh quan hÖ gi÷a ng­êi tiªu dïng vµ tiÕt kiÖm, chuyÓn mét phÇn tiªu dïng sang ®Çu t­, chuyÓn dÇn cÊt tr÷ d­íi tµi s¶n lµ vµng, ngo¹i tÖ hoÆc bÊt ®éng s¶n sang ®Çu t­ vµo s¶n xuÊt kinh doanh hay göi vèn vµo ng©n hµng. 3.3.4.3- M«i tr­êng x· héi. YÕu tè t©m lý x· héi, tr×nh ®é v¨n ho¸ cña tõng d©n téc, cã ¶nh h­ëng tíi c¸ch thøc vµ tËp qu¸n huy ®éng vèn. ë n­íc ta hiÖn nay viÖc huy ®éng vèn cña c¸c NHTM bÞ ¶nh h­ëng bëi yÕu tè t©m lý cña ng­êi d©n ®ã lµ thãi quen, t©m lý gi÷ tiÒn ë nhµ vµ hä cho r»ng vÉn ®¶m b¶o an toµn h¬n, cã thÓ sö dông tiÒn mÆt bÊt cø lóc nµo khi cÇn chi tiªu sinh ho¹t hµng ngµy. Ng­êi d©n cã thãi quen sö dông tiÒn mÆt trong tiªu dïng chi tr¶. ChÝnh v× vËy tÇm hiÓu biÕt vÒ c¸c c«ng cô thanh to¸n hiÖn ®¹i vµ ý nghÜa thùc tiÔn cña c¸c c«ng cô thanh to¸n vÉn c×n rÊt h¹n chÕ ë mçi ng­êi d©n. Do vËy, ®Ó t¸c ®éng vµo t©m lý, thãi quen cña ng­êi d©n biÖn ph¸p tèt nhÊt lµ vÒ phÝa chÝnh phñ, nhµ n­íc cÇn cã biÖn ph¸p tÝch cùc phèi hîp víi c¸c NHTM trong n­íc, ®éng viªn thu hót nguån vèn ®ang nhµn rçi cña ng­êi d©n. Lµm cho ng­êi d©n hiÓu râ h¬n tÇm quan träng cña nguån vèn “néi lùc” ®èi víi c«ng cuéc c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. KÕt luËn Mét lÇn n÷a kh¼ng ®Þnh c«ng t¸c huy ®éng vèn cã vai trß hÕt søc quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña NHTM. NÕu coi NHTM lµ tæ chøc nhËn tiÒn göi ®Ó cho vay th× vèn ®­îc coi lµ nguyªn liÖu ®Çu vµo cho qu¸ tr×nh kinh doanh cßn c«ng t¸c huy ®éng vèn ®­îc coi lµ c«ng t¸c t¹o nguån trong ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. Quy m«, c¬ cÊu, tÝnh chÊt cña nguån vèn huy ®éng ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn quy m«, c¬ cÊu, tÝnh chÊt cña c¸c kho¶n cho vay tÝn dông cña ng©n hµng. V× vËy c«ng t¸c huy ®éng vèn kh«ng chØ lµ mét ho¹t ®éng ®¬n thuÇn mµ nã cßn quyÕt ®Þnh rÊt lín ®Õn hiÖu qu¶ cña c¸c mÆt ho¹t ®éng kh¸c. HiÖn nay c«ng t¸c huy ®éng vèn cña c¸c NHTM ViÖt Nam th­êng chØ huy ®éng ®­îc c¸c kho¶n vèn ng¾n h¹n b»ng c¸c h×nh thøc truyÒn thèng nh­: NhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm, ph¸t hµnh kú phiÕu - tr¸i phiÕu... ®iÒu ®ã ®· kh«ng ®¸p øng ®­îc nh÷ng ®ßi hái vÒ vèn cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. V× vËy, c«ng t¸c huy ®éng vèn cÇn ph¶i huy ®éng ®­îc nh÷ng kho¶n vèn cã thêi h¹n dµi cÇn thiÕt ®Ó ®Çu t­ trung - dµi h¹n ®ang lµ vÊn ®Ò cÊp thiÕt ®­îc ®Æt ra víi c¸c NHTM nãi chung vµ NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh nãi riªng. §Ó ®¸p øng nhu cÇu vèn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ ®Êt n­íc, Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh ®· chó träng tíi c«ng t¸c huy ®éng vèn. Tuy vËy do t¸c ®éng cña nhiÒu yÕu tè chñ quan còng nh­ kh¸ch quan nªn Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh vÉn ch­a khai th¸c ®­îc tèi ®a tiÒm n¨ng vèn nhµn rçi ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ. Trªn c¬ së lý luËn vÒ ho¹t ®éng NHTM trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng, c¸c h×nh thøc huy ®éng vèn cña NHTM em ®· tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ mét c¸ch t­¬ng ®èi toµn diÖn vÒ thùc tr¹ng huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh trong nh÷ng n¨m qua. Nh÷ng thµnh tùu ®· ®¹t ®­îc còng nh­ tån t¹i trong c«ng t¸c huy ®éng vèn trong thêi gian qua ®· ®­îc ph©n tÝch cô thÓ. Nh÷ng nguyªn nh©n dÉn ®Õn h¹n chÕ trong c«ng t¸c huy ®éng vèn ®ång thêi cã nªu mét sè kiÕn nghÞ gãp phÇn hoµn thiÖn c«ng t¸c huy ®éng vèn cña ng©n hµng. Nh­ng nh­ ®· ph©n tÝch muèn ®¹t ®­îc hiÖu qu¶ trong c«ng t¸c huy ®éng vèn th× kh«ng chØ ®ßi hái sù cè g¾ng cña b¶n th©n c¸c ng©n hµng mµ cßn cÇn sù phèi hîp ®ång bé cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp vµ sù quan t©m cña toµn x· héi. Víi nh÷ng sè liÖu thùc cã t¹i Chi nh¸nh, em ®· viÕt nªn chuyªn ®Ò nµy. Song do tr×nh ®é b¶n th©n cßn h¹n chÕ, thêi gian chuÈn bÞ kh«ng nhiÒu nªn chuyªn ®Ò kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Do ®ã em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c b¹n ®Ó chuyªn ®Ò nµy ®­îc hoµn thiÖn h¬n vµ b¶n th©n em còng cã c¸ch nh×n nhËn ®óng ®¾n h¬n khi b­íc vµo c«ng t¸c. Cuèi cïng em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù quan t©m gióp ®ì cña tËp thÓ c¸n bé Chi nh¸nh NHNo&PTNT Yªn Kh¸nh cïng víi sù chØ b¶o, d¹y dç tËn t×nh cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Æc biÖt lµ TS NguyÔn Kim Anh ®· gióp em hoµn thµnh chuyªn ®Ò nµy. Ninh B×nh, th¸ng 07 n¨m 2011 Sinh viªn: Ph¹m ThÞ Thñy Danh môc tµi liÖu tham kh¶o ********* Frederic-S.Mishkin: TiÒn tÖ, ng©n hµng&ThÞ tr­êng tµi chÝnh. Peter-Rose : Qu¶n trÞ Ng©n hµng th­¬ng m¹i. T¹p chÝ ng©n hµng. Gi¸o tr×nh qu¶n lý vµ kinh doanh tiÒn tÖ - Häc viÖn Tµi chÝnh- KÕ to¸n -Hµ Néi. Gi¸o tr×nh Lý thuyÕt tiÒn tÖ - Häc viÖn Tµi chÝnh - KÕ to¸n - Hµ Néi T¹p chÝ ThÞ tr­êng tµi chÝnh tiÒn tÖ - C¸c sè liªn quan. Gi¸o tr×nh KÕ to¸n ng©n hµng - Häc viÖn Tµi chÝnh - KÕ to¸n - Hµ Néi. Ng©n hµng ViÖt Nam víi chiÕn l­îc huy ®éng vèn phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc-Do vô nghiªn cøu kinh tÕ vµ vô th«ng tin kinh tÕ nghiÖp vô ng©n hµng chÞu tr¸ch nhiÖm xuÊt b¶n n¨m 1997. LuËt c¸c tæ chøc tÝn dông. Ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng - NXB Thèng kª. B¸o T¹p chÝ ng©n hµng sè 10/2009, 11/2009, 12/2010, 1/2003, 2/2003, 3/2003, 4/2003. HÖ thèng ho¸ c¸c v¨n b¶n ®Þnh chÕ cña NHNo&PTNT ViÖt Nam tËp I, II, III, IV. C¸c quyÕt ®Þnh cã liªn quan ®Õn viÖc thµnh lËp NHNo&PTNT chi nh¸nh Yªn Kh¸nh B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n cña NHNo&PTNT chi nh¸nh Yªn Kh¸nh c¸c quÝ IV/01, quÝ I, II, III, IV/ 02. B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m 2002 cña NHNo&PTNT chi nh¸nh yªn kh¸nh. Tµi liÖu vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n huy ®éng vèn cña NHNo&PTNT yªn kh¸nh NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Yên Khánh, ngày tháng 08 năm 2011. T/M ĐƠN VỊ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docNhững biện pháp và giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Yên Khánh Tỉnh Ninh Bình.doc
Luận văn liên quan